Reklama

pátek 29. dubna 2016

Uprchlická krize ohrožuje evropské sociální předivo - aneb - Jak na NATO napojené mozkové trusty řídí uprchlickou krizi EU

William Engdahl
29.4.2016 Zvědavec

Záplava nekontrolovaných válečných uprchlíků ze Sýrie, Libye, Tunisu a dalších muslimských zemí destabilizovaných barevnými revolucemi Washingtonu „arabského jara“ vytvořila největší sociální zmatek v celé EU, od Německa po Švédsko a Chorvatsko, od konce druhé světové války.


Nyní už většině lidí došlo, že probíhá něco hodně zlověstného, něco, co hrozí zničením sociálního přediva samotného jádra evropské civilizace. Jen málo lidí však chápe, že celé toto drama je organizováno, avšak nikoliv německou kancléřkou Angelou Merkel, ani beztvářnými byrokraty EU z Evropské komise v Bruselu. Je to organizováno kabalou na NATO napojených mozkových trustů.

8. října 2015, uprostřed velkého přílivu stovek tisíc uprchlíků zaplavujících Německo ze Sýrie, Tunisu, Libye a dalších zemí, nově sebevědomá německá kancléřka Angela Merkel v oblíbeném německém televizním pořadu prohlásila: „Mám plán.“ Využila příležitosti ostře si rýpnout do koaličního partnera, šéfa bavorské CSU, Horsta Seehofera, tvrdého kritika postoje Merkel „otevřená náruč pro uprchlíky“ od jara 2015, kdy jen v tomto loňském roce vstoupilo do Německa přes milion uprchlíků.

Od té chvíle, se skálopevným odhodláním, bránila německá kancléřka zločinný Erdoganův režim v Turecku, klíčového partnera svého „plánu“.

Většina světa se dívala s úžasem, když ignorovala principy svobody projevu a rozhodla pronásledovat známého německého televizního komika Jana Böhmermanna, za jeho satirické poznámky o tureckém prezidentovi. Byla v úžasu, když symbol evropské demokracie, německá kancléřka, začala ignorovat uvěznění opozičních novinářů Erdoganem a jeho uzavření tureckých opozičních médií, kdy přistoupil k realizaci plánu nastolit v Turecku de facto diktaturu. Byla zmatena, když se vláda v Berlíně rozhodla ignorovat jasné důkazy, že Erdogan a jeho rodina hmotně pomáhají jako spoluviníci teroristům ISIS v Sýrii, kteří fakticky uprchlickou krizi vytváří. Stála v úžasu, když viděla její tlak a snahu protlačit závazek EU dát Erdoganovu režimu miliardy euro na údajné vypořádání se s proudem uprchlíků z tureckých uprchlických táborů přes hranice do sousedních zemí EU, Řecka a dalších.

 

Plán Merkelové


Zdá se, že všechny tyto zdánlivě nevysvětlitelné akce kdysi pragmatické vůdkyně Německa souvisí s jejím přijetím 14 stránkového dokumentu připraveného sítí pro-natovských mozkových trustů, s drzým názvem „Plán Merkelové“.

Tím, co nově sebevědomá německá kancléřka neřekla své hostitelce, Anner Will, nebo jejím divákům, bylo, že „její“ plán ji byl dán jen o pár dní dříve, 4. října, v dokumentu již nazvaném Plán Merkelové, nově vytvořeném a zjevně dobře financovaném mezinárodním mozkovým trustem s názvem Iniciativa evropské stability, či ESI. Internetová stránka ESI ukázala, že má kanceláře v Berlíně, Bruselu a v tureckém Istanbulu.

Autoři plánu ESI dali svému plánu podezřele název, jako by vzešel z kanceláře německé kancléřky, a ne od nich. Ještě podezřelejší je obsah Plánu Merkelové od ESI. Mimo to, že v r. 2015 již vzalo více než milion uprchlíků, mělo Německo „souhlasit s udělením azylu 500,000 syrským uprchlíkům registrovaným v Turecku během příštích 12 měsíců“. Navíc mělo Německo akceptovat nároky Turecka… a poskytnout bezpečnou přepravu úspěšným žadatelům… již registrovaným tureckými úřady…“ A konečně „Německo mělo souhlasit, že pomůže Turecku dosáhnout v r. 2016 bezvízového styku“.

