Reklama

neděle 24. dubna 2016

Stížnost na Českou televizi, Kosa, vlk - arogantní nabobové, ostražití hlásiči a blábolisté I. Dnes o Echu 24.cz

- vlk -
25.4.2016  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

No zdá se, že  Kosa se postarala o pořádný rozruch. Vlastně  hlavně  její autor PP. Tím, že dal dohromady onu, více než 500 faktografii o tom, jak Česká televize „informovala“ o konfliktu na Ukrajině a jeho vývoji. S  tím, že to bude  součástí oficiální stížnosti, která bude podána Radě pro Českou televizi.  

Ta stížnost ještě úplně připravena není, ale v řádu několika málo dnů v tomto žádoucím stavu rozhodně bude. Se všemi náležitostmi. Jak předepisuje zákon. O tom nechť nikdo nepochybuje. Radě bude doručena tak říkajíc - v mašličkách. Jaký bude její další osud už bude záležet na televizních radních. Že bych ovšem byl optimista ve smyslu – rada se nad stížností hluboce zamyslí, přezkoumá ji a alespoň minimálně promítne do jasných požadavků na Redakci zpravodajství ČT, aby konečně přestala vyrábět propagandu a začala dělat, co dělat má – tedy poskytovat věrohodné informace? Ne, to opravdu neočekávám, ačkoli právě tohle je jediným motivem té naprosto olbřímí práce a úsilí, které vynaložil PP na její sestavení. Tohle a nic jiného. Nicméně po tom, jak Rada naložila před časem s jiným, daleko subtilnějším a naprosto průkazným podáním jiného autora Kosy – tentokrát Lexe, který je navíc mimořádně erudovaným a velmi zkušeným právníkem – viz

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a brána pekel? Zanechte vší naděje!

může očekávat rozumný výsledek jen nenapravitelný optimista – eufemisticky řečeno. Po autentických výrocích radních ČT, na minulé stížnosti veřejnosti ve stejném smyslu. Vzpomínáte ještě na výrok radního Janouškovce? Dovolím si vám ho připomenout:

Kdyby vysílání České televize nedodržovalo zákony a Kodex, tak by jí komise Evropské unie mohla odebrat právo veřejného financování. Tohle jsem možná minule řekl příliš krátce a neobratně. Po sérii sms a telefonátů, z nichž některé byly výhrůžné, některé z ultrahnědého a jiné z ultrarudého spektra, zvažuji, jestli podniknu nějaké právní kroky. V žádném případě se ale tímhle nemíním nechat ovlivňovat ve smyslu svého rozhodování,

Kouzelný byl i výrok dalšího z radních – Jiřího Kratochvíla – i toho si vám dovolím opět připomenout:

jde o lidi, kteří budou revoltovat vždy. Jednou proti základnám, podruhé proti zpravodajství, potřetí budou revoltovat kvůli chlebu. Podle mého to jsou profesionální revolucionáři, takoví Che Guevarové, revolucionáři za každou cenu. Kdyby nebylo zpravodajství o Ukrajině, našli by si k protestům něco jiného. Zpravodajství České televize má svoje chyby, ale bylo by to divné zpravodajství, kdyby žádné chyby nemělo. Zpravodajství je velice složitá záležitost, velmi citlivá, půda v něm je vždy horká. Ale tahle skupinka by si vždy něco našla,

A ještě přidám moudro Luboše Beniaka: „Myslím si, že jsou to hlasy okrajové. Rozhodně to není většina,“

Zdroj: z jednání Rady ČT

Jestliže takhle bylo v únoru minulého roku zameteno s tehdy protestující veřejností a následně Rada stejně drsně naložila s podáním právníka Lexových kvalit a zkušeností, co asi tak může nespokojený občan očekávat od téže samé radní sestavy dnes, ačkoli je sesbírán obsáhlý materiál a práce byla provedena velmi a velmi pečlivě? Od radních, kteří mají za to, že ČT musí být poslušna mantinelů, které jí stanovila Evropská unie a tudíž, že informace poskytované ČT musí lahodit Evropské unii a nikoli mít objektivní a nezpochybnitelnou informační kvalitu pro ty, kteří si veřejnoprávní televizi platí, či si veřejně a nahlas myslí, že ten, kdo si stěžuje, je profesionální potížista a kverulant, který jen a jen čeká na příležitost, aby mohl provozovat, z nějakého, nejspíš hodně temného a pochybného důvodu, své nekalé rejdy a že vlastně jde o banalitu, protože se jedná o okrajovou, nepočetnou skupinku.

Dovolím si v této souvislosti přetisknout grafiku, která popisovala tehdejší situaci, jak se vyvíjela důvěryhodnost jednotlivých hlavních medií před oněmi zasedáními televizní rady, kde si nespokojená veřejnost tehdy stěžovala. A protože jde o průzkum konaný v září 2014 a jeho výsledky jsou porovnávány s těmi, které byly získány o 7 měsíců dříve – v samém začátku ukrajinské krize a v daném časovém úseku žádná jiná událost než dění na Ukrajině ani stínem nedominovala dlouhodobě informačnímu prostoru, je zřejmé, co si celá veřejnost myslela o zpravodajských „výkonech“ veřejnoprávní TV!Ovšem pro Radu to nebyl tehdy naprosto žádný důvod k zamyšlení – jde přece jenom o kverulanty!

