Reklama

pátek 25. března 2016

Smysl velikonoc pro současné občanské aktivisty

Václav Umlauf
25.3.2016   E-republika

Pašije ukazují justiční vraždu spáchanou zkorumpovanými reprezentanty tehdejší politiko-náboženské moci. Podívejme se na vraždu nevinného člověka z pozice čtverého druhu viny: metafyzické, morální, politické a kriminální.
Slavíme velikonoční "Třídenní" (lat. Triduum), které z křesťanského hlediska symbolicky zpřítomňuje základní tajemství křesťanství: smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista jako Božího syna. To je věcí víry, pokud někdo na něco takového věří, nebo nevěří. Pašije z Janova evangelia, které se čtou na Velký Pátek, ale ukazují Ježíšovu justiční vraždu spáchanou zkorumpovanými reprezentanty tehdejší politiko-náboženské moci jako univerzální drama týkající se osudu člověka. Podívejme se na vraždu nevinného člověka z pozice čtverého druhu viny: metafyzické, morální, politické a kriminální. Toto rozdělení obsahuje známé Jaspersovo dílo hodnotící vinu Němců na nacistických zločinech (Otázka viny, 1946).

Začněme základní současnou konfigurací světa, kterou bychom mohli nazvat "strukturální zlo", čili reálný stav světa po východu člověka do civilizace dané v rámci liberální demokracie Západu. Politicko-ekonomicko-vojenská moc je jako sud medu, kam my jako více či méně pitomé včelky snášíme med v podobě ekonomické nadhodnoty a moci dané vznikem politického společenství. A kolem tohoto bájného "Hrnečku vař!" se slétají slušné včelky, trubci, partajní a jiní paraziti, a nakonec i úplné svině.

Aby nás tento příval příživníků nezahubil ihned a okamžitě, někdo slušný skutkem i slovem čas od času naznačí, jak blbě je na tom strukturální zlo doopravdy. A někdo dělá tak důkladně a poctivě jako Ježíš z Nazareta, Sokrates, nebo například současní aktivisté. Připomeňme vraždu Berty Cáceres dne 6.3.2016, což byla ekologická aktivistka boje proti neoliberálnímu ničení pralesa v Hondurasu a proti developerským plánům. Příslušní parazité a systémoví zločinci nakonec někoho z těchto aktivistů zabijí. Vezmeme velkopáteční drama podle jednotlivých druhů viny, aby bylo jasné, kdy a jak na tom občanští aktivisté jsou.  

Metafyzická vina

Jak jsem řekl, politická moc a s ní spojené bohatství státu vábí zloděje jako sud medu. Ke zločinu má teoreticky nejvíce našlápnuto ta parta, která řekne, že uznává jen soukromé vlastnictví. Ale pro jistotu se nechá zvolit do čela "společné věci" (res publica), aby ji pro sebe rozkradla, nejlépe zákonným způsobem. Pak je jasné, že vznikne vcelku nevyhnutelný konflikt mezi aktivisty, bránícími skutečnou společnou věc. Tedy nikoliv levicovou nebo pravicovou ideologii o tom, co je společná věc. Sud medu voní tak, že partajní pravičáci a levičáci u moci jsou zkorumpovaní prakticky stejně. To dokazuje poslední stav politiky, a nejen české. Českou realitu si najdete pod heslem "sněmovní mordor" nebo "koncesní koalice". Ježíš řekl, že strom se pozná po ovoci, a ne podle partajních a ideologických keců.

Vraždící kolečko jsme popsali v článku Mediální pravdy aneb Jak zabíjí Putin a Obama. Celý vládní byznys začíná slavným výrokem tehdejšího šéfa velerady, že je lépe, aby umřel jeden člověk za lid. Metafyzická vina je v tom, že strukturální zlo dojde celkem nevyhnutelně k tomu, že rozhodne o smrti nevinného člověka. Oním "lidem" šéfa velerady Kaifáše je dnes soubor zájmů, které považují za tzv. "všelidové" "humanistické", za "hodnoty západní demokracie" a podobně. Rozhodnutí zabíjet, mučit a stavět koncentráky typu Guantanáma pak nutně následuje, a tím i tento druh viny.

