Reklama

sobota 14. května 2016

Blokáda prolomena: Rusko ukázalo, jak vypadá nezávislost

Anton Orlovskij
14. 5. 2016   Eurasia24

Proces integrace poloostrova Krym do Ruské federace je po právní ixekonomické stránce přes intriky ukrajinské vlády a nacionalistů nezadržitelný.

První dvě větve vedení energetického mostu byly na území Krymu dotaženy před termínem – na konci minulého roku, provoz třetí byl zahájen v dubnu. A nyní je již dokončena i čtvrtá větev.


Putin během telemostu Moskvy s Krymem poděkoval dělníkům a inženýrům, kteří se na stavbě podíleli. Současně poblahopřál obyvatelům Krymu k této významné události, která umožní zrušit harmonogram havarijních odstávek od elektrické sítě, jenž platil na Krymu i v Sevastopolu od konce ledna loňského roku.

V krátké době se podařilo prorazit energetickou blokádu Krymu a – řečeno jednoduše – nepochybuji o tom, že pokud to bude zapotřebí, prorazíme i jakoukoli jinou, pokud si někdo umane nás vyzkoušet,“ prohlásil Putin.

Zapojení poslední větve energomostu umožňuje zajistit poloostrovu bezporuchové dodávky elektrické energie. Kapacita sítě je dostatečná pro zajištění činnosti výrobních závodů a provozů, infrastruktury poloostrova a sociálních zařízení a také pro zvýšenou spotřebu v období letní sezóny (turistický ruch, činnost klimatizačních zařízení apod.).

V případě nutnosti je síť schopna přenášet elektrický příkon přes 800 MW. Po započtení vlastních zdrojů je energie dokonce více, než je za normálních okolností zapotřebí. V rámci Krymu bude k dispozici celkový příkon 1270 MW a přitom během letních odběrových špiček dosahuje odběr zhruba 1100 – 1150 MW.

Stojí za to připomenout, že práce na vedení probíhaly „stachanovským tempem“. Díky využití nejnovějších postupů a technologií se podařilo podstatně zkrátit termín uvedení energomostu do provozu, hodně práce ale ještě zbývá.

Nestačí totiž jen dopravit energii po drátech z Ruska na Krym. Zbývá dokončit ještě celý komplex prací spojený s modernizací energetického a rozvodného systému poloostrova. A to vlastně znamená obnovit ho celý.

Do budoucna je zapotřebí postavit dvě nové elektrárny – v Simferopolu a Sevastopolu, které budou do soustavy připojeny postupně, počínaje rokem 2017. A do roku 2020 musí být nahrazeno veškeré dispečerské zařízení, které se nevyměňovalo od 50. let.

Energomost a následující modernizace celé elektrické sítě poloostrova, to je skutečný ukazatel nezávislosti, který se jistě stane i předmětem závisti. Nebude nic divného na tom, když se kolem této události objeví různé zvěsti a lživé informace. Tak ať. My teď už víme, jak vypadá opravdová nezávislost.


Anton Orlovskij
Zdroj: politikus.ru
Překlad: mbi, Eurasia24

15 komentářů :

 1. Řekl bych, že vzhledem ke své geografické poloze a přírodním klimatickým podmínkám má Krym na to se naopak stát exportérem EE a ne jen jejím příjemcem. Na to však nové linky velmi vysokého napětí a nově rekonstruovaná distribuční soustava Krymu bude také zapotřebí… jsem proto zvědav, zda tohoto potenciálu Rusové využijí či nikoli.
  Zdr.
  JiB

  OdpovědětSmazat
 2. A co by mohli navíc ještě dělat, kdyby nemuseli zbrojit.
  Jsme na tom my líp? Ano i ne.
  Ano - když armáda nicotná, výzbroj rozkradená a rozdaná, výdaje snížené.
  Ne - když jsme tam, kde nás chtějí USA mít, bezbranní.
  Děda.