Tento tak zvaný Plán Merkelové je produktem na USA a NATO napojených mozkových trustů a vlád členských zemí NATO, či případných členů. Zásada „sleduj stopu peněz“ je v tomto případě poučná, abychom zjistili, kdo dnes opravdu řídí EU.

Iniciativa evropské stability (ESI)

ESI vzešla z NATO vedených snah transformovat jihovýchodní Evropu po USA vyprovokované válce v Jugoslávii během 90. let, která vedla k balkanizaci země a zřízení velké letecké základny USA a NATO, Camp Bondsteel v Kosovu.

Současným předsedou ESI přímo zodpovědným za dokument Plán Merkelové je v Istanbulu sídlící rakouský sociolog Gerald Knaus. Knaus je také členem Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR) a spolupracovníkem Otevřené společnosti.

Založena v Londýně v r. 2007 je ECFR napodobeninou vlivné newyorské Rady pro zahraniční vztahy, mozkového trustu vytvořeného bankéři Rockefellerem a JP Morganem během mírových rozhovorů ve Versailles v r. 1919, ke koordinaci anglo-americké globální zahraniční politiky.

Prakticky u každé barevné revoluce podporované americkým ministerstvem zahraničí po kolapsu Sovětského svazu, včetně v Srbsku v r. 2000, na Ukrajině, v Gruzii, v Číně, v Brazílii a v Rusku, stály v pozadí různé odnože nadace Otevřená společnost, které financovaly „demokratické“ NGO a aktivisty, s cílem dosadit pro-washingtonské a pro-natovské režimy.

K vybraným členům londýnské ECFR, zvaným členové Rady či společníci, patří i spolupředseda Joschka Fischer, bývalý německý ministr zahraničí ze strany Zelených, který přiměl svoji stranu podpořit ilegální bombardování Srbska za Billa Clintona, bez podpory Rady bezpečnosti OSN.

K dalším členům mozkového trustu Evropská rada pro zahraniční vztahy patří bývalý generální tajemník NATO Xavier Solana. Patří k nim i bývalý německý ministr obrany Karl-Theodor zu Guttenberg; Annette Heuser, výkonná ředitelka Bertelsmann Stiftung ve Washingtonu DC; Wolfgang Ischinger, předseda Mnichovské bezpečností konference; Cem Özdemir, předseda Bündnis90/Die Grünnen; Alexander hrabě Lambsdorff, poslanec Německé strany svobodných (FDP); Michael Stürmer, hlavní korespondent Die Welt; Andre Wilkens, ředitel nadace Mercator; Daniel Cohn-Bendit z Evropského parlamentu. Cohn-Bendit, známý během francouzských studentských nepokojů v květnu 1968 jako „Rudý Danny“, byl členem odtrženecké skupiny Revolutionärer Kampf (Boj revolucionáře) v Rüsselheim v Německu, spolu se svým blízkým spojencem, nyní předsedou ECFR, Joschkou Fischerem. Tito dva založili „skutečné“ křídlo německých Zelených.

Nadace Otevřená společnost je sítí nedaněných „demokracii prosazujících“ nadací vytvořených k prosazování „volného trhu“ a liberalizace trhu s vazbou na MMF v bývalých komunistických ekonomikách, které otevřely dveře systematickému plundrování drahocenných těžebních a energetických aktiv těchto zemí. Sorosova nadace Otevřená společnost byla také zapletena do podpory liberálního ekonomického týmu Borise Jelcina, včetně harvardského ekonoma Jeffrey „šoková terapie“ Sachse, a Jelcinova liberálního poradce Jegora Gajdara.

Již se stává jasným, že „Plán Merkelové“ je ve skutečnosti plánem ECFR. Ale je toho více, když chceme pochopit temnější agendu stojící za tímto plánem.

Kdo financuje ESI?