Metafyzickou vinu neseme jako západní aktivisté tím, že prakticky nebylo v naší moci zabránit vraždění Západu ve druhé válce v Iráku, Sýrii, Libyi, mučení za Bushe a Blaira a dalších dosud netrestaných politiků za zločiny spáchané proti lidskosti. Nebo zabíjení nevinných civilistů drony, globální odposlechy, stavbu koncentráků a tajných mučíren CIA. Ruští nebo čínští aktivisté jsou v podobné situaci vzhledem ke svým vlastním režimům (ruská válka v Afghánistánu, čínský zábor Tibetu, ruský zábor Krymu, válka v Čečensku atd.).  


Morální vina

Ježíš na Zelený čtvrtek vchází do Jeruzaléma a dav volá "Hosana!". A druhý den jej už křižuje. Každý dnešní vysoce placený spin-doctor a mediální agent ví, jak zařídit tuto změnu v náladě davu. Jeruzalémská velerada byl fakt chytrý spolek, takže to věděla také. My všichni v rámci davu zvaného "demokratická většina" neseme morální odpovědnost za různorodá svinstva, které jedno procento vyvolených potřebuje ke své vládě nad 50 % procenty planetárního bohatství (Odvrácená tvář globálního minotaura). V současnosti ale neseme tuto vinu všichni, protože znamená dramatický nárůst globálního oteplování a důsledky v podobě klimatických uprchlíků, či mizení biologických druhů.

My všichni neseme morální vinu za to, že se tímto způsobem devastuje planeta, mizí živočišné druhy, ničí se mezilidské vztahy, lidé strádají a hynou v imperialistických válkách za suroviny a vliv. Na rozdíl od metafyzické viny jde o konkrétní rozhodnutí v rámci naší generace, které devastuje svět, nikoliv systémové determinace dané z minulých generací. Tuto vinu nám mohou odpustit jen přímé oběti strukturálního zla, které jsou podobnými rozhodnutími postiženy. To je ale v globálním měřítku prakticky nemožné, protože mnohé změny jsou už i nevratné. My jako občanští aktivisté se na něm podílíme stejně, jako Ježíš coby příslušník židovského národa byl kolektivně odpovědný za zlo spáchané židy ve své době.  


Politická vina

Jako občanští aktivisté bojujeme za to, aby se nestaly případy jako tento: Proč jedno procento potřebuje válku proti teroru. U politické viny je situace jiná. Všichni aktivisté, kteří odmítají zneužití "boje proti terorismu", nebo zneužití "boje za demokracii" ve prospěch korporátního fašismu a oligarchických zájmů, nenesou politickou vinu na současném stavu světa. Tím se tato vina zásadně liší od předešlých dvou kategorií. Je možné se na ní aktivně nepodílet. Navíc je nutné a zásadně potřebné z titulu občanského aktivisty připomínat tento typ politické viny těm občanům, kteří se na ní aktivně nebo pasivně podílejí.

Politickou vinu tohoto typu celkově nese ono kritizované "jedno procento", kterému dnes naprosto neoprávněně patří 50 % světového bohatství. Podívejte se na činy jednoho procenta superbohatých (Bratři Kochové aneb Jak jedno procento oblbuje Ameriku). Politickou vinu nechce nikdo nést. To známe z dob komunismu, kdy po pádu bolševika byl každý partyzánem, ale předtím jich až tak moc nebylo. Statisticky viděno, vlastně skoro nikdo. Díky aktivní práci ve prospěch spravedlnosti a proti myšlení ve stylu "je lépe, aby jeden člověk zemřel", jsou občanští aktivisté mimo zločinný systém, který zneužívá demokracii pro své oligarchické zájmy. Zbytek občanů je vinný a bude vinný, i když si to jako obvykle nikdy nepřizná. Proto naletí po zacinkání klíči okamžitě na lep dalším demagogům, jako to bylo za Klause a jeho party po roce 1990. Soud o politické vině může odpovědně vynést až další generace, a většinou až po dané lokální nebo světové válce. Stejně jako udělala citovaná Jaspersova kniha.

