Reklama

.

.

neděle 6. března 2016

Zločin, který nelze promlčet - NATO agrese proti Srbsku


Rajko Doleček
6. 3. 2016

Ve čtvrtek 24.března by si celý svět měl připomenout a znova odsoudit organizaci NATO za její zločiny z roku 1999, kdy začala na základě výmyslů až lží, bez povolení Radou bezpečnosti OSN, 78 dnů bombardování, ve dne v noci, posledních zbytků Jugoslávie, tak zvané „malé Jugoslávie“ (Srbsko + Černá Hora), kvůli údajné, zcela neprokázané, genocidě kosovských Albánců.

Zločinnost akce znamenala mnoho tisíc mrtvých a zraněných, statisíce nešťastných v bombardovaných oblastech, nedozírné škody bombami a jejich následky ekonomicky a ekologicky ničeného Srbska (škody řádově v té době ke 100 miliardám US dolarů). Dosud za to nebyla žádná kompenzace. Byla to zkáza „mezinárodní morálky“ (ničení a zabíjení BEZ povolení Radou bezpečnosti OSN, jen po rozhodnutí NATO, USA, Evropská unie), tvrzení a obhajoba podvodů řadou význačných světových politiků (Albrightová, Blair, Clinton, Chirac, Schröder, Solana, atd). I Hillary Clintonová tehdy nabádala svého manžela Billa Clintona k zabíjení, tj. k bombardování Srbska, v souvislosti s vykonstruovanou „aférou Račak“, podvodnou a násilnou konferencí v Rambouillet. A k tomu přidali navíc zločin s použitím ochuzeného uranu Američané nejen v Srbsku včetně Kosova a Metohije, ale ještě dříve před tím v Republice Srbské v Bosně a Hercegovině (1995), s následnými výraznými vzestupy výskytu různých druhů zhoubných nádorů, leukemií. Smutné při tom je, že to ničení a zabíjení podpořila celá Evropská unie, ty „hodné státy“, vedené Německem, které mají plná ústa demokracie a lidských práv a při tom proti zákonně ničily a zabíjely 78 dnů a nocí v Srbsku, využívaly trapných dezinformací.

Odsouzení organizace NATO přišlo z mnoha stran. V kanadské Ottavě tak vznikl Výbor k zastavení účasti Kanady ve válce proti Jugoslávii. Profesor právnické fakulty v Torontu Michael Mandel, uvedl čtyři zločiny NATO:


1) ZLOČIN PROTI LIDSKOSTI - zničující zbabělé letecké NATO útoky jsou mnohem víc zodpovědné za smrt a ničení v Kosovu a Srbsku, než srbská armáda v bojích proti albánským teroristům z UÇK ,

2) ZLOČIN PROTI MEZINÁRODNÍMU PRÁVU A CHARTĚ OSN,

3) ZlOČIN PROTI HISTORII - je to cynická a revizionistická interpretace pojmů holocaust a degradace pojmů genocida k ospravedlnění pojmů agrese…Já toto (říká profesor Mandel) jako Žid, vnímám obzvláště intenzivně…Jak si vůbec může někdo vážně přirovnávat Srby k nacistům?

4) ZLOČIN PROTI PRAVDĚ - Já zde mluvím o vás, media, která zveřejňujete každou od začátku samotným NATO připravenou povídačku jako pravdu, abyste vyrobila souhlas (k agresi)…Dosud jste se projevovala, že jste jen o trochu víc než ruka propagandy Pentagonu…“
Je zajímavá změna názoru oficiálních USA k teroristické organizaci UÇK kosovských Albánců..Speciální představitel USA pro ni v Jugoslávii R.Gelbard řekl v brífinku v Bělehradě 23.února 1998 v hotelu Hyat Regency: „Jsme hluboce znepokojeni a silně odsuzujeme nepřijatelné násilí vyvolané teroristickou činností prováděnou teroristickými skupinami v Kosovu, obzvláště ze strany UÇK, Kosovské osvobozenecké armády (anglická zkratka KLA - Kosovo Liberation Army)…“ Protože se toto ale později paní Albrightové nehodilo, sdělil mluvčí Pentagonu MacLenny (29.června 1998): -„Ministr zahraničí (tj.M.Albrightová) určuje speciálním legálním postupem, kdy se nějaká organizace stává „teroristickou organizací.“ Takové určení nebylo v případě KLA provedeno a to je všechno…“

Dověděli jsme se výše uvedené skutečnosti i z našich medií ?

