Reklama

pátek 25. března 2016

Ukrajinská vojákyně a poslankyně Savčenková odsouzena na 22 let. Oběť ruské propagandy, nebo vraždící bestie?

25.3.2016   Šifra

Ukrajinská návodčí palby z batalionu Ajdar Nadija Savčenková, obviněná z účasti na vraždě ruských novinářů v Donbasu, byla v jihoruském Doněcku odsouzena ke 22 letům vězení. Její případ dostal mezinárodní rozměr, nicméně stále se objevují nové podrobnosti, které naznačují, co je vlastně tato dáma, jež se stala pro mnohé symbolem boje za svobodnou Ukrajinu, zač.Například starosta Užhorodu Sergej Ratušňak na své facebookové stránce psal o tom, jak Naděžda Savčenko týrala a mučila zajatce. „Osobně jsem mluvil s jedním učitelem a knězem, kteří zázrakem přežili bestialitu, týrání a mučení nové ,hrdinky’ Majdanu Savčenkové. Zde jsou jejich slova: ,Ona prostě nebila, ona mrzačila a ubíjela. Svázané na rukou i na nohou – mlátila trubkou, rozbíjela genitálie, zhášela cigarety v jejich otevřených očích. Neustále přitom řvala: ,Prodám tě na orgány jako tamty nebo tě rozstřílím na sr….!’“

O tom, že bojovníci Ajdaru brutálně mučí zajatce, vyprávěl již dříve kněz Svato-Nikolského chrámu Vladimír Mareckij, osvobozený z ukrajinského zajetí.

„Když řeknu, že nás bili – tím nic neřeknu. Nás ubíjeli. Nás stříleli, nám lámali kosti, nás bili nejen rukama a nohama, ale i pažbami a vším, co jim přišlo pod ruku,“ vzpomíná Mareckij.

Podle jeho slov se obzvláštní brutalitou odlišovala právě Nadija Savčenková, kterou tak aktivně brání kyjevská vláda. Libovala si ve své síle, osobně mlátila zajatce a pronášela u toho různé průpovídky. Kvůli výdělku navrhovala prodávat orgány zajatců, a když ostatní členové batalionu nesouhlasili vydávat zajatce na orgány, navrhla je tedy zabít, „aby se neutrácelo za dopravu do SBU“.

Slova kněze podpořil jiný osvobozený zajatec, voják opolčení Stanislav Stankevič. Násilí na něm začalo poté, co odmítl provést diverzní skupinu do Šachťorsku. V průběhu dlouhé doby ho mučili, bili, trápili hladem. A aby na hrozné mučení v ukrajinském zajetí nezapomněl, vypálili mu ajdarovci na tělo svastiku.

A to ani zdaleka nejsou všechna zvěrstva, kterých se účastnila poslankyně ukrajinského parlamentu a „hrdinka Ukrajiny“ Naděžda Savčenková během své služby v armádě.

Taková milá, příjemná, empatická osoba, jak ta by mohla někomu ublížit? Podívejte se na její závěrečnou řeč u soudu na videu níže, stojí to opravdu za to…


Případ Naděždy Savčenkové se stal zčásti ideologickým a obrostl množstvím sporných otázek. Existuje nějaký důkaz o její účasti na spáchání činu? Jak přesně její advokáti provádějí na Ukrajině „sběr důkazů neviny“ a kdo jim za to platí? Právník Ilja Remeslo se pokusil najít odpovědi.

Kolem případu Savčenkové se postupně nakupilo mnoho mýtů, což lze vysvětlit i aktivní mediální pozicí obhajoby. Zde jsou nejzajímavější a dříve širší veřejnosti neznámá fakta založená na dokumentech obhajoby, dostupných informacích z otevřených zdrojů a také některých dokumentech z vyšetřování:

 

1. SK RF (Vyšetřovací výbor RF) nemá oprávnění stíhat Savčenkovou, protože je občankou jiného státu, a trestný čin, z něhož je obviněna, byl spáchán na území Ukrajiny a ona byla odtud nelegálně vyvezena.

Podle části 3 článku 12 Trestního zákoníku RF mohou být k trestní odpovědnosti na území RF přivedeni zahraniční občané, kteří spáchali trestný čin mimo území Ruska v případech, kdy trestný čin směřuje proti zájmům země nebo občanů RF.

Oběťmi zločinu, z něhož je obviněna Savčenková, se stali dva ruští občané — novináři Igor Korněljuk a Anton Vološin, takže trestní stíhání je legální. Co se týče diskuse o tom, jak přesně se Savčenková dostala na území Ruska, pro vyšetřování trestní věci tyto okolnosti nemají rozhodující význam. Jak známo, právníci Savčenkové se obrátili s žádostí o zahájení trestního řízení kvůli únosu Savčenkové z Ukrajiny. Žádost jim byla právem zamítnuta, protože takovou žádost je třeba podat ukrajinským úřadům, neboť k „únosu“ (pokud nějaký byl) došlo na území cizího státu.

Zde je třeba zvlášť zdůraznit pozice ukrajinských úřadů, které odkazují na normu trestního zákona, zakazující vydávání občanů cizím státům. Jaký vztah má tato norma k případu Savčenkové? Můžeme se přít o okolnosti jejího pobytu na území Ruska, ale faktem je, že byla vydána nikoli ukrajinskými orgány. Pokud je na tomto základě od ruských úřadů požadováno její propuštění, proč nejsou námitky proti nezákonnému zadržování ruských občanů na žádost USA – a navíc, ne v samotných Spojených státech, ale v neutrálních zemích, s porušením všech myslitelných norem mezinárodního práva?!
 

