Reklama

.

.

úterý 12. dubna 2016

Stížnost na ČT je hotova – co dál? Díl III


sestavil PP
pokračování ze včerejška 

12.4.2016  Kosta zostra čili  vlkovobloguje.wordpress.com

Následující část se týká především sestřelení letu MH17. ČT vytvářela dojem, že obrovské množství důkazů ukazuje, že letadlo bylo sestřeleno tzv. „proruskými separatisty”.

ČT zejména:

1/  v souvislosti se zřícením letu MH17 věnovala 87% obviňujících článků těm obviněním, která byla v souladu s redakční linií, přičemž:

 • věnovala článek prvnímu kyjevskému tzv. odposlechu, přičemž ignorovala skutečnost, že ten byl zcela očividně zfalšován, jelikož:
 • dle něj letadlo sestřelily současně 2 nebo 3 skupiny
 • dle něj se letadlo zřítilo a případně i rozpadlo na místech, která od skutečného místo zřícení a rozpadu byla vzdálena desítky kilometrů

 • v titulku tvrdila, že dle „komentátorů” (tj. dle dvou komentátorů) letadlo nejspíše omylem sestřelily ozbrojené síly Doněcka/Luhanska, zatímco v něm ignorovala názor třetího komentátora, který hovořil jinak (jeho názor byl uveden teprve hlouběji v článku)
 • ignorovala skutečnost, že americké velvyslanectví v Kyjevě, ministr J. Kerry, stálá zástupkyně USA při OSN S. Powerová, jeden ze dvou výše zmíněných komentátorů a další nepravdivě tvrdili, že se Igor Strelkov na sociálních sítích přihlásil k sestřelu letadla
 • jindy sama ČT tvrzení vydávala za fakt

 • věnovala článek kyjevskému videu, které prý zachycovalo pohyb BUKu krátce po zřícení letounu, zatímco ve stejný den bagatelizovala výrok J. Štefce, dle kterého není Kyjevem poskytnuté video důvěryhodné (vyjádření bylo uvedeno teprve hlouběji v tematicky nesouvisejícím článku)
 • dodatečně též ignorovala skutečnost, že pozdější vyjádření kyjevského ministra (dle kterého bylo video pořízeno v Luhansku) bylo v rozporu s dojmem (dle kterého bylo video pořízeno v Krasnodonu), který ministr podivnou volbou slov dříve vytvořil

 • dále dodatečně ignorovala skutečnost, že kdyby letadlo sestřelil BUK ze Snižne /Sněžnoje/ (jak ve své poslední verzi tvrdil Kyjev), který by následně jel do Krasnodonu (jak tvrdil Kyjev), pak by neexistoval žádný zřejmý rozumný důvod jet oblastí, která dle pozdějšího kyjevského tvrzení byla ve videu zachycena, jelikož by taková trasa:

 • vedla oblastí, o níž se dle Kyjeva aktuálně bojovalo

 • byla minimálně o 70-90 kilometrů delší než přímé trasy (vedoucí navíc oblastmi, které dle kyjevské mapy byly tehdy pro transport bezpečnější)
 • ignorovala skutečnost, že druhý tzv. odposlech, který zveřejnila SBU, byl v rozporu s prvním tzv. odposlechem a i sám se sebou, především:
 • SBU v něm obvinila již třetí nebo čtvrtou skupinu
 • SBU v něm tvrdila, že letadlo měl sestřelit BUK z okolí Snižne/Sněžnoje (z oblasti na jih od letadla), zatímco dle prvního tzv. odposlechu ho měly sestřelit skupiny, které působily v obcích vzdálených desítky kilometrů od Snižně/Sněžnoje (v oblastech na sever od letadla)
 • SBU v něm tvrdila, že se velitel třetí/čtvrté skupiny i se svým BUKem nacházel v 9 ráno v Doněcku, leč zároveň se dle ní ve stejnou dobu ten samý člověk nacházel v desítky kilometrů vzdálené Marinovce (patrně i s BUKem)
 • nepravdivě tvrdila, že B. Obama a S. Powerová ze sestřelu přímo obvinili Doněck/Luhansk
 • a výroky S. Powerové dalšími způsoby překrucovala (případně jí připsala výroky, které ani vzdáleně nepronesla)
 • v prvních několika desítkách hodin věnovala obviňující články pouze těm obviněním, která byla v souladu s redakční linií, přestože:
 • žádný z těchto článků nebyl v pořádku

 • ruské ministerstvo obrany již den po zřícení tvrdilo, že se v oblasti nacházely kyjevské BUKy ze 156. protiletadlového raketového pluku, aktivní radary Kupol a kyjevská letadla
 • ignorovala/bagatelizovala skutečnost, že Kyjev neuzavřel vzdušný prostor, ač to bylo v jeho moci a přestože k tomu měl dlouhodobě dostatek důvodů (kvůli přítomnosti svého letectva a svých protiletadlových sil)
 • věnovala článek kyjevskému obvinění, dle kterého byla raketa odpálena u obce Snižne/Sněžnoje na příkaz I. Bezlera, přičemž ignorovala skutečnost, že I. Bezler velel milici v téměř 60 kilometrů vzdálené Horlivce/Gorlovce
 • obdobně ignorovala skutečnost, že kyjevské obvinění bylo v rozporu s dalšími fakty i s částmi dvou předchozích tzv. odposlechů
 • tvrdila, že I. Strelkov je jednoznačně plukovníkem GRU, přestože:
 • tvrzení nedoložila
 • ignorovala např. reportáž deníku NYT, dle které obvinění, že je I. Strelkov agentem, nebylo doloženo důkazy a dle které se spíše zdálo, že jedná na základě vlastního přesvědčení

 • ignorovala články R. Parryho, držitele Polkovy ceny a finalisty Pulitzerovy ceny, který uvedl, že dle jeho spolehlivého zdroje přinejmenším někteří analytici americké rozvědky došli k závěru, že:
 • letadlo bylo sestřeleno kyjevskými jednotkami, jež mohly být napojeny na jednoho z kyjevských oligarchů
 • nejsou k dispozici důkazy, které by prokazovaly dodání potřebné techniky z Ruska