Zásadní politickou vinu nesou všichni mediální manipulátoři a presstituti, viz náš článek Lhát až do hořkého konce, který se týkal lhaní ohledně druhé války v Iráku. Stejně tak nesou přímou politickou vinu všichni koupení manipulátoři a žvanilové v placených korporátních institutech a lobbistických skupinách, kteří vědomě manipulují fakta a aktivně nás vedou do studené války. Eko-příklad takto politicky vinných podává například článek Analýza dárců a organizací popírajících globální oteplování. Nebo pracují i na dobrých věcech, ale jejich úkolem je naspinovat dění nebo výsledek jednání tak, aby se zakryl skutečný stav věcí. Smutným příkladem je jednání ohledně klimatu (Korporátní eko-divadlo v Paříži). Mimo placených presstitutů hlavně ve veřejno-právních médiích, nesou politickou vinu tohoto typu i dříve uznávané velké mezinárodní organizace (Lhaní velkých nevládek aneb Krach společného světa). Politickou vinu na Ježíšově smrti nesl dav, kteří křičel "Ukřižuj!" v momentu, kdy římský místodržící Pilát chtěl Ježíše nechat propustit jako nevinného.  

Kriminální vina

Podívejte se na nedávný článek Případ Savčenková: západní mýtus a východní realita. Nebo na práci Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), který nyní odsoudil bývalého politického předáka bosenských Srbů Radovana Karadžiče ke 40 letům vězení. Jiné vrahy, jako například kosovské "bojovníky za svobodu", kteří údajně ze zavražděných Srbů prodávali lidské orgány, ty tento tribunál pro změnu neodsoudil, a dokonce ani nenašel přímé důkazy. Svědkové najednou nebyli, tedy fyzicky nebyli. Stejně tak zatím nebyl svolán mezinárodní tribunál za zločiny a genocidu kvůli druhé válce v Iráku, nebo za zničení celých států jako Libye a Sýrie. A zcela pochopitelně nebyli v USA souzeni přímí vykonavatelé nezákonných únosů a mučení provozovaného skrze CIA v rámci "boje proti terorismu". Viz heslo "rendition flights" pro příslušné články.

Výsledkem těchto kriminálních činů je současný terorismus v zemích jako Francie nebo Belgie (Pařížský pátek třináctého a válečný scénář k tomu). Kriminální vinu musí (bohužel!) prokázat soud, jinak jde pouze o vinu politickou. V případě Ježíšova procesu nesla kriminální vinu na jeho smrti židovská velerada v Jeruzalémě. Ta celý proces pečlivě připravila, koupila si zrádce z Ježíšova okruhu, zaplatila falešné soudní svědky a nakonec zmanipulovala dav, aby potvrdil rozsudek smrti. Dav chtěl skrze smrt nevinného člověka veřejně pokořit Piláta, kterého nenáviděl jako římského okupanta.  


Tož tak

Velikonoce jak vidět, smysl mají, i pro občanské a politické aktivisty. Metafyzickou vinu za stav světa neseme jako členové západní neoliberální civilizace ničící svět pro zájmy jednoho procenta. Morální vinu neseme v momentu, kdy tato rozhodnutí jsou činěna naším jménem. A to je téměř vždy, protože fungujeme v rámci koupené a prodané demokracie, kterou naším jménem obchodují příslušné systémové partaje pro zájmy jednoho procenta. Politickou vinu na rozdíl od příslušných oligarchů a zločinců všeho politického druhu už nést nemusíme, pokud proti předešlému ničení nevinných obětí něco aktivně děláme. A kriminální vinu politických aktérů někdy dokázat lze, ale to bývá málokdy, a navíc hodně selektivně. Vezměme příklad zlodějen typu daňových rájů, do níž je zásadně zapleten prozatím netrestaný prezident Evropské komise (Juncker kryl legální zlodějny v řádu stamiliard). Ale věřící tvrdí, že po smrti to bůh spravedlivě spočítá každému. Aspoň to.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde. Děkujeme!


