Reklama

.

.

středa 18. května 2016

Nenávistí vůči Židům byli posedlí nejen Karel IV. a Hitler, ale i Richard Wagner, Jan Neruda, Voltaire, Goethe, Dostojevský, Petr Bezruč i Xaver Šalda a další...


Břetislav Olšer
18.5. 2016   Rukojmí
Za dobrotu na žebrotu, aneb Zrob susedovi dobře, os.re ti plot, není prostě na planetě citovanější národ než ten židovský, který má přitom ve světě jen kolem 20 milionů lidí a jeho Izrael s osmi miliony je jen zlomkem rozlohy arabského území, s jehož obyvateli už století vede krvavý boj…
Židé zkrátka objevili pro lidstvo Boha, napsali Starý zákon, dali nám etický kodex Desatero i nejproslulejšího člověka planety - Žida jménem Ježíš Kristus; odvděčili jsme se jim antisemitismem a holocaustem s šesti miliony povražděných židovských bytostí...


Občas mě knihovny či instituce, jež za to mají čárku, pozvou na přednášku či besedu, jelikož jsem asi jediný, co za to nic nechce; tu povídám i s fotografiemi o Vietnamu, Kanadě a Africe, jindy zase o Izraeli, Židech a bůhví, o čem ještě. Nedávno přišla řeč nejen na pařížské a bruselské vraždění za svobodu projevu, ale i na značně agresivní vzpoury muslimů za to, že zveřejnili karikatury proroka Muhammada. Mluvilo se též o protestech proti papeži Benediktu XVI. za to, že veřejně přečetl bratru pár set roků starý citát císaře Manuela II. Paleologa o tom, jaký že to byl prorok Muhammad kruťas a násilník, což je prokazatelný fakt... A byl jsem palič, co způsobil oheň na střeše přítomné minority pedagogů...

A to jsem ještě dodal, co by se Židé museli uprotestovat, když jsou všude k mání texty takových antisemitů, jakými byli Voltaire, Goethe, Dostojevský. Němcová, Sládek, Neruda či Bezruč, kteří svoji zášť vůči Židům nikdy neskrývali. A bylo zle. Pedagogové se do mě pustili, jak si dovoluji špinit génie české i světové kultury a umění. Jako by zapomněli, čím vším Židé i židé prošli, jak krutý k nim byl i středověk, kdy řádila inkvizice, cenzura a paličství toho nejhrubějšího zrna.


Řekl jsem rovněž, že třeba v roce 1215 lateránský koncil dal na papír, že Židé za ukřižování Krista nemohou žít v křesťanské společnosti, pak římský císař Karel IV. nařídil pogromy na Židy v Norimberku, o pár let později inicioval papež Řehoř IX. (Gregorius IX) pálení hebrejských knih a přesvědčil francouzského krále Ludvíka IX., aby v Paříži spálil 10.000 výtisků Talmudu, což by vydalo za čtyřiadvacet plných formanských vozů. A dne 19. srpna 1263 nařídil Jakub I. Dobyvatel, král aragonský, církevní cenzuru hebrejských textů a v roce 1592 papež Klement VIII. odsoudil Talmud a další hebrejská písma jako „obscénní“, „rouhačská“ a „hanebná“ a nařídil, aby všechna byla zabavena a opět, kam s nimi? Na hranici, kde byla spálena…

V roce 1349 lidé upalují Židy. Myslí si totiž, že zavinili morovou epidemii, která se přehnala Evropou....

A co všechno jsem ještě řekl, že se pedagogové tolik rozohnili? Třeba že Židé nikdy nevyšli do ulic podle muslimského mustru, když někdo z těchto textů veřejně citoval, ani nepálili francouzskou vlajku za Voltairova slova: „Naleznete v Židech jen nevzdělaný a barbarský národ, soustřeďující v sobě odedávna jen nejšpinavější lakotu a nejodpornější pověru, jakož i nepřekonatelnou nenávist vůči národům, které je mezi sebou trpí a obohacují…. Židé vždy se učili u jiných národů a sami jiné národy ničemu nenaučili. Peníze byly řidítkem jejich činů pro všechny doby…” A to byla prosím řeč o tom samém Voltairovi, jenž prohlásil: "S vašim názorem nesouhlasím, ale dám přesto život za to, abyste ho mohl svobodně říkat..."

Dne 22. listopadu 1793, 18. Kislev 5554, francouzský distrikt Strasbourg v Alsasku-Lotrinsku přijal protižidovský zákon, zakazující obřízku a nošení vousů. Nařizoval také spálení všech knih psaných hebrejsky. Ani všechny řečí francouzské "osvícenecké" revoluce o rovnosti opět nebránily Voltairovi zdůraznit, že Židé jsou neodpornější lidé na světě. Tato urážka byla uvedena do praxe ve 40. letech 20. století, kdy režim vichistické Francie shromáždil a nacistům předal 61 tisíc Židů, aby byli zlikvidování v plynových komorách.

Dělali snad Židé někdy pogromy proti Rusům? Nebylo tomu spíš naopak, přestože se mohli bránit nařčením Dostojevského? Ani dnes, pokud se texty tohoto spisovatele někde objeví, nedrancují za to Židé ruské velvyslanectví. A že si Dostojevský nebral servítky: „Žid, kdekoli se usadil, tam ještě více snižoval a kazil lid, tam ještě více upadala lidskost, ještě více klesal stupeň vzdělanosti, ještě hnusněji se rozšiřovala beznadějná nelidská chudoba a s ní zoufalost!”

Nepokrytými antisemity jsou i otec českého symbolismu Otokar Březina (1868–1929) nebo proslulý literární kritik František Xaver Šalda (1867–1937). Ten se dokonce ve svém ústředním díle Boje o zítřek neštítí toho, aby psal o Židech jako o kreaturách, které „vysávají krev vesničanů, pustoší kraj jak mor a jejich domy stojí na lidských mrtvolách“. Všechny dosud zmíněné osobnosti jsou však slabým odvarem proti postavě katolického kněze a básníka Jakuba Demla (1878–1961), který za německé okupace tak mohutně podporuje protižidovskou vlnu, až je po válce obviněn z kolaborace. Nakonec, i díky přímluvě básníka Vítězslava Nezvala (1900–1958), dostává jen krátkou podmínku.

Snímek Břetislav Olšer

A Neruda? Ten dokonce sepsal studii Pro strach židovský, kterou až v roce 1935 vydal Jaroslav Slavata, spolupracovník týdeníku Fronta. Neruda se dosti zatvrzele staví proti asimilování židů do české společnosti a mimo jiné píše: „Židé starali se přehorlivě, aby o nich nebylo mluveno jako o Židech a „velkopokrokový evropanský” český tisk je v tom všemožně podporoval… Kdo o židech něco špatného napsal, byl židozednáři umlčován a prohlášen za nekulturního barbara a zrádce… ”

O tom, že Židé dali základ našemu průmyslu, už ale Neruda nenapsal. A že Moser vybudoval tradici karlovarského skla, židovský vynálezce Kolben stál za vznikem ČKD, bratři Gutmennové vybudovali Ostravské doly a Rotschild že postavil Severní dráhu a Vítkovické železárny. Rod Weimannů že zase založil teplické sklárny na válcované a tabulové sklo, další Židé založili Fezko Strakonice, Koh-i-nor, Solo Sušice, oděvní závody Prostějov a ještě u nás postavili první cukrovary a prádelny, dokonce Žid Jellinek vybudoval první likérku a lihovar…

