Reklama

pátek 13. května 2016

Evropské senium


Pavel Kalvach
13.5.2016

Velký učenec 19. století, neurofyziolog Claude Bernard vyvodil ze svých pozorování živé hmoty následující poučení:

„Život je současně smrt organické hmoty, což znamená, že buňka se nemůže udržet naživu jinak, než že pokračuje stále směrem k smrti. Život organismu se neudrží jinak, než když se stále rodí nové, jednoduché nebo embryonální buňky, které se zvolna zdokonalují a v jisté době zase zmírají. To, co platí o organismech, platí i o národech. Civilizace jistého národa znamená jeho postupnou cestu k smrti. Vyšší třídy se neobrozují. Je třeba, aby byli vždycky lidé jednodušší, nebo primitivové, kteří se civilizují a nastupují cestu vzhůru. Když se tato obnova zastaví, společnost umírá, stejně jako organismus zbavený buněčné obnovy.“


Pro takováto pozorování měl Bernard ostatně doklady nejen ze svých experimentů s orgány savců, ale měl je i z historie. Nepochybně věděl, kam až zavedla pyšný Řím blahobytná nenasytnost jeho vůdců za papeže Clementa VII. Kardinálové a celá kurie se topili v blahobytu a nepřetržitými intrikami se snažili rozhojnit své jmění. Utrpení chudých nadutě přezírali. Po složitých diplomatických jednáních i ozbrojených konfliktech s evropskými mocnostmi se 6. května 1527 dočkali.

„Španělsko-němečtí útočníci překonali hradby a vtrhli do města. Orgie lidského barbarství, které následovaly ve Stolci svatého Petra, hlavním městě křesťanství po 1200 let, byly mírou pokleslého obrazu Říma, zvulgarizovaného jeho vládci. Masakr, pustošení, požáry a loupeže se vymkly kontrole; velitelé byli bezmocní a jejich kapitán, Constable de Bourbon byl mrtev, zabit prvního dne střelou z římských hradeb. Divokost a krvelačnost útočníků by pohnula kámen k soucitu podle zprávy z mantovských archivů psaných třesoucí se rukou. Vojáci brakovali dům za domem, vraždíce každého, kdo se postavil na odpor. Ženy byly znásilňovány bez ohledu na věk. Vřesk a vzlykání plnily každou čtvrť; Tiber byl zaplaven mrtvými těly.“

Vzali jsme si nějaká poučení o tom, co je to žít ve vyvážené a oduševnělé společnosti? Slyšeli jsme někdy o deseti božích přikázáních, která ztělesňovala katolickou doktrínu o vzájemné snášenlivosti lidí? Věděli jsme o tom, že „svoboda je poznaná nutnost?“ Nebo podléháme okouzlení z nevídaného blahobytu, který nám otvírá cestu k bezuzdnosti? Máme nějaký podíl na krajní nenávisti, s níž nás přicházejí trestat vetřelci jménem cizokrajných náboženství? Obětují život za to, aby nám mohli vystřílet kluby a redakce; to musí mít někde kořeny.

Pro Evropu posledních let je charakteristická klesající akceschopnost. Rozmazleni blahobytem vyhýbáme se řešením a adekvátním odpovědím. Stařecké měknutí je naše bašta. Překvapivě marné je připomínat, kde jsou kořeny současných nenávistných potyček. Všeobecná bezuzdnost a nehorázná rozpustilost vede nejdrzejší výtečníky k rozpoutání běsů ve střeleckých masakrech. A tomu prý, podle některých, nelze zabránit. Ano, za předpokladu volného nákupu zbraní pochopitelně velmi těžko. Těmito slovy odmítl mé postoje také francouzský psychiatr: „Tomu nezabráníš, v Marseilli můžeš koupit kalašnikova do půl hodiny.“ Také když cestou na stadion zapalují „fanouškové“ bengálské ohně za milosrdného doprovodu policie, se asi nechumelí. Marně volá i americký prezident po omezení (bohužel ne zákazu) zbraní; nátlak zbrojařské lobby zajišťuje, že všeobecná hloupost dopustí ještě mnoho vystřílených škol a kanceláří. V zemi, která má v dekadenci náskok, je podivínovi v metru nebo obchodním centru taková marginálie ukradená.

