Reklama

.

.

neděle 10. dubna 2016

S vírou do horoucích pekel

Zdeněk Hrabica
10. 4. 2016
Pamatuji dobu, kdy jsme se vzpouzeli. Víra v nepoznané a nadpřirozené nás od dětství odvracela od bigotní sevřennosti; krutě do našeho tradičního věření zasáhla válka. I zbraním se v ní žehnalo.
Ani těm, co zbraním žehnali, se její krutost a útrapy nevyhnuly.
Ani za války, ani po jejím konci.


Ač jsme toužili po osvobození, od potřeby patřit ke stádu, nepodařilo se.

Víru v Boha nelze vymýtit vírou k jakémukoliv konkrétnímu a živoucímu Vůdci. Obojí se lehce stane tou nejjednodušší cestou do pekel.

Pamatuji si, jako by to bylo dnes, své dětské chvíle s básnění nad kostelními jesličkami v jihlavském kostele U Minoritů, stejně jako pamatuji pozdější stupidní dirigismus zakazovat jedno věření a nahrazovat jej jiným.

Nezůstal jsem bez úhony.

Tak tomu bylo a nezapomínejme, co všechno nakonec bylo. A co konečně dneska je.

Evidence věřících a nevěřících a účast na církevních obřadech byla strašně a navlas podobná masovému prověřování všech, kdo a jak se díval na bratrskou internacionální pomoc v jediném dnu 21.srpna 1968 a kdo setrval na mínění, že šlo o okupaci a o narušení suverenity.

Strach z následků se dostal v českém národě hluboko pod kůží milionům lidí. Z nutnosti sáhli i po Jidášově groši.

Příslušnost ke stádu byla nejednou nařízena dekretem. Byla však také směrníkem cesty do nového pekla.

Letenská modlitba s milionem modlících na samém konci roku 1989 to veřejně demonstrovala – modlil se Havel, modlil se Malý, „modlil“ se Adamec, Dubček, modlil se herec se zpěvákem.

Aniž se před mší, kromě monsignora, alespoň jeden jediný z nich vyzpovídal ze svých hříchů.

Malíř z poctivosti i z umění Cyril Chramosta, kterého splašení novináři vláčeli a ostouzeli za to, že se protivil davu a označil dav v několika řádcích v deníku Práce za vánici protisocialistických sil v podzimním období roku 1989. Jako málokdo – ze zoufalství – udělal bleskurychle pokání.

Již v prosinci téhož roku vystavil v pražském vysočanském Kulturním domě Gong své největší, obrovské plátno, zobrazující milionový dav a s rozevlátou československou vlajkou nad hlavami.

Nazval jej Modlitbou.

Ani tento akt jej však dosud nepřivedl k Blahoslavenní.

Na řadu se na místo něho dostali jiní. Jedním z nich se na místo nepoznaného Boha – dostal nedotknutelný Mesiáš, po němž se dneska jmenuje i pražské metropolitní letiště.

Podle nepřesných údajů je v České republice aktivně věřících asi 15 % obyvatel, na rozdíl od Ruska, kde se aktivně účastní církevních obřadů a věří téměř 75 % občanů.

Obojí není jistě věrohodné tvrzení, ani správný statistický údaj.

Nevím, zda budu nakonec dostatečně srozumitelný; hodně mne uchvátila Indie.

Listuji v letopisech...

Mistr, třebaže ho moderní technika uchvacovala, ji odmítal nazývat pokrokem.

Pokrok byl podle něho „pokrok srdce“ a „pokrok štěstí“, ne „pokrok mozku a hračiček“. ¨

„Co si myslíte o moderní civilizaci?“ zeptal se ho jednou reportér.

„Myslím, by to byl výborný nápad,“ odpověděl.

Psáno pro Novou republiku, Nové slovo a LUK.