Za to vše jsme se jim odvděčili holocaustem a Bezručovým běsem, který svolával na hlavy židovských uhlobaronů za to, že nad Ostravicí strměly jejich paláce, z jeho krve a jeho potu... (Co by dnes psal Bezruč o lidumilovi Bakalovi, co ožebračil statisíce horníků a jejich rodin?) Přesto po nás Židé nikdy nepožadovali veřejnou omluvu. Tu by spíš měli chtít Židé od Britů za to, že si Shakespeare v Kupci benátském vylil zlost na Židech, když jeho Shylock chtěl libru masa ze svého dlužníka. Dluh však nedostal, navíc přišel o majetek a ještě se musel nechat pokřtít…

Jen jednou se Židé postavili proti věhlasnému umělci. To když zakázali, aby se v Izraeli hrály skladby Richarda Wagnera, jehož nenávist vůči Židům asi začala ve chvíli, kdy se dozvěděl zlovolnou zvěst, že údajně není synem svého otce, ale matčina milence. A tím měl být prý židovský herec Ludwik Geyer. Wagnera měl tento fakt natolik pobouřil, že se nakonec stal duchovním otcem německého nacionalismu. V tom si notoval se svým zetěm H. S. Chamberlainem, který ve svých Základech devatenáctého století ((Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts) psal o „skvělé nordické rase” a neschopných lidských „křížencích” zvaných Židé.

Wagner pak sám vydal elaborát Das Judentum in der Musik - Židovství v hudbě. Zostudil v něm mezi jinými Mendelssohna či Offenbacha a nechal je vyškrtnout ze seznamu německých komponistů. Zostudil tak v obecné rovině všechny minulé, současné i budoucí židovské hudební skladatele v čele s Mahlerem a dalšími, i kdyby se narodili třeba sto roků po Wagnerovi. Asi zapomněl, že nejvíce zhudebňovanými básnickými texty v dějinách evropské církevní hudby byly hebrejské žalmy z 2. století p. n. letopočtem.

Napětí však v tomto ohledu povoluje, o čemž svědčí vyjádření Daniela Barenboima, což je židovský pianista a dirigent: „Hitler a Wagner by se museli obracet v hrobě.“ řekl a komentoval tak skutečnost, že izraelský židovsko-arabský orchestr pod jeho vedením odehraje skladby Richarda Wagnera v berlínském amfiteátru Waldbühne, kde během Olympijských her v roce 1936 vzdávali němečtí atleti hold Adolfu Hitlerovi. Přestože byl Wagner brilantní skladatelem, byl donedávna Izraelci zcela bojkotován pro své rasistické a antisemitské postoje; Adolf Hitler Wagnerovu hudbu miloval a má se za to, že jej inspiroval i jeho antisemitismus...

MVDr. Rachel Bocková z Kirot Hashikma mně k tomu řekla: …“V pátek 27. října 2000 se v Tel Avivu první koncert Wagnerovy hudby přesto odehrál, ne však bez potíží. Hned na počátku vstal v auditoriu osmdesátiletý muž, který přežil holocaust a roztočil nad hlavou plastikovou řehtačku. Celý incident ukončil jeden z uvaděčů, který muži rušivý nástroj vzal. Ten pak na otázku, proč s sebou přinesl řehtačku, odpověděl: “Protože jsem nesehnal bombu…”

Snímek Břetislav Olšer

Když jeden z nejprestižnějších festivalů vážné hudby - Wagnerovské hudební slavnosti - slavil sté výročí, na úvod jubilejního ročníku zazněla Wagnerova opera Tannhäuser. Vůbec poprvé v historii pak vystoupil v Bayreuthu Izraelský komorní orchestr, jenž zahrál Sigfriedovu idylu, ale i díla židovských umělců. Jedna z houslistek odmítla odjet na festival se slovy: „Byla jsem se podívat v Majdanku a nedokáži si představit, že bych mohla hrát v Hitlerově oblíbeném Bayreuthu…“

První veřejný a předem ohlášený koncert Wagnerovy hudby v Izraeli měl justiční předehru. V úterý 24. října 2000 odmítl telavivský obvodní soud koncert v Rišon Lecijon zakázat, jak to požadovali přeživší holocaust. Alibistický argument židovského soudce zněl: „svoboda výrazu vyžaduje vyslechnutí a prodebatování širokého spektra názorů a že přeživší holocaustu nebudou koncertem přímo dotčeni“…

„Neformální bojkot děl Richarda Wagnera trvá hned od založení státu Izrael v roce 1948. Nicméně rozhlas a televize tento bojkot uvolnily již koncem 80. let a příležitostně Wagnera vysílají. Pokus o první živou produkci se datuje rokem 1981, kdy Izraelský filharmonický orchestr zahrál Wagnera jako přídavek. Jedna houslistka, přeživší holocaust, přitom na protest odešla z pódia, zatímco jeden uvaděč, rovněž přeživší, naopak vylezl na pódium, odhalil hruď a ukazoval jizvy způsobené nacisty…“ vzpomínala MVDr. Ráchel Bock, když jsme spolu byli na koncertu z děl mj. Antonína Dvořáka v Tel Avivu.

Adolf Hitler s Wagnerovou snachou Winfruidou Wagnerovou, rozenou Williamsovou, jež byla dlouholetou Hitlerovou osobní přítelkyní, na festivalu v Bayreuthu...

Dov Šilanski, bývalý mluvčí izraelského parlamentu tvrdí, že zákaz Wagnerovy hudby v Izraeli by měl trvat tak dlouho, dokud její hraní bude rušit spánek jediné stařenky, která přežila holocaust. Izraelci však zákaz uvádění Wagnerovy hudby, jež se stala hymnem hitlerovských vojsk, před několika roky zrušili. Přesto se pořád uskutečňují Hitlerem v duchu německého nacismu znovu iniciované Wagnerovské festivaly v bavorském Bayreuthu, v divadle, které postavil sám Richard Wagner, duchovní otec německého nacionalismu.

Kvalitu hudby skladatelského génia však nelze opomenout. Navzdory mindrákům a submisivnosti lidské zrůdy zvané Hitler. Ani když H. S. Chamberlain, jenž se v roce 1908 oženil s Wagnerovou dcerou Evou, šířil antisemitismus svého tchána. Ten propagoval myšlenku, že „židovství samo o sobě je neschopné, jak svým zevnějškem, svou řečí, ale především svým zpěvem, který se odvažuje nazývat uměním“…

Tolik část mé přednášky, která vzbudila spoustu nevole. A nic nezmohlo ani mé tvrzení, že z tehdejším dvanácti miliónů Židů, kteří podle Voltaira lidstvu nic nedali a jen brali, jich už sto sedmdesát sedm získalo Nobelovu cenu, zatímco z miliardy a čtvrt muslimů se jich může tímto oceněním pochlubit jen sedm… Antisemitismus ale žije dál; nejvyšší islámský duchovní Íránu Ali Chameneí nedávno vyzval muslimy k bojkotu všeho, co pochází z Izraele. Na výzvu reagoval izraelský lékárník Meyer M. Treinkman ironickým „doporučením“ všem muslimům:

„Muslimové s nemocným srdcem, neužívejte Digitalis, neboť ho objevil Žid Ludwig Traube. Bolí vás zuby? Neužívejte Novocaine, objevený Židem Alfredem Eihornem. Vzýváte Alláha a máte cukrovku? Pak neužívejte inzulín, protože ho objevil Žid Oskar Minkovski. Kdo z vás, muslimové, onemocněl syfilisem, přestaňte užívat Salvarsan, objevený Židem Dr. Paulem Ehrlichem. Ani se nepokoušejte testovat, zda sifilis máte, protože takový test připravil Žid Wasserman. Trpíte, ctitelé Koránu, křečovým onemocněním? Pak přestaňte užívat chloralhydrát, připravený Židem Oskarem Leibreichem.