2. Savčenková má imunitu před trestním stíháním, protože je poslankyní ukrajinského parlamentu a Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Ruská legislativa neumožňuje osvobození od trestní odpovědnosti v souvislosti s členstvím v PS RE. To nepředpokládá ani Charta Rady Evropy, která upravuje otázky imunity PS RE.

V článku 40 Charty je uvedeno, že zástupci zemí se „těší na území členů takovým výsadám a imunitě, které jsou přiměřeně nezbytné pro plnění jejich povinností. Tyto imunity zahrnují imunitu pro všechny zástupce v Poradním shromáždění proti zatčení a všem právním postupům na území všech členů v souvislosti s vystoupeními a hlasováním v průběhu práce Shromáždění, jeho výborů nebo komisí“.

Podobná situace je zakotvena v článku 14 Generální dohody o výsadách a imunitách Rady Evropy.

Imunita se tedy vztahuje pouze na výroky a hlasování delegáta v průběhu práce PS RE. Savčenková se dopustila inkriminovaného činu dlouho před jejím „zvolením“ do PS RE a tato skutečnost není nijak spojena s její činností v PS RE. Dále k jejímu obvinění došlo dříve, než se stala poslankyní. Jinak by to znamenalo, že každá osoba, která se dopustila závažného trestného činu, může pak získat status poslance a nemusela by se obávat trestního stíhání ani ve své zemi, ani v zahraničí.
 

3. Savčenková vůbec neměla specializaci návodčí, ale byla pilotkou. Jak se tedy mohla dopustit uvedeného trestného činu?
Na tomto videu Savčenková přímo přiznává, že zabíjela lidi a pracovala jako návodčí palby.


Navíc je známo, že byla členkou praporu Ajdar. Tomuto praporu se dostalo smutné proslulosti válečných zločinců zabývajících se rabováním a vražděním civilistů — což uznávají i ukrajinské úřady.

Jak to je v souladu s verzí obhajoby, že Savčenková neměla žádný vztah k válečným zločinům?
 

4. Obhajoba shromáždila důkazy o nevině Savčenkové, ale vyšetřovatelé se s nimi odmítli seznámit.

Pro začátek se podívejme, jaké důkazy viny mají vyšetřovatelé. Podle oznámení zástupce Vyšetřovacího výboru byla vina Savčenkové potvrzena u ní zabavenou mapou rozdělenou na čtverce, do nichž byla namířena dělostřelecko-minometná palba. Krom toho jí byl zabaven telefon, jehož data umožnila prokázat její spoluúčast na ostřelování novinářů. Následně jako důkaz posloužilo video bojovníka Ajdar Tarase Siňagovského, který potvrdil účast Savčenkové v boji.

Právě Siňagovského se chytili advokáti Savčenkové. Odjeli na Ukrajinu vyhledat ho a následně od něj dostali zcela jinou výpověď, než jakou podal původně. Z toho obhajoba odvodila nejen to, že dřívější údaje byly lživé, ale i to, že Savčenková se údajně v době spáchání trestného činu nacházela úplně někde jinde.

Ale podívejme se, co ve skutečnosti řekl Siňagovský. Ještě při prvním podání svědectví zástupcům LNR se „snažil říkat nepravdu“. Jak se to srovnává s jeho tvrzením, že podal lživé svědectví a pomluvil Savčenkovou? A hlavně – na jakém základě advokáti Savčenkové přijali procesní opatření v trestní věci samostatně se Siňagovského dotazovat bez přítomnosti vyšetřovatelů?

Je třeba předem vysvětlit, že podle ruského zákonodárství jsou přípustné v rámci trestního řízení jen ty důkazy, které byly získány zákonně. To je základní princip jak ruského, tak i jakéhokoli práva vyspělých západních zemí. Obhajoba, která vyslechla Siňagovského, požádala o přizpůsobení protokolu k jeho nové výpovědi, což bylo samozřejmě zamítnuto. Mám k dispozici kopii odpovídajícího ustanovení Vyhlášky k trestnímu řízení. Nás zajímá klíčový moment, kvůli kterému bylo odmítnuto připojení důkazů.

Na území jiného státu musí být advokátské dotazování provedeno podle zákonem stanovených pravidel. Kapitola 53 Trestního řádu stanoví přísná pravidla pro získání důkazů. Je pro to nezbytná oficiální žádost státního orgánu vedoucího vyšetřování na Ukrajinu. A pouze v případě řádného splnění tohoto požadavku mohou být získané důkazy přípustné.

Dále vyšetřovatel konstatuje, že advokát, který provedl výslech svědka Siňagovského, nemá právo provádět advokátní činnost na Ukrajině, neboť je členem Advokátní komory města Moskvy. A proto nemá právo provádět na území Ukrajiny žádnou procesní činnost ani výslechy.

To je důvod, proč právníci Savčenkové, jejichž hlavním řečníkem je Mark Feigin, skromně pomlčeli o pravém důvodu, proč důkazy nebyly přijaty, ale velmi hodně mluvili o krvavém režimu. Právně významné argumenty opět zaměnili za ovlivňování veřejného mínění.
 

