Reklama

.

.

pondělí 28. března 2016

Pro Evropskou unii již visí nápis na zdi

The Saker
28.3.2016  Zvědavec

Poslední bombové útoky v Bruselu jsou jasným důkazem, že útoky v Paříži nebyly náhodné, ale první v řadě toho, co pravděpodobně bude dlouhou řadou podobných teroristických útoků. Takovéto útoky nejsou ve skutečnosti nic nového, je to přesně to, co muselo prodělat Rusko v 90. letech, od stejných lidí a ze stejných důvodů. Ale zatímco Rusko nakonec v porážce jak čečenského wahhabistického odboje, tak čečenského wahhabistického terorismu uspělo, Evropa, zdá se, nemá k triumfu potřebné zdroje. A co je horší, vůdci EU jsou zřejmě na smrt odhodlaní pokračovat ve své současné rusofobní politice, čímž se odřezávají od tolik potřebné pomoci, kterou by Rusko mohlo nabídnout.


Existují objektivní důvody, proč byl vybrán Brusel: je to hlavní město Evropské unie, samozřejmě, ale je to také „měkký“ cíl, mnohem snáze zasažitelný, než řekněme Nejvyšší velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v belgickém Mons, či centrála NATO ve městě Haren, poblíž Bruselu. Ale to není ten „skutečně skutečný“ důvod, proč byl zasažen Brusel. Smutnou pravdou je, že Evropa se sama připravila na přesně takovýto druh útoku.

Zaprvé
, když titíž lidé (wahhabističtí šílenci) použili stejné metody (teroristické útoky) proti největšímu sousedu Evropy (Rusku), evropská elita teroristy plně podpořila, nejen politicky (kdy je vydávala za bojovníky za svobodu), ale dokonce přímo (MI6 a CIA byly do čečenských válek zapojeny přímo a silně). V té době Rusko velmi připomínalo dnešní EU – vládla mu elita zcela zaprodaná anglo-sionistické Říši, ruské bezpečnostní služby byly téměř zcela demontovány, ruská veřejnost neměla ani tušení, co se děje, a ekonomika byla v troskách. Rusko bylo tehdy snadným (měkkým) cílem, jako je Evropa, celá, snadným (měkkým) cílem dnes.

Zadruhé
, Evropa zálibně pěstovala obscénní přátelství se třemi předními sponzory terorismu na planetě – Tureckem, Saúdskou Arábií a Izraelem. „Pelešení se“ s tímto druhem postelových kámošů prostě muselo vést k nějakému zlému zpětnému rázu. A nyní, kdy Erdogan přesně předpověděl teroristický útok v Bruselu, Evropané stále nepokládají zásadní otázky (místo toho raději věří tvrzení, že Erdogan Evropany varoval).

Zatřetí
, po desítky let měla EU naprosto sebevražednou přistěhovaleckou politiku, či bych možná měl říct naprosto žádnou skutečnou politiku, pokud za ni nepovažujete přístup „pusťte je sem všechny“. Každičká tajná služba v Evropě po desítky let věděla, že přistěhovalci jsou velkým rizikem, jak co se týká banálních zločinů, jako prodej drog, tak co se týká terorismu. Všichni to věděli, ale politická korektnost všem zabránila to říct otevřeně, pokud člověk nechtěl být obviněn z rasismu. Dovolte mi uvést příklad: všichni ve švýcarské policii a tajných službách věděli léta, že albánští teroristé tvořící UCK mají svoji centrálu a peníze ve Švýcarsku, dokonce i některé noviny tento fakt zmínily. A podobně všichni ve Švýcarsku také věděli, že albánští kriminálníci řídí trh s tvrdými drogami. A přesto švýcarské úřady neudělaly naprosto nic, aby to zastavily. Ke stejnému popírání docházelo ve Francii u přistěhovalců z Maghrebu (GIA) a v Německu u Turků (Šedí vlci) a Kurdů (PKK). Místo aby podnikali opatření potřebná na ochranu veřejnosti, politici raději problém zamlčovali, ostouzeli ty, kteří se opovážili to zmínit, zatímco tajné služby se pokoušely usmířit teroristické skupiny (a dokonce je používaly!).