Muslimské ženy, co milujete své krásné potomky. Dostalo vaše dítě záškrt? Zdržte se užívání Schickova preparátu, poněvadž Bella Schick byl Žid. A nechraňte své dítě před dětskou obrnou, protože vakcínu proti obrně objevil Žid Jonas Salk. Neměli byste se léčit na TBC, poněvadž streptomycin proti této smrtelné chorobě objevil Žid Zalman Waxman. Muslimští lékaři, měli byste při své praxi vyřadit všechny objevy a zlepšovací postupy židovského dermatologa Judase Sehna Benedikta, židovského plícního odborníka Frankela a mnoho dalších světově proslulých židovských odborníků v lékařství.

Není přesto všechno nenáviděnější národ než ten židovský. Důvod? Ukřižovali přece svého Žida Krista, čímž dali prostor konkurenci, aby si napsala Nový zákon a Kristovi připravila zmrtvýchvstání, čímž na svět přišlo křesťanství, jež dalo zatratit židovské plémě oficiálním dokumentem ze 4. lateránského koncilu. Židé od roku 1215 museli nosit odlišující znamení na oděvu (žluté kolečko a bílý skládaný krejzlík, v Osvětimi žlutou Davidovi hvězdu), aby nemohli vstupovat do manželství s křesťany. Nesměli se věnovat řemeslům, ani vlastnit a obdělávat půdu, nesměli se stravovat ve veřejných hostincích. Zbaveni téměř všech práv zůstávali židé majetkem panovníka… Údajně se věnovali lichvě...

Francouzský historik Jacques Le Goff k tomu napsal: "Postavení středověkého lichváře je opravdu zvláštní. Z dlouhodobé perspektivy ho současný historik chápe jako předchůdce kapitalismu - ekonomického systému, který se navzdory svým nedostatkům a nespravedlnosti i přesto, že byl v určité době vystaven zevrubné kritice a potupě, na Západě stává nositelem pokroku." Pojem lichva měl již od starověku odlišný význam – jako lichva byl označován „jakýkoli příjem úroku za půjčené peníze“. Palestina a Izrael…

Nebyli to však Židé, kdo vymysleli tzv. lichvu. V roce 1462 guvernér Perugie Hermolaus Barbarus založil první Monti di pieta, oficiální veřejnou půjčovnu, která na nízký úrok půjčovala prostým lidem. Systém půjčoven se rozšířil i do řady dalších zemí a těšil se nakonec i podpoře církve, ostatně první půjčovny spravovaly církevní řády. V některých zemích pak církev iniciativu půjčování prostým lidem převzala a nakonec nepůjčovala nejen prostým a nejen na nízký úrok. Ve středověku dále rostl význam Židů jako věřitelů, kteří byli stále častěji ztotožňováni s lichvou a lichvářstvím, k čemuž je však přinutily diskriminační podmnínky jejich života, sužovaného výše uvedenými příklady nelítostného antisemitismu... http://finmag.penize.cz/penize/262541-anatomie-lichvy

Povídá Kohn Roubíčkovi: „Tuhle jsem četl, že prej jsme tu naši zemičku zaprodali Americe a Západu.“

„A tady zase píšou, že jsme se zaprodali Rusku a Číně,“ Roubíček Kohnovi.

„No, řeknou, Roubíček! Není to krásný, prodat takovej aušus hned dvakrát?" Inu, po přednášce mi sebevědomě řekla jedna paní, jakoby z oka vypadla učitelce Štěpánové z Brna, pro kterou USA osvobodily Evropu od Hitlera: "Kdybych byla Židovka jako vy jste Žid, také bych asi byla neobjektivní..." Zneklidněla až po mém sdělení, že jsem křtěný valašský katolík. Pohrdlivě a nedůvěřivě se ušklíblla, aby po mé nabídce, jestli jí mohu ukázat, že nemám obřízku, zrudla a bez pozdravu opustila sál...

68 komentářů :

 1. Vrcholná demagogie. Co jiného taky čekat. A vůbec nic, Olšer, na to nemění, zda jsou nebo nejsou křtěnej katolík.

  OdpovědětVymazat
 2. Chudáci, a to vše za to, že kam přišli, tam byli vždy hodní. A ti zlí gojimové je za tu dobrotu odevšad vyháněli a pořádali na ně pogromy. Prostě za dobrotu na žebrotu, jak je psáno v úvodu.

  OdpovědětVymazat
 3. To je ale krásný článek pane Olšere......K tomu není co dodat.To že nejste žid je vidno na první pohled,klidně jste si ten konec mohl odpustit.

  OdpovědětVymazat
 4. Když se narodil Josef II, Židé z pražského Židovského města oslavovali, z kašen teklo víno.
  Jinde řádil hladomor.

  OdpovědětVymazat
 5. Nenávistí k židům byli posedlí i další panovníci - Jiří z Poděbrad, Vladislav Jagellonský či Marie Terezie. A nezapomínejme ani na Henryho Forda! Všichni tihle lidé jsou - dle Zemana - zakomplexovaní. Já osobně jsem rád zakomplexovaný. (Doporučuji přečíst 200 let pospolu od Solženicyna - ruští židé v celé své parádě!!)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No a k tomue ještě Kagan a jeho bek.

   Vymazat
  2. Zajímavé a poučné podrobnosti z historie:
   historik Dušan Uhlíř - Brněnský pitaval - kapitola Mesiáš z Podolí

   novinář E.E.Kisch - Pražský pitaval - kapitola Dantonova smrt a Popprovi synovci

   Vymazat
  3. https://www.youtube.com/watch?v=H-9ROd28U1M


   Tady na to se podívejte,ať víte k čemu slouží ten zvrhlý "kult uctívání zohavené mrtvoly,přitlučené na kusu dřeva" s idiociemi,jako je "neposkvrněné početí" a "dědičný hřích" a pocit permanentní viny za smrt toho chudáka,který se prý obětoval kvůli nám...Je to jen habaďůra pro pitomce,aby se chovali,jako ovce a nechali se těmi,co jim ten "potróblé Fana z Ardžentýny" olizuje ty jejich krví milionů lidí zbrocené pazoury ovládat,zotročovat a donekonečna posílat na jatka válek pro jejich zájmy....
   Každý,kdo nosí křížek na krku se k tomuto svinstvu veřejně hlásí a považuje to za správné....
   Už starý Voltaire říkal že "náboženství je setkání hlupáka s darebákem" a o tom křesťanském to platí dvojnásob!!!
   Ale křesťanství je už špatné,udělalo z tlupy pitomců ovce a navíc přemýšlivé a ty se k válčení a prosazování zájmů těch upírů nehodí a proto ta výměna Evropanů za primitivnější a agresivnější muslimy.Ta válka proti Rusku za ovládnutí zbytku světa bejt musí i kdyby čert na koze jezdil a oni si tu správnou armádu,za pomocí těch správných křesťanů,jako mutti Merkel & Spol. a papež,Bělobrádek etc. už vybudují....