Také jsme nebyli dostatečně informováni, že se v New Yorku 10.června 2000 sešel panel 16 soudců z 11 zemí za účasti 500 lidí. Panel prohlásil vojenské a politické vůdce USA a NATO za viníky válečných zločinů. Bývalý generální prokurátor (attorney general) Spojených Států Ramsay Clark (pokud vím, dosud zřejmě žije), jako vedoucí prokurátor Mezinárodního tribunálu o válečných zločinech USA a NATO proti Jugoslávii a členové tribunálu prohlásili obžalované za vinné z 19 zločinů a tyto zločiny byly uvedeny pod záhlavím OBŽALOBA. Byli obžalováni William J. Clinton, vláda Spojených Států, NATO a ostatní z mezinárodních zločinů a porušení mezinárodních a domácích zákonů, s následnou smrtí, ničením a utrpením.

 1. Plánování a uskutečnění rozkouskování, segregace a zchudnutí Jugoslávie,
 2. Způsobení, vyvolání a povzbuzení násilí mezi Muslimy a Slovany,
 3. Přerušení snah k udržení jednoty, míru a stability v Jugoslávii,
 4. Zničení mírotvorné role Spojených národů
 5. Použití NATO pro vojenskou agresi a obsazení zemí, které to nechtějí,
 6. Zabíjení a zraňování bezbranného obyvatelstva po celé Jugoslávii,
 7. Plánování, ohlašování a vykonávání vražedných útoků na hlavu státu,
 8. Ničení a poškozování zdrojů ekonomických, sociálních, kulturních, lékařských, diplomatických, náboženských, atd.
 9. Útoky na objekty nepostradatelné pro přežití obyvatelstva Jugoslávie,
 10. Útoky na zařízení, obsahující nebezpečné látky a síly,
 11. Použití ochuzeného uranu, kazetových bomb, jiných zakázaných zbraní,
 12. Vedení války proti prostředí,
 13. Zavedení sankcí prostřednictvím OSN, jako genocidní zločin proti lidskosti,
 14. Vytvoření ilegálního ad hoc trestního tribunálu ke zničení a démonizací srbského vedení. Zanedbání zahájení obžaloby proti utlačování Romů, kteří utrpěli největší počet ztrát (na Kosovu),
 15. Použití kontrolovaných mezinárodních medií k utvoření a udržení podpory pro agresi USA a démonizaci Jugoslávie, Slovanů, Srbů a Muslimů jako genocidiích národů,
 16. Ustavení dlouhodobé vojenské okupace strategických částí Jugoslávie silami NATO,
 17. Pokus o zničení suverenity, práva na sebeurčení, demokracie a kultury slovanského, muslimského, romského a jiného lidu Jugoslávie,
 18. Pokus o nastolení americké dominace a kontroly Jugoslávie, vykořisťování jejího lidu a zdrojů,
 19. Použití vojenských prostředků a ekonomického přinucování k docílení dominace USA.

Obžalováni jsou obviněni za zločiny proti míru, válečné zločiny, zločiny
proti lidskosti a další trestné činy, které porušují principy Norimberského tribunálu, Směrnic z Haagu, Ženevské konvence a další.

Členové tribunálu pokládají NATO a jeho členské státy a jejich vůdce za odpovědné za jejich kriminální činnost.

