Reklama

pondělí 25. dubna 2016

Jarní setkání na Lávce

Jan Campbell
25.4.2016  Eurasia24


„Pobaltské státy se objektivně stanou zbídačelým a nikomu nepotřebným územím, obydleným důchodci, politiky a nějakou NATO bází.“

V pondělí 25. dubna v 18 hodin se má uskutečnit beseda – setkání na téma Ukrajina v místě zvaném Lávka. Wikipedie se o Lávce zmiňuje jako o skupině deseti mlýnů, a datuje ji rokem 1396. 620 let není málo. Pravděpodobně v roce 1489 byla u lávky postavena původní dřevěná staroměstská vodárenská věž, roku 1577 pak nynější věž kamenná. Lávka vystřídala několik majitelů. Od roku 1870 byla nazývána Staroměstská lávka, roku 1885 byla přejmenována po mlynáři Karlu Novotném (1827–1900). Dnes jsou budovy přestavěny a využity jako Karlovy lázně, Klub techniků apod. Podobně jako pod budovami Lávky stále protéká Vltava, tak i na Ukrajině a v Ruské federaci budou pod novými politicko-hospodářskými a vojenskými přestavbami protékat ukrajinské a ruské řeky bez ohledu na to, kdo bude autorem či (stavby)vedoucím nové Ukrajiny a Ruské federace. Vodě je to jedno.

Samozřejmě nevím, jaká bude diskuze o Ukrajině a její obsah. Přesto jsem se rozhodl napsat příspěvek, jehož obsah se s největší pravděpodobností nedostane do žádného z referátů. Na mysli mám představitelný politicko-hospodářský vývoj v Evropě a v asijském sousedství Ruské federace ve spojení s neutuchající rusofobií.

V obou oblastech – Evropa a Asie – se Rusko setkává se situací, kterou charakterizuje okupace USA a nesamostatná zahraniční politika klíčových států a jejich vztahů s RF. Jedná se o SRN a Japonsko. Ani jeden, ani druhý stát nebude brát žádná vláda RF, pokračující v politice Putina, ve skutečnosti za platnou minci. Jednat se bude, konference budou, ale všechno bude jinak, než to, co nám bude servírováno masovými médii. Proč?

Vycházím z toho, že volby do Státní dumy RF odstraní současnou vládu. Zbytky její činnosti odnese voda Moskvy, Bůh ví kam. Prezident Putin nemusí dělat tuto špinavou práci. Čas a neutuchající rusofobie, mající své kořeny v lidské hlouposti, debilizaci společnosti a krátkozrakosti politiků na jedné straně, a v následcích lidského pokroku a negentropie, přinutí novou vládu RF a prezidenta Putina využít neudržitelnosti evropské politiky ve svůj prospěch. Ignorovat možnost využití slabosti partnerů ve svůj prospěch by se v dané geopolitické situaci rovnalo vlastizradě. Několik těžko popiratelných příkladů může objasnit, co mám na mysli.

Pobaltí. Od rozpadu SSSR, přes vstup do EU a NATO všechny pobaltské státy křičely a počítaly kompenzační nároky proti Ruské federaci. Dnes, kdy jim mizí před očima mladé obyvatelstvo, přístavy, železniční spojení a tranzitní poplatky se jedni snaží vrátit do téže vody ve formě hospodářské spolupráce s RF, druzí očekávají útok a okupaci ze strany RF.

Připomínám: a) Pobaltí ztrácí ročně v průměru 25 % obyvatel v pracovním věku, b) ztratilo 30 % HDP z tranzitních příjmů, c) celou post-sovětskou dobu Pobaltí prakticky žilo z obchodu s RF. Moje předpověď je analogicky platná i pro další státy onemocněnými rusofobií, včetně Ukrajiny: během jedné generace bude návrat do stavu před 200 roky ukončen. Křičet proti Rusku budou i nadále, formálně ze strachu z okupace a útoku, ve skutečnosti z hladu, i v přeneseném slova smyslu.

