Reklama

.

.

pondělí 18. dubna 2016

Svět na prahu nových časů – IV
Michail Chazin
16.4.2016  Ostrov Janiky

Kdo najde cestu z ideologické slepé uličky?

Z výše uvedeného vyplývá, že současná situace nám dává absolutně unikátní příležitosti. Proč právě nám? 
 
Věc se má tak, že západní společnost je tvrdě totalitární. Jakékoliv pokusy zabývat se něčím neschváleným oficiální ideologií jsou systematicky pronásledovány. Tresty jsou, pravda, mírnější než ty, které se používaly v SSSR. Lidem pouze uzavřou možnosti kariérního růstu. Dokonce i když školák ve svých úvahách a projevech odporuje základním dogmatům, můžeme směle říci – dobrého vzdělání se mu již nikdy nedostane. Spolu s tím však existují různé instituty a mechanizmy, jejichž účelem je kontrolovat a dohlížet na situaci tak, aby se nedostala do slepé uličky. V případě nouze se zákaz nezávislého myšlení ruší. Tento mechanismus v průběhu posledních několika století mnohokrát zafungoval.

Naposledy byl spuštěn docela nedávno, když Francis Fukuyama, známý tím, že před dvaceti lety napsal knížku „Konec historie“, publikoval v prvním čísle časopisu „Foreign Affairs“ z roku 2012 článek pod titulkem „Budoucnost historie“. Pokusím se svými slovy tento významný text stručně převyprávět.

Ideologicky se nacházíme ve slepé uličce, píše Fukuyama. Současný kapitalismus umírá před našima očima, a proto potřebujeme novou ideologii. Vytvořit ji na starých základech nedokážeme, protože nás omezuje příliš mnoho zákazů. Ale uvědomme si, že tyto zákazy byly důsledkem souboje se SSSR a s „Rudým“ projektem jako takovým. Ten projekt již neexistuje a tak můžeme všechny zákazy klidně odvolat a dát lidu možnost svobodně tvořit. Nechť nám lid stvoří novou kapitalistickou ideologii. Fukuyama dokonce kreslí takový veselý obrázek: „Zkuste si na chvilku představit neznámého autora, který se kdesi na půdě pokouší zformulovat ideologii budoucnosti, která by byla schopna ukázat realistickou cestu ke zdravé společnosti střední třídy a pevné demokracie“. Jenomže Fukuyama hned varuje: jsou čtyři body, kterých se za žádných okolností nelze vzdát. Jsou to: soukromé vlastnictví, svoboda, demokracie a „střední třída“.

Je celkem jasné, proč do toho výčtu byla vmáčknuta „střední“ třída, která k filosofickým pojmům nemá celkem žádný vztah. Právě ona, „střední“ třída, totiž požaduje existenci soukromého vlastnictví, svobody a demokracie. Chudým jsou tyto vymoženosti k ničemu – není jim z nich ani horko, ani zima. A bohatí svobodu a demokracii nepotřebují, svoje vlastnictví jsou schopni uhájit si sami. Tudíž „střední“ třída se stává velmi důležitým omezujícím prvkem.

Takže, Západ otevřeně prohlásil, že se vyhlašuje konkurs na novou ideologii. A tady narážíme na velice zajímavou věc. Celý světový názor, filosofie, pečlivě propracované a mnohokráte přepisované dějiny Západu byly vytvářeny v průběhu posledních sta let v boji s komunistickou ideologií. A jednou z klíčových tezí této ideologie je teze o konci kapitalismu. Takže v západním modelu, v liberální filosofii a podobných konstruktech je kapitalismus z principu nekonečným. Z toho důvodu se nová filosofie, kterou Fukuyama navrhuje vypracovat, v případě že bude vypracována, stane pouhou aktualizací kapitalismu.

Je takováto aktualizace možná?