  OdpovědětSmazat
 3. Rusko toho musí ještě mnoho udělat ale určitě to zvládne jako vždy.Zato my jsme v prdely už v současnosti a pomoct si nedokážem,nemáme žádnou hrdost a jsme zaprodanci národa vis ČT.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:54 - Nejsem sice žádný expert na to, co Rusko zvládne nebo nezvládne. Ale jedno vím jistě - "v neděli, v pondělí a v prdeli se píše měkké i" .

   Smazat
  2. To je dobře , že víte vůbec něco !!

   Smazat
  3. No co, jsme v tvrdé prdely. A to je bohužel pravda.

   Smazat
 4. V neděli, v pondělí a pr-eli se píše měkké "i"!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ..chyba v pravopise...pravda v obsahu..

   Smazat
 5. Pochopitelně klíčem k modernizaci přenosové soustavy je její technologie a zejména řídící systém. Do té doby Krym pouze dostane, co právě potřebuje, aniž by s tím mohl jakkoli dále nakládat. Lokální nástřešní fotovoltaika má zde velkou budoucnost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zhruba před dvěma lety jsem hovořil o boji mezi křesťany a boleviky v Rusku od roku 1917. Současné události nelze pochopit bez vědomostí o tomto boji o kontrolu Kremlu během posledních esti desetiletí. Ale tento boj je pouze částí větího historického obrazu. To, co vidíme dnes, přátelé, je vyvrcholením války, trvající více ne tisíc let, mezi dvěma nejurputněj-ími nepřáteli na zemi. Je to válka mezi Ruskem a Chazary. Království Chazarů zmizelo z mapy světa před mnoha stoletími. Přestoe dnes mnoho lidí o něm nikdy neslyelo, Chazarské království bylo kdysi skutečně hlavní mocností a ovládalo rozsáhlou říi podmaněných lidí. Dvě sousední supervelmoci s ní musely počítat. Na jihu a západě s Chazarskem sousedila Byzantská říe, kde byla v plném květu východní ortodoxní křesťanská civilizace. Na jihovýchodě Chazarské království sousedilo s rozpínající se Muslimskou říí arabských kalifů. Chazaři ovlivnili dějiny obou těchto říí, ale - co bylo mnohem důleitějí - Chazarské království obsadilo území, které se později stalo jiní částí Ruska mezi Černým a Kaspickým mořem. Výsledkem bylo propletení historických osudů Rusů a Chazarů, které trvá do dnení doby. V případě, e jste nikdy neslyeli o Chazarech, myslím, e bych se měl zmínit, kde lze o nich získat víc informací. Před třemi lety v roce 1976 byla o Chazarech vydána kniha od britského spisovatele Arthura Koestlera. Kniha má název The 13th Tribe - The Khazar empire and its heritage. Americký vydavatel je Random House, New York, N.Y. Historické záznamy dokládají, e Chazaři pocházejí ze směsi Mongolů, Turků a Finů. Ji ve 3. století po Kr. byli identifikovatelní v stálých bojích v oblastech Persie a Arménie. Později, v 5. století, Chazaři byli mezi pustoivými hordami Huna Attily. Kolem roku 550 po Kr. se kočovní Chazaři začali usazovat v oblasti kolem severního Kavkazu mezi Černým a Kaspickým mořem. Chazarské hlavní město Itil bylo zaloeno při ústí řeky Volhy do Kaspického moře, aby mohli kontrolovat lodní dopravu po řece. Chazaři potom vymáhali mýtné 10% na vechen náklad, který byl přepravován po řece v městě Itil. Ti, kdo odmítli, byli zabiti. Své království pevně zasazené na úpatí Kavkazů Chazaři začali přeměňovat na říi podrobených lidí. Stále více slovanských kmenů, které byly v porovnání s Chazary mírumilovné, bylo podrobeno. Staly se součástí Chazarské říe a byli donuceny Chazarskému království stále platit poplatky. Placení poplatků podrobenými lidmi bylo ovem vdy znakem říí, ale ne po způsobu Chazarů. Takzvané velké říe světa vdy daly něco na oplátku za vybrané poplatky. Například Řím udělal z podrobených lidí občany; a za vybrané daně získali civilizaci a ochranu před útoky potenciálních nájezdníků. To ale nebyl případ Chazarské říe. Lidé, kteří byli poddanými Chazarů, dostali na oplátku za své platby jedinou věc, a tou byl nejistý slib: Chazaři se zdrí dalích útoků a plenění, dokud budou poplatky placeny. Poddaní Chazarské říe nebyli tudí ničím jiným ne oběťmi obrovského vydírání. Chazartí vládcové byli tudí veobecně neoblíbeni a nenáviděni v oblastech, které ovládali, ale zároveň byli také obáváni pro jejich nelítostné zacházení s kadým, kdo se jim postavil na odpor. A tak se Chazarská říe rozpínala, a zaujímala rozsáhlé oblasti nynějího Ruska a jihovýchodní Evropy. V 8. století Chazarská říe sahala na sever a ke Kyjevu a na západě zahrnovala Maďary. Kolem roku 740 po Kr. se stala ohromující událost. Chazaři byli pod stálým tlakem od svých byzantských a muslimských sousedů, aby přijali buď křesťanství, nebo islám; ale chazarský vládce, nazývaný Kagan, slyel o třetím náboenství nazývaném JUDAISMUS. Zřejmě z politických důvodů zachování nezávislosti Kagan oznámil, e Chazaři přijali judaismus jako své náboenství. Přes noc se celá nová skupina lidí, bojovní Chazaři, prohlásila za židy - adoptivní židy.