Pokládal jsem za nutné učinit tento historický exkurz, abych zasadil ono připravované podání, které učiní jeho výhradní autor – kolega PP v nejbližších dnech, do rámce tehdejších reálií.

Za sebe říkám, že pokud bych já byl nějakým podivným řízením osudu tehdy členem Rady ČT, pak by mne průzkum, který by mi sdělil, že internetové zpravodajské servery se těší u veřejnosti řádově o 40% větší důvěryhodnosti než stejné informační výstupy z Kavčích hor, vyděsily k smrti. A rozhodně bych s tím chtěl něco udělat. Protože bych to musel brát jako známku, kterou ČT „získala“ u svých koncesionářů zejména za to, co předváděla „zpravodajsky“ kolem Ukrajiny!!! Nic jiného to být totiž nemohlo!

Ovšem pánové Kratochvíl, Janouškovec a Beniak a nejspíš i další členové tohoto orgánu do odbyli mávnutím rukou a urážlivou, těžce nabobskou hláškou o profesionálních potížistech. Speciálně Luboši Beniakovi bych chtěl sdělit, že rozhodně TO BYLA většina! A u něj mne to mrzí dvojnásob, protože si ho jako čtenář ještě pamatuji z předlistopadového Mlaďáku.

Nicméně – kdo nechce chápat – nepochopí. Je to velmi triviální a ještě více tristní. Nicméně ještě ne kritické. Kritickým se to stane časem. Když lidé vidí, že v nápravu něčeho, co si platí a co je evidentně a doložitelně pochybné kvality, nedosáhnou.

Pak nastupuje frustrace. Na straně těch objektivně nespokojených a jejich naprostá nedůvěra k jakýmkoli informacím z ČT. A na té druhé hledají svého hříšného kozla! Na koho by navalili všechno, co je špatně. Tedy všechno s jedinou výjimkou – totiž zkusit zlepšit to, co zlepšení a nápravu nutně potřebuje. A ohledně zpravodajství o Ukrajině byl onen hříšný kozel snadno a rychle nalezen – ruská propaganda!!! Jak jinak! Kdo si myslí a dokonce říká – nejčastěji na internetu něco jiného než ČT a zejména Pepa Pazderka, Míra Karas a zvaní experti typu Votápek, Janda, Štětina, Petra Procházková, Svoboda, Šír, Kolář a další a další podobní, musí přece být v žoldu Kremlu a nejspíš se zaprodal za mrzký peníz Putinovi!

Tento modus vivendi oficiálně posvětila i EU, když vytvořila speciální propagandistickou task force pro boj s kremelskou informační příšerou. Už jsem na Kose její pozoruhodné výkony několikrát komentoval a je to opravdu komické čtení. A univerzální hříšný kozel ruské propagandy je od té doby používán vždycky, když má Západ nějaký informační problém. Bylo to tak na Ukrajině, následně při řecké krizi, u Islámského státu, u teroristických útoků, v syrské válce, ohledně migrační vlny, nesouhlasu s migrační politikou EU, odporu proti přerozdělovacím kvótám, německých zemských voleb a jejich výsledků, holandského referenda a samozřejmě je to tak nyní i v případě stížnosti PP na českou televizi! Prostě když je občan kdekoli v EU nespokojený a má problém s chováním svých, stále více od reálu odtržených elit – může za to Kreml a jeho propaganda! Nikoli většinově naprosto zoufalé a nekompetentní chování těch, co drží od všeho klíče…

Ale zpět ke stížnosti PP na „zpravodajství“ ČT o Ukrajině! Je zajímavé, kam všude pronikla informace z článků Kosy o ní:

včera se o ní zmínilo dokonce i takové Echo 24, které svému článku o ní přidělilo následující informační štítky:
Česká televize, média, ruská propaganda

A středobodem tohoto artiklu je Štěpán Kotrba, kterého většině z vás nemusím nijak představovat. A je citován jeho výrok, kterým se 11. dubna zapojil do diskuse na Kose. Ačkoli jinak s Kosou ani s inkriminovanou stížností tenhle pán neměl nikdy nic společného. A pokud budu řídit Kosu, tak ani nikdy mít nebude - vím proč. To sděluji Echu24.cz speciálně. Protože zkrátka potřebovali nějaké jméno, které je známé a jehož by se mohli chytit, aby vypadali informovaně, kvalifikovaně a zajímavě. Takže sorry Kristýno Novotná, jste snaživá, to jo, ale tím to končí. Škoda, že jste si neodpustila ten informační štítek ruská propaganda…. No nic.