Pojďme si ujasnit, odkud se v komunistické ideologii vzala teze o konci kapitalismu. Zvykli jsme si na to, že ji vymyslel Karel Marx a že přirozeně vyplývá z Marxovy teorie směny společenských formací. Pak ale vzniká další otázka: proč se Marx rozhodl zabývat se směnou společenských formací? Jde o to, že Marx jako vědec – ne jako ideolog a propagátor, ale právě jako vědec – je politickým ekonomem. Politická ekonomie se jako věda zrodila koncem XVIII. století, rozpracoval ji Adam Smith, potom pokračoval David Ricardo a Marx byl svým způsobem pokračovatelem jejich tradice. Takže teze o konci kapitalismu se objevila u Adama Smithe a není vyloučeno, že se Marx pustil do směny společenských formací právě proto, že chápal, že kapitalismus je konečný. Zajímalo ho, jak bude vypadat postkapitalistická společnost.

Podle Adama Smithe je úroveň dělby práce v daném společenství dána velikostí tohoto společenství, tedy velikostí trhu. Čím je trh větší, tím hlubší může být dělba práce. (Vysvětlím tuto tezi, takříkajíc polopaticky. Předpokládejme, že máme izolovanou vesnici, která má sto stavení. I kdybyste se rozkrájeli, lokomotivy tam vyrábět nebudete. Velikost neodpovídá.) Od dob Smithe byla tato teze mnohokráte potvrzena a má celkem jednoduchý důsledek – po dosažení určité úrovně dělby práce, její další prohlubování může probíhat pouze cestou rozšiřování trhu.

No a za našich časů se svět dostal do situace, kterou Adam Smith a dokonce Marx popisovali jako abstraktní, čistě hypotetickou. Dnes se ovšem stala realitou. Další rozšiřování trhu není možné. Tudíž není možné další prohlubování dělby práce v rámci stávajícího ekonomického modelu. Samozřejmě, lze se o to pokusit v jednotlivých odvětvích, ale v žádném případě ne v ekonomice jako celku. Nepůjde to. Z čehož plyne – současný kapitalismus skončil. Současná krize – to je krize konce kapitalismu. Již nemá další zdroje pro svůj rozvoj. Rozvíjet se dál v okovech kapitalistické ideologie svět již nemůže.

Z hlediska lidstva to zase není až takové neštěstí. Jenom v Evropě, a jenom za poslední dva tisíce let byly vystřídány minimálně dva základní modely ekonomického rozvoje, o tom jsem hovořil výše. Nic nebrání další změně.

Proto se domnívám, že klíčovým úkolem dneška je hledání nového mechanismu rozvoje a nového jazyka schopného další vývoj popsat. Ten, komu se to podaří, se stane civilizačním šampiónem na následujících dvě stě až tři sta let. Z toho všeho, co bylo výše uvedeno, je jasné, že udělat to lze pouze za hranicemi západního světa. A nedaří se mi najít na mapě zemi, kromě Ruska, kde by se mohla zrodit nová idea.

- - -

Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

30 komentářů :

 1. Heské!-Plácámí prknem o vodu.

  OdpovědětVymazat
 2. A taky dost dlouhé...

  OdpovědětVymazat
 3. Ano, to že je kapitalismus u svého konce, to již pochopilo mnoho lidí. Další vývoj, jestli nějaký bude, může být postaven jedině na základech ekologického socialismu - společného vlastnictví výrobních prostředků, zdrojů vody a půdu a nerostných surovin. Třídní kapitalistická vykořisťovatelská spolčnost, kdy si malá skupina jedinců zprivatizovala všechny zroje surovin na zeměkouli, z velké části i pitnou vodu a půdu, to brzy zkončí, protože většina obyvalel země se stává bezdomovci, kterým nic nepatří a jen musí za vše platit... ale z čeho, když kapitalismus krachuje... a lidé hromadně ztrácí zaměstnání, placenou práci, lidé nemají příjmy na udržení sebe a své rodiny. Lidstvo bylo zprivatizoáno, jejich život řídí někdo jiný. Stali jme se součástí stáda, které dělá to co se mu řekne, jde tam kam ho pošlou. Náš život nám řídí jiní, žijeme podle jejich jejich zákonů a pravidel. Důsledkem tohoto jejich kapitalistického systému budou krachy firem, společností, bank, států a tak všeobecný chaoz.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak jednoduché to nebude. Nehroutí se systém, ale jen jeho některé složky.
   Přece ti mocní by si nikdy nenechali vzít svou moc dobrovolně. Pokud se my nesebereme, nás spodních 99%, tak vůbec nemáme šanci. Ten systém je totiž velmi dobře poskládaný. Zejména, tak jako ve všech mafiánských systémech, už od těch jednoduchých, i zde naše velká část kolaboruje s mocí, z různých důvodů. A k tomu se přidává propracovaný systém, cukru, biče a mnohavrstevnaté propaganda.
   A nemylme se, i nejvyšší politici jsou jen kolaborantští poskoci.
   Takže nás možná spíš čeká orwellovská totalita podpořená matrixem.