Mozkový trust Iniciativa evropské stability vedený Geraldem Knausem je financován impozantním seznamem dárců. Jejich internetová stránka je uvádí.

Na tomto seznamu jsou, mimo Sorosovy nadace Otevřená společnost i německá nadace Mercator a nadace Robert Bosch. K zakladatelům ESI patří i Evropská komise. Pak, dosti podivně, je na seznamu financiérů Plánu Merkelové i organizace s orwellovským názvem Mírový institut Spojených států.

Jistý výzkum odhalil, že Mírový institut Spojených států má všemožné pozadí, jen ne mírové. Mírovému institutu Spojených států předsedá Stephen Hadley, bývalý americký poradce pro národní bezpečnost za neokonzervativní válku vedoucí vlády Bushe-Cheneyho. Do představenstva patří Ashton B. Carter, současný ministr obrany a jestřáb Obamovy vlády; ministr zahraničí John Kerry; generálmajor M. Padilla, prezident americké Univerzity národní obrany. To jsou někteří velmi ostřílení architekti strategie plnospektrální převahy Pentagonu s cílem zajistit světovou vojenskou nadvládu.

Jako autor „Plánu Merkelové“ Iniciativy evropské stability, mimo štědré nadace Otevřená společnost, je coby „hlavní“ financiér uváděn i německý Marshallův fond Spojených států. Jak popisuji ve své knize „Mozkové trusty“, německý Marshallův fond není vůbec německý. Jak jsem poznamenal ve své knize, sídlí ve Washingtonu:
„Je to americký mozkový trust se sídlem ve Washingtonu DC. Fakticky je jeho agendou demontáž poválečného Německa, a šířeji suverénních států EU, aby lépe zapadly do globalizační agendy Wall Street.“

Německý Marshallův fond Washingtonu byl zapleten do americké agendy změny režimu po celém světě po r. 1990, ve spolku s USA financovaným National Endowment for Democracy, nadací Otevřená společnost a krycí organizací CIA, USAID. Jak jsem popsal v knize o mozkových trustech:

„Hlavním zaměřením německého Marshallova fondu byla podle jeho výroční zprávy z r. 2013 podpora agendy amerického ministerstva zahraničí v tak zvaných operacích budování demokracie v bývalých komunistických zemích ve východní a jihovýchodní Evropě, od Balkánu po Černé moře. K jejich významné práci patří Ukrajina. Ve většině případů pracovali spolu s USAID, široce považovanou za krycí organizaci CIA s vazbami na ministerstvo zahraničí, a nadací Stewarta Motta, která poskytuje finanční zdroje americkou vládou financované National Endowment for Democracy.“


Zejména nadace Stewarta Motta je také financiérem ESI napsaného Plánu Merkelové, stejně jako Fond bratří Rockefellerových.

Toto vše by mělo vést k zamyšlení, kdo a s jakými cíli zosnoval dohodu Merkel s Erdoganem ohledně vypořádání se s uprchlickou krizí EU.

Zamýšlí frakce Rockefeller-Bush-Clinton ve Spojených státech použít svůj velký experiment sociálního inženýrství k vytvoření chaosu a sociálních konfliktů v EU ve stejné době, kdy nevládní organizace jako NED, Freedom House a nadace Otevřená společnost hrotí věci v Sýrii a Libyi a v celém islámském světě?

Je Německo „nevolníkem“ USA ve světě po r. 1990, jak ho bývalý prezidentský poradce pro národní bezpečnosti a kámoš Rockefellera Zbigniew Brzezinski označil? K dnešnímu dni existují dosti silné důkazy, že přesně tak tomu je. Role USA a na NATO napojených mozkových trustů je klíčovou, abychom pochopili, jak jsou Spolková republika Německo a Evropská unie řízeny zpoza atlantické opony.


Refugee Crisis Threatens European Social Fabric: How NATO-linked Think Tanks Control EU Refugee Policy vyšel 27. dubna 2016 na Global Research. Překlad v ceně 642 Kč Zvědavec.