Pozitivně kvituji jiné věci

- že jste si, na rozdíl o jiných, o kterých bude řeč v dalších dílech odpustila v těle článku jakékoli bláboly u ruské propagandě,

- že jste si projela Kosu, kde má Kosa svůj prapůvod. Na rozdíl od jiných,

- že jste nakonec připojila toto:
Do rukou radních ČT se dokument ještě oficiálně nedostal. „Do této chvíle Rada ČT neobdržela zmiňovanou stížnost. Při vyřizování stížností postupuje Rada ČT dle Pravidel pro vyřizování podnětů a stížností,“ uvedla deníku ECHO24.cz tajemnice Rady ČT Hana Zavadilová.

Z pravidel kontrolního orgánu vyplývá, že podněty, které „nebudou obsahovat celé jméno, příjmení a úplnou poštovní adresu stěžovatelů, bude považovat Rada ČT za anonymní“ a nebude se jimi „zabývat“.


Nevím sice zda vás to uklidní nebo spíše rozruší / a přiznávám, že je mi to úplně jedno/, ale zopakuji to, co už jsem napsal v úvodu – můžete si zcela bezpečně vsadit na to, že
1- stížnost BUDE podána. A to v řádu dnů

2 - že ono podání BUDE SPLŇOVAT všechny náležitosti, které splnit má

Tím jsem pro dnešek vypořádán s článkem ECHA24.cz ohledně tzv. televizní stížnosti.

Nicméně budou následovat ještě další díly. Protože Kose a její stížnosti se věnovali i další. Konkrétně

- Hlídacípes.org, kde jsem vedl, pro mne velmi poučnou, korespondenci s jejich šéfredaktorem, o kterou vás rozhodně nehodlám připravit,

- web Svobodné forum, který, když nevěděl kudy kam, si začal vysloveně cucat z prstu a k smrti rád by kádroval nebo možná dokonce fízloval vlka a další autory Kosy,

- Jakub Janda z tzv. think-tanku Evropské hodnoty, který rovnou Kosu a stížnost označil za hnízdo a akci kremelské propagandy a slíbil, že něco, co jmenuje Kremlin Watch se tomu bude pečlivě věnovat.

Zejména těm dvěma posledním sděluji, že si dám na článcích jim věnovaných velmi záležet!

Tolik pro dnešek.

57 komentářů :

 1. Pokud jste nepochopili, že jakékoliv stížnosti na ČT, podané na Radu pro ČT, jsou ze strany stěžovatele jalovou prací, je to s vámi těžké. Stížnost bude možná projednána, pak se stěžovateli vysmějí a život jde dál. Jediné co ČT i Radu pro ČT bude bolet, to je přestat ve velkém platit koncesionářské poplatky. S ohledem na skutečnost, že i stávající politické garnituře současný stav v ČT vyhovuje, je neplacení koncesionářských poplatků jedinou cestou, jak s něčím v ČT pohnout. Vyhoďte televizní přijímač a neplaťte koncesionářské poplatky. Věnujte se přátelům, svým koníčkům, informace čerpejte z internetu a budete žít zdravě. Nebudete se rozčilovat k vůli ČT vy, budou se rozčilovat v ČT k vůli nedostatku peněz.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je-li někdo nechápavý. pak jste to Vy. To, že stížnost bude Radou zamítnuta, je předpoklad. Jistě kvalifikovaný,jistě vysoce pravděpodobný v míře hraničící s jistotou. To, že jde o "jalovou práci" je pitomost. Tvrzená z Baší strany. Jde o nemírně užitečnou práci a je zcela jedno, jak u Rady stížnost dopadne. není dle mého totiž směřována k nějakému výsledku u Rady, ale k veřejnosti. Ta musí přijmout odpovídající "opatření". Pokud by v Radě nebyli úplní idioti, tak stížnosti dají z části zapravdu, pár zbytečných "novinářů" vyrazí a vezmou tak stížnosti "trochu větru z plachet". Ale to pochybuji. Jsme totiž ve válce, kterou zahájil "naše" strany. Tím myslím Západ. Je to válka prastará, přerušovaná jen neštěstím, kterým byl pro její strůjce jim vnucený mír. Vnucený jim silou Ruska, které je poráželo. Oni se al svého plánu nevzdali a nevzdají. Válka je pro něj zdrojem zisku, ohromného zixku a za to jim obětovat životy milionů "obyčejný lidí" naprosto stojí. Pokud neprocitneme, a stížnost je "jedním z posledních zvonění budíku", zazvoní nám umíráček. Rusko se nevzdá - nemá důvod, nikdy tak neučinilo (s výjimkou éry Grobačova a opilcova, kteří však svou zradu nestačili dokonat). Takže - jde o to, zda se kanonenfutter vzepře, nebo zda splní svou roli, ktrou po staletí mocným plnil. Toť vše, jak prosté.

   Smazat
  2. Souhlasím s 10:41 to oni přesně chtějí demoralizovat. Podvolte se dobrovolně. Veškeré otroctví může fungovat pouze na dobrovolnosti, když se vzepřeme je otroctví neudržitelné. Ale buďme vynalézaví - "Mírný pokrok v mezích zákona". Je potřeba jim omlátit o hlavu dvojí metr, proti dvojímu metru se musí jít vždy a všude.

