Reklama

.

.

středa 2. března 2016

Sledovat, monitorovat, izolovat, omezovat, mazat, rušit, blokovat. Bránit tak svobodu- geo -
2. 3. 2016  Eurasia24

Když se Karel Schwarzenberg na rusofobním setkání s hezkým českým názvem Kremlin Watch Forum vyjadřoval k tvrzení, že na Majdanu řečnil pod vlajkami Pravého sektoru, řekl, že na takových demonstracích bývají „magoři, volové, extremisté“. Mezi jakými lidmi řečnil tentokrát, na setkání spolku zvaného Evropské hodnoty? Každopádně mezi svými.

Jan Korál z NWOO ke snaze této skupiny zakázat projevy jiných názorů napsal
"Jak to bude v praxi vypadat, se teprve ukáže, ale už nyní je jasné, že jsme zase o krok blíže totalitnímu systému, jenž se podobá se minulému režimu, který různými a často tvrdými způsoby potíral projevy nesouhlasu s fungováním státu a projevoval tak svou zločinnost a pokrytectví. Tenkrát se bojovalo proti imperialistické propagandě, dnes proti té ‚pro-kremelské'.

Pokrytectví? Možná. Ale oproti současnému režimu ten tehdejší moc předstírat nemusel. Ideologie měla jasně zakreslené a ústavě zapsané rámce a definované způsoby jejich překročení. Skoro denně se to připomínalo v Rudém právu. A zločinnost? I když dnes takové přiznání může člověku zničit život, ta doba v leckom, kdo si ji pamatuje, zanechala hezké vzpomínky. A v leckom, kdo si ji nepamatuje, zase vzpomínky nehezké (na to video se nedívejte po jídle).

To dnešní ideologie – liberalismus –, podle které také musíme žít a která nám je také vštěpována od školky, je křivá už tím, že plíživě kontroluje naši ústavu a účelově se v ní sama popírá ustanovením, že „žádná ideologie ve státě nemůže být výlučná“.

A tak se přímo na půdě parlamentu, nositele ústavodárné moci, pod záštitou a s účastí zákonodárců, sejde parta, která chce bojovat s „ruskou propagandou“ (rozuměj jinými názory) a její organizátor (klikněte, ale taktéž před jídlem) řekne, že „je zásadní, aby svobodné společnosti dokázaly této kampani rozumně čelit v rámci liberální demokracie“.

Kdo a jakým způsobem hodlá „této kampani“ čelit, o tom bylo napsáno dost v textu kolegy Korála i v článku na Parlamentních listech. Také slova v titulku tohoto komentáře nejsou vycucaná z prstu, ale z hysterické schůze. V podstatě jde o tendence k brutální cenzuře a návrhy způsobů zakazování názorů nesouhlasných s nynějším režimem.

Zaklekneme, zkroutíme, svážeme a umlčíme. Takové jednání ve jménu svobody můžeme přisuzovat „magorům, volům, extrémistům“.

Na druhou stranu, čemu se divit? Nikdo v moderní historii nemá s těmito praktikami tak bohaté zkušenosti, jako proponenti naší nevýlučné ideologie.

Její obhájci v české kotlině budou vždycky bránit takové výdobytky, jako je fenomén Bakala, jako jsou agresivita a násilí coby norma, jako je ničení vzdělání inkluzí, lichva, hazard, systematická likvidace rodiny a s tím spojené lidské neštěstí, jako je otevřená propagace deviací a nacismu, lež, manipulace. Zkrátka hodnoty euroatlantické civilizace, hodnoty liberální demokracie. Evropské hodnoty. 
 
 

14 komentářů :

 1. Tento zoufalý dopis německé novinářky adresovaný její malé dceři obletěl internet. Pokud si jej však přečte Merkelová, pošle ji do vězení

  http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8368-tento-zoufaly-dopis-nemecke-novinarky-adresovany-jeji-male-dceri-obletel-internet-pokud-si-jej-vsak-precte-merkelova-posle-ji-do-vezeni.aspx

  OdpovědětVymazat
 2. stále stejné snahy po moci a penězích. stejný typ lidí jako za komunizmu tak za kapitalizmu. tito lidé budou poklonkovat jakémukoli režimu. klidně se zaprodají nacistickému islámu. i za cenu sebezničení.

