Reklama

pátek 6. května 2016

Komu bude patřit Brazílie ?

Josef Mikovec 
6. 5. 2016     (zasláno autorem) “ Papež je Argentinec, ale Bůh je Brazilec
Dilma Rousseffová, v době kdy je prezidentkou Brazílie
„Jev je podstatný a podstata se projevuje“
Ze zašlé učebnice filosofie pro každého Krize, kterou Brazilie prochazí není pouze krizí politickou, ekonomickou, sociální, práva, politické kultury, ale mnohem podstatnější. Je strukturální krizí Systému, která se projevuje v jiné podobě a intensitě v jiných zemích. 

Bývalý president Lula ji oddaloval svými nespornými úspěchy. Byl nazýván Synem Brazílie a president Obama ho dokonce nazval nejpopulárnějším mužem Planety. Přesto měl bohatě kritiků z prava i zleva, oprávněných i neoprávněných, Ještě více to postihlo jeho následovnici Dilmu Roussef, která se už podobnými úspěchy vykázat nemohla. Prvním masovým projevem nespokojenosti byla Octová tj. Salátová revoluce. Ta sice skončila bez vážných následků, ale zůstala jako varování. Dilma byla sice nucena reagovat na tuto revoluci, při které byly páleny vlajky její strany, ale hodně slibů vyprchalo v koridorech Kongresu. Proto se stalo hlasitějším volání po změně ústavy, kterou si Kongres sotva mohl přát. Revoluční fronta ani dostatečně silné a sjednocující Hnutí nevznikly a Socialismu 21.století bylo možno zabránit v Brazílii snadněji než ve Venezuele, Bolívii a patrně budoucí Kubě. Na samotných nepokojích presidentka neměla vinu.

James Petras předvídal: ”Liberální koketérii páchá levice politické harakiri“. Jeho kritika byla přímá aniž však sdělit kudy jít “Monopolní kapitál za Lulovy vlády vzkvétal” - a dosahoval “rekordních zisků v primární sféře” za cenu “extrémních škod na životním prostředí a masivního vytlačování původního obyvatelstva a malovýrobců”.V porovnání s “geometrickým růstem monopolních zisků se dva dolary na osobu a den, vyplácené jako dávka mající čelit bídě, dají jen sotva považovat za vizitku ´pokrokového´ či dokonce ´levostředového´ režimu”.... “Lulova éra ekonomické ortodoxie a populistické demagogie” neodvratně končí. Dilma Roussefová na ní nezměnila zhola nic. Její pokusy o oživení domácího zpracovatelského průmyslu byly v podmínkách, kdy vnitřní trh už dávno okupovala levná produkce z dovozu (především z Číny), odsouzena k nezdaru ....“Fušérské návrhy, politické reformy a protikorupční rétorika” – “tváří v tvář milionům lidí, protestujících ve všech větších i menších městech” – se fatálně míjí s “klíčovým problémem koncentrace bohatství, nemovitého majetku a třídní moci agrárních, těžebních a finančních elit.” Jsou to přitom jejich “spojenci z nadnárodních korporací, kdo ovládá i páky politické moci, korupcí nebo bez ní, a blokují jakékoli smysluplné reformy”... Dělnická strana svůj náboj “systémové opozice ztratila už dávno. Její špičky jsou financovány bankami a elitami agrobyznysu a těžebního průmyslu.” Ryze osobní cíle sleduje i většina odborových předáků”

Levice však zůstala roztříštěná, utápějící se ve sporech 

Indiáni kupř. nejsou uvědomělí proletáři a nechtějí jimi být, není tedy nutné se jimi zabývat, všimneme si jich až budou ve fabrikách a slumech. Pokud jde o přírodu a ekologické problémy všeobecně, pohled partaje se neliší od pohledu kapitalistů a jejich lidem na patřičných místech. Také se zcela nevymanila z rozšířenéhé antikvárního až záhrobního marxismu a nebere v úvahu stupeň, formu a směr jeho vývoje. Což se týká většiny levicových stran. Kritika vlády a strany PT je téměř dostačující, kritika kapitalismu a imperialismu nedostatečná, nedůsledná a povrchní. Pokud jde o kulturu je její postoj nejspíš Rudý hollywoodismus, mírně přizpůsobené socialistické telenovelas. a upravená melodramata pro třídu pracujících. Viz “Working Class Melodrama: the Fulfilling of a Wish Fulfilled?” v lepším případě melodramata Levicové melancholie ,avšak se zákazem vybavování a převzetí minulosti do vize budoucnosti, jak Marx a Engels varují nepatřičně v duchu buržoasního optimismu, arogance 19. století a monokauzálního myšlení coby nezbytnostech pro radikální transformaci a ulehčení cesty v budoucnost. Vykostěný a vypreparovaný marxismus je chráněn a bráněn před možností otevřenosti vůči minulostii, budoucnosti a vytvoření kulturní základny pro ekonomickou nadstavbu.

V posledních volbách se předpokládalo, že se v druhém kole střetnou Dilma a spíše pravicová, průměr a politickou šeď spíše naopak. značně přesahující Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima. Marina Silva však neprošla a proti Dilmě.nastoupil Aecio Neves, který naštěstí prohrál. Levice zachovala postoj hrdého mlčení a symptomaticky dala přednost nevolit nikoho. Ekonomické neúspěchy se staly velice vhodnou půdou pro pravici a oligarchii v pozadí. Začaly se objevovat karikatury presidentky i presidenta Luly, které byly mimo rámec politické kultury i vkusu, kupř. Dilma s hákovými kříži na šerpě a paži a s Hitlerovým knírkem a patkou. Pro většinu však byla předestřena jako bolševik hodlající přetvořit Brazílii ve větší Kubu, tím měla být zastrašena a získána střední třída. Při demonstracích se objevovaly transparenty ” Mrtvý komunista dobrý komunista” a podobné. Pokusně jsou šířeny libé vzpomínky na dobu diktatury. Oprávněnou kritiku nahradila neoprávněná demagogie. a fašizující skupinky oživly. Početně byly protivládní demonstrace silnější. Stoupenci presidentky zase označovali opozici za pučisty a jejich akce za puč nebo převrat. Otázka viny se stala vedlejší. Ostatně několik guvernérů by mohlo být také obviněno za stejného provinění jako Dilma.

V Brazílii je korupce a protiprávní obohacování neoddělitelnou součástí systému a členů Kongresu, kteří byli zkorupce obviněno není málo. Nepochybný je předseda Sněmovny, evangelikál přežívající skandály, Eduardo Cunha, pro kterého prokurátor požaduje trest 184 let. Dilma nebyla obviněna z korupce, to by bylo příliš riskantní . Zasedání probíhalo jako jako pitvorné představení. Každý poslanec měl 10 vteřin aby řekl své Ano či Ne, s případnou poznámkou. Tyto poznámky byly hodně často trapné, směšně patetické a demagogické. A tak se hlasovalo “Ve jménu Božím, pro štěstí dětí, pro rodinu, jménem evangelíků (či evangelikálů), ve jménu jednotlivých států Brazílie i města (republiky?) Curitiba”. Někteří poslanci žádali impeachment pro presidentku a současně pro Cunhu. Někteří předstupovali s vlajkami Brazílie a jednotlivých států, nebo zahaleni jimi jako pluviálem. Neuvěřitelné bylo když obhájce brazilské vojenské diktatury a Pinocheta, evangelikál Jair Bolsonaro z Rio de Janeiro dedikoval svůj hlas plukovníku Carlosu Brilhante Ustrovi, který v době diktatury řídil jednotku mučitelů Doi-Codi, Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna.

Dilma Roussef měla dosti děsivou příležitost poznat jejich výslechové metody osobně. Nakonec byly pro impeachment získány potřebné 2/3 hlasů. Otázka legality a legitimity se stala předmětem sporů právníků. Následovat bude hlasování v Senátu. Převládá mínění a pocity, že Dilma už sotva má šanci. Stojí však za ní nejen její stoupenci, ale také ti, pro které je menším zlem, stejně jako při volbách.. Důležité je Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do češtiny se název překláda nejčastěji jako “Hnutí bezzemků”, a to nevidí situaci beznadějně. Zcela absurdní je úmysl opozice, resp. Pravice, prohlást volby v roce 2014 za neplatné a tím i rozhodnutí presidentky.

V Brazílii nejde zdaleka jen o Brazílii. 

Brazílie přijetím subimperialistické role má změnit Unasul--Unasur v opak, z nástroje osvobození a nezávislosti se stane nástrojem sametového neokolonialismu a transmisí Megamašinérie. Namísto společenství nového typu umožnující radikální "transition from a bourgeois civilisation to a post-capitalist world society", konec předějin a přístup počátku dějin, pouhá subimperialistická podvelmoc, oslabující BRICS, se všemi atributy neo´- liberalismu, privatizací, sociálními škrty, vpádem cizího, především severoamerického kapitálu a důslednějšího vykořisťování. Má integrovat Jižní Ameriku do systému světového kapitalismu, likvidovat její svébytnost, zprostředkovat kolonizaci nevědomí, eliminovat spiritualitu a původnost... Má to být ona, kdo se za podíl v Megastruktuře stane nástrojem pro zadržování nebezpečných "návratů do budoucnosti. Egon Bondy svého času přednesl: „Jestli západní kulturní tradici zbývá poslední záloha, je jí už jen Latinská Amerika. Tam bychom měli vyvinout největší úsilí.”
To ovšem vědí nejen v Americe Jižní..

Italský svatý, Don Bosco, zakladatel Salesiánů, prorokoval roku 1883, že město, tam kde je dnes Brasília, bude centrem Nové civilizace .

Počkejme tedy, ještě není všem dnům konec.

16 komentářů :

 1. USA je ekonomicky v koncích. Ve všech státech mají své velvyslanectví, jako i u nás, které mají za povinnost likvidovat vlády, které chtějí pracovat pro svůj národ. A to je případ nynější Brazílie. Strašením Kubou si moc velkou službu nepřivodí, protože Kuba je velice populární v celé Jižní Americe a s pokročilým kapitalismem bude v Brazílii narůstat skupina těch, kteří jsou pod hranicí bídy. Po celém světě USA provádí převraty zvolených vlád. Ti kteří neuposlechnou, jsou vybombardování a jejich představitele zabití agenty USA. Prostě kdo má jiný názor než USA je likvidován což jsme viděli na ČT 24 v rozhovoru s Haškem což bylo jenom programové zastrašování dalších politiků všech stran v ČR, aby počítali s tím, že když půjdou klást věnce na hroby Světských vojáků, nejspíš je potká grilování v České televizi, věrné spojenkyně USA. Taky je nutné připomenout bezprostřední reakci ministra zahraničních věcí a člena ČSSD Zaorálka, který se před kamerou a tlakem redaktora České televize, skoro podělal strachy a tvrdil do kamery, že Hašek udělal chybu za kterou se omluvil. Zástupce ODS pak spustil, že Hašek se úplně pomátl, když šel klást věnce k památníků vojáků, kteří kdyby nebyli, tak dnes my by jsme tady taky nebyli, protože Němci by naše rodiče poslali do kremačních pecí a USA by ty kremační pece ještě vítězným Němcům ještě posílala protože zisk je zisk. Dnes se přepisují dějiny a naše děti se vracejí ze školy a rodičům říkají, že největší zločinci byli Sovietští vojáci, protože nás neosvobodili, ale nás před Němci přepadli a pod fašistickým Německem nám by bylo lépe. Rodiče se bojí tyto lži svým dětem vyvracet protože se bojí, že kdyby dítě řeko ve škole pravdu, mělo by potíže a učitelský sbor by se už postaral, že takové dítě by bylo hodnoceno ve všem nejhůř.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mnohem vice v odkazech a dodatcích

   Dilma Rousseff -
   https://en.wikipedia.org/wiki/Dilma_Rousseff

   James Petras: Brazilské memento
   Liberální koketérií páchá levice politické harakiri

   http://www.stripkyzesveta.cz/cz/politika/563/james-petras-brazilske-memento

   Brazilská Bastilla nebo pouze nepokoje?

   http://aulavirtualedemocracia.blogspot.com.br/2013/06/brazilska-bastilla-nebo-pouze-nepokoje_26.html
   https://www.youtube.com/watch?v=Yk358uuvXnU

   Reporter tells how the Police brutality marked the latest protest - YouTube
   Trailer do filme "Junho" (2014) -
   https://www.youtube.com/watch?v=GQVpspSRhes

   Octová revoluce v Brazílii neskončila
   http://aulavirtualedemocracia.blogspot.com.br/2013/07/octova-revoluce-v-brazilii-neskoncila.html

   Revoluce zprava doleva, zleva doprava nebo ze středu kamkoliv?
   http://www.netsocan.cz/socan/num07814/amarina%20(1).html

   Smazat
  2. Ty jsi tak blbej, že tě ani do Bohnic nevezmou !!! Tvůj miláček Hitler je proti tobě slabý odvar !!