Začtvrté, evropská policie a bezpečnostní síly mají typicky nedostatek lidí, jsou špatně placeny, špatně vycvičeny, přepracovány, silně omezeny ve svém konání a obecně dezorganizovány a nekoordinovány. Rovněž akutně potřebují překladatele a tlumočníky a často jim chybí právní základ pro vyšetřování a sledování či infiltrování přistěhovaleckých komunit. Ve většině zemí mají také nedostatečné vybavení a dokonce i jejich základní výstroj je stará a zastaralá. Opět, podobnost s Ruskem 90. let je pozoruhodná.

Zapáté, místo aby se zaměřila na jasné současné nebezpečí pronikání teroristů pod rouškou uprchlíků, zaměřila Evropa své zdroje na čelení (neexistující) „ruské hrozbě“ a plýtvá penězi na velitelská střediska, komunikační uzly, předem rozmístěné sklady a, samozřejmě, na různá cvičení a manévry s cílem „zastrašit ruského medvěda“. A co hůř, Evropané, doposud, kategoricky a opakovaně odmítali spolupracovat s Ruskem v bezpečnostních záležitostech, včetně terorismu.

Zašesté, vládnoucí elita EU systematicky označovala ty, kteří se opovážili varovat před nebezpečím terorismu prostřednictvím přistěhovalectví, za „rasisty“, přičemž zároveň zaváděla všemožná zcela bezcenná, avšak velmi urážlivá protimuslimská opatření, jako zákaz školačkám nosit závoj (samozřejmě, že židovské jarmulky byly ponechány nedotčené), nebo vyvolávání paniky kvůli množství halal řezníků v Paříži (samozřejmě, že košer obchody byly ponechány netknutými).

Není proto překvapivé, že takovýto toxický koktejl blbosti a arogance musel nakonec vést k útokům, jako byly ty v Paříži a Bruselu. Ale nejhorší na tom je, že neexistují naprosto žádné známky toho, že evropská vládnoucí elita se nějak poučila nebo že přehodnocuje svoji sebevražednou politiku. Doposud jsme viděli, jak Federica Mogherini naříká a Eiffelova věž v Paříži je osvětlena belgickými barvami. Ale stálé žádné skutečné politické rozhodnutí, natož pak obecný plán, jak se vypořádat se současnou teroristickou hrozbou.

Avšak to, co EU má, je 5 bodový plán, jak se vypořádat s Ruskem, plán jednohlasně přijatý všemi 28 členskými státy. Tento plán, pod názvem „řídící principy“, je tak arogantní a bludný, že si zaslouží úplnou citaci:


Prvním z těchto řídících principů je úplná realizace Minských dohod, jako klíčového prvku jakékoliv podstatné změny v našich vztazích. Mimochodem, toto je důležitý týden, neboť je to týden, ve kterém před dvěma roky došlo k nezákonné anexi Krymu, a opětovně jsme uvedli svůj společný silný postoj neuznání anexe Krymu. Druhým principem je posílení vztahů s našimi východními partnery a dalšími sousedy, obzvláště ve střední Asii, a vedeme velmi dobrou diskusi o tom, jak v tomto ohledu postupovat.

Zatřetí, posílení vnitřní nezlomnosti Evropské unie, obzvláště u pohledu na energetickou bezpečnost, hybridní hrozby a strategickou komunikaci, ale nejen na ně.

Čtvrtým principem, na kterém jsme se všichni shodli, je potřeba selektivního přístupu k Rusku, jak v otázkách zahraniční politiky – to je jasné, když se jedná o Írán či mírový proces na Středním východě nebo o Sýrii, ale také u KLDR, přistěhovalectví nebo protiteroristických akcí, změny klimatu – ale také v dalších oblastech, ve kterých existuje jasný zájem Evropské unie.

Pátým naším řídícím principem je ochota podpořit ještě více ruskou občanskou společnost a napojit se a investovat do lidí v rámci kontaktů mezi lidmi a výměn a politiky, která s tím souvisí, s obzvláštní pozorností věnovanou ruské mládeži a mládeži Evropské unie, protože považujeme budoucnost našich zemí za něco, do čeho je nutné investovat.