V květnu a hlavně pak začátkem srpna 1995 chorvatská armáda (140 000) masivně vyzbrojená Německem, za pomoci NATO letectva a za strategického velení penzionovaných „pronajatých“ USA generálů, vyhnala z Chorvatska téměř 250 000 tam po staletí žijících Srbů (kolem 1 500 těch, kteří neuprchli, bylo zavražděno). Jako „protiváhu“ toho zločinu, uvedla paní Albrightová v srpnu 1995 KAUZU SREBRENICA z července 1995, z doby vstupu armády Republiky Srbské v Bosně a Hercegovině (BaH) do Srebrenici. Během Daytonské smlouvy v prosinci 1995 mluvil vůdce Muslimů v BaH Alija Izetbegović, že v té době zahynulo na 1 000 Muslimů v Srebrenici, že je pobili Srbové. A postupně v posledních letech těch 1 000 mrtvých z toho července 1995 nějak narostlo na 8 000. Copak by Izetbegović nevyužil to dnešní hrozné číslo 8 000 už v prosinci 1995 kdyby to byla pravda? Jak by to vykřikoval do světa ! A ona to pravda nebyla !

V souvislosti se Srebrenicí existuje Historický projekt Srebrenica, který ve svém letošním memorandu uvedl zajímavou spojitost mezi politikou NATO a děním kolem Srebrenici, na Kosovu, v Iráku, Libyi, Sýrií. Podle toho memoranda NATO a jeho pánové potřebovali příklad „velikého zločinu“,a k tomu využili dění kolem Srebrenici, kde bohužel hodně zločinů skutečně bylo, ale jednalo se o oboustrannou záležitost, kde první oběti byly srbské vesnice. Ostatně to, jako i o srbské pomstě, řekl bývalý velitel UNPROFOR, francouzský generál P. Morillon, při své svědecké výpovědi při soudu s prezidentem Miloševićem v Haagu. Ve své snaze, jak „legálně“, tedy před světovou veřejností, trestat ty, kteří nechtějí poslouchat, kteří konají zlo, nebo aby je přinutili k poslušnosti, použilo NATO, jako svou první „trestnou expedici“, zločin agrese proti „malé Jugoslávii“, vlastně hlavně proti Srbsku. A vše to bylo podniknuto na základě trapných dezinformací až lží, na pozadí i jednoznačného amerického požadavku získat rozsáhlou základnu na Kosovu, která tam byla po uskutečněné NATO agresi i vybudována pod jménem Bondsteel.

Jenže se NATO a paní Albrightová těžce zmýlily, když si myslely, že prezidenta Miloševiće po 2-3 dnech bombardování vylekají a přinutí na kolena, a že Srbsko začne poslouchat a splní všechno, co diktát pod hrozbou násilí z Rambouillet požadoval. A to zamítnutí Miloševićem (Srbskem) násilníky velmi nepříjemně překvapilo a vznikl z toho postupně skutečný mezinárodní zločin…78 dnů a nocí za sebou bombardování není maličkost! A tak dost podobně se zrodily i tragické, plné obětí a ničení, událostí v Iráku, Libyi, Syrií.

Nicméně by se takovým způsobem světový mír a demokratizace neměly uskutečňovat.

Prof. Dr. Rajko Doleček, DrSc.

37 komentářů :

 1. Byt Doleckem, drzim hubu. Snaha jeho srbskych bratru o genocidu Kosovanu byla nejhorsi zlocin od 2 svetove valky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:59 Škoda, že nejsi Dolečkem. Pak bys držel hubu, jak říkáš, a zbytečně se neztrapňoval lhaním.

   Vymazat
  2. 23:59 ale vždyť je to pravda ! Kvůli genocídě došlo k tomu všemu .. stačí si o tom něco přečíst na encyklopedických zdrojích a ne ve Sputniku .

   Vymazat
  3. Pomatenej anonyme, jdi si pustit večerníček s Donutilem, pak si pust čt.24 a vzdej hold sluníčkářům a neser se tady. Jelen

   Vymazat
  4. NEREAGUJTE na 23:59.
   To je ten loser.

   Vymazat
  5. O genocidě ze strany Srbů jsem žádná fakta nenašel. Ale jsou videa, kde se muslimové ukazují s uřezanými hlavami Srbů a vytahují se upalovaním lidí ze Srbských vesnic zaživa. Podle mně dostupných faktů tam bylo popraveno asi okolo deseti nejhorších "muslimů", spíš běsů. Uvědomujete si vůbec co si takovou lží připravujete za osud.