   Vymazat
 6. Oni sou ale písmák,pane Olšer.Musej tedy vědět,že "není ohně bez kouře".
  A teď nám ve stejném rozsahu něco napište o T.Herzlovi,Kissingerovi,Brzezinkém,Albrightové,Clarkovi,Nulandové,Kaganovi,A.Šaronovi,Sternovi,Beginovi,Meyrové,Gurionovi,rodu Rothschildů, Rockefellerů,Trockém-Bronštejnovi a jeho partě a kyjewských vládcích atd.atd.
  Těch zajímavých géniů židovského původu je sposta a těch jejich záslužných činů ještě víc,akorát za ně až na jednoho,ale to je žid jen hubou a činy,doposud nobelovku nedostali.Takže,dejte se do díla....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Určitě jste myslel"není kouře bez ohně...

   Vymazat
 7. Proboha, zase další bláboly fanatického sionisty Olšera. Jidové jsou chudáci, přestože mají v Talmudu napsáno, že nejidové jsou jejich otroci. Jak říkal starý dobrý Josef Ovádiů, Olšerův vzor, když citoval Talmud - nejidové byli stvořeni pro jidy, aby jim sloužili. Někteří jidové to považovali za nešťastné, vyjít na svět s něčím, co by si měli nechat pro sebe, takže ho označili za radikála, ale nakonec mu stejně všichni přišli na pohřeb. Dnes můžeme vidět, jak se jidové v Izrahelli chovají hůře než nacisté, přičemž se nějak cudně mlčí o statisících vojáků wehrmachtu, kteří byli jidové, včetně pár generálů, Hitlerova astrologa, dochtora a řidiče. Tolik ty jidy nenáviděl pan Hitler, že je měl všude kolem sebe.

  OdpovědětVymazat
 8. Židé jsou přemýšliví, mnoho z nich celý život pouze studuje Talmud. To ještě nedospěli k závěru, proč vždy byli a jsou s každým národem ve špatném vztahu? Opravdu mají právo se domnívat, že špatné jsou tyto národy? Četl jsem již mnoho článků, jako je tento, ale zatím žádný, ze kterého by byla patrná, nějaká jejich reflexe. Ale protože jsou ve všech vládách, když ne jako ministři, tak alespoň jako náměstci, tak to asi nemají zapotřebí. Ale občané to vidí, bez ohledu na články, jako je tento. P.K.

  OdpovědětVymazat
 9. Nechápu židy,
  proč minulí rok zavraždili palestinského velvyslance v Praze?
  Proč je židovský stát válečnický
  a v neposlední řadě,
  proč se paktují s katolíkama, kteří onu genocidu mají na svědomí...
  Židé si sami dláždí cestu do pekel...*

  OdpovědětVymazat
 10. Myslím, že tady by měl admin udělat výjimku a nechat příspěvky trollů - židobijců, které jinde po zásluze maže. Kvůli vyváženosti.
  J. Hruška

  OdpovědětVymazat
 11. Kdo se nedokáže poučit,musí si projít holokaustem zas.

  OdpovědětVymazat
 12. Po hlubokych analyzach a po intenzivnim premysleni jsem prisel k zaveru, ze za nedorozumeni mezi narody a Zidy nese zodpovednost MOJZIS a ne Talmud, ktery pochazi z Babylonu. Jedine vedeckym pristupem, jde vse vysvetlit.

  Mojzis delal ucetniho u faraona AHMOSE I. 1550-1525 B.C. Zakladatele XVIII dynastie - prtateho rasisty, ktery se dovedel, ze horni Egypt, je plny illegalnich immigrantu.

  Zavolal Mojzise a rika mu : "Ty me hlidej KASU a ja jim jedu nafackovat" ! Ucetni Mojzis byl vsak pro integraci vsech narodu i tech z cerne Afriky - kteri se hlasily k lidozroutum.

  Hned jak AHMOSE I. odjel, tak Mojzis vlezl faraonovi do kasy/pokladnice a omylem, misto, aby nakradl zlato a drahokamy (coz bych UDELAL JA ), tak v popletenosti a negativnim politickem rozpolozeni ukradl bednu s jedovatym / radioactivnim piskem.

  Bedna ma nazev ARCH of COVENANT (Bedna umluvi) ! Ta bedna byla ukradena od SUMERU drivejsim faraonem.

  Mojsis s tou bednou utekl na sinajsky poloostrov , kde bloudil 40 let, coz melo za nasledek to, ze Zide maji specificke GENY ovlivene vyvojem v blizkosti bedny s radioaktivnim piskem.

  T.j. jasne ze chodil v kruhu a nevedel, ze zeme zaslibena je pouze 200 mil daleko, kdyz byl nemocny.

  Zde mate vysvetleni, proc si Zide s nikym nerozumi. To zavinila bedna s piskem !

  Muj dalsi vedecky projekt je , co asi rikal AHMOSE I., kdyz se vratil z pouste a bylo mu hlaseno, ze ma o bednu s piskem mene....
  HUUUuuu ha, ha, ha,
  honolulu - vedecky vyskumnik v dobach antiky.
  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. HUUUuuu ha, ha, ha :15:19:a od deseti k pěti !
   Zajímalo by tě, kde je písek z bedny ? Máš ho na pláži...
   ...vítr ho tam zavál, když si moje stará /Sirius B/ vyklepala bikyny.

   A proč je radioactiv? Páč do něj chodil srát její kocour ! Vopelichanej.
   Výzkumníku.
   Sirius A

   Vymazat
 13. Než se pohoršovat nad tím, že takoví velikáni, jako např. Neruda či Wagner atd., měli Židy v nelásce, by bylo užitečné zamyslet se nad příčinami toho úkazu. Nebude asi jediná ...
  A jistě to nebude dáno tím, že mezi nositeli Nobelovy ceny (NP) jsou i mnozí Židé, stejně jako to, že Židé lidstvu kromě Krista přinesli i mnoho dalšího užitečného.
  Mě osobně se dotkla jedna (drobná) událost, kdy na německého nositele NP Güntera Grasse v Izraeli vytáhli klacek jeho mladického členství v nacistické mládežnické organizaci a označili jej za antisemitu ve chvíli, když (oprávněně) kritizoval "způsoby" toho státu ve vztahu k Palestincům. Těm, kterým jejich vlast (obývanou arabským etnikem po 15 století), jednoduše ukradli. Mj. i násilím a terorem. A ze kterých až poté masově nadělali teroristy (před r. 48 svět nezaslechl a nemohl zaslechnout slovo "palestinský terorista").
  A je celkem jedno, jestli se snad Židé mají za kulturně vyspělejší či tvořivější, jinak to jejich Bohem vyvolené.
  To, co již po víc jak 70 let na Palestincích páchají, je totiž také zločin. Genocidy. Té, o které by alespoň Židé už něco měli - sakra - i vědět. Mnoho z dnešního násilí na Blízkém výchdě má totiž své kořeny i v letité Arabsko-Izraelské válce ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Tento muž v kostěných brýlích je zakladatelem moderního terorismu 20. století jak je teď známe". Toto je citát z Manchester Guardian někdy před 20 lety, kdy se ještě novináři nemuseli tak bát. Jedná se o Menachem Begina, na kterého vydali Britové zatykač jako teroristu a odměnu 50000 dolarů. Později byl odměněn Nobelovou cenou míru.

   Vymazat
  2. Je třeba si přečíst historii vzniku státu Izrael a vztahu arabských sousedů k němu hned od jeho počátku (i Britové se na mandátním území Palestina k Židům nechovali nikterak lidsky).