Přeloženo do lidské řeči to znamená, že EU je odhodlána:
 1. Pokračovat v trestání Moskvy za nerealizaci dohod Minsk-2 ze strany Kyjeva
 2. Nadále se pokoušet obklíčit Rusko nepřátelskými režimy v Evropě a střední Asii
 3. Nadále obviňovat Rusko z toho, že je hrozbou pro Evropu
 4. Doufat, že Rusko bude „selektivně přistupovat“ k Evropě tam, kde je to pro EU výhodné
 5. Nadále podporovat 5. kolonu v Rusku
Slovy Mogherini, přijetí těchto principů „nebylo obtížnou diskusí“. Na rozdíl od otázek přistěhovalectví nebo terorismu se u Ruska Evropané evidentně shodnou. To je, přinejmenším, nechutné.

Mezitím poslanci ruské Dumy věnovali ve stoje minutu ticha na počest zavražděných obětí posledního teroristického útoku, a spousta Rusů, včetně ministra zahraničí Lavrova, přinesla květiny k belgickému velvyslanectví v Moskvě. Udělali správnou věc, samozřejmě, ale hluboko v jejich srdcích si je většina Rusů také vědoma toho, že když byli po stovkách vražděni wahhabisty Rusové, Evropský parlament žádnou minutu ticha nedržel a žádní předchůdci paní Mogherini slzu neuronili. Jak bylo tak obscénně ukázáno po vraždách v Charlie Hebdo, v Evropě jsou některé životy cennější, než jiné. Nic nového.

Je dobře známo, že kriminálníci si vždy pečlivě volí své oběti, u kterých chtějí, aby o svém okolí nic nevěděly, byly snadno vyděsitelné do podrobení se, tíhly k usmiřování si jakéhokoliv nepřítele a obecně neschopné odhodlaného odporu. Daesh, jako všichni teroristi, tento druh mentality sdílí a v Evropě našli dokonalou oběť. Evropa je intelektuálně, finančně, politicky, sociálně a morálně na dně. Evropská společnost není schopna reformy, její vládnoucí třída není schopna inspirovat jakoukoliv skutečnou národně-bezpečnostní strategii a Evropa zůstane snadným cílem pro budoucí teroristické útoky. Osobně nevidím pro Evropu naprosto žádnou budoucnost, pokud Evropané konečně nedonutí současnou kompradorskou elitu, zcela zaprodanou anglo-sionistům, odstoupit od moci a nenahradí ji skutečnými vlastenci, schopnými bránit zájmy lidí Evropy.

Je ironické, že ukrajinské heslo „Україна – це Європа!“ (Ukrajina je Evropa) bylo ve skutečnosti postaveno na hlavu a místo toho, aby se Ukrajina stala podobnou Evropě, je to Evropa, kdo se stává podobnou Ukrajině: slabou, zkorumpovanou, neschopnou zformulovat politiku mimo rámec poslušnosti strýčku Samovi, zcela mimo realitu ohledně svých skutečných schopností a líhní všech typů teroristů.

Je těžké tomu uvěřit, ale většina zemí v Evropě se pomalu mění na to, co je obvykle nazýváno „zkrachovalý stát“. Zde je jedna definice tohoto konceptu:

Zkrachovalý stát je politický subjekt, který je rozpadnutý do té míry, že základní podmínky a zodpovědnosti suverénní vlády již řádně nefungují. A podobným způsobem, když země zeslábne a její životní úroveň poklesne, přináší to sebou možnost vládního kolapsu.“ 

Až tak na tom zatím Evropa není, ale nápis na zdi je a bude ještě hůř, než bude opět lépe.


The writing is on the wall for the European Union vyšel 26. března 2016 na thesaker.is. Překlad v ceně 644 Kč Zvědavec.

28 komentářů :

 1. Krásně napsáno, jsme u začátku konce novobolševické, zaprodané, zkorumpované, loutkové EU.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jestli myslíte, že třeba Bilderberg má něco společného s neobolševismem, tak máte asi pravdu. ??????

   Vymazat
 2. Co na to říci, od pádu tzv železné opony už evropské obyvatelstvo není to co bylo ( zes**čkovatěl jim mozek ) ještě před třiceti lety by se to stát nemohlo protože by všichni "imigranti" byli postříleni na hranicích, tenkrát neexistovalo " pojďte k nám mi se tady o vás a vaše rodiny postaráme nebojte se nebudete muset nic dělat náš daňový poplatník vás uživí jako nás politiky ".