Objektivně se stanou zbídačelým a nikomu nepotřebným územím, obydleným důchodci, politiky a nějakou NATO bází. Pro novou ruskou vládu to znamená možné odlehčení. Místo nesmyslného přesvědčování, jazykové a národnostní ochrany a vyzbrojování bude lepší vybudovat mnohem levnější vysoký a silný plot a uzavřít hranici. Když ne na věčné časy, tak alespoň do rozpadu EU a NATO, a doby dohody o novém uspořádání světa. Pokud se nepotvrdí kvantový vývoj, se kterým počítám.

Evropa/EU. Zde se nabízí podobné řešení, spojené s blížícím se 71. výročím ukončení 2. světové války. Mezinárodní vztahy se budují poté, co ten druhý dostal po hlavě, pravidelně se mu to připomene, naučí se vydávat lež za pravdu a naopak. Takovýmto způsobem se i Němcům zalíbilo bombardování Drážďan jako spásynosné, zatímco osvobození Berlína sovětskou armádou za nelidské. Japoncům se stalo jasné, že nebudou-li spokojeni a neuklidní-li se po dvou bombách, přiletí další. Obě země jsou dnes věrnými a asymetrickými spojenci USA, nemají nic proti vojenským bázím USA a poslušně foukají do ohně rusofobie.

Balkán. Popisovat bídu v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku a jinde na Balkáně nebudu. Odmítám již několik let pozvání na konference a semináře, protože vím své. Ne z medií. V podstatě lze říci, že celý Balkán se dostal za 15 let tam, odkud ho SSSR vytahovalo 70 let. Bulharům stačilo 10 let, aby si jejich lídři uvědomili, že jedno jejich NE znamená spadnout až do středověku. Že tam nejsou, za to děkují a paradoxně to připisují spojenectví s USA a NATO.

Ukrajina. Celých 25 let zneužívala ukrajinská chunta ruskou slabost, slevy a výhody v obchodu s RF, trpělivost rodin a idealizování vztahu RF – Ukrajina zkorumpovanými ukrajinskými a ruskými úředníky a politiky. Výsledkem je, že suma výhod pro Ukrajinu ze strany RF se chytře převrací v požadavek proti RF. Je zcela jedno, zda se jedná o 250 miliard USD, jak píší média, nebo o jinou sumu. Kdyby se problém dal řešit penězi, tak by to nebyl problém pro RF, protože by se jednalo o výdaje. Tak praví mnou často používané židovské přísloví.

Problém s Ukrajinou je mnohem vážnější pro celou Evropu. Proto se o něm v posledních týdnech a v oficiálních mediích mnoho nepíše. Občas se diskutuje o Ukrajině na konferencích, které ale ve velké většině neposuzují Ukrajinu v kontextu vývoje situace nejenom v Evropě, ale i ve světě. Co tím chci říci?

Následující krátká úvaha vychází ze skutečnosti, že každý parazit nenávidí svojí oběť. Podobně, jako hýčkané dítě v nejlepší rodině se s největší možnou pravděpodobností stane odpudivým parazitem ve společnosti. Uvedený princip zapustil své kořeny jak na Ukrajině, tak i v Ruské federaci. O druhých zemích se nebudu rozepisovat. Výsledkem takového procesu je, že se ztrácí vděčnost ve vztahu k darujícímu. Z obdarovaného se stává závislý, podobný tomu závislému na drogách. Chtě nechtěně se tak dotýkám EU, subvencí, projektových podpor, výhod pro věrné sluhy apod. Jedná se o objektivní zákonitost. V mezinárodních vztazích platí: prvně udeřit, potom mluvit. Nikdy ne obráceně.

Donedávna Putin více mluvil, než veřejně konal. V posledních měsících je tomu jinak. Putinovo veřejné konání je možné sledovat ve vzdálené Sýrii, v Egyptě, ČLR a podobně. V EU a na Ukrajině zatím ne. Proto se oficiálně Putinovým slovům z důvodů spojených s ohledem na občany EU a politiku definovanou v USA nechce věřit. Zde leží kámen úrazu. Co pod ním leží?

Zjednodušeně formulováno: pod kamenem leží nebezpečí spočívající v tom, že Ukrajina je nejenom v RF, ale i v EU a USA chápána jako parazit a závislý stát. Proto nemohu vyloučit, že funkci parazita a závislosti využije společenství USA – NATO – EU ve svůj prospěch v naději na lepší zítřek. Nevyužít tuto možnost by protiřečilo pragmatismu americké politiky. Jak může být Ukrajina využita a zneužita svými současnými spojenci?

Odpověď je krátká a jasná: Ukrajina může být vyprovokována k napadení Krymu, aby se jí vzápětí a po porážce spojenci zbavili. Podporou k napadení je volný pobyt v EU, s omezením nebo bez práva na práci. Na Ukrajině žije tolik lidí, kteří si mohou dovolit dovolenou v EU, že by je jeden spočítal během hodiny. Ti, kteří na pobyt mají, jsou již dávno zde nebo jinde v EU.

Proto budou přijíždět dobrodruzi, podvodníci a kriminální veličiny. Není pochyb, že nás velice rychle a hlasitě seznámí se svojí interpretací svobody. Kdo bude nahluchlý, tomu pomohou ranou do hlavy, nebo kulkou do nohy. Výsledkem politické provokace spojené s napadením Krymu a vyjasňováním práv na území členských států EU Ukrajinci popsaného typu, bude proces zbavování se Ukrajiny jako parazita.

V procesu zbavování se Ukrajiny se automaticky zvýší napětí mezi USA a EU a samozřejmě uvnitř EU. Aby toho nebylo málo, zvýší se i napětí mezi EU a Tureckem. To také vyšle své občany do EU, samozřejmě pouze na dovolenou. Trojité napětí je jednoznačně výhodné pouze pro USA. V kontextu takového napětí má své místo TTIP. Proti podpisu TTIP protestují tisíce Němců v době práce na příspěvku, v předvečer návštěvy prezidenta Obamy v Hannoveru. Do kontextu příspěvku spadá i správa majetku Porošenka Rothschildy a další, širší veřejnosti neznámé nebo méně známé skutečnosti. Ve zmíněném kontextu se nachází i Bělorusko.

Bělorusko. Není místo, ani čas se podrobně rozepisovat o současných problémech této země, která se prakticky začíná nabízet všem. Chci věřit, že se tak děje ne podle praxe nejstaršího řemesla, které přežije čas i panovníky. Historie tohoto řemesla i v Praze je opravdu zajímavá a poučující. V případě Běloruska stačí analyzovat zneužívání Běloruska ve spojení se sankcemi proti RF, poslední projevy prezidenta Lukašenka, jeho návštěvu v Ankaře a návštěvu amerického vojenského specialisty na RF, Ukrajinu a Eurasii Michaela Carpentera, pomocníka ministra obrany USA, abych jmenoval alespoň čtyři.

Střední Asie. O ní se dnes nebudu rozepisovat. Politika uvedených států a příklady vycházejí z kořenů mezinárodní politiky 19. století.

Lídři těchto států zapomínají, že nikdy nevstoupíš do téže vody. I když budovy postavené nad řekou nebo v písku přetrvají staletí a změní své majitele, tekoucí vodu, i tu podzemní, to nezajímá. Lídři zapomínají, že příčina příčin jak baltského a evropského postoje pro-NATO, ukrajinského pro-BANDERA, tak i běloruského pro-VÁS, je stejná. Jednotlivé postoje se neodlišují ve své podstatě ničím. Rozdíl je pouze v měřítku založeném na vztahu s a k USA. Ne v pozici.

Příčinou příčin jsou minulost, idealizace bratrských národů, s ní spojená kvalitativně a kvantitativně obsáhlá pomoc carského Ruska, SSSR a dnešní RF v klíčových sektorech společnosti v daném stádiu historického vývoje, prostředí, a neschopnost lídrů, idealizujících asymetrické spojenectví a své schopnosti.

Proto je představitelné, že volby do Dumy odnesou současnou vládu do archivu dějin, že Putinova politika bude pokračovat i po příštích volbách a USA – NATO – EU nezmění svůj postoj.

V takovéto situaci se RF nabízí možnost konečně se zřeknout veřejně a hlasitě bratrských národů a spojenců, uzavřít se od nich a udeřit jednou nebo jednoho tak, aby všichni pochopili, že mezinárodní vztahy a spolupráce se zakládají na síle a respektu, ne na slovech a přímluvách. Pro veřejnost v EU a potažmo v ČR následky takové politiky RF mohou být zcela nepředstavitelné. Pokud vím, žádná riziková analýza v ČR, ani ta posledně v mediích zmíněná, s nimi nepočítá. Vltava i tak klidně poteče dále. Vltava ví své. Voda má totiž paměť. Ale to je jiné téma. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

25 komentářů :

 1. Jan Campbell je jasně Putinův agent, Rusko přece vždy všechny vysávalo a napadalo, taková bude odpověď placených Trollů.

  Ovšem pro ty, kteří ještě nezjistilo pravdu, tak připomínám, že Rusko vždy dotovalo své periferie, kde místní elita měla vždy otevřené dveře ke kariéře v celém Rusku.

  Na rozdíl USA a západu obecně, kteří ze všech ostatních dělají své kolonie.

  OdpovědětSmazat
 2. Ukrajina má nejúrodnější půdu v celé Evropě, patřila mezi obilnice světa (spolu s Kanadou). Kdo se této půdy (prý skoro metr ornice, jinde v Evropě 30 cm a už vyčerpané)zmocnil? Monsanto a lichváři. To, co vadí na Ukrajině, jsou lidé, kterých je třeba se zbavit stejně jako na Blízkém Východě. Vykořenit je, aby už nikdy nechtěli a nemohli bojovat za svoji vlast.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:03 dej sem link o prodeji půdy na Ukrajině prosím, ale vynech ruské zdroje. Jako jeden z účastníků konfliktu Rusko přece ani náhodou nemůže být objektivní.

   Smazat
  2. 11:17-neděj ze sebe vola....ty objektive.

   Smazat
  3. 11:17
   Imbecile.

   Smazat
  4. 11:39 + 12:14 + 11:03 a zase nic, tak si příště nevymýšlejte. Embargo na prodej půdy cizincům platí zatím minimálně do ledna 2017.

   Smazat
  5. Anonymní 11:17

   Skús si pozrieť štúdiu kalifornského inšitútu Oakland, tam nájdeš všetkých vlastníkov ukrajinskej pôdy.

   To, že platí zákaz predávať pôdu cudzincom, ešte neznamená, že sa nepredáva.
   Už si počul o nastrčených osobách? Tak sa to robí i v našich končinách.

   A skús občas i Asia Time, tam zase môžeš nájsť, čo naše západné demokratické média nepíšu, že Čína žiada od Ukrajiny späť svoju miliardovú investíciu do ukraj.pôdy.

   Dôležité pre toto teritórium je, že sa píše len o Rusku. Zlé, zlé Rusko, ako zdiera chúďatko Ukrajinu. Zlý, zlý Putin lebo je mäkkýš a s Ukrajinou má božskú trpezlivosť.

   Smazat
 3. Ano,zpět do středověku a nejen periferie Ruska,ale i celá Evropa...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Do středověku se zničená Evropa bandou bruselských všehoschopných dobroserů a středověkých přivandrovalců, již do středověku úspěšně posunuje!

   Smazat
 4. 11:03 Když někdo bojuje za svoji vlast je podle tebe zločinec? Ukrajina byla obilnicí světa? Ve 30letech min. století tam pochcípalo hlady cca 7 MILIONU rolníků.(google Hladomor na Ukrajině i s foto)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte tam chybu, jako lokaj USA by jste měl vědět, že bolševici vyhubili na území Ruské Ukrajiny 150 milionů kulaků !!

   Smazat
  2. Jak utopili hodného kulaka. Kdo byli kulaci?

   Byli kulaci nejpracovitější, nejschopnější, a proto i nejbohatší obyvatelé ruských vesnic, jak se všeobecně traduje? A jak zlý Stalin tyto skvělé zemědělce „rozkulačil“, tj. zlikvidoval? Kulak znamená rusky „pěst“. Slovo kulak si nevymysleli bolševici, vzniklo mnohem dříve než bolševické hnutí. Je známé od začátku 19. století.

   Vznik kulaků v 19. století

   Na venkově existovali velkostatkáři, drobní rolníci, obdělávající obecní půdu, obecní půda a půda, kterou po svém zbohatnutí skupovali kulaci. Půjčovali drobným rolníkům na obživu, setbu i pronájem pozemků, půjčovali koně. Za vysoký úrok. Poté od lidí vymáhali peníze zpět, často násilím, „pěstmi“, z čehož si vysloužili pojmenování kulak.

   Kulaci skupovali půdu částečně od zkrachovalých velkostatkářů, částečně od zadlužených obcí, částečně ji získávali místo peněz za úvěry. Vesničané se zpočátku proti lichvě bránili, často si na lichváře počkali, např. ho utopili v rybníku a četníci na viníka nikdy nepřišli.
   Postupem času si kulaci začali najímat tzv. podkulačniky, tj. žoldáky, kteří jim zajišťovali bezpečnost i vymáhání pohledávek. Dnes se podobným nájemným vymahačům říká gorily. Podkulačnici se chovali k rolníkům velmi brutálně, lámali jim ruce, nohy, znásilňovali jejich dcery, ženy, někdy je i zabíjeli.

   Kulaci po VŘSR

   V době VŘSR už téměř všechna půda patřila velkostatkářům a kulakům, obce ani rolníci neměli nic. Bolševici půdu velkostatkářům i kulakům sebrali a rozdělili ji mezi zemědělce. Nedali jim půdu do vlastnictví, ale jen do užívání. Znamenalo to přerozdělení půdy podle počtu obyvatel, ti s ní ale nesměli obchodovat, prodat ji, koupit. Pozemky však byly roztříštěny, rolníci na nich sotva uživili sebe a své rodiny. Tento problém Stalin později řešil kolektivizací, aby výnos byl větší.

   Po bolševickém přerozdělení půdy však kulaci i podkulačnici ve vsích zůstali. O půdu přišli, proto začali s lichvou znovu. Za pytel zrní na osivo chtěli z úrody dva. Zase začali vydírat dlužníky, násilně vymáhat dluhy a situace se vrátila jako před revolucí.
   Jak kulaci porušovali zákony SSSR

   Tentokrát však kulaci jednali protizákonně, převody půdy byly zakázány. Bylo zakázáno také vykořisťování člověka člověkem, využívání námezdních sil. Rolníci museli pro kulaky pracovat námezdně, aby se uživili a splatili dluhy. Lichvu bolševici zakázali též. Kulaci tedy porušovali mnoho zákonů SSSR. Kolektivizace a kolchozy byly hlavním nepřítelem všech kulaků. Měli stále ve vesnicích velký vliv, proto proti sjednocení zemědělství burcovali. Přesvědčovali vesničany i násilím, mnozí rolníci raději utekli do města. Podkulačnici přepadávali milicionáře, předsedy i členy kolchozů a často je vraždili i s rodinami.

   Co bylo Stalinovo rozkulačování/odkulačování

   Rozkulačení bylo vlastně osvobození vesničanů od kulaků, podkulačniků a od násilí. Nejdříve byli kulaci rozděleni do kategorií. V první kategorii byli kontrarevolucionáři, tj. organizátoři teroristických akcí a povstání. Druhou kategorií byli nejbohatší kulaci a polostatkáři (kulaci, kteří ovládali celé vesnice). Neorganizovali povstání, nezabíjeli, ale kradli a šmelili ve velkém. Do třetí kategorie patřili kulaci, kteří vykořisťovali námezdní síly a zabývali se lichvou.
   První kategorie byla i s rodinami vysídlována, většinou za Ural. Děti do 10 let a velmi staří lidé mohli být zanecháni u příbuzných. Komu byl prokázán zločin vraždy kolchozníka nebo milicionáře, byl zastřelen. Druhou kategorii vysídlovali samotně, bez rodin. Třetí kategorii vysídlovali v rámci kraje, o několik vesnic dál apod.

   Počet kulaků v SSSR

   Celkem byl vysídlen 1 milión 800 tisíc občanů, započítáni jsou i rodinní příslušníci, kteří se museli odstěhovat. Z toho bylo mužů asi 450 000. Vzhledem k počtu vesnic v SSSR (500 000) to vychází na necelou 1 rodinu na vesnici. Celkem bylo v SSSR asi 120 miliónů rolníků, z toho bylo rozkulačeno 1,8 miliónu = něco přes 1%. NKVD trestala i vlastní zaměstnance, pokud během vysídlování a transportu pod jejich dohledem docházelo k úmrtí.

   Smazat
 5. Až se kozácký kůn napije z Vltavy ,bude v Praze dobře.To říkali naši předkové a platí to stále

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dovoluji si 12:57 připomenout, že kozácký kůň pil z Vltavy posledních 20 let před 1989. A to nám věru moc dobře nebylo - víte, odborně se tomu říká normalizace, ve skutečnosti jsme nesměli vůbec nic bez požehnání soudruhů. Ale to vy přece dobře víte z příruček, co Vám soudruzi rozdávají a rozdávali...

   Smazat
  2. Anonymní 14:19
   Jak to,že jsme po 25letech kapitalistického hospodářského zázraku,na úrovni kupní síly roku 1989.Teď také nemůžeme nic,bez požehnání USA.

   Smazat
  3. 14:44 a kdo vám to řekl ?http://finance.idnes.cz/cenove-srovnani-s-rokem-1989-dnes-je-opravdu-levneji-fsl-/karty.aspx?c=A081113_114854_viteze_hru

   Smazat
  4. pro 14:44 nemate pravdu, mrkněte do nějakých statistik. i na běžném ekonomickém portálu penize.cz už vyšlo plno článků na toto téma, 3 vteřoiny na googlu a už mám jeden : http://www.penize.cz/nakupy/292818-cesi-bohatnou-projdete-si-porovnani-kupni-sily-s-rokem-1989

   Smazat
 6. Novinky.cz včera večer zveřejnily tento článek o MH 17, který převzaly od Daily Mail.

  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401428-boeing-nad-ukrajinou-sestrelil-bojovy-letoun-tvrdi-svedci-v-dokumentu.html


  .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. DailyMail je takový náš Blesk. To bych asi nebral jako směrodatný zdroj.

   Smazat
  2. Ovšem řeč je o dokumentu BBC.

   Smazat
  3. 15:48 = ale ten film BBC se už i jmenuje "Konspirační spisy" . Co tam proboha může být nekonspirativního ?
   Podobné filmy se přece obvykle točí pro pobavení diváků .. nejlepší třeba byly Akta X. Obvykle se skutečností to nemá pranic společného.

   Smazat
  4. 16:07 oprava : ne film BBC ale seriál BBC

   Smazat
  5. 15:10. Jóó pravda leze ven, asi to není jednoduché tutlat výpovědi svědků včetně španělského letového dispečera. Ten také na radaru viděl.

   Smazat
 7. 16:42 mluvíte o tom bájném dispečerovi, který nikdy neexistoval, nikdo ho neviděl a podle předpisů ani nemohl být zaměstnaný jako cizinec v disepečerské místnosti ?
  Tady je ale s vámi legrace ... máš prosím ještě jiné zdroje a nebo jenom ruské ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro vás, který věříte ukrajinské chuntě, samozřejmě neexistuje. Ale to ani není podstatné, důležité je jak se Ukrajina a USA od začátku vyšetřování chovají. Prostě "pravda" již byla zjevena, zapomeňte.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.