 • na základě článku agentury Reuters vydala článek, který vytvářel falešný dojem, že se A. Chodakovskij, velitel doněckého batalionu Vostok, přiznal k sestřelení letadla a že dále tvrdil, že systém mohl být poslán do Ruska, přestože:
 • nic takového z citací uvedených v původním článku nevyplývalo
 • jednotlivé části původního článku se vzájemně popíraly
 • některá z údajných vyjádření uvedených v původním článku byla v rozporu s výroky, které A. Chodakovskij poskytl několik hodin před zveřejněním článku, jakož i několik hodin po jeho zveřejnění
 • nepravdivě tvrdila, že „jeden z povstalců” údajně pro italský list připustil, že civilní boeing sestřelili „povstalci” v domnění, že jde o armádní letoun s výsadkáři, přestože:
 • z citací uvedených v odkazovaného článku nic takového nevyplývalo

 • dle citací pouze tvrdil, že po zřícení viděl na obloze cosi, co chybně identifikoval jako padáky, a že si po zřícení jeho jednotka po určitou dobu myslela, že se povedlo sestřelit kyjevské letadlo
 • věnovala články tvrzení J. Kerryho a nejmenovaných činitelů amerických tajných služeb, přičemž:
 • ignorovala skutečnost, že ministr (mimo jiné) v rámci předem připraveného prohlášení pro pět stanic nepravdivě tvrdil, že se I. Strelkov na sociální síti vychloubal sestřelením letadla
 • ignorovala skutečnost, že výroky ministra a nejmenovaných činitelů amerických tajných služeb byly v rozporu, především:
 • ministr tvrdil, že má k dispozici video, které zaznamenalo převoz systému BUK „zpět do Ruska” (aniž by jakkoliv zpochybnil jeho věrohodnost), zatímco činitelé tajných služeb dle AP uvedli, že video nebylo dosud (tj. 2 dny po ministrově výroku) ověřeno
 • ministr dále tvrdil, že Rusko vysoce pravděpodobně poskytlo systém BUK a že vycvičilo posádku, zatímco dle AP a Los Angeles Times činitelé rozvědky uvedli, že nemají k dispozici žádné důkazy, které by toto potvrzovali
 • ignorovala prohlášení V. Bolotova, který jménem Luhansku nabídl poskytnout pro účely vyšetřování nefunkční BUK, který luhanské ozbrojené síly měly mít v držení
 • namísto toho vytvářela falešný dojem, že držení BUKu (ač nefunkčního) je ze strany Doněcku/Luhansku kategoricky popíráno
 • věnovala článek třetímu kyjevskému tzv. odposlechu, přičemž ignorovala skutečnost, že i ten byl s nejvyšší pravděpodobností zfalšován
 • především tvrdil, že se letadlo v určitý čas blížilo k veliteli milice v Horlivce, který dle SBU vydal rozkaz k sestřelu, přestože dle dostupných informací letadlo již v daný čas bylo za Horlivkou (nemluvě o dalších skutečnostech)
 • ignorovala memorandum některých bývalých zaměstnanců CIA, NSA, FBI, amerických ministerstev a dalších úřadů a agentur, kteří vyzvali amerického prezidenta, aby buď zveřejnil skutečné věrohodné důkazy, nebo zakročil proti šíření nedoložených obvinění

 • důsledně bagatelizovala skutečnost, že Kyjev na konci července zintenzívnil svou ofenzívu, v důsledku čehož bránil Nizozemcům a Australanům v přístupu k troskám
 • nepravdivě tvrdila, že se ruští představitelé omezovali na kritiku podílu Kyjeva na propuknutí bojů na východě země, přestože ruská strana Kyjev opakovaně nepřímo obvinila ze sestřelu (tvrzením, že se v oblasti pohybovaly jeho BUKy, že se v blízkosti civilního letadla pohyboval kyjevský letoun, že jeho protiletadlové radary byly v relevantním období aktivní, položením dvaceti otázek, atd.)

 • věnovala článek kyjevskému obvinění, dle kterého „teroristé a žoldnéři” chtěli sestřelit letadlo společnosti Aeroflot, což mělo vytvořit záminku pro vpád ruských vojsk, přičemž:
 • ignorovala skutečnost, že dle předchozího kyjevského tvrzení bylo cílem kyjevské vojenské letadlo
 • na počátku srpna tvrdila, že „západní a ukrajinští vyšetřovatelé” tvrdili, že raketa byla odpálená „z prostoru ovládaného proruskými povstalci”, přestože:
 • tvrzení nijak nedoložila
 • osoby všeobecně označované za „vyšetřovatele” (tedy Joint Investigation Team a Dutch Safety Board) nic takového netvrdily
 • výraz „prostor ovládaný proruskými povstalci” začali krátce po zřícení letounu používat představitelé USA (aniž by své tvrzení doložili), leč zároveň ze slov S. Powerové vyplývalo, že tím nebylo míněno, že by raketa byla s jistotou odpálena tzv. „povstalci”
 • na počátku srpna tvrdila, že příslušníci ozbrojených sil Doněcku/Luhansku „pravděpodobně znovu odpálili raketu z baterie BUK” proti kyjevskému bezpilotnímu letounu, přičemž:
 • svá tvrzení nijak nedoložila (pouze vydávala kyjevská obvinění za pravděpodobnou možnost)
 • ignorovala skutečnost, že tvrzení o použití BUKu je v rozporu s předchozím kyjevským tvrzením, dle kterého byl BUK schován v Rusku
 • ignorovala skutečnost, že použití BUKu proti bezpilotnímu letounu by představovalo zbytečné plýtvání munice

 • o několik dní později opět věnovala prostor novému kyjevskému tvrzení o použití BUKu proti jeho stíhačce, přičemž v televizním vysílání tvrzení dokonce vydávala za jednoznačný fakt