13 komentářů :

 1. O tom, že je to zorganizované a řízené s cílem zničit národnostní uspořádání Evropy může pochybovat jen Pepa Vyskoč. Cílem je vznik homogenního státu obývaného rasou polodementů, podobně jako tomu už z velké části je v USA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Merkelové plán s uprchlíky prý není z její hlavy. Za vším stojí tento mocný muž
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Merkelove-plan-s-uprchliky-pry-neni-z-jeji-hlavy-Za-vsim-stoji-tento-mocny-muz-433215

   Smazat
 2. Obyčejnému člověku, když vidí kolik se dostalo v minulém roce tzv. uprchlíků do Evropy je jasné, že to není žádná spontální akce lidí utíkajících před válkou. Už jenom zorganizovat dodávky gumových člunů, motorů do člunů a přemístit víc jak milion lidí přes moře je akce která musí mít za sebou zázemí a hlavně obrovské finanční prostředky. Že za tím vším jsou Američané, kteří se snaží rozvrátit Evropu a její sociální systém musí být každému jasné, když vidí jak pracují tisíce nevládních, neziskových, nezávislých organizací řízených velvyslanectvími USA po celé Evropě, když vidí v televizích jak vystupují v televizních pořadech s názory, že Evropa musí přijmout uprchlíky a je povinná je integrovat. Pracovníci těchto neziskových organizací jsou přímo vyslání mezi uprchlíky, aby je organizovali, aby jim říkali, kde mají stanovat, kdy a jak mají zaútočit na bezpečnostní složky států, kterým prochází. Pro televizní vystoupení jsou vybíraní anglicky mluvící uprchlíci, kteří naučenými frázemi do televize říkají jak strašně trpí, jak jsou mírumilovní a přitom klidně provedou útok na pohraniční hlídky Evropských států. Celá uprchlická akce je organizovaná z centra, ti kteří jí vedou v terénu jsou mezi uprchlíky napojení prostřednictvím satelitních a chytrých telefonů s touto centrálou a jsou vyškolení Američany v nevládních organizacích. Každému normálnímu občanu v Evropě je jasné, že cílem celé této akce organizované ze strany USA je rozvrátit Evropu, protože když do Evropy přisunou desítky milionů lidí z kultury naprosto odlišné od té které je v Evropě dojde k velkým nepokojům až občanské válce a Evropské státy nebudou mít dost prostředků živit tyto uprchlíky, kteří se v žádném případě nezapojí do pracovního procesu a budou jenom konzumenty sociálních dávek ze sociálního systému Evropských států. Evropa měla celkem dobře nakročeno na úspěšný ekonomický rozvoj a lidé v Evropě si mohli dobře žít. Ale USA má obrovské ekonomické problémy s dluhem který je dnes absolutně nesplatitelný. USA je před kolapsem a jediná cesta jak z toho ven, jsou války organizované USA po celém světě a rozvrácení Evropy, která by nepříjemně konkurovala USA. V každé vládě státu v Evropě sedí nejméně jeden agent USA. U nás to byl Vondra a teď je to Diensbír. Stačí jenom sledovat co prosazuje tento člověk dosazený Američany a je to naprosto jasné, že ten hájí hlavně zájmy USA a ne občanů ČR.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 7:22
   Souhlasím a podepisuji.
   Ano,je to organizováno sionisti,jen mě nesedí do toho Merkelová,tomuto všemu vystavit Německý národ.Pak je důležité zdůraznit,kdo jí dal možnost jednat za celou EU,když nezastává vysokou funkci v orgánech EU.

   Smazat
  2. To 7.22
   Přesně - stačilo by zjistit dodavatele člunů,, vest a dalších potřeb (bude to nejspíše Čína). Ten samozřejmě bude znát objednatele a budeme doma. Vždyť to bylo takové množství zboží, že to muselo mít dlouhou přepravní cestu. No a od objednatele je zase kousek k platiteli.
   Já v tom zase cítím pařáty lidí typu Soros.
   Sims.

   Smazat
 3. o tom ze uprchlicka akce je predem planovana svedci pro mne mimo jine jeden hlavni fakt a to je ze se na strednim vychode bojuje jiz od afganistanu pres irak libyi az po syrii a az teprve nyni se najednou zacalo utikat!!! navic se pridali vandraci ze sudanu somalska etiopie a jinych vyjebancu z afriky!!!

