Reklama

.

.

sobota 21. května 2016

Jihlavský seminář Nové republiky 7. 5. 2016 - odpovědi na dotazy - odpovídá Martin Kunštek

22. 5. 2016  NováRepublika - videodílna

Na otázky z pléna odpovídal Ing. Martin Kunštek:


Podléhá zrušení víz s Tureckem schválení všech parlamentů zemí EU? Jaké jsou možnosti vystoupení České republiky z EU a čím ji nahradit? Lze změnit politiku EU ve prospěch naší země? Kdo má z politiky EU vlastně prospěch? Jaký bude osud TTIP – projde nebo padne?

46 komentářů :

 1. Zhruba před dvěma lety jsem hovořil o boji mezi křesťany a boleviky v Rusku od roku 1917. Současné události nelze pochopit bez vědomostí o tomto boji o kontrolu Kremlu během posledních esti desetiletí. Ale tento boj je pouze částí větího historického obrazu. To, co vidíme dnes, přátelé, je vyvrcholením války, trvající více ne tisíc let, mezi dvěma nejurputněj-ími nepřáteli na zemi. Je to válka mezi Ruskem a Chazary. Království Chazarů zmizelo z mapy světa před mnoha stoletími. Přestoe dnes mnoho lidí o něm nikdy neslyelo, Chazarské království bylo kdysi skutečně hlavní mocností a ovládalo rozsáhlou říi podmaněných lidí. Dvě sousední supervelmoci s ní musely počítat. Na jihu a západě s Chazarskem sousedila Byzantská říe, kde byla v plném květu východní ortodoxní křesťanská civilizace. Na jihovýchodě Chazarské království sousedilo s rozpínající se Muslimskou říí arabských kalifů. Chazaři ovlivnili dějiny obou těchto říí, ale - co bylo mnohem důleitějí - Chazarské království obsadilo území, které se později stalo jiní částí Ruska mezi Černým a Kaspickým mořem. Výsledkem bylo propletení historických osudů Rusů a Chazarů, které trvá do dnení doby. V případě, e jste nikdy neslyeli o Chazarech, myslím, e bych se měl zmínit, kde lze o nich získat víc informací. Před třemi lety v roce 1976 byla o Chazarech vydána kniha od britského spisovatele Arthura Koestlera. Kniha má název The 13th Tribe - The Khazar empire and its heritage. Americký vydavatel je Random House, New York, N.Y. Historické záznamy dokládají, e Chazaři pocházejí ze směsi Mongolů, Turků a Finů. Ji ve 3. století po Kr. byli identifikovatelní v stálých bojích v oblastech Persie a Arménie. Později, v 5. století, Chazaři byli mezi pustoivými hordami Huna Attily. Kolem roku 550 po Kr. se kočovní Chazaři začali usazovat v oblasti kolem severního Kavkazu mezi Černým a Kaspickým mořem. Chazarské hlavní město Itil bylo zaloeno při ústí řeky Volhy do Kaspického moře, aby mohli kontrolovat lodní dopravu po řece. Chazaři potom vymáhali mýtné 10% na vechen náklad, který byl přepravován po řece v městě Itil. Ti, kdo odmítli, byli zabiti. Své království pevně zasazené na úpatí Kavkazů Chazaři začali přeměňovat na říi podrobených lidí. Stále více slovanských kmenů, které byly v porovnání s Chazary mírumilovné, bylo podrobeno. Staly se součástí Chazarské říe a byli donuceny Chazarskému království stále platit poplatky. Placení poplatků podrobenými lidmi bylo ovem vdy znakem říí, ale ne po způsobu Chazarů. Takzvané velké říe světa vdy daly něco na oplátku za vybrané poplatky. Například Řím udělal z podrobených lidí občany; a za vybrané daně získali civilizaci a ochranu před útoky potenciálních nájezdníků. To ale nebyl případ Chazarské říe. Lidé, kteří byli poddanými Chazarů, dostali na oplátku za své platby jedinou věc, a tou byl nejistý slib: Chazaři se zdrí dalích útoků a plenění, dokud budou poplatky placeny. Poddaní Chazarské říe nebyli tudí ničím jiným ne oběťmi obrovského vydírání. Chazartí vládcové byli tudí veobecně neoblíbeni a nenáviděni v oblastech, které ovládali, ale zároveň byli také obáváni pro jejich nelítostné zacházení s kadým, kdo se jim postavil na odpor. A tak se Chazarská říe rozpínala, a zaujímala rozsáhlé oblasti nynějího Ruska a jihovýchodní Evropy. V 8. století Chazarská říe sahala na sever a ke Kyjevu a na západě zahrnovala Maďary. Kolem roku 740 po Kr. se stala ohromující událost. Chazaři byli pod stálým tlakem od svých byzantských a muslimských sousedů, aby přijali buď křesťanství, nebo islám; ale chazarský vládce, nazývaný Kagan, slyel o třetím náboenství nazývaném JUDAISMUS. Zřejmě z politických důvodů zachování nezávislosti Kagan oznámil, e Chazaři přijali judaismus jako své náboenství. Přes noc se celá nová skupina lidí, bojovní Chazaři, prohlásila za idy - adoptivní idy.