  OdpovědětVymazat
 3. Dlouho je Ukrajina ztělesněním korupce a mafiánského státu. A to se bohužel stalo i se zeměmi EU. Tak že je pravdou, že nikoli Ukrajina do EU, ale EU do Ukrajiny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ukrajina, to je regresívní vývoj. Tam směřují do feudalismu. Konec průmyslu, místní mocipáni s neomezenými právy se svými soukromými armádami. Ostatní jen nevolníci.
   Tak se děsím toho, jestli nás tady tohle čeká taky.

   Vymazat
 4. Moc pěkný článek.zvláště ta předposlední pasáž,ta se hodí na Rusko(Přípd Čajka Navalného film)

  OdpovědětVymazat
 5. Co se týká Ruska, srovnání mě napadlo už několikrát.
  Co si vzpomínám, byly tam útoky islamistů, naše média o poskytovala informace. Ale co vím, tam tak nějak proti proti těm islamistům bojovali a to okamžitě a dost tvrdě.
  To v EU z toho mám dojem, že velká událost je, že za měsíc někde zadrželi nějakého chlápka, co bydlí přes ulici od policejní ústředny, ale jinak víme, že zabránili dalším dvěma, pěti, šesti (číslo si dosaďte) dalším útokům.
  To je zjevný nepoměr nebo alespoň odlišná koncepce přístupu k problému, když to zhodnotím "korektně".

  Kdyby dneska v Rusku nějaký útok islamistů proběhl, naše veřejnoprávní média by se škodolibostí mohla přetrhnout. Ale nic jsem nezaznamenal.
  Takže, jak to vyřešili v Rusku? Jak se k tomuto problému postavili?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak t vyřešili v Rusku nevím, ale vím, jako to hodlají řešit. Už se realizuje pokyn rekonstruovat pracovní tábory z dob SSSR. V současnosti na Soloveckých ostrovech v Bílém moři. Asi pro 30 tisíc osob. Budou připravené pro teroristické "bojovníky". Dřeva a kamene je tam dost a dost. Takže práce taky. Kadyrov to chce řešit jiným, podle mne efektivnějším způsobem. Každý jeho voják přísahal na Korán, že nebudu brát zajatce do zajetí. Osobně to vysoce preferuji.

   Vymazat
 6. Analýzy The Sakera jsou prostě skvělé. V jednom se ale mýlí - evropské elity se nechovaly, jak popisuje. Brusel, vlády evropských států, lidskoprávníci, pravdoláskaři a podobná chamraď, to nejsou evropské elity. To jsou jen děvky prodejné, ustrašená, hloupá, podrazácká, zakomplexovaná lůza. Elita Evropy, to jsou tisíce a tisíce obyčejných lidí, kteří povznášejí svůj obor svou prací, ať již hlavou, nebo rukama vykonávanou, starají se o své rodiny, své přátele, svůj národ, své společenství. Takže The Sakere - skvělá analýza, ale ty elity, ty ti ulítly - v tom článku by jim slušely uvozovky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Všechny politické "elity" ojro-Sojuzu a bruselského ojro-Knésetu jsou automaticky v uvozovkách. Jsou to jen zkorumpovaní prodejní komedianti.

   Vymazat
  2. 9:52 - Já s Tebou souhlasím, ale obvykle se za elitu označuje ta hrabivá chamraď, která v kapitalizmu nahradila šlechtu, což je opět šlechta, a každý, kdo ovlivňuje politický a hospodářský život státu, zejména finančníci. K elitě se též řadí jejich vyšší obslužný personál, jako mediální mágové, vlivní politikové, či profesoři.
   Elita však také vládne jen v úzce vymezeném rámci. (A voliči už vůbec ne - to je jen stafáž).

   Skutečná vláda světa je nadnárodní, je nad těmito státními "elitami", které ji zastupují a občas se s ní trochu kočkují, a ti, kteří by se snad chtěli osamostatnit a nedají se zastrašit, občas spadnou s letadlem, nebo zemřou na rakovinu, nebo se staneou obětí nějaké aférky.

   Když se ptali kardinála Richelieu, zda je těžké vládnout Francii, odpověděl, že ne. Těžké je vládnout francouzskému králi.

   A takto nějak to je i v dnešním globalizovaném světě.

