Reklama

pátek 29. dubna 2016

Devět tezí o válce, kterou vedeme


Rostislav Iščenko
29. 4. 2016 zdroj
Současné barevné převraty jsou jednotlivými operacemi globální konfrontace mezi supervelmocemi. I korejská, vietnamská a další války (50-90-tých let minulého století) byly často prvky střetnutí mezi SSSR a USA na cizím území. Současné barevné převraty, jako jeden z druhů hybridní války, jsou prvky střetnutí Ruska a USA.


Je to válka. Nový druh války. Ne válka jako pokračování politiky jinými prostředky (dle Clausewitze), ale barevná technologie jako pokračování války jinými prostředky.

27. - 28. dubna 2016 uskutečnilo Ministerstvo obrany Ruské federace pravidelnou mezinárodní konferenci o bezpečnosti. Měl jsem možnost zúčastnit se panelu, věnovanému "barevným převratům".

Čas určený hlavním řečníkům (5 minut), a tím spíš vystoupení v diskusi (1 minuta), nestačil, aby bylo možno předložit víceméně celistvou koncepci o roli barevných převratů v současné politice, a zejména jejich dopadu na celkovou a konkrétně - na vojenskou bezpečnost jednotlivého státu. Proto v tezích vyložím svůj pohled na tento problém. V tezích, protože ve skutečnosti může být problematice "barevných převratů" a celkově hybridní válce věnován mnohasvazkový výzkum. A téma nebude zcela vyčerpáno.
 
První teze
 Pouhá skutečnost, že problém zainteresoval vojenské rezorty (diskuse se zúčastnili zástupci ministerstev obrany několika desítek států), ukazuje, že "barevné převraty" jsou oceňovány současnými státy ne jako vnitřní hrozba (sféra zájmů bezpečnostních služeb a policie), ale jako hrozba vnější. Navíc má tato hrozba charakter vojenské agrese, jejíž odraz už je prerogativou ozbrojených sil.

Druhá teze
 Barevné převraty, který jsou součástí současné hybridní války, se staly aktuálními nejen proto, že přímá konfrontace jaderných mocností je nemožná kvůli zaručenému vzájemnému zničení se. Různé scénáře omezené jaderné války nebo vojenského konfliktu velmocí s využitím nejaderných zbraní byly posuzovány dříve a jsou posuzovány i nyní. Pokud jsou jaderné zbraně v arzenálech, znamená to, že je možný i vojenský konflikt s jejich použitím a generální štáby musí mít plány pro případ takového konfliktu.

Barevné převraty se staly reakcí na politickou poziční slepou uličku, která vznikla jak na úrovni civilizovaných zemí, tak na úrovni mezinárodního práva, názoru na válku jako nepřípustného prostředku řešení politických problémů.Ve výsledku politické a morální náklady státu, který inicioval bojové akce, i když absolutní převaha sil a prostředků umožňovala zítězit v co nejkratší době a téměř beze ztrát, byly vyšší než hmotný a politický prospěch zavedením kontroly nad územím nepřítele. Blitzkrieg, nemluvě o zdlouhavé kampani, se stal nerentabilním.

Třetí teze. 
 Barevný převrat se neprovádí tam, kde vznikly vnitřní předpoklady pro změnu režimu (klasická revoluční situace), ale tam, kde existuje vnější síla, která má zájem o zavedení své faktické kontroly nad státem-obětí.

Barevný převrat není možný bez vnějšího zásahování. Jestliže je v zemi spuštěn mechanismus barevného převratu, je vystavena agresi.

Otázka identifikace agresora obvykle není problém. Avšak v rámci současného mezinárodního práva korektně prokázat jeho agresivní úmysly (ať jsou jakkoli zřejmé) je nemožné. Agresor bude vždy vysvětlovat i své otevřené zasahování do vnitřních záležitostí státu-oběti humanitárními důvody, a také ochranou lidských práv.