   Vymazat
  2. Vláďo, ty jsi také z Brna? Kde se tam paranoidně schizofrenní pošuci jako ty nejčastěji vyskytují? Na cejlu? Nebo postáváš s kolegy před Armádou spásy na Mlýnské?

   Vymazat
  3. Na to se nedá odpovědět jinak než citací klasika: To že jsem paranoidní, ještě neznamená že po mně nejdou.
   A promiň že jsem zvědavý, kolik ti platí za každou nadávku?

   Vymazat
  4. Pro 9:38. Smysl tvé odpovědi, skládající se pouze z otázek je jaký?
   Přiznám se, že tápu, jako možné uvádím dvě varianty:
   - provokatér - tedy psychopat snažící se někoho naštvat
   - placený troll - maskující to, co maskovat již není třeba, co všichni vědí, že ti nahoře jsou parchanti

   Jde především o mladé, kteří se snadno nechají svést zlem a zamknou svou mysl v nějaké hloupé ideologii, za kterou se budou rvát. Vláďa to řekl výstižně a pravdivě, takto je za sebe potvrzuji. A hledejte ověřujte a zkoumejte a nenechte si věšet bulíky na nos. Všechny cesty vedou k poznání skutečnosti jaká opravdu je.

   Vymazat
  5. Ale já vám přece nenadávám. Lidé jako vy jsou v podstatě nemocní chudáci kteří si vzali do hlavy, že všude, všichni a neustále proti nim kují nějaké pikle. Stavíte se do pozice nesvéprávných oveček které vůbec nic nemůžou, nerozhodují o ničem ve svém životě a jsou jen bezmocně unášeni vírem konspirací jiných.

   A proč toto děláte? Protože je to váš útěk z reality. Je to váš útěk od vaší zodpovědnosti za váš vlastní život. Jakýkoli váš neúspěch si "omluvíte" tím, že vy nic. Mohou za to nějací imaginární "ONI" kteří proti vám neustále kují nějaké pikle. Je to děsně pohodlné. Ale k ničemu. S tímhle způsobem myšlení zůstanete už z principu chudáky navždy. Ale jen vaší vlastní vinou.

   Vymazat
  6. K 11:11 jsi směšný. A jsi úplně mimo, skoro se přikláním k další tezi, že jsi na drogách. V druhé větě vyvrátíš to co je v první.

   Nikdo Tě tady nenařkl, že nám nadáváš, i když to děláš, protože o tom to není. Když máš nevybité emoce štípej dříví nebo se jdi poprat do hospody nebo si najdi holku.

   A pro jistotu dokladuji jak nadáváš, jak nazýváš ostatní přispívatele:
   - paranoidně schizofrenní pošuci
   - nemocní chudáci

   A ještě - S takovými jasnovidnými schopnosti o našich činech a motivech tady možná ztrácíš čas. My jsme červi jdi výš máš na to, někde kde patřičně ocení Tvoje analytické schopnosti a Tvoji vzácnou existenci. To je k zoufání pokoušet se z nás plebejců dělat ty "úspěšné", fakt s Tebou soucítím.

   Vymazat
 4. dlouhé a nudné, o ničem. o zahnívajícím kapitalismu jsme slyšeli ve škole před 40 lety