5. Savčenková je hladovějící oběť, která sama čelí ruskému trestněprávnímu systému.

Pochybnosti o pravdivosti tohoto tvrzení se objevily, když se ukázalo, že dlouhá „hladovka“ Savčenkové nebylo nic víc než trik s cílem přilákat pozornost veřejnosti. Jak je známo medicíně, člověk nemůže hladovět více než 60 dní. Ve skutečnosti se ukázalo, že jídlo Savčenková normálně přijímala, a dokonce pro sebe vyžadovala speciální dietu.

Pak mě zajímalo, kdo zaplatí právníky Savčenkové. Co o tom říká její advokát Ilja Novikov:

„Advokáty platí fond Otevřený dialog. Přesněji jeho kyjevská pobočka, jejíž hlavní organizace sídlí ve Varšavě. Je to nekomerční organizace poskytující obhajobu lidem pronásledovaným v různých zemích z politických důvodů. Kolik dostáváme, nemáme právo říci, je to advokátní tajemství, i když klient jím vázán není, a bude-li chtít, může je zveřejnit. Kromě toho Otevřený dialog dělá skvělou práci, aby na případ Savčenkové se nezapomnělo na pozadí následujících bojů, rozhovorů, příměří atd.“

Ukazuje se tedy, že obhajobu Savčenkové neplatí svědomitá ukrajinská veřejnost, ale jakýsi fond pod názvem Otevřený dialog. Odtud jsme se dozvěděli, že tento polský fond byl „vytvořen, opíraje se o zkušenosti a kontakty získané v období Oranžové revoluce na Ukrajině v roce 2004″, účastnil se financování Euromajdanu a sám sponzoruje řadu fondů blízkých americké vládě, včetně například Fondu demokracie v Rusku.

Na pozadí této informace se horlivost na podporu Savčenkové ze strany jak médií, tak i řady osobností veřejného života uvnitř Ruska, stává méně překvapivou.


106 komentářů :

 1. Smrt Savčenkové! večejný lynch, namočit do asfaltu a peří a tahat za koněm po celé Ukrajině, poté pochcat a spálit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Napadlo mě, poslat týhle fašistycký zrůdě do vězení pytle na euhanazii se vzkazem od českých občanů.

   Smazat
  2. Pokud opravdu mučila a jsou postižení, tak ji s nima zavřít na pár hodin doíhromady.....
   ONo i tak, pokud padne mezi správné rusky, tak pozná sama ta sobě co to je.....

   Smazat
 2. pekný príklad akých dementov maju teraz slusný ukrajinci vo vláde

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslíš, že jsme na tom líp? Takovýhle prasata jsou i mezi českýma antikomoušema a není jich málo.
   Co myslíš, že dělal Štětina, když pobíhal s teroristama po Kavkaze? Jenom si s nima povídal? Oficiálně tam byl jako novinář, ve skutečnocti tam kuchal lidi.

   Smazat
 3. pekný príklad akých dementov maju teraz slusný ukrajinci vo vláde

  OdpovědětSmazat
 4. Pravdu zná jenom Savčenko a její oběti. Na mne ale působí dojmem vyšinutého člověka, který by v normální společnosti byl zavřený v nějakém dobře hlídaném ústavu. Je typickou ukázkou toho, jací lidé se v každé válce vyplaví na povrch a jakou obrovskou moc dostanou, když dostanou do rukou zbraň a povolení zabíjet. Nenechme se mýlit. Takové lidi se vyskytují v každé společnosti a v každé bojující armádě. Historie zná bezpočet příkladů páchání válečných zločinců. A před soud se jich dostane vždy jenom směšný zlomek. Byl jsem na vojně a tam jsem měl možnost poznat řadu lidí, kteří by se Savčenkové přinejmenším vyrovnali. A to nebyli nepřátelé. To byli potenciální soudruzi ve zbrani. Od té doby nemám rád nadšené výkřiky o válce. Jenom málokdo si dokáže představit to moře utrpení, které by takoví lidé způsobili. Bez ohledu na to, za jakou stranu by bojovali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas.Lidské bestie nemají nějakou speciální národnost nebo příslušnost k nějakému politickému hnutí. Prostě jsou a je jim jedno, jestli mohou vraždit pod jménem demokracie nebo tyranie.

   Smazat
  2. Naprosto souhlasím.Každý mladý by měl mít tu zkušenost z vojny,aby věděl jaké kreatury se mohou vyskytnout v moři slušných a normálních lidí.A to vše v době míru. Co potom s lidmi dokáže udělat jakýkoliv konflikt..To se slidmi dějí věci.

   Smazat
  3. Souhlas, válka jakákoliv dává takových exotům možnosti jak se projevit.
   Navíc byla na drogách a ty opět hrají ve válkách významnou roli.
   Snad se nebudeme muset s takovými exoty nikdy potkat ve vyhrocemých situacích....

   Smazat
  4. Hag 40 let natvrdo !

   Smazat
  5. Presne toto je aj moja skúsenosť z neblahej ešte socialistickej armády na bojisku na Západnom okruhu v Čechách. Zrejme v civilnom živote sa také podmienky nedajú simulovať, ale v podmienkach vojenskej pakárne som bol svedkom toho, že niektorí ľudia majú naozaj psychické dispozície k premene človeka na neľudskú beštiu horšiu ako zviera. Pri sledovaní Savčenkovej, jej neurotické správanie a fanatická nenávisť, mi tieto obrazy z vojny pripomenuli.