Před měsícem jsme exemplárně nepochodili se svým návrhem Deklarace EURAG (Evropská organizace seniorů) za regulované a disciplinované přijímání uprchlíků před válkou do Evropy. Text jsme účastníkům Pařížské konference poslali předem; nemá žádné nenávistné prvky, pouze usiluje o pořádek. Pro zástupce 11 zemí se ukázal 17. 10. 2015 v Paříži nestravitelným.EURAG Paris Declaration:

Evropa je nyní vystavena mohutné záplavě imigrantů. Na rozdíl od předchozích dob, kdy evropští návštěvníci byli regulováni vydáváním víz, dnešní příchozí se nikoho neptají a vstupují do dosud vysoce kultivovaných území silou. Evropské správní orgány váhají mezi sentimenty altruismu, vyžadujícím poskytnout pomoc nešťastným spoluobčanům a sentimenty strachu z nezvladatelných následků při omezených organizačních kapacitách a možných mezikulturních nedorozuměních. Občané senioři jsou těmito debatami zvláště zasaženi, protože jsou zranitelnější z jejich možných důsledků. Na základě zkušeností s náboženskými bouřemi a explozemi terorismu ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Švédsku, Nizozemsku, Španělsku, Belgii a jiných zemích, mají předtuchu nesouladu v koexistenci evropského životního stylu s nedostatečně asimilovanými nezvanými hosty. Proto žádáme veškeré evropské a národní správní orgány, aby respektovaly následující pravidla:

1/ Princip pomoci znamená, že se poskytuje dobrovolně a nemůže být uložena někomu, kdo si není jistý, zda ji zvládne. Proto žádné imigrační příděly a příkazy žádným zemím, hrabstvím, krajům, okresům, departmentům či arrondissemantům!

2/ Předpokladem pohostinnosti je, že host přichází dveřmi, kde se kontroluje jeho identita a vyhodnocuje se v souladu s místními zvyklostmi. Proto vstup pouze cestou dostatečně zodpovědných kontrol!

3/ Vzájemná asimilace smí probíhat pouze ve směru přijetí pravidel hostitele hostem. Nikdy ne opačně! Veškeré požadavky imigrantů na adaptaci evropských zvyklostí na jejich vlastní musí být striktně odmítnuty!

4/ Evropské tradice je třeba plně respektovat: rovná práva lidí znamenají, že ženy jsou považovány za plnohodnotné občany, požívající stejné svobody jako muži. Jediný soudní a právní systém je systém národní nebo evropský a odchylky k jakékoli jiné interpretaci práva (šaria, rodinná vendeta, krevní msta, osobní násilí) musí být přísně trestány. Kdo nerespektuje evropská pravidla, má být bezodkladně vyhoštěn.

5/ Návštěvník/imigrant má povinnost dodržovat všechna místní pravidla ve smyslu hygieny, zdravotnických předpisů, interpersonálních vztahů a musí docílit dostatečné znalosti místní řeči. Jakékoli pokusy vytvářet izolované komunity, působící násilí místním občanům, musí být potlačeny. Všechny osoby, požadující setrvání na evropské půdě, mají být seznámeny s výše uvedenými pravidly a musí svědomitě slíbit, že se s nimi ztotožní.

6/ Mimoevropským územím trpících uprchlíků je třeba věnovat velkorysou finanční a rekonstrukční podporu.

Těmito postuláty směřujeme k zavedení všeobecné praxe, která vyústí v kultivované, ale nekompromisní vstřebání rozumně omezeného počtu imigrantů.

Víte, jak to dopadlo? Tak prý
„a/ pro uprchlíky je zapotřebí připravovat psychologické poradce, protože oni prožívají své vykořenění z domova,
b/ do tak složitých věcí bychom se jako zástupci seniorských organizací snad ani neměli vměšovat – to je přece věcí paní Merkelové a pana Hollanda,
c/ EURAG je apolitická organizace a toto není náš mandát,
d/ nejdříve bychom se museli zeptat v národních organizacích,
e/ uprchlíci trpí a nemůžeme jim ubližovat“. 