  OdpovědětVymazat
 5. K autorovi 8:36 a Vláďovi z Brna. Podle mého soudu, máte svým způsobem pravdu oba. Ta orwellovská totalita podpořená matrixem nás skutečně a velmi pravděpodobně čeká, a začne zrušením hotovostních plateb, když vynechám, že už začala možností kontrolovat přes mobil a podobná zařízení kohokoliv, kdekoliv. Systém by musel ale najít mechanismus, který bude vymýšlet nějakou činnost, nejlépe práci pro čím dál větší počet lidí. Ale to budou místa pouze nákladová,případně s nulovým výnosem, pro kapitalistu nezisková. To je proti jejich "přírodě". Naopak potřebují např. imigranty, aby ještě a ještě mohli srazit "osobní náklady" k oné pověstné misce rýže. Jenže za tu už ani v Číně nikdo dělat nechce a nebude. A to je šance. Tedy kromě války, která zredukuje obyvatelstvo. Ne že by v úvahách mocných nefigurovala. Jenže s ohledem na současné, a čím dál účinnější, válečné technologie je takřka jisté, že "redukce" by se limitně blížila k nule. Takže tudy to asi nepůjde.
  Ta rozsáhlá Chazinova analýza je brilantní, a může posloužit při pro pochopení stavu a návrhu cesty k řešení, k diskusi. A také k obraně občanských práv a zájmů. Například vyvolat tvrdý odpor proti zrušení vlastní měny a hotových peněz.
  Samozřejmě takový rozbor nemůže sloužit "jednozávtům", kteří "plácají prknem o vodu", a nejdelší text, který zvládnou je komiks o Batmanovi. Na takové je škoda slov a energie. J.B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lidé jako vy jsou v podstatě nemocní chudáci kteří si vzali do hlavy, že všude, všichni a neustále proti nim kují nějaké pikle. Stavíte se do pozice nesvéprávných oveček které vůbec nic nemůžou, nerozhodují o ničem ve svém životě a jsou jen bezmocně unášeni vírem konspirací jiných.

   A proč toto děláte? Protože je to váš útěk z reality. Je to váš útěk od vaší zodpovědnosti za váš vlastní život. Jakýkoli váš neúspěch si "omluvíte" tím, že vy nic. Mohou za to nějací imaginární "ONI" kteří proti vám neustále kují nějaké pikle. Je to děsně pohodlné. Ale k ničemu. S tímhle způsobem myšlení zůstanete už z principu chudáky navždy. Ale jen vaší vlastní vinou.

   Vymazat
  2. Debilní JéBé

   ten slavný Chazin v jeho "brilantních" analýzách neustále předvídá už asi 15 let brzký kolaps USA, dolaru, finančního systému, západu, kapitalismu...
   Třeba zde
   http://www.zvedavec.org/komentare/2009/03/3041-skutocne-priciny-svetovej-financnej-krizy.htm

   nebo zde
   http://www.zvedavec.org/komentare/2008/11/2876-michail-chazin-usa-budu-coskoro-celit-novej-velkej-depresii.htm


   A jaká je realita? Furt NIC!!!
   Ale tupců kteří mu ty jeho žváty stále žerou mu evidentně vůbec neubívá. Vy jste toho důkazem.

   Vymazat
  3. Neubývá, naopak přibývá! To je asi tím, že ty jsi tupá ovce, mečící podle toho, co ve lžibedně a iDěsu. My ostatní přemýšlíme a připravujeme se na to, až tomuhle zkurvenému oligarchickému systému dojde dech. Howgh.

   Vymazat
  4. 11:55

   Tak jasně. Já jsem tupá ovce a vy už od dob Marxe 150 let neustále přemýšlíte nad kokotinami, připravujete se na vaše nesmysly. Výsledkem vašeho úžasného přemýšlení a příprav je, že máte furt holé zadnice. Gratuluji k úspěchu :-D

   Vymazat
  5. Nesnaž se, nesnaž. Máš to marné. Čas změny se blíží. Připrav si nový kabátek na rychlé převléknutí. Budeš to potřebovat, gratulante.

   Vymazat
  6. 12:16 Gratuluji k ůspěchu :-D
   To :-D znamená ** DOLEŽAL **
   ...nebo dolžal- teď newim !

   Vymazat
  7. JB.prosim vás co na těm je brilantního?Pán Chazin je intelektuál,tudíž lhář.Může slibovat lepší budoucnost,ale málokdo mu uvěří,že Euroasijsky svaz,nezávislé finanční centrum atd. spasí lidstvo.A to ani u nich doma,kde podle tamních blogerů,podobných"naší"Kose zostra,učinil současný kremelský režim jen jednu věc a to že zdebilitizoval 90% populace a 86% je úplně jedno zda ruský prezident se jmenuje Putin,Obama nebo Nasrallah.U nás se užiteční a nostalgici taky snaží,by se uvěřilo,ale zkušenost a historická paměť nám říká,když se vysereme na Západ z Východu nám přijde jedině opět hovno.