   Smazat
 5. Jestlipak by se tito bijci za osvobození zrůdy Savčenkové tak snažili kdyby to bylo opačně ? Tzn. kdyby byla občankou Ruska a byla souzena na Ukrajině za zločiny na Ukrajinském lidu ? Jestlipak by taky Nobelista Obama požádal Porošenka o její propuštění ? Co ty na to Štětino ,Zadolárku , slizský Bohušu atd ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bělobrádek poslal dopis Putinovi, Zaorálek žádal sankce proti Rusku, Sobotka zvláštní bod na summitu EU a europoslankyně dokonce prý držela jednodenní hladovku, to vše na podporu Savčenkové, souzené v soudním procesu, s dokazováním viny, kdy obžalovaná reagovala obscénními gesty a zpěvem během čtení rozsudku. Počkáme, jestli titíž udělají totéž na Ukrajině za smrt obhájce dvou zajatých ruských vojáků. Anebo zda si povšimnou třeba situace v Saúdské Arábii, kde se skoro každý den koná veřejná poprava, i za směšná obvinění dávají tisíc ran bičem, za nevěru je smrt ukamenováním a zlodějům usekávají ruce.

   Smazat
  2. Děs...stydím se za tyto naše "představitele", kteří obhajují bestii v lidské podobě, kterou Savčenková viditelně je !!!

   Smazat
 6. Že byla postavena před soud, je projevem mimořádné blahovůle, neboť obvyklou praxí ve válkách je, že na protivníkově území chycený návodčí je krátce vyslechnout a popraven, do zajetí se bez ohledu na konvence nebere.

  OdpovědětSmazat
 7. zrůda Kalousek má zrůdu Savčenko na odznaku a chodí s tím jak v parlamentu, tak na ulici
  čistej provokatér ...
  za týden bude pobíhat po Praze s tibetskou vlajkou, ale čínský penízky ho budou pak hřát v dlaních ...
  Kalousek je větší zlo jak Savčenko!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to jsem ani nevěděl, že Kalousek chodí s odznakem Savčenkové. Jestli je to pravda, tak to už je ještě větší dement, nežli si dovedeme představit. Ovšem pokud jako politik, dobře placený, z našich daní dokáže mlátit voliče,není divu že sympatizuje s fašistickou zrůdou. Když tak zase volte TOP 09 neboli OO7?

   Smazat
  2. to 10:10
   Tu placku na klopě měl Mirek i ve středu při grilování Babiše.
   Stačí se podívat na záznam.

   Smazat
  3. Kucí dejte mu v Praze za uši . Dělá větší ostudu jak Zeman .

   Smazat
  4. Kalousek je vypitej mozek a debil...

   Smazat
 8. Pro USA samozřejmě účel světí prostředky. Všude tam kde USA prosazují své imperiální zájmy používá USA metodu, že vybrané zločince prohlásí za disidenty a pomoci takto vytypovaných disidentů rozvrací stát kde který neposlouchá a nepodvoluje se vůli USA, zevnitř. Jestli ještě dnes si někdo myslí, že 17 listopad u nás byla vůle lidu, který prahnul po Americké demokracii, tak je úplně vedle. Taky to co předvedl největší disident a prezident Václav Havel který pustil největší amnestii v dějinách všechny vrahy, násilníky, zloděje, protože podle Václava Havla všichni byli oběti komunismu který je neprávem zavřel a tedy všichni vrazi byli disidenti. Důsledky této amnestie byli katastrofální. Množství vražd, loupeží, znásilnění, násilností, které spáchali tito disidenti na nevinných lidech naší republiky se dodnes utajuje a nesmí se o tom mluvit ani psát. Pro důkaz zločinnosti kterou Václav Havel spáchal ale svědčí i to, že policii trvalo celých pět let, než všechny disidenty dostala opět za mříže. Obětem se ale nikdy nikdo neomluvil natož aby někdo pozůstalé po vraždách spáchaných Havlovými disidenty, odškodnil. Velký gurů demokracie pak vylepšil své disidentství, když označil zločinné bombardování Jugoslávie a zabíjení tisíců nevinných lidí bombami shazovanými letadly NATO za bomby humanitární a mírové. Mezitím již na ministerstvu pod vedením Ježka za přímé účasti amerických poradců proběhla jedna z největších loupeží majetku v dějinách lidstva, kdy vše v Československu bylo převedeno do rukou zlodějů tunelářů a tak dnes všechno u nás patří západnímu zahraničnímu kapitálu včetně vody a vzduchu a my jsme největší žebráci pod sluncem. A k tomu složí takoví lidé jako je Savčenková. Už z jejího vystupování je každému jasné, že v jejím případě se nejedná o slušnou osobu, ale o člověka, který se hodí USA aby se dokazovalo, že zabíjení lidí které ona prováděla, je vlastně humanitární zabíjení pokud to slouží zájmům USA. A už tady máme i ekonomický rozměr působení USA na Ukrajině od Majdanu. Průměrný důchod na Ukrajině je 30 dolarů na měsíc a lidé vydělávají 70 EURO na měsíc. Ceny zboží jsou srovnatelné jako u nás. Prostě tam kde Americká demokracie vstoupí se lidi každý následující den mají hůř než den předešlý. A k tomu slouží takoví disidenti jako Havel a Savčenková.

  OdpovědětSmazat
 9. Pošlete to někdo Bohoušovi!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já myslím, že i Bohuš je v pěkným průseru, protože to co předvádí, na to je hned několik paragrafů.

