Reklama

.

.

pondělí 18. dubna 2016

Kosa přiložená na hrdlo lhoucí aneb Analýza ČT o válce na Ukrajině

Petr Umlauf
18.4.2016  E-republika

KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra! šla tvrdě na věc a má výsledky. To se počítá a musí i pochválit. Těšíme se na projednávání stížnosti na Radě ČT. A hlavně na projednávání Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2015 ve Sněmovně. (Materiály Kosy vyšly na Nové republice zde, zde, zde, zde, zde a zde)Česká televize je zákonem definována jako veřejnoprávní instituce, jež je povinna poskytovat úplné, vyvážené, objektivní a pluralitní informace. ČT má s dodržování těchto pravidel dlouhodobý problém. Na to jsme upozorňovali v článku Veřejnoprávní ČT: Aktivní a vědomý nástroj mocenské propagandy (11. 2. 2013]). V tematickém 8. čísle jsme se věnovali jedné náhodně vybrané hlavní zpravodajské relaci ČT (článek Lže nám Česká televize?). Na rozsáhlou analýzu celého vysílání po delší dobu jsme neměli dobrovolné spolupracovníky ani vlastní síly. To by měla dělat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, kterou jako občané platíme ze svých daní. Jestli svůj úkol plní správně, to posuzujete sami jako koncesionáři veřejnoprávní televize a rozhlasu každý sledovací den. Některým se způsob referování o světových událostech opravdu zajídá, a to dlouhodobě.


Kosa přiložená na mediální hrdlo lhoucí

Blog obyčejných lidí pro obyčejné lidi o politice, ekonomii, fotbálku a všem ostatním, čím žije současná Česká nebo Slovenská republika KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra! Prostě Kosa zostra! Tak tento blog se na rozsáhlou analýzu celého vysílání po delší dobu opravdu dal. Systematicky se věnoval občanské válce na Ukrajině od března 2014 do září 2014. A rámcově, přes hlavní události ještě od října 2014 do ledna 2016. Skupina nadšenců prošmejdila webový portál České televize. Archiv událostí s články o Ukrajině z tohoto období analyzovala systematicky a velmi důkladně.
Srovnávací aparát světových referencí o klíčových ukrajinských událostech najdete zde - Fakta o Ukrajině.

Autoři si dali velkou práci s detailním rozborem článků a reportáží po celé sledované období a své závěry sepsali do srovnávací analýzy Stížnost na zpravodajství České televize k ukrajinské krizi (1. únor 2014 - 31. leden 2016)
Celá práce má 495 stran, z toho zhruba 340 je jich věnovaných systematické práci s fakty. Analýzy jdou den za dnem, měsíc za měsícem a jejich seznam je děsivý. Usvědčující rozbor běžných a trvale používaných manipulativních technik ve zpravodajských reportážích i článcích na webu ČT:
 • Nepravdy, polopravdy a nedoložená tvrzení, seznam článků s citacemi a komentářem.
 • Opomíjení důležitých informací a nevyváženost obecně, seznam článků s citacemi a komentářem.
 • Nálepkování, hodnocené popisu událostí z hlediska mediálního spinningu, rámování a nastolování agendy.
Zkrátka, kde se dalo manipulovat, tam se manipulovalo. Na straně 439 začíná část Vedoucí pracovníci. Tato kapitolka je věnovaná veřejným vystoupením vedoucího zahraniční redakce Michala Kubala. Ten neprojevoval žádnou ochotu uvést směřování agendy o občanské válce na Ukrajině do reálných mezí. Rozbor dokládá pravý opak, totiž tvrdou mediální manipulaci. Své snažení dotáhli autoři analýzy až do Závěrečných doporučení, ze kterých citujeme následující.
1) ČT okamžitě přestane dezinformovat a používat dezinformační techniky.

2) ČT se omluví svým divákům a čtenářům za rozsáhlé a soustavné dezinformování a učiní tak na začátku Událostí a na svých internetových stránkách, přičemž oznámení o omluvě bude po dobu minimálně sedmi dnů uvedeno na úvodní stránce (a navždy zůstane uloženo v archivu).

3) ČT se dále jmenovitě omluví za nedoložená a křivá obvinění i za vytváření falešného dojmu:
* Bývalým příslušníkům Berkutu a jiných policejních jednotek, Viktoru Janukovyči, FSB, Stanislavu Křečkovi, Rostislavu Vasilkovi, Vladimiru Putinovi, Sergeji Lavrovovi a dalším ruským politikům za soustavné překrucování jejich výroků a za skutečnost, že jim do úst vkládala dokonce i pravý opak toho, co ve skutečnosti pronesli;

* Baracku Obamovi a Samantě Powerové za let MH17, Alexandru Zacharčenkovi a dalším představitelům Doněcku a Luhansku, Ukrajincům, kteří se stavěli negativně k Majdanu a kteří představovali zhruba polovinu země, občanům Ruska za soustavné dezinformování o jednání jejich země a za soustavné užívání dvojího metru vůči ní.
4) ČT se dále obecně omluví všem dalším osobám a jiným subjektům, o nichž šířila dezinformace a které případně i jinak nespravedlivě poškodila.

5) ČT uvede na pravou míru minimálně ty dezinformace, které jsou uvedeny ve shrnující kapitole.

6) ČT zřídí archiv dezinformací, který bude obsahovat veškeré významnější dezinformace, jichž se ČT ve svém zpravodajství dopustí a bude přístupný z úvodní internetové stránky a zde viditelně zobrazen.

7) Dezinformace budou dementovány.

8) ČT 20. února a 28. srpna každého roku v první třetině své hlavní zpravodajské relace připomene nejvýznamnějších dezinformace, jichž se česká média hlavního proudu (včetně ČT) dopustí během předchozí poloviny roku.

9) Vedení ČT provede veškeré personální změny, které budou potřebné k zajištění důvěryhodnosti zpravodajství.

10) ČT nebude nekriticky přijímat tvrzení žádného zdroje (jelikož se ukázalo, že ani tvrzení údajně renomovaných médií typu Reuters či BBC nelze apriorně považovat za věrohodná, jelikož i tyto zdroje jsou schopny a ochotny porušovat nejzákladnější a nejbanálnější pravidla seriózní žurnalistiky).

11) Vždy, kdy to bude možné, bude ČT vycházet z nejpůvodnějších informací (tedy např. ze samotného rozhovoru namísto shrnujících článků, nebo z citací namísto jejich výkladu).

12) ČT bude upřednostňovat reportáže před obviněními, spekulacemi a jinými tvrzeními.

13) ČT požádá o rozhovor Ivana Katchanovského (o jeho výzkumu, tj. střelbě na Majdanu, banderovcích a činnost médií) a Roberta Parryho (zřícení letu MH17 a činnost médií).

14) ČT přestane vydávat analýzy společnosti Media Tenor (či obdobné práce) za dostačující prostředek kontroly zpráv.

15) Vedoucí pracovníci zajistí, aby si všichni relevantní zaměstnanci byli bezpečně vědomi hlavních dezinformačních technik a aby se jich vyvarovali; vedle smyšlenek, domněnek a prostých lží.

Neznámí autoři srovnávací analýzy dali až v samém závěru na straně 495 svého textu i závěrečné doporučení směřované k Radě ČT.
… aby dle § 9 odst. 7 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb. a jeho novelizací písemně upozornila generálního ředitele na skutečnost, že ČT ve svém zpravodajství o ukrajinské krizi rozsáhlé porušovala povinnosti, které na ni klade zákon o ČT a Kodex ČT. Pokud generální ředitel nebude schopen či ochoten podniknout doporučené a případně i jiné kroky, které jsou nezbytné k ukončení protizákonného jednání, měl by být dle stejného ustanovení Radou odvolán. Následně by Rada měla dle § 8 odst. 1 písm. a) jmenovat nového generálního ředitele, který by dle ní plnění povinností dokázal zajistit.
Plnění úkolů veřejné služby ČT je hodnoceno ze tří úhlů pohledu

V poslanecké sněmovně leží sněmovní tisk 769 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2015. Tuto zprávu už projednala a schválila Rada České televize dne 30. 3. 2016 a proto ji předložila poslanecké sněmovně jako nejvyššímu kontrolnímu orgánu k vyjádření. Tato zpráva obsahuje hodnocení celého spektra vysílání. Srovnáváme nesrovnatelné, ale přesto si dovolím vložit pod monotematickou analýzu občanské války na Ukrajině PRINCIPY HODNOCENÍ ze jmenované výroční zprávy ze strany 85.

ČT k hodnocení využívá tří metodických přístupů se vzájemně odlišným typem zjišťovaných indikátorů pro plnění veřejné služby:
1. indikátory vycházející z měřitelného chování a postojů veřejnosti;
2. indikátory vycházející z expertního posouzení plnění zásad definovaných Kodexem ČT;
3. indikátory vycházející z tzv. tvrdých dat, např. z databáze odvysílaných pořadů.
I. míry naplňování šesti mezinárodně uznávaných obecných cílů stanovených pro média veřejné služby, modifikovaných pro podmínky ČT takto:
 • zvyšování informovanosti, udržování a rozvoj občanské společnosti a demokracie,
 • podpora vzdělanosti a vzdělávání,
 • stimulace kreativity a kvality v kultuře,
 • prezentace České republiky, regionů a komunit,
 • přibližování světa občanům České republiky,
 • zpřístupnění nových technologií veřejnosti.
Jak sami vidíte, ČT má ze zákona dělat dost věcí, za které ji také v miliardách platíme z koncesionářských poplatků.

II. vývoje základních ukazatelů charakterizujících úroveň vysílání veřejné služby, tj. podle Zásahu, Kvality a Dopadu vysílání (tzv. Metodiky RQI str. 113).

Indikátory vycházející z expertního posouzení plnění zásad definovaných Kodexem ČT jsou Expertní posouzení – odborné rozbory a posudky; Obsahová analýza – speciální případ expertního posouzení, zaměřený například na zpravodajské, publicistické a diskusní pořady.
 • Mediatenor – analýza zpravodajství a publicistických a diskusních pořadů;
 • Kolektiv J. Formánka – expertní posouzení zpravodajství ČT za rok 2015.
Jen pro pořádek připomínáme, že tito placení hoši na rozdíl od občanské iniciativy KOSA NOSTRA žádné manipulace nezjistili. Hodnocení zpravodajství najdete na str. 92 a dále s řadou grafů a vysvětlujících poznámek. Nenajdete tam ani slovo na téma: nepravdy, polopravdy a nedoložená tvrzení, o pomíjení důležitých informací ani nálepkování. Mediatenor ani Kolektiv J. Formánka se něčem takovým při svém expertním hodnocení zpravodajství nezabýval. Ale chci aktivisty přece jen něčím potěšit.

Na straně 113 Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2015 najdete Index důvěryhodnosti ČT. A ten vážení přátelé za minulý rok poklesl o 5 % bodů, a propadl se až na úroveň 68 %. Pokud vás pokles vyděsil, tak vnímaná důvěryhodnost zpravodajství ČT zůstává stabilní. Ukazatel se týkal celého spektra vysílání.

III. míry uspokojování potřeb různých diváckých skupin


Takto se podle doložených ukazatelů hodnotí naplňování veřejné služby na devadestáti stranách zprávy. Analýza aktivistů jasně ukázala, že nejsou ve svých potřebách uspokojeni. Jejich blog tuto svoji nespokojenost doložil svoji analytickou zprávou. Souhlasím s ní a také nejsem spokojen s tímto stavem. A nejspíš nejsem sám, když poslouchám nadávající lidi kolem.

Hlavní večerní zpravodajská relace ČT Události je ve srovnání s konkurenčními pořady dlouhodobě a s výrazným náskokem označována jako nejdůvěryhodnější. Hodnotí ji tak dvě třetiny dospělé populace ČR. Česká televize plnila v roce 2015 svoje úkoly veřejné služby z hlediska ukazatelů RQI.

Gratulujeme, vytrvejte, lhát se jistě bude dál

KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra! Prostě Kosa zostra! do toho šla věcně a s jasným výsledkem. To se počítá a to se musí pochválit. Těšíme se na projednávání stížnosti na Radě ČT. Výroční zpráva za rok 2016 může vypadat úplně jinak. ČT se může začít pod vytrvalým tlakem i měnit. Vážení autoři, vytrvejte ve svém snažení a přeji vám za naši redakci úspěch. Děkujeme, vytrvejte!

Závěrečné doporučení pro autory výroční zprávy o ČT za rok 2015 by mělo znít podle známého filmu: "Musíte se více snažit, pane správce, nebo vás vyměníme!" (Postřižiny, 1980).

- - - 


Zdroje:

Psali jsme
Revoluční návrh soudruhu Dvořákovi a jeho klice z ČT
Drtinová měla zjevení, v přímém přenosu
Už zase Zpívá celá mediální rodina
Česká TV otočila info o Sýrii po Nečasově návštěvě Moskvy
Lže nám Česká televize?

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde. Děkujeme!

Související články:

24 komentářů :

 1. Ta propaganda na ČT poslední dobou slábne,přidejte SLUNÍČKÁŘI.PRAŽSKÁ KAVÁRNA vaří kávu také pro vás všechny POSKOKY A KOKOTY.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nikoli, neslábne. je stále strašná. V hodnocení ukrajinské krize je jasně doložitelná, doložená, ulhaná a vlastizrádná politika redakce Zpravodajství potažmo vedení ČT. Je jen na nás, abychom vedení televize při příštích volbách poslali mezi nezaměstnané. Dělá seto tak, že se nevolí strany, které jsou s dnešním stavem ČT spokojené. A to jsou všechny, co sedí v parlamentu a skrzevá své zástupce v Radě ČT neprosazují změnu - ODS, TOP09, ČSSD, ANO, Úsvit, Okamura, KSČM ... volte pouze nové mimoparlamentní strany, to je jediná záruka změny!!! Marek

   Vymazat
  2. JAK SE ZDÁ PŘED VOLIČI VYZBROJENÝMI LOVECKÝMI PUŠKAMI NÁRODNÍCH WEBŮ

   začinají vládní a jiní králíci kličkovat.Ono by jsme se od nich měli začit učit. VŽDY se soustředovat na jimi ukradené peníze nejen ČNB. Tomu pomůžeme OPRAVDU když budeme miliardové poplatky za jejich křiváckou propagandu šmejdů A TAKÉ OD BANKSTERŮ ČNB požadovat PENÍZE zpět A TO PŘED SOUDEM.
   Výměna VŠECH jejich neschopných manažérů,kteři jsou usvědčováni z manipulací a lži I KOSA NOSTRA, nestači,nebot na jejich místa nastoupí noví systémem jmenovaní šmejdi.

   POŘADUJME NAŠE PENÍZE ZA POPLATKY ZPĚT a to obžalobou před soudem pro který se už schromaždují očividné důkazy. Kdoví,zda by nepomohlo TRESTNÍ OZNÁMENÍ S PŘILOHOU písemných DŮKAZŮ KOSY NOSTRA a i jiných zdrojů s odůvodněným podezřením,ze zneuživání miliard vybraných od nebohých diváků,kteři jsou donucováni konzumovat NEKVALITNÍ ŠROT LŽI A POLOPRAVD STEJNĚ JAKO ZA KOMUNISMU ČI DOKONCE ZA Pepy GÖBELSE blahé paměti,který na to musel nakonec vzít jed.

   STEJNĚ K TOMU JEDNOHO DNE BUDE MUSET DOJÍT, TAK NA CO ČEKAT.VŽDYT SE NÁM SMĚJÍ I KOMUNISTI,KTERÝM TO VYHOVUJE. DOMNÍVAJÍ SE STÁLE,ŽE BUDE BRZY VŠE TAK HROZNĚ,ŽE JE PAK JE PRÝ ZVOLÍME ZNOVU ZA JEJICH DNEŠNÍ NICNEDĚLÁNÍ.Důkazem toho nicnedělání je NEOTEVŘENÍ DISKUZNÍCH RUBRIK a tím i odmítání DIALOGU s jejich voliči,které pod svými nemasně neslanými články na jejich stranickém webu zablokovali diversanti v jejich vedení.

   Vymazat
 2. Blahopřeji a bude velmi zajímavé sledovat další vývoj.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co tak namísto sledování požadovat po našich elitách,aby tady dali jimi sestavený návrh na TRESTNÍ OZNÁMENÍ nejen na ČT,ALE I NA ČNB jimiž budeme POŽADOVAT zastavení tisku nekrytých peněz,tedy snižování našich platů a vykrádání úspor,ale i naše peníze za TV požadovat zpět.Ono by bylo zajímavé jak by se zachoval policejní president.Zda by ty hromady důkazů odmítl nebo našel soudy,které by to měly začit přežvýkávat a pod nejakou vymyšlenou lží připadně odmítnout.

   TOMU BY JSME SE TADY NEJEN ZASMÁLI,ALE I HEZKY PUKLI ZLOSTÍ a připravovali se tak na všechy budoucí volby.

   Vymazat
 3. To hlavní tam ovšem jaksi není. A sice, že pokud jsou tahle popsaná tvrzení pravdivá a doložitelná, tak okamžité odvolání odpovědných (a hlavně vedoucích) pracovníků z ČT. V soukromém sektoru by si už ani nevrzli......

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale ano, vrznou si s pornohercem Jandou v Evropských hodnotách. Tam je jejich místo, plat i názorová platforma. Pavel P.

   Vymazat
 4. A multikulti : Koranteng na scénu !!!

  OdpovědětVymazat
 5. Nová republika hlásá pravdu financovanou Moskvou.Poloprava,lež a matení pojmů v NR přesně jako v ČT.Lnář proti lháři v přímém přenosu.Budu zvracet

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nová republika hlásá pravdu. A ten propagandistický zázrak z Moskvy je v tom, že se snaží o objektivní pohled a pak nepotřebuje tolik financí na překrucování a přesvědčování lidí o nesmyslech.