 • měsíc po zřícení ČT tvrdila, že dle „nové verze SBU” mohli letadlo sestřelit „ukrajinští vojáci”/„naši specialisté”, kteří po připojení Krymu přešli na ruskou stranu, přičemž:
 • ignorovala skutečnost, že tvrzení o více verzích se zdá být v rozporu s předchozím tvrzením SBU, dle kterého byli do zřícení jednoznačně zapleteni ruští občané a dle kterého letadlo jednoznačně sestřelili příslušníci ruské armády
 • měsíc po zřícení dále tvrdila, že Kyjev „zveřejnil fotografie a záznamy telefonických rozhovorů mezi rebely, které mají dokazovat, že na stroj stříleli právě oni v domnění, že jde o ukrajinské vojenské letadlo”, přičemž:
 • tzv. odposlechy vydávala za fakt, zatímco ignorovala skutečnost, že odporovaly známým faktům, logice i sobě navzájem a že tedy byly zjevně zfalšované
 • ignorovala skutečnost, že tzv. fotografie byly ve skutečnosti obrázky nahrané kýmsi na internet a nebylo tedy možné spoléhat na jejich věrohodnost
 • ignorovala skutečnost, že SBU později tvrdila, že skutečným cílem nebylo kyjevské vojenské letadlo, nýbrž ruské civilní letadlo
 • měsíc po zřícení dále tvrdila, že „USA s odvoláním na satelitní data tvrdí, že střela vyšla z území kontrolovaného separatisty”, přičemž:
 • ignorovala skutečnost, že 2 satelitní snímky, které byly zveřejněny, nic neprokazovaly (jeden byl několik let starý, zatímco druhý měl dokazovat pouze zvýšenou aktivitu na rostovské základně)
 • ignorovala skutečnost, že se ministr Kerry a tři anonymní činitelé americké rozvědky ve svých vyjádřeních pro americká média odvolávali na neověřené či jiným způsobem pochybné zdroje
 • ignorovala skutečnost, že tvrzení anonymních činitelů rozvědky byla v rozporu s dřívějšími výroky ministra Kerryho
 • ignorovala skutečnost, že dle R. Parryho minimálně někteří analytici americké rozvědky dospěli k závěru, že dle satelitních snímků a dalších informací letadlo pravděpodobně sestřelily kyjevské jednotky
 • ignorovala skutečnost, že pojem „území kontrolované separatisty” není příliš použitelný, jelikož konflikt nebyl zákopovou válkou a reálně kontrolovány byly pouze určité body, nikoliv veškerá území, která byla na mapách zakreslena jakožto území jedné či druhé strany
 • ignorovala skutečnost, že američtí činitelé šířili jednoznačně nepravdivé tvrzení o chlubení se I. Strelkova na sociální síti

 • měsíc po zřícení dále tvrdila, že „rebelové i Rusko naopak ze střelby obviňují Kyjev, Moskva navíc tvrdí, že malajsijské letadlo sledoval i ukrajinský bitevník”, přičemž:
 • ignorovala veškeré jejich argumenty (především údajné satelitní snímky kyjevských BUKů ze 156. protiletadlového raketového pluku u obce Zaroščenske, radarové záznamy a záznamy aktivity radarů Kupol)

 • ignorovala či důsledně bagatelizovala informaci agentury UNIAN, která s odvoláním na kyjevskou prokuraturu uvedla, že výsledky vyšetřování budou moci být zveřejněny jen se souhlasem Kyjeva
 • v září věnovala článek tvrzením údajných svědků, kteří ovšem jen opakovali několik týdnů stará kyjevská obvinění a standardní nevěrohodná tvrzení (typu, že příslušníci ozbrojených sil Doněcku/Luhansku jsou obecně nedisciplinovaní, čímž je lze rozeznat od ruských vojáků)
 • v říjnu nepravdivě tvrdila, že německá rozvědka obvinila ze sestřelu síly Doněcku/Luhansku, přičemž:
 • ve skutečnosti toto pouze tvrdil časopis Spiegel v určitých částech svého článku, zatímco v jednom odstavci tvrdil, že rozvědka má k dispozici informace, které (pouze) „naznačují”, že protikyjevské síly získaly relevantní systém z kyjevské základny a že ho použily k sestřelení letadla

 • ignorovala skutečnost, že údajné obvinění německé rozvědky bylo v rozporu s obviněními, dle kterých systém přijel z Ruska

 • dodatečně ignorovala informaci, dle které německé ministerstvo zahraničí ruskému velvyslanectví sdělilo, že média tvrzení rozvědky překroutila
 • v dubnu ignorovala skutečnost, že se nizozemská policie obrátila na veřejnost videem, které bylo založeno na:
 • tvrzeních SBU, přestože v danou dobu již bylo zcela zřejmé, že se jedná o mimořádně nedůvěryhodný zdroj
 • údajné fotce, jejíž jednotlivé části vykazovaly odlišnou kvalitu (což je jeden z hlavních znaků ukazujících na falšování)
 • jiných lehce zfalšovatelných fotkách a videích
 • v květnu v souvislosti s údajně uniklým přísně tajným dokumentem nepravdivě tvrdila, že kdyby byl dokument autentický, připouštěla by jím ruská strana vůbec poprvé skutečnost, že se letadlo zřítilo kvůli raketě ze systému BUK (zatímco dosud dle ČT Rusko takovou verzi odmítalo a tvrdilo, že letoun zasáhla raketa z kyjevského bojového letounu)
 • ve skutečnosti ruská strana již krátce po zřícení tvrdila to samé, co prý bylo obsahem údajně uniklého dokumentu
 • pokud by tedy dokument byl autentický, bylo by jím potvrzeno, že ruská strana měla k dispozici studii, která byla v souladu s tím, co Rusko veřejně deklarovalo již 21. července 2014

 • v červnu na základě článku Spiegelu tvrdila, že dle „britských investigativců” (tj. serveru Bellingcat) Rusko zfalšovalo snímky, na nichž měly být zachyceny kyjevské BUKy u obce Zaroščenske (přičemž hlouběji v článku ČT určitá tvrzení Bellingcatu vydávala za fakt), přičemž dodatečně ignorovala následující článek Spiegelu, v němž bylo uvedeno, že:
 • časopis práci Bellingcatu nechal zkontrolovat expertem na přezkum fotografií, který uvedl, že Bellingcat postupoval nevědecky a jen četl z kávové sedliny

 • zakladatel stránky FotoForensic.com, kterou měl Bellingcat použít, uvedl, že práce Bellingcatu je dobrou ukázkou, jak se analýza fotek provádět nemá
 • i dodatečně ČT poskytovala Bellingcatu značný prostor a jeho pracovníky dokonce označovala za „experty” (nebo je tak vykreslovala), přičemž:
 • ignorovala kritiku práce serveru a skutečnost, že opakovaně byla prokázána jeho nedůvěryhodnost

 • ignorovala práci jiných internetových „investigativců/expertů”, kteří na základě stejných metod došli k odlišným závěrům, např.:
 • Kyjev společně s Bellingcatem tvrdil, že se 17. července BUK přesunul společně s batalionem Vostok z Doněcku do Snižne, přičemž v daný den konvoj Vostoku skutečně jel danou trasou a byl na několika místech natočen, leč BUK součástí konvoje nebyl
 • kdyby určité materiály, které prý zachycovaly přesun BUKu v daný den, byly autentické, musel by se daný BUK pohybovat dosti nezvykle (tj. rychle v určitých oblastech, leč pomalu v jiných, aniž by k tomu byl zřejmý důvod) a musel by navíc předjet konvoj Vostoku, přestože prý měl být jeho součástí
 • Bellingcat se odvolával na 5 příspěvků na sociálních sítích, které měly dokazovat, že BUK byl v danou dobu v dané oblasti přepravován v rámci zmíněného konvoje, přestože 3 z těchto příspěvků nic neprokazovaly, zatímco zbývající dva pocházely od spolupracovníka SBU, který se v oblasti nenacházel (a není známo, kdo byl zdrojem jeho tvrzení)
 • navíc relevantní příspěvky ze sociálních sítí zmiňují detaily, které jsou v rozporu se známými fakty, což společně s dalšími skutečnostmi vede k závěru, že sociální sítě byly v předstihu využity za účelem vytvoření „důkazů” podporujících kyjevskou verzi
 • kyjevské tzv. odposlechy vykazují znaky manipulace
 • videa a fotky, které měly zachycovat převoz BUKu, byly jednoznačně zfalšované nebo mohly být snadno zfalšovány – přesto s nimi Bellingcat pracoval bez jakéhokoliv kritického zhodnocení
 • kyjevské ozbrojené síly se 17. července nacházely v oblasti, kterou výrobce BUKů vyznačil jako oblast, odkud by raketa byla odpálena, kdyby letadlo bylo sestřeleno BUKem
 • BUK či BUKy byly zaznamenány u obce, kterou vede silnice do dané oblasti
 • mezi 21. a 25. červencem Kyjev danou oblast mimořádně silně bombardoval, přestože není známo, že by se v ní nacházely protikyjevské síly, což by mohlo svědčit o snaze zakrýt stopy
 • na sociálních sítích se během několika minut a desítek minut po zřícení objevily příspěvky, dle kterých byla slyšet hlasitá rána v okolí města, které se nachází několik kilometrů od vyznačené oblasti
 • v srpnu ignorovala článek R. McGoverna, bývalého dlouholetého analytika CIA, který uvedl především následující:
 • absence „Intelligence Assessment” a jednání Director of National Intelligence naznačuje, že analytici amerických tajných služeb odmítli po zřícení zbrkle obvinit Rusko a že tajné služby ani dodatečně nezískaly informace, které by dokazovaly tvrzení těch amerických politiků, kteří ze zřícení obvinili Doněck/Luhansk a Rusko
 • v říjnu v článku o nové studii zbrojovky vyrábějící BUKy (dle které platilo, že pokud byl boeing sestřelen ze systému BUK, pak ho zasáhla raketa 9M38 ze směru od obce Zaroščenske) ČT především:
 • nepravdivě tvrdila, že podle „původní ruské teorie” měla dopravní letoun zasáhnout raketa vypálená z kyjevského letounu
 • tvrdila, že zbrojovka své závěry stavěla proti „důkazům” Kyjeva a západních vlád, dle nichž prý raketa byla vystřelena z území Doněcku/Luhansku, aniž by uvedla, jaké údajné „důkazy” měla na mysli
 • tvrdila, že dle Kyjeva letadlo sestřelily ozbrojené síly Doněcka/Luhanska v domnění, že se jednalo o kyjevský vojenský letoun, přestože toto byla pouze jedna z více verzí, které Kyjev postupně zveřejnil (a které v době zveřejnění vydával za jednoznačný fakt)
 • ignorovala zprávu nizozemské komise CTIVD o informacích, které nizozemské tajné služby měly před zřícením k dispozici, přičemž v ní bylo uvedeno především následující:
 • kyjevské ozbrojené síly měly na „východě země” rozmístěny relevantní systémy
 • není známo, že by doněcké/luhanské ozbrojené síly disponovaly relevantními systémy (měly k dispozici pouze slabší zbraně)
 • zhruba tři týdny před zřícením sice získaly kyjevské BUKy ze základny v Doněcku, nicméně během července několik „důvěryhodných zdrojů” sdělilo, že tyto systémy nebyly funkční a nemohly tedy být použity
 • není známo, že by ze strany Ruska byly dodány relevantní systémy (ač se nacházely na jeho území)
 • není známo, že by doněcké/luhanské ozbrojené síly byly v Rusku cvičeny k užívání relevantních systémů
 • 3 dny před zřícením byl sestřelen kyjevský letoun An-26, přičemž dle dostupných informací nebyl sestřelen relevantním systémem
 • naopak měl být sestřelen výrazně slabší protiletadlovou technikou (bylo tedy rozporováno tvrzení Kyjeva, že se letoun pohyboval tak vysoko, že nemohl být sestřelen žádnou ze zbraní, jež byly dosud zaznamenány ve výzbroji Doněcku/Luhansku)
 • v souvislosti s obsahem práce Dutch Safety Board:
 • bagatelizovala skutečnost, že dle ní Kyjev neuzavřel vzdušný prostor, přestože k tomu měl dostatek důvodů
 • nepravdivě tvrdila, že dle Dutch Safety Board za pád letadla mohla raketa ruské výroby
 • v některých případech nepravdivě tvrdila, že dle práce raketa byla odpálena „z území kontrolovaného separatisty”

 • závěry práce Dutch Safety Board vydávala v Událostech za nezpochybnitelný fakt, přestože i bez jakýchkoliv znalostí technických podrobností bylo možné najít určité nesrovnalosti, především:
 • pouhé údajné kyjevské podezření, že jeho letadla byla 14. a 16. července sestřelena systémy schopnými sestřelit vysoce letící letadla (tj. ruským letadlem či systémem Pancir), dle ní představovalo dostatečný důvod k uzavření vzdušného prostoru
 • naopak jistota, že se v oblasti dlouhodobě pohybovala kyjevská technika schopná sestřelit vysoko letící letadla, dle ní nebyla podstatná
 • důsledně bagatelizovala zprávu nizozemských tajných služeb, dle které tajné služby u analyzovaného případu dospěly k závěru, že kyjevské letadlo nebylo 14. 7. sestřeleno systémem, který by byl schopen sestřelit i vysoko letící letadla (sestřel z 16. července nebyl zmíněn)
 • bagatelizovala kritiku ze strany ruské Federální agentury pro leteckou dopravu, když nepravdivě tvrdila, že agentura obvinila Dutch Safety Board ze spiknutí, a když důsledně bagatelizovala a ignorovala skutečnou kritiku ze strany agentury, která se opírala především o následující argumenty:
 • činitelé Dutch Safety Board ignorovali nabídku přijet do Ruska a seznámit se zde s parametry systému BUK
 • informace o nalezených střepinách byla agentuře sdělena teprve při posledním setkání v srpnu s tím, že další setkání již neproběhnou a že žádné další komentáře agentury nebudou přijaty
 • výpočty zbrojovky vyrábějící BUKy byly vytrženy z kontextu
 • dle studie byly nalezeny celkem dvě střepiny motýlkovitého tvaru, které prý ztratily zhruba 30% své hmotnosti a přes 60% své tloušťky
 • ruští experti ovšem provedli experimenty a simulaci, jejichž cílem bylo zjistit, jak motýlkovité střepiny z hlavic 9N314M změní svůj tvar a hmotnost po nárazu do překážky (konkrétně do hliníkových plechů o tloušťce 12 mm či do kokpitu letounu Il-86)
 • při experimentech se ukázalo, že motýlkovité střepiny průměrně snížily svou hmotnost pouze o 3-12%, zatímco simulace deformace ukázala, že ty střepiny, které ztratily 60% své tloušťky, změnily také svůj tvar natolik, že je nelze srovnávat se střepinami uvedenými v nizozemské studii
 • při kontrolních testech 96% motýlkovitých střepin zachovalo svůj tvar a ztratilo jen 6-7% své váhy po proniknutí dvěma ocelovými překážkami (z nichž každá měla 5 mm), což odpovídá výše uvedeným experimentům a simulacím
 • váha a rozměry oněch dvou střepin, které dle nizozemské studie pocházely z hlavice 9N314M, tedy neodpovídají výsledkům těchto experimentů a simulací
 • chemické složení nalezených střepin odporuje závěru, že pocházejí z hlavice 9N314M
 • vstupní otvory nalezené na vraku letadla neodpovídají těm, které běžně vytváří detonace hlavice 9N314M (při experimentu bylo zaznamenáno mnoho otvorů motýlkovitého tvaru na trupu pokusného letadla, zatímco na vraku malajského letadla nebyly nalezeny žádné otvory motýlkovitého tvaru)
 • tvrzení o místě výbuchu, orientaci rakety a možné oblasti odpálení neodpovídají specifikacím raket 9M38 ani skutečnému poškození přední části trupu letadla
2/  ignorovala/bagatelizovala skutečnost, že se Spojené státy rozhodly vyzbrojit a vycvičit kyjevské polovojenské jednotky namísto klasické armády

3/  věnovala rozsáhlý prostor obviněním vůči ruskému humanitárnímu konvoji, přestože mohla a měla vědět, že obvinění běžně pocházela z nedůvěryhodných zdrojů, že nebyla ničím průkazným doložena, že si navzájem protiřečila a že tedy jejich informační hodnota byla zcela mizivá; přičemž dle těchto obvinění:

 • kamiony sloužily k propagandě a odvedení pozornosti
 • kamiony vezly zásoby „rebelům”, leč zároveň byly poloprázdné
 • kamiony řídily vojensky vycvičené osoby převlečené za řidiče, které měly být po cestě přepadeny ruskými vojáky nebo luhanskými jednotkami nebo kyjevskými jednotkami, čímž měla vzniknout záminka k vyslání ruských vojáků
 • kamiony (vůči nimž měl být plánován útok) ve skutečnosti realizovaly plán na odvezení zařízení zbrojovek

4/  vůči humanitárnímu konvoji jednala výše uvedeným způsobem, zatímco bagatelizovala či ignorovala:

 • násilnou činnost během únorového povstání
 • protiústavní jednání parlamentu
 • snahu dokončit převrat násilným ovládnutím celé země
 • činnost kyjevských nestátních ozbrojených skupin
 • dlouhou řadu dalších případů, v souvislosti s nimiž by spíše bylo možné očekávat obviňování a odsuzování

63 komentářů :

 1. Podejte stížnost k Ústavnímu soudu. Podání medializujte pomocí Nezávislé TV na Pravdivě .eu. Informujte veřejnost pomocí sociálních sítí, že stížnost byla podána. Aspoň jeden redaktor Nezávislé TV před budouvu soudu, rozhovory, eventuelně anketa mezi lidmi a medializace ankety.
  Pokud nebude ochotna Nezávislá TV, to píšu u vědomí tradičních řevnivostí mezi českými oponenty všeho druhu, tak tedy pošlete někoho s kamerou, vytvořte vlastní redakci, KOso.
  Najděte právníka, který je ochoten s vámi stížnost k ÚS podat.MEDIALIZUJTE. Lidé mají čt plné zuby. Dochází k porušování zákona o objektivním zpravodajství, za něž platíme!! Jsou to vcelku miliardy, které čt shrábne za podvodné manipulace. Dívám se na TA3 a STV1 na zprávy. Jakto, že u nich je lepší zpravdodajství? Jak to, že, když si pozvou experta, umí se jednak vyjadřovat plynule a za druhé přece jen objektivněji? Když to jde na Slovensku, musí to jít i zde. Je třeba rozkrýt, kdo vládne ČT, kdo tahá za nitky a toto zveřejnit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak. Žalobu nebo stížnost k ÚS. Stěžovat si u ČT je naprosto zbytečná aktivita.

   Vymazat
  2. není to možné kvalifikovat,jako propagandu vyvolávanou nenávist k cizímu národu a jeho představitelům,není to trestný čin?

   Vymazat
 2. přestaňte tady blábolit a smiřte se s tím, že specialisté to vyšetřili a sepsali jasnou zprávu, tu najdete třeba zde: http://www.onderzoeksraad.nl/en
  Domýšlením nesmyslných konspirací (namátkou, jenom co rusové vymysleli: mrtvoly v letadle, stíhačka, druhá a jiná stíhačka, žádný BUK, potom BUK ano ale jiný BUK, úžasné družicové fotky atd..) se Rusům daří neustále znevěrohodňovat oficiální závěry vyšetřovací komise. Já se ani nedivím, že to dělají, když mají máslo na hlavě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vysvětlete, velkomožný pane, co by sestřelem boeingu ti Rusové získali.

   Vymazat
  2. 15:57 nic by nezískali, separatisté letadlo sestřelili omylem. přečtěte si nizozemskou zprávu. tam to všechno je - vyšetřeno odbornou komisí. Že se to Rusům nelíbí, tak to je logické - Vám to není logické ?

   Vymazat
  3. Kavárenskej,opakuješ do zblbnutí pořád to stejný!!!!

   Vymazat
  4. 17:40 a pořád Vám to nestačí .. ach jo. zdravím z kavárny.

   Vymazat
  5. Milý zlatý boubelatý Anonyme 12. dubna 2016 14:22.

   Jestliže by měli tzv. "západní" spojenci alespoň JEDEN JEDINÝ PROKAZATELNÝ DŮKAZ, že letadlo sestřelili Rusové, tak se o tom píše ještě dnes!!! Rusům by se to omílalo denně až do zblbnutí(jejich a nebo našich, to už je jedno). Jak vidno, Zblbli jen někteří.

   Vymazat
  6. Doplnění: sestřelení letadlo s ruskou pomocí, to je přesnější.

   Vymazat
  7. Místo toho trapného papouškování protiruské propagandy, které tady moc nezabírá, si běž uvázat věnec s fábory na hlavu a skákej: Kdo neskáče - je Moskal! To ti půjde líp než logika.

   Vymazat
  8. Pane z "kavárny", verzi "sundáno omylem" nemohu akceptovat pro příkaz(neznámého), odklonit let! Je to tak těžké pochopit?

   Vymazat
  9. 17:34 Kompletní originální Nizozemskou zprávu jsem přečetl celou a nic z toho, co tvrdíte, tam není. Naopak nizozemský generální prokurátor v den jejího zveřejní v ČT výslovně prohlásil, že se neví, kdo letadlo sestřelil. Pikantní bylo, že při jeho slovech běžel na obrazovce podtitulek. "Holandská komise potvrdila sestřelení Boeingu povstalci". Tak se dělá ubohá propaganda, na kterou skočí jen takoví nedovtipové, jako jste vy.

   Vymazat
  10. K 14:22 právě, že nic nevyšetřili a to je jasný důkaz, že to zametli pod koberec.

   Je potřeba trochu objektivity a ne zaslepenosti.Pokud nevidíte fakt, že se vede záměrně štvavá kampaň proti Rusku pro zájmy USA, tak Vaše úroveň je nedostatečná na vedení jakékoliv smysluplné diskuze.

   Vláda USA je prorostla opravdu těmi nejhoršími zločinci. Chcete důkaz? Stačí mi dvě slova "dvě věže".

   Teď rekonstrukce. USA zorganizovali sestřelení letadla s tím, že to narafičí na Rusko a pořádně mu zavaří. Ale nedopadlo to optimálně a hrozilo, že letadlo po zásahu spadne na Ruském území (což by byla katastrofa, protože Rusko by zajistilo mezinárodní vyšetřování a vyšetřilo by se to jak se patří), tak tam museli poslat stíhačku, aby letadlo poslali k zemi co nejrychleji.

   Vymazat
 3. Domluvme se celý národ, na 1 měsíc odvézt TV. 1 měsíc bez poplatku. ČT bude chybět 0,5 miliardy Kč ::::????

  OdpovědětVymazat
 4. nechápu, co pořád máte. když se vám nelíbí česká televize, tak se dívejte třeba na ruskou televizi. tak je zaručeně všechno pravda.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Asi nechápete víc věcí.

   Vymazat
  2. NA rozdíl od ruské si tu českou platíme a ona neodvádí adekvátní službu. V tom to je.

   Vymazat
  3. 16:41 no pokud věříte tomu článku nahoře, tak potom Vám není skutečně pomoci. Veškeré argumenty o "lhaní" CT jsou sebrané z ruských zdrojů.

   Vymazat
  4. Já na ten hnůj nekoukám už přes rok , ale platím jak mourovatá , takže platím za nic :-( ((!!!

   Vymazat
  5. A v ussacký Čt se ti ty zhovadilosti zřejmě osvědčily u Poserplíny na školení....

   Vymazat
  6. Pro 17:36
   Ty už jsi úplně hotový! Patříš asi mezi ty, kteří si raději vypíchnou oči, jen aby se nemuseli podívat na to, jak vypadá pravda! Jo, jo, pravda je pro někoho nepříjemná a někdy i bolí.

   Vymazat
  7. pro 18:03 ty jsi ale komik, a to skutečně věříš tomu, že co ukáže ruská televize a nebo ruské zdroje napíšou je pravda ? To nemáš zkušenosti a žádné pochybnosti ? Tak se podívej na : http://www.novinky.cz/domaci/371331-zeman-ruska-televize-o-roce-1968-lze-invaze-byla-zlocin.html

   Vymazat
  8. Ale ty trole z ČT, přečti si ten článke nahoře ještě jednou. Většina zdrojů je ze Západu, ze zemí NATO a ne z Ruska. Tak tu nešiř dál tu televizní špínu! Jednou si to s vámi lidi vyřídí - a věř, že to tentokrát sametové nebude!

   Vymazat
  9. 19:14 většina uváděných zdrojů je ruských, přečtěte si článek ještě jednou a pořádně. Proto o věrohodnosti textu jsou silné pochyby.

   Vymazat
  10. Nechápeš co pořád máme? Někdo předkládá informace lidem, tak aby vyvolali nenávist k Rusku. Podívej se jak to vypadá na Ukrajině, když se lidem blbnou hlavy (Oděsa, odstřelování civilního obyvatelstva ...). Zamysli se kdo pořád lidi proti sobě navzájem poštvává (a podporuje násilníky), pro čí zájem.

   Vymazat
  11. Takže k těm zdrojům. Nezáleží tolik na zdroji, ale na skutečných faktech. Jsou tady trollové, kteří se snaží podsouvat, že Ruský zdroj je automaticky lež a západní pravda.

   Ty řeči o zdrojích je pouze odvedení pozornosti. V článku se uvádějí již ověřená fakta z obou stran a ukazují jak se o nich v ČT záměrně lhalo.

   Celá tahle propaganda v mediích je postavena na tom, že vysledovalo, že si lidé nepamatují události starší 14.dní.

   Takže kdokoliv si dá práci může jim to omlátit o hlavu, protože pravdu nelze skrývat dlouho (nemůžete říkat, že před Vámi není propast a pořád jím tím směrem).

   Bohužel lhaní v mediích se stalo normou a už se nad tím ani nikdo nepozastavuje a to je voda na mlýn trollům, kteří pak mohou plkat jakékoliv nesmysli a nikdo jim nezavře hubu.

   Tahle stížnost je opravdu správná věc.

   Vymazat
 5. Česká televize je snůška politických prostitutů a prostitutek. Skvěle zapadají do toho, co prezident Zeman označuje jako "žumpa"! Vláda by se měla inspirovat polským postupem vůči těmto vším.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hlavně ale není česká, že.

   Vymazat
  2. 15:52 a vám by se skutečně líbila televize, která by byla plně v područí vlády ? haha to jste tedy trochu vedle.

   Vymazat
  3. abych řekl pravdu, ani mě by se nelíbilo, kdyby televize byla plně pod kontrolou vlády. V Polsku to dělají špatně, určitě to není náš vzor.

   Vymazat
 6. Tak ted si na to kápnul magore jen co zruší poplatky za televizi tak nám dají ruskou tak to zařit ty hlavo skopová a já ti budu všude chválit hlavně proto že nenusim platit za blbou propagandu a lži.CHápeš to magore nechápeš nemáš na to.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zavři zobák, blbe....

   Vymazat
  2. Zkus to česky, Einsteine, a bez hrubek. Pokud toho nejsi schopný, tak se seber a běž.

   Vymazat
  3. Anonyme 16:04 -. píšete zmateně až nesrozumitelně. Je to tím, že vám chybí česká diakritika, pak byste se měl naučit správně používat znamének pro dělení souvětí. No a nakonec by vám prospělo slušné chování. Ale to dohromady je na vás asi moc, co?!

   Vymazat
  4. Ještě větší blbec než jsme doufali!!!!!:-)))

   Vymazat
 7. 17:17 jazykospytce bez s poucovanim do πce

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No od tebe to dost sedí, jak vidno, že?

   Vymazat
  2. Potvrdil mou domněnku o negramotnosti a špatném vychování.A diagnóza - psychopat.

   Vymazat
 8. A dnes v zahraničí-----to čekám dnes večer ve zprávách nebude  Rusko vyhrálo soud o 700 milionech dolarů v kauze JUKOSe

  © AFP 2016/ MAXIM MARMUR
  Svět
  17:47 12.04.2016Získat krátkou URL

  2532200

  Roskosmos vyhrál v úterý soud ve Francii v kauze o obstavení kont státní korporace kvůli případu JUKOSe, sdělil novinářům ředitel oddělení korporace Roskosmos pro styky s veřejností Igor Burenkov.


  „Tento soud jsme vyhráli… Přiznali, že naše důvody jsou správné a nemají zatýkat naše konta. Jistě, není to konec… Ale své zájmy jsme hájili a budeme hájit," řekl.

  Podle jeho slov, poskytne Roskosmos podrobnější informace o soudním přelíčení později.

  Včera řada médií informovala o tom, že ve Francii byla kvůli případu společnosti JUKOS obstavena aktiva Roskosmosu a státního podniku Kosmické spoje v částce 700 milionů dolarů.

  Vicepremiér Dmitrij Rogozin později sdělil, že nejde o obstavení aktiv, ale o zmrazení prostředků určených pro Roskosmos jako zaplacení jeho služeb francouzskými společnostmi.


  Více: http://cz.sputniknews.com/svet/20160412/2803106/rusko-soud-kauza-jukos.html#ixzz45d6jrPYO

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak paní Evo - ta zpráva je možná OK, ale v lednu 2016 prohrálo Rusko spor o 50 miliard !!! dolarů v Haagu s Jukosem. Všimněte si ten nepatrný rozdíl v hodnotě. Zeptejte se Sputniku, proč o tom nenapíšou !

   Vymazat
  2. A v Haagu je nezávislej soud????Sakra,od kdy?!!!!

   Vymazat
  3. 19:19 od vždy. věř Rusům = to je pro Tebe nejlepší varianta

   Vymazat
  4. Lepší než těm dementům,který lžou kudy chodí....Poserplíno!!!!

   Vymazat
  5. Články na Nové republice nabízejí rozum a ne víru. Když ale rozum neumíš používat - 21:59 - tak sem raději nechoď. Tobě stačí Respekt, Reflex, Hovínka.cz a iDěs.

   Vymazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  7. I DĚS,REFLEX a podobný hovadiny nečtu,Veškrno!!!!!!

   Vymazat
 9. Mám s tím problém. Asi týden před sestřelem malajského letadla sestřelili separatisté ukrajinského Antonova z výšky 6,5-7 tis. metrů. To by nezvládla žádná přenosná raketa. Možná nějaké specializované kanony. Ale i v tom případě by šlo spíš o šťastnou trefu. Mnohem pravděpodobnější je těžká protiletadlová raketa. Nepochybuji o tom, že nás čt obelhává. Ale tvrzení, že separatisté nedisponovali raketovou technikou, nebo že jí měli nefunkční, podle mých informací značně pokulhává. Fandi, ale zůstaň člověkem. Přijmi pravdu, ať je sebevíce nepříjemná.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Protože ukrajinská strana od začátku téměř ve všem lhala a její patroni v NATO a USA jakbysmet, tak tvoje informace, o které se opíráš, jsou na vodě. Pohlédni pravdě do očí a buď člověkem. Marek

   Vymazat
  2. a dokladovat výšku An v okamžiku sestřelu?

   Vymazat
  3. Anonymní12. dubna 2016 19:39

   Tenkrát ještě nebylo ve hře 300 mrtvých civilistů. Tímto úspěchem se samozřejmě pochlubili separatisté, ale ani Kyjev nepopíral událost, jako takovou. Pouze k tomu dodal otřepanou frázi o teroristech. To, že se jako teroristé začali první chovat příslušníci ukrajinské armády, o tom nemluvili ani v Kyjevě, ani na Kavčích horách. Na you tube kolovalo bezpočet amatérských videí o tom, jak se chovali ukrajinští vojáci na východě. Vůbec se nedivím, že jim bouchli saze. Spíš se divím, že to trvalo tak dlouho.

   Vymazat
 10. bravo, Vlku...to je úctyhodný kus práce, jen je znepokojivé, že to musíš být až ty, první... . ještě jednou popročtení...úžasná práce. Díky i za mne

  OdpovědětVymazat
 11. Kdysi jsem nehořel nadšením za nezávislé Kosovo. Separatismus vnímám, jako tvorbu nových koryt. Přičemž nacionalismus bývá hnací silou každého separatismu. Ale budiž, podle jedné rezoluce OSN, číslo si už bohužel nepamatuji, má každý národ právo na sebeurčení. A právě dnešní kritici připojení Krymu k Rusku, tenkrát nadšeně tleskali separatistickým snahám kosovské narkomafie. Dokonce tehdejší český ministr mezinárodní ostudy mezi prvními uznal nezávislé Kosovo. Proč separatismus je u jedněch tolerován, neřkuli vítán a u jiných zatracován? Cožpak obyvatelé Krymu jsou méně, než kosovští Albánci? Občanské válce na Ukrajině předcházelo několik událostí, o kterých se dnes už nemluví. Byl to především jazykový zákon. Minimálně třetina obyvatel Ukrajiny jsou Rusové, mluvící rusky. Proč jim Kyjev chtěl zakázat mluvit, jak jim zobák narostl? Separatisté do vypuknutí bojů nikdy nemluvili o osamostatnění. Mluvili o federalizaci. O odloučení od Ukrajiny začali mluvit až když z nich v Kyjevě udělali teroristy a poslali na ně vojáky. Když to samé udělali ve své době Srbové, neváhali Američané a vybombardovali polovinu Srbska. Proč Američané nejednali stejně i proti Ukrajině? A tomu všemu, bez uspokojivého vysvětlení, nadšeně hýká česká televize. Myslí si snad její vedení, že už si nedokážeme pamatovat ani události několik let staré? Nebo, že jsme úplní idioti?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Úplný idiot blb Poserplína a ty další geniální hovda,který jásali.....viz Veškrna Lahváč I a krvavá kurva Korbelová!!!!

   Vymazat
  2. Dnes je výročí Jurije Gagarina alkoholika a záletníka sdělila národu na nově Borhyová. Ta čubka Borhyová, která má parchanty s kde kým a kde komu dělala matraci. Ta úroveň je ve všech televizích stejná.

   Vymazat
  3. Ten alkoholik dokázal být ve vesmíru,na rozdíl od ussacký propagandy ve který byli na Měsíci!!!!

   Vymazat
  4. pro 19:54: pane , kdyby jste byl někdy na Ukrajině, tak takové slátaniny nebudete vypisovat ve svém příspěvku. Ukrajina nikdy ruštinu nezajkázala - možná nějaký pošuk dal návrh, který ale parlament smetl ze stolu. Proč se toho chytáte ? V televizních novinách dodnes funguje dvojjazyčnost - jezdím tam často a zukrajinsky nerozumím, takže lehce odliším oba jazyky. Ruština všude funguje a fungovala i v minulosti. Nevěřte v ruské propagandě, která Vás krmí nesmyslama.

   Vymazat
  5. V tvém případě platí:Opakování je matka debility školení Šapita!!!!!

   Vymazat
  6. 21:56 - ukázka toho, jak se SSmanům podařilo rozeštvat Rusy proti Rusům. Kde jsou ti Ukrajinci se svou Ukrajinštinou? Ve Lvově? V Kyjevě a v Oděse určitě ne. Propaganda Západu, že Ukrajina shodí "ruský chomout" a rázem se stane zázrak, Ukrajina vstoupí do EU a všichni se budou mít jako v Německu, stála SSmany jen 5 Mld. Jak snadné, jak primitivní, jak jednoduché. Za pět miliard vlastně bezcenného potištěného toaleťáku zblbli skoro celá velký národ. Lidé bděte!

   Vymazat
  7. Prapory, které vraždili civilisty, používají nacistické symboly i rétoriku. Je notoricky známo, že na Ukrajině je nacismus a fašismus, a to i ve vládních strukturách. S 21:56 nemá smysl komunikovat, obhajuje nácky, je tedy sám nácek. Fuj.

   Vymazat
  8. Srovnávat Kosov s Krymem není případné, je to spíš demagogie. Proč? Na Krymu nešlo o separatismus národnostní menšiny, ale návrat do vlasti. Na Kosovu šlo o usurpaci nadvlády národnostní menšinou a protiprávní odtržení části státu (Srbska). Kosovští Albánci ani další obyvatelé Kosova neměli možnost se vyjádřit v referendu o své budoucnosti. Krymčané ano. Srbové na rozdíl od Ukrajinců bojovali od začátku proti teroristické organizaci (UČK), která na potkání střílela státní úředníky a Albánce z vlastních řad, kteří s terorem nesouhlasili. Srbové poslali své vojáky na Kosovo, aby ochránili obyvatele regionu všech národností proti nebezpečným zločincům a agresi z Albánie. UČK byla ve všech zemích na seznamu teroristických organizací, ukrajinské opolčení nikoli. Ukrajina po převratu poslala polovojenské fašistické bandy vyvraždit a terorizovat své vlastní spoluobčany, aniž by oni něco provedli! Takže mezi Kosovem a Krymem jsou velké rozdíly! Pavel P.

   Vymazat
 12. Je to tak, že ČT provozuje VLASTNÍ POLITIKU, vlastní ideologickou doktrínu. Stížnost podejte k soudu, protože stěžovat si na ČT u čt je plácnutím do vody a marnou prací.Nedostanete odpověď anebo jen vágní formulaci, kterou zveřejníte a co?
  Má to 500 stran důkazů, dejte to k soudu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chce to vytvořit sdružení diváků ČT, kteří musí platit za špatnou službu a chtějí peníze zpět. To je jedna varianta. Ale parta lidí, která se složí na vedení procesu a veřejná sbírka k jejich podpoře, to už je účinná politická zbraň i na ty lemply ve Sněmovně, kteří za stav v ČT mohou přredevším. Marek

   Vymazat