Související články:

17 komentářů :

 1. Redakce nikoho neblokuje. Mažeme jen rasistické výpady a jiné pitomosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Dvořáku co jste za člověka.Chtěl bych znát váš profil,když čtu ty vaše bláboly,tak mám pocit,že máte normalizační myšlení.Mate VŠ,ale jakou? VUML.70léta FAMU,tak to jste normalizační kádr,donašeč na StB a co ještě? Artěk a pak školení v Moskvě,tedy KGB moloděc? Prduch,který si chodí pro žold na ruskou ambasádu.Pan čistej,který háže špínu na ty druhý.Budete reagovat nebo to smáznete?

   Smazat
  2. Tyhle vaše urážky nestojí za odpověď.

   Smazat
 2. každoročni černoprdelni desinformačni retro mrtvej co se znova narodil

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:20 - Asi jsi to nečetl, nebo neporozuměl. V článku nejde o náboženství, ale o viny i těch zdánlivě nevinných.

   Z dějin víme, že každá myšlenka, byť sebeušlechtilejší, je zcela zhanobena, když ji lidé začnou realizovat v praxi. Z toho vyplývá, že problém neleží v myšlence, ale v lidech.
   Jakmile lidé začnou něco kolektivně uskutečňovat, projeví se jejich zvířecí instinkty, v jejichž důsledku se vytvoří hierarchie přerozdělování. Patřit k elitě na vrcholu hierarchie se nakonec stane cílem, zatímco původní společný cíl se stane pouhou kulisou, v níž se zápas o moc a bohatství odehrává.
   Pokud se najde diktátor, který bude ty "nemravné" ze společnosti eliminovat, musí si k tomu vytvořit mocenský aparát, který zcela logicky zaujme pozici na vrcholu hierarchie.

   Liší-li se člověk od zvířete tím, že jeho schopnost korupce je sofistikovanější, je marné bojovat za mravní čistotu.
   Ovšem nebojovat za ni je sebevražedné.

   Nejsmutnějším poznáním je, že pokud byl chudý člověk ctnostný, není to zárukou, že až si bude moci sáhnout do společného, že tak neučiní. Takoví jsou vzácnými výjimkami a zaslouží si úctu.
   Obecně platí spíše, že moc korumpuje, a že s jídlem roste chuť.
   PB