Sumárně tedy kromě tří českých delegátů nikdo nenašel potřebnou míru zodpovědné dospělosti, aby zaujal stanovisko k narůstající evropské uprchlické krizi. Tedy asi jako senilní děda, který si pouští do bytu falešného instalatéra.

A podívejme se, jak řeší nekontrolovanou imigraci vrcholné státní orgány. První milion nelegálních vstupů dal světu na vědomí, že Evropa upouští od dosud zavedeného systému víz. Blázny si z ní tedy může dělat každý, kdo se rozhodne přijít přes vodu a přes kopečky. České stanovisko je mnohem racionálnější a nenachytá se (zatím), na takové nesmysly, jako že se bude rozlišovat mezi cestovateli za blahobytem a uprchlíky před válkou (u osob neznámé identity!?).

Druhý milion probouzí některé západní politiky k opatrnosti, ale přesto nestíhají postřehnout racionální nezbytnost přejít od slov k činům. Svou pomalostí nabízejí chutné sousto: Evropu k živelnému obsazování. Něco zcela jiného by bylo zabezpečit chudou populaci strádajících zemí dobrovolným příspěvkem, který si budeme umět odtrhnout od úst. To je mužné, to je velkorysé! Zatím se to odehrává tak, že konference vůdců bohatých států promrhají na svou bezpečnost a luxus při setkání celou třetinu toho, co nakonec chudým bratříčkům odsypou.

Evropa svůj dekadentní předvoj dohání. Dokud jsme byli přitisknuti k zemi ve svých existenčních šancích a ambicích, byli jsme krotcí ve svých projevech. Křesťanská výchova, skauting a školní disciplína byly navíc poutem pro mantinely slušného chování. Proto se vytahovaly ruce z kapes, když se mluvilo s nadřízeným, proto se vstávalo, když přišel učitel do posluchárny. Doba klackovitosti se všemu skromnému, zdrženlivému a disciplinovanému bujaře vysmívá. Potetovaný suverén vypráví, „kdo se, vole, vožral nejvíce“, reality show leze lidem do sprchy a rozhlasové stanice podrážejí výkon policejní funkce, když vyhlašují, za kterou zatáčkou se kontroluje rychlost. Sprosté slovo je v televizi kořením zábavných pořadů, ženský box osvěží publikum, když se roztlouká ženský obličej, a role učitelů je manévrována na vedlejší kolej. Kolektivní gaudium jásá a hladový terorista chystá novou podívanou.

Konečně, víte, která americká skupina vyhrávala diskotéce v klubu Bataclan? Byli to „Eagles of Death Metal“. V předtuše, nebo z dychtivosti? A Charlie Hebdo se opět nezdrželi posměšku: Následná titulní strana přinesla karikaturu rozstříleného muže, jemuž z ran teče šampaňské. Podtitulek hlásal, „Vy do nás střílíte, my si užíváme své šampaňské!“ Když se podíváte na jejich webové stránky, zvedne se vám žaludek z jejich provokativních oplzlostí

Úžasná legrace, která vynesla redakci Charlie Hebdo postřílení několika redaktorů.

Po masakrech z 13. listopadu se vynořují nezbytné otázky, které nám ve svých komentářích politici zatajují. Jsou pohnuti dojetím nad krutostí střelby a ničivých explozí, ale zapomínají se ptát: Kdo vyzbrojuje Islámský stát? Kdo jsou ti velkopanští prodejci zbraní, kterým je důsledek jejich bohatnutí v masakrech lidí tak lhostejný? A další otázka: Jaké omezení osobních svobod si budeme muset připustit, chceme-li dosáhnout jakési slušné bezpečnosti? Řádná evidence osob a firem dle bydliště je potřebnou samozřejmostí. Konečně též zákaz nošení zbraní? Ani masakr v Uherském Brodě nestačil na to, aby byl tvrdě utažen zákon o zbrojních pasech. Řada lidí má doma zbraň pouze na to, aby jednou, až jim přeskočí, zdecimovali své spoluobčany. Jsou to důsledky bujaré frajeřiny a narůstajícího hulvátství, které nás vystavují zběsilým násilím v Evropských městech. Má cenu to ještě pochopit, nebo už je s námi konec?