   Smazat
 10. Je k podiveni,ze treba CIA,FBI,Mossad,Sin-Bet nemaji naky skurpule nekoho primo unest a postavit pred soudy ve sve zemi.A pochybuju,ze spravedlivy a nezaujaty soudy! A pak SSa soud naridi zaplaceni odskodneho Iranu za neco co jim nebylo prokazano.
  Moc zajimava "spravedlnost" ,takze nevidim duvod k takovemu povyku ze strany Cerne Prdele a jejich Ritolezu v pripade Savcenkove! Je nazivu na rozdil od spousty tech na Qantanamu!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý nápad, Rusové by měli otevřít nějaké Guantanámo, kde by skladovali ukrajinské fašisty.

   Smazat
 11. Rusové udělají nejlíp, když "krvavou Naděždu"
  vrátí na Ukrajinu a s "plynovou Princeznou" bude mít možnost udělat Ukrajincům..."ukrajinský mejdan"
  ...ať si užijou

  OdpovědětSmazat
 12. Klidně ať Savčenkovou vymění za jiné zajatce (P.S.: banderovci už jich moc nemají, protože jich mnoho umučili). Ale na tu výměnu bych jako uvítací výbor pozval všechny ty, kteří přežili mučení ze strany Savčenkové, aby také mohli provést svoji osobní "výměnu" a vrátit jí její dřívější dary.

  OdpovědětSmazat
 13. Tohle se naučili už za války když Einsatzkommando postupovalo Ukrajinou místní obyvatelé Banderovští fašisti pochytali ve vesnicích nepohodlné občany a hlavně židy aby je za vesnicí mohli v masových hrobech vyvraždit takže tuhle bestialitu už umí.

  OdpovědětSmazat
 14. Chtěl jsem si na Savčenkou udělat objektivní názor. Ne co mi vnucují naše, potažmo ukrajinská, ale ani ruská media. Na You Tube jsem našel řadu rozhovorů s ní. Před zatčením i po něm. Je tam i oficiální asi dvacetiminutový medailonek ukrajinské televize s jejím životopisem. Ruština mi nedělá problémy takže jsem zvládl s malými problémy i ukrajinštinu. Všechno je to zhruba na dvě hodiny. Můj osobní závěr je ten, že i kdyby se nedopustila činu se kterého byla v Rusku obviněna a odsouzena tak je to nechutné, patologické individum. Když ne vězení, tak psychiatrická léčebna určitě.
  Pokud jde o můj názor ke konkrétní cause. Kdyby nic neprovedla... Povstalci mají určitě v zajetí vyšší a důležitější důstojníky než nějakou poručici, střelkyni-operátorku MI-24. Z propagandistického hlediska by bylo určitě úspěšnější vytáhnout nějakého majora, nebo plukovníka. Jestli začali soudit Savčenkovou tak asi za konkrétní věci. Jinak nemá smysl zde citovat kolikrát se dopustila porušení Ženevských, nebo Haagských úmluv.
  Mám je v knihovně a mohl bych je citovat.
  Ale ať si každý udělá úsudek sám. Stačí ten životopisný dokument.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:27
   Udělala jsem prakticky to samé jako Vy a
   došla ke stejnému názoru-včetně těch důstojníků..
   j.

   Smazat
 15. Vzhledem k tomu, že s takouvou verbeží se dnes chce kamarádit vedení ČSSD, tak se možná brzy dočkáme českého fašistického převratu také. Asi mají svoje informace z ústředí, že ?

  OdpovědětSmazat
 16. Jedině Zaorálek zná pravdu. Tak proto jednal jak jednal. Zstupuje nás všechny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kradousek poletuje po parlamentu s odznackem "hrdinky Ukrajiny" Savcenkove.Za chvili ji bude mit i na trenirkach!...A pak se budou opicit i Zavrzalek ,Kakajbotka i Knize Spici-pan" hrable" a snad i Cacapiro! Umim si predstavit jak se tim pobehavanim vytrenujou. Skoda vecna by byla kdyby neobohatili nekdy v brzke budoucnosti ceske publikum jak budou po Staromaku bezet stafetovy beh 4 krat 100 metru s odjistenym granatem.Paaaaani,-to by bylo pozdvizeni ,jak o pouti ))))...

   Smazat
  2. Už jste vy rudý prasata spokojeni?Okupant je rusák a okupantum smrt.To vraždění má na triku Putin

   Smazat
  3. Hele ty "omyle prirody",klikni si na Googlu:vojenska pritomnost USA a Ruska!
   Dobren se podivej na ty mapy co ti tam vyskoci a pak muzes spochybnit i Google,protoze ho ridi "rudy prasata" placene Putinem.
   Nepochybuju ani na vterinu o tom ze mas Reckej puvod a tvoji predkove se narodili na Krete!!!

   Smazat
  4. Jo,máš pravdu ušáci tam asi budou na dovolený,ale nemaji sebou rakety,tanky a kremační vozy.Tak kdo tam vraždí?