   Smazat
 3. Ať se to komu líbí nebo nelíbí, tak zvané Velikonoce jsou židovský svátek, přetavený do "křesťanství". Ve skutečnosti se jedná o dávné vítání jara. Židé - judaisté - si zdůvodnili toto starodávné vítání jara svátkem pasach. Na základě naprosto vymyšlené, ničím v prokázané historii nepodložené skazce o vyjití z Egypta. Při té příležitosti měli údajně vycházející sníst ve spěchu maso beránka a nekvašené chleby - macesy. Podle Bible (o které lze zcela jasně dokázat, že jako celek to jsou mýty, lži a výmysly, naroubované na několik málo historických skutečností a na sbírku starověké moudrosti různých národů v knihách Přísloví, Job, Kazatel a některé Žalmy) slavil tuto slavnost pasach Ježíš Kristus. A při té příležitosti, protože tuto noc měl být zajat a pak popraven, zavedl tak zvanou "poslední večeři". Při ní náboženství, nazvané podle této mýtické postavy "křesťanství", už vypustilo maso z beránka a zachovalo pouze nekvašené chleby (jako symbol čistého /svatého/ těla) a červené víno (jako symbol Kritovy prolité krve).
  Podle některých církví a sekt se to nazývá "přijímání" a děje se každý týden. Jenže flanďáci nechtěli na prostý lid plýtvat vínem, a tak se "přijímá" pouze nekvašená placka. Vzpomeňme na husity (v podstatě následovníky anglického Wiklefa, jehož myšlenky Jan Hus převzal) a jejich nárokování "pod obojí". Čili nejen chleba, ale i vína. Podle jiných církví a sekt - např. podle svědků Jehovových, se tato slavnost koná pouze jednou ročně, a "právo" přijímat symboly mají pouze ti, kdo si myslí, že budou vládnout spolu s Kristem v budoucí nebeské vládě. Ostatní pouze přihlížejí a nechají symboly kolovat mezi sebou. Taková "večeře" bez jídla a pití. Zato se spoustou ideologických řečí, které se pronášejí s účelem získat další ovečky do stáda.
  A tak se ocitáme v naprosté absurdnu: oslavuje se smrt člověka, který nikdy nežil. Oslavovat něčí smrt - která je údajně významná proto, že položil svůj dokonalý život za všechno "hříšné lidstvo" - má, když se to dobře zdůvodní, ještě jakýsi smysl. Ale oslavovat smrt naprosto mýtické postavy, která nikdy nežila, to už je fakt "makačka na bednu".
  Pomocí spisů z Nag Hamádí a budhistických záznamů dochází informovaný člověk k tomu, že tak zvané "křesťanství" existovalo už nejméně několik set let před biblickým židovským Kristem. Má-li někdo chuť udělat si svůj názor, či poopravit si jej, může začít knihami Mgr. Kozáka. Pokračovat lze např. Filónem Alexandrijským, v překladu Miroslava Šediny. Filón, alexandrijský judaista se snaží vzdělaným Řekům dokázat nadřazenost zákona Mojžíšova nad řeckou filozofií. A používá k tomu hojně Platónovy myšlenky... aby vyložil historky Bible alegoricky. Protože vyložené doslovně jsou směšné, a žádný člověk s rozhledem je přijmout nemůže.
  Podtrženo a sečteno: Bible je pouhý nástroj k ovládání "oveček". Vyhovuje to církvím a vyhovuje to politikům. A to kupodivu až dodnes. Viz např. přísahání amerických prezidentů na tuto naprosto nevěrohodnou knihu a viz např. spojení Putina s pravoslavným patriarchou Kyrillem. Nejvíce mě na těchto "svátcích" baví, jak jsou z nich HOTOVÍ právě ateisté. :-)

  A užijte si PĚKNÉ SVÁTKY! :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě je to milionkrát komplikovanéjší, než to shrnul autor nebo vy.
   Jiří

   Smazat
  2. Velikonoce jsou jasně ukradené pohanské oslavy jara a nového života - a taky přežití zimy.

   Smazat
  3. No a co má jako být ? Časově se to/zhruba/ odpovídá době ukřižování. Chcete tím snad naznačit, že Ježíš nikdy nežil a že jsou to jen báchorky ?
   Jiří

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  5. Václav Umlauf má úroveň. Klasika. Ale pre: Anonymní26. března 2016 10:01 Velkolepé! - priam famózne: skĺbiť takto chytrost a primitívnu hlúposť spolu dohromady . . . Pripomína to v morálnej oblasti guláš dobra zla v jednom človeku = nacistický a sadistický dozorca v koncentráku nežne miloval svoje králičky a bol mimoriadne milujúcim otcom svojich detí aj svojej drahej manželky. A tu je to isté v intelektuálnej oblasti. Fakt zaujímavé

   Smazat
  6. K 17:01: A zmůžete se na něco konkrétního nebo si jen pletete dojmy a pojmy a ve skutečnosti jste zapšklý katolík?

   Smazat
 4. Zajímavý a poučný náhled na ukřižování, ano byla to nepopiratelně politická vražda. Dále zachází autor do zbytečných a zavádějících podrobností. A spíše tím nahrává "ďáblovi", který vše možně brání celostnímu pohledu na skutečnost kolem nás, vše vrhává z kontextu, aby se mohl schovat v kaleidoskopickém vidění světa.