Připomeňme, že podle Helsinských dohod (ještě v rámci KBSE, který se staly normami OBSE a OSN), nemohou být otázky lidských práv pouze vnitřní záležitostí jakéhokoli státu.

Čtvrtá teze
 Nicméně je třeba, aby agresor legitimizovat své akce před mezinárodním společenstvím. Proto se obvykle snaží pro přímou intervenci získat mandát OSN nebo OBSE, nebo v extrémních případech zformovat mezinárodní koalici desítek zemí, aby zamaskoval agresi přinucením "protilidového režimu" k dodržování mezinárodních norem.

Pátá teze
 To znamená určitá omezení, týkající se formátu státu, který je schopen využívat mechanismy barevných převratů. Stát-agresor musí mít nejen absolutní vojenskou převahu nad zemí-obětí (tento aspekt není závazný, i když je žádoucí). Musí mít potřebné a dostatečné politické a diplomatické možnosti pro mezinárodní a právní zajištění svého vměšování.

Šestá teze.
Jako každá válka nebo vojenská operace je barevný převrat pečlivě plánován a připravován. Přičemž v několika variantách, v závislosti na úrovni odporu státu-oběti.

Ideální variantou je kapitulace nebo zrada národní elity. Po všech stránkách je nejméně nákladová. Přitom všechny zdroje státu-oběti, včetně politického systému a administrativní vertikály, mohou být okamžitě agresorem použity v jeho geopolitických zájmech.

Pokud národní elita nepřistoupí na bezpodmínečnou kapitulaci, je používána metoda "mírových pouličních protestů." Vzpurná elita je donucena předat moc ústupnějším kolegům s použitím tlaku ulice, čímž je postavena před volbu: odejít dobrovolně, nebo se pokusit potlačit protesty a riskovat vznik "náhodných" obětí, což umožní nazvat režim "krvavým a diktátorským", obvinit jej z "policejní brutality" a vyhlásit ztrátu jeho faktické legitimity.

Pokud varianta pokojného tlaku selhala, je během několika týdnů nebo měsíců (v závislosti na situaci a síle režimu země-oběti) nahrazena ozbrojeným převratem. V tomto případě už režim musí volit mezi kapitulací a nevyhnutelnými oběťmi ozbrojených střetů, které mohou činit až desítky či dokonce stovky.

Současně se spuštěním variant "pokojného protestu" a ozbrojeného převratu organizuje stát-agresor politickou a diplomatickou izolaci režimu-oběti.

Pokud ozbrojený převrat v hlavním městě neprobíhá nebo nedosáhne cíle, je spuštěna varianta občanské války. V této variantě stát-agresor prohlašuje zákonnou moc za nelegitimní, uzná "povstalce" a začne jim poskytovat politickou, diplomatickou, finanční, materiální, a potom i vojenskou pomoc.

Nakonec, když se občanská válka dostane do slepé uličky nebo povstalci začnou prohrávat, je možná přímá agrese (pod záminkou humanitární pomoci).V mírnější variantě je omezena na vytvoření bezletových zón a dodání zbraní povstalcům (včetně těžkých). Při drsné variantě se provádí invaze zahraničních pozemních sil, zpravidla skrytá (maskovaná "dobrovolníky" nebo prováděná silami pro zvláštní operace).

Sedmá teze
Jak vidíme, nehledě na formálně klidný, technologický a informační charakter barevného převratu, ve skutečnosti je jeho úspěch zabezpečován přítomností za zády diplomatů a novinářů ozbrojených sil, schopných v případě potřeby rozdrtit odpor národní elity, i když se tato rozhodne bojovat až do konce.

Implementaci této varianty jsme viděli v Iráku, Srbsku, Libyi. Pouze v Sýrii zatím selhala. Ale zde se objevil nový podstatný prvek. Na druhou misku vah (na podporu legitimní vlády země, která byla vystavena barevné agresi) byly vrženy zdroje včetně vojenských druhé supervelmoci. Situace byla přesunuta z režimu barevného převratu do režimu přímého vojensko-politického čelení supervelmocí, charakteristického pro dobu válek v Koreji a Vietnamu.