   Smazat
  5. http://www.srandista.estranky.cz/img/mid/12/mobile-uploads-010.jpg
   Joo Putin může i za 1.světovou válku i za 30.letou válku ty srandisto :-D

   Smazat
  6. Evo Kašpárková umíte číst?Vojáci RF jsou na Ukrajině a anexe Krymu je co?Snad nevěříte tomu,že vojáci specnazu na Uk jsou na dovolený.Vrchní velitel FR je asi strejda od vedle

   Smazat
  7. Tupá trollí hlavo 19:06 - Krym se vrátil pro lidovém hlasování domů, do Ruska. Vojáci SpecNazu jsou na Ukrajině formálně na dovolené podobně jako američtí vojáci a důstojníci v Acedemi v Iráku. Nevím, jaký je Putin v soukromí, na veřejnosti vystupuje otevřeně a jasně. Co ale vím bezpečně, že ty jsi vylízaná palice. Marek

   Smazat
  8. Marečku na Krymu jsou doma Krymští Tataři a ne tataři z Ruska a nejdřív byl Krym vojensky obsazen a pak se(lidově)hlasovalo.Každopádně Krym patřil Ukrajině a ty jsi ve škole nedával pozor a je to znát

   Smazat
  9. Milý 21:05 - píšete nebezpečné blbosti. Kdyby, podle vaší pochybné logiky, měli na Krym nárok Krymští Tataři a nikdo jiný, tak by na naši zem měli nárok Kelti, pak Germáni a nikdo jiný. No není to úplná pitomina? Uznejte. --- A další: Na Krymu byla podle platné smlouvy umístěna velká ruská flotila a vojenská posádka a to hned od roku 1991. Tomu říkáte, že byl Krym obsazen? To doufám nemyslíte vážně. A ruská armáda na Krymu zachránila Krymčany před vyvražďováním, které zažila Oděsa, Slavjansk, Marijupol atd. To máte za zločin? To snad ne.

   Smazat
  10. Pane Dvořáku, takto dopadnou lidé, co se dívají příliš na ČT, kupují si Blesk a nepoužívají vlastní mozek. Myslím toho "geografa"amatéra z 21:05.

   Smazat
  11. Pane Dvořáku podle vaší logiky můžou Ušáci na Kubě udělat to samé.Jo a Blesk nečtu

   Smazat
  12. Já vím, ale proč se svou neznalostí historie a geografie seznamují své okolí tímto právě touhle cestou? To je jakoby si na krk zavěsili cedulku "Jsem blb, vypouštím blbosti a jako blb asi zhebnu."

   Smazat
  13. Co je historie,kolikrát se přepisovala?Po 1948roce mockrát po 89 znova a ted" záleží kterej trouba čemu věří,že pane Dvořáku.Hold někdo je kovanej a má VUMLa

   Smazat
 17. ..ve zprávách rozhlasu / v 10 hod./ jsem slyšel,
  že bylo nalezeno tělo obhájce dvou Rusů zavřených na Ukrajině...co, dodat!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Advokát Jurij Bobrovský byl unesen začátkem března v Oděse, únosci ho zdrogovali a na nohu mu nainstalovali náramek s výbušninou, převezli do jeho kyjevské kanceláře, kde si vzali papíry k případu a potom odvezli a zastřelili. A po tom všem bude ukrajinský vyšetřovatel pindat něco o variantě s obyčejnými zloději. To nebyli obyčejní zloději, to byli státní zaměstnanci jako když vyšije. Ukrajina ce Europa ? Hovno, Ukrajina ce Banderostán ! Slávečku, co kdybychom tě vyměnili za Savčenkovou ?

   Smazat
  2. Karádžiče za Savčenko....Kolik kosovských zmetků bylo potrestáno?

   Smazat
  3. Karadžič s Mladičem ubránili východní Bosnu před džhádem bosenských a zahraničních muslimů. Za to ho zmetci placení MI5 a CIA, kteří se tváří jako mezinárodní soud, odsoudili na doživotí. A brzy chcípnou a škvaří se v pekle! Pavel P.

   Smazat
 18. Myslím ,že by nebylo dobré kdyby Savčenková zemřela,banderovci by měli svého nového mučedníka.Ani by neměla být vyměněna byl by to precedens pro jiné zločince.Ona není zajatec,protože Rusko a Ukrajina nejsou ve válečném stavu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No,ale mohli by jí také humanitálně típnout vajgla do oka,nebo sešít tu škebličku aby si taky užila své medicíny !!

   Smazat
 19. Toto video by měli pustit politruci z ČT. Savčenková je psychopat.

  OdpovědětSmazat
 20. Kdy Ukrajinci vyšetří a odsoudí ostřelovače na majdaně . Kdy Ukrajina vyšetří zabíjení a upalováni 50 lidí v budově odborů v Oděse ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdy rusové vyšetří a odsoudí toho kdo dal rozkaz ke sestřelení dopravního letadla nad Ukrajinou? Aha,pardon to nejde Putin má imunitu

   Smazat
  2. Bože, ten debil se tu objevil znovu v 18:07. A zase strašně vtipný. Květa

   Smazat
  3. Květuš krot" své vulgárnosti na veřejnosti nebo dostaneš ban.Toho d....a si nech pro starýho až se ti večer vrátí z hospody

   Smazat
  4. Proč nedají video se Savčenkovou na čt ? Dobře víte že je to bestie .

   Smazat
  5. Paní Květo,takový pitomec s mozkem jako třešeň, za ten ban stojí, aby mu to někdo řekl. Nejspíše je to ubohá provokatérská nula, co potřebuje nutně prachy. Tyto praktiky jsou známi, také jsem jednoho podobného ubožáka znal, co potřeboval na chlast.

   Smazat
  6. Do prdele, chlapy, už jsem vám několikrát napsal, že jsem Květoslav!