   Smazat
  3. ..jakékoli protesty jsou dobré...ale neměly by se vynechat veřejné demonstrace !

   Smazat
  4. To je pitomost, to nedje, bohužel, voni si to posichrovali! Bereš proud? Ta plať! To že máš monitor jen na PC (mám univerzální velký PC s televizním tunerem, schopný přijímat vše a s konektory HDMI) je nezajímá a já nehodlám kupovat nějaký starý primitivní monitor z bazaru a tento luxusní nový co splácím zahodit jen proto, abych mohl nějakým úředníkům "prokazovat" že televizi sledovat objektivně nemůžu, jak stojí tam to ustanovení o vyjímkách z pravidel ...

   Smazat
  5. 10:41 souhlas!!! 10:16 sralbotko zalez mámě pod sukně.

   Smazat
  6. Ve svém okolí jsem zaregistroval několik lidí, kteří jsou rozhodnuti, že v příštích volbách budou volit jakoukoliv stranu, která bude mít ve volebním programu zrušení koncesionářských poplatků. Ani se jim moc nedivím, i když by to asi nepomohlo, protože tu prolhanou bandu v ČT by nepochybně dotoval někdo jiný, třeba nějaká americká neziskovka nebo naše servilní vláda. Navíc jsou tady i další ultraprolhané televize, jako např. TV Nova. Jen bychom ušetřili pár korun v peněženkách.

   Smazat
  7. V ČT došlo k určitému přejmenování. Banderov ! Dříve Barrandov.

   Smazat
 2. Snad něco pro pana Vlka.
  Vzpomínám si,když odcházel L.Stejskal od Akt.cz,tak prohlásil,že jde do zahraničního projektu.Hlídacího psa nesleduji,ale zaznamenal jsem,že je v kolektivu,Hlídací pes org.Takže šéfredaktor Hlídacího psa org,bude také vykutálená osoba.

  OdpovědětSmazat
 3. Dobrá práce KOSO.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stejskala z Aktuálně normálně vyrazili, neodešel sám a byl dosti zhrzen.
   Nemyslím, že by Psa někdo vůbec četl - je to stejný propadák jako Respekt, Svobodné fórum atd.

   Když je podle Jandy Kosa hnízdem Kremlins, co jsou pak tyhle webovky?
   Hnízdem Amek?

   Prostitut Janda by se dál měl věnovat striptýzu u tyče,ale nevyjadřovat se k politice. Je to kašpárek k smíchu. Něco jako depresivní alkoholik Šafr, který tak rád pohoršeně kritizuje domnělý alkoholismus Zemana.
   Prodejná šlapka si bere do huby slušné lidi - tak tomu říkám drzost.

   Smazat
 4. Vážení soudruzi, zde diskutující a mající jednobarevný názor. Nezlobte se prosím, ale stále více mi připadáte jako vyčpělí komunističtí funkcionáři, který už ujel vlak a nejraději by všechno vrátili před rok 1989.
  Celá ta úžasná "analýza" je snůška totálních blábolů a výplod chorých mozků, lidí - kteří nechtějí slyšet a vidět pravdivé informace, ale chtěli by mít opět řízené zpravodajství - jak jinak než jednou stranou (tehdy KSČ). Věříte raději jednostranné propagandě z Ruska, která je např. v případě Ukrajiny jednou stranou konfliktu více, než vyslaným zpravodajů prakticky z celého světa. Upozorňuji, že kromě Ruska žádný jiný stát neuznal anexi Krymu ! Celá část této vaší zázračné zprávy, která se týká Ukrajiny je opsaná z ruských zdrojů - opakuji, kterážto ruská strana je součástí konfliktu a jenom blázen si může myslet , že budou informovat pravdivě. Ale je to tady marné - vy jste skutečně profesionální kverulanti, protestovat budete vždy a proti čemukoli.
  pokud se Vám v životě nedaří, tak to asi tímto způsobem chcete vynahradit té "zlé společnosti" okolo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:59 + 11:03 přesně jak se dalo čekat, nadávky a samoutvrzování, že jedině ruské zdroje jsou objektivní. Soudruzi - vám není pomoci.

   Smazat
  2. Pepku, vyskoč!

   Smazat
  3. Na stranu zla jsi se přidal, v pekle Ti to spočítají. Tebe spolu s Banderovci si k snídani dají.

   A marně se snažíš všichni už vědí, že barevnou revoluci řídili a platili USA s cílem rozpoutat válku proti Rusku, které to hasí jak může: dodává uhlí, plyn, pomoc, s dluhem trpělivě čeká, Krym zachránili před genocidou. A dělá vše proto, aby se tam nerozpoutala válka všech proti všem. Bůh chrání Rusko, a ty trolle na ďáblovu pomoc nespoléhej podle přísloví "čin čertu dobře, peklem se Ti odmění".

