Reklama

sobota 2. dubna 2016

Nezajímá mne, co psal či nepsal Peroutka o Hitlerovi. Zajímá mne, co psal o Leninovi

Jiří Jaroš Nickelli
2. 4. 2016   České národní listy

Veřejností cloumající spor o údajný citát Ferdinanda Peroutky ve vztahu k nacistickému führerovi vnímám jako spor zástupný. Tam už po všech peripetiích nikdo ani neví, kde je a kde není dějinná faktografie, protože tu platí jistý výrok Ústavního soudu, tuším kdysi sepsaný v kauze premonstrátů z Jenišovic, který údajně zní takto: Nedaří-li se nalézt listinu, neznamená to, že neexistovala. Ale to vše přenechejme profesionálům.

Mne totiž vůbec nezajímá spor o Hitlera v údajném podání či nepodání pana Peroutky. Lze najít dosti jiných jeho statí z dob nesvobody, kde problémy pojímá tak či onak. A nakonec jako vězeň koncentračního tábora platil nacismu daň, o níž sám po osvobození trefně napsal, pokud si to ještě pamatuji, v listu Dnešek, že fašismus jsme poznali dvojím způsobem: z knih - kdo chtěl, a ze života - i kdo nechtěl. Ten citát už dnes v Dnešku nedohledám, protože jsem to číslo Dneška věnoval jistým národním socialistům a ti ho, samozřejmě, ztratili. A je to citát dle mne hluboce pravdivý a výstižný (On ovšem ten citát je i v níže uvedené knize "Tak nebo tak" na str.132...) Snad mne za toto madam Kaslová nezažaluje. A protože jsem pozůstalý po oběti gestapa a příbuzný obětí z Osvětimi a pankrácké sekyrárny, dovedu toto pochopit velmi výrazně.

Ferdinand Peroutka zanechal dílo, které musíme, ať jsme příslušníci nejrůznějších názorových barikád, hodnotit z hlediska významu jako monumentální. Připomínám to, protože se stále hodnotí jen jeho novinářská činnost, ale zapomíná se i na jeho dílo knižní. Ať už je to fundamentální dílo "Budování státu", které pregnantně postihuje počátky naší, nebo kniha "Tak nebo tak", vydaná Františkem Borovým roku 1947. Ta kniha vyšla v počtu 5500 výtisků v Praze a vytiskla Akciová moravská knihtiskárna Polygrafia v Brně. A tu knihu mám ve své knihovně, a pokud mne někdo za níže uvedené citáty požene k soudu, jak je to dnes národním sportem a rozšířenou zábavou žalobců a žalobkyň, tu knihu k soudu vezmu, ale nikomu nedám, jen panu soudci ukážu ony citáty v originále. Kdybych ji dal z ruky, tak z vlastní zkušenosti vím, že bych ji nikdy nedostál zpátky, takto jsem přišel už o řadu knih, a zlodějem v jednou případě byl i akademik. Shodou okolností šlo o Peroutkovu knihu "Jací jsme". Není to pěkná ironie dějin?

Než k věci. Mne jako představitele okresních odbojářů a pozůstalého po oběti nacismu zajímalo, co pan Peroutka v době po osvobození psal o odsunu Němců, o socialismu, o komunistech a o Vladimíru Iljiči Leninovi. A tak stůjte, zde přesné citace z jeho knižního díla o těchto otázkách.

Nejdříve započněmež (jak říkával Pekařův Císař) citovati stanovisko pana Peroutky k otázce odsunu Němců. Zní takto:

"Malicherné by bylo podporovat v lidech negaci a mrzutost, když národ právě se ocitl před dvěma úkoly, které patří k největším z jeho historie: vystěhováním Němců učinit konečně z této země čistou zemi českého národa - a položením základních kamenů k socialismu připravit budoucnost, k níž dříve nebo později se obrátí celý svět. Je třeba, aby každý jednou mohl říci s hrdostí, byl jsem při tom, pomáhal jsem". (Cit.dílo, str.170-171.)

Myslím, že my odbojáři a legionáři bychom se mohli pod tato slova podepsat. Jestliže pan Peroutka považoval roku 1947 odsun - nikoli nějaké "vyhnání" - za jeden z největších úkolů českých dějin, pak je to odpověď všem prznitelům tohoto státního aktu prováděného podle mezinárodních smluv a zákonů ČSR, za který dostala ČSR veřejnou pochvalu Mezinárodního Červeného kříže.

Další citát se týká socialismu:
"Řekněme nejdříve, co je třeba pokládat za reakci. Socialismus tak velice a tak intimně se shoduje se silami přítomnosti a budoucnosti, hmotnými i psychologickými, že vše,co se zásadně staví proti němu, nemůže být pokládáno za nic jiného, než za reakci. Socialismus jediný může si činit naději, že rozřeší složité otázky ,mohutné moderní výroby, vyspělé techniky a potřebného mohutného konsumu. Bez socialismu, bez ústředního plánování, bez ústředního plánování v hospodářském životě unášely by nás mohutné moderní výrobní prostředky neznámo kam - patrně ke katastrofě." ( cit.dílo str.139-140.)

O komunistech
pak napsal pan Peroutka toto:
"V době revoluce komunistická strana překonávala energií, odhodlaností, jasným programem všechny strany ostatní. Poměry, v nichž žijeme, jsou přirozeným následkem této okolnosti. Ano, je také možno uvádět abstraktní zásady a plačtivě vyzývat lidi, aby se podle nich řídili. Ale stále ještě 'tam svět se hne, kam se síla napře'. Vždy vůle a odvaha budou působit jako přírodní zákon. Svět se nevyvíjí podle učebnic, nýbrž podle lidí. Kdyby komunisté i dále byli čilejší, energičtější, nebojácnější, než ostatní, pak by nakonec vyhráli, a vítězství by jim patřilo". (Cit.dílo, str.94-95.)

K tomu ovšem uvedl i kritický rozbor stávající situace:
"V třetí republice objevili se komunisté v jiné podobě, než v jaké byli známi dříve. A lidé se nyní ptají : která podoba jest pravá - nová nebo stará?" ( Cit.dílo str. 95ff.) 

A tam rozebírá pozice po zrušení Kominterny a příklon k panslavismu a systému národních front. To bylo pochopitelné. Válka změnila nejen nepřátelské zákopy, změnila i pozice socialistického SSSR a komunistů ve světe.


Konečně se dostáváme k citaci toho, co napsal pan Peroutka o Leninovi:
"Kdyby v ruské revoluci nebylo toho realismu, který dovede vidět nedostatky a nebojí se o nich mluvit, byla by ruská revoluce dávno zašla. Leninova genialita byla právě v jeho pronikavém realismu. Byl vůdcem i prvním kritikem svého režimu. Jednou z vlastností, jimž na něm třeba nejvíce se obdivovat, byla nemilosrdná otevřenost, s níž promlouval o vadách, nedostatcích a neúspěších režimu,který sám vedl. Odměnou mu bylo, že své dílo postavil na zemi, nikoliv do oblak*" . (cit.dílo,str.174.)

Osobně se domnívám, že by tuto charakteristiku Leninovy osobnosti mohl podepsat bez ztráty věnce jakýkoli současný komunista, socialista nebo jiný příslušník levicové orientace. A pokud se toto vše, co jsem ocitoval podle originálu, nezamlouvá příslušníkům jiných barikád a boří to jimi pracně slátaný paobraz Ferdinanda Peroutky v dané době po osvobození před odchodem do exilu, je to jejich problém.

A pokud se to nelíbí, jakékoli osobě blízké panu Peroutkovi, nechť mne žaluje a vyvrátí tyto citáty. Pro přesnost ještě připojuji foto titulu knihy a citátu o V.I.L.


PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, předseda ČSBS Boskovice

37 komentářů :

 1. Vlastenka


  A proč myslíte, že "nezaujatý" soud nedovolil citovat při jednání Peroutkovy výroky?!

  Soudruzi od pravdy a lásky vám to vyloží, "máte to určitě vytržené z kontextu" a vůbec "nechápete" ,co tím chtěl Peroutka říct.

  Přece havloidi nepřiznají, že adorují konjunkturalistu, jehož dílo vůbec neznají.)))

  Viz historik Rataj.
  Po těchto citacích lze uvěřit i tomu, co tvrdí Rataj, že se Peroutka snažil vetřít po válce k bolševikům a psát pro jejich noviny. Jenže ti si dobře pamatovali na jeho výblitky z doby protektorátu a rezolutně odmítli zaměstnat ho jako pisálka. Teprve poté emigroval, což je dost podstatný fakt.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. VLASTENKO,MĚJTE ALESPON VY ROZUM A NECHTE NEBOŽTÍKA PEROUTKU NA PRAVDĚ BOŽI

   sdělte tomu autorovi,že nás v dnešní době zajímá SNAD proč vycpali SVÉHO nejlepšiho agitátora právě komunisté a strčili ho do mausolea.Lenin by se holenkové obracel jak ventilátor,kdyby slyšel jak nám kradou KAŽDÝ DEN ti šmejdi z vlády prostřednictvím BANKSTERŮ ČNB peníze Z PLATŮ a vykrádají úspory. Nikdo z komunistů na to strachy NECEKNE,ABY NEZTRATILI KORYTA. Ten autor BY SE MĚL VĚNOVAT OPRAVDOVÉMU ODPORU PROTI VYDŘE KAPITALISMU, ZA MÍR A DĚLNICKO ROLNICKÉ MOTYKY,které sedi jako slepice na vejcích a ani se nehnou,když jim snižují tiskem peněz jejich výplaty a vykrádají úspory A TADY AUTOŘI MLÁTÍ PRÁZDNOU SLÁMU. MÉL BY JE LENIN za to vyznamenat ČI CO?????????????????????????.

   Smazat
 2. Tohle je geniální:
  Fašismus znal, kdo chtěl z knih, a ze života i kdo nechtěl.

  OdpovědětSmazat
 3. Takže po přečtení výše uvedeného a co člověk již slyšel a četl dříve - nějak se mi zdá, že autor "všehotoho" nějakou duševní chorobou trpěl, protože tolik rozporuplnosti toliko v jedné osobě se skrývající, vykazuje určitou nenormalitu (abych dala zadost květnaté řeči prvorebublikové češtiny).
  Sims.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A dnes ta "rozporuplnost" není ?!?! Zakopáváme o ní na každém kroku,ale vidět ji nechceme a mluvit o ní už teprve ne.
   Nejtypičtějším jejím představitelem je Klaus "dnešní Vlastenec,srdnatě s holýma rukama hubou hájící naši státní a národní suverenitu,který nás jí ve státních funkcích,plných pravomocí,přednedávném období zbavil"....

   Smazat
  2. 10:48 on trpěl vlezdoprdelismem jako jeho vnučka a obdivovatelé Kalousek&spol.Koukněte kdo a komu rozdává jeho cenu.Bakala to sponzoruje,havlisti a neziskovkáři sedí v porotě a cenu dostávají novináři z české televize a českých dělníků.Je příznačné že si lháři a cenzoři dávají cenu fašisty,vězně fašistů,komunisty a uprchlíka před komunisty,takovou figuru nevymyslel ani Hašek.Havloidi jsou poseroutkové Peroutkové proto kolaborují za třicet stříbrných.

   Smazat
  3. 11:21 - můžete být konkrétní, jak nás zbavil suverenity?

   Smazat
  4. oprava 11:43 pan Pražák

   Smazat
  5. 11:57-Pokud jste si toho nevšiml,musím konstatovat,že jste na to dosti zle!!!

   1.Překotnou zlodějskou privatizací,při které se on i jeho kamarila neskutečně obohatili,nás všechny okradl a zbavil ekonomické nezávislosti a učinil z naší země vazala/kolonii,které nemůže rozhodovat ani o strategicky pro stát nezbytné infrastruktuře,kterou si nedovolila prodat ani okupovaná dnes Ukrajina!!!
   2.Promrdal státní zlaté rezervy !!!Prošustroval 73 miliard důchodového fondu a zadlužil státní kasu!!!
   3.Má lví podíl na zavlečení státu a národa do struktur EU a NATO a to jen proto,aby stav,do kterého jej kvůli svým osobním ambicím zavlekl,se stal neměnným zavnitř,z vůle občanů....

   Smazat
 4. Citace z děl i jiných osob by se jejich dnešním obdivovatelům, mírně řečeno, poněkud nelíbily. Např. Milada Horáková - spoluautorka dílka "Za svobodu do nové Československé republiky" (program českého nekomunistického odboje z r.1941). V podstatě je tam nastíněno přesně to samé, co je v citovaných úryvcích z poválečného díla F.Peroutky. Němci ji za to poslali do koncentráku a dnešní "strážci ideologie" by ji za to asi museli mediálně lynčovat. Bohužel, ani Peroutka, ani Horáková nemohou své tehdejší výroky blíže objasnit, ale vzhledm k jejich intelektu si myslím, že by je úspěšně obhájili.

  OdpovědětSmazat
 5. Peroutka byl asi něco jako GOIM - kam vítr tam plášť ...

  OdpovědětSmazat
 6. Díky autorovi článku - zajímavá sondáž.
  Volič-Vilč

  OdpovědětSmazat
 7. O tom socialismu i o Leninovi to sedí. Ale o tom gentlemanovi je to na vodě.

  OdpovědětSmazat
 8. Musí na tom být ta "kavárna" ale hodně špatně, když si za ikonu vzala zrovna tohoto přelétavého Peroutku.
  Ale možná právě tato jeho "schopnost" nejlépe vyjadřuje jejich myšlení: konjukturálnost, pokrytectví a bezpáteřnost.
  A ještě jedno se jim nedá upřít, těm štětinoidům. Totiž, sprostotu a militantní agresivitu vůči názorovým oponentům. Což už je jejich licence, která má s Peroutkou společného pramálo ...

  OdpovědětSmazat
 9. Komunisti, kterého velikána naší modrní historie si k roztírání vašich hoven vyberete příště? Čapka? Wericha? TGM? Kohokoli na koho dostanete notičky z ruské ambasády.

  Neštítíte se ničeho. Vždyť jste s chutí popravovali a zavírali do lágrů i naše vlastní válečné hrdiny a kohokoli z koho jste cítili sebemenší ohrožení vaší ukradené moci, vy prasata. Zbytek elit před vámi musel utéct do zahraničí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro A z 12:08h:
   Skrýt se za "štítem" velkých jmen (TGM,Werich, Čapek a dle potřeby dalších z naší, či světové historie..) aby jste mohl svou nenávistí pokálet "všechny, kteří si s Vámi nenotují..." - lepší vysvědčení si nemůžete dát!
   Všichni, kteří se Vám nelíbí, jsou minimálně "zparchantělí komunisti".
   Líbí se mi, že opět díky Vám a Vám podobným, toto zprofanované označení (kvůli mnoha chybám přednormalizačních, normalizačních a jim podobných "komunistů") opět získává nový, očištěný význam .
   A to ten, že jde o člověka, který usiluje o blaho jedince a společnosti jako celku. Gratuluji!
   P.S.: Každý i velmi progresivní režim v našich zemích se podílel nebo byl postižen emigrací elity!
   Ale kdo mohl, se sem vracel a podílel se na dalším rozvoji naší vlasti.
   Pavel p

   Smazat
  2. Třetí žena svého muže...kniha o Peroutkovi. Doporučuji přečíst všem...

   Smazat
  3. 12:58

   I Peroutka byl velké jméno na podobné úrovni jako byl Čapek, Werich,... Dokud na něj Zeman nezačal házes svá hovna a armáda jeho nohsledů se jako na povel nepřidala.

   Tato armáda nohsledů totiž kamenuje naprosto všechno co jim jen trochu připomíná svobodu, demokracii, právo,... Výdobytky které oni ze srdce nenávidí. Protože oni se ve svobodné společnosti neumějí realizovat a jsou frustrovaní, užírají se závistí k té většině která to dokáže. Potřebují, obdivují a rádi vzpomínají na totalitní vládu pevné ruky.

   Smazat
  4. Ty všeználku!

   Smazat
  5. Pro 13:44 - Peroutka nebyl žádný velký myslitel, ale pouhý novinář. To je velký rozdíl. Novináři kloužou po povrchu dní a týdnů. Kdyby se Peroutka nestal prvním šéfredaktorem "štvavé" propagandistické rozhlasové stanice Svobodná Evropa, tak by po něm pražská lumpenkavárna ani nevzdychla. Marek

   Smazat
  6. Peroutka bol smradlavý riťolezec, olizol každý zadok, ktorý mu nastrčili. Lebo len riťolezec mohol písať to, čo písal on.

   Smazat
  7. Škoda že jsme nezavřeli tvého fotra a tu kurvu,co tě hodila do hnoje!!!!!Meleš hovna ty zblblo se dvěma třídama pomocný školy!!!!

   Smazat
 10. Pane Opluštile, se lidskou spodinou typu Anonymní 2 je zbytečné diskutovat. Stejně jako s Kalouskem zabaleným do vlajky Tibetu.

  OdpovědětSmazat
 11. Každou ideologii nakonec zkur...vili lidé. A když tak sleduji různé drobnosti vyplouvající z Peroutkova života, tak právě takoví, jakým byl Peroutka. Do roku 1939 zarytý demokrat. Od března 1939 začal lehce flirtovat s nacismem, aby se po neúspěchu přiklonil ke komunismu. Paradoxem zřejmě zůstává, že ho ani nacisté, ale ani komunisté nechtěli. Tak že nakonec zhrzený se dal opět do rukou demokratů. Po emigraci na západ. Bohužel pro komunisty, spousta jiných Peroutků komunistům zůstala.

  OdpovědětSmazat
 12. Souhlasím s Václavem Pražákem. Osobnost Peroutky by nedokázal vymyslet ani Hašek. Vlezdoprd..elista, který se vždy nechal unášet větrem. Jenomže to dělal tak nešikovně, že jedni ho zavřeli a před druhými utekl. Ale vždy tomu předcházela Peroutkovo snaha o vetření svým pozdějším pronásledovatelům do přízně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A mohl by jsi mi vyjmenovat pár osobností naší novodobé historie, kteří byli podle tebe v každé chvíli jejich života opravdoví hrdinové a morální giganti? Na prvním místě bude zřejmě Gottwald. A dál?

   Smazat
  2. 16:13 Vždyť ten komunismus vymysleli dědkové těch, co ovládají EU, koukněte na Marxe a Engelse a zase se snaží lhaním a bídou poslat Evropu na Rusa, protože se jim nechce umírat. Ale s tou ČSSD jste mně udělal radost. Když dělali volební kampaně za 300 000 000Kč tak jsem si říkal, kde na to vzali? Škoda že neručí za dluhy svými majetky a venku je tak nááádherně, přeji hezký den:))

   Smazat
  3. Osobně neznám žádnou. A neosobně mne také nenapadá jedinec, který by stačil být ve svém životě demokrat, nacista, komunista a opět demokrat. Přitom bych řekl, že ani do jedné ideologie nebyl vnitřně zapálený. A protože profesí byl Peroutka novinář, potřeboval být hezkým před svými čtenáři, vydavateli i cenzory. Což uznám, není zrovna jednoduché. A protože do hlavy mu nevidím a už nikdy neuvidím, musím ho soudit podle toho, co po něm zůstalo. A podle toho usuzuji, že byl prodejnou děvkou. Ostatně, jako i dnes většina novinářské šmíry.