   Smazat
  7. Provokatér asi budu,ale jsem abstinent(ne 100procentní)proč píšeš,že nutně potřebuju prachy,žeby na ty třešně?Tady na ten web asi chodí hodně alkoholiků,pak ta úroven" má vypadat

   Smazat
  8. 22:58 No právě proto, tak tu úroveň nekaž a nebo přestaň chlastat.

   Smazat
  9. No to abych právě začal chlastat.když ti tady mám pochlebovat

   Smazat
 21. Savčenková je typickým příkladem zfanatizovaného mladého člověka ,kterému důkladně vymyl mozek vládnoucí ukrajinský fašistický režim.Ze Savčenkové ale i z velkého množství dalších mladých lidí se jim podařilo udělat psychopaty , kteří do konce života už budou pouze nenávidět lidi s jiným názorem a šířit zlo.Přesně stejným způsobem postupovalo i fašisté v Německu při získávání mladých lidí pro svou věc. Historie se opakuje.
  Že Kalousek běhá po sněmovně s fotkou Savčenkové po sněmovně se nedivým.Svůj k svému - sám je totiž také psychopat.To, jak aktivně Sobotka vystupoval na obranu
  Savčenkové v EU je ubohost a ukazuje to,kam až je schopen
  tento politik morálně klesnout aby si vysloužil pochvalu
  a byl dobře zapsán u vedoucích politiků EU.Možná si tím už připravuje teplé, dobře placené místečko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Snad tak v krematoriu. Ale jako material na globalny oteplovani :-) :-) :-)

   Smazat
  2. Savčenková není zfanatizovaná. Zfanatizovat se dá i normální člověk. Ona nikdy normální nebyla. Ráno jsem odkazoval na You Tube, ukrajinský film s jejím životopisem. Je jí 32 let a už v roce 2001 byla nasazena v Iráku. Vyholená lebka, přímo se vyžívala v tom, že jako žena (to bych měl dát spíš do úvozovek) si vynutila patroly s muži. Taky tam popisuje jak je její touhou cvičit boj z blízka a pod. Nemám nic proti ženám v armádě, sám jsem jich několik ve své jednotce měl, ale byly normální. Savčenková je psychopat, která by se stejně chovala i kdyby byla muž.

   Smazat
  3. Taky si myslím (podle toho jak se chová a mluví), že to není fanatička, ale psychopatická sadistka, která se v mučení a vraždění lidí přímo vyžívá. Je to lidská zrůda, není to mezi ženami tak časté, ale stane se. Správné by bylo ji utratit.

   Smazat
 22. vlast tě (10:38) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Aha,vlastní názor je zločin.Bolševici to znaji,protože je to jejich krédo a ty skoč do zdi,bude o jednoho blba míň

   Smazat
  2. Prosím vás, kde vidíte nějakej názor ? Vždyť toto je jediná možná reakce na dutolebce, který se projevuje pouze vulgárními výblitky. P.S.: jsou tam dva příspěvky z 10:38, toto je zřejmě adresováno tomu prvnímu (s rukopisem agenta Palmera)

   Smazat
  3. Ještě napiš(12:26),,Tvůj car je xindl,ale ten můj je hlava otevřená,,jseš tipycký produkt socialistické společnosti.Švejkování je pořád v modě

   Smazat
  4. Ad 12.01
   Nauč se česky. Švejkování je obrana člověka, na kterého vrchnost zvysoka ...

   Smazat
 23. 10:38 Advokát Jurij Bobrovský byl unesen začátkem března v Oděse, únosci ho zdrogovali a na nohu mu nainstalovali náramek s výbušninou, převezli do jeho kyjevské kanceláře, kde si vzali papíry k případu a potom odvezli a zastřelili. A po tom všem bude ukrajinský vyšetřovatel pindat něco o variantě s obyčejnými zloději. To nebyli obyčejní zloději, to byli státní zaměstnanci jako když vyšije. Ukrajina ce Europa ? Hovno, Ukrajina ce Banderostán ! Slávečku, co kdybychom tě vyměnili za Savčenkovou ?

  OdpovědětSmazat
 24. Všechna kolečka do sebe začnou zapadat, jakmile si uvědomíte, že budoucnost Evropy je standardní fašismus. Taková Evropa má proto už dnes za přátele takové typy jako je Savčenková, ale třeba i Porošenko a Erdogan. Proto Bruselu vůbec nevadí ani vzpomínkové akce oddílů SS v Pobaltí, ve členských státech EU.

  OdpovědětSmazat
 25. Jedna bláznivá vojanda (kdo zato může)tady sere hodně lidí,když někdo brání svou vlast(mimo RF)tak je fašista a nebo banderovec.proto po 1968roce u nás drtivá většina lidí nosila vprůvodu k VŘSR rudou vlajku.Budu blejt velebnosti...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To 14:13 - Vaše myšlenkové pochody, dá-li se to tak vůbec nazvat, jsou opravdu kuriózní. Kam stále chodíte na ty nové a nové pitomosti na úrovni pomocné školky? Nebo to snad i sám/a vymýšlíte? To je tedy výkon!

   Smazat
 26. Když jsme protestovali proti zasrané vládě Nečase před uřadem vlády, tak Slávka Popelku odsoudili poté jen za to, že údajně brzdil provoz na silnici u ohlášené demonstrace. Čeští soudci, to je velký dobytek. Vondra, který zašantročil někde na účty 380 mil. Kč vyšel z vyšetřování čistý jako slovo boží. Na toto se nedá dívat, tahle vláda musí do háje. Sobotka i ČSSD musí skončit.