  Ǔkol je jasný, vybudovat království boží na zemi. Ovšem pro rodící se bytosti je to opravdu obtížný úkol. Zlo je totiž strukturální, jak velmi správně autor článku uvádí a je již zakomponováno ve společnosti a to po celou dobu známé historie (důkazem jsou všechny náboženství světa, do nichž zahrnuji i ateismus.

  Víra brání poznání a bůh si přeje být poznán a víra vězte je nástroj ďáblův, naopak poznání je cesta k bohu, každý kdo se na tu cestu vydá bude ďáblem ukřižován, ale existují možnosti jak se tomu vyhnout (např. Giordano Bruno). Nejnebezpečnější věc na světě je říkat pravdu, proto ji hledejte, ale nehlásejte a raději se podle ní zařiďte.

  Buďte odvážní, neboť i když moc ďábla vypadá veliká a nezměrná je to jenom prázdná bublina, po odhalení možností zjistíte, že bůh Vás podporuje a chrání, ale neuchrání nás před námi samotnými, před naší pýchou, zlobou, nenávistí a hlavně hloupostí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Správně. Je třeba hodit vlastní odpovědnost za vlastní činy na někoho jiného. A to nejlépe na Ďábla. Ten se nemůže nijak bránit... ani soudně. :-)

   Smazat
 5. Velkonocne sviatky su katolicke sviatky.Moj nazor,nech si veri kazdy,co mu pasuje,ci Alaha.Budhu,indicku svatu kravu,Kazdeho osobny Problem.Tie viery vznikli,predpokladam,aj z dövodu,zivot je tazky,situacie,ktore je tazke zvladnut.Ked nevidim inu pomoc,zostava len ta vyssia.Inak,pokial by sme dodrziavali 10 bozich prikazani,ta dnesna moralka by vyzerala trochu inak.Byvaly nemecky kancelar Helmut Schmied v tv povedal,,nebol som silne veriaci,ale po vojne bolo treba obnovit moralne hodnoty,preto som podporoval katolicke aktivity.Dnes nam katolicke aktivity nehovoria vela,ved preco by sme sa modlili,chlieb nas kazdodenny daj nam dnes,ked ho mame tolko,ze ho zahadzujeme do kontajnera.M

  OdpovědětSmazat
 6. Karl Jaspers má ve Václavu Umlaufovi zdatného pokračovatele.
  Nemalá část dalších přispívatelů, obávám se, příliš nepochopila podstatu článku. Možná by jim prospělo přečíst si Jaspersovu Otázku viny, ale nejsem o tom dost přesvědčen. V. Umlaufovi nešlo o pohanské, židovské či křesťanské svátky jara, ty se staly jen kulisou politické vraždy vyžádané a schválené zfanatizovaným davem zmanipulovaným zákulisními manipulátory. A o mechnismu této vraždy a manipulace, o pokrytectví mocných, o zmanipulování, zhloupnutí mas, o podílu jednotlivých účastníků (skupin) na provedení a o jejich vině - o tom je autorův článek. Velikonoce jsou v tom podružné, jen konkrétní jevovou formou jednoho z mnoha zločinů provedeného dle obecné, opakované šablony. To značná část diskutujících vůbec nepochopila. Jsou tudíž na té tzv. nejlepší cestě podobný zločin zopakovat, nechat se zmanipulovat, neboť nepochopí podstatu, smysl nějaké ošemetné situace, neprohlédnou pod její jevovou stránku a zbaští návnadu od strůjců i s navijákem. Je to o to trapnější, že na NR a dalších webech je dost článků, které popisují manipulaci davem, čtenáři je čtou, leč - evidentně - nevnímají, nechápou, nejsou s to se z nich poučit a vybudovat si intelektuální obranu. Pak už stači nedokonalá mravní obrana a dílo zla má v daném jedinci cestu umetenu.
  A i v tom, že nejsme schopni své čtenáře vzdělat a vychovat k odlišování zla a dobra, podstaty a jevu, obsahu a formy, obecného a jednotlivého, k chápání proceů, vývoje, dialektiky, je naše vina.
  Osud nám buď milostiv.
  KR

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.