   Smazat
  4. 13:15 není vám to už trapné se stále opakovat s těmi Banderovci, špatnou politikou USA atd ? Nic jiného nemáte v repertoáru ?
   Vy nevíte, jak SSSR a potažmo Rusko podporovalo své revoluční vůdce v třetím světě ? A dodnes se to snaží dělat (viz Syrie, nebo Ukrajina) ? To Vám nevadí ?
   Asi ne, protože v ruských zdrojích se to ani nedočtete, a když náhodou to řekne třeba ČTV nebo jiné svobodné médium, tak se můžete roztrhnou, jak jsou "neobjektivní". Je mi vás soudruzi trochu líto - jste patrně neúspěšní staří a zapšklí komunisti, vzpomínající na staré dobré časy (= KSČ).

   Smazat
  5. 15:53 Velmi dobře jste to napsal. Jinak by to snad ani nešlo. Plně se s Vámi ztotožňuji. Děda.

   Smazat
  6. Pardon - pressagentur! Ale snad chápeme voba vo čem je řč, ne? I Když u ttebe s těma kecama o "zpravodajích z celého světa" nevim, nevim, jestli si v obraze nebo jsi jen vytáh z kapsy a opsal sem nějakej papírek:))))

   Smazat
  7. Pro Dědu: já například chodil na Ruskou vesnu a současně na Komsomolskou pravdu a ještě Novorossija.ru a někoolik dalších webů, také na ruské monarchisty - a co web, to skoro jinej názor!! Taky se mi nelíbily plky co tam byly, i lži! Třeba zpráva že "byl dopaden vrah a buzerant - "gomoseksualist" Ljaško!" a u toho fotka člověka s kukklou na palici. Byl to fejk, jistě a diskutéři se zlobili na redakci co si dala do vínku přejímat jen "pravdivé informace". Jenže tohle normální člověk odhalí rozumem, ale pak začaly události na frontě a zatímco ukrajinský naší hovnovizí ČT a těmi "zpravodaji z celého světa" citované infozdroje uváděly bláboly (i blbínek Železnej přečetl suchou zprávu USB že "padl Luhansk!") tak tyto ruské weby jediné psaly pravdu hned a ta pak pomalu vycházela najevo a velice nenááápadně ji přejímaly ty naše oficiální mainstreamové zdroje! Takže já v době kdy cyntáci na ČT žvanili, jak ukrajinská armáda uzavírá obklíčení "agresora" v Donbase už věděl, že dostali strašlivou rychtu a viděl na videjích povstalců ty ohořelé mršiny v tancích s vytetovanými hakenkrajcy na pažích Azovců a jiných ukornácků rozdrcených v kotli u Ilovajska! A proto u mě nevznik žádnej důvod jim nevěřit, ale naopak vznikl veliký důvod nevěřit ani slovu žvanilů z ČT a těch "zpravodajů z celého světa" co tam ten cyntal nahoře uvádí. Blbec.

   Smazat
  8. Pane 10:54, vy jste buď naprostý hlupák, neschopný logického a kritického myšlení, zmanipulovaný bruselsko-havlistickou propagandou nebo placený troll. Komentovat tu snůšku nesmyslů, které jste vyplodil, je zcela zbytečné.

   Smazat
  9. Já si dobře pamatuji na komunistickou propagandu, která nebyla zrovna objektivní, avšak ta současná, je neporovnatelně prolhanější. Proti "objektivnímu" zpravodajství ČT a TV Nova, byla komunistická televize přímo zjevením božské pravdy. Tehdy totiž do pravdivého zpravodajství vpašovali nějaké ty polopravdy, avšak dnes do záplavy naprostých a do očí bijících lží přimíchávají sem tam nějakou tu polopravdu. Současné zpravodajství je určeno pro méně inteligentní cílovou skupinu občanů, zpravidla s IQ pod 90. Vyskytují se však mezi nimi lidé i chytřejší, např. lehce zmanipulovatelní studenti (ne všichni), postrádající životní zkušenosti a historické znalosti, kteří však ze své naivity většinou vyrostou, nebo lidé, žijící mimo realitu ve "zlaté kleci" (největší koncentrace je jich v Praze), a také lidé staří (ne samozřejmě všichni), kteří jsou příliš důvěřiví a věří všemu, co se řekne a napíše.

   Smazat
 5. Jako ten nejvyčpělejší funkcionář pražské kavárny se zde projevil pisatel z v 10:54. To jeho čvachtání je skutečně snůška totálních blábolů a výplod chorého mozku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je magor, co? To se nevidí, vůbec neví o čem je řeč.

   Smazat
  2. 10:59 + 11:49 pokud jste neúspěšní v dnešní svobodné době, tak proč to tak dáváte najevo ? vám vadí svoboda slova ? vy chcete vrátit zpět komunistické regulace všeho ??
   Nic jiného si totiž nemůžu myslet, pokud schvalujete výše uvedený článek !!!

   Smazat
  3. 16:01 tak si zvol příště někoho jiného, o kom jsi přesvědčený, že se bude chovat slušně v politice. to dřív nešlo - buď to byl soudruh A a nebo B. Souhlasíš ? A nebo jenom chceš nadávat ?