   Smazat
 6. . Následující chazartí vládci přijímali idovská jména a koncem 9. století se Chazarské království stalo rájem pro idy z ostatních zemí. Mezitím krutá nadvláda Chazarů nad ostatními národy pokračovala v nezměněné podobě. Ale potom se na scéně objevil nový faktor. Během 8. století postupovali dolů po velkých řekách - Dněpru, Donu a Volze. Byli východní větví Vikingů. Byli známí jako Varangiané nebo jako Rusové. Jako ostatní Vikingové, Rusové byli stateční dobrodruzi a divocí válečníci; ale kdy se střetli s Chazary, Rusové často skončili placením dávek jako kdokoli jiný. V roce 862 ruský vůdce jménem Rurik zaloil město Novgorod a zrodil se ruský národ. Vikingtí Rusové se usadili mezi slovanskými kmeny pod nadvládou Chazarů a charakter boje mezi Vikingy a Chazary se změnil. Stal se bojem vynořivího se ruského národa za nezávislost na chazarském útlaku. Za sto let po zaloení prvního ruského města nastal dalí významný moment. Ruský vůdce, princ Vladimír z Kyjeva, se roku 989 nechal pokřtít. Aktivně prosazoval křesťanství v Rusku a na památku je dnes Rusy uctíván jako Svatý Vladimír; a tak začala tisíciletá křesťanská tradice ruského národa. Vladimírova konverze také přinesla spojenectví Ruska s Byzancí. Byzanttí vládci se vdy obávali Chazarů a Rusové dosud bojovali za své osvobození. A tak v roce 1016 spojené ruské a byzantské síly zaútočily na Chazarské království. Chazarská říe byla rozbita a samotné království Chazarů začalo upadat. Větina chazarských idů nakonec odtáhla do jiných oblastí. Mnoho z nich zakotvilo ve východní Evropě, kde se smíchali a uzavírali sňatky s ostatními idy. Podobně jako semittí idé zhruba o 1000 let dříve se chazartí idé rozptýlili. Království Chazarů zaniklo. Protoe se pohybovali a ili mezi idovským lidem, chazartí idé si předávali z generace na generaci pozoruhodné dědictví. Jedním z prvků dědictví chazarských idů je militantní forma SIONISMU. Podle názoru chazarských idů by země osídlovaná starověkým Izraelem měla být idy znovu osídlena - nikoli zázrakem, ale ozbrojenou silou. To je obsahem dneního sionismu a je to síla, která vytvořila národ, který si dnes říká Izrael. Dalí důleitou součástí dědictví chazarských idů je nenávist ke křesťanství a k ruskému lidu jako zastánci křesťanské víry. Křesťanství je vnímáno jako síla, která způsobila, e se staré takzvané království idů, Chazarské království, zhroutilo. Chazaři chtějí obnovit svou nadvládu v Rusku - a pokouejí se o to ji celé tisíciletí. V roce 1917 chazartí idé přeli hlavní milník směrem k vytvoření jejich vlastního státu v Palestině, jak jsem se zmínil minulý měsíc. Ve stejném roce vyvolali bolevickou revoluci v Rusku. Následoval tam křesťanský holocaust, jaký svět dosud neviděl. Chazartí idé byli po více ne 900 letech v Rusku opět u moci a dali si za úkol zničit křesťanství vyhlazením křesťanů - více ne 100 milionů z nich a současně 20 milionů věřících idů zemřelo pod rukama chazarských idů. Rutí křesťané 60 let bojovali za svrení ateistických boleviků a nakonec byli úspě ní. Nyní tisíciletá válka mezi ruskými křesťany a chazarskými idy dosáhla svého vrcholu. V sázce je nejen budoucnost Ruska a křesťanství, ale také budoucnost idovského lidu jako celku. Minulý měsíc 19. srpna 1979 zemřel v New Yorku rabín Joel Teitelbaum. Zemřel ráno a byl pohřben ve stejný den odpoledne. Bylo vydáno jen stručné oznámení a přesto se asi 100 000 idů dostavilo včas na pohřeb. Je tě ké si představit, kolik dalích statisíců idů nepřijelo, protoe se to včas nedozvěděli. O měsíc později, 18. září, si jeho následovníci dali do novin New York Times inzerát a jasně oslovili mnoho idů. Kromě jiného se v inzerátu říká, cituji: Byl nesporným vůdcem vech idů vude na světě, kteří nebyli infikováni sionismem; a dále se píe, cituji: S odvahou, která je v dnení době velmi vzácná, nazýval sionistický stát jako ,dílo Satana, svatokráde a rouhání