  OdpovědětSmazat
 4. 6:52 polodementi v USA - asi tomu tak bude. Proč jinak je možné, že voliči v USA snad zvolí i ježibabu Clinton, proč nezvolí Sanderse? S Trumpem to myslím, že bude opět stejná písnička American Superstars, Superstars in the World - odchovanec takového řežimu jako je v Americe samozřejmě nebude schopen zavést nové pořádky. Listuji ve své paměti a zdá se mi, že pořádky se mění pouze tehdy, když je za ními síla, která je může změnit - tuto sílu v USA nevidím - alespoň o ní nic nevím. Potom ovšem tato sila je obvykle representovana silným jedincem. Tak tomu bylo třeba i na opovrhované Kubě. Jaká síla je za Trumpem? Síla, která chce lepší svět. Myslím, že za Trumpem tato síla není. Asi toto nesouvisí se článkem, ale řekl bych ne zcela - přece každému je jasné, že to co se děje v Evropě, se děje kvůli rozpoložení politických sil v USA.

  OdpovědětSmazat
 5. Kdyby byl vlastizrádcem jen třeba Diensbier mladší, tak by to nebylo tak zlé, ale ona jich je celá řada. Podívejte se na činnost Kalouska, Němcové, Fialy, knížepána v důchodu, bývalých premiérů Grose, Topolánka, Nečase ale i Brčála a té jeho čarodejnice a jejich ekopodvody, tunel na OKD a další. Podívejte se na činnost Zaorálka, EUrohujera Sobotky, mladého Stropnického, ale i jeho tatínka na MO. Co byli Barták a Parkanová? Jak je slušně označit? Zrádci a kolaboranty jsme doslova obklopení a infiltrovaní. Podívejte se jak se vyvíjí naše ekonomika a jací kapitáni ji pomáhali rozvracet a pro koho. Žárný příklad Tošovský, Singer, Roman a další a další. Vzpomeňte si na osobnosti pánů Julínků a Cikrtů komu sloužili a čemu. Za pocit výhodičky a jidášský dolar je zrádců všude hojnost. Bohužel ne jen u nás, ale v celé Evropě. Černá se vydává za zářivě čistoskvoucí bílou a naopak. Politici lžou a jej jim úplně jedno, že to občané vidí a ví. Hlavně když si vylžou místečko v Bruseli a pěknou tučnou rentičku z daní poplatníků jako Špidla. Že jdou proti vlastním lidem a připravují svým dětem ubohý osud žebráků ve zničené zemi si naprosto nepřipouští. Hlavně když si teď nahrabu a možná se odsunu pak s rodinkou do USA. To je jejich vize, co způsobí neřeší. Pak klidně ještě mají tu drzost za pár let znovu vylézt a dělat obrozence jako pan Knižní velkoobchod nebo pan slouha u Goldman Sachs. Je to k uzoufání co se u nás za 26 let ukázalo v politice, kultůže a ekonomii vedení státu. A všechno souvisí se vším. Jen si ti promultikulti blbečkové vůbec neuvědomují, že další migrační vlna po zničení Evropy půjde do USA, pokud to neskončí světovou válkou, která je jediným řešením jak zlikvidovat nesplatitelné dluhy nejen USA, ale i Japonska a celého tzv demokratického světa. A možná začít znovu. Dávno by to spustili nebýt strachu, že je Rusové, Číňani, Korejci, Indové a Pakystánci v případě války také pokropí atomovkama a ještě lepšíma chuťovkama a pak by už nebyli nic.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Do USA už žádná migrační vlna nepůjde, Amerika si právě vybírá jeden ze dvou hlavních scénářů svého konce - zánik dolaru coby celosvětového platidla a zničující výbuch supervulkánu. Američtí boháči jsou už připraveni a doslova za vodou se svými majetky i rodinami, před lety by se dobrovolně třeba do Číny určitě nepřestěhovali.