Autor článku Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. (* 25. dubna 1944 Praha) je český lékař specializující se v oboru neurologie, vysokoškolský pedagog a v letech 19962006 přednosta Neurologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Působil jako předseda České neurologické společnosti a viceprezident Evropské federace neurologických společností.[1]

V roce 1993 se stal členem správní rady nadace Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, je členem redakční rady odborného časopisu Journal of Neurological Science.
19 komentářů :

 1. Vážený pane Kalvachu
  vlastnit zbran je právo člověka, aby z něj nebyla ovce. Pouze totalitní režimy usilují o odebrání zbraní občanům. Vlastníci zbraní jsou nejvíce zákony dodržující skupina obyvatel. Stačí 2 přestupky, třeba 2x špatně zaparkovat a přijdete o zbroják. Proto si každý dá sakra pozor. Problém jsou nelegální zbraně. Které jsou mimo kontrolu státu. Ale jak bylo 100 x napsáno, žádný terorista si nepůjde koupit legálně zbranˇ. Tady je třeba zapracovat a ne odzbrojit slušné lidi. Střelec z U. Brodu byl vyšinutý, je to jeden případ na několik tisíc slušných střelců. Na silnicích zemře 1000x lidí více než na zastřelení, ale nikde jsem neslyšel, že by se měli zakázat auta.
  J

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Střelec z Uherského Brodu byl sám na schizofrénní manželku a byl to taky důchodce a provedl podobnou akci jako skorodůchodce ve Frenštátě pod Radhoštěm!
   Nepřipadá vám divné, že tihle lidé udělali něco co v zahraničí provádějí mladí lidé?

   Smazat
 2. Ze včerejších pořadů německé TV.
  15-16 00 Královna nákupů - 27 letá bankovní úřednice utrácí za oblečení cca 1 000 EUR/měsíc.
  22-20 00 diskuse o a s 20% chudých německých důchodců.
  Po celoživotní práci mají OSVČ nebo nízkopříjmové skupiny 700-1000 EUR/měsíc.
  Člověk pobírající celoživotně průměrnou mzdu /dnes cca 3 000 hrubého = 1 900 čistého/ dostane v důchodu cca 1 200 EUR.
  Před cca 3-mi lety byly na Tafel=rozdávání prošlých potravin, odkázáni chudí důchodci, matky-samoživitelky a nezaměstnaní, dnes je jich 2x tolik, přibyli přivandrovalci, ale objem potravin je stejný.
  20% dětí žije v chudobě.
  Počet VŠ studentů z neakademického prostředí za 30 let klesl z cca 20% na 5%.

  OdpovědětSmazat
 3. To 11:09
  Trochu zjednodušený pohled na autora i článek.Přitom autor hovoří o mnoha aspektech jiných než jsou zbraně soukromých osob.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní13. května 2016 11:50
   „To 11:09
   Trochu zjednodušený pohled na autora i článek.Přitom autor hovoří o mnoha aspektech jiných než jsou zbraně soukromých osob.“
   Naprosto souhlasím s přispěvatelem 11:09. Pan prof.csc, slepí své postřehy o podobnosti živých buněk se státy, se svým názorem na nelegální migraci, aby mu nakonec z toho naprosto nelogicky vypadnula potřeba omezovat legální držení zbraní.
   Naprosto zmatený článek, který nemá význam dále rozebírat. P.K.

   Smazat
 4. DONUŤME DOSPĚT německou a naši vládu!!! Děkuji Vám za velmi důležitou aktivitu a popis jejího neúspěchu nedospělými kolegy na mezinár. setkání. Nejen odborníkům na myšlení, vzdělávání a jednání je zřejmá neudržitelnost dnešního stavu. Tuto výzvu je třeba zaslat Pegidě, AfD, ....setkávat se s lidmi, burcovat a tlačit na ZODPOVĚDNOST politiků, prosím, nahlaste se do DVTV k pí Drtinové,...

  OdpovědětSmazat
 5. Doktore, NEMOHU se vyjadrit od srdce k tomu co jste napsal.
  Byl bych smazan !

  Vy se zde stavite proti americke ustave a to clanku cis. 2

  Vase theorie o prirozenosti veci, ze barbari vymeni civilizaci automaticky casem, jsou mylne take.
  Tomu jde zabranit !

  Vase theorie , ze bunky nejdou obnovovat jsou z 19-teho stoleti. Precte si nekde, jak je obnovuje priroda na Floride.

  Proc si myslite, ze sem (Florida) jezdi stari lide z celeho sveta ?
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám za to, že barbaři sice slabé civilizace ničí, ale to že toto není proces podstatný.

   Za podstatné považuji to, že civilizace mají svůj životní cyklus (vznik, posilování, střední věk, stárnutí, slábnutí, degeneraci, zánik). A teprve ty degenerující slábnoucí buď dorazí barbaři, nebo se rozpadnou i samy.
   A dnes nám Evropa evidentně degeneruje, slábne, a právě tímto je všestranně ohrožena.
   Děda.

   Smazat
  2. Pane honolulu, cituji: " .... Vyšší třídy se neobrozují. Je třeba, aby byli vždycky lidé jednodušší, nebo primitivové, kteří se civilizují a nastupují cestu vzhůru. Když se tato obnova zastaví, společnost umírá, stejně jako organismus zbavený buněčné obnovy.“ "
   Možná se tedy mýlíte.
   Claude Bernard uvádí právě tu "obnovu buněk" za realitu a současně podmínku životního cyklu celého organizmu.
   Také jsem přírodovědec a také jsem o tom přesvědčen.
   Florida podporuje onu obnovu buněk, s následkem prodloužení života.
   I lidské civilizace jsou živým organizmem - podřízeným obecným přírodním zákonům.
   Zdravím, Děda.

   Smazat
  3. Dědo, vidím to podobně. Evropa degeneruje. Ale co ten zánik pro nás bude znamenat? Bude to vysvobození, z nelidského systému, nebo nám to přinese ještě větší bědy?
   Nejlepší řešení je, vzít vývoj do vlastních rukou. Nečekat co nám vetřelci nachystají, ale včas sami odstranit zdegenerovanou evropskou vládu (zkorumpované politiky) a vrátit se k politice národních zájmů. I třeba v rámci Evropy.
   To by nebylo nic snadného, ale realita je ještě horší. Jsou zde síly, které si tento zmar Evropy přejí a realizují jej. A nejsou to žádní barbaři, spíš naopak – bankéři, kteří stojí za tím přílivem vetřelců. Obávám se, že takový Herakles, který by je srovnal, na obzoru stále není. P.K.

   Smazat
  4. 20:32 Řek bych, že to vidíme nikoliv podobně, ale úplně stejně.
   A mohu-li upřesnit za sebe, nehrozí vysvobození ale byť pomalý, fyzický zánik.
   Děda.

   Smazat
 6. Diskutovat držení zbraní je problém detailní, odvádí pozornost od podstaty článku, nemůže být v současné situaci řešením.

  Podstatou článku je stárnutí, degenerace a z toho plynoucí ohrožení evropské civilizace.
  Nekontrolovaná imigrace je toho akutní, ale zdaleka ne jediný příznak.

  Až na otázku držení zbraní se s obsahem článku ztotožňuji.
  Je varováním nejvyšší váhy.
  Rovněž se ztotožňuji s návrhy paní Jany Václavíkové ze 14:08.
  Děda.

  OdpovědětSmazat
 7. Sveta znaly! (15:53):
  Komentář k příspěvku Dr. Kalvacha asi píšete rychleji, než-li jste jej dočetl.
  Ten článek je psán ne proto, aby se chmurné vyhlídky naplnily, ale proto, abychom se jim obloukem vyhnuli.
  Pomáhá si podobenstvími. Zcela správně autor píše, že každý organismus - tak jako tak - spěje ke svému konci, smrti. A jediné, co tomu může účinně bránit, je jeho stálá obnova. Na všech úrovních (od buněčné až po úroveň organismu ... či společnosti).
  p.s.
  Ovšem za to, že se snad autor staví proti kterémusi článku US Ústavy, jej tady - pro výstrahu ostatním - zítra před úsvitem exemplárně popravíme.
  To ale ještě budete spát ...