   Smazat
  4. Je tu dost hrdinů, kteří ze svých názorů neslevili ani pod hrozbou vyhození z práce nebo smrti. Vzpomeňte např. na MUDr. Kriegela, jak se zachoval v Moskvě (srpen 1968). Nebo si vezměte prof. Svitáka, Věnka Šilhana a další. Nevím, jestli tací frajeři se dají najít na české pravici. Hrdinou totiž nemůže být člověk, kterému jde především o vlastní sobecký prospěch a o peníze. Asi tak.

   Smazat
 13. Peroutka byl mistr pera, ale žebrota morálky. Velebit ve svém díle demokraty, nacisty, komunisty, a to v časovém úseku kratším, než deset let, to je možné snad jenom v Čechách. I když, i dnes by se našla řada těch, která by se mu v jeho "morálce" nejméně vyrovnala. Jen kdyby uměli ještě tak dobře psát...

  OdpovědětSmazat
 14. Plivačům na Zemana připomenu výňatek z článku, je to velmi podstatné!!!

  "jistý výrok Ústavního soudu, tuším kdysi sepsaný v kauze premonstrátů z Jenišovic, který údajně zní takto: NEDAŘÍ-LI SE NALÉZT LISTINU, NEZNAMENÁ TO, ŽE NEEXISTOVALA."

  A jeden konkretní příklad ze života:
  Můj kolega byl v mládí obviněn, že vykradl kapličku, aby měl peníze na pouť. Po 45ti letech se jeho kamarád přiznal, a to zcela nevědomky, zrovna matce toho "obviněného". Jen tak mezi řečí při vzpomínkách na mládí jí to řekl, aniž věděl o tom, že z tohoto činu byl nařčen syn té paní, se kterou si "zavzpomínal" na svá mladá léta.

  Závěr:
  Někdy až čas ukáže, kde byla pravda.

  OdpovědětSmazat
 15. Už v době, kdy vznikla Peroutkova cena a pak ji dostala i Petruška Šustrová, bylo mi jasné, že je to umělá ikona jako všechno v Havlově éře.
  Je zbatečné se zabývat Peroutkou. Byl to geniální žvanil, kterému dnešní žvanilové nedosahují ani pod pás. Je třeba se zabývat těmi, komu je onen žvanil modlou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas s Rudou. Peroutkovo novinařina měla význam svou formou, nikoliv obsahem. A dnes by jsme se měli více zajímat, kdo z tohoto novinářského Jidáše udělal modlu a kdo se k té modle chodí klanět. Peroutka je mrtvý. Tak že už nemá co zkazit. Ti, co si z něj udělali modlu ale ano. Dnes a denně oblbují svými žvásty hlupáky, neschopné vlastního úsudku. Bohužel, i hlupákovo hlas má stejnou váhu.

   Smazat
  2. 7:01

   "Peroutkovo novinařina", "by jsme", "hlupákovo hlas"

   Tvoje blábolení je také zajímavé formou.

   Smazat
  3. Aleš ale 'samozvaný češtináři', to vše, co jsi vypsal je také čeština, tak se nerozčiluj a neútoč. Nemáš argument na obhajoby Peroutky, tak aspoň hledáš hnidy. Chceš-li nějakou nalézt, raději pohlédni do zrcadla.

   Smazat
 16. kolik takovych kalousku štětinu klauzu zemanu o lidovcich nemluvě v teto pididiře mame co byli jsou a budou jednou hot podruhe čehi ale nikdy vije muj skromny tip je že v každe rodině se najde

  OdpovědětSmazat

 17. Připad Peroutka - Dynamický život
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/repository/peroutka_pritomnost_dynamicky_zivot.pdf

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.