54 komentářů :

 1. Počet praktikujících věřících byl, podle samotné katolické církve, která prováděla sčítání návštěvníků bohoslužeb o náhodně zvolených nedělích v roce 1999 a 2004, v roce 1999 4,2 %, v roce 2004 4 %. Výsledky dalšího průzkumu, kdy počet věřících pravděpodobně klesl hluboko pod 4 %, již utajila.
  Dále byly zhruba v té době provedeny dva sociologické průzkumy, jeden na mladší populaci, druhý na starší, a oba dopadly zhruba stejně: celkem 7 % věřících všech věr a směrů včetně New Age, z toho katolíků 4 %.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lidovce volilo do parlamentu v roce 2013 celkem 6,78% voličů. Všichni voliči do kostela nechodí. Černé prdele mají podle mne neúměrně velký politický vliv.

   Komické je, když černou prdel Bělobrádka udělali zodpovědného za vědu. Ten Holobrádek by měl mít v gesci jen Čihošťský zázrak, na nic jiného se nehodí. Ještě nám chybí vládní uznání tohoto zázraku. S tím Toufarem je to prekérní situace jako s Peroutkou a poctami pro prorežijní novináře. Nějak to smrdí.

   Vymazat
  2. Vážený pane evangelíku. Každá víra je opium. My na Husovi máme rádi sociální a národní aspekt jeho politických postojů, ne jeho náboženské blouznění. Postavil se nedožrané církvi i cizákům v naší zemi.

   Vymazat
  3. Přesně tak, a takových jako jsme my jsou jistě statisíce v té naší zubožené republice.

   Vymazat
 2. Pane Hrabice, oceňuji Váš styl psaní, rozumím mu ale je psán pro nás důchodce, pro záznam do historie nebo než jej pochopí junioři. Co jsme, kromě genů předali dětem? Naši vlastní naivitu a mladickou nezkušenost. Nic víc!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nebo víru. A to je to, o co se dá opřít, na víře v křesťanského Boha je postavená celá Euroatlantické civilizace. Neříkám, že ji řídí zbožní beránci.

   Vymazat
  2. 2:49 No, ještě že to neříkáte, asi ji zbožní beránci opravdu neřídí.
   Papež umývá nohy Muslimům a současně se podporuje cesta k totální islamizaci Evropy.
   Dnes vůbec nějak hromadně nabývají názvy pojmů opačný význam. Patriotismus se vydává za nacionalizmus až fašizmus, atd. atd. A že by už i beránci za satany? Děda.

   Vymazat
  3. S vírou na nás nechoďte. Je zneužívaná při všech mocenských střetech a konfliktech. Evropská tradice není jen křesťanská, ale i pohanská, a to velmi silně. Nedělejte si, vy křesťané, monopol na tradice. V křesťanské tradici je netolerance, pronásledování pro jinou víru a ateismus, pohrdání ženami, upalování, brzdění vědeckého výzkumu a vůbec svobodného myšlení. A to jsem to jen nakousl. Jarda F.

   Vymazat
  4. 7:43 Souhlasím, když už tradice tak tradice antického Řecka a Říma, po rozpadu Římské říše s nástupem křesťanství se Evropa propadla do temna, což trvalo až do renesance.

   Vymazat
  5. Pro 7:43 - A Jardo Franto, já to dokousnu. Na začátku každé víry byl parazitismus chytřejšího na ovečkách. A je tomu tak dodnes. Ať je to takákoliv forma víry krom ateismu, tak je u ní vždy množina tlučhubů, kterou ostatní pracovití živí.

   Vymazat
  6. Křesťanství, Víra v bohy, atd, je a byla jen etapou "vývoje", nebo spíš různých podob společnosti. V reálu jde spíš o jednu z forem využití společenského potenciálu ve smyslu ekonomickém, kdy víra, idea, hraje roli při organizaci. Takže jde o důležitý faktor, bez kterého by se společnost nedokázala sjednotit, něco jako společný jmenovatel. Je jedno, o jakou víru jde, jelikož pravidla jsou v podstatě velmi podobná: kdo chce s vlky výt, musí s nimi štěkat.
   Není vyloučené, že po dosažení NWO, se společnost začne dělit na fanoušky fotbalových klubů, pc her a celebrit; příklady válek milovníků sportu jsou určitě všem známé již z dob socíku.
   Ač to tak nevypadá, jde o pozitivní jevy, které umožňují vývoj. Jen je dobré měnit disciplíny: např. pokud si tříleté dítě hraje na písku, jde o vývoj, pokud plácá bábovičky důchodce, jde o spíše o degeneraci, slušně řečeno senilitu. A to se týká nás všech, včetně nenáviděných miliardářů, jelikož, ač to tak nechceme vnímat, jsme na úplně stejné lodi; někdo na jachtě, jiný na nafukovačce, ale všichni po omezenou dobu nad vodou:-).