  OdpovědětSmazat
 8. Líbí se mi autorův stručný nástin zásad (pravidel 1-5), podle jakých má ona (řízená) migrace probíhat, pokud už vůbec někde probíhá.
  A také nástin dekadence (pokleslosti) evropské populace a jejího chování. Což je možná i cílem vládnoucích evrop. elit.

  OdpovědětSmazat
 9. Lidska bunka se muze obnovit tim, ze obnovi svuj spolecensky rad.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. .. možná mělo být napsáno - Lidská společnost ... ?

   Smazat
 10. Sebekriticky přiznávám, že jsem neměl ssílu ten článek celý ani přečíst, natož prostudovat. Já totiž řešení celého problému migrace vidím naprosto jinak.

  1)Nevidím jediný důvod přijímat byť jediného migranta. ČR, jako následník ČSR nikdy nevedla kolonizační války, nikdy jsme nevlastnili žádné kolonie a nevybrakovali jejich zdroje. Nejsme nikomu nic dlužní.
  2) Pokud lidi utíkají před válkou, OK. Tyto lidi má přijmout první bezpečná země. Pro všechny Sýřany, Afgánce atd., je to Turecko. Šmitec. Nevím, proč by měli pokračovat dál až k nám.
  3) Jestliže lidé, kteří emigrovali z ČSR (po 1948 a 1968) jsou přesvědčeni, že bychom měli pomáhat migrantům tak, jak pomohly západní státy jim, prosím. Nic jim nebrání (dnes mají všichni občanství USA, VB, NSR, Francie atd.,)ať si pozvou migranty k sobě a ubytují je u sebe. Splní tak svůj domnělý dluh. My co jsme zde zůstali, (a někteří to neměli zrovna lehké), nejsme nikomu nic dlužní.
  3) Nějaké petice, dopisy, nic nespraví. Jsme malý stát na to, abychom změnili vedení a politiku EU. Tak dělejme to, na co máme. Jednou z cest je Visegrad. Jsme 4 státy, jež dají dohromady 90 mega lidí a podle průzkumů většina lidí ze všech těchto 4 států si žádné migranty nepřeje. Na tom je možné stavět, bohužel ale s jinou vládou, ne se zkorumpovaným establishmentem současné vlády.
  4) Armádu nemáme a jen tak rychle si ji nevybudujeme. Je tedy možnost vytvořit domobranu. Ale domobranu podobnou švýcarské, t.j. na bázi státu a ne jako nějakou kvazi domobranu, která tady vzniká. To je k ničemu. Dokud ji stát neuzná, nikdo ty lidi nevyzbrojí a betze zbraní jsou na nic. U nás stále žije kvantum chlapů, kteří mají za sebou základní vojenskou službu. Máme spoustu vysoce odborně vycvičených lidí. Vyzbrojit je a pravidelně jednou za rok absolvovat třeba měsíční cvičení. Postupně to doplňovat novými mladými branci. Zase, k tomu by byla nutná jiná vláda.
  Dalších možností, jak se úspěšně bránit je celá řada. Ale to není na jeden diskusní příspěvek. I tak je tento moc dlouhý.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S vasim nazorom je mozne len suhlasit.

   Smazat
  2. Zcela souhlasím, tak by to bylo přirozené a spravedlivé.
   Rád bych dodal: nebrzdí to pouze vláda. Vláda řídí stát v rámci platných zákonů. Naše zákony jsou na nastálou situaci, těžko dopředu přesně předvídatelnou, vadné, nedostačující.

   Za tvorbu a změny zákonů jsou zodpovědni poslanci!

   Poslanci neupravují zákony jak je v zájmu bezpečnosti státu potřebné. Proto může vláda postupovat nedostatečně účinně.

   Rozhodující zodpovědnost za rizika (ze stěhování národů) proto mají poslanci. Tyto jsme si volili (nikoliv vládu), tito nás svou pasivitou zrazují a ohrožují.
   Mezi nimi je zřejmě nadpoloviční většina schopná zrazovat nejen stát, ale současně celou Evropu.
   Děda.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.