Reklama

.

.

pondělí 4. dubna 2016

Rusko může zachránit pouze vláda národní důvěry a nová orientace rozvoje země. Výzva Výkonného výboru Všeruského společenského hnutí „Za podporu armády, obranného průmyslu a vojenské vědy“
4. 4. 2016 zdroj
Občané Ruska, přátelé, spolubojovníci!
Prožíváme období nejtěžší hospodářské krize. Ministr ekonomického rozvoje a obchodu A. Uljukaev předpovídá, že krize má dlouhodobý charakter a její konec není vidět. Ceny ropy se propadly na dlouhou dobu. Země nemá dostatek peněz k financování rozpočtu a jediným prostředkem doplnění státní pokladny je prý privatizace zbytků podniků a sektorů ekonomiky, které zůstaly ve státním vlastnictví.


Liberálové křičí, že hlavní příčinou jsou západní sankce, zavedené proti Rusku za připojení Krymu a událostí na Jihovýchodní Ukrajině.

Proč jsou sankce tak strašné? Kuba žije v podmínkách sankcí od svého vzniku a při tom je schopna poskytnout svému lidu sociální garance.

Bezplatné zdravotnictví na Kubě je považováno za jedno z nejlepších na světě. KLDR v podmínkách sankcí vytváří svůj raketo – jaderný štít. Celá desetiletí žije v podmínkách sankcí Írán.

Proč by měly být tyto sankce bolestné pouze pro Rusko?

Přece na rozdíl od Kuby a KLDR Rusko vlastní obrovské zdroje surovin, nezbytných pro rozvoj.

V čem vězí podstata těchto sankcí?

Vše závisí na tom, že ruský finanční systém není samostatný a zcela závisí na americkém Federálním rezervním systému (FED) a Mezinárodním měnovém fondu (MMF). Ruská liberální vláda s nimi úzce spolupracuje. V době, kdy v důsledku sankcí byly ruské společnosti, včetně státních „odříznuty“ od levných zahraničních úvěrů, Ruská centrální banka těmto domácím společnostem značně zvýšila úroky z poskytovaných úvěrů a zbavila je tak možnosti získávání úvěrů.

Smrtelná smyčka uškrcení ruské ekonomiky byla utažena.

Kromě toho uvalené sankce zabránily ruským podnikům přístup k využívání západních technologií. (Po pravdě řečeno tyto možnosti byly omezeny i do uvalení sankcí.)

I v této oblasti pomohla „západním partnerům“ ruská vláda, která reformami rozbila Ruskou akademii věd a oborové vědecko – výzkumné instituty.

Jak je možné v těchto podmínkách hovořit o ruských průlomových technologiích? Kruh se uzavřel.

Po uvalení sankcí začala vláda hovořit o nahrazování importu, zejména v zemědělství. Tím to ale skončilo.

O jaké náhradě importu lze hovořit, jestli v roce 2015 bylo importováno 800 tisíc tun palmového oleje? Je to asi 6 kg na jednotlivce. Tento levný technický olej je distribuován v cisternách a požívá se k výrobě masných, mléčných a dalších druhů potravin.

V současnosti může být salám zcela bez masa a mléčné výrobky bez mléka, čokoládové cukrovinky bez kakaa.

Současně s tím obiloviny, nezbytné pro rozvoj chovu dobytka jsou exportovány (je potřeba vydělávat dolary, jinak MMF nedovolí Centrální bance tisknout rubly).

Jde pouze o povrchní přístup k řešení těchto problémů. Bylo třeba zvýšit celní poplatky na dovoz palmového oleje a export obilovin. Získané finance pak využít k rozvoji chovu dobytka.

Ruská vláda však bez ohledu na sankce a další obstrukce neochvějně plní směrnice Světové obchodní organizace.

Vláda D. Medveděva se pravidelně účastní „Gajdarova ekonomického fóra a pokaždé opakuje stejná klišé:

1.Rusko zůstane i nadále otevřeno celému světu a nebude omezovat volný pohyb kapitálu.

Profesor katedry mezinárodních financí Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů (MGIMO) doktor ekonomických věd V. Katasonov provedl průzkum mezinárodní investiční výměny za posledních 10 let (2005 – 2014) a dospěl k názoru, že v důsledku otevřenosti ruské ekonomiky Rusko přišlo o 1 068,9 miliard USD. Výpočty provedl na základě oficiální statistiky Ruské centrální banky. Je zřejmé, že skutečné ztráty budou mnohem vyšší. Obrovské sumy opouštějí Rusko šedými kanály, anebo zcela nezákonně.