  OdpovědětVymazat
 3. Doporučuji přečíst Protokoly sionských mudrců - tam se liberalismu věnuje náležitá pozornost. A odpovědi na současné otázky snadno naleznete.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A nwevadí, že je to výplod carské ochranky? Květa

   Vymazat
 4. Tak hodnotit účastníky"majdanu", pane Schwarzenbergu, není vhodné! To jste i Vy " magor, vůl i extremista"?
  Kdyż jste tam jel a byl i řečnil?
  Vaše jednaní" i před i po " majdanu" tomu jednoznačně napovídalo i napovídá.

  OdpovědětVymazat
 5. Pan Schwarzenberg - zdegenerovanej představitel rakouský šlechty,slinta,člověk,co neumí čéééééééésky.A jeho názory mám brát vážně.Ten ujž dva roky neví,která bije....

  OdpovědětVymazat
 6. Schwarzenberg byl zcela jistě inteligentní člověk.
  Bohužel,byl!Už několik let jen blábolí nesmysly.
  Od neúspěšné kandidatury na prezidenta je docela
  mimo.On se ani nenazývá Čech,ale Bohme,tj.sudeťák.
  Proto řečnil v Kyjevě,mluvil mezi svými.Bandera
  byl nácek a nikdy nebojoval proti německým fašis-
  tům,jak se nám snažili podsouvat jeho pokračovate-
  lé Schwarzenberg či Štětina,Langšádlová,Zlatuška
  a další.Věděl moc dobře,před kým mluví.Je totiž
  komplic Hitlerových pohrobků.Nic víc,nic míň.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nedokončil ani střední lesnickou. Tak co to je za inteligenta? Květa.

   Vymazat
 7. Pro Petr Majevský
  A který Schwarzenberg byl inteligentní?
  Tenhle rozhodně ne.
  Maturita na reparát a na čtverky.
  Ze všech tří VŠ, které zkusil, byl vyhozen.
  Nemá prakticky žádné vzdělání, protože jeho inteligence je natolik nízká, že ho nebyl schopen dosáhnout.
  Pro 14:53:
  Schwarzenbergové nejsou rakouská, ale původně německá šlechta.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ta modrá špína Šlafenberg má s odřetýma uši ukončeno základní vzdělání a certifikát z narážení piva. Jeho IQ lze odhadnout nanejvýš na 80-90%. Toť vše!

   Vymazat
 8. V neděli 28.2. večer byl K.Schwarzenberg v divadle v Pardubicích.
  Prý pochrupoval,ale ožil, když mladá dvojice naznačovala na jevišti kopulaci.
  Je to vnímavý stařík. Přejme mu dlouhá léta!
  Jistě ubytuje, stravu poskytne, kapesné bude vyplácet,pojištění platit alespoň jedné tisícovce ukrajiknských uprchlíku, až se po Majdanu vrhnou do ČR.

  OdpovědětVymazat
 9. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
  Čl. 1 [Základní principy]
  (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.
  Čl. 2 [Státní moc]
  (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
  LZPS
  Hlava druhá
  Lidská práva a základní svobody (čl. 5-23)
  Oddíl první
  Základní lidská práva a svobody (čl. 5-16)
  Čl. 15
  [Svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání]
  (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
  (2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
  (3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.
  Čl. 16 [Svoboda náboženství a víry]
  (1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
  (2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
  (3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
  (4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.
  Oddíl druhý
  Politická práva (čl. 17-23)
  Čl. 17 [Svoboda projevu]
  (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
  (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
  (3) Cenzura je nepřípustná.
  (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
  (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.
  Čl. 23 [Právo na odpor]
  Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ZNáme, víme - no a co?!

   Vymazat