   Smazat
 6. Je to dobrá práce, i když nepochybuji, že si tím Rada, složená z havloidních parazitů a buranů, kteří nevědí a nechtějí vědět, co to je objektivní informování, tak akorát vytře zadek a ještě se tomu vysměje, o osazenstvu"ČT" a jejich Šámalech ani nemluvě. Dokud se nepodaří uzákonit alespoň to, aby ČT podléhala podrobnému auditu jejího hospodaření, aby ti, kteří si ty proradné, drzé, protinárodní parazity platí formou povinných koncesionářský poplatků viděli, kam ty jejich peníze tečou, nic se nezmění.

  OdpovědětSmazat
 7. Mnozí jistě sledují program na ČT1 Interview ČT24. Paní Tvarůžková a paní Zárubová, to jsou mistryně v manipulaci, hlavně těch hostů, kteří by mohli směřovat svými odpověďmi úplně jinam, než je "linie ČT".
  V čem spočívá ta manipulace? Položí se hostu otázka, a než host stačí vyslovit hlavní myšlenku své odpovědi, tak "komentátorka" mu skočí do řeči a položí mu otázku novou. Pak se jej manipulativně třeba zeptá: "A vy by jse to tak chtěl? Já být hostem a jen jednou by mě nenechala odpovědět na položenou otázku, tak bych se jí přímo zeptal, proč mě vlastně do pořadu pozvala a proč mi klade otázky, když mě ani nenechá domluvit. Škoda, že se nenašel jediný host, který by jim to řekl.
  Méně vnímavý člověk v tom žádnou manipulaci nevidí, ale pro vnímavého člověka je to zjevná manipulace!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Že se nenašel jediný host? On by se našel, takový, který by tu čůzu inteligentně sundal, ale oni si tam zvou jen samé yesmany typu Fištejn, Kolář, Votápek a podobné "experty". Koller, ten vojenský analytik, stejně jako Robejšek a mnozí jiní už tam mají dveře zavřené.

   Smazat
  2. žadny z pozvanych znamych si nenecha ujit tolik tajnou gaži a o ktere se nesmi dovědět ani soudruzi poslanci nebo senatoři a že to jsou nobl čorkaři stejně jako se to nesmi dovědět trpaslik koncesionař ktery plati protože evidentně hrozi že by koncecionařum davově jeblo a to si j-elita opravdu nepřeji sametu už bilo dost

   Smazat
 8. Já bych tyhle parazity,co volaj po svobodě slova zavřel a na vrch dal pár ran pendrekem.Proč tito potížisti se takto neangažovali před rokem 89.Žumpa kremelské stoky se zase snaží oblbovat veřejnost

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:44 - Hlavně, že se nenechají oblbnout již pořádně oblbnutí blbci tvého typu, ze smrduté žumpy kavárenské. Vaše omezené"myšlení" dvojí metr, manipulace a lži, bez výhrad přijímá se zaslepenou vírou, oddanou zvrácené ideologii, přeplněné pokrytectvím a morálním úpadkem. Potížisti jsou stále ti samí. Jak před rokem 89, tak po roce 89. Stejně tak jsou stále ti samí, šplhouni, patolízalové a tupě oddaní zastánci jakéhokoli režimu, který je momentálně u moci. A je jim jedno, zda ten režim vyplodí jednotnou národní frontu pod vedením jedné strany a dá lidem sociální jistoty, nebo bezdomovce, exekutory nezaměstnané, invazi imigrantů. Stále budou demagogicky obhajovat ten režim, co je právě u moci. Bez ohledu na to, zda režim dává perspektivy pro život potomků, nebo zda přináší humanitární bombardování a pro potomky jen zmar a zkázu.A právě stále ti samí patolízalové a tupě oddaní zastánci jakéhokoli režimu, který je momentálně u moci, právě tací jsou oporou každého režimu a jeho svinstev. Paradoxně právě oni vždy přispějí k pádu toho či onoho režimu. Po každé, vždy se z těchto patolízalů stanou náhle nesmiřitelní odpůrci a bojovníci proti režimu kterému před tím bezvýhradně a lokajsky sloužili.

   Smazat
  2. A pan Koudelka zde -http://protiproud.parlamentnilisty.cz/autor/jindrich-koudelka.htm

   Smazat
  3. Rossolini ještě si zapomněl na soudruha Gustava Husáka,ten 50letech dělal Leopoldově kurvu tvým soukmenovcům z SS