  OdpovědětSmazat
 27. "krvavá naděžda " je obyčejná psychopatka", pro kterou je vlatenectví zástěrkou pro páchání zla!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naděžda bude asi psycho,ale narodila se 1981 a je profi voják,takže CCCP potomek a rudoarmějec,kde se to páchání zla naučila?Která armáda na světě je nejnej a ještě je na to hrdá(specnaz,omon)Ukrajina i RF patří do jednoho pytle

   Smazat
  2. Á, chutrolín troll to zkouší oklikou. Ale pravda je jen o té zkurvené fašistické Ukrajině. Rusko už je dávno jiné, pablbečku.

   Smazat
  3. Rusko je stále stejné,když nechceš na Ukrajinu,tak se odstěhuj do Ruska tam ti bude dobře.Toho pablba si nech pro fotra za to ,že ti nedal lepší vzdělání

   Smazat
  4. Rusko je právě úplně jiné. Bezbřehá podnikatelská společnost, moderní technologie mají otevřené dveře, kariérně sociální výtah na vrchol otevřen téměř všem, docela moudré vedení, samostatná zahraniční politika, nabídnuté ruka k přátelství se všemi. Prosím, toto si uvědomte. Marek

   Smazat
  5. Víte pane chytrolíne 20:32, pořád se tu snažíte zaujmout těma vašima blábolama, ale nějak se nedaří. A víte proč? Protože to nemá hlavu , ani patu. A řeknu vám, aby náhodou nenastal čas, kdy budeme jen závidět, z totálně morálně i ekonomicky rozvrácené Evropy Rusku, jeho svobodu a mlsně čekat na to, až se tam budeme moci přestěhovat!!

   Smazat
  6. Amen.Za posledních 70let uteklo do západní Evropy moho set tisíc lidí(ne muslimové)ze SSSR a východního bloku.Momentálně je v FR kilo pomerančů za 80rublů,děkuji nechci

   Smazat
  7. 23.22 - píšete podle instrukcí nějakého NATOidoního podpindose. Tyhle vaše "argument" nikdo na východ od Šumavy nebere vážně. Nemluví o lidském životě, ale o účetní uzávěrce.

   Smazat
  8. Váš příspěvek je takový zajímavý blábol, se zvláštním obsahem, ale budiž. Koukám, že nemáte moc pestrý jídelníček. Ráno pomeranče, odpoledne pomeranče a večer taky. Ještě jste zapomněl podotknout, že u nás se na ně dříve stály fronty. Je to přece vaše oblíbená věta. Škoda jen, že dnes jsou fronty před úřadem práce. Jinak dneska je tam v té krásné a "svobodné"západní Evropě řádně obohacují svojí multi kulti vetřelci. Jestli se vám po nich stýská, račte také utíkat směr západ. Myslím, že by jste se ještě rád vracel.

   Smazat
  9. Do mého jídelníčku vám nic není.O frontách před ú.p a multikulti nebyla řeč v tomto vlákně a upřímně tady vám dávám zapravdu.Ty fronty jsen stál i před Tuzexem a po tom se mě nestýská

   Smazat
 28. Rusti fasiste unesli a odsoudili nevinnou zenskou a komunisticka prasata nad tim jasaji. Jste horsi zrudy, nez byli hitlerovci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jste ubožák !!

   Smazat
  2. co takhle provést výměnu Zaorálka za Savčenkovou ? možná by to uvítal i Sláveček: http://www.nwoo.org/2016/03/25/tvari-upadku-cssd-je-tvar-zaoralkova/

   Smazat
  3. palmere, slez už z toho emerickýho lustru, už jsi směšnější než Donald (nemyslím Trumpa, ale kačera)

   Smazat
  4. 16:22 Bezčárkovej a bezháčkovej trotl dal o sobě opět vědět. Asi je to jeho nejlepší kámoška, to se hned pozná.

   Smazat
 29. vlast tě (16:22) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč se opakuješ(16:45)to jsi někde slyšel nebo máš televizi?Papoušek budeš asi líbeznej a ještě piš 3krát :učitse: at" tě mám kam zařadi.Je to marný,je to marný,je to marný

   Smazat
  2. 17:57- možná, abyste to pochopil, pochopil, pochopil.

   Smazat
  3. 17.57

   Co ti vadi ? To je pro blby, jako jsi ty , co se vyskytují zde v diskuzi . Musím napsat a pochválit ;-) , jak je to trefne a super, se nedivim , že vzteky všichni silite a jen poskakujete jak blbci na Jo Jo šňůře , vic totiž neumite ��

   H

   Smazat
 30. Konečně alespoň jedna dobrá zpráva z USA: Hilary Clinton nebude americkou prezidentkou, zříká se další účast ve volbách. Oficiální zprávu pustí do světa v pondělí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je sranda nebo fakt ?

   Smazat
  2. Že by už začala konečně kouřit ? :-)

   Smazat
  3. Uz vam z tech konspiracnich teorii komunisti jebe.

   Smazat
 31. P.S.- ale máte pravdu, je to marný, marný, marný.

  OdpovědětSmazat
 32. Radovan Karadžič a Radko Mlaič jsou hrdinové . Slovany nikdo nerozděli .

  OdpovědětSmazat
 33. Bylo by zajímavé zjistit, jak by s takovým "člověkem", jako je Savčenková, zacházeli ve Spojených státech amerických.

  OdpovědětSmazat
 34. Nechápe proč tolik štráchů s promitivním fanatikem a sadistou.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.