  OdpovědětSmazat
 7. . Chazarský stát, před tisíci lety nazývaný Království idů , byl parazit ijící z poplatků vymáhaných od podrobených lidí. Dnes podobně je přeití Izraele závislé na nekonečném toku podpory zvenčí. Rusové věří, e kdy je nezastaví, chazartí idé zničí křesťanství pomocí sionismu a Rusko bolevismem; a tak křesťantí vládci v Rusku jsou nyní v ofenzívě proti svým odvěkým nepřátelům, Chazarům. My Američané, kteří si říkáme křesťané, nejsme ochotni otevřít oči a pokusit se zachránit nai vlastní zemi nebo bránit svoji víru. A tak se nae vlast nyní stává bitevním polem křesťanských Rusů a jejich úhlavních nepřátel - boleviků a sionistů. A ať se nám to líbí nebo ne, přátelé, byli jsme do této totální války zavlečeni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můžeš mi, prosím , sdělit, co ti brání při psaní v požívání "š" a "ž"?
   Zdr.
   JiB

   Smazat
  2. A hlavně, proč sem blije idiocie, které se tváří, jako dějiny?

   Smazat
 8. kdysi jsem o chazarské říši četl. Jejich náboženství přikazovalo, že když vůdce prohrál válku/bitvu, byl popraven. Což se vládcům moc nelíbilo, takže se rozhodli pro změnu náboženství. Z vychcanosti se rozhodli pro judaismus.
  J

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.