   Problém s penězi je ten, že umožňuje se zbavit odpovědnosti. Chudý si nemůže dovolit snít, protože musí čelit skutečnosti. Proto chudé Rusko, když usiluje o své přežití musí čelit skutečnosti. Bohatý západ si může za peníze koupit sen a předstírání. Může si koupit sex místo lásky, koupit slávu místo usilování o správnou věc, koupit ocenění místo získávání schopností. To první vždy uvedené lze koupit to druhé ne. Bohatství bez zásluh, bez odpovědnosti bez usilování vede do záhuby a peníze to nemohou zachránit, pouze oddálit, aby to byla o to větší rána.

   Vymazat
  2. Pro 14:04h :
   To není špatný nápad (to zvracení).
   Možná se zbavíte nádoru, který Vám znemožňuje logické myšlení.
   Pro jistotu Vám napovím : to je to myšlení, které zvládne i složitější námahy typu, že 1 + 1 = 2.
   Přeju Vám hodně zdaru.
   Pavel p

   Vymazat
  3. Zvláštní, že když Sorosem, USA-ambasy, EU apod. … financované NGO vypracuje jakousi pseudostudii, zorganizuje to či ono, tak se samozřejmě jedná o projev občanské společnosti, ale běda udělá li něco obdobného nějaký běžný občan, společnství běžných občanů, tak se rázem nejedná o občanskou iniciativu, ale zlořečeným Ruskem financovaný útok na pilíře demokratukry!

   Pardon, chtěl jsem napsat „Moskvou financovaný útok na pilíře DEMOKRACIE!“

   Tak konečně v tom máme jasno … (;-).

   Zdraví
   JiB

   Vymazat
  4. Jak ten provokující pablb (14:14) může něco tak pitomého napsat? To je určitě zase nějaký evrohodnontný pornoherec. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Marek

   Vymazat
  5. MARKU teda VAŠKU ty na pornoherce jseš už starej ale tak akorad věkem na schízu, MARKU VAŠKU

   Vymazat
 6. No, ale musím se zdejších lnářů optat:
  Přišly vám už rubliky za BŘEZEN ?
  Mě ještě nět !:/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Omyl, lhářům nechodí Ruble, ale Doláče a nechodí z Moskvy, ale z USA-ambasy, Sorose, EU apod.!
   Zdr.
   JiB

   Vymazat
  2. Mně už jo, a nová vysílačka na páru, vole!

   Vymazat
 7. to 14:30 A když někdo nechce finďáky vytahnout, neboť už žádný nemá,
  tak se mu natisknou nový yorci, anebo to dostane zadara ;-) , . .
  Jako třeba nový wokna.
  A můžeš to říkat tady na tý točně,
  a nebo na Severní...
  ..je to marný, je to marný, je to marný...
  Jako bych ho slyšel.
  ps: hele pilote, ty máš ještě/zase půlnoc.
  Nebo se ti pozastavily pendlovky /čtvrtky/půlky/ ???
  MáštoMarný.

  OdpovědětVymazat
 8. Prosím všechny slušné diskutující na NR: Na ubožáky havlojedy typu 14:33 nereagujte. Budou si tak muset ke svým výkřikům psát i odpovědi a protože jsou líní, brzy je to přestane bavit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to14:53, 14:52 jsem si pohotově odpověděl.
   A už nebudu vyrušovat.
   ps: stejně nevím co je to havlojed..
   ....něco jako medojedka ?
   Medojedlík.

   Vymazat
  2. 18. dubna 2016 15:05 - Havlojed je jako drevokocúr - sice je to nesmysl, ale hezky to vypadá.

   Vymazat
 9. Tak jsem se tady dozvěděl že rusové platěj za propagandu v ČT .Já blázen jsem mněl dojem že je řeč o ČT a vono HOVNO ZASE SME V RUSKU.

  OdpovědětVymazat
 10. Správný článek se správnými postoji.
  Naprosto podporuji. Vymývání mozků musí v médiích skončit.

  OdpovědětVymazat
 11. Hmm, KOMU VLASTNĚ ČESKÁ TELEVIZE PATŘÍ. Na jakém právním podkladě vlastně stojí.. státní není, soukromá není, akciovka není co vlastně je ? Miliardy ročně vyberene a utratí a o všem si ? rozhoduje? sama ? Jak to vlastně je.

  OdpovědětVymazat