Znamená to, že byla alespoň v jednom případě zlikvidována podmínka pro uskutečnění barevného převratu - absolutní politická, diplomatická, ekonomická, finanční a vojenská převaha státu-agresora nad zemí-obětí.

Odsud vyplývá osmá teze
Barevný převrat nemůže být zastaven ani konsolidací elity země-oběti (jednoduše se přesune do další fáze), ani připraveností silových struktur splnit svou povinnost (dříve či později se vyčerpají), ani efektivní činností národních médií (budou rozdrcena obrovskými technologickými možnostmi agresora).

Odhodlanost státu-oběti vzepřít se agresi je nutnou, nikoliv však dostačující podmínkou pro zablokování mechanismů barevného převratu.

Zastavit započatou barevnou agresi může pouze podpora vlády země-oběti ze strany druhé supervelmoci, která je schopna rovnocenně stát proti agresorovi ve všech aspektech konfliktu, ve všech rovinách a se zapojením jakýchkoli prostředků.

Dostáváme se k deváté tezi
a závěru.Současné barevné převraty jsou jednotlivými operacemi globální konfrontace mezi supervelmocemi. I korejská, vietnamská a další války (50-90-tých let minulého století) byly často prvky střetnutí mezi SSSR a USA na cizím území. Současné barevné převraty, jako jeden z druhů hybridní války, jsou prvky střetnutí Ruska a USA.

Je to válka. Nový druh války. Ne válka jako pokračování politiky jinými prostředky (dle Clausewitze), ale barevná technologie jako pokračování války jinými prostředky.

Tuto válku jsme začali dříve, než jsme si uvědomili, že jsme ve válce. Jak se nám často stává, začali jsme ji porážkami 90. let, ale vzpamatovali jsme se, naučili se bojovat a v posledních dvou letech bojujeme úspěšně.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

21 komentářů :

 1. Přesné, stručné, srozumitelné! Více k článku nelze dodat, bláboly dodají zemští škůdci z pražské všivárny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobře napsané a velmi výstižné. Kdy už ale konečně dostane ten "hegemon" tak po tlamě. že zaleze mezi poušť a kaktusy a dá pokoj konečně celému světu. Otravuje tu většinu národů celé země už více jak 270 let a ještě se na něho nikdo nedomluvil? Smutné. Vyvolávat agresy a loupeživé převraty,pod záštitou demokracie.A přitom jde o sprosté loupení bohactví jiných národů. Bohužel se "kovboj" nic jiného ještě nenaučil a ostatní svět to jen odnáší.

   Smazat
  2. Stalo se to, co bylo nezbytné - pojmenovat vše kolem "barevných revolucí", odhalit mechanizmus jejich vzniku a iniciátory.
   Volič-Vilč

   Smazat
  3. Už to začíná:dnes v 15:00 byl na své chatě nalezen zastřelený 7-mi ranami z AK odstoupivší předseda ukrajinské vlády sám velký Arsenij Jaceňuk....jen tak dál!!!
   Psovi psí smrt !!!

   Smazat
  4. o mrtvem Jacenukovi zatim zadne zpravy....

   Smazat
  5. Pan Jaceňuk nebyl zastřelen. To je zas jen komoušskej hoax, jako ostatně většina článků na tomhle webu.

   Smazat
 2. To, že byl ze strany ruských služeb konečně problém pojmenován a analyzován dává dobrou naději do budoucna.