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  5. Rossolini, ty prorežimní hnido křivá, to tě to ale vzalo.
   Evidentně se tebe to všechno týká. Takže ještě jednou a zvracej si tady ty tvý vulgarismy jak je ti libo.
   Potížisti jsou stále ti samí. Jak před rokem 89, tak po roce 89. Stejně tak jsou stále ti samí, šplhouni, patolízalové a tupě oddaní zastánci jakéhokoli režimu, který je momentálně u moci. A je jim jedno, zda ten režim vyplodí jednotnou národní frontu pod vedením jedné strany a dá lidem sociální jistoty, nebo bezdomovce, exekutory, nezaměstnané, nyní už taky invazi imigrantů. Stále budou demagogicky obhajovat ten režim, co je právě u moci. Bez ohledu na to, zda režim dává perspektivy pro život potomků, nebo zda přináší humanitární bombardování a pro potomky jen zmar a zkázu.A právě stále ti samí patolízalové a tupě oddaní zastánci jakéhokoli režimu, který je momentálně u moci, právě tací jsou oporou každého režimu a jeho svinstev. Paradoxně právě oni vždy přispějí k pádu toho či onoho režimu. Po každé, vždy se z těchto patolízalů stanou náhle nesmiřitelní odpůrci a bojovníci proti režimu kterému před tím bezvýhradně a lokajsky sloužili.Jako rossolini.

   Smazat
 9. vlast tě (11:44) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. člověče - není Ti to už trapné, stále opakovat takový blábol ? To jsi nic jiného nebyl schopen vymyslet ? Tak sem raději ani nechoď.. plevelíš tady diskuzi.

   Smazat
  2. copak je (11:44) nějaká diskuze ? na nadávajícího blbečka bez názoru jinak reagovat nelze

   Smazat
 10. Uličkou hanby vypráskat "moderátory" ČT24

  OdpovědětSmazat
 11. Asi za nejodpornější a nejhnusnější považuji štvavé protičínské vstupy Barbory Šámalové v Událostech. Je to prostě hnus! Komunisté byli úplní zelenáči.

  OdpovědětSmazat
 12. Tak jsem si přečetl komentáře u článku na ECHO24 a zvedl se mi žaludek. Tam byla úderná skupina NSA peo ČR kompletní a v plné síle. Jiný názor tam ukamenovali ihned a ještě poukázalli na pravopisné chyby jednoho diskutujícího, který se chtěl zapojit do diskuze a byl smeten... Tam už nepolezu, i kdyby mi za to platili.

  OdpovědětSmazat
 13. 12:47 Barborka je inteligentní kočka.Ty budeš asi šerednej vůl

  OdpovědětSmazat
 14. Barborka a Zdeněček Šámalů...ČT televize pěknej
  rodinnej podnik...

  OdpovědětSmazat
 15. Jestlipak jste si všimli, jak Kalousek začíná mobilizovat proti "sílícím útokům na svobodu a nezávislost naší ČT, snahám kontolovat její hospodaření NKÚ, protože na takovou kontrolu máme právo jen my prostřednictvím Rady, námi jmenované". Prohlašoval to v záznamu jednání parlamentu, vysílaném dnes ráno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím.
   Ono to stejně vypadá,že ČT ovládá TOPka.když tam není Kalousek,tak kníže,nebo jiný TOPák.Právě na to spoléhá Kalousek i Moravec je silně nakloněný TOPce,takže by toho využil i troufalý kandidát na prezidenta Pospíšil.Proto bude o ČT bojovat Kalousek do roztrhání těla.

   Smazat
  2. 13:47 - Já mít svoji televizi, také bych za ní bojoval.

   Smazat
  3. notak kalusovi už nevěři ani ve vatikanu přestože tam jsou mistři světa ve hrach na iluze neviditelno nemožno nebo davovych hypnoz

   Smazat
 16. Panove, predzvykanym officialnim zpravam, dnes veri pouze lide mentalne ZAKRNELI a omezeni !

  Americe vladne internet a nejvice vyhozenych TV v popelnici ma stat Californie.
  (V dobrem technickem stavu !)
  Na TV se radi divaji pouze stare kostelni babicky a male deti.
  Kina zeji prazdnotou take !

  Americky internet je bitevni pole vsech moznych nazoru.
  Je to pozitek ho cist. Doporucuji ho kazdemu z vas.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. tak proto tak vyspělá technika a tolik agentů NSA na sledování internetu doma a v cizině

   Smazat
 17. honolulu to anonym - 10:34

  Libor Stejskal z Aktualne CZ, byl ve svete NEJZNAMEJSI cesky novinar.. Veskera jeho prace + jeho slava, byla znicena .
  Na jeho diskuzich se schazela nejvyssi SMETANKA ceske inteligence, kterou narod ma, ale take nepratele naroda.

  To, ze Stejskal odesel sam - tomu NEVERIM ani slovo !
  Prestoze to byl muj ideologicky odpurce, tak uznavam jeho profesionalni schopnosti.

  Dalsi hvezdou byl Ivan Hoffman z Deniku CZ, ktery byl zpola znicen tim, ze nadiktovana registrace z Pasova
  vyhnala vetsinu zajimavych lidi.

  Protiproud ma take skvele lidi, ale protoze ma registraci, tak ma male diskuze. Velmi rad ctu pana Jana Marenku. Je to objektivni novinar z velkymi znalostmi problemu, ktere ma Amerika.

  Cesi, NIKDY si nedejte diktovat svuj svobodny projev a svobodne mysleni. I kdyby jste tvrdili, ze zemekoule je placata, tak je vas projev chranen americkou Constituci a ta je svata.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 18. Posledni svobodna platforma svobodneho vyjadrovani je Nova republika...