   Vymazat
 14. Pane Opluštil.
  Vždyť si ty ceny rozdávají mezi sebou za blbosti.USA s nejvíce nobelisty,úplně v sračkách.Ještě nikdo nenapsal důvod,proč je na židy tolik zlosti a po staletí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No, ukřižování Krista za to asi nemůže. Ale zato o nelítostných lichvářích, kteří dokázali chudáka připravit i o poslední košili, jsme slýchali všichni. Tito lidé byli ve všech zemích, nebyli ale loajální k zemi, která je hostila, ale jen sami mezi sebou. Takže kromě lichvy také špionáž ... To už přece stačí k tomu, aby se jim zrovna nedůvěřovalo.

   Vymazat
 15. No tak tuhle agitku si mohl pan autor odpustit. To si staci poslechnout co dneska tlucou do hlavy skolakum v CR. Jen at si pocka az bude zvolena Hitlary Clintonova - jedna z tech co si taky otlouka hlavu o zed v Jeruzaleme. A bude mu asi z toho dost smutno co tu dnes vypotil

  OdpovědětVymazat
 16. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 17. Doporučuju aspoň odlišovat antisemitismus a například bojkot Státu Izrael. Pokud odpovíte, že mezi anti-sionisty je mnoho antisemitů, budete mít pravdu. I mezi odpůrci sparťanských hooligans je mnoho baníkovských hooligans, přesto každý, kdo napíše, že se ti první zase projevili jako hovada, když rozmlátili sedačky a hodili rozhočíého do řeky, není nutně militantní baníkovec.

  Jinak si myslím, že plamenné projevy to, pane Olšer, nevylepší. Kritizovat třeba Nerudu, jehož "antisemitismus" nebyl nijak patologický, a byl veden zcela konkrétními a poctivě nahlas vyjádřenými důvody českého národovce, můžete, pane Olšer, jen před někým, kdo ten Nerudův spisek nikdy neotevřel. Tím netvrdím, že Neruda tady "měl pravdu", ale že Vy si počínáte zcela nehistoricky, nespravedlivě a ve finále kontraproduktivně, pokud uvádíte Nerudu v řadě, která ve Vašem textu zcela nerozlišeně vede až k Hitlerovi.

  Pokud slova tady vůbec něco zmůžou, tak zdaleka nejvíc se mi líbí ta vaše nabídka s obřízkou.

  A pro některé diskutující jediný vzkaz: Podstatná není příslušnost k národnosti nebo náboženství, ale k mafii a utlačovatelské třídě. Kdo nevidí rozdíl mezi Rothschildem a Einsteinem, je dobrovolně slepý.

  Mimochodem, pane Olšer, chválit Rothschildy, že oni postavili tu železnici, to má být jako kouzlo nechtěného ??


  VR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16:29 já jsem teda asi slepej, když nevidím rozdíl mezi ajnštajnem
   a ročildem.
   Nevidím rozdíl ani mezi vámi a NEWTONEM,
   ...všechno stejný blbci ! A GalileoGalilejno v tom jede s váma.

   Vymazat
 18. Vzpominam - po 89 byl v Radioforu rozhovor s prave z emigrace prislym, a Vrchnim rabinem jmenovanym K. Sidonem.
  Hovoril o tom, ze ho ceka velky ukol vytvorit u nas zidovskou komunitu. A ze to bude i pro zdejsi Zidy velmi tezke - budou muset kvuli vytvoreni zidovske komunity pretrhat sve vztahy s nezidy...
  Par mesicu na to mi tetka z USA vysvetlovala, jak jsou na tom ekonomicky mizerne: "Vzdyt jenom cpeme penize do Izraele, a bodejt by ne, kam se podivas na vedoucich mistech jen sami Zide".
  Slavek

  OdpovědětVymazat
 19. Vlastenka


  Já se tomu antisemitismu ani nedivím.
  Stačí se podívat na DVTV - rozhovor s židem XY o imigraci a politice. Je to vždy jak přes kopírák.
  Mluví o antisemitismu, ale nezmíní, že největším nebezpečím jsou právě muslimští imigranti.
  Chovají se naprosto sebezáhubně, což mi je vcelku putna. Jenže oni do té sebevraždy zatahují i nás.

  OdpovědětVymazat
 20. Vlastenka


  A další židovský "dobrodinec"

  http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/30658-soros-tajne-obchoduje-se-zbranemi-a-verejne-podporuje-uprchliky-multikulturalismus-a-lidska-prava-.aspx


  Mimochodem - lidovec Herman, který leze do zadku Sudeťákům i slimákům, je taky žid!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. mimochodem to byl i jejich soukmenovec Eichman a spousta jich dělala kápa v konc. táborech . krvavá Máry k nim taky patří . zapomněl taky na rituální vraždy , jejich specialitu .

   Vymazat
 21. a zabudli ste na plamennú reč v Uhorskom parlamente prenesenú Štúrom - dobré čítanie ....

  OdpovědětVymazat
 22. Plne souhlasim s prispevkem 17:19, ktery zde napsal UFOun z konstelace ORION.
  Posedel jsem minule na zdejsi plazi a mel jsem zapalenou prdel, coz me velmi svedilo.

  Obvinuji za to verejne praotce vsech Zidu Mojzise !
  Kdyby se nestaral o politiku a staral se radeji o faraonovo zlato, tak by nektradl radioactivni pisek. A nestastny honolulu by nemel VLKA.
  profezzzzor HONOLULU pruskumnik v dejinach Antiky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Wolfa jste chytil, když jste drandil na tříkolce, profesozzzore Azore
   Myšpulíne !
   ad. BOSTON ! tak o tom bych radši,být tebou nemlluvil.

   ATLANTIS nehledej, máš kousek od břehu utopenýho čelenžra.
   Možná ho ale taky nenajdeš :-(
   ps: jsem psal že ten kocour měl prašivinu, žádnýho vlka...
   psps: jo a taky byl vykastrowanej, bacha na to !

   Vymazat
 23. Zidum jsou satajovany jejich dejiny ! Vim to urcite !
  Jejich prvni Buh se jmenoval ELOHIM, ktery byl byrokratem v Thebach v Egypte.

  On byl silne nazloben, kdyz byl unesen z Egypta a za trest Zidy rozdelil do 3 skupin.

  1) Uspesni, uzitecni a chytri , kterym dal do vinku OBCHOD
  a prumyslovy rozvoj.

  2) Neuspesni a hloupy, kterym dal do vinku POLITIKU a ideologie.

  3) NEJ-neuspesnesi, nej-nestastnejsi, kterym dal do vinku
  ENTERTAINMENT.. Ti jsou u divadla a v umeni...

  Pane Dvorak - JA ZA TO NEMOHU ! 30 let jsem hledal ATLANTIS a vzdy jsem nasel neco jineho nez jsem chtel.

  Oni nevi o svych dejinach NIC !
  PRUZKUMNIK HONOLULU.
  A nyni zahraje honolulu pisen o deportaci Zidu do Babylonu v roce 597 B.C. t.j. z jejich dejin !

  Boney M - Rivers of Babylon na youtube

  V roce 539 B.C. vas pradedecek Cesi - Persan (Cyrus) prevalcoval Babylon a Zide se vratili domu.

  Proc vubec byli deportovani do Babylonu jsou TAJNE DEJINY.
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdánlivě zevropštěn z naší kultury,
   leč skutečnost je zcela jiná,
   jen pohleď pozorně – spatříš kontury,
   číhavé krvelačnosti pouštního syna!