  OdpovědětSmazat
 3. Teď jsem zahlédl v TV německý, asi povídkový seriál. Krásná příroda, čistotní, spokojení, pracovití lidé, "limonádová" hudba a nikde žádný imigrant. Je to smutné, není takový seriál rasistický?:))

  OdpovědětSmazat
 4. Je to vyspecifikováno naprosto přesně!Přesně podle tohoto plánu probíhají všechny převraty a války ve světě,které provádí vlčí smečka pod vedením SSA.

  zločas

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hmm vlčí smečka.Jak psàno,současné barevné kpřevraty,jako jeden s druhů hybridni války,jsou střetnutím Ruska a USA.Přiznàni p.Iščenka kdo válku vlastně začal a rád by pokračoval,když už poslední dva roky bojuje úspěšně.No,kvůli tomu nemusela být mezinàrodního konference.Kdo je kdo normálně myslící ví už dávno!

   Smazat
 5. Situace je velmi napjatá ... Úsáci provokují více a více .... znovu nad Baltikem ... ráno u Sachalinu.....

  USA varují Čínu, Japonsko, J Koreu aby nedevalvovali měnu....

  Zlato šplá nahoru ...

  ?????
  Dámy a pánové - pokud se toto obejde bez konfliktu tak to bude jen o vlásek ... pak rychlý pád Petro-Dolaru and nástup ZLATA na trh.....

  Doporučuji se modlit či meditovat či energeticky přeposílat positivní vibrace ... i těm co se nikdy nemodlili....momentálně jedinná věc jako podpořit Rusko a Čínu v transformaci světo-vlády...

  OdpovědětSmazat
 6. Podle mého názoru .... velitelství sedí v bunkrech ..... od kud se řídí veškeré kroky .... Rusko ani Čína nehrají na náhodu..

  ....podle mě Obama byl v Evropě aby se USA ujistily o tom zda Evropa půjde do toho s USA na Rusko ....

  Proto Lavrov dnes varoval Švédsko aby si dali raději studenou koupel .... místo toho aby byli ve Stockholmu přismažení ....

  OdpovědětSmazat
 7. GOOGLE - kod hlavolam

  Je někdo schopen přeluštit KOD na GOOGLU? Dík...

  OdpovědětSmazat
 8. Autoru Iščenkovi se skvěle podařilo shrnout všechnu špinavost dnešní politiky Říše a jejích lokajů. Zločinné politiky silové nadřazenosti světu.
  Souhlasím s jeho názorem (ze závěru) na to, že pro svět je dobře, když v něm vzniká reálná mocenská protiváha.
  Svěřit absolutní moc Globálnímu Minotaurovi nebyl vůbec dobrý nápad. Ten totiž nezvládá sám sebe, natožpak chod světa ve všeobecně akceptovatelné podobě.

  OdpovědětSmazat
 9. Je to fakt zajímavé, docela by mě zajímalo, jestli nějaká taková barevná revoluce byla dříve než v těch 80 letech u nás, protože ty převraty v bývalém socialistickém táboře probíhaly vlastně obdobně, ale tam ta ingerence druhé mocnosti nebyla tak masivní a určitě to dění nespustila. Takže to vypadá, že nějaká chytrá hlava v CIA se zamyslela a vyprodukovala podle těch našich plyšáků další revoluce, vyzkoušela to v Gruzii, na Ukrajině a pak už to frčelo dolů vodou. V Jugoslávii se tím ani nezdržovali, tam do toho vlítli ještě po staru, protože SSSR měl dost svých starostí, aby ještě mohl bránit Srby.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čéče, jasně, že byla. Je to prastarý anglosaský postup, převzatý od Říma - "Divide et impera!". Anglie ho po staletí vylepšovala, hlavně v Indii, Hitler - ten by se bez pomoci anglosasů k vládě nikdy nedostal, první světovou válku rovněž vyprovokovali anglosasové. Je to prastarý, stále anglosasy zdokonalovaný postup. K mému tvrzení o první sv. válce a Hitlerovi - nastudujte si to sami. Není to obtížné pochopit. Vlastní pochopení Vám nic nenahradí. Źe je "Drang nacht ost" německý vynález, je mýtus, je to anglosaský vynález.