   Vymazat
  7. Je typické, že vedení ČT opakovaně odmítlo Ateistický magazín či jiné pořady o ateismu s poukazem, že přece "všechny pořady mimo církevního vysílání jsou ateistické". To jsou ale nekřesťanské svině, že?! Jarda F.

   Vymazat
 3. Víra vybudovala Evropu na základech zničeného starověku a díky toleranci dokázala uchovat i tyto informace.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Víra budovala celou lidskou společnost, od dob, kdy jsme "slezli za stromů". Ačkoliv, ona sama nestačí, bylo nutné ji doplnit o další motivační hry, a nesmírně důležitá byla též "krev Páně", díky které získala Západní civilizace na "okamžik" převahu nad zbytkem světa: ovládnutí lidí je zásadní při jejich organizaci. Zatímco víra v boha vzbuzuje v každém věřícím občasné pochybnosti, ve víně je pravda za všech okolností!
   Ovšem, i tato skvělá kombinace je pouze proměnná (hodnota), jak vědí všichni vyléčení:-)

   Vymazat
 4. Ora at labora, modli se a pracuj. Né choď pro dávky, nebo, ani se nehni a čekej na další reinkarnaci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Velmi správně, a nejlepší prací je potom být pasákem, nejlépe knězem!

   Vymazat
 5. ...je nutno podotknout, že Československá pravoslavná církev vždy aktivně bojovala proti nepříteli státu.
  Kdežto katolická církev aktivně kolaborovala s nepřítelem.
  A tak je to i s vírou.
  Z jednoho kostela odejdeš plný tvůrčí energie a potřeby soudržnosti. Prožiješ při kázání mystický zážitky a pravdu takto získanou pocítíš v každé
  své činnosti.
  A nebo také pod vedením sedmi lhářem admirálem Dukou, uslyšíš spousty lží z nenažrané huby...
  na posvátných místech našich předků, jenž tuto církev po právu prokleli*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bratře Jene,
   my, ovečky boží, chceme přirozeně býti součásti většího stáda, těšit se ochraně nejmocnějších, a ne býti hračkou v rukou ambiciosních jednotlivců, zkoušejících vyrovnati se těm nejmocnějším z nemocných!
   Blahoslavený Jan Hus by nikdy nesouhlasil s násilím, ke kterému bylo zneužito jeho jména, a stejně jako Ježíš, i on vyhnal by loupežníky zpoza hradeb města Tábora, které po deseti letech existence podobno Praze bylo ve všech neřestech světských!
   Pro věřícího není většího hříchu než nenávist k bližnímu, ač upřímná ze srdce! Pros Boha i pana Duku za odpuštění, malověrný a pomýlený troubo!

   Vymazat
 6. ..víte drahý národe otázkou Boha nemá cenu se dříve zabývat než osobně dojdete na počátek vašeho příběhu.
  ( když nevíš odkud pocházíš, nevíš kdo jsi a kam směřuješ...)

  Nevím jestli na počátku všeho byl Bůh,i když jakousi přítomnost pociťuji,
  vím však, že jsem se narodil ze ženy.
  Dokonce vím že všichni jsme se narodili ze ženy a to i Ježíšek
  Mohu vás tedy s jistotou ubezpečit,
  že na počátku života tady na zemi je žena.