   Vymazat
 24. Oprava - 17:09 napsal UFOun z Orionu MM
  (Planuji o nem napsat informaci H.Q. New Age do Bostonu.)
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Světa znalý !
   ..teď jsem si to uvědomil ! asi neznáš prof. Myšpulína
   takže jestli se rád zděláváš ( alespoň to tvrdíš: ) zadej souřadnice :
   "Čtyřlístek" do zaměřřovače svýho Google.

   Ať se zas můžeš s něčim blejsknout na schůzi trumpetistů...
   MM

   Vymazat
 25. Beze sporu největší židovský podvod na lidstvu:

  http://fontes.lstc.edu/~rklein/Documents/lazare.htm

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dnes, brachu, každý je v tvé zemi tak nebo onak s Izraelem sešvagřený. Ten lstivý národ neumí si zoufat, leč pokud trvá pořádek, může jen doufat. Goethe

   Vymazat
 26. 19:26 - pane , my jim NESMIME brat jejich iluze, ktere jsou pro nas neskodne !

  Oni nam take neberou iluze nase - napr. o PRAOTCI CECHOVI.

  Je faktem, ze v Egypte NIKDY NEBYLI, ale cist jejich mythologii je zajimave i kdyz ma stejnou hodnotu, jako jsou nase stare povesti ceske !

  Zustava faktem, ze jedine cizi etnikum na pude Egypta
  byli HYKSOS, a to pouze od 1786 B.C. do 1567 B.C. t.j. (200 +/- let) a HYKSOS rozhodne nebyli Zide.

  (Zidum zacinaji prokazane a uznavane dejiny 1200 B.C.)

  Te dobe se rika Second intermediate Period, 1786 - dolu.
  HYKSOS meli obsazunu pouze cast dolniho (severniho) Egypta.
  O jejich puvodu jsou 2 theorie a odporuji si.
  Jejich okupaci utopil v krvi prave AHMOSE I. (XVIII. dynastie)

  Na zacatku teto okupace (1786 B.C.) vladla Egyptu
  XIII. Dynastie 1802-1640 B.C., (chaoticka a nejmene znama.)

  To vse vsak s Zidy nema nic spolecneho... Prarodice Zidu byli ASSYRANE a Zide jsou jejich odcizena vetev.

  Assyrane je nemeli radi a v roce 722 B.C. znicili jejich kralovstvi - Israel a Samaria.

  Jejich dejiny jsou krute a v moderni dobe je pro ne nejhorsi, ze jsou zamenovany s CHAZARS ! - A ti maji uplne jine geny, inklinace a prarodice.

  At je to, jak je to - meli by si udelat poradek ve vlastnich radach.
  honolulu, tulak antikou.
  OdpovědětVymazat
 27. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 28. ocitli za mřížemi, okamžitě byli ve jménu svobody vydáváni za mučedníky idealismu. Lieberovi a Danovi se podařilo u hysterického žvanila a naříkavého slabocha Kerenského (jehož policejním ředitelem byl Žid a sionista Rutenberg) prosadit jejich osvobození. Tím byla katastrofa Ruska zpečetěna. S vědomím naprosté nezranitelnosti nyní mohli všichni demagogové odhodit své poslední masky. Koncem října na tzv. „shromáždění sovětů“ konečně padla ruská demokracie, sloužící ostatně jen k přípravě bolševismu, a krvavý teror začal... Vyvstává přirozená otázka, odkud měli bolševici obrovské sumy na svoji propagandu a dlouhodobou a systematickou přípravu puče? Protiněmečtí autoři tvrdí, že Lenin a Trockij byli náhončími německého generálního štábu. Skutečnost je však zcela jiná. Bolševici byli a jsou agenty burzovních Židů všech zemí světa, a také šlo o židovské peníze, za něž byla vybudována největší destrukční mašinerie všech dob. Vladimír Burcev, který jako málokdo druhý zná tajemství ruské revoluce, ve své stati „Buďte prokleti, bolševici“ veřejně označil „německého“ Žida ParvuseGelfanda za otce bolševismu v Rusku. Tento „Parvus z Istanbulu, Parvus z Kodaně, Parvus ze Sofie, Parvus z Berlína“, z potravinových válečných „dodávek“ mnohonásobný milionář a přítel všech židovských i požidovštělých listopadových veličin Německa, vykázaný ze Švédska pro nespočetné intriky, dokázal již tehdy infiltrovat zahraniční ministerstva i úřady demokratických zemí a propašoval Lenina s několika dalšími stovkami revolucionářských Židů ze Švýcarska přes Německo do Petrohradu. A tehdejší „ruská“ vláda je vpustila do země. S dvěma stovkami dalších bratří pak z newyorského ghetta přijeli do Ruska Trockij a Zinověv. V kanadském Halifaxu však tuto celou vybranou společnost „nepoučení“ angličtí důstojníci internovali a zdárný průběh ruské revoluce byl ohrožen. V nejvyšším židovském zájmu zasáhla washingtonská vláda a vynutila si propuštění Trockého a spol. „Ruská“ vláda vpustila i tyto morové bacily do své země. Připomeňme si, že tehdejším prezidentem Spojených států byl Woodrow Wilson. Jeho pravou rukou byl burzovní čachrář Simon Wolff, druhým nejbližším pomocníkem sionista a člen Nejvyššího soudu Brandeis. Velkobankéř Jakob Schiff již r. 1904 financoval válku Japonska proti antisemitskému Rusku a všemožně podporoval infiltrování ruských válečných zajatců bolševickou propagandou. Nejlepším a nejbližším Wilsonovým přítelem byl Bernard Baruch, který jej později v čele skupiny 117 Židů doprovázel na „mírovou konferenci“ do Versailles. A není pochyb, že to byl právě on, který i tam štval židovskou smečku proti Rusku. Henry Ford ve své knize „Mezinárodní Žid“ publikoval dopis z úředních zdrojů, zaslaný jistým Fürstenbergem panu Rafaelu Scholanovi v New Yorku. List byl odeslán ze Stockholmu, datován 21. zářím 1917 (tedy pouhý měsíc před „shromážděním sovětů“) a říká se v něm, že hamburský bankovní dům Max Warburg „zřídil konto pro podnik kamaráda Trockého“, že další agent byl vybaven municí a zařídil její transport... Petrohradský vojenský sovět byl vybaven obrovskými financemi ze Stockholmu. Právě tam totiž seděl zmíněný Fürstenberg-Ganěckij (současný bolševický vyslanec v Rize), přebíral nespočetné sumy židovských peněz a dále je pak podle potřeby přerozděloval. V zemi, zkrušené a rozložené válkou i paralyzované propagandou v řadách nečinných armád, tedy takto zvítězil židobolševismus. Vlastní židovské vysoké finan