   Smazat
 10. Článek je vynikající a přesně popisuje jak vznikají barevné revoluce a dokazuje i to, že 17. listopad 1989 u nás nebyla žádná náhoda, ale promyšlená akce západu na naše území, která by ale nebyla možná pokud by nebyl Gorbačov, který tzv. uvěřil Američanům, což pro mne bude největší záhada, protože Američanům bych nevěřil ani nos mezi očima, že se NATO nebude rozšiřovat směrem na východ. tímto krokem Gorbačova se Rusko dostalo ještě do horší situace, než byl Stalin před napadením SSSR realizaci Německého plánu BARBAROSA. Putin v současné době musí řešit o hodně svízelnější situaci než řešil Stalin. Putin za to v jakém stavu se nyní nachází Rusko může "poděkovat" Gorbačovovi - naivkovi, zrádci, snílkovi, utopistovi. Co je podobné se stavem před rokem 1941, kdy nacisté zaútočili na SSSR, je to, že Hitler tak jako teď USA zapojují do přípravy na úto na Rusko celou Evropu a také USA nutí celou Evropu rozjet zbrojení na plné obrátky. USA také připravuji legislativu celé Evropy aby při útoku na Rusko bylo dostatečně kanonfutru pro válku s Ruskem. USA také přsunují k hranicím Ruska víc a víc raket, bojové techniky, vytvářejí další a další vojenské základny, samozřejmě vše odůvodněné agresi Ruska. Na Krymu Američanům akce zjevně nevyšla. Kdyby Rusko adekvátně nezareagovalo, dnes už na Krymu byly rozmístěné rakety s atomovými hlavicemi namířené přímo na Moskvu. V článku ale v popisování vzniku barevných revolucí organozovaných USA po celém světě, tam kde vlády jednotlivých států nechtěji polochat USA a vykořsťovat svůj národ ve prospěch Američanů, nezmínil, je čas, kdy se barevné revoluce uskutečňují. Na Ukrajině se rozje Majdan v době, kdy celé Rusko zajišťovalo hladký průběh olympiády v Soči. USa využilo situace, že Rusové jsou zaměstnání udržením bezpečností v Soči a brsktně spustili převrat na Ukrajině potom co ukrajinský prezident odmítl podepsat potupnou asociační smlouvu s EU. Takže otázka zní, kdy se rozjede barevná revoluce v Rusku. A odpověď zní, že v době kdy rusko bude pořádat mistorovství světa ve fotbale, kdy začné obrovská kampaň za lidská práva v Rusku, Putin bude vykreslován jako největší zločinec na Zeměkoluli, nevládní a neziskové, nezavíslé organizace řízené velvyslanestvími USA po celé Evropě a v Rusku budou spolu s velvyslanectví USA v Rusku chrlit a organizvat protesty proti Rusku, organozovat majdany přímo v Rusku, bude hrozit bojkot nebo dokonce zrušeníkonání mistoroství světa ve fotbale tak aby se peníze těm kdo do přípravy mistorvství světa ve fotbale vložili nemálé prostředky, aby se jim nevrátili a svoji nespokojenost obrátili proti Putinovi. Takže za dva roky budeme možná svědky obrovské barevné revoluce kterou rozjedou USA proti Rusku, aby Rusko jednou pro vždy vymazali z povrchu země a aby nastolily jedniný světový řád pod hrůzovládou USA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. červený šátečku v kole se toš, v kole se toč, my jedem na Rusa, nevíme proč, nevíme proč. Historie se opakuje, pokud se kanonenfutter nepoučí. Aby se nepoučil, od toho jsou u nás různé neziskovky, pražská všivárenská kavárna a spol, kteří se dají souhrně podle USA zákona označit za "cizí agenty". Jen na rozdíl od USA u nás nemají povinnost se tak označovat, protože by to amíkům nehrálo do not a co platí může pán (USA), nemůže kmán (EU, ČR). Ploz s Mexikem je v pořádku, na hranici EU je to zločin, popravy v USA jsou v poho, Rusko, kde trest smrti není a žena může dostat max. 25 let, potlačuje lidská ráva, smrt 500.000 dětí v Iráku "za to stála" - krvavá Madla, ani jeden mrtvý na Krymu - anexe .... Srbsko, Libye, Sýrie, Vietnam, Grenada .... je toho tolik, že jen opravdový dobytek může politiku vedoucí k takovému popírání lidských práv, demokracie a humanity a státy, které takovou politiku dělají, podporovat. Opravdový dobytek a všivák.