Dovedete si představit, jaké prostředky bylo možné poskytnout na rozvoj země, jenom zavedením omezení na volného pohybu kapitálu? Takový způsob ochrany vlastních ekonomik realizují mnohé státy světa. Pouze vláda D.Medveděva navrhuje, odvolávajíc se na sankce a spád ceny ropy, ostré škrty rozpočtových výdajů, tvrdíc, že jiné řešení neexistuje.

2. Vláda se nechystá k vytváření mobilizační ekonomiky. Jinými slovy, udržuje její liberální model. Proti Rusku byla rozpoutána a je vedena studená válka, která v každém okamžiku může přerůst ve válku horkou. Celosvětová zkušenost naznačuje, že válku je možné vyhrát pouze tehdy, jestliže dojde včas k mobilizaci ekonomiky. Ruská vláda trvale přesvědčuje své obyvatelstvo, že pouze trh vyřeší všechny problémy a jiné řešení odmítá.

3. „Nemáme v úmyslu vzdávat se plnění našich mezinárodních závazků“ tvrdí vláda. Západ, při narušení všech norem mezinárodního práva, bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, uvalil na Rusko ekonomické sankce a ruské společnosti a banky nesou ztráty. Při tom západní věřitelé požadují včasné splátky úvěrů. Vláda, místo toho, aby zavedla moratorium na výplaty dluhů do doby, než budou zrušeny sankce, prohlašuje, že bude i nadále plnit své závazky.

V roce 1994 vicepremiér ruské vlády A.Koch v odpovědi na dotaz M.Poltoranina na cíle reforem realizovaných vládou Jegora Gajdara otevřeně odpověděl: „Přeměnu Ruska v surovinovou kolonii Západu, po které bude následovat další degradace a rozpad.“

Tyto cíle plnila Gajdarová vláda pod vedením amerických poradců. Byly zlikvidovány tisíce závodů a továren, konstrukčních kanceláří a vědecko – výzkumných institutů. Byly prodávány do šrotu nejmodernější stroje a vybavení laboratoří.

Nedotčenými zůstávala pouze odvětví těžebního průmyslu, která započala exportovat pouze na Západ.

Degradace se nedotkla pouze ekonomiky, ale zachvátila všechny sféry života společnosti: školství, zdravotnictví, vědu a kulturu, umění a literaturu, divadlo i kinematografii a hlavně sociální vztahy ve společnosti.

Gajdarovo ekonomické fórum, Gajdarův institut, Vysoká ekonomická škola, Institut soudobého rozvoje, zůstávají hlavními oporami liberalismu v Rusku a ukazují ruské vládě „vědecké cesty“ k dalším reformám, jejichž cílem je přeměna Ruska v surovinovou kolonii Západu. Degradace a rozpad země pokračuje.

Z těchto důvodů stavíme před ruského prezidenta požadavek: rozpustit vládu premiéra Medveděva a vytvořit vládu národní důvěry. Pokračování liberální orientace za stávající mezinárodní situace přivede nevyhnutelně Rusko k zániku.

Jaké úkoly stojí před vládou národní důvěry a před Federálním shromážděním Ruské federace, na čem je založena nová orientace a co je potřeba učinit pro záchranu Ruska?

1. Pozměnit ústavu Ruské federace, zrušit ustanovení, podle kterého má mezinárodní právo přednost před vnitrostátním právem země.

Zejména jde o bod 4, článku 15, který říká: „Pokud jsou mezinárodní smlouvou RF stanovena jiná pravidla, než ta, která jsou stanovena zákonem, pak platí pravidla uvedena v mezinárodní smlouvě.“

V současnosti jsme nucení na základě tohoto bodu uznávat rozhodnutí všech mezinárodních soudních instancí, jako je na příklad i rozsudek mezinárodního arbitrážního soudu zaplatit M.Chodorkovskému 50 miliard USD.

Spojené státy mohou podobný rozsudek pouze odmítnout s tím, že neodpovídá vnitřním zákonům USA a více se tím nebudou zabývat.

Je nutné odstoupit od takových mezinárodních dohod, které jsou přímo v rozporu s národními zájmy Ruska.

A aby ani v budoucnosti nedocházelo k podobným chybám je potřeba přesně charakterizovat národní zájmy Ruska a seznámit s nimi všechny ruské občany.

2. Obnovit suverénní, na vnějších silách nezávislý, státní finanční systém.

Současný finanční systém je absolutně nezávislý a nemá na něj vliv ani premiér, ani prezident.

Ruská centrální banka je zaregistrována v New Yorku a nehledě na současné sankce a finanční válku, kterou proti Rusku vedou Spojené státy, řídí se i nadále ustanoveními „Washingtonského konsensu“.

Tato ustanovení byla přijatá ještě vládou premiéra Jegora Gajdara a od té doby jsou důsledně dodržována.

Na základě těchto smluv může mít Rusko v oběhu pouze tolik rublů, kolik valut vydělá a pokud je těchto valut, podle názoru amerických kurátorů více (na příklad při vysokých cenách surovin), musí Rusko tento přebytek ponechat v amerických bankách za 1 – 2% úroků.

Současně s tím jsou ruským společnostem včetně státních a při státních garancích poskytovány těmito samými americkými bankami kredity s úrokem 5 – 7 %.

Státu je působeny kolosální ztráty a při tom bývalý ministr financí A.Kudrin, který nejaktivněji uváděl tato opatření do praxe, byl označován za nejlepšího ministra financí, Není žádných pochyb o tom, že za podobné aktivity by byl jako občan USA posazen na elektrické křeslo.

O jakém rozvoji lze hovořit, jestliže Ruská centrální banka i celý finanční systém podřizují celou makroekonomickou politiku zájmům zahraničního finančního kapitálu.

3. Obnovit státní monopol na zahraniční obchod a znárodnit surovinové zdroje, které podle znění Ústavy RF i tak náleží lidu.

Naší velcí předkové nám zanechali nejbohatší stát na světě. Pokud by se rozdělilo naše bohatství na každého občana Ruska, byl by každý 20x bohatší ne Američan a 50 – 70x bohatší než Evropan. Místo toho, aby bylo bohatství země využito k jejímu rozvoji, bylo dáno k rozkradení domácím oligarchům a jejich zahraničním patronům. Pouze v minulém roce byly prodány do zahraničí suroviny za 20 bilionů rublů a do státního rozpočtu se z toho dostalo pouze 8 bilionů. Ostatní šlo do kapes ruským i zahraničním oligarchům.

4. Obnovit státní vlastnictví strategických odvětví a průmyslových objektů, železniční, letecké a vodní dopravy. Zpracovat strategický plán rozvoje průmyslu a zahájit jeho realizaci.

V období reforem bylo ztraceno mnoho. Byla zlikvidována celá průmyslová odvětví, ale základna, která vznikla v SSSR dosud existuje.

Díky exportu zbraní a bojové techniky byl jako celek udržen vojensko – průmyslový komplex.

Mnohé je možno zachránit ve velmi krátké době. Na příklad v letectví. V roce 1990 byl každý třetí letoun na světě sovětský a v současnosti je letecký park soukromých leteckých společnosti tvořen z 90% cizími dopravními letouny.

Letecké továrny však dodnes existují. Nyní se jejich výroba zastavila, nebo je využíván pouze na 5 – 10%.

Výroba je zastavována záměrně. Již po rozpadu SSSR prošel státními prověrkami letoun ruské výroby TU – 334, ale pak se najednou vláda rozhodla ukončit financování jeho výroby.

Finance byly převedeny na vývoj a výrobu letounu „Suchoj – Superjet – 100, který je z 85% konstruován z importovaných součástek a dílů.

5. Obnovit v zemědělství družstevní vlastnictví a přistoupit k rozpočtovému financování zemědělství na úrovni rozvinutých zemí, na příklad států EU a vydělovat na to 10% výdajů státního rozpočtu.

Sovětské i světové zkušenosti potvrdily, že zejména tato forma je v zemědělské výrobě nejúčinnější.

Počátkem 90tých let minulého století, kdy došlo k likvidaci kolchozů a sovchozů, doktor ekonomických věd A. Vinogradov dokázal, zemědělství SSSR bylo mnohokrát účinnější než americké. Starší pokolení si pamatuje, že na rozvoj zemědělství bylo vydělováno z rozpočtu SSSR 40 miliard sovětských rublů. Při tom na obranu pouze 17,2 – 17.4 miliardy. Demokraté označovali zemědělství za černou díru. Bylo to mnoho nebo málo? Bylo to pouze 12 rublů na osobu za měsíc. Při tom vláda USA dotovala své zemědělství 39 dolary na osobu měsíčně. Severní státy USA při tom leží na stejné zeměpisné šířce jako ruský jih a jeho jižní státy v subtropech, pak je potřeba úroveň sovětského zemědělství oceňovat ještě více.

SSSR v produkci základních potravin na osobu nijak neustupoval Spojeným státům a ve výrobě mléka, másla, vajec, cukru, rostlinných olejů zaujímal první místo na světě.

Mnozí se mohou ptát: tak proč na konci 80tých let a na počátku 90tých let byly pulty potravinových obchodů prázdné?

Odpovíme i na tento dotaz. V prosinci 1987 gorbačovské vedení odsouhlasilo rozhodnutí o udělení práva na zahraničně obchodní činnost nově vzniklým ekonomickým subjektům: družstvům, soukromým podnikům atd. A již v roce 1988 byla ze země vyvezena

jedna třetina potravinářských výrobků, v roce 1990

2/3 a pak čím dále tím více. Pulty obchodů se vyprázdnily a vláda Jegora Gajdara začala „zachraňovat“ stát cestou šokové terapie.

Obnova zemědělství je nezbytná, poněvadž Rusko ztratilo potravinovou bezpečnost. Pokud nyní nebudou přijata naléhavá opatření, pak v případě vyostření mezinárodních vztahů anebo válečného konfliktu, kdy se dovoz potravin stane nemožným, bude ruské obyvatelstvo hladovět.

6. Obnovit Ruskou akademii věd, oborové vědecko – výzkumné instituty a obnovit, kdysi nejlepší vzdělávací systém na světě.

Je potřeba stanovit prioritní směry rozvoje vědy a zajistit důstojné financování vědeckých prací. Zajistit rychlé zavádění výsledků vědeckého výzkumu do výroby.

A,Fursenko, jako ministr školství a vědy (nyní je poradcem prezidenta pro tyto otázky) kdysi otevřeně tvrdil, že ruské školství musí připravit kvalifikovaného spotřebitele. Nikoli tvůrčího pracovníka, ani hrdinu. Tento přístup je v rozporu se zájmy Ruska. Vláda národní důvěry musí tento liberální přístup změnit a vypracovat jednotné standardy středního a vysokoškolského vzdělávání, zavést jednotné učebnice pro základní předměty a vyvážit programy pro středoškolské a vysokoškolské studium.

Na základě strategického plánu musí vláda stanovit kolik země potřebuje fyziků, chemiků, biologů, inženýrů, lékařů, učitelů a kolik ekonomů, právníků a finančních odborníků. Rovněž tak musí stanovit potřebný počet kvalifikovaných dělníků.

7. Obnovit zdravotnictví

Zdraví národa je základní podmínkou rozvoje země. Stav zdraví náhledně demonstrují vojenské lékařské odvodové komise, podle kterých je z deseti mladých mužů schopných vojenské služby pouze 1 až 2.

Nyní, pokud je v Rusku nemocný člověk, zejména dítě, musí být odeslán na drahé léčení do zahraničí.

V Rusko nejsou specialisté. Na chudé Kubě takoví odborníci jsou a v bohatém Rusku nejsou. Stát na takové léčení finance nemá a televizní kanály vyzývají milosrdné občany, aby posílali peněžní příspěvky na léčení.

Úkolem vlády národní důvěry se musí stát vytvoření takového zdravotnictví, při kterém lékaři provádějí profylaktické prohlídky s cílem odhalit základní druhy nemocí a pak realizovat trvalé sledování zdravotního stavu obyvatelstva od dětství, až do stáří a v případě potřeby poskytují kvalifikovanou lékařsko péči ať by byla jakkoli složitá.

8. V sociální oblasti je nezbytné likvidovat bídu v nejbohatší zemi světa, garantovat důstojné životní minimum každému občanu Ruska. Zajistit důstojné bydlení.

Mimořádnou pozornost je potřeba věnovat dětem a důchodcům. Přídavky na děti musí odpovídat alespoň životnímu minimu dítěte. Pro předškolní děti musí vznikat jesle a mateřské školky s minimálními poplatky. Pro žáky musí být zabezpečen pobyt v dětských táborech, ozdravovnách a na turistických základnách. Lidé, kteří věnovali své síly a zdraví úsilí o blaho vlasti musí mít důstojné stáří. Mimořádná péče musí být věnována válečným veteránům, kteří bojovali za svobodu a nezávislost své země a bránili její čest a důstojnost.

9. Důležitým směrem činnosti vlády národní důvěry se musí stát vlastenecká výchova občanů, zejména mládeže.

Spojené státy ve své psychologické válce proti Rusku se vždy orientovali na ruskou mládež. Snažily a snaží se jí rozložit, zbavit pocitu kolektivizmu, učinit z mladých lidí kosmopolity, nebo dokonce fašisty. Nesmíme dopustit, to, co se stalo na Ukrajině. Rusové, kteří vykonávali vojenskou službu na západní Ukrajině za existence SSSR mohou potvrdit, že nic z toho, co se tam děje nyní se tam nikdy nedělo. Bývalí „banderovci“, kterým dal Chruščov milost pouze mlčeli. Cílevědomá činnost západních tajných služeb a jejich ukrajinských lokajů a spolupracovníků za 25 let od zániku SSSR přinesla své ovoce. Mediální kampaní se podařilo přeměnit vědomí mladých lidí natolik, že se s nich stala, 70 let po vítězství SSSR nad fašismem, divoká zvěř. To se potvrdilo nejen v Oděse, kde fašistické bojůvky vraždily ženy a děti, ale na celé Jihozápadní Ukrajině.

Po pravdě řečeno i ruská média, zejména televize propagují násilí, jde zejména o ruské soudobé filmy jako „Trestný prapor“ nebo „Bastardi“ (Svoloči). K tomu mají blízko i filmy nejznámějších režisérů Michalkova a Bondarčuka. Mládež je budoucností země. Musí být důstojná dědictví po svých předcích, kteří ubránili svobodu a nezávislost Ruska na válčištích a obnovili národní hospodářství zlikvidované německými nacisty.

10. Nezbytnost obnovy bojeschopnosti ruských ozbrojených sil na takovou úroveň, aby byly schopny odrazit agresi kteréhokoli geopolitického nepřítele na všech strategických směrech. Na tom, společně se splněním ostatních, výše uvedených úkolů, bude záviset mírový život ruského lidu, svoboda a nezávislost Ruska.

Po demisi ministra obrany Serdjukova a náčelníka generálního štábu armádního generála A. Makarova, analyzovali vojenští experti jimi provedené reformy a došli k závěru, že v důsledku těchto reforem se ruská armáda, která byla schopna obrany proti agresi pravděpodobného protivníka se změnila v armádu schopnou bojovat pouze s ozbrojenými oddíly záškodníků. Soudobý protivník má nyní převahu jak v silách tak i v prostředcích hlavních druhů zbraní a bojové techniky 10:1.

Prováděné reformy vycházely z toho, že „demokratické“ Rusko nemá nepřítele.

Nyní, kdy americký prezident Obama označil za hlavního nepřítele Spojených států Rusko, jsme najednou zjistili, že geopolitický nepřítel existuje a byl by již dávno rozsápal Rusko na kousky, nebýt ruského raketo – jaderného štítu.

Strategie USA a NATO vůči Rusku je založena na zasazení prvního odzbrojujícího globálního úderu ruským jaderným silám, po kterém zůstane bojeschopných pouze 10 - 15% jaderných raket různých druhů, které, pokud budou odpáleny, zachytí americká protiraketová obrana. Po tomto úderu mají vtrhnout do Ruska pozemní síly NATO. Pouze v roce 2015 bylo dislokováno v Pobaltských státech a v Polsku 1300 kusů obrněné techniky. Jestliže budou mít vojska NATO převahu 10:1 snadno vyřídí útvary a svazky Ruské armády.

Velení NATO je dokonale informováno o stavu ruských ozbrojených sil, díky trvalým inspekcím, prováděným na základě Vídeňské smlouvy z roku 2011.

Jako vojáci si myslíme, že reálným faktorem odrazování nejsou ani tak jaderné zbraně, ale rovnováha sil a skutečná bojeschopnost ruské armády.

Vojenskopolitická situace se ve vztahu k Rusku trvale zostřuje a připomíná situaci před II.světovou válkou.

Ozbrojené síly je proto potřeba obnovit v nejkratším termínu a připravovat pozemní vojska, letectvo i námořnictvo, hlavně jejich velení, jak vést válku. Pouze tak je možné zajistit pro náš lid mír a další rozvoje Ruska.

Vytvořit vládu národní důvěry a plnit úkoly, které stojí před státem je možné tehdy, když představitelé národně – patriotických sil získají převahu ve Státní Dumě. Nyní má většinu ta politická strana, jejímž předsedou je premiér D.Medveděv. Proto bude velmi důležité zvítězit zářijových parlamentních volbách. Na jejich výsledcích bude záviset další vývoj Ruska.

Překlad: Karel Kluz

34 komentářů :

 1. Tak schválně.....za jak dlouho Rusko totálně lehne?Kolik kdo tipuje?Dávám Rusku rok a mají tam majdan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:26- začíná poslední dějství tragikomedie světa. Nepodaří-li se do léta odstranit Putina a rozložit "východní blok", bude buď "horký podzim" jako rychlé vyřešení problémů, 3ww. Nebo(snad) pomalý ústup moci USA ze scény. Škoda, že nemůžeme celosvětově hlasovat. Osobně mně "trápí" jen nepřipravenost "elit" objasnit varianty, "co bude po variantách"?

   Vymazat
  2. Jenom taková zajímavost která vyšla najevo dnes o zveřejnění seznamu lidí kteří mají účty v daňových rájích. Týká se to USA hybridní válku, ale netýká se to nikoho z USA. Tak je dopředu jasné kdo za tím to zveřejněním je. A hned je v komentářích uvedeno, že sice Putin tam není, ale jsou tam lidé blízko Putina, takže on tam není ale jsou tam jako jeho lidé a samozřejmě to má dovětek, že o tom musel vědět. A nejčistěji na světě vyšli všichni co jsou z USA proto tam není jediný člověk z 300 milionového národa. Je to ukázka nevyšší čistoty USA na světě protože tak to vypadá, že jenom v USA jsou poctivci, což my všichni víme že to je právě naopak v USA jsou největší podvodníci a zveřejněný seznam je toho jasným důkazem a je taky důkazem toho, že je to jenom další prostředek hybridní války.

   Vymazat
  3. Pro 22:26-Ty volu hlópé,než Rusko nechat lehnout,to raději Putin & Comp. udělá něco jako "Bartolomějskou noc",nebo "Noc dlouhých nožů" cuzamln s "Křišťálovou nocí"...to si piš !!!

   Vymazat
  4. Nebejt tebe ty genitální hňupe,tak se člověk ani nezasměje!!!!!!

   Vymazat
  5. Dejte se dohromady s autorem článku a půjde likvidace Ruska rychle.Je samozřejmě možné,že pátá kolona v Rusku je již natolik silná, že zlikviduje lidi kolem Putina. Putin nedělá politiku vnější i vnitřní sám.Navíc, co to je za termín - "Rusko lehne" ?

   Vymazat
  6. Putin není nucen sahat k násilí. Když dostal Rusko z marasmu po Gorbym a Jelcim, tak nějaká 5.kolona bude pro něj hračka. Proto jsou v SS tak vzteklí a bezmocní. Oni mají strategii na jedno volební období, on na staletí dopředu. Něco jako kníže Dolgorukij, Petr Veliký nebo Stálin. Pavel P.

   Vymazat
  7. Anonymnímu (4. dubna 2016 22:26):
   Přání otcem myšlenky? ... :-)
   Nevsázel bych, přejte si cokoliv nesplnitelného, spíš toho se ještě dočkáte.

   Vymazat
 2. Na tomto článku se, m.j., ukazuje zhovadilost pitomců, kteří neustále straší Ruskem, jako komunistickým či jakým státem.
  Důležité je ovšem to, že prezident Putin objektivně bojuje s vnitřními silami, které upřednostňují vlastní kapsu před zájmy Ruska a jeho občanů. Nemá ani omylem jednoduchou situaci, kterou by, kdyby opravdu byl diktátor, s plnou silou, hravě vyřešil krimInálem a popravčí četou. Jak je známo, nic tak drastického se v Rusku, naštěstí, neděje.
  Mnoho z návrhů v textu se v Rusku fakticky řeší. Oddělení finančního systému například. Ztuha,pomalu, ale řeší. O modernizaci armády a její vysoké bojeschopnosti se už asi také nepochybuje. Ostatní atributy přechodu k soběstačnosti si musí Ruský lid "odpracovat" sám. Mají k tomu nakročeno.
  Pro nás je zajímavé, že mnohé z uvedeného v článku lze najít i v naší zemi, v našem hospodářství. OtázKou však zůstává, kdo se ujme řešení navrhovaných a potřebných změn. Člověka jako je Putin u nás není, daleko široko, vidět. J.B.

  OdpovědětVymazat
 3. Tak vida, ono je to v Rusku úplně stejné, jako u nás. Prezident sice vidí realitu, má podporu naprosté většiny obyvatel, ale stát řídí lumpové v parlamentu a ve vládě s hnědými nosy od lezení kamsi "Euroatlantickým partnerům". Ale oni nejsou viníky současného svrabu. Viníky jsou jejich nablblí voliči, kteří ndokáží vidět dál, než na špičku vlastního nosu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je podstata dnešních problémů. Bohužel, je to dáno do velké míry geneticky, většina lidí má tendenci věřit. Tomu co slyší, jiným lidem, médiím. Jen menšina ráda přemýšlí, tvoří si vlastní názory.

   Takže je na nás, čtenářích Nové republiky a podobných zdrojů, abychom v podobném duchu působili na své bezprostřední okolí, na blízké sledující ještě jenom mainstream.
   Děda.

   Vymazat
 4. Postrádám jména osobností, které stojí za Výkonným výborem... Dělá to na mě dojem začátku volební kampaně.

  OdpovědětVymazat
 5. Tedy, že ekonomická situace v Rusku není zrovna dobrá, to jsem věděl již dávno. Ale, že je to až na tak kritické úrovni, mě dost překvapilo. Osobně dost dobře nerozumím systému, jak to v RF funguje. Na jednu stranu je to tak trochu (možná hodně) prezidentský systém, ale jak je vidět, moc možností prezident nemá. Jinak by již musel dávno změnit poměry s centrální bankou, MMF apod., protože takto jak je to nastavené to fungovat pro RF nemůže. Ono i z řečí Pjakina pár krát vypadlo, jaké má Putin problémy s vládou a s Medvěděvem. Tak nevím, na co Putin čeká. Možná, jak jednou o tom mluvil Pjakin, chce aby se ten stav dostal až na dno, aby pak měl, při likvidaci všech těch šmejdů, 100% podporu obyčejných lidí, včetně tzv. střední vrstvy. Otázkou je, zda se to pak neotočí proti němu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak to funguje, Jednoduše - přes monopol rezervní měny diktují anglosasové celémus větu svá ultimáta a USA s Británií z toho tyjí - cca 25 % jejich HDP tvoří příjmy z této hegemonie. Nevede se žádná válka proti teroru, ale na obranu uvedeného monopolu. Saddám chtěl obchodovat v Euru a visel, Kaddáfí zas chtěl založit Africkou rozvojovou banku a Africký denár, jako náhradu dolaru, utloukli ho a kdeže je dnes Lybie? Proč má Británie stále libru a je v EU? Proto,a by ovlivňovala hospodářství EU směrem ke krachu Eura. Proč je Ruska o Čína (dva tvrdě kapitalistické státy) nepřítelem? Protože mají potenciál zrušit hegemnoii dolaru. Proč byla rozbita Jugoslávie? aby bylo oslabeno EU. Proč je evropa zaplavena migranty? Zničení Eu a jeho Eura, jako konkurenta dolaru a libry. Proč už necinkáme znovu klíči? Protože sme debilové a dobře nám tak.

   Vymazat
  2. Ale jo, tohle chápu a znám. Mě spíše zajímá, jak funguje v RF ten "poloprezidentský" systém, když Putin nemůže ani vyměnit šéfku centrální banky, nebo kteréhokoliv ministra, eventuálně vytvořit podmínky pro demisi a tím odvolání celé vlády. Problém bude možná v tom, že zatím asi nemá připraveny lidi k náhradě.

   Vymazat
  3. PANE NOBODY MÁTE VZKAZ OD HzNR V DISKUZI POD POZVÁNKOU NA KLUB NOVÉ REPUBLIKY

   zkuste ho najít a pokud se vám bude líbit i odpovědět.Jak funguje RF pochopíte,když postudujete systém ČR a věřte,že na to existují pěkně hrubé knížky.Znáte pana profesora REJNUŠE a jeho knihu FINANŠNÍ TRHY?Je tam n8vod jak zbohatnete ani nemrknete..

   Vymazat
  4. Odpověď najdete pod tím vzkazem. Knihu profesora REJNUŠE - FINANŠNÍ TRHY (snad finanční) neznám, zbohatnout ve svém věku již nepotřebuji.

   Vymazat
 6. Jak mi to připomíná vývoj Československa a později České republiky po roce 89, taky pod vedením Amerických poradců. Taky by jsme potřebovali vládu národní důvěry, abychom neplatili vodu cizí mocnosti, aby peníze z rabování surovin a výroby neodcházely do zahraničí. Je to průser se zákonodárci, kteří udělali ze zločinců a zlodějů vážené občany.

  OdpovědětVymazat
 7. A kde je nějaký odkaz na zdroj?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:12 Odkaz je jako obvykle, vpravo od obrázku, hned za datumem.

   Vymazat
  2. Takže Pravda- orgán KSRF- asi budou některé vývody nadsazené, ale počas čtení článku jsem celou dobu jen nevěřícně kroutil hlavou, jak to tam takto vůbec může fungovat? To i to Rusko snad přijme TTIP? Zlej sen, kam se nechali dotlačit. Q.

   Vymazat
 8. S ohledem na mezinárodní situaci, s na zájmy Ruska, na jeho územní celistvost, s ohledem na zájmy ruských občanů, ač jsou názory vyjádřené v tomto prohlášení velmi podobné názorům mým, musím konstatovat, že tato iniciativa jde proti zájmům Ruska. Současné vojenské střety mezi Arménií a Ázerbájdžánem přímo ohrožují Ruskou Federaci a toto vnější ohrožení si žádá stabilní vládu. Nestabilita vyvolaná změnou vlády není zájmem Ruska. Nestabilita v Rusku je zájmem jeho protivníků. Souhlasím s tím, že Současná Ruská vláda nejedná vždy plně ve prospěch Ruské Federace, ale řešením je stupňovat tlak na to, aby konala v Ruském zájmu a nikoli změna vlády a politická nestabilita.