  Také možná žijeme v ráji...
  možná jsme tady za odměnu...*

  OdpovědětVymazat
 7. Náboženství je obrovské svinstvo, viz chování katolické církve a hodnostářů , popisované ve středověku až do dnešních dob. Ve jménu své víry umírali nevinní lidé, byly vymýceny celé národy. Můžou se preláti jakkoliv mírumilovně culit, pro mně mají celé ruce od krve.Otázka vzniku Země a druhu Homo Sapiens, klidně se mi vysmívejte, ale to první dost dobře popsali Sumerové v Enuma Eliš, to druhé dobře v knihách popisují pánové Sitchin a Wojnar, doporučoval bych i Zillmera. Těmto výkladům věřím já.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...moc se omlouvám, školy nemám...
   nečtu, nemám žádný majetek a trudíš ani knihy...
   prosím rád se poučím, mohl by jste zestručnit
   onu vizi Boha? Děkuji*

   Vymazat
  2. 7:44
   To je přesně to, čím se snaží ti "chytřejší" manipulovat s temi ostatními - Stále potřebují hovořit o Bohu. O něčem, na co se nedá sáhnout, ani se to nedá vidět. Jenom okecávat a díky tomu, že se celý život tomu okecávání učí, tak jsou v tom mistři. A to je živí. Bez práce mají koláče. Toto je podstata existence jakékoliv víry - parazitismus na dělném člověku.

   Vymazat
  3. Příspěvku výše tleskám....trefuje také hjřebíček na hlavičku.
   A poněvadž pan Petr sice ironicky ale slušně se ptá- odpovím- diskuzi nečekejte.A co tak se bez té berle obejít- co takhle spolehnout se na sebe a své svědomí, a taky inteligenci a zdravý úsudek- bez těch keců o něčem abstraktním a škodlivém? Konec diskuze na téma bůh.

   Vymazat
  4. efpe
   ve vlastním zájmu, na inteligenci raději nespoléhejte: stejně jako Boha, ani ji zatím nikdo nikdy nikde neviděl.
   Věřit v něco, co každý vidí "trochu" jinak, je pořád jen a jen sprostá Víra.

   Vymazat
 8. Jakékoliv náboženství je metlou lidstva a prostředkem pro jeho ovládnutí!! Svým pozemským utrpením si vykoupíš vytoužené, posmrtné nebe!! Takže teď drž hubu a krok!! Nemluvě o katolickém kléru, který sloužil všem režimům bez rozdílu!! HNUS

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...na druhou stranu bez víry že se ti chce na velkou stranu, se po.....
   Odvěké duchovní zákonitosti je třeba ctít a dodržovat tak jak nám je zachovali naši předci .
   Papež je zlo o to nic,
   ovšem to neznamená zanevřít na učení jenž věky přetrvává*

   Vymazat
  2. Hehehe, u nás "přetrvává" v myslích 4% lidí, co si chodí tlačit kolena o zem v kostele, nebo v kebulích necelých 7%, kteří volí lidovecké blbečky.

   Vymazat
  3. pro 7:50
   Co to je "odvěká duchovní zákonitost"? Přece na to, abych šel na malou či velkou stranu, mám nepodmíněný reflex. Každý tvor na Zemi přijímá potravu a vyměšuje a i do toho šamani chtějí kecat? Ano do všeho. Cokoliv se jim hodí, aby nemuseli pracovat, ale jenom okecávat.

   Vymazat
  4. :)
   jeden ze zákonů hovoří, když zpřetrháš rodové tradice, vezmeš lidem odvěké právo na půdu,kulturu a víru, počne úpadek společnosti a začne se rodit nechtěné potomstvo....*

   Vymazat
  5. ..další hovoří :
   když stvořené počne dýchati, počne také žíti.
   S dechem se rozvijí smysli a přichází světlo...síla*

   Vymazat
  6. ...to první osvětluje důležitost tradic
   to druhé důležitost dechu...
   Máme žaludek pro pevnou stravu a plíce pro stravu vzdušnou...viz cranio-sacrální systém*

   Vymazat
  7. cituji:
   "Co to je "odvěká duchovní zákonitost"? Přece na to, abych šel na malou či velkou stranu, mám nepodmíněný reflex."
   ...
   Reflex vás nenutí nikam chodit, ale pouze to ze sebe dostat.
   Chození na záchod, pokud je to i váš případ, je přímým důsledkem dodatečného naprogramování. Hledat datové úložiště např. v DNA je zbytečné.
   Ovšem promiňte, ale "duchovní zákonitost" je fatálně zavirovaný software.