   Každý zločinec si namlouvá, že ujde trestu nebo že on je ten ublížený, ale zákony vesmíru jsou neúprosné. Nikdo nemůže uniknout následkům svých činů. Samozřejmě si můžete myslet, že přesah mezi životy není, zařiďte se jak uznáte za vhodné.

   Vymazat
  6. 23:59 drž hubu ty magore. Nesaháš panu docentovi ani po kotníky. Tu kosovskou pakáž měli zlikvidovat rychleji a úplně a tebe s ní.

   Vymazat
  7. Jsi stejně vychlastenej kokot bez mozku jako ten zmrd jménem Veškrna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Vymazat
  8. 7:58 http://www.lidovky.cz/osn-srbove-pachali-v-bosne-genocidu-duv-/zpravy-svet.aspx?c=A070226_121119_ln_zahranici_fho

   Vymazat
  9. Jo to máš z tý žumpy jménem Lidovky?!Tak do tý žumpy skoč a nezapomeň si přivázat na krk pořádnej balvan!!!!

   Vymazat
  10. Některým lidem opravdu není rady ani pomoci. Psát ti,že si máš nechat napsat silnější léky je zbytečné....Jsi zkrátka chudák

   Vymazat
  11. Co ty jsi ale za zmrda. Nejspíš jsis článek aninepřečet a jen házíš jedovatou slinu. Věř ty zmetku, že jsem něco o Kosovu věděl ještě před touto agresí a jen jako jednu z málo příhod si vzpomínám na příběh, kdy ještě za naprostého klidu, kdy do Kosova jezdili policisté v obrněncíchjako nutnost protože se již formovala UCK a ta neváhala a tyto policejní síly nemilossrdně likvidovala jak se říká ze zálohy. Který stát by dopustil takové teroristické činny? A tomu Ty hajzle fandíš? To jsou ty tvoje demokratické umírněné síly se zbraněma v ruce neváhající vraždit nevinné policisty, kteří jen udržovali pořádek a chránili vládní ůředníky? Jsi pablb a zasloužil bys vykastrovat, jestli již náhodou nejsi.

   Vymazat
 2. Pane Doleček,děkuji vám za Vaše příspěvky, které otevřely oči hodně lidem, které byli zmanipulovaní prestituty a zrádci naší vlasti v čele s chrápajícím rakušákem ze vzděláním pomocné školy a zetáka nacisty který uznal Kosovo a očernil tak náš národ u bratrů Srbů. Také díky internetu víme, že to byl plán NWO chazarských sionistů, stejně jako na Ukrajině. Přeji vám ještě hodně pevného zdraví a děkuji i za ty nás všechny za Vaše cenné rady které jste nám zděloval v televizním pořadu o zdravé výžívě. Jestlipak si pamatujete jak v ohlasu na jeden z pořadů jedna asi stopadesátikylová žena pronesla --takových dolečků bych snědla naposezení pět. Jiří Plzen.

  OdpovědětVymazat
 3. Moje rodiče pocházejí od Daruvára a otec bojoval v Brigádě Jana žižky a Vojáčka /Tarase/ jsem znal osobně. Otec vždy říkal, že Srby má raději než Chorvaty, kteří se cítili nadřazeným národem. Před deseti lety jsem byl s manželkou u moře v Zadaru a ubytovaní jsme byli ve smíšené srbochorvátské rodině a paní mi vyprávěla co strašného zažili co v té době jim dělali sousedé a i když je Chorvátka tak se za svůj národ stydí a již se k němu nehlásí. Jinak její manžel pracoval na Jugoslávské ambasádě v Praze. často si s manželkou na ně spomenem, jací to byli příjemní lidé, loni jsem chtěl opět u nich strávit dovolenou, ale již se mi s nimi nepodařilo navázat kontakt.

  OdpovědětVymazat
 4. Byl to židovský úder proti Slovanům, Albrightová- žid atd. Havel- žid atd., Havla bohužel už zde nepověsíme, pouze mu slibuji, že s radostí pomočím tu jeho lavečku, až na ni někdě narazím. Jinak Slované by měli držet pospolu, aby do nás židé nemohli vrážet klín.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stejný jako na Ukrajině.

   Vymazat
  2. ...přesně tak a pořát to pokračuje dokud ta sekta zlodějů a vrahů z přesvědčení neudolá zbytek světa.

   Vymazat
 5. Velmi dobře napsaný článek. Pan Doleček má moje sympatie stejně tak jako Titova Jugoslávie.

  OdpovědětVymazat
 6. Skvělé shrnutí faktů
  o zločinné zahraniční politice USA. Žádná změna k lepšímu ani v současné době...

  Mnozí znalci Balkánu jsou zajedno v tom, že pozadí celé destrukce tehdejší Jugoslávie, byl záměr vybudovat v tomto teritoriu další vojenskou základnu, což se těm zločincům povedlo...

  Jen na okraj : Republiku Kosovo na rozdíl od našich podlézavých politiků, Slovensko dodnes n e u z n a l o,
  proto také neodsoudilo připojení Krymu k Rusku.

  Ale koho to ještě dnes v české veřejnosti zajímá...

  OdpovědětVymazat
 7. Sráči - počkej až bude genocida proti GOIMŮM pak ti uřežou tvé schnilé koule ale před tím tvůj prašivý prolhaný jazyk ... to pak budeš koukat ....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravda bolí, viď chudáčku.
   Bohužel, jak jsem někde četl,
   PRAVDA MUSÍ NĚKDY POČKAT.

   Vymazat
  2. Mně se zdá, že si ten anonym Vlastimil spletl adresu.Asi je na českých novinách, nebo aktuálně už moc známý, tak bez argumentů plive svou flustraci na všechny strany.
   A s tím 9:11 se dá pouze souhlasit,zahraniční politika USA se dá nazvat pouze zločinnou.

   Vymazat
 8. Bylo to jako rána z čistého nebe, než jsem vůbec se stačila rozkoukat o co vlastně komu jde, tak bylo Srbsko v ruinách. A tak jediné, co jsem mohla já osobně udělat, pomáhala jsem Srbům, kteří k nám utekli před těma hrůzama, vyřizovat pracovní povolení a společně pak nadávat na ty americký šmejdy, kteří nenechají nikoho žít v klidu. Přeji Srbům jen to nejlepší a závidím jim jejich hrdost, kterou jsme my dávno ztratili.

  OdpovědětVymazat
 9. Bývalá Jugoslávie byla v hledáčku USA od konce II.WW! Byla státem "nikoho", nespadala do vlivu Ruska, ani vítězných mocností, protože se osvobodila sama. Od smrti Tita se tvrdě pracovalo na jejím rozbití a rozkouskování. Po roce 1989 bylo třeba tyto kroky urychlit, aby se nedej bože, dostala do sféry vlivu Ruska. Výsledek je dnes znám celému světu. Toto je hrubé shrnutí celé situace "v kostce". Detaily jsme poznali, závěry si každý dělá svoje, jeden obviňuje druhého, ale pravda je jen jedna!
  Jistá "nápověda" se skrývá v první polovině komentáře. Kdo chce, ať posuzuje, ale OBJEKTIVNÉ.

  OdpovědětVymazat
 10. NATO je zlocinecka organizace jen magor to nevidi.

  OdpovědětVymazat
 11. Jen ať na to odpoví ti, co vyznávají tzv. západní hodnoty a kteří jsou ochotni pro ně ničit a zabíjet. Rád se zase něco dozvím o této špinavé a prolhané hře na křesťanské hodnoty.