  OdpovědětVymazat
 29. naopak ruské národní bohatství nyní přešlo bez výjimky do rukou Židů a jejich souputníků. Vyloupení trezorů, „znárodňování“ domů, paláců a továren, domovní rekvizice i všechny ostatní podoby represí vytvořily nový fond zlata, šperků a ostatních cenností, který byl pak dále zčásti použit k verbování vojáků a šíření propagandy světové revoluce. Rozumí se samo sebou, že nemalá část z těchto cenností umožnila vybraným komisařům nákup realit a zřizování osobních kont v zahraničních bankách. Protože ani těmito hrůznými skutečnostmi ruský lid neprocitl, pokračovalo souběžně s hospodářským spoutáváním také systematické vyhlazování, resp. znemravňování a zotročování národní ruské inteligence. Pod záminkou odplaty za dřívější příkoří pobízeli židovští demagogové ruské vojáky ke štvanicím na bývalé důstojníky, úředníky, inženýry a inteligenci obecně. Obávaným ústředím nejhrůznějších vražd bylo sídlo (nyní již nežijícího) „komisaře pro boj s kontrarevolucí“ Mosese Urického v ulici Gorochovaja č. 2 v Petrohradě. Do této zlověstné budovy byly odvlečeny tisíce osob a tam bez soudu jednoduše vražděny. Pro celé severní Rusko byl Zinověv-Apfelbaum (guvernér Petrohradu, předseda severní komuny a přednosta exekutivy III. internacionály) přesně tím samým, čím byl Moses Urickij pro Petrohrad, a Trockij-Bronštejn vypracoval systém těchto krvavých orgií pro celé Rusko. Rudé gardy byly svými vraždami svázány s novým režimem na život a na smrt; jakákoli jiná vláda by s nimi musela udělat krátký proces. Proto také byly spolehlivým jádrem židovské despocie nad Ruskem. K nim pak ještě přistupovali bezcharakterní dobrodruzi snad ze všech zemí světa; jmenovitě Kavkazané, Lotyši a Číňané tvořili tyranské trestní jednotky, jimž byl bezbranný a obelhaný ruský lid vydán zcela na pospas. Přetrvávající zbytky ruské inteligence byly politikou biče, hladem a výhružkami smrtí nuceny ke spolupráci s novým režimem. V ovzduší nepřetržitého špiclování a nevídaného duševního i fyzického teroru tak musely dát své vědění a jednání do služeb krvavých nepřátel. Panství Židů nad Ruskem bylo naprosté. Rolníci, roztroušení po ohromném Rusku ve vzálenostmi izolovaných vesnicích, se sice na mnoha místech pokoušeli bránit svou nezávislost, avšak dodnes se nedokázali sjednotit ke společnému postupu a svržení jednotlivých center bolševické moci. Obrovský pogrom na ruském lidu stál již – střízlivě počítáno – 30 až 35 miliónů lidských životů... – Kdo není slepý, musí vidět, že bolševismus byl od prvého dne čistě židovskou záležitostí. Roku 1920 byl v Rusku Angličan Milton a mezi 380 komisaři nalezl na 300 Židů. Nyní již máme k dispozici kompletní seznam hlavních tyranů Ruska. Anglická kniha „Jews in Russia“ jmenovitě uvádí 550 nejvyšších dnešních představitelů bolševismu i jejich „úřední“ postavení. Ústřední rada lidových komisařů se skládá ze 3 Rusů, 2 Arménů a 17 Židů. V komisariátu války sedí 8 Lotyšů, 1 Němec, žádný Rus a 34 Židé (Bronštejn-Trockij, Fišman, Romm, Mejčik, Lievenson, Posern, Gubelman, Kalmanovič, Beckmann, Glucman, Jusmanovič, Giršfeld, Lechtner, Šulmann, Nasengolc, Eseiger, Cake, Silbermann a další). Komisariát vnitra je složen ze 2 Rusů, 1 Lotyše, Arména, Poláka a 45 Židů (Apfelbaum-Zinověv, Goldenrudin, Ender, Sönigštajn, Krachmal, Šrajdr, Sayermann, Meynkmann, Model, Josselevič, Šklovskij, Kneisic, Rasmirovič, Kronberg, Ryvkin, Sverdlov, Efitkin,

  OdpovědětVymazat
 30. zahraničních věcí tvoří 1 Rus, 1 Armén, 1 Lotyš, 1 Němec a 13 Židů (Joffe, Margolin, Levien [„bavorský“ lidový zmocněnec], Akselrod [vyslanec ve Vilnu], Beck [delegát v Paříži a Londýně spolu s Liebermannem], Grünbaum a pod. Připojuji k nim ještě Litvinova-Finkelsteina v Revalu (Tallin) a Gillersohna v Praze. Poté, co byl vypovězen Šklovskij ze Švýcarska, sedí Šermann v Lucernu, Morovskij v Itálii, Vigdor Kopp, Samuel Reich a další v Berlíně atd... Podobně to pokračuje i ve všech ostatních komisariátech. Na ruské provincie dohlíží 23 komisařů, z nichž 21 Židů (Chajkis na Sibiři, Berlinskij v Kazani, Lievensohn na Donu, Sackheim v Jaroslavi, Isaak Lauk v Doněcku atd.). Je samozřejmé, že hlavní štáb ohlupující propagandy, žurnalistika, je téměř zcela židovská. „Pravdu“ řídí Kuhn, Lurje, Diamant, Alpero-vič, Stěklov-Nachamkes a další, noviny „Volja Truda“ Katz, Sachs, Poljanskij, „Znamja Truda“ Lander, Levin, Davidson a jiní. Na hospodářské noviny dohlížejí Bernštajn, Goldberg, Goldmann, Eliassohn, Rafalovič atd. Mezi 42 tiskovými diktátory je pouze jediný Nežid, žalostný Maxim Gorkij. A konečně „všeruská“ exekutiva sestává z Lenina (který je jedněmi označován za Rusotatara, jinými za kalmyckého Žida) a 33 Židů (prezident Sverdlov, Blajchman, Abelmann, Šmidovič, Katz-Kamkov, Gimmer-Suchanov, Levickij, Goldštajn a další). Slovem, 34 Lotyšů, 30 Rusů, několik Arménů, Poláků, Čechů a 447 Židů! Tak vypadá „ruská“ sovětská vláda! Dnes již ani sami sociální demokraté nepopírají, že burzy určují politiku „velkých demokracií Západu“. Ale jak by si mohli tito naivkové třeba jen představit, že tito pánové burzy (z nichž je 90 % Židů) by mohli současně podporovat „proletářskou“ revoluci i bojovat proti ní tím, že poskytují pomoc antibolševickým armádám vlasteneckých Rusů Kolčaka, Děnikina, Judeniče a Wrangela. Skutečnost je taková: Kdyby burzovní politici z Paříže, New Yorku a Londýna opravdu chtěli nechat padnout sovětské Židy a jejich hrůzné bandy, pak by si Trockij, Apfelbaum a ostatní neposeděli v Kremlu možná ani měsíc. Avšak bílí ruští generálové budou podporováni jen do té míry a do té doby, než bratrovražedný a drásající boj ruského lidu skončí plánovaným úspěchem. Stačí si pouze prostudovat debaty anglické Dolní sněmovny z r. 1919, aby bylo naprosto zřejmé, že „britská“ vláda podmiňuje svoji podporu např. Kolčakovi tím, zda se jeho jednotky vzdají antisemitismu nebo ne... Judenič je zase vyzbrojován proti Petrohradu, hlavní město je na dosah jeho předních jednotek, telegrafické zprávy o dobytí hlavního města již třetí den obíhají světem, ruské cenné papíry neobyčejně rychle stoupají, burzovní spekulanti prodávají... a britská flotila, která dosud chránila Judeničovo křídlo a ostřelovala již Kronštad, náhle ruského generála opouští a zahajuje palbu – jaká ironie a výsměch – na německo-ruské antibolševické jednotky před Rigou! Ruské jednotky před Petrohradem musejí kvapně ustoupit, protože dochází munice, polní tažení končí neúspěchem a ruský rubl klesá na původní úroveň... List „Journal de Genève“ celý tento podivný podnik výstižně označil za „spéculation israélite“. Wrangel měl být rovněž mohutně podporován, a přitom – jak zcela přesně vím – obdržel za celých sedm měsíců pouze tři lodní dodávky munice a starých pušek a děl (z nichž mnohé musely být napřed v Sevastopolu upravovány), přičemž Francouzi vyváželi ze země jako protihodnotu množství obilí. Ve „francouzské“ vojenské misi bylo z 10

