Reklama

.

.

čtvrtek 7. dubna 2016

Jaroslav Kuchař: Vítejte v totalitě!

Jaroslav Kuchař
7. 4. 2016  AC24

Svoboda slova je poslední obrannou linií demokracie. Obzvláště v situaci, kdy už není koho volit a kdy je těžké domoci se spravedlnosti. 


V poslední době se establishment může přetrhnout, aby omezil vliv nepohodlných jedinců i médií, kteří nemají ten správný názor. Kdyby nic jiného, je to jasný důkaz jeho slabosti a nervozity. Jasně to zviditelňují výroky a činy politiků po celé Evropě (viz můj předchozí blog), u nás například Ivana Gabala a z pohledu perzekuovaných zatčení A. B. Bartoše na demonstraci při jeho projevu a následné ukončení řádně ohlášené demonstrace.

Aby bylo jasno, nehájím názory ABB. Jsem dokonce na jeho seznamu „nepřátel“. Hájím ale jeho právo veřejně se vyjadřovat.

Rozumím námitce, že svoboda slova má své hranice určené zákonem (v politickém diskurzu především boj proti skutečnému extremismu). Kontruji ale, že mám veliké pochybnosti o těch, kdo v současnosti rozhodují o tom, co je nebo není za hranicí zákona. Mám silné pochybnosti o jejich motivech. Bez skrupulí těmito akty omezují svobodu slova a právo shromažďovací a dál eskalují napětí ve společnosti. Ti starší si dobře pamatují, co znamená, když je ve veřejném prostoru přípustný jen jeden „správný“ názor. A když se rozhánějí demonstrace. Kam to vede.

Jenže nejde bohužel jen o slabost a nervozitu. Je to zřejmý trend ústupu demokracie. A tak se s Ladislavem Mňačkem znovu ptám na úplně základní věc: Jak chutná moc… současným elitám?


Režimy s příznaky totality nejsou jen v Asii a Africe

Moc je schopnost ovládat myšlení, cítění a chování lidí. Pokud má být moc aplikována čistě demokraticky, musí jen a pouze nabízet svá řešení a koncepty svobodným a svéprávným občanům. Manipulace, lhaní, skrývání faktů a vytváření kasty „rovnějších“ jsou první příznaky totality; různé úrovně nátlaku, persekuce, či úplné potlačení jiných názorů jsou už čistým projevem totalitní moci.

O ministerském předsedovi (a ČSSD) jsme v tomto pohledu ztratili iluze nejpozději zveřejněním jeho emailů. O bývalých pravicových vládách a jejich partajích snad není ani potřeba mluvit. Demokrata abys pohledal. Stejně tak lze pochybovat o hnutí ANO.

Ani ohlížení směrem západním nám nic nepřinese. Naděje, že se jedná pouze o „východní / českou bramboračku“ vzala za své v posledních měsících, kdy se „staré dobré demokratické“ Německo (přesněji: jeho politické elity) definitivně odkopalo.

Pokud tedy mediální manipulace, lhaní, skrývání faktů, různé úrovně nátlaku či snaha o úplné potlačení jiných názorů jsou součástí agendy „demokratických“ vlád, musíme brát velmi opatrně jakékoli jejich tvrzení. To platí i pro s nimi spojená média a novináře / publicisty.

Přiznejme si to konečně, i když je to bolestné a těžké: tzv. západní demokracie degeneruje. Jsme na sestupné trajektorii, která je čím dál strmější. Demokratické procedury již desítky let erodují a postupně selhávají. Moc se dostává z rukou lidu do rukou nevolených a nekontrolovaných elit. Stojíme (celá euroatlantická civilizace) nad propastí totality.

V celém světě, asi bez výjimky (Švýcarsko?), vládnou „Režimy“: mocenské struktury, které mají své cíle, agendu, pro něž jsou demokratické procedury přítěží a rizikem, snaží se je obcházet a postupně eliminovat. Základní vizí jejích protagonistů je trvalé udržení a růst moci. Dostat pod kontrolu vše, co by jejich moc mohlo ohrozit a vše, na čem se dá vydělat. Některé Režimy operují v nadnárodních úrovních a strukturách.

Tyto Režimy mají své skutečné elity, obslužné elity (například politiky), různé přisluhovače a patolízaly, kolaborující média a novináře, ale také mlčící většinu a samozřejmě nepřátele, kteří je buď domněle, nebo fakticky ohrožují. Agresivita těchto režimů se mění podle okolností vnitřních i vnějších. Poslední věc, kterou bychom měli udělat, je strkat hlavu do písku.

Připomeňme si Orwellova slova:
„Války jsou vedeny elitní skupinou proti svým vlastním poddaným… Nová válka bude válkou globální, vedenou globální vládnoucí třídou proti občanům světa, s cílem udržet a přetvořit hierarchickou společnost tak, aby sloužila jejich vlastním zájmům“.

Petr Pithart (který asi pořád ještě věří jen v „českou bramboračku“ a na západ stále vzhlíží) ve své předmluvě ke knize Fareeda Zakarii 'Budoucnost svobody', napsal:
„A tak i když svobodu ztrácíme, není to dlouho vidět. Také proto lidé o ni znovu a znovu přicházeli a byli pak vždycky zaskočení: jak se to vlastně stalo? Kdy a kde to začalo? Jak to, že jsme si ničeho nevšimli, nic nebo jen málo proti tomu dělali?“

Naprosto přesný je i český egyptolog Miroslav Bárta, který se zabývá kolapsy civilizací (volná parafráze): „Příčinou kolapsu civilizací jsou ty faktory, které byly zpočátku motorem jejich růstu“.


Co je extremismus z pohledu Režimů s totalitními tendencemi

Zpět ke svobodě slova. Pokud je takový Režim pevný v kramflecích, skutečná extremistická scéna ho nijak nevzrušuje. Jedná se o pár lidí, které zvládnou bezpečnostní služby s prstem v nose. Čím více ale ztrácí stabilitu, čím více se cítí ohrožen, tím více „extremistů“ se z čista jasna objevuje. Najednou jsou extremisté všichni, kdo nejsou „v souladu“. A tak má tuto nálepku Marie Le Pen ve Francii či AfD v Německu, Orbán v Maďarsku (pohled EU elit), stejně tak, jako PiS v Polsku… A u nás prakticky všechny dnešní „xenofobní“ a vlastenecké strany a uskupení.

Slábnoucí Režim se odkopává právě tím, jak extremizuje a nálepkuje své odpůrce: teď je zde nový trend nazývat tato uskupení „antisystémová“. Nádhera. Jednička za PR! Podprahové sdělení je, že jsou a priori proti svobodě a demokracii. Jiná používaná nálepka: jsou proti „naší západní civilizaci“. Aha, ale proti které verzi naší civilizace? Proti vysněnému již neexistujícímu ideálu, nebo proti čím dál víc disfunkčnímu systému, který dnes naše civilizace představuje, tedy vlastně proti Režimu s totalitními tendencemi?

Vzhledem k výše uvedenému předpokladu mohou ale být čistě teoreticky tito „extremisté“ poslední nadějí skutečné svobody a demokracie (omlouvám se za značné zjednodušení ve snaze postihnout celkový trend; je zřejmé, že realita není takto černobílá). Historické paralely jsou přesto více než zřejmé.


Média jsou pro Režim vždy klíčová

Ovládání médií je nutnou podmínkou udržení moci jakéhokoli Režimu (připomeňme geniální strategii církve ve středověku). Ztráta mediálního vlivu je pro každý Režim obrovským rizikem, protože pak už zbývá poslední instance: síla. Co s tím v době internetu? Jak zatočit s nepohodlnými médii?

Nejdříve režimem byla ignorována, později označována za „konspirační“, což se ovšem ukázalo jako nedostatečné – minimálně od doby, kdy se ukázalo, že Bilderberg je přes 60 let trvající realitou. No a tak se využilo globálního protiruského mediálního tažení (jak citlivé a účinné v ČR vzhledem k osmašedesátému) a ejhle: zrodila se „proruská“ média. Ve skutečnosti tato média ovšem byla vždy primárně protirežimní. Většina z nich navíc existovala dávno předtím, než se Putin stal pro USA a EU (mediálním?) nepřítelem číslo jedna.

Znám osobně dva z majitelů těchto alternativních médií a opravdu je GRU neplatí. Jenže jsou pro Režim značně nepohodlná. A co s nepohodlnými? Zakázat, zrušit, mazat! Kdo nejde s námi, jde proti nám! Že Ivane… pěkně po bolševicku!

Na koho tedy více platí slova spisovatelky Lenky Procházkové?
 • Ve jménu spravedlnosti páchají křivdu.
 • Jménem mravnosti hájí nemravnost.
 • Ve jménu zákona porušují zákon.
 • Ve jménu pravdy šíří lež.
 • Pod jménem cti jednají bezectně.
 • Ve jménu dobra slouží zlu.

Nic nového pod sluncem

Pokud vám, dříve narozeným, to připadá povědomé, nedivte se. Už jsme to zažili. A vypadá to, že zažíváme zas. Už zase nabyté svobody platí jen pro vyvolené, už zase se rozjíždí perzekuční aparát proti nepohodlným.

Rád bych v této souvislosti připomněl našim policistům, že ústy své odborové organizace (UBS) v roce 2011 vyjádřili toto:

V roce 1989 byla Policie (tehdejší Veřejná Bezpečnost) zneužita proti samotným občanům národa Československého. Tato situace se již nesmí nikdy, podotýkáme důrazně, nikdy opakovat. Pokud by mělo v budoucnu dojít k sociálním a občanským nepokojům občanů ČR proti jakékoli vládě a pokud při těchto možných protestech nebude docházet k naplnění skutkové podstaty trestných činů, policie ČR nesmí zakročit proti hlasu lidu (dle Ústavy a LZPS ČR).

Apelujeme na všechny příslušníky bezpečnostních sborů, aby se při své službě, při svém vystupování a zejména při výkonu ochrany zájmů chráněných zákonem, nenechali zastrašit a řádně si plnili své zákonné a morální povinnosti a cíle. Vnímáme toto prohlášení, jako morální a profesní povinnost a jako naplnění přísahy příslušníka Policie ČR. Policie je zde pro občany, NE pro politické strany. Proto konejme tak, jak nám ukládají zákony této země, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod. Jsme přece také jen lidé a občané této země.

Chci věřit, že to platí pořád.


Je tento proces vratný?

Ano, je. Pořád je stále možné v rámci volebních procedur národních států znovu nastolit právo a demokracii. Je a bude to ale velmi obtížné, jak ukazují volební výsledky na Slovensku a v Zemských volbách v Německu. Migrační krize je ale velký urychlovač probouzení evropských národů z letargie, která není nepodobná hypnóze.

Na úrovni osobní – v zájmu mlčící většiny – je potřeba si přiznat, že pořád ještě existuje elitářská strategie „rozděluj a panuj“. Správnou reakcí je se spolu začít bavit, používat kritické myšlení a odložit ideologické brýle a předsudky. Hledat, co máme společného, ne co nás rozděluje. Prokázat svou dospělost. A pochopit, že opakem boje / války není mír, ale otroctví. Mír je všemi stranami respektovaná dohoda o hranicích a pravidlech.

Míra našeho zotročení bude úměrná tomu, nakolik podlehneme dogmatům a předsudkům. Míra naší svobody bude úměrná ochotě přijmout odpovědnost.

Jaroslav Kuchař

(Některé věty zvýrazněny editorem NR - vd.)

42 komentářů :

 1. Pěkný článek, jen kulhá ve srovnání současnosti s obdobím socialismu. NENÍ PRAVDA, že to, co se děje dnes, jsme už zažili za socialismu. Pravdou je, že co bylo tehdy dobré, to natističtí (zastánci NATO) kolaboranti zrušili, co bylo špatné, je dnes tisíckrát horší.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kuchař píše, že se spolu máme začít bavit a hledat co máme společného.

   Jak se ale mohu začít bavit s komunistickým pohrobkem jako jsi ty který s láskou vzpomíná na totalitu?

   Společného nemáme nic. Snad jen ten odpor k pokusům odiktát Bruselu, tím to končí.

   Vymazat
  2. Tim Bruselem by jste mohli zacit!!!!

   Vymazat
  3. Co je na komunistickém na konstatování skutečnosti, že v minulém režimu byly některé věci a jevy lepší než v dnešní české společnosti? To mi tedy vysvětlete, tedy pokud nejste zaslepený propagandista "skvělých kapitalistických zítřků". Květa

   Vymazat
  4. 0:06 má pravdu a vy jste prokázal jen stupidní neznalost a nulovou ochotu se alespoň pokusit se to pochopit. Je smutné, že vám k životu stačí tak ubohé módní pravičácké žvásty. A jen tak logicky vzato, jste vy víc komunistickým pohrobkem než on nebo já (vycházím z předpokladu, že jste se narodil až po roce 1989).

   Vymazat
  5. 1:25

   Ten v 0:06 nekonstatoval, že "některé věci a jevy bali za socíku leší" On zcela nepokrytě adoruje komunistický režim stylem že vše bylo dobré a dnes vše stojí za hovno. A vy se ptáte co je na tom komunistického? Jste normální?

   Některé jevy byly sice lepší, ale za jakou cenu? A hlavně to bylo už neudržitelné, socíku v soutěži s kapitalismem hlavně v 2. polovině 80. let zcela došel dech, zcela prohrál konkurenční boj. Lidi se dívali na západ jako slintající psi a ten režim už nikdo nechtěl. Vy byste to lidem přesto nutila násilím?

   Vymazat
  6. 1:32

   K životu mi stačí svoboda. Která za komoušů rozhodně nebyla. Pokud tedy "svobodou" nemyslíte, že se můžete večer svobodně nažrat, otevřít lahváče a čumět na slovenské inscenace a chvilu poezie v telce.

   Vymazat
  7. Dneska nemáme demokracii,ale DEBILOKRACII UMĚLĚ PŘENESENOU vychlastanym mozkem rádo-by dramatika Veškrny a jeho přisluhovačů!!!!!

   Vymazat
  8. V socíku jsem vyrůstal... nebylo to ideální a spousta věcí byla pěkně ubíjející...
   JENŽE
   opravdu je to dneska lepší? po čtvrt století "demokracie"? Jasně, je dost lidí, kteří se mají dobře - ale na čí účet? Je spousta lidí, které sdírají z kůže zvyšujícími se životními náklady, mizernými platy a neskutečnou buzerací.
   A prosím, ten názor, že každý si může najít lepší práci, ten si strčte někam - protože my všichni potřebujeme např. prodavačky v obchodech, kuchařky, uklízečky, zahradníky... a další dělnické profese.

   ALE nejhorší je, že kvůli těm "debilním komunistům" se budeme mít špatně dalších 200-300 let, možná i déle... Protože komunisti stále ještě mohou za všechno špatné ;-)

   PS. NIKDY jsem nebyl komunista a rád jsem je neměl
   Radek

   Vymazat
  9. 0.06 - plně s Vámi souhlasím ! Sissi .

   Vymazat
  10. To 1:39 ---- píšete nesmysly. Má cenu se s vámi vůbec bavit? Nerozumíte psanému textu. Kde je něco o násilí? Kde je něco o tom, že "za socíku všechno bylo lepší"? Vy, jako správný hajzlík, používá metody nesprostších propagandistů - překrucuje tvrzení toho, na kterého pak reaguje, vkládá mu do úst něco, co nikdy neřekl, aniž by reagoval na podstatu sdělení, tomu se raději vyhne, protože neví, co na to říct. Myslím, že jste to stále ten stejný imbecil, který nás tu oblažuje TOPáckými frázemi, kterým se už celý národ nepokrytě směje! A navíc, já jsem Květoslav, to je mužské jméno,víte to, ty idiote?! Květa

   Vymazat
  11. Chlap který se podepisuje "Květa" musí být buzna. A komunistická buzna, to svět snad ještě neviděl.

   Vymazat
  12. 10:16- pochybuji, z článků Květa je vidět, že má "koule" a IQ, na něj nemáte. Jméno mne také zmátlo(herdek, to je ale kurážná baba). Zajímalo by mně žena Květa, muž Květ? Co na to lingvisté.

   Vymazat
  13. pro Anonymní8. dubna 2016 10:16

   Tak teď si uvedl protiargument, který prostě nejde vyvrátit!!! Úplně zírám nad tvou genialitou!

   Vymazat
  14. Je už celá staletí stejná hra. Zločinná elita se směje, že řešíte socialismu a kapitalismus a tím nás rozděluje. Je to pořád ta samá stejná zločinná elita, která nás odevzdala západu, protože ji socialistická doktrína omezovala ve větším rozkrádání. Tento proces začal po smrti Stalina, který odhalil stále stejný podvod nabulíkovat něco davu a lidu (socialismus, fašismus, kapitalismus) a odhalil, že marxismus je blábol a řídil ekonomiku co nazvu "selským rozumem" a udělal z nejzaostalejšího státu ten nejvyspělejší. Vypálil zločinné elitě rybník jako to teď dělá Putin a Zeman, když se mohou opřít o podporu ze zdola.

   Funguje to co se učíme v pohádkách od malička rozlišovat dobro a zlo a snažit o se co největší dobro a bránit co nejvíc zlu. Domlouvat se a vzájemně si pomáhat, snažit přijít jak co funguje a hledat optimální řešení.

   Samořízení, kde to jde. To co si může zařídit jedinec sám, do toho ať stát nezasahuje a naopak má zařizovat to co si jedinec v potřebné kvalitě nezajistí, například obranu země. To řekl někdo ze zakladatelů USA. Dobří lidé existují všude snažme se je najít a dosadit na správné pozice.

   Život není boj o život jak se Nás zločinné elity prostřednictvím kultury snaží přesvědčit, ale boj mezi dobrem a zlem.

   Vymazat
  15. 12:34-souhlas, jen ještě najít a prosadit systém vylučující povolební podvody, případně možnost rychlého "odstranění" jejich autorů. Námět bych měl. Každý zájemce o politické posty(jmenovací), musí získat napřed doporučující podpisy(archy) potenciálních voličů, jako prezidentský kandidát nebo návrh na referendum. Nevolit strany, jen kroužkovat i z jedné kandidátky. Z kandidátky vyloučit všechny, kteří nebudou mít otevřené web.stránky(blogy) na jednom trvalém, volebním serveru. Bez otevřené společnosti, skutečné demokracie se nepohneme ke skutečným, naším vůdcům. Začít můžeme již na podzim, volme lidi, ne strany a vybírejme. Pozorujme a dobře vybírejme, na kalašniky je ještě čas. Na demonstrace ovšem čas je, patří k otevřené společnosti-i ty trapné Kalouskovy.

   Vymazat
 2. Pavel Tučka8. dubna 2016 0:21

  Nevím, zda je pan Kuchař tak naivní, či co ho vede k tomu, že hlásá podivuhodnosti, jako že „pořád je možné v rámci volebních procedur národních států znovu nastolit právo a demokracii“. Odhlédnu-li od oné stokrát omílané, ale nikoli nepravdivé floskule, že kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zrušili, tak přece tu máme nedávné zkušenosti z praxe: Řecko – vyhrála nevhodná strana, volby se opakovaly, vyhrála podruhé, byla přinucena (kým, víme dobře) zmačkat a zahodit svůj levicový program. Portugalsko – zde prezident odmítl jmenovat představitele vítěze voleb se zdůvodněním, že jeho strana neodpovídá evropské integraci. Dohody o kvótách, kdy byly ignorovány protesty východoevropských zemí. Čtvrteční referendum v Nizozemsku – EU si pospíšila s prohlášením, že to pro ni není závazné, že bude pokračovat v dohadování s Ukrajinou i přes projevenou vůli lidí jedné své země. No a proč chodit tak daleko: předseda vlády a ministr obrany jedné středoevropské země prohlásili, že vůle parlamentu, od níž vláda té země odvíjí svou legitimitu, je nezajímá, že to nemíní respektovat. Takže – opravdu je možné pro jednotlivé země nastolit právo a demokracii?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Syriza opakovala volby sama, nikdo ji k tomu nenutil. Byla přinucena? Ne dostala ve volbách šanci od lidí, ale zesrala se při pohledu tváří v tvář realitě. Mysleli si že se dluhy prostě škrtnou a EU a hlavně Německo je bude bez jakéhokoli dohledu dál štědře sponzorovat. Jinak neměli žádný plán, žádné reformy, nic. I Putin je poslal do hajzlu.

   Takže taková je realita a já bych vás požádal abyste si ji nepřibarvoval.

   Vymazat
  2. Oni plán měli. Aspoň ministr financí Varufakis. Ale ostatní ve vedení Syrizi s ním nesouhlasili. Varufakis odešel z funkce, pak i ze Syrizy a založil novou stranu. Prostě proces.

   Vymazat
 3. Pavel Tučka8. dubna 2016 0:53

  Já bych si zase dovolil požádat vás, abyste si vyhledal řeckou volební historii tak, řekněme, za pět let a potom bych se vás zeptal, co je realita a co je fabulace. Pokud jde o řecké dluhy, zde je u vás zřejmě přání otcem myšlenky, ono to bylo trošku jinak. A pokud si představujete reformy tak, že se všechen státní či národní majetek, veškeré přírodní bohatství prodá západu, nebo, lépe řečeno, Němcům, nu prosím. To ostatně vidíme i u nás, kde nám patří snad jen Národní divadlo či částečně areál Pražského hradu. Ale jistě máte pravdu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prodávat nemuseli nic. Mohli udělat tlustou čáru a vyhlásit regulerní plnohodnotný bankrot. Což by ovšem znamenalo, že by jim minimálně několik příštích let nikdo nic nepůjčil a oni by museli okamžitě najet na vyrovnaný rozpočet. Což by znamenalo nutnost obrovských okamžitých škrtů a úspor. Tzn začít provádět důslednou pravicovou politiku na což ovšem Syriza neměla koule, protože je to naopak marxistická rozhazovačná strana.

   Vy vůbec netušíte o čem píšete a zřejmě si také myslíte, že peníze padají z nebe.

   Vymazat
  2. Mnoho z toho, co jste napsal, jste pohřbil do hrobu nevěrohodnosti tím, že píšete o marxistech jako o rozhazovačích. Kde jste na to přišel, že je 'rozhazování' obsaženo v Marxově teorii?! Uveďte laskavě zdroj, z kterého to čerpáte, abychom se mohli také poučit. Květa

   Vymazat
  3. Pavel Tučka8. dubna 2016 1:47

   Škoda že jste jim to neporadil, věc, s kterou si lámali hlavu i nositelé Nobelovy ceny, a ono je to přitom tak jednoduché! Provádět důslednou pravicovou politiku, měli by brzo ráj na zemi. Nechte si to patentovat!

   Vymazat
  4. Syriza se sama prohlašuje za marxistickou revoluční stranu. Tsipras pojmenoval jedno ze svých dětí Ernesto na počet CheGuevarovi!!! V mládí byl i se svou ženou velmi aktivním členem komunistické strany atd atd. O čem se tedy chcete bavit? Vždyť je to úplně jasné.

   Nezajímají mě jakési teoretické poučky co je a co není marxismus, ale praxe a realita.

   Vymazat
  5. 1:47

   Co? Ty hloupý troubo Tučko, to není nic na nobelovu cenu, ale jednoduchý fakt který si uvědomuje každý gramotný svéprávný člověk který zvládá jednoduché počty aspoň na prstech rukou. Což vy zřejmě nezvládáte. Nebo máte něco zásadního proti vyrovnaným rozpočtům? Podporujete život na dluh?

   Právě že by minimálně několik prvních let ráj neměli, naopak měli by peklo. A proto do toho také nešli. Raději sklopili uši, domluvili se s EU a půjčují si dál aby nemuseli zásadně omezit svůj sladký život. Dnes už mohli mít to nejhorší za sebou.

   Vymazat
  6. 2:01 Měl by jste jako gramotný a svéprávný člověk odjet do vaší země zaslíbené, velkého vzoru a ráje na zemi USA a zeptat se jich, jaký oni mají státní dluh. Jistě by se z vašeho moudra o vyrovnaném rozpočtu a omezení svého sladkého života rádi poučili. Měli by vyhlásit bankrot a za pár let mohli mít to nejhorší za sebou, že?

   Vymazat
  7. ZAS UMÍŠ JEN NADÁVAT TY DEBILE,KTEREJ NENÍ ANI ZE SPERMIE,ALE Z MASOKOSTNÍ MOUČKY!!!!!!!Ekonomiku tě zřejmě učil Kraďousek,kterej pindal v roce 2008,že nám žádnej propad financí nehrozí!!!!!!

   Vymazat
  8. Pro toho málo myslícího přispěvatele 1:49: To , že někdo sám sebe označí za marxistu ještě neznamená, že jím je. To je to samé, když Pinochet o sobě prohlašoval, že v Chile zachránil demokracii. V Marxovi nic o životě na dluh a "marxistickém rozhazování" není! Proč sem do diskuse lezou exhibovat i volové?

   Vymazat
  9. Protože zhola nic o marxismu nevědí, dialektiku považují za jakési exotické jídlo a zákony pohybu hmoty za výmysl pacientů v psychiatrické léčebně. Sami pak netuší, že do ní prakticky patří. T

   Vymazat
 4. No, hlavne ze nema soudruh udajne rad nacistu Adama B.Bartose. :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Táhni za Onanou zpátky na palmu,Chujmere Debiloviči!!!!!!

   Vymazat
  2. Milý 4:12 - to že se autor článku vymezil proti AAB ještě neznamená, že ho můžeš nazývat svým soudruhem. Jar-da

   Vymazat
 5. Já se musím smát. Tak dlouho se bude chodit se džbánem pro vodu až se ucho utrhne. Tak dlouho se bude dělat pořád referendum (například o asociační dohodě Ukrajiny k EU), dokud nebude kladné. Z toho vyplývá ponaučení, že vysněné pojetí demokracie je už dávno v tahu. Pokud vám to není jasné, sdělovací média vám to do hlavy nacpou násilím i kdybyste si strčili hlavu pod peřinu. Možnoostí je tu habaděj, není úniku. Když to nejde podobrém s vámi, tak obklikou na manželku, na děti, na zaměstnavatele. Chromému stačí, že sežene po dohodě kvalitní obuv, hluchému lepší doktor a tak dále.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Napsáno perfektně. Nějaké referendum, pokud nemá ty "správné" výsledky, není problém zrušit pro nějakou chybu. Pak se zopakuje, samzřejmě s tím správným výsledkem. Tak se děje. Nejlépe je ovšem žádné takové referendum vůbec nepřipustit. To nám nedávno předvedli naši vládnoucí paraziti. Pokud se někdo domnívá, že existuje demokracie, snad kromě Švýcarska, tak ať si na hlavu vyleje kýbl vody.

   Vymazat
 6. Co se bude dít taky nevím. Ale co pozoruji je, že vývoj jde stále tímto směrem:
  Pokud minulé volby mohly něco změnit, příští už nemusí. Dokonce k nim nemusí ani dojít.
  Stačí pár kil výbušnin a vyhlášení výjimečného stavu.
  Nevěříte???
  https://www.youtube.com/watch?v=uoJfiZBh0IY&nohtml5=False

  Vláda je ve věci stěhování národů nezodpovědná, sněmovna také, protože nereaguje, neupravuje zákony.
  V této rychlé době je interval voleb neúnosně dlouhý.
  Záležitosti jiné než stěhování národů by se měly odložit.
  Vláda by měla padnout včas, aby k volbám došlo.
  Děda.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak Děda.
   Francie už to zkouší,co na to občané.
   Napadá mě,že se na vůli občanů nebere ohled.
   I kdyby Ukrajina měla zkrachovat,ale musí vstoupit do EU,přímo je do toho nutí bez podmínek.Poslední rozhodování špiček EU o azylantech o kvótách,přímo říká,že jim vůbec nejde o snížení přílivu migrantů,napětí ve společnosti.Pak opravdu může dojít k tomu,že volby budou zrušeny.Pokud nechtějí vzít na zřetel,referendům v Holandsku,co by asi udělali,kdyby Angličané hlasovali pro vystoupení z EU.

   Vymazat
 7. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou,je to tak prosté že.

  OdpovědětVymazat
 8. Pojem "demokracie" je již zcela vytunelován a pro mnoho lidí dnes znamená téměř sprosté slovo, stejně jako s úsměškem vyslovovaná krásná slova "pravda a láska", či "kavárna", pro mě původně tak líbezné slovo. Falešná propaganda a skrytá okupace se sice už místy sype, ale zcela je rozložit není tak jednoduché, protože jejich kontury dnes nejsou tak jasně ohraničeny, jako tomu bylo za Hitlera.

  OdpovědětVymazat
 9. Článek je konstruktivní, prokazující autorovu intelegenci narozdíl od některých destruktivních a hloupých diskuzních příspěvků s jediným argumentem nenávistného antikomunizmu. Zajímalo by mě, proč tito lidé vykazují potřebu zveřejňovat svou omezenost.

  OdpovědětVymazat
 10. Je zajímavé, jak někteří hájí práva jiných a přitom sami ty práva jiných porušují!!!

  Malý příklad z poslední doby. Ochránce práv lidských vylezl na sloup aby místo čínské vlajky vyvěsil vlajku tibetskou. Už jen tím, že vylezl na sloup, porušil právo toho, který má jistě řádně uzavřenou smlouvu o používání tototo sloupu! Ve skutečnosti není podstatné, proč tam lezl, ale podstata spočívá v tom, že bojuje za práva druhých a sám tato práva porušuje! Může vůbec takový člověk někoho jiného poučovat o dodržování jakéhokoliv práva?
  Divný výklad demokracie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak nad těmi lezci jsem také podivoval. A také, jak na to ničení naše policie jen koukala. TES

   Vymazat
 11. Velice se musím usmívat, když neustále se vyskytují názory, slyším, či čtu někoho tvrdit, že od vzniku kapitalistického výrobního způsobu existovaly státy s demokratickým politickým systémem. Reálně totiž nikdy nic takového nebylo. Vždycky vládly oligarchové, ať přímo, či skrytí za „zvolené“ představitele státu, leč jejich loutky. Kdo tvrdí opak, pak historii nezná, či dokonce záměrně lže. Což ale neznamená, že byla období, kdy veřejnost měla pocit nadvlády nad sebou daleko menší, než má dneska.

  OdpovědětVymazat