   Vymazat
  8. Pane 15:16, Chazin nic neslibuje. Chazin rozebírá fakta souvislosti, a dělá to dost dobře. Tvrdí, že bude nutné najít nová řešení, a to je pravda.
   Problémem našich vlezdoprdelistů je, odjakživa, dilema, kterou prdel ucpat vlastní hlavou, a kterým směrem nasměrovat své sračky. Zpravidla to zjišťují podle momentálního směru větru, o kterém si myslí, že je to svěží vánek. Pokaždé, bez vyjímky, jsou to prdy příštího vládce, či okupanta. Jednou mávají rudou vlajkou, podruhé americkou, a když se jim to zdá výhodné, tak Tibetskou. Já mám rád tu naši, českou. Masaryk razil svobodnou a volnou krajinu, a chvíli to fungovalo. Beneš chytil "větry" západní, a odskákali jsme to , Gottwald chytil "větry" východní, a odskákali jsme to taky. Havel už byl "západním" lejnem načichlý z disentu, a doplácíme na to do dnes. Já jsem pro návrat k volné krajině, a čistému povětří ze všech směrů. Vy si "serte" kam vám libo. Samostatnost a svoboda, ne lezení do zadku příštímu otrokáři, pardon, spojenci. J.B.

   Vymazat
 6. Ví někdo, jestli je tohle pravda?
  V USA zakázána Bible:
  http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/30588-libri-prohibiti-v-usa-zakazana-bible-ma-byt-odstranena-z-verejnych-knihoven-ale-koran-nevadi-.aspx

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. až na to, že to lež jako věž, tak je to na zasmání dobrý. hoax. tady je vidět, co některé konspirační a hlavně proruské weby uveřejňují za kraviny.

   Vymazat
  2. 12:21
   Aha, takže americká i polská média www.wprost.pl, www.foxnews.com, www.washingtonpost.com, www.cnsnews.com zase kecají

   Vymazat
 7. My jsme v tom problému "noví", ale VB již přiznává, že došla k bodu zlomu.
  Londýn je jednm z nejatraktivnějších měst světa.
  To 1% obyvatelstva v něm skupuje veškeré nemovitosti, takže dřívější střední třída /bydlící ve svém/ se proletarizuje /bydlí v nájmu/, zároveň mnoho jejich profesí přechází z pozice "zaměstnance na dobu neurčitou" se všemi bonusy a sociálním zajištěním do pozice "OSVČ" neboli nádeník.
  Ekonomové vypočítali, že ve VB veškerý "ekonomický růst" se týká pouze toho 1%, taženo hlavně růstem cen nemovitostí a bankovními operacemi / s garancí státu v případě krachu/, zatím co 99% zažívá ekonomický pokles.
  O ekonomickém poklesu svědčí i stálý pokles objemu mezinárodní lodní dopravy, přičemž právě do jejího rozvoje investovaly soukromé důchodové fondy USA a VB.
  Z výše popsaného vyplývá, že odchod VB z EU urychlí kolaps VB /velké banky již "zálohují" svá sídla v Irské republice/ a poskytne EU čas na reorganizaci - je-li toho schopna.
  Označení Panama papers za "daňové úniky" je propagandistická záležitost, protože vyvedený kapitál může být i zdaněný, ale je "vyveden" z dané země. Dojde-li k situaci, jako u nás s Bakalou, tak předchozí zisky, vyvedené ze společnosti, již nejsou dohledatelné. V případě jakýchkoli nezákonností a případného procesu na ně stát nedosáhne a Bakala se nám bude smát.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No to je přesně ono. Obrovské sklady na nejlepší půdě podle našich dálnic zaměstnají nádeníky za mzdu, blížící se minimální.Podobně na průmyslových zónách montovny,balírny a fabriky s prací, kterou už z důvodu nepřijatelných podmínek jinde dělat nechtějí. A lidé ji musí vzít, protože jiná není. Textilky, fabriky na výrobu spotřebního zboží, byly postupně zlikvidovány. Zatím jim to, zaměstnancům na dobu určitou, musí stačit k přežívání. Na pořízení vlastního bydlení už těžko, a přijatelné nájemní bydlení je čím dál nedostupnější.
   OSVČ se "dobrovolně" likvidují podbízením své práce, kterou srazí o sociální a zdravotní pojištění. Už tady má zakročit stát, a nastavit sociální a zdravotní pojištění u OSVČ na úroveň alespoň nejnižšího tarifu, vyměřovacího základu. Aby tebto náklad museli řemeslníci zahrnout do ceny své práce. Nezkrachují,je to i v jejich zájmu. Ale zadavatelé práce se budou muset přizpůsobit. To je jen malý příklad, jak lze věci řídit. Ovšem pouze se znalostí souvislostí a faktickým národohospodářským přehledem. Ten lze ovšem dá uplatnit a ubránit pouze oddělením politických financí od sponzorských darů zainteresovaných sympatizantů. Tam je zakopaný pes. Těch konkrétních námětů, jak věci změnit, civilizovaně, je mnoho. Otázka je, jak lidi přesvědčit, když pořád ještě není tak zle, aby nemohlo být hůř, a ovádají je, a zastrašují, uřvaní zloději a lumpové. Tu si je koupí za koblihy nebo volební párky, jindy za 30 korun zdravotnických poplatků nebo 40 korun k důchodu. To v případě, že strašení komunisty a bývalým režimem už přestává fungovat. Slušní občané nemají prostředky na uplácení prodejných medií. Tak jak se s lidmi domluvit, že to jde? A může být opravdu líp, a svobodněji? J.B.