   Vymazat
  8. ...nemusíte se omlouvat,
   už samotná debata je veliký krok.
   Časem mohu změnit názor, stejně tak jako vy.
   Pravdu nám ukáže kvalita našeho života,
   tedy jak se nám naše životní přístupy osvědčili.
   Škoda jen že ve vašem standardizovaném softwaru nezbyla hrdost na svoje jméno a nepodepíšete své přesvědčení*

   Vymazat
  9. Právo na víru má každý, u nás dokonce na jakoukoli víru. Ale nesmí ji vnucovat jiným a nesmí krást, jako čeští křesťané (nejen katolíci!!!!) při tzv. církevních restitucích.

   Vymazat
 9. Bláboly. Myslím ten článek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Náboženské víry jsou záminkou k uzurpování si práv a nároků, nemyslíte? a k vyvražďování ve jménu .... Proto !bláboly", zástěrky.

   Vymazat
 10. Jan Petr

  Mílí te se o katolické církvi. Katolická církev NEKOLABOROVALA S NEPŘÍTELEM -

  KATOLICKÁ CÍRKEV JE NEPŘÍTEL ....., historicky je to nepřítel číslo JEDNA ... jsou i další nepřátelé, jako SIONISTÉ a Benátské Black Nobility .... toto je ďábelská TROJICE ... kteří se promítají na denní světlo skrze - UK-USA-ISRAEL

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně- preláti, honba za mamonem, vraždy, nedodržování toho, co sám kážu jiným(sexuální a alkoholová zdrženlivost), krádeže křivá obvinění potlačování(vymýcení) jiných názorů (takzvaného pohanství,nebo celých národů- střední a jižní amerika)- ty vole ve mně zase vaří krev! Ano je dobře, že tu lidi nejsou zblblí. Nábožensví je ZLO

   Vymazat
 11. Jedinná správná harmonie osobnosti je následující:

  Tělo - Mysl - Duch

  Jak to dokázat zharmonizovat tyto tři komponenty EXISTENCE lidských bytostí?

  V Čechách je rozpad rodiny - úpadek rodiny vede k úpadku jedince - Rozpadlá rodina nemá co předat svým potomkům. Více lidí budou psycholigicky labilní, nevyvážení....

  Kolik lidí v čechách civí na porno - porno degeneruje mozek, přivádí jej na nejnižší možný kmitočet - ničí VZTAHY, degeneruje hodnotu ženy ....
  Tím se teď chlubíte, co? Degenerací. Co chcete předat dalšímu pokolení - porno a nefunkční systém rodin? Co s tím ta nová generace bude asi tak dělat? Co ta nová generace asi bude schopna předat dál? Jste vůbes schopni vidět dále než na váš nos, a to asi ani.

  Sami touto cestou se zařadíte do linii OTROKŮ co budou sloužit jenom žaludku a budete dobří jenom k tomu aby jste MAKALI a ŽRALI a dívali se na PORNO ...., proto Vás elity vždy budou považovat jenom za otroky nezbytné k použití a pak odhození po použití....

  Pokud se nepovýšíte nad své pudy a nedokážete vytvořit harmonii TĚLA-MYSLI-DUCHA .... budete jenom otroky

  Či mám zase pravdu?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Všechna náboženství(monoteistická)hovoří o jednom bohu.Je neskutečné kolik krve už proteklo v jeho jménu.Naše česká ústava má převelice rozumný článek o svobodě vyznání pro všechny(zjednodušeně)To je alfa i omega civilizované společnosti,Toto si chraňme.Jsou síly a není jich málo,které by to rády měnily.

   Vymazat
  2. Nejde ani tak o rozpad rodiny, jako o možnost ekonomické nezávislosti, která s sebou nese i to, že lidé nemusí žít s jinými, kvůli finančnímu zabezpečení.
   "Rozpad rodiny" tedy vede ke zrovnoprávnění, o svobodě rozhodovat, jestli je pro nás prospěšné žít s někým.
   Zdá se, že život v rodině, stejně jako ani ostatní projevy multikulti, nejsou v tuto dobu nijak populární.

