Reklama

.

.

středa 20. dubna 2016

Mnoho povyku pro nic! Nebo že by přece jen pro něco?


Jiří Baťa
20. 4. 2016
Není známo, kdo otevřel dvířka diskuzi o přejmenování České republiky na Česko, které svým způsobem částečně mění historickou identitu českého státu. Ale vraťme se k nedávné historii, která má tuto kauzu de facto na svědomí.


Je všeobecně známo, že česká identita vznikla ve spojení s identitou slovenskou, které dal základ sám T.G. Masaryk ve chvíli, kdy dal v USA podnět ke vzniku nové samostatné republiky Československé. On sám bral na vědomí skutečnost, že je to název nejen spravedlivý, protože obsahuje shodné zájmy Čechů a Slováků, ale že ani to jinak (zřejmě) spravedlivě vyjádřit nelze. Pomineme-li období II. světové války kdy název Československa byl násilně poněmčen na Protektorat Böhmen und Mähren, Československo existovalo od 28. října 1918 do 31. prosince 1992. Oficiálním názvem v letech 1918 až 1920 byla Republika Československá nebo případně Česko-Slovenský stát. V letech 1920 až 1938 se používal název Československá republika. Za tzv. druhé republiky (1938–1939) byl používán název Česko-Slovenská republika. Po válce byl opět zaveden a užíván název Československá republika (bez přívlastku) až do roku 1960.

Jak výše uvedeno, rozpad Československa má tedy na svědomí tehdejší politická reprezentace, která se v rámci rozdělení republiky na dva samostatné státy dohodla na vzniku dvou států a sice České republiky a Slovenské republiky. Zatímco toto rozdělení Československa z pohledu názvu to Slovákům nečinilo potíže, protože jim zůstalo zachovalé jejich původní názvosloví Slovensko, Čechům, Moravanům a Slezanům vznikly potíže. Pravda, název se sice ustálil na České republice, nicméně patrioti to dodnes považuji za diskriminační, neboť se prý v názvu prezentuje jen vůle a identita „Čechů“ (Čecháčků).

Z Československa nám tedy zbyla Česká republika a tu se nám dnes někdo snaží zase nějak technokraticky modernizovat na korporátní (spíše komerční) "značku" Czechia. Češi jsou podle pana dr. Čulíka (Britské listy) prostituti, kteří jsou ochotni se podřídit jakýmkoliv marketingovým a komerčním zájmům . Nechápu, proč pan dr. Čulík užívá množné číslo v případě vyslovení názoru, že Češi jsou prostituti, když nemá jediné indicie a důkazy k tomu, aby se mohlo Češích vyjadřovat takovým urážlivým způsobem. Že se jedná zatím o jedince, kteří se teoreticky touto možností zabývají (např. Zaorálek, Zeman a další) svědčí mimo jiné také skutečnost, že se zase něco odehrává o nás bez nás, tedy bez občanů. Stejně, jako tomu bylo při rozdělení Československa, kdy dokonce politici deklarovali, že o rozdělení republiky budou občané rozhodovat v referendu a ...a nic! Rozdělili republiku bez toho, aby se k tomu občané republiky vyjádřili. Obezřetný pan Čulík by si měl dát pozor a to, co říká, protože Češi se zatím k uvažovanému návrhu neměli možnost vyjádřit (je otázka, jestli ji vůbec dostanou) je velmi urážlivé vyjadřovat se o spoluobčanech jako o prostitutech! (Tím není vyloučeno, že jimi mohou být někteří jedinci, že?).

Domnívám se, že lze hledat racionální řešení v komerční účelovosti používání názvu republiky. Není to přece nic neobvyklého, vždyť je řada států, které používají více názvů pro svůj stát, jako například pro Anglii – Velká Británie, Německo- Spolková republika Německo, Japonsko-Nippon, Finsko-Suomi nebo Polsko-Rzeczpospolita atd., atd. Je tedy možné používat jak stávajícího oficiálního názvu, zaregistrovaném v OSN tj. Česká republika, resp. Czech republik a v případě např. komerčních, sportovních nebo ryze specifických zájmů Česko v domácích a Czechia se zkratkou CZ v zahraničních podmínkách. Myslím, že by si na to časem zvykli i v zahraniční stejně, jako jsme si my zvykali a zvykli (protože si museli zvyknout) na Finy, kteří užívají název Suomi, Německo (němečtí sportovci používají na dresech nápis Deutschland, ne Bundesrepublik Deutschland, nebo BRD), nebo Angličany, používající Great Britain apod.

Nejapná a trapná poznámka pana dr. Čulíka o tom, že nemůžete diktovat Američanům, Francouzům či Němcům, jak mají mluvit a jaké výrazy mají používat jsvědčí o tom, jak malý, ubohý, v předklonu se nacházející (poloha rektálního alpinisty) pan Čulík je, který se připosraženě obává, že nemůžeme (v obecném pojetí) Američanům (rozuměj administrativě Spojených států severoamerických, tj. USA, případně Francouzům či Němcům) předkládat vlastní návrhy, názory, postoje a nebo řešení, v tomto případě o změně názvu republiky. Nebo si pan Čulík myslí, že bychom je, mocipány, měli o záměru informovat a laskavě žádat o souhlas?

Ve hře je však ještě jeden faktor a ten se jmenuje prezident ČR Miloš Zeman, který je rovněž nakloněn specificky účelové změně názvu České republiky na Česko. Není vyloučeno, že právě on může být ten „problém“, o kterém mluví pan dr. Čulík a někteří další, kterým se změna názvu republiky tak zajídá. Politická reprezentace v období od r. 1989 do dnešních dnů už nadělala v „demokratickém“ uspořádání a zákonodárství tolik nežádoucích, zbytečných, a hlavně škodlivých, (na druhé straně ovšem pro někoho velmi užitečných) změn, že taková případná změna oficiálního, notabene legislativou schválené změny používání názvu Česko by bylo opravdu to poslední, co by mělo dělat občanům republiky nějaké problémy. Nemluvě o tom, že se tento název běžně léta používá jak v mainstreamu, tak v běžné konverzaci a nikdo proti tomu dosud oficiálně neprotestoval. Neměli bychom být v otázce používání názvu Česko či Czechia zas až tak úzkoprsí, protože opravdových a vážných problémů máme více než dost, ve zcela jiných, velmi zásadních otázkách a záležitostech.

26 komentářů :

 1. Úzkoprsí?
  Když Vám to připadá tak nedůležité, že stačí jen překonat úzkoprsost, pak se asi nic tak světoborného nestane, když se to nebude řešit takhle naráz, takže teď to nedělat bud nejlepší. Rozhodně ne bez dlouhodobější diskuze, samozřejmě včetně vtažení příslušných odborníků a názorů veřejnosti se zohledněním tisíciletého členění.
  Historicky název Czechia nikdy nemohl zahrnovat celé Česko, jak teď ti znásilňovači zkoušejí tvrdit, takže pokude se ten tvar občas vyskytl, tak to mohlo být jedině pro samotné Čechy bez Moravy. A přinejmenším tento problém vyřešit co nejrychlejším rozhodnutím, to je nebetyčná sprosťárna!!

  OdpovědětVymazat
 2. Na rozdíl od pojmu Czechia platného pro Čechy (Zemi Českou), je název Česko (spíše) novotvarem, který asi nikdy pro Čechy používán nebyl, takže je z tohoto hlediska bezproblémový.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, to Česko obsahoval už název starého ČeskoSlovenska a to tenkrát nevadilo ani Moravákům, že. Ale překlad do angličtiny jako Czechia se mi nezdá kvůli výslovnost CH. Už slyším to chybné Č. TES

   Vymazat
  2. add 8:19
   ch se v angličtině nejčastěji vyslovuje jako /č/, /š/ a nebo /k/, podle kontextu. V tomto případě Czech se vyslovuje /ček/, takže určitě i /čekia/.
   Asi by se nedalo vyvarovat toho, že to občas nějaký nevzdělanec vysloví špatně, ale jinak si myslím že obavy tohoto druhu na místě nejsou.
   Horší je, že Czechia prostě není(!!) Česko.

   Vymazat
 3. což takhle stare dobre bemend und merend proti by nebyl šlafenberg natož kudlanka nabožna anžela mrkla richtig

  OdpovědětVymazat
 4. Já bych byla klidně pro Českomoravskoslezskou republiku jako oficiální název, nechť jsou všichni spokojeni. A upřímně, co na to velký svět, je mi celkem fuk, ať se s tím nějak popere. Ale také se přikláním k tomu, že to není na pořadu dne to teď překotně vyřešit a nejspíš to má jen čeřit hladinu, jako spousta jiných pseudokauz v dobách, kdy je třeba odvádět pozornost lidí od skutečných ohrožení národa.

  OdpovědětVymazat
 5. Čo tak historický názov Bohemia? Nepáči sa vám? Veď Česko je iba odvodené od praotca Čecha a toho, pokiaľ ma moje pocity neklamú, vymyslel až "soudruh Jirásko"..

  OdpovědětVymazat
 6. Navrhuji neutrální název akceptovatelný Moravany a Slezany: Středoevropská republika.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10.02 Trefa! To jsem chtěl navrhnout už v dobách "pomlčkové války". A ta kouzelná zkratka: SER...

   Vymazat
 7. Říkáte, Středoevropská republika? No, aby se tak, bohužel, za pár let nestalo. Protože zde bude taková všehochuť národů, že nám zakáží, mít název republiky jen podle původních obyvatel. Kdo to kdy viděl, v dnešní době, takový nacionalismus. Ono by to ty nově příchozí mohlo taky urazit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle původních obyvatel? Nebyli tady náhodou i Keltové, a potom Germáni? Nebo slovem "původní" snad "myslíte" stávající?

   Vymazat
 8. KDE se vzalo, tu se vzalo...

  trochu oprášené téma k výše uvedenému.
  Nějak moc mi to připomíná snahu, odlákat občany od téma
  DLUH ČSSD, který je pro tuhle sebranku více, než nepříjemný...
  Takže někdo vyhrabal něco, co už bylo v nedávné minulosti komplet analyzováno a blbí ovčané na to skočili a debatují a debatují...

  Stejně tak se státní propagandou odklonilo téma Čapí hnízdo a tak se stále "přehazují vyhýbky " a ovčané jim to baští i s navijákem.

  Jistě si ještě někdo vzpomínáte na seriál "Chobotnice."
  Celé to mlžení a oblbování naší populace mi připomíná hlášku, kterou měl jeden skvělý herec z onoho seriálu:

  "Když máš skandál, tak ho musíš přikrýt ještě větším skandálem, který se tě ale už netýká..."

  A vo tom to je, milánkové.

  OdpovědětVymazat
 9. Výstižnější by bylo Osmanskočeský žebrácký kalífát.

  OdpovědětVymazat
 10. Co takhle Czechofobie?
  Vystihuje mentalitu i aktuální náladu, ani Moravané s tím problém mít nebudou.

  OdpovědětVymazat
 11. Návrhy mohou Češi klidně předkládat (s tím Čulík problém nemá), nebo i překládat, stejně, jako překládají cizí příjmení, tedy vlastně tvoří příjmení nová, což dokazuje totální neschopnost akceptovat jiné kultury; Sharon Stone nemá šanci dostat se přes hranice, a pokud má na hlavě šátek, bude jako Stoneová bez milosti zatřelena a český ústavní soud rozhodne, že ke zločinu nedošlo.

  OdpovědětVymazat
 12. Já jsem pro Absurdistán. Budem první v abecedě...:)

  OdpovědětVymazat
 13. Čechů tady bude brzy menšina a budou se muset spakovat a táhnout se svými kmeny pod vedením Novootce Čecha zase jinam. Po uvolnění víz pro Turky a pro Ukrajince jich tady do roka a do dne bude pár miliónů. Už dnes (s vízy) tu máme bratru půl miliónu Ukrajinců. Další milióny si už balí kufry a právě si vyřizují biometrické pasy. Ta 90tidenní víza prý neumožní tady pracovat. Ti politici, ti jsou tak prolhaní, až se jim od huby práší! Naši Ukrajinci sem už přece jezdí pracovat více než 10 let právě na ta tříměsíční víza ve standardním cyklu: tři měsíce makají, pak jedou domů na dovolenou pro další vízum na další tři měsíce atd.

  OdpovědětVymazat
 14. Se divím, že autorovi nikdo neotřískal o hlavu ten nesmysl Velká Británie = Anglie, to je jednak název ostrova ( Velká Bretaň ), druhak zkrácený název státu sestávajícího se z řady různě autonomních celků, přičemž království anglické je jen jedním z nich.
  S Václavem I.Tříurnovým souhlasím dodnes v tom, že když slyším Česko, lezou po mně slimáci. Zavedli to prakticky hlasatelé z mediální žumpy, kteří byli líní na slovo a nechtělo se jim hledat opisné tvary (slovenští odrodilci a havloidi užívali urputně výraz "táto krajina", byli pak zváni tátokrajinári).
  Bohemia je výraz jednak nečeský, druhak se opět vztahuje pouze na Čechy ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, líní říct "Česká republika" nebo "Českomoravská republika", to už je jedno a přitom mají ve svých proslovech tolik balastu!!! Tolik nezávazné řezanky slov!!!
   Ty hnusné jednoslovné názvy naší republiky bychom vůbec neměli vyslovovat natož psát!

   Vymazat
 15. Který proletářský a nekorunovaný v ů l vymyslel paskvil Czechia. Snad to není ten samý proletářský nekorunovaný a nedovzdělaný v ů l , který "vymyslel" název státu Česko-Tschechei... Bozi nás chraňte před těmi idioty nebo se probudíme a začneme se fest bránit konečně sami.

  OdpovědětVymazat
 16. Kdyz tak sleduji deni, tak soudim, ze by se meli Moravane oddelit od Cizku. Nove samostatne utvary pojmenovat Morava a ten druhy, jak je ctena libost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dost drsné, vůči Slezanům, utlačovaný Moravane. P.K.

   Vymazat
  2. Za Moravany ať mluví Moravané, za Slezany Slezané.
   A Čecháčci si se.te do vlastního hnízda taky jak je libo, ale přestaňte nám s.át do našeho!!
   Pokud kterýkoliv čecháček jen jedno slovo kydne do cizích věcí, vždycky to bude ke škodě.

   Vymazat
 17. O čem tenhle text je, proboha?! Nikdo o žádné přejmenování státu neusiluje!

  OdpovědětVymazat
 18. Když může být Velká Británie,Může být i Velká Morava,nebo Malé Česko!Hoďme si korunou,nebo snad eurem?

  OdpovědětVymazat
 19. Já jsem pro Českomoravské království!

  OdpovědětVymazat