  Je zarazenym trnem v myslicim ustroji prazske kavarny.
  To poplatne myslici ustroji, je jejich rektalni vybezek.

  Zpravy - noviny vznikly v Rime v roce 59 B.C. Jmenovaly se ACTA DIURNA a byla vzdy svobodna a kousava.
  ACTA DIURNA byla casto nenavidena diktatory a tyrany, ale nikdy nebyla umlcena. Neslo to, ani za panovani Caliguli.

  Svobodna recnicka platforma existovala take, a to v kazdem meste patrici Rimu - bylo FORUM na ktere stvala platforma, kde kazdy mohl oslovit spoluobcany.
  Cesi NEDEJTE SI VZIT SVOBODU SLOVA ! Ja vam dana anickymi Bohy. Spravne rika pan Dvorak vetu z Rima !
  VOX POPULLI - VOX DEI (Vule lidu vule Bohu.)
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 19. Rimska R O S T R A platforma pro svobodne vyjadrovani musi byt v Cesku zachvana na vecne casy.

  Predepsane mysleni a mluveni je barbarsky despoticky diktat a neni to
  EVROPSKE !
  (Doufam, ze nemusim poukazovat na ty, kteri ho do Evropy zavadeli.)
  ROSTRA byla nejen v Rime, ale i v Recku a dokonce i na Krete 2000 B.C. (To rika anticka knihovna.)
  honolulu  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro honolulu.
   Děkuji za Vaše vstupy,pokaždé máte co říci.
   Jak odešel L.Stejskal z Akt.cz,nesleduji jeho stopu.Když odcházel,tak psal,že ho přemluvili kamarádi do nějakého zahraničního projektu,snad placení ze zahraničí,možná Sorós.Někde jsem zaznamenal,že by měl působit v Hlídacím psu,org.Jinak víme,že byl velice choulostiví,napsat nějakou kritiku na židy.

   Smazat
 20. jako byla doba ledova je doba internetu mobillu a kabel tv otom nemuže pochybovat žadny zdravy mozek ktery ale nedokaže pochopit proč platit to co jsem si neobjednal a ani to nechci jen pitomci z parlamentu či sernatu a permanentni dobroseři z čete či jako soudruch prasedident a jeho kamo veleba nejsou sto toto pochopit nejen přesto že si stale žiji jako v komunismu a že je to technicky hračka odstřihnout toho kdo podělanou čete nechce taktež nemuže pochybovat krom idiotu pitomcu od přirody a rady pro rozhlas a čete vubec nikdo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ale to je problém toho, že jste nepochopil systém.- my platíme ČTV za to, aby nebyla závislá na reklamě ! pochopil jste ?
   A protože je to veřejnoprávní médium, tak je to zapsané v zákoně - takhle to funguje ve většině zemí EU.
   Pokud se vám to nelíbí, tak zvolte při volbách stranu, která to zruší. Neustálé stížnosti nemají smysl.

   Smazat
 21. Trochu hodně mi tady vadí příspěvky, které jakoby vypadly z úst Rosenbergových a stránek Streicherova Der Stürmer. Kdybych chtěl, aby vůči někomu byla vyvozena trestní odpovědnost, nebo byla zakázáno (znemožněnoú určitě diskusní fórum, přispíval bych přesně tak a počkal, až na to někdo upozorní. Je to plné nenávisti - pro rasu. Vymazal bych to. Lidí je jak sraček (řečeno slovy "klasika"), ale Nová republika je jen jedna. Prosil bych diskutující, aby takových zlých výlevů vůči jakékoliv rase znechali. Je to nejen trestné, ale hlavně nemravné.

  OdpovědětSmazat
 22. Souhlas NR nesmi byt ohrozena - a pro zajimavost !
  Ten Vami uvedeny priklad, Alfred Rosenberg (20:08), je nacisticky hlavolam pro kazdeho !

  On totiz pracoval pro Sovety a v roce 1918 a byl poslan do Parize. Po navratu zazil takovou hruzu, ze utekl do Mnichova.. Vrazdneni ruske stredni tridy Bolseviky.

  (Prestoze mel vystudovanou vysokou skolu v Moskve a Rize, tak radej zvolil bidu v Mnichove, kde HLADEM a na TB zemrela jeho zena.)

  To vse co zazil pod bolsevickou vladou v Rusku z neho udelalo APOSTOLA v NASDAP !

  On a Eckart zalozili THULE society. Byl to nadany spisovatel a ovladal nemcinu a rustinu bezvadne.

  Jmena jeho knih, ktere otrasly Nemeckem a Evropou zde nenapisi, nebot bych byl obvinen z toho, ze jsem zavrazdil
  Abrahama Linkolna a bylo by mi snadno dokazano, ze jsem to byl opravdu JA - vzdy zvedavy honolulu, milujici knihy vsech barev.

  Je treba cist vsechno ! To NEZNAMENA, ze s tim musite souhlasit.
  honolulu

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.