   Smazat
 11. Autor opomněl jednu "drobnost": aby lidi vyšli do ulic, musejí být nespokojeni s vládou, tj. politická reprezentace není elitou konající pro stát a občany, nýbrž nedůvěryhodnou partou vykutálenců zajímajících se jen o svoji kapsu, která lidi štve svým pokrytectvím nebo i přímo otevřeným nepřátelstvím vůči spoluobčanům.
  Právě takové byly politické reprezentace států východního bloku, resp. nadkriticky velký počet tehdejších politiků, a právě takové jsou i dnešní politické reprezentace, resp. její nadkritické části. Chamtivci, vazalové plus přihlouplá vata, kteří úspěšně vyautují poctivce. Zapomněli jste na Biľaka, Indru, Šalgoviče, jak byl Ceausescu a jeho fakt drahá polovička "skromný", na jaké stasi se Ulbricht a Honecker učili demokracii, jak je Ukrajina prosta korupce a oligarchů?
  Stačí vzpomenout, jak Vaškové také ztráceli body: první kvůli Lucerně, druhý kvůli Livii v DR a kvůli jiným podezřelým akcím a vztahům. Na Zemana zatím nic takového neprasklo.
  Pokud král, prezident, premiér, šéf strany řekne: "Pojďte!" a náměstí jsou plná, tak Amíkům a EU (případně RF a komukoli) nepomohou ani všechny barvy duhy. Dělat férovou politiku - to je nejlepší obrana.
  KR

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale na to, aby vyvolali nespokojenost, jsou uchystáni - u nás to byla například "Akce Šmíd" - falešná zpráva o svrti studenta pohla s lidma do ulic. Rovněž mnohé z ciziny placené neziskovky slouží tomuto účelu, jako i pražská všivárna, rozesrat národ, dosadit neschopné všehoschopné politiky, příjímání nesmyslných zákonů, nedostupnost dovolání se práva, nespravedlnosti, korupce - to všechno slouží k tomu, aby byl vyvolán pocit nespokojenosti. Zdůrazňuji "POCIT".

   Smazat
  2. Soudruzi měli čtyři roky přestavby na to, aby nedůvěru obyvatel ČSSR rozptýlili. Neučinili tak, do kritických dnů vstupovali bez důvěry a žádným činem ji už nemohli získat. Důvěru sotva můžete získat jedním skutkem, zvláště po 20 letech páchání nedůvěryhodnosti. Za nedůvěryhodnost si mohou předlistopadoví soudruzi z vedení KSČ sami. Měli všechnu moc, politickou, ekonomickou, mediální, vzdělávací, nemohou se na nic vymlouvat. Žádná neziskovka jim nic nemohla vážně zkazit (Bratislava nahlas byla jednorázovka), Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, BBC nerozhodovali o pětiletkách, ročních plánech, výrobních programech, objednávkách a dodávkách, reklamacích, o filmech, o školských osnovách, o pracovních sobotách, o výjezdních doložkách a devizových příslibech, o mzdách atd. Zpráva o smrti Martina Šmída mebyla příčinou zvratu, jen spouštěčem nahromaděné nespokojenosti.
   Velmi trefná připomínka ohledně pocitu.
   Ještě za přestavby mi položil jeden z přátel otázku: "Co je důležitější - demokracie nebo pocit demokracie?"
   Záhodno je mít obojí.
   KR

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.