   Autor The Saker zapomněl zmínit, že když Rusko žádalo Belgii o vydání čečenského teroristy (jméno jsem zapomněl), z USA to Belgii zakázali, protože je to jejich člověk, s nímž mají osvědčenou spolupráci.
   Právě tak, když ruský prezident vytkl americkému, že CIA podporuje Čečenský terorizmus, tak reakce této služby byla otevřeně odmítavá k jakékoliv změně směru činnosti - budou prý v tom pokračovat dál.

   Západ si s terorizmem zahrává. Co také čekat od lidí, kteří se sami běžně k terorizmu uchylují. Když americký diplomat tlačil Pákistán k jisté povolnosti, řekl prý:"jinak vás rozbombardujeme do středověku".
   Přátelství USA je laskavé jako objetí španělské železné "panny".
   Ovšem i sama americká elita se přetahuje s elitou nadnárodní, což často problikává z rozporuplnosti americké politiky. Americká elita svojí věrnou službou elitě nadnárodní už USA velmi poškodila.
   PB

   Vymazat
 7. deník.cz 9.září 1999 Výbuch na sídlišti Pečatniki 109 mrtvých...8.srpna 2000 Expolze domu na ulici Kaširské šosse 124 mrtvých...8.srpna 2000 13 osob zahynulo na Puškinově náměstí...26.října2002 útok komanda na divadlo Dubrovka zemřelo 129 civilistů...5.července 2003 letiště Tušino 16 mrtvých...6.února 2004 stanice Paveleckaja 42 mrtvých...24.srpna 2004 zřítila dvě letadla 89 mrtvých..31.srpna 2004 stanice Rižskaja 10 mrtvých..21.srpna 2006 Čerkizovský trh 14 mrtvých..27.listopadu 2009 Něvský expres 28 mrtvých...29.března 2010 výbuch v moskevském metru 38 mrtvých...24.ledna 2011 Domodědovo... A můžu hledat dál. Většinou je to práce Čečenců za Ruskou agresi v Čečně

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:08- vcelku souhlas, neboť islamisté se mstí za příkoří od "Západu". Že se "svezeme" také, no nedivme se, jsme-li v takové "dobré" společnosti. Za blbost se platí!

   Vymazat
  2. uteklo mi "i"......neboť i islamisté....

   Vymazat
 8. pátá kolona v RF
  kdo z našich profesorů, akademiků, politiků je zapojen do české páté kolony, která působí v ČR dlouhodobě proti zájmům ČR, .....třeba zapojením do Sorosových nadací v ČR působících?
  Zná někdo jejich jméma a příjmení?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je právě to, co je problém slušného člověka - vytvářet seznamy. Povědomí o tom, že takové seznamy mohou být zneužity při vědomí toho, že je to jen a pouhé "fízlování souseda", udavačství, projev zakomplexovanosti do toho slušný člověk nejde. To je obor tajných policií a bývalých či současných jejich spolupracovníků. Slušný člověk má svou paměť a to tu pražskovšivárenskou lůzu nesmírně sere. neví, jak na ní, tak se snaží alespoň nám kurvit dějiny s cílem, vytvořit hloupou generaci, kde budou moci být místokráli.

   Vymazat
  2. Kašlete na tituly a na bohatství, soustřeďte se na člověka, jak se chová - k rodičům, k dětem, k manželce, jestli krade, lže. Tituly má kdejaký sráč, tituly jsou k poznání člověka putna.

   Vymazat
  3. S těmi seznamy je jaksi problém v tom, že by je mohli tzv. antiseministi považovat za seznamy "vyvolenejch na pozicích".

   Vymazat
  4. 11:34- ano, sionisté nemají rádi seznamy.

   Vymazat
 9. Je potřeba se v situaci zorientovat a zkoumat naše možnosti.

  Evropa nemá skutečné samostatné řízení to se v době sametové revoluce odevzdalo plně do Washingtonu. Evropa je kolonií USA, no a Evropa se teď snaží vyjmout ze řízení USA. USA slábne a má svoje problémy, které snaží řešit na úkor Evropy. Zná pouze jedno řešení "Když se dva perou třetí se směje". A jediné co může zachránit hegemonii USA je chaos a válka v Evropě.