   Vymazat
  3. Bohužel anonyme 11:22

   Narodil jsi se pravděpodobně díky nějakému vztahu tvých rodičů ....
   1: Prvních 6 let života je základem VTISKU ve tvém mozku o realitě o hodnotách a hlavních principech života .... Buď jsi měl harmonickou rodinu a mohl jsi vyrůstat v bezpečí hodnot vztahů co ti daly život anebo jsi vyrůstal v prosředí nejistot co byly projevem disfunkčních vztahů ve tvé rodině ....

   Vyber si sám: Chtěl by jsi mít tátu co je skvělý, co se s tebou hraje, povídá si... který ti ukazuje jakým způsobem se muž chová k ženě.... tátu co tě miluje, tátu co tě chrání a vede životem ....
   Či by jsi chtěl tátu, který mlátí mámu, chodí opilý z práce, co tě bije, co se s tebou nikdy nehraje .... co se dívá na porno místo aby ctil tvou mámu, chránil ji aby ona mohla být taky v bezpečí vztahu, jinak nebude možna projevit lásku poněvadž pro lásku je bezpečí a důvěra základním kamenem?

   Vyber si sám? Jakým chceš být tátou, co chceš předat svému synovi.... jaký model....NENÁVISTI, POHRDÁNÍ, HÁDEK, OSOČOVÁNÍ, DOKONCE BITÍ PARTNERA...

   Jaký táta takový syn .... jakový syn taková další generace ....

   ?????
   Není většího daru v životě než MILUJÍCÍ RODINA ... Jedna z odměn života je vidět SVÉ děti které jsou šťastné, harmonické ..tvořivé .. a milující .... děti které milují svě rodiče a rodiče které milují svě děti KONSISTENTNĚ a rodiče kteří se milují navzájem ... ne jenom někdy.... KONSISTENTNĚ .... a to je co buduje bezpečné prostředí pro rozvoj dětí a ty to poznají .... bude to v nich hluboce VRYTÉ a pak to mohou žít a předávat svým potomkům ....

   ??????
   Jinak ti mohu jen doporučit si střádat peníze na ANTI-DEPRESIVA pro sebe a pro své děti - COŽ JE ONE-WAY TICKET(jednosměrná jízdenka) do ¨pekla¨

   Vymazat
 12. ad evangelík - protestant, tím kolonizováním bych se nechlubil,to byla tragedie rovná holocaustu, o kterém se neustále mluví pokud jde o Židy ale o indiánech na kterých se "realizovali" jak katolíci tak i protestanti o tom se příliš nemluví. Katolík i protestant je v mojích jen pokrytec, nic víc, nic méně. Čest vyjímkám, které však neznám. Morave

  OdpovědětVymazat
 13. :)) tělo ,mysl, duch ...jak všeobecné.
  Lidské smysli, sluch, hmat, čich...jsou podřízené rozumu ( proto většina emocí pochází ze stavu vnitřních orgánů )
  Nad lidskou myslí je vrozená inteligence.
  A ještě víš sídlí duše.

  Když špatně trénovaný rozum začne přebijet inteligenci, z člověka se stává stroj*

  OdpovědětVymazat
 14. Otázka:
  Víš kde všude je Bůh?

  Odpověď:
  Jenom v hlavě věřícího.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...máš li Boha v hlavě,
   znamená to že se ti podařilo spojit s energií vesmíru.
   Vnímáš pak celým tělem, dostáváš odpovědi bez studií, nepociťuješ samotu a užíváš si dosud
   nepoznaného...
   Láska je termín mnohokrát skloňovaný,
   málo krát opravdově prožitý*

   Vymazat
 15. Jestliže řadoví občané, na rozdíl od některých politiků i nepolitiků, představitelů různých zájmových skupin, nesouhlasí s přijímáním migrantů do Česka, má to své seriozní opodstatnění, které není jen jejich nějakým rozmarem. Zde se dostáváme do situace, kdy stejní politici, jako je premiér Sobotka, ministři Chovanec, Dienstbier, Zaorálek a další, na jedné straně nesouhlasí s kvótami pro přijímání imigrantů, na druhé straně imigrantskou politiku EU podporují. Za problematikou imigrantů, jejich přijímání a následné aplikace multikulti systému v ČR stojí, jak již bylo řečeno politici, kteří za 26 let od listopadové pseudorevoluce v r. 1989 českou společnost dovedli do stavu a situace, kterou většina občanů chápe jako naprostou ekonomickou destrukci a dehonestaci občanských výdobytků z předchozího režimu.