  OdpovědětVymazat
 2. Následující chazartí vládci přijímali idovská jména a koncem 9. století se Chazarské království stalo rájem pro idy z ostatních zemí. Mezitím krutá nadvláda Chazarů nad ostatnezměněné podobě. Ale potom se na scéně objevil nový faktor. Během 8. století postupovali dolů po velkých řekách - Dněpru, Donu a Volze. Byli východní větví Vikingů. Byli známí jako Varangiané nebo jako Rusové. Jako ostatní Vikingové, Rusové byli stateční dobrodruzi a divocí válečníci; ale kdy se střetli s Chazary, Rusové často skončili placením dávek jako kdokoli jiný. V roce 862 ruský vůdce jménem Rurik zaloil město Novgorod a zrodil se ruský národ. Vikingtí Rusové se usadili mezi slovanskými kmeny pod nadvládou Chazarů a charakter boje mezi Vikingy a Chazary se změnil. Stal se bojem vynořivího se ruského národa za nezávislost na chazarském útlaku. Za sto let po zaloení prvního ruského města nastal dalí významný moment. Ruský vůdce, princ Vladimír z Kyjeva, se roku 989 nechal pokřtít. Aktivně prosazoval křesťanství v Rusku a na památku je dnes Rusy uctíván jako Svatý Vladimír; a tak začala tisíciletá křesťanská tradice ruského národa. Vladimírova konverze také přinesla spojenectví Ruska s Byzancí. Byzanttí vládci se vdy obávali Chazarů a Rusové dosud bojovali za své osvobození. A tak v roce 1016 spojené ruské a byzantské síly zaútočily na Chazarské království. Chazarská říe byla rozbita a samotné království Chazarů začalo upadat. Větina chazarských idů nakonec odtáhla do jiných oblastí. Mnoho z nich zakotvilo ve východní Evropě, kde se smíchali a uzavírali sňatky s ostatními idy. Podobně jako semittí idé zhruba o 1000 let dříve se chazartí idé rozptýlili. Království Chazarů zaniklo. Protoe se pohybovali a ili mezi idovským lidem, chazartí idé si předávali z generace na generaci pozoruhodné dědictví. Jedním z prvků dědictví chazarských idů je militantní forma SIONISMU. Podle názoru chazarských idů by země osídlovaná starověkým Izraelem měla být idy znovu osídlena - nikoli zázrakem, ale ozbrojenou silou. To je obsahem dneního sionismu a je to síla, která vytvořila národ, který si dnes říká Izrael. Dalí důleitou součástí dědictví chazarských idů je nenávist ke křesťanství a k ruskému lidu jako zastánci křesťanské víry. Křesťanství je vnímáno jako síla, která způsobila, e se staré takzvané království idů, Chazarské království, zhroutilo. Chazaři chtějí obnovit svou nadvládu v Rusku - a pokouejí se o to ji celé tisíciletí. V roce 1917 chazartí idé přeli hlavní milník směrem k vytvoření jejich vlastního státu v Palestině, jak jsem se zmínil minulý měsíc. Ve stejném roce vyvolali bolevickou revoluci v Rusku. Následoval tam křesťanský holocaust, jaký svět dosud neviděl. Chazartí idé byli po více ne 900 letech v Rusku opět u moci a dali si za úkol zničit křesťanství vyhlazením křesťanů - více ne 100 milionů z nich a současně 20 milionů věřících idů zemřelo pod rukama chazarských idů. Rutí křesťané 60 let bojovali za svrení ateistických boleviků a nakonec byli úspě ní. Nyní tisíciletá válka mezi ruskými křesťany a chazarskými idy dosáhla svého vrcholu. V sázce je nejen budoucnost Ruska a křesťanství, ale také budoucnost idovského lidu jako celku. Minulý měsíc 19. srpna 1979 zemřel v New Yorku rabín Joel Teitelbaum. Zemřel ráno a byl pohřben ve stejný den odpoledne. Bylo vydáno jen stručné oznámení a přesto se asi 100 000 idů dostavilo včas na pohřeb. Je tě ké si představit, kolik dalích statisíců idů nepřijelo, protoe se to včas nedozvěděli. O měsíc později, 18. září, si jeho následovníci dali do novin New York Times inzerát a jasně oslovili mnoho idů. Kromě jiného se v inzerátu říká, cituji: Byl nesporným vůdcem vech idů vude na světě, kteří nebyli infikováni sionismem; a dále se píe, cituji: S odvahou, která je v dnení době velmi vzácná, nazýval sionistický stát jako ,dílo Satana, svatokráde a rouhání.

  OdpovědětVymazat
 3. Prolévání krve za sionistický stát se mu příčilo. Tato slova, přátelé, pronesli ortodoxní idé truchlící pro svého zesnulého vůdce. A noví křesťantí vládci v Rusku by s nimi také souhlasili, e sionistický stát Izrael je podvod a krutý

  OdpovědětVymazat
 4. a nebezpečný ert na účet křesťanů, stejně jako idů. Chazarský stát, před tisíci lety nazývaný Království idů , byl parazit ijící z poplatků vymáhaných od podrobených lidí. Dnes podobně je přeití Izraele závislé na nekonečném toku podpory zvenčí. Rusové věří, e kdy je nezastaví, chazartí idé zničí křesťanství pomocí sionismu a Rusko bolevismem; a tak křesťantí vládci v Rusku jsou nyní v ofenzívě proti svým odvěkým nepřátelům, Chazarům. My Američané, kteří si říkáme křesťané, nejsme ochotni otevřít oči a pokusit se zachránit nai vlastní zemi nebo bránit svoji víru. A tak se nae vlast nyní stává bitevním polem křesťanských Rusů a jejich úhlavních nepřátel - boleviků a sionistů. A ať se nám to líbí nebo ne, přátelé, byli jsme do této totální války zavlečeni.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale ještě před tím vším byli neandrtálci, pak lovci mamutů, pak prvobytně pospolná společnost, pak monarchie, a pak.... proč se pořád babrat v minulosti a ohlížet se dozadu? Jsme už xxxxx tá generace za tím vším, a vůbec nikomu nepomůže, když se v tom budeme pořád babrat. Jestliže někdy v těch letech o nichž píšete, byl ve světě hnojník, dnes je ve světě zase jiný hnojník, a my bychom přece chtěli, aby veškerý hnojník konečně skončil, a začala doba rozumná a normální, a stejná pro všechny občany, žádný pán a kmán.Tím, že se budeme babrat v bývalém hnoji, a od toho odvozovat neblahé skutečnosti současného hnoje, je to sice úžasné,ale pořád se brodíme hnojem. A to musí skončit. Musíme vykydat, začít na čisté podestýlce, a žít v pohodě, bez poukazování na tyhle a tamty, a ty od vedle, a ty za mořem, a pořád dokola.Kdo chce jet správně, musí si hledět svého volantu, ne pořád čumět, jak točí volantem ten druhej - to vede nutně ke karambolu, kterej už máme na dosah ruky. A takové to, že kdo se neseznámí s minulostí, musí si ji zopakovat, už je jen klišé a žvásty. Ani lidský život není opakovatelný,každý ho má vyměřen na určitou dobu, ať je faraon nebo žebrák. Jenom pořád hrajeme jakési člověče nezlob se, přičemž se zalykáme vzteky, a když se to hraje pořád a pořád, je to absolutně otravné.

   Vymazat
  2. Anonymní21. května 2016 10:41
   To je hezká výzva, „nehrabejme se pořád v minulosti“, ale pokud se v ní hrabou oni židé, nebo chazaři, tak ty problémy vycházející z minulosti, budou naše životy stále ovlivňovat. Tím, že je nebudeme znát a brát v úvahu, budeme vývojem událostí stále překvapováni a zmateni.
   Na druhou stranu je toho hodně, čím nás minulost ovlivňuje a není v lidských silách, tyto všechny vlivy pojmout a vyhodnotit. Takže tomu zmatení se asi stejně neubráníme:-) P.K.

   Vymazat
  3. Ale hovno! 11.21- Nic zminulosti nás neovlivňuje. Máme předražený žrádlo, bydlení,energie, mizerný mzdy, mizerný podmínky k životu, musíme poslouchat denně kopce lží prokládaný žvaněním, jak dobře se mají celebrity a co lidí se tady přehrabuje v milionech vidlema- a co s tím chazaři? Ti to tady zavinili? A kde byli chazaři v letech socializmu, kdy se dalo normálně žít? To chazaři zavinili, že svět začali ovládat dementní psychopati, kteří se potřebujou zbavit poloviny světový populace, protože jim reálně hrozí, že se budou muset o svý miliardy začít dělit? A zatím se nic neujalo tak, jak potřebujou - viry, nemoci, všelijakej sajrajt kterej po světě rozšiřujou, tak museli přitvrdit, a začít rozesírat některý nejlidnatější národy a zprostředkovat tam "povstání" proti vládním režimům. Ale i když toho zničili a pomlátili hodně, a dál se to mlátí v rozesraný občanský válce, pořád je to málo,málo,málo! Tak museli začít zvedat tu hnědou sockolůzu z jejich brlohů, zaplatili jim cestu do bílý Evropy a naslibovali jim bůhví co. Zabíjejí dvě mouchy jednou ranou - investice do běženců se nejspíš vyplatí. Bílí s hnědýma se vymelou mezi sebou sami, a miliardářský šmejd bude mít vystaráno. Nebo - za tím stojí pořád chazaři? Nebo Přemyslovci? Jagellonci? Habsburkové? A pořád a pořád dokola? Že vás to nesere.A kdo nám zlevní žrádlo a bydlení, aby nám stačily žebrácký platy? Kdo to bude?

   Vymazat
  4. Anonymní21. května 2016 16:19
   „Ale hovno! 11.21- Nic zminulosti nás neovlivňuje.
   …..
   Nebo - za tím stojí pořád chazaři? Nebo Přemyslovci? Jagellonci? Habsburkové? A pořád a pořád dokola? Že vás to nesere.A kdo nám zlevní žrádlo a bydlení, aby nám stačily žebrácký platy? Kdo to bude?“
   Vidím, že jste se tomu zmatení neubránil ani Vy. P.K.

   Vymazat
 5. Mám neodbytný pocit, že válka bude. Kdo se v demokracii ptal nás občanů, jestli máme mít sankce proti Rusku? JAk máme my občané možnost reálně otočit kormidlem, nebo ty vrcholné politiky odvolat, když nás podle všech indicií přivádí do války?Četl jsem článek o obkličování Ruska, četl jsem článek o vyloženě nepřátelském postoji NATo proti Rusku.Mnoho lidí tuto politiku neschvaluje, mnoho je takzvaně netečných. a tu mně napadlo, proč tu vlastně chtějí dostat ty muslimské muže. Jsou zvyklí strádat, bojovat, a pokud si aspoň trochu vezmou zasvé, oni nahradí ty občany, kteří proti Rusům bojovat nebudou.Myslím si, že to bude mít následující scénář. pomocí proxy konfliktů tak dlouho okopávat Rusku kotníky, až jej přinutí k akci. Potom pomocí médií manipulativní masáž a přímý konflikt. pokud bude zle , může se přidat krach bank- lidé se nedostanou ke svým penězům, a máme zaděláno. A jejich plán na : 1 odlidnění planety, 2. na přístup k posledním velkým surovinovým zdrojům bude otevřen.S masami miliard lidí, je jim jedno co se stane. Dávají do jednoho pytle absoloventa univerzity třeba z Belgie, jakož i vězně někde z Paraguaye, jakož i kněze z myanmaru.... co se nehodí jde přes palubu.TOTO je jejich cíl. A já nevidím způsob, jak to zastavit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty si ty kreténku nic jiného než tu válku nepřeješ. Naopak, toužíš po ní. Neustále o ní přemýšlíš, vymýšlíš debilní konspirační teorie, tajně si přeješ a představuješ jak tvé milované Rusko konečně zvítězí nad tebou nenáviděným západem.

   Způsob jak to zastavit je jediný. Přestaň vymýšlet kokotiny a najdi si jinou náplň která zaměstná tvůj degenerující mozek.

   Vymazat
  2. 10:53-degenerující mozek? Není to náhodou ten Váš Trollí? Čtete po sobě Vaše "výplody"? Nejste "zralý" na návštěvu I. Davida? Moc otázek, vím, odpovědi nečekám.

   Vymazat
 6. Pro honolulu.
  Co dojednal papež František v Havaně S Ruským patriarchou?Papež po následné návštěvě ve Washingtonu,je jako vyměněný.Také víme,jak prohlásil,že je také žid.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Papež František pronesl nový projev, ve kterém opět propaguje islám. Mimo jiné řekl: že ISIS se podobá Ježíši vysíláním svých žáků ke všem národům.
   Papež František v šokujícím interview spojuje Ježíše Krista s ISIS a říká, že muslimští migranti se musí rozplemenit s Evropany, aby se tak čelilo „klesající porodnosti.“

   „Nemyslím, že to, co tu dnes máme, je strach z islámu jako takového, nýbrž z ISIS a její dobyvačné války, která částečně z islámu vychází,“ řekl francouzským novinám La Croix.

   „Je pravda, že myšlenka na dobývání je duši islámu z podstaty vlastní, tak lze však interpretovat i Matoušovo evangelium, v němž Ježíš vysílá své žáky ke všem národům, kvůli té samé myšlence na dobývání.“

   Papež rovněž řekl, že se „„hrozí“, když slyší o „křesťanských kořenech Evropy,“ protože to podle něj má „kolonialistický podtón“, a vyzval evropské národy, aby muslimské migranty „integrovaly“ do kontinentu.

   „Takováto integrace je dnes o to nezbytnější, když v důsledku sobeckých snah o blahobyt zažívá Evropa závažný problém klesající porodnosti,“ konstatoval. „Rozvíjí se tu demografické vyprázdnění.“
   více zde:
   http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/8036     Tohle se již nedá nazvat jinak než zrada Evropy a zároveň odpadnutí od víry. Právě církve by měly bojovat za udržování tradic, neboť evropské tradice jsou historicky spojeny s křesťanstvím. A právě křesťanství bylo za středověku ideologií která bránila pronikání Arabů a později Turků do Evropy. Boj s muslimskými dobyvateli byl v tehdejší době považován zejména za boj za křesťanskou víru. Dnes se však bohužel situace změnila a katolická církev i některé protestantské církve působí destruktivně. Katolická církev se stala služkou židozednářů usilujících o rozvrat evropských národů a nastolení nového světového řádu. Tento proces začal už za Vatikánského koncilu v 60. letech 20. století a od té doby se to stále zhoršuje. Ještě minulý papež, Benedikt XVI, občas kritizoval islám a jeho výroky vyvolávaly odpor mezi muslimy. Současný papež se naopak stal komplicem Merkelové a dalších vlastizrádců usilujících o zaplavení Evropy islamisty. Situace v katolické církvi je naprosto kritická, myslím že katolická církev je v nejhorší krizi za celou svou tisíciletou historii. Věřím že většina katolíků, včetně kněží, v tomto s papežem nesouhlasí, avšak kvůli jeho neodvolatelnosti a dogma o neomylnosti se zatím, pokud vím, nikdo nestaví na odpor, ale dlouhodobě je to neudržitelné. Zatím nemůžeme odhadovat jak vše dopadne. Z papeže se ale bohužel stal jeden z hlavních škůdců evropských národů, který vede církev i celou Evropu do záhuby.

   Vymazat
 7. Podívejte přátelé, jestli bude válka, naděláte s tím hovno, i kdybyste se upsali a uspekulovali k smrti.Rozflákají vám domovy, počítače, držky, a budete mít po čtení a psaní těch pořád stejných kokotin, které mediím vydělávají miliardy na všude kolem poskakujících reklamách. I zbohatnutí stojí na lidské blbosti. Kdyby vám někdo nakázal, abyste denně poslali na něčí účet stovku, budete se ježit a vztekat, ale ty diskuzní bláboly vydělávají společnosti Seznam.cz, která tyto portály provozuje,miliardy. Stovky štěnic, které nic nedělají, berou těžký prachy díky vašemu stále stejnému slintání ke všemu, co kde čtete. To je věc jedna - a věc druhá, jestli válka nebude, uděláte s tím taky hovno, ti kteří se na něco takového těší, utřou hubu, ale jediný co vás může potěšit - nikdo vám počítače tím pádem nerozbije,můžete číst, psát, a vydělávat jiným miliardy dál. Jestlipak jste si stihli všimnout, že už skončila zima a nastalo jaro?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jéé, další chorobně závistivý komouš který si předevčírem přečetl zprávu o přijmech společnosti seznam.cz.

   Společnost která nevznikla privatizací, kradením, nevydělává odíráním státu pomocí veřejných zakázek, má českého majitele a zamestnává cca 2000 Čechů s průměrným přijmem cca 40.000 Kč

   Ani tak to nedá českému závistivému komoušovi spát. Bude závidět a nenávidět dokud bude mít jediný člověk na světě o korunu víc než on.

   Vymazat
  2. 21.května v 11:11
   jsem zažehl motory 1.stupně NIBIRU
   ...a ano, jaro je tu !
   Sirius

   Vymazat
  3. No - aby ses neposral 11.33. Já jenom že všem na diskuzích děsně vadí nakradený miliony nebo všelijak vykšeftěný miliony, a všem vadí parazitický způsoby získávání peněz.Reklamní agentury jsou pračky na špinavý peníze, neplatí däně, raděj vymýšlí další a další zhovadilý reklamy.A diskuze jsou vydělávání prachů vysloveně na lidský blbosti, nikoho to nic nestojí, jen pár usmolenejch článků denně. Kdyby se alespoň jednalo o solidní články, ale to co produkujou třeba novinky, už jsou jen bulvární sračky, který nemaj žádnou informační cenu. O spadlým letadle je možný napsat jen jednou - spadlo jen jednou - ne? Jenže článků o tom bude asi tak čtyřicet, každý den dva, tři. Protože pitomci, co maj nepřetržitě zastrčenej rypák na internetu a čtou to, ke všemu píšou svoje sračky - pořád a pořád stejný, jako k utečencům, jako ke všemu.Úplně bezcenný sračky. Fůra sraček. A tím vydělávaj těm šmejdům majlant. A zrovna nejvíc důchodci, a ještě mají pocit jak jsou společnosti těma svejma žvástama platný.Je to ten nejšpinavější a nejubožejší byznys, jakej v tomhle českým hampejzu může bejt. Vydělávat na lidský nasranosti a zoufalství, a pořád a pořád lidi nasírat a stavět proti sobě - jen za účelem byznysu. Co bych asi tak záviděl ty magore? Co a komu? Proč mi nadáváš závistivých komoušů ty boží hovádko, to se ví, poctivá práce dnes každýmu smrdí, ale takovejhle všivej byznys, to je vono. Takovýhle servery - jsou ti praví, kteří povedou k nápravě společnosti, s tím počítej.Těm o nic jinýho nejde, než aby zavládla spravedlnost!Ty šašku - napíšou jakoukoliv sračku, která je zárukou spousty příspěvků, a nejhorší je na tom, že cokoliv vyplodí, tomu lidi věří.Například že v KLDR popravili toho ministra roztrháním psy- pitomečkové na diskuzích se mohli posrat, vejvar byl asi tisíc příspěvků denně, bylo to tam opakovaně nejmíň tejden, to byl celkovej vejvar jako kráva. Taková sprostota! Ten ministr je živej a zdravej, celý je to na trestní oznámení, ale skopový hlavy u počítače se můžou blahem posrat, že smějí nadávat a pošklebovat se. Politici to o našich občanech vědí, a proto tady máme takovej hampejz. Buď zdráv - a ať tě nepálí žáha po dobrý žranici.

   Vymazat
 8. Panove , vy me oslovujete v dobe , kdy jsem se jeste neprojevil (na besede pana Kunsteka), a ja premyslim o jeho slovech..

  Ptate se me na Papeze ?
  Zde je muj nazor !
  Papez je rozkladny element na tele nasi cirkve rimskokatolicke. Blazen a fantasta. Milovnik nasich nepratel, kteri proti nam maji nenavistny Koran.

  Cirkev je rozdelena na dve frakce a ta jedna z nich, ktera je omezene/hloupa, svoji politikou a vlivem je PROTI-EVROPSAKA ! (Viz Halik a papez blaznivy Francek.)

  V pripade, ze cirkev si neudela poradek ve svych radach, tak s ni bude konec ! Lide nejen, ze ji nemaji radi, ale zacinaji s ni i POHRDAT...

  Mimo to, vesmir je ji nepratelsky. Vstupujeme do nove civilizacni epochy, kterou symbolizuje AQUARIUS, a ta bude trvat 2400 let.

  Poslolucheje ME ! - a ne UFOuna z hvezdy Sirius (12:05)

  NIBIRU se od nas vzdaluje uz od poloviny brezna a vrati se za 3500 let ! To je nase velke stesti a dobre znameni !
  Nadeje, ze se vse dobre urovna.
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Už jsem několikrát psal k tvým komentářům, že mají hlavu a patu, jsou i věcné, tedy konkretně o něčem.

   Proto jen skromně dodám: KAŽDÝ ČLOVĚK JE VĚŘÍCÍ!!! Přesto i "bezvěrec" v něco určitě věří! Proto si dovolím tvrdit, že víra vznikla ze zištných důvodů, a to od lidí, kteří chtěli ovládat jednotlivce, později skupiny, no a nakonec i masy lidí. Nezáleží ani na tom, jak ti lidé svého boha pojmenovali.

   K této myšlence mě přivedlo jedno obyčejné pořekadlo: ŘÍKAT MŮŽEŠ CO CHCEŠ, ALE SKUTKY TĚ PROZRADÍ!!!

   Vymazat
 9. Ve starem Rime, byl ve skolach povinny predmet
  zv. RETHORIKA ! Tento predmet se museli ucit i studenti KOKTAVI !
  Tak proc u vas v Cesku nekteri politikove, kteri jsou NEkoktavi, mluvi hure, nez studenti KOKTAVI Rime ? Hmmm ?

  Proti diktature EU a zlomeni jeji destruktivni politiky, musi male a znasilnovane zeme, jako je Cesko, Madarsko, Slovensko, Rakousko, atd., hledat oporu v zemich Bricsu.
  ROVNOVAHU !

  Zde je silna nadeje na ZMENU politiky po listopadu a viteztvi Donalda Trumpa v USA, ale jeho nepratele - Neocons, maji organizacni talent, ktery se jim neda uprit a usilovne se snazi o jednu vladu nad celym svetem.
  Samozrejme jejich vladu !

  V pripade, ze v listopadu vyhra volby Hillary, tak napeti s Ruskem se bude zvetsovat ! Rusi budou muset PREVENTIVNE uderit prvni, pro stale zesilovani jejich obkliceni.

  Cina je definitivne na strane Ruska.
  To, ze Cina je dnes velmoc, zavilila globalizace a tu zavedl Bush starsi !

  Mezi politiky jsou nekteri jedinci NEOBYCEJNE kratkozraci a hloupy, jako je napr. nas papez.

  Tak je mente u vas a my je budeme menit u nas.
  LONG LIFE to Donald Trump ! At zije president
  Viktor Orban ! At zije cesky president Zeman !
  honolulu

  OdpovědětVymazat
 10. No -nic ve zlym honolulu,ale už bys mohl začít nad sebou přemýšlet. To tě to tak rajcuje, že tady denně píšeš ty nesmysly? Jsi si vědom, že jsou to nesmysly - ne? I když do toho děláš ty dramatický pomlčky a píšeš velká písmena, text jsou nesrozumitelný sračky, většinou od věci. Asi už český zemi nerozumíš. V Americe nejsou podobný servery na internetu? Tam se nedočteš různých šoků jako tady? Tam nemůžeš diskutovat? No to jsem blázen, tak vyspělá demokracie, a když jeden potřebuje nadávat, a psát pičičárny, musí na server cizí země. Ale když máš tu potřebu denně psát, tak jen piš hochu, (nebo kmete) jen piš.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co tak napsat něco konkretního? To vás na trollím školení asi neučili. Urážet dovedu i já, ale tím bych se zařadil mezi A) slaboduché, a nebo B) prodejné děvky. Myslím že ty splňuješ obojí!

   Vymazat
  2. Ano, C) je správně, Štětka bez inteligence !

   Vymazat
 11. Za vsim je strategicka konspirace !
  Cleveland, OHIO je mesto rozdelena rekou na dve casti !

  Politicke inklinace a psychologie vychodnich ctvrti a zapadnich je velmi rozdilana !

  Zatim, co ve vychodnich ctvrtich mesta je silna zidovska a cernosska komunita - TRADICNE liberalne demokraticka, tak v zapadnich ctvrtich, prevladaji WASP a Krestane nekolika dominaci.
  To prostredi bude mit silny vliv na intenzitu boje mezi Hillary a Trumpem.

  DEFINITIVNE tento boj ovlivni vase zivoty po viteztvi jedne ze stran, bud KLADNE (DONALD TRUMP) , nebo NEGATIVNE (HILLARY.)
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já si myslím,Nicholasi,že USA už končí,protože jsou už vyčerpaní,ti Američané a Obama jim zničil i to málo,na co mohli být hrdí,jejich čest.

   Vymazat
  2. Tak nám těch 3500 let uběhlo jako voda a Poslušně hlásím !
   že jsem opět zde, to:Nicku.
   Vracel jsem se přes smíchovský viadukt, ale voda je ještě studená:-(
   Sirius

   Vymazat
  3. 17:03. Jedna věc je,co říká Honolulu a druhá jak to je. Nibiru (Hvězda Pelyněk) tady ještě není a Bible není jen tak nějaká hloupá kniha. Zároveň ať si ,prosím, každý uvědomí,že Nibiru je spojena i s vesmírnou civilizací Anunnaki a ta by se nejspíše projevila také. Honolulu má až obdivuhodné znalosti,v něčem ,ale v některých věcech se mi zdá,že plácá nesmysly a mám ten pocit,že i schválně. Kdo ví,o co mu jde.

   Vymazat
  4. To:17:09 Vó.co Dé (foneticky),
   ví jen Pán Bůh s námi a zlé vědmy z Boston H.Q.
   Plácá nesmysly, to je jasný...

   Nick HONOLULU JE DONALD TRUMP ! ! !
   Česky se naučil od svý starý.
   MM

   Vymazat
 12. Je strašně smutné,pokud můžeme mluvit o Hillary Clinton jako o expanzívní ženě a o Donaldu Trumpovi jako o defenzívním muži. Něco je špatně,asi. USA končí.

  OdpovědětVymazat
 13. Kdo jsou NEOCONS ? A co ma Donald Trump jako protivahu na jejich organizacni nadani a stranickou / etnickou kazen ?

  V sovetske vlade, v letech 1928-29 je vzajemne prvaly dve stranicke frakce a LEON TROCKI , byl
  Stalinem vypovezen ze zeme.

  V roce 1930 vznikla v New Yorku podpurna organizace pro Leona Trockeho a tato organizace - SILNE LEVICOVE ZALOZENA
  po padu SSSR zacala usilovat o dominaci Ruska a sveta.

  Ona zmenila politickou linii a ze strany levicove se stala strana silne neo-konzervativni a rozpinava. Lide zustali stejni.
  Vsechno by bylo OK, kdyby president Putin NEVYMENIL -
  jejich oligarchy-pratele, v Rusku za oligarchy Ruske.

  Od te doby bylo Rusko prohlasena za nepritele. (Detailni analyzy situace najdete na americkem internete.)

  Donald Trump ma silny talent / nadani na to, aby vystihl schopnosti a nadani lidi, s kterymi prijde do styku.
  T.zn., ze se umi obklopit schopnymi lidmi, kteri budou pracovat na pozitivnich zmenach pro Ameriku.

  Na mezinarodni politiku a vztah s Ruskem bude mit SILNY NEdostatek lidi, protoze Americane ziji v izolovanosti a o vztazich mezi evropskynmi narody vi zoufale malo !

  P O Z O R - zde je silna moznost pro kazdeho z vas, ovlivnit deni v Evrope ! Napiste mu, to co co vas tizi a jake mate reseni ! (V anglicteine ! Nebo vydesite celou americkou vladu !)

  Informovany president je USPESNY president a Trump je velmi schopny manager ! Dokazal to mnohokrat na projektech v Americe.
  Az prijede do Prahy a budete s nim mluvit, tak NEKOKTEJTE a naucte se rethoriku.
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslím,že nikdo by nekoktal před tím zbohatlíkem,který zrovna přiznal čistý majetek přes deset miliard dolarů. Asi musel strašně moc pracovat a ani nespat nebo je to prostě nespravedlivé a nikdo soudně myslící si ho proto nemůže ani vážit,natož ho respektovat. Lidé,charakteru jako on,to je nebezpečí.

   Vymazat
  2. Možná znáte tu lidovou říkanku "Kolo kolo Čínský,.. ". Stejně tak,jako čína dotuje průmysl a vyváží tak za ceny nižší než výrobní, nerespektuje licence a tedy vyrábí co ji napadne,prostě okopíruje, nerespektuje ochranu životního prostředí a ničí ho jen pro zisk, platí dělníkům spíše jen tak,že je prostě brutálně vykořisťuje a podobně, tak i Trump asi nezbohatl poctivou cestou ale intrikami,korupcí získanými informacemi a především sobeckou brutalitou a naprostou nelidskostí,kterou je úspěšný byznys definován. Takový člověk,který překvapil i analytiky svým dvakrát vyšším čistým majetkem než oni vůbec tušili, takový je vhodným prezidentem nejsilnější světové velmoci? Děláte si z nás srandu,Honolulu? Až vyjdou pravdy o něm najevo,asi se i "rozbije" jako to čínské kolo,které už nyní má značné problémy.

   Vymazat
 14. Přesnější by bylo mluvit o otevřeném panství tam a zastřeném zde, protože obrat na Východě 1989 vlastně spočíval pouze v tom, že i tam dosud otevřené panství bylo změněno v zastírané. Podrobně o tom píše Diethelm Brüggemann („FRAKTUR“, 9. únor 1992, str. 2): „Sleduje-li se minulost většiny v tzv. ‚svobodných‘ volbách zvolených prezidentů nyní ‚nezávislých‘ republik Sovětského svazu, pak zjišťujeme: Nejprve byli předsedy nejvyššího sovětu té které republiky, následně se nejvyšší sověty změnily na ‚parlamenty‘ a oni se stali jejich předsedy. Poté byli v této funkci jmenováni kandidáty v prezidentských volbách a také promptně zvoleni. ... Podívejme se na některé z těchto ‚prezidentů‘ blíže. Kirgizstán: 15. října 1991 probíhají prezidentské volby. Starý komunista Askar Akajev je ve svém úřadě potvrzen 95,3 procenta. Arménie: V prezidentských volbách 16. října je zvolen Ter-Petrosjan, dosavadní předseda nevyššího sovětu Arménie. Tádžikistán: V prezidentských volbách 24. listopadu vítězí Rachmon Nabijev, v letech 1983 až 1985 šéf komunistické strany Tádžikistánu – tedy ještě před údajně liberální periodou Gorbačova a perestrojky. Mezitím však byl znovu předsedou nevyššího sovětu a prvním tajemníkem KS. Ukrajina: 1. prosince probíhají prezidentské volby. Je zvolen Leonid Kravčuk, převlečený partajní aparátčík a stranický ideolog, naposled předseda ukrajinského parlamentu. Opustil KS teprve po tzv. ‚puči‘ a následně ji zakázal. Kazachstán: Rovněž 1. prosince prezidentské volby. Jediný kandidát: Nursultan Nasarbajev. Dříve šéf komunistické strany a předseda parlamentu. Je zvolen 97 procenty hlasů. – A to je pouze výběr z výsledků ‚prvních svobodných voleb‘ v ‚bývalém SSSR‘. ... Zahraničně politicky rozhodující faktor každého státu je vojenský. Otázka tedy musí znít: Je dvanáct republik skutečně nezávislými vojenskými útvary, nebo stará sovětská armáda stále trvá? Odpověď: Již při přípravě plánování pro SNS (Společenství nezávislých států) bylo pro celé území SSSR vytvořeno ‚nové‘ vrchní velitelství ‚strategických odstrašujících sil‘ pod velením generála Jurije Maximova. A 21. prosince prezidenti SNS jmenovali pro celý vojenský komplex společné nejvyšší vojenské velení. Tedy srozumitelnými slovy řečeno: Všechno zůstalo při starém. – Nejdůležitějším vnitropolitickým faktorem je kontrola nad policií a tajnou službou. Již 24. října rozhodli ministři vnitra ‚suverénních republik‘ včetně Lotyšska a Estonska (!) o vytvoření ‚společné organizace, podobné americkému FBI‘. Opět srozumitelně řečeno: KGB dostal nové jméno. A 19. prosince ‚vytvořil‘ Jelcin pro Rusko ‚superministerstvo‘, dohlížející na policii a vyšetřování. – SNS má tedy společné ozbrojené síly, policii i tajnou službu. Identita starého SSSR je zachována, a pro jeho zdaleka největší část, Rusko, jsou policie a tajné služby zorganizovány ještě efektivněji než dříve.“ – Pozn. editora českého překladu: Tento náhled byl zcela oprávněný v době, kdy si Satanova synagoga ještě nebyla zcela jistá Čínou, a republiky bývalého SSSR skutečně byly podle výše vylíčeného modelu volně federalizované jako hráz případnému čínskému vojenskému tlaku. Mezitím však již byla dána přednost postupnému – a úspěšnému – pronikání „kapitalismu a západních kulturních hodnot“ do Číny. Tím „obranná aliance“ ztratila smysl a také o ní od té doby nikdo nikdy neslyšel.

  OdpovědětVymazat
 15. předci nedokázali ve svých rukou soustředit tolik zlata a tím i moci, jak nám dopřálo století devatenácté. Zahledíme-li se do budoucnosti, potom se již bez přehánění můžeme radovat, že velice brzy uskutečníme naše záměry. Podívejme se tedy na materiální stav Evropy a analyzujme mocenské pozice, jichž izraelité na počátku tohoto století dobyli koncentrováním obrovského kapitálu, jímž momentálně disponují. ... V Paříži, Londýně, Vídni, Berlíně, Amsterodamu, v Hamburku, Římě, Neapoli atd. jsou izraelité díky Rothschildům vlastníky mnoha tisíců milionů, takže i v druhořadých a třetiřadých místech disponují volným kapitálem, a nikde již nelze provést finanční operaci nebo nějaký významnější podnik bez účasti a bezprostředního vlivu synů Izraele. V našich dnech již všichni císaři, králové i knížata klesají pod tíží dluhů, aby mohli udržovat početné armády jako nezbytnou oporu svých kolísajících trůnů. Burzy ovšem tyto dluhy regulují, a my jsme největšími vlastníky burz na všech trzích. Dále je třeba usilovat o rozmnožení půjček, abychom tak byli těmi, kdo manipuluje s akciemi, a jako záruku na půjčené peníze musíme požadovat železnice, lesy, doly, velké dílny a továrny, a rovněž se musíme zmocnit všech nemovitostí i příjmů z daní. Zemědělství bude vždy základem bohatství každé země. Pozemkové vlastnictví bude zaručovat úctu a velký vliv. Proto musíme své úsilí zaměřit na získání obrovského množství půdy pro naše bratry a za tím účelem je třeba podporovat rozkouskování velkostatků, protože pak pro nás bude snadnější se jich zmocnit. Pod záminkou, že chceme pomáhat dělnické třídě, je třeba statkáře a majitele půdy zatížit velkými daněmi. Jakmile se půda bude nacházet v našich rukou, stane se pro nás práce křesťanského proletariátu zdrojem nezměrného bohatství. Protože je křesťanská církev jedním z našich nejnebezpečnějších nepřátel, musíme pracovat na oslabení jejího vlivu tím, že těm, kdo se hlásí ke křesťanskému náboženství, budeme vštěpovat ideje myšlenkové svobody, skepticismu i rozkolnictví, a vyvolávat religiózní diskuse, které jsou přirozeně velice prospěšné k vyvolávání rozkolů a sektářství v křesťanstvu. Logicky by se muselo začít ničením dobré pověsti služebníků tohoto náboženství a šířením pochybností o jejich zbožnosti i soukromém životě. Každá válka, každá revoluce, každá politická nebo náboženská změna nás přibližuje k okamžiku, kdy dosáhneme nejvyššího, vytouženého cíle. Obchod a spekulace. Tyto dva vydatné zdroje zisku nikdy nesmíme nechat vyrvat z rukou Izraele, a především je nutno chránit si obchod s alkoholem, máslem, chlebem a vínem, protože tím se staneme neomezenými pány zemědělství. Staneme se také dodavateli obilí. A když potom z bídy vznikne nespokojenost a nevole, vždycky dokážeme svalit odpovědnost na vlády. Všechny veřejné úřady se musí stát přístupné Židům. Jakmile se my staneme úředními osobami, dosáhneme podlézavostí a prozíravostí našich lidí pravého vlivu a moci. Je samozřejmé, že jde pouze o takové posty, které jsou spojeny s mocí, poctami a privilegii. Pane Holulu historie je někdy velmi složitá a pochopit věci správně je leckdy nadlidský úkol.S pozdravem S.P.

  OdpovědětVymazat
 16. Takze jsem pro zmenu zase zprdnut kvuli vesmiru !
  Huuu, ha, ha, ha.

  Panove, Bible ma svoje zacatky kolem roku 930 B.C.
  (Stary zakon) a zacala byt psana, ze zoufalstvi nad rozdeleni zeme na dve kralovstvi. (Judah & Israel).

  Ale ja nejsem Zid, jsem Katolik, tak proc mam premyslet nad necem, co bylo psano pro Zidy ?

  New Age ma k Bibli stejny vztah, jako mate vy k zabavnemu rodokapsu, protoze jeji zdroje a vedomosti jsou o 40 000 let starsi.

  Astrologie, ktera neni vedou uznavana, ma vetsi prakticky vyznam, protoze nas informuje o silnych a slabych rysech povady kazdeho cloveka.

  Tak si zjistite vsechny kladne a zaporne stranky vaseho charakteru.

  Napr.(16:06) je povahou SCARABEUS - T.j. brouk, ktery tlaci zivotem hovinko a je nazloben, ze nad nim preleti honolulu.

  Uz jsem se o tom zminil, ale v mladi jsem poracoval pro vladu Jizni Afriky a ta me poslala do bushe.

  Opice me tam zasypaly hovinkama a curaly mi na elegantni uniformu. Nakadily mi do zaloznich botu z kuze antilop a sezraly mi knihy, mapy a blatnik u terenniho auta.
  Rad vas navstevuji, ctu a pisi pro vas, z NOSTALGIE po krasnem mladi pod vlajkou Vorsterovi Afriky a pozitivniho vztahu k primatum.

  HONOLULU - OSVETLOVAC dusevnich temnot osizenych.

  (Panove je zde 12 hod. a volaji me povinnosti.
  Neplacte zde beze me ve tme ! Vratim se znovu se svetlem.)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tady je 18,Nicholasi, jestli je na Havajských ostrovech 12,leží někde v Americe.

   Vymazat
  2. Teď jsi ho teda doběhl ! biblijotéko 18:25 !
   to:nicku, Time for jůr Džek Deniels z Tenesee ?
   To zas bude na pláži nablito :-Q

   ANONYM

   Vymazat
 17. Svetoslav Primy, odpovim Vam vecer !
  Vsechno to zjednodusime ke spokojenosti vsech stran, nebot to neni zadny novy problem a reseni je jednoduche. Prisly na nej Rekove uz dobach Alexandra.
  Musim ted z domu.
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ve 12:13 bere schody po dvou a peláší do "university".
   ..přišli na něj Řekové a žízeň !

   ANONYM
   NN

   Vymazat
 18. Do rady, vy imitace inteligence. Pan ucitel HONOLULU vam nastavi zrcadlo !
  Tak nejdrive 17:44 !
  Trumpovi nemovitosti byly postaveny firmamy, ktere Trump NEVLASTNI, tak jak muze vykoristovat stavebni delniky ?
  To je FRAZE , ktera je zavadejici a falesna.

  Zicil prirodni prostredi ?
  To je hloupost, on zkrasnil zivotni prostredi , vsude kam prisel a v Palm Beach se soudil kvuli zivotnimu prostredi - pro jeho zlepseni...

  ZPOZORNETE VY "EINSTAINI", to bude pro vas tezke !

  I kdyby mel 100 spatnych stranek, tak vsechny jsou vyvazeny tim, ze je pro zachovani evropskych narodu.

  Rozumite vy vubec , kde jsou priority ? A co jsou
  priority ?

  18:26 (MM) UFOune ! VRIL society je odnoz New Age a Ty ji vdecis za tryskove motory, hluboke znalosti dejin Tveho puvodu, alternativni medicinu a znalosti vesmiru. Antigravity a dalsi a dalsi veci.

  Delas ze sebe osla, kdyz je zavrhujes a pritom nic o nich nevis.

  Svetoslav Primy !
  Kdyz je nemate radi, tak jim zamezte pristup na pozice vlivu - volbami ! Takove zakony (o vlivu) existovaly uz v Byzanci.

  Existovaly dokonce i daleko drive na Middle East mezi lety - 330 B.C.
  (dobou Alexandra) a rokem 160 B.C. (Macacabean revolt.)

  Aby nedochazelo k tomu, co se stalo v Praze za panovani Vaclava IV. (1386 - byl v Praze....
  Najdete si to sami.)
  HONOLULU

  Pan doktor zde jasne rekl, ze mate v makuvkach brzdovou kapalinu a proto moje kafe, je lepsi nez vase kafe.
  A bude to jeste horsi pro vas v budoucnosti.


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To se vám řekne tak je nevolte, zde nedělá výsledky voleb volič ale finanční kapitál.Jinak moje babička, skvělá to žena,říkával a "chceš li prase od koryta odehnati musíš na něj klacek vzíti".Zdraví Vás arkturián S.Přímý.

   Vymazat
  2. Pane "učiteli", vraťte se zpátky do pomocné školy !
   Maria Orsic !
   ...pro ní byly ty tryskový motory, když jste jí naháněly s trumpetou.

   ps: doufám, že si nemyslíš, že jsem si jí zrovna teď vygóglil...
   MM
   MM

   Vymazat
  3. Nějak se mi ty písmenka pletou, sorry.
   M.ORSIC nahaňaly ty báby z Bostonu, na tryskových košťatech.

   A ty na tříkolce s trumpetou !
   Dobrou noc.
   MM

   Vymazat
 19. VELEBNY PANE, (18:25) jelikoz jste byl vzdy slusny prispevkar, tak jen kvuli vam, znovu a znovu opakuji, ze
  ziji ve Fort Myers.
  Nagulujte Fort Myers image a ten dum, kteremu chybi kus strechy je muj dum.
  Muj nick honolulu je z davne doby, kdy jsem se rozhodl na ostrove OAHU zachranit Evropu a zacal jsem psat na Aktualne CZ.
  (V Africe jsem take jednou slapl do sloniho kakance, takze nic noveho pod sluncem.)
  (Fort Myers je 6 casovych pasem od Prahy.)
  honolulu


  OdpovědětVymazat
 20. 22:29 - to jsem udelal a vratil se do pomocne skoly svym prichodem mezi vas studenti. Urcite ocennujete moji pritomnost.
  Muj prinos pro vas je zarucen i kdyz mate jedince z Orionu.
  (MM) gratluji Ti, ze znas Vril.

  Pane Primy musite se organizovat.
  Jedinec sam nic nezmuze.
  honolulu

  OdpovědětVymazat