  Zřejmá fakta:
  - Elita není neschopná, ale naopak dělá velmi šikovně přesně to co chce a tím je ochočit si dav a dělá to již celé věky.
  - IS/Daeš/ISIL je neregulérní armáda USA, takže se nás nesnaží obsadit Arabové, ale USA (koupili si Ali-babu a 40.vrahů)

  OdpovědětVymazat
 10. Nejsem sionista a nemám rád seznamy. Oni i nacisté měli "své seznamy" a nejen Židů. Ty seznamy jsou prostě svinstvo. Kařdý, kdo je v současné době vede, polrušuje Listinu základních práv a svobod. Nicméně, všem těm pravdoláskařským všívákům: Všecho do času! Potom se i ti slušní přidají. Ano, i ti slušní, kterým ničíte, vy všiváci, život.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:05- každý člověk si vytváří svůj seznam, v paměti, nedokonalý, jako je mozek sám. Nemám nic proti seznamu psanému o každém z nás. Co je NET, media? Paměť, nedokonalá k té božské a zneužít se dá vše! Jsme li stvořeni k obrazu božímu(snad ne), netrestal Bůh plošně(potopou)? Chovejme se slušně k slušným, jen k slušným!

   Vymazat
  2. 16:33 ale to je omyl, nemlžete zůsstat slušný, když se k těm "neslušným" chováte neslušně. Jsa ateistou, nemohu nenapsat "Nepřidáš se k většině, když páchá zlo."(exodus 23.2). Tím netvrdím, že je třeba nastavovat druhou tvář, to ani omylem. Jestliže je k tobě někdo hodný, buď k němu také hodný, jestliže si to vyloží jako tvou slabost, je třeba ho potrestat. K těm seznamům - snažíte se odvést "řeč jinam" - takové plané filosofýrování, řeč je o seznamech, které kdokoli tvoří jen proto, aby jinému pro jeho názory znepříjemnil život, či ho života zbavil. O těch seznamech je řeč. O gaunerech, kteří s plnou hubou "evropských hodnot" tyto hodnoty ničí. O blbech, kteří jim to žerou a pomáhají jim. Ale to vy víte dobře, jen se snažíte prudit.

   Vymazat
  3. 18:38-Jsem také ateista a souhlasím plně, jak píšete, cituji:" O těch seznamech je řeč. O gaunerech, kteří s plnou hubou evropských hodnot tyto hodnoty ničí. O blbech, kteří jim to žerou a pomáhají jim." Konec citace. To jsou ty seznamy(české), které chci aby si lidé pamatovali. Přiřaďte si národnost a i s chybovostí porovnejte s % národností Česka. Toto etnikum budu bránit proti blbcům(které svojí blbostí vytváří) ale nadvládu jejich nechci. Stačí ta hospodářská. Jak vidíte, "problém" se nevyřešil ani po staletích a vrací se, neboť je dušený pod pokličkou a čas od času vybouchne, někdy jen lokálně. PS. gauneři jsou vždy nahoře, dole hlupáci.Bez těch prvých by nebyl ani holocaust.

   Vymazat
 11. 15:05 Ti nejslušnější už maji svůj seznam,napsalho Petr Cibulka,že ,,Rudá Krávo,,

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No, slušnost je věcí morálky a soudem morálky je svědomí. Pokud považuješ seznamy za slušnost, pak bych nechtěl být v tvé kůži, až budeš před soudem svědomí. I když .... i to svědomí se dá oblbnout. Si prostě debil.

   Vymazat
 12. "Zlepšovací návrh."
  - Zabývejme se MÉNĚ imigranty, evropskými elitami atd., o těch víme dost.
  - Zabývejme se o to VÍCE našimi poslanci a vládou.
  V jejich rukách je náš osud, viz Maďarsko, Slovensko, Polsko, za kterými zaostáváme.
  Blíží se volby! A tak si sami můžeme přiložit nůž na krk.
  Děda.

  OdpovědětVymazat
 13. Nadpis článku "Nápis na zdi..." je poněkud v textu zatemněn.
  Zřejmě měl původní autor na mysli מְנֵא מְנֵא תְּקֵל וּפַרְסִין "Mene mene tekel ú-parsín" https://cs.wikipedia.org/wiki/Mene_tekel

  Zkráceně: byla to výstraha a proroctví, že král neschopný vládnutí bude odejít ...

  OdpovědětVymazat