  Každý zainteresovaný občan ví, o čem je řeč. Z toho jako kůly v plotě trčí do očí bijící společenské nedostatky a problémy především v ekonomickém zabezpečení občanů ve zdravotnictví, školství, ale také v jiných resortech. Z toho pak pramení výrazná a opodstatněná nespokojenost občanů zvláště při vědomí, že v důsledku „nedostatku financí“ na zabezpečení standardního života, resp. zdraví občanů České republiky, se mají tyto „nedostatečné“ finance věnovat na účely pro zajištění pobytu a komplexního života imigrantů, zatímco nemocné děti, invalidé, ale i důchodci a sociálně slabí občané a rodiny budou zápasit o přežití. Za tím účelem je pořádaná celá řada charitativních akcí, dobrovolných sbírek, aukcí apod., jen aby bylo možné některé nejnaléhavější případy řešit.„Nedostatek financí“, které mají být použity pro potřeby imigrantů, mohou jít do milionů, možná miliard, nicméně občané ČR jsou vládou a politiky ujišťování o kritickém nedostatku nejen na tyto účely, ale i např. platy ve zdravotnictví apod. Proto prý je potřeba v tom kterém resortu nadále šetřit, aby se tam, kde finance dnes chybějí, mohly za několik let tyto peníze přidat. A jak se šetří dokazuje fakt, že každým rokem si politici (ale nejen oni) vylepšují své platy v řádu několika desítek tisíc korun! Toto všechno občané vnímají jako nespravedlnost a proto také odmítají, aby „chybějící peníze“ šly pro uprchlíky!

  OdpovědětVymazat
 16. Dost šílená diskuze. Pokud není někdo schopen si na základě vědeckého poznání světa udělat v hlavě pořádek, pak je jakákoli diskuze zbytečná. Jediným základem víry je naprostá beznaděj v možnosti cokoli změnit svými činy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jako ateista se též bavím. Není ale víra jako víra. Pan Jan Petr zde jako věřící uvedl víc moudrostí než ostatní dohromady. Klikněte si na jeho jméno a na jeho Googlovém profilu se vám otevře jeho srdce(duše). Jen pro vnímavé, na nádherných fotografiích je i náš smysl života. Víra, která mne obohatí, je i má víra. Ale víra, která mi sdělí, že mám "bobek na krajíčku" je důležitější, než planá úvaha, zda je Bůh.

   Vymazat
  2. :) děkuji.
   Mám rád i své oponenty, jsme jeden národ co vymírá a změnit názor na pravdu která nejméně pravděpodobná vyžaduje rozloučit se s tím starým na čem člověk budoval...
   moc těžké.
   Můj profil za nedlouho skončí.
   Všechno jsem rozdal, opravuji starou plachetnici kam bych se chtěl nastěhovat. Opustit Evropu a žít na vodě.
   Netěším se na dobrodružné zážitky, přeci jen je mně padde, ani na krásy přírody, chtěl bych potkávat posvátná místa a snad i lidi.
   Pak při meditaci budu myslet právě na vás milý spoluobčané.
   Odcházím proto že být naplněn štěstím v nešťastné společnosti,
   je tak trošku cynizmus..
   ...nechám tady důchod a přestanu platit povinné zdravotní pojištění.
   Chtěl bych umřít vědomě a svobodně*

   Vymazat
  3. Než budete brázdit Atlantik, rád bych Vás poznal osobně, dám Vám tipy. miroslavpovolny@seznam.cz

   Vymazat
  4. Bude mně potěšením : aztek@seznam.cz

   Vymazat