   Smazat
  3. Hitler se nechal Židem vyprovokovat? Ty máš hnít v lochu a ne mít přístup ke klávesnici.....

   Smazat
  4. Diskuse ztratila logiku, protože ten rasistický blbec byl smazán. Díky redakci za to!

   Smazat
 2. Thousands turn out in defence of beleaguered Brazilian president - YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=z91nRZC1yd8

  Lula says he will talk to governors against impeachment in Brazil | Agência Brasil,
  Former President Luiz Inácio Lula da Silva said this Saturday (Apr. 16) morning that he will talk to governors to win votes against the approval of President Rousseff's impeachment at the Chamber of Deputies. "I still have three governors to talk to," he said.
  http://agenciabrasil.ebc.com.br/en/politica/noticia/2016-04/lula-says-he-will-talk-governors-against-impeachment-brazil

  Call for sign-ons – Declaration of the Social Solidarity Economy Movement in Defense of Democracy in Brazil
  http://www.ripess.org/declaration-of-the-social-solidarity-economy-movement-in-defense-of-democracy-in-brazil-2/?lang=en

  Barbarism on the horizon. An interview with István Mészáros
  https://blogdaboitempo.com.br/2013/11/18/barbarism-on-the-horizon-an-interview-with-istvan-meszaros/

  “The implication is a new, pluralist, democratic non-hierarchical movement which brings together all the struggles into which people enter in response to the contradictions of capitalism, most of which struggles are not in and of themselves necessarily socialist. We can see the beginnings of such a movement for emancipation from capital, for substantive equality, at Seattle, Genoa, Porto Alegre, in the different and contradictory manifestations of the mushrooming movement against capitalist globalisation and in many other social movements and struggles”
  Istvan Meszaros.
  http://www.bunker8.pwp.blueyonder.co.uk/misc/socbarb.htm
  “Landless Rural Workers' Movement (MST) head João Pedro Stédile said that Brazil is facing a major economic, political, social, and environmental crisis, but argued that the government is merely a part of the process. “Brazilian and international capitalists want to get out of the crisis raising their profit rates. For this reason, they need to remove the rights of workers and resume the process of privatizing electric power plants and the pre-salt oil,” he maintained.
  No political coup will be tolerated in the country, Stédile says. “The MST and all popular movements will take to the streets, and keep a watchful eye at all times to ?? the coup. Removing Dilma and replacing her with Temer is not enough. That's no solution to anything. We'll mobilize ourselves so that democracy in Brazil is not interrupted,” he cautioned.
  He went on to argue, however, that “defending democracy and rendering the coup unfeasible is not enough. Leftists and the popular movements need to create proposals for addressing the crisis.”
  Former Justice Minister Tarso Genro said that the current moment is one for democratic resistance and the defense of the rule of law. “Brazil will turn into a new Brazil—we don't know what Brazil—after the impeachment is voted on. If we overcome this stage we have to politically rebuild the field of democracy, the people, and the left wing, to provide what should be a new government with a foundation. That's the hope of social movements and the left wing: that the government changes for the better.”
  Rousseff will have to rule alongside social movements, leaders say
  http://agenciabrasil.ebc.com.br/en/politica/noticia/2016-04/rousseff-will-have-rule-alongside-social-movements-leaders-say
  Dilma Rousseff: the 'iron lady' battling for survival - YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=fo69km5-tUU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesvědčivé poznámky a argumenty z diskuse na Facebook, se souhlasem diskutujícího.

   o Jo Jo a kym je podporovana Dilma? Brazilskou zkorumpovanou oligarchii a tezkym prumyslem vcetne petrolejarskyho, ktery nenavratne likviduje nejcennejsi biotop sveta vcetne jeho puvodnich obyvatel? Marina rozhodne nechysta zadnou sokovou doktrinu, nic v duchu znamyho washingtonskyho konsensu - ta doba je uz za nami a v Brazilii neni ani duvod nebo podminky pro jeji implementaci.
   V ekonomice se jisto jiste od Dilmy lisi. Rozdil je zejmena v tom, ze zatimco Dilma je betonarka z obdobi pary a uhli, tak Marina prosazuje zelenou ekonomiku. To pak samozrejme souvisi i se socialnim programem. Ze ji podporuji evangelisti, ke kterym se sama hlasi? Nevidim v tom problem. Svoboda vyznani je fundamentalnim lidskym pravem a nemuze kvuli tomu byt nikdo diskriminovany. Povazovat je za fanatiky je zkratka xenofobni nazor, ktery nadto diskredituje celou tvoji argumentaci. Charismaticke cirkve jeste automaticky neznamenaji fanatismus. Krom toho bys mohla vedet, ze latinskoamericke krestanstvi klade prave mnohem vic duraz na rovnost a socialni spravedlnost a byva dalekosahle vic politicky angazovany, protoze se mnohdy stava jedinou platformou pro prosazovani spolecnych zajmu chudych komunit. Vubec ta realita tamejsich cirkvi se hodne lisi od te evropske. Navic, pokud si prectes jeji program, tak ti z nej bude jasny, ze na jeji politiku zas takovy vliv zadni cirkevni radikalove nemaji (viz cast k LGBT napriklad, ktera je v mnohem dal, nez na co jsme zvykli u nas).
   . Ale jasne, pokud je pro tebe dulezitejsi starat se o chudy jak o postizeny deti a udrzovat je tak v neustale zavislosti na statu a tim padem i chudobe (rozumej starej znamej paternalistickej pristup "my se o tebe postarame") a jeste na ukor zivotniho prostredi v rytmu 20. stoleti, budes vzdycky stat za Dilmou. Jenom si nejak zapomnela na pruser s MS2014, ktery mel drtivy socialni dopady na nejohrozenejsi skupiny obyvatel, Brazilske jaro, ktere teprve donutilo Dilmu prehodnotit jeji socialni politiku na federalni urovni a dalsi kiksy. Marina ji predbehla v case i prostoru (a to k Marine samozrejme mam mnoho vytek a sam nevim, pokud bych byl obcan Brazilie, jestli bych ji volil anebo dal hlas nekomu jinemu, napr. Eduardu Jorgemu).
   Kritika jeji pravicovosti prichazi ve chvili, kdy kandiduje na prezidentku. V kabinetu Luly, ktery ma mimochodem mnohem vetsi zasluhy na brazilskem rozvoji nez Dilma, a kde Marina byla ministryni, to nejak nevadilo. Ze jeji politicka zkusenost ma zaklady u Zelenych, Socialistu nebo Strany prace, to je taky vskutku znamka pravicovosti jak vysita. Je to jednoduchy, Dilma proste na ni argumentacne nestaci, protoze jeji politika je za zenitem a tak se ohani nabozenskym fanatismem a pravicovosti - ta, co usporada jeden z nejvetsich kapitalistickych svatku = FIFA2014. Dilmy politika nemuze fungovat v soucinnosti s opatrenimi vuci klimatu, ochrane mensin a obecne ohrozenych skupin, kterych neustale pribyva. Zkratka betonarstvi nema s udrzitelnosti nic spolecnyho, z kominu se uz dokourilo.
   Nadto vsechno, Brazilie ma v soucasnosti snad nejvyssi zivotni naklady v cele LAm, ceny v poslednich letech sly extremne nahrou. Jak tohle souvisi se socialnim programem? Jak tohle prispiva stredni a nizsi tride ke kvalite zivota? Dilmy socialni politika neni inkluzivni, ale normalni paternalisticky konzervatismus.   =========================
   V TV diskuzi se Dilma chovala autoritativně a arogantně protože opravdu nestačila. I vizuálně připomínala jednoho dávno zesnulého jihoevropského politika.

   Smazat
 3. Dilma Rousseff impeachment: what happens next in Brazil
  The Electoral Court is investigating alleged campaign financing violations in the 2014 election. If they find evidence of wrongdoing, they can invalidate the result, which would mean both Rousseff and Temer would be stripped of their posts and a new election would be called.
  http://www.theguardian.com/world/2016/apr/18/dilma-rousseff-impeachment-what-happens-next-in-brazil

  What is the MST? | Friends of the MST
  http://www.mstbrazil.org/content/what-mst

  https://en.wikipedia.org/wiki/Landless_Workers'_Movement
  Homeless Workers' Movement - Wikipedia, the free encyclopedia
  https://en.wikipedia.org/wiki/Homeless_Workers%27_Movement

  Silvia Ruppeldtová: Realizovat utópie ,
  http://denikreferendum.cz/clanek/2726-realizovat-utopie

  OdpovědětSmazat
 4. http://aulavirtualedemocracia.blogspot.com.br/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00-05:00&updated-max=2017-01-01T00:00:00-05:00&max-results=1

  rozhodnutim nejvyssiho soudu , predseda k
  kongresu, cunha konci.

  OdpovědětSmazat
 5. Pokud by všichni rodiče , kteří charakter a svědomí mají a nejsou to vlastizradci a dětem to každý doma řekl podle pravdy , nebo, aby si to deti vyhledaly na ruznych webech , chytrých knížkách , kdo koho za 2.svetove války osvobodil a jak to přesne zaclo a bylo , tak by z deti nemohli ve školách dělat blbce . Musela bych se hanbou propadnout , abych dětem lhala a tak ze sebe dělala pitomce .....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro 22. 24 - muj názor na Vas příspěvek / vyse /

   Smazat
  2. Je pravda že třeba buzeranti ještě neexistovali jako problém! V dětství jsme s kámošema dostávali sice semtam "dobré rady" starších míti se na pozoru před "divnými pány", ale v reálu jsme nikoho takového neznali. Já se nikdy za minulého režimu např. nedozvěděl, že můj oblíbený herec - Bůh (i hlasem - bože jak ten hrál toho plukovníka v Pane vy jste vdova!) je buzík! Až bulváři tohodle hnusnýho proradnýho buzerantskýho režimu se tím pochlubili! Proto mi ani nikdy nemohli vadit. Nás nenapadlo ani ve snu že by se za svou úchylku přestali stydět a začali se k ní veřejně hlásit a dokonce se povyšovat!! Takový zrůdnost by nás akt ve snu nenapadla! Tudíž dnes je nutno přidat tento xindl k tomu seznamu výše ...

   Smazat
  3. Genotypom holá hlava a myslením ala Kotlebovec. Jednoduché a okazalé riešenia. Tuposť, prázdnota a nenávisť k niečomu inému je vašim hlavným poznávacím znamením. Buřty s cibulí a nalejt si do hlavy metr piv. To je váš duševný a ľudský rozmer. Takých sa veľmi obávam. Nepochopenie logiky a súvislostí vývoja spoločnosti a sveta. Delenie na dobrých a tých zlých a z toho vyplývajúca rasová nenávisť. Produkt dnešnej doby s duševným obzorom nepresahujúcim špičku nosa.

   Smazat
 6. Hrozí plánovaná válka k vyhubení lidí, pro které už není práce, rekla jasne docentka Švihlíková. A oznacila Bartušku za kreaturu
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ekonomika/Hrozi-planovana-valka-k-vyhubeni-lidi-pro-ktere-uz-neni-prace-rekla-jasne-docentka-Svihlikova-A-oznacila-Bartusku-za-kreaturu-373113

  OdpovědětSmazat
 7. Klid pred bourkou

  http://www.novarepublika.cz/2016/05/klid-pred-bourkou.html

  OdpovědětSmazat
 8. Jdu dnes na Olšanské hřbitovy se potkat s Vlky, hajzlovy Zaorálkovi na truc. ČSSD končí, ale asi to bylo účelem té kliky Sobotka - Zaorálek - Dienstbier - Marksova, stále více si myslím, že to mají nařízeno od Shapira u nás levici zlikvidovat. Sobotka je již na odstřel, zapomněl na zásadu, že být spojencem USA je smrtelné.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.