   Smazat
 6. 10:13: Co takhle založit stranu "Neuplatní a netolerantní /ke všem kapitalistickým špinavostem/" - podle vzoru Eliota Nessa.

  OdpovědětSmazat
 7. Ono velký byznys se nezastaví před ničím. Dokázal zlikvidovat prezidenta USA, vyvolat války libovolně po Světě,Udeřit na docela úspěšnou automobilku a co proti tomu zmůže nějaký politik, na kterého dokážou buď ledasco najít- od sledování pornostránek až po dejme tomu finanční machinace.A i kdyby byl čistý a měl křišťálové úmysly, nedovolí mu to prostě- buď pojedeš podle našich not, nebo to půjde až k fyzické likvidaci. Oni see neštítí ničeho, a zodpovídat se taky nebudou komukoliv. Víme například kolik zástupců máme my jako republika v OSN? Kdo je volí, jak se delegují, na jakou dobu tam jsou?Kdo to vůbec je?Jsme v kleštích systému, a změna nepřijde jen kosmetickou úpravou těch kleští. Je třeba velmi razantního restartu. Mám osobně pocit, že kapitalismus se fakt bortí- to co nám předvádějí jsou nepodstatná pozlátka. V těch důležitých ukazatelích si toho lze fšimnout. Nějak se hroutí zdravotnictví- prý nejsou lidi, nějak nám přestává fungovat školství- nejsou učni, učitelé, VŠ už nemají takové kvality a hodně pseudohumanistů, policie a ani armáda už samy o sobě neustojí opravdové krizové situace, média tak tam s tou televizní a rádiovou žumpou raději pryč,zemědělci sadí řepku nestáváme se soběstačnmi, odejde Bakala a najednou OKD krachuje, kromě dost diskutabilního případu Mudr. Ratha, se nevyšetřují zvěrstva a samovůle mocných. Klausova privatizace, amnestie, rozsah restitucí je do nebe volající zločin. A my jsme klidní.Máme své chytré mobily, bankovní půjčky a hypotéky, plné koše ze supermarketů s 3mi pokladními a 20ti pokladnami, zbytek bezobslužných...sedneme ke svým vařícím etudám, výměnám manželek, různých ordinací a ulic a jsme spokojeni. Zatím nám na hlavu nekape, a vedle na pozemku nemáme uprchlíka nebo nepřizpůsobivého občana.

  OdpovědětSmazat
 8. Omlouvám se za hrubice ve svém příspěvku výše.

  OdpovědětSmazat
 9. Zajimave prispevky ale chybi v nich to podstatne, coz by mel pochopit kazdy Cech a Evropan. Vsechny zmeny ve svete vzdy mely v sobe nejaky cil - nabozenske boje v davne minulosti byly jen touhou zmocnit se bohatstvi druheho a ten narod ovladat, pouzivat ho jako otroky.Tehda nebylo tech moznosti tolik, aby ovladly vetsinu sveta jako je tomu dnes.Nebyla tak ucinna propaganda pres televizi, internet, film, tisk atd.Teprve dnesni doba dava k tomu mnoho prostredku a toho jsou si vedomi ti mocni,kerym
  stale veri vetsina blbych.Ti mocni se na to dlouho pripravovali, nejprve nashromazdovali obrovske bohatstvi, vetsinou kryte neznamymi jmeny a to nejen v USA ale i jinde. Firma sice existuje kdekoliv, ale jeji nite vedou stale , casto neznamym darebakum, lharum, korupcnikum.
  Maji v rukach vetsinu velkych bank a pres ne lze
  ovladat vsechno - cpat miliardy do armady a jejich vedeni zkorumpovat, mluvi a o demokraci a pritom slovy Obamy - to je v poradku, ze lide demonstruji, kritizuji - ale nerekne, ze se s tim stejne nikdo nezabyva.Americke vojenske sily neustale podporovat a ten,kdo by to chtel omezit, narazi hned na deset by zamestnal a
  isice generalu v armade a v tajnych sluzbach. Kdo by je zamestnal a tak pohadkove platil, kdyby lidi zadali omezeni zbrojeni a proto se musi stale strasit s terorismem a Ruskem.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.