   Vymazat
  2. Včera na německé TV Phoenix proběhla debata o důchodech, dnes je cca 5% důchodců chudých, za cca 20 let jich bude 50%, jsou to nynější OSVČ, lidé po nějakou dobu nezaměstnaní nebo pracující v málo placených profesích - uklízečky, pečovatelky atd. Ti všichni bydlí v pronajatých bytech.....
   A bude hůř - neexistují podpůrné programy pro nadané chudé děti, jaké byly ještě v 80.-tých letech, a to Německo přiznalo, že politikou SRN bylo "odčerpávat" inteligenci z NDR.
   Ještě budeme velebit Novotného a Husáka za naše chaty a chalupy - s únosnými náklady máme alespoň kde hlavu složit.

   Vymazat
 8. Již od dob Marxe víme, že pro pohyb společnosti jsou určujícími dialektické zákony jejího vývoje. V jejich centru stojí zákon jednoty a boje protikladů. Pokud není základní rozpor jakékoli společnosti řešen, dochází ke krizím a zákonitě ke kolapsu systému. Je jedno, zda to bude trvat 150 nebo více let, čím delší doba trvání a vyostřování rozporu, tím tvrdší závěry jeho řešení. A vyřešen být musí, pokud jeho řešením nemá být zánik lidstva. To nám dává právo argumentovat nevyhnutelností vystřídání kapitalismu pokrokovějším společenským systémem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslíte, že by tím pokrokovějším společenským systémem, který by mohl nahradit kapitalismus mohla být třeba demokracie?

   Vymazat
  2. Nejdřív by jste však musel definovat, co si pod tím pojmem demokracie představujete. Demokracii a svobodu má v "hubě" kde kdo. Jen obsah je jinak chápán. J.B.

   Vymazat
 9. Žadné střídání systému nebude dnes jsme tak přezbrojeni že k zániku lidtva nakonec dojde.Je to jednoduché nikdo neustoupí nikdo neuhne z toho svého přesvědčení jsme netolerantní a bezohlední a všichni vydíme jen sebe.Vše je děláno účelově z cílem druhého poškodit nebo obrat.Ovšem s krásným úmyslem v jeho dobro.

  OdpovědětVymazat
 10. Fukuyama dosta dolary, aby napsal něco trochu nestardardního, aby toho mohli využít mititantní elitáři. Cesta do pekel, pane Fukuyamo, i s tou vaší cestou k novému ideálu kapitalismu. Ten totiž z principu žádný ideál nemá, protože je založen na pragmatické kořistnické konkurenci. To se musí změnit v kooperaci.

  OdpovědětVymazat