  OdpovědětVymazat
 9. Důležitý je jako vždy dohled presidenta
  Vladimíra Putina.
  Ten je zárukou vlády národní důvěry..
  všechno ostatní je tím řízeno..
  pomáhej mu Pán Bůh a všechny síly mezi nebem a zemí !!
  to si přeje
  vlaštovka

  OdpovědětVymazat
 10. PANE NOBODY ČLÁNEK Z PRAVDY PUTIN JISTĚ ZNÁ A BUDE POSTUPOVAT TAK JAK JE TŘEBA

  bylo by zajímavé se věnovat i našim věcem v ČR.Pro vás a váš web máme vzkazy vlevo nahoře pod pozvánkou na Klub nové republiky V DISKUZI.Zajímáme se o váš web,ale stále chybí ty odpovědi ,kdy dotazy na vás prozatím neodpovídáte.ZKUSTE TO NAJÍT,možnáže se vám to bude hodit-je to směrováno přimo na vás.ČEKÁME a s námi i DALŠI občané v české republice,která to potřebuje předevšim.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odpověď najdete pod tím vzkazem. Na dotazy na mě se snažím reagovat, ale ne vždy to jde hned. V posledních měsících nemám moc volného času na Internet. Mám doma paní,z 85% imobilní po mozkové mrtvici a k tomu nevidomého syna. Péče o ně mi zabírá hodně času, protože zahrnuje vše, od nakupování, vaření, praní, úklid bytu atd., atd. K Internetu se zpravidla dostanu až po 21 hodině. To byl také jeden z důvodů, proč jsem ukončil podnikání jako OSVČ. Tím se stane, že někdy ani nějaký dotaz nevidím.

   Vymazat
 11. Přemýšlejte z čím začínal Putin když se dostal k moci, to byla po zrádci Gorbačovovi a ochlastovi Jelcinovi prostě tragédie. Podstatě z ničeho vydupal ze země obnovu, vzestup armády a tím růst hrdosti zdecimovaných Rusů. Jak říká V.V. Pjakin v pořadech "Otázky a odpovědi" Rusko nikdy žádnou válku nezačalo a také proto v žádné neprohrálo. To že jsou lidi masírovaní médii nepravdama je jasné. Jenže Rusko má zdroje a lidi vlastence, kteří něco dokáží překonat, poradit si v těžkých časech a podle podpory Putina už vědí, že cíl se blíží a možná rychleji než si kdo myslí. Pokud Rusko neuspěje má se Evropa na co těšit. A pán bůh s námi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Vojenskopolitická situace se ve vztahu k Rusku trvale zostřuje a připomíná situaci před II.světovou válkou".
   Tak to je, bohužel, a válka bude.

   Vymazat
 12. Jediná šance : všichni do montérek a potravinové lístky . V Číně to bylo a dnes se podívejte kde je Čína . Jenom chtít . Země je bohatá , jen dobře hospodařit . Jinak západ Rusko zbytečně dusí . Asi chtějí totální válku . Držte se maladci .

  OdpovědětVymazat
 13. Nepochybuji o tom, že skutečnosti uvedené v textu Putin ví stejně dobře, jako mluvčí komunistické strany, kteří jej vyhlašují jako její volební program, kteráý je silně socializační. Jsem přesvědčen, že Putin rovněž velice dobře zná sílu „Západnikú“ a postupuje proti nim obezřetně. Osobně jsem přesvědčen, že dokud je na jeho straně armáda, tak si na jeho mocenské postavení nikdo netroufne. Podle mých znalostí Putin finanční převrat už utajeně připravuje a ten bude pro přežití Ruska podstatný, protože ho zbaví dolarové diktatury.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo Hošku. Putin toho připravuje... Už celých 16 let. A výsledek? Jak není ropa nad 100 dolarů, tak to vede akorát do prdele. Krom armády nevybudoval zhola nic.

   Vymazat
  2. myslím si, že čeká až mu poradíš.

   Vymazat
 14. Niekto múdry povedal a ja s ním súhlasím.


  "Bývalá generalita, odvolaná Putinem, KPRF a spol.
  Pokus vyvolání majdanu pod patriotickými hesly."

  Aktivovala sa 6 "patriotická" kolóna ktorá chce darovať Rusko SŠA. A potom za odmenu bačovať ako nikdy za jelcina.

  Ale myslím že žiadny dokonaný majdan nebude. To skôr sa len teraz v plnej miere obnažili.


  OdpovědětVymazat
 15. doktor etapa II.: Putin vyráží do útoku proti tzv.liberálům....Držím mu palce.

  OdpovědětVymazat
 16. Jste obchodní muž nebo žena? Potřebujete peníze začít svůj vlastní
  firma? Potřebujete úvěr uhradit svůj dluh nebo splatit své účty
  nebo začít pěkný podnikání? Potřebujete peníze pro svůj projekt? Nabízíme
  zajištěné úvěry na libovolnou částku a kdekoliv na světě (jednotlivci,
  podniky, nemovitosti i právnické osoby) v naší sazbou ve výši 2%
  vynikající. Z odpovědí aplikací a odeslat Více informací k
  následující e-mailová adresa: (barryhamiltonfunds@gmail.com

  OdpovědětVymazat