  OdpovědětVymazat
 12. Srbové bojovali proti islámu a také džihádistum . Dnes v Bosně vyvěšují vlajky daeš . Nechápu proč Srbové mají zájem o eu a nato . Naši politici schvalovali humanitární bombardování-bombarďák Venca . My zmasirování našimi médii jsme se nezmohly na generální stávku . Stydím se za naše politiky , odpusťte nám Srbové . Nevstupujte do eu a nato , není od tud návratu . Propusťte Radka Mladiče a Radovana Karadžiče . Chorvatské generály a muslimské zabijáky jste pustili .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Píšete, jako byste věřil, že řadový srbský občan má možnost mluvit do vrcholné státní politiky. Ale tak to, domnívám se, není nejen u nás, ale ani v Srbsku. Co se NATA týká, tak jejich vysvětlení prý je, že když budou v NATO, tak už je nebude NATO bombardovat. Těžko soudit tento argument. Jinak, na poválečnou obnovu rozbombardované infrastruktury byli Srbové nuceni se zadlužit u mezinárodních zločineckých bankovních fondů, pod heslem: My jsme vám to sice zničili, ale spravit si to musíte za své, skrze naše vyděřačské úvěry. Jsou tedy dalšími ekonomickými vazaly, nic moc tam nefunguje, jak má a jejich vláda je prosrbská asi jako ta naše pročeská, jsou dokonce nakloněni myšlence (a je to prý jejich hlavní úkol to prosadit) uznat stát Kosovo. Takže shrnuto a podtrženo, řadový Srb si možná myslí něco o prdeli na adresu Západu a všech jeho institucí, ale jejich "elity" stát vlečou někam zcela jinam. Však to známe. Jednoho dne jsme se probudili v NATO a šmitec. A shodou "náhod" těsně před tímto bombardovacím průserem.

   Vymazat
 13. "Západní demokracie" - všechno, co jen trochu zavánělo socialismem muselo být zničeno.

  OdpovědětVymazat
 14. Pan docent Doleček je čestný chlap.

  OdpovědětVymazat
 15. Miloševič však opomněl, že k vyexpedování kosovských Albánců jakožto živné půdy terorismu nemá posvěcení mocností. Vzhledem k velikosti Kosova asi tak na úrovni kraje je jasné, že se jednalo hlavně o americkou vojenskou základnu a CIA o zachování distribuce drog z Afghánistánu do Evropy a na Balkáně možná i o vytvoření podhoubí IS. Konec Jugoslávie započal s organizací politických stran na národnostním principu a vzkříšením klerofašistických hnutí srbských četniků, chorvatských ustašovců, bosňáckých poturčenců(saudsko-arabských džihádistů).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takže se ptejme, kdo ve smíšeném svazovém státě křísil nacionalismus a takovéto strany financoval a zakládal a proč tam nebyla přijata legislativa, která by strany čistě na národnostním principu vykázala do role neškodných etnografických spolků.

   Vymazat
 16. Organizaci NATO bych trestal ještě za jeden zločin. A to za DRZOST !

  OdpovědětVymazat
 17. Pan Rajko Doleček má můj obdiv. Smutným faktem zůstává, že Srbové jsou naši bratři a my je podlým vstupem do NATO zradili, protože jenom na to se čekalo aby západ mohl zlikvidovat Jugoslávii. Němci se pomstili za to, že museli kvůli jugoslávským partizánům odložit tažení do SSSR a také proto tak neslavně Hitler skončil. Nemyslete si že Němci zapomínají. Stačila krátká doba po sjednocení a už vystrčili drápky. V současné imigrantské krizi stačí aby někdo vytáhl píšťalku a bubínek a začnou se šikovat. Nevím kdo by nás dneska zachránil. Že by zase Anglie a Francie? Rusku hloupě okopáváme kotníky. Už i ten vzteklej trpaslík Katar přilezl k Putinovi s prosíkem, jenom my si myslíme že máme patent na rozum a všichni se z nás podělají. Možná že ano, ale v tom případě by bylo lepší nestát pod nimi.

  OdpovědětVymazat
 18. Pripajam moj suhlas s autorom clanku. Chcel by som sa dozit dna, kedy skutocni vinnici zasadnu do lavice obzalovanych. NATO za svoje zlociny nema moralne pravo na dalsiu existenciu.

  OdpovědětVymazat
 19. Rychle se učte a čtěte ,sítě budou zavřeny a pravdu od pana profesora už nikdy neuslyšíme.

  OdpovědětVymazat