  OdpovědětVymazat
 31. nechán na holičkách stejně, jako Judenič Angličany. Následkem toho šly věci v Rusku svým logickým směrem. Mnoha znalci předvídaný všeruský hladomor (hlad ve městech byl již od r. 1918), vyvolaný bezpříkladně hanebným hospodářstvím, neschopností, rozpadem dopravy a pod. začal nakonec ohrožovat i samotného miláčka sovětů, Rudou armádu. A zatímco až dosud svět o hladovějícím ruském lidu nedostal ani tu nejmenší zprávičku, vykřikoval najednou celý židovský tiskový svět o naprosté nezbytnosti pomocné akce pro „umírající Rusko“. Rusko v mnoha svých částech i nadále vymíralo, městům trochu pomohli nenapravitelní filantropové i páni burzy z Londýna, Berlína a Vídně. Trockij a Rudá armáda měli znovu pevnou půdu pod nohama. A nyní spadla i ta poslední maska. Byla založena „ruská“ banka, tedy oficiálně vyhlášena burzovní diktatura ze strany „vůdců proletariátu“. Předpokládají se úroky 10-15 % měsíčně, tudíž jako u středověkých lichvářů. Sovětští mocipáni současně založili čistě kapitalistické soukromé syndikáty, samozřejmě s pomocí židovských financiérů ze zahraničí. V dozorčích radách prvních a největších z nich sedí Trockij, Šljanskij, Goldberg, Šatunovskij, Spencer, Eismunt a další. Pochopitelně: 99 % z nich jsou Židé. Koncem toho všeho bude finanční diktatura nad bezmocným, zbídačeným a vyhladovělým národem. Jde o plán, vypracovaný v mlčenlivých židovských lóžích Londýna, New Yorku i Berlína a realizovaný sovětskými Židy s pomocí Číňanů a vyvrhelů všech možných národů. Že je bolševismus pouze prostředkem, nikoli vlastním cílem, to je jasné každému, kdo pohlédl za kulisy židovské politiky. Je prostředkem k vyvrácení všech lidových kořenů a sil, ke znemravnění národů, ke zničení národních hospodářství, aby je bylo možno později „legálně“ skoupit takříkajíc za babku. Předpokládá se demokratická republika, ba připouští se i možnost parlamentních loutkových monarchií. Avšak zákonitě přijde okamžik, který Žid v celých svých dlouhých dějinách nebyl nikdy následkem vlastní přechytralosti a nenasytnosti schopen vystihnout, totiž kdy přepnutý luk praskne. A vzdor všem rozpoutaným hrůzám a důmyslu nakonec neujdou židovští vrahové svému osudu ani v Rusku. Celá událost se odehraje s neodvratností přírodního zákona – židomilná demokracie nebude schopna zadržet náraz zpětné vlny a národní soud Rusů již nepřipustí pobyt jediného Žida ve své vlastní zemi. Židé jako by předjímali svůj plně zasloužený konec. V době, kdy jsou psány tyto řádky, hýbe zeměmi světa pochybná snaha Židů o znovuposílení židovského bolševismu zničením Německa. Miliony a miliony se valí německými zeměmi, všude se vynořují židovští apoštolové, „starousedlí“ a „německou“ politiku řídící Židé pilně vyjednávají se svými souvěrci na Východě. Znamení blížící se bouře jsou zřejmá každému, kdo je chce vidět. Vzchop se, německý národe, a osvoboď se od morových židovských bacilonosičů. Nikdy nebudeš moci klidně budovat svůj život, pokud ti v žilách bude obíhat zhoubný

  OdpovědětVymazat
 32. Zdánlivě zevropštěn z naší kultury,
  leč skutečnost je zcela jiná,
  jen pohleď pozorně – spatříš kontury,
  číhavé krvelačnosti pouštního syna!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nicku: Světlonoši 21:45
   jsem dostal Přímý zásah !
   Až jsem se pos
   chci říct propadnul pod tebe :-(
   Sirius

   Vymazat
 33. Pane Olser,
  uz ten začátek je preci lez:
  "Židé zkrátka objevili pro lidstvo Boha"
  Predpokladam, ze velice dobře vite, ze Stary Zákon vas usvedcuje ze lzi. Odkud prisel Abraham? Copak si odtud prinesl. Na cem sedela Jakobova zena, když je jeji otec dostihl?
  Vystavuji vam dotaz c. 2016_1_Olser. Bud mi odpovíte, nebo se vynasnazim s vámi setkat.
  Doposud jste se mi zdal jako rozumny clovek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 2154 Léta Páně Abraham vystoupil z Lincolna,

   Jakobova zena sedela/la, na koníčku zrowna...když přišel JEJICH ! ótéc !!!
   MM

   Vymazat
 34. Přešly již doby trpkého, bolestného pronásledování a ponižování, které izraelský lid snášel s heroickou trpělivostí, neboť civilizace křesťanů udělala velký pokrok. Ten je naším nejpevnějším štítem, za který se můžeme skrýt a sami nepozorováni rychle překročit onen čas, který nás dělí od našeho vznešeného cíle. 2) Pohleďme jen na materiální situaci Evropy, kterou si vytvořili sami izraelité počátkem tohoto století, takže disponují obrovskými kapitály v Paříži, Londýně, Vídni, Berlíně, Amsterodamu, Hamburku, Římě, Neapoli i jinde. 3) Všude jsou díky svým miliardám pány Rothschildové, Židé, nemluvě již o tom, že v každém městě druhého a třetího řádu disponují výnosnými fondy, takže se nikde nemůže bez synů Izraele provést žádná finanční operace ani žádný jiný důležitý podnik. 4) Burza zaznamenává a reguluje dluhy, a my jsme většinou všude pány těchto burz. Musíme se snažit, abychom toto zadlužování co nejvíce usnadňovali a tím se stali pány všech cen. S ohledem na kapitály, které státům půjčujeme, budeme brát do zástavy jejich železnice, doly, lesy, hutě i továrny, ba musíme brát do zástavy i výnos daní. 5) Rolnictví bude vždy největším bohatstvím každého státu. Velkostatkáři se budou vždy těšit úctě a vážnosti. Naše snahy musí tedy vést k tomu, aby se naši izraelští bratři zmocnili v co největší míře pozemkového vlastnictví. 6) Pod záminkou, že chceme pomáhat pracující třídě, musíme celou tíhu daní přenést na statkáře. Až jejich pozemkový majetek dostaneme do rukou, stane se práce křesťanského proletariátu zdrojem nesmírného zisku. 7) Všemi prostředky musíme co nejvíce omezit vliv křesťanské církve, která byla odjakživa naším největším nepřítelem. Za tím účelem musíme vzbudit v srdcích věřících svobodomyslné touhy, zavést pochybnosti, rozkol a náboženské rozepře. 8) Každá válka, každá revoluce, každá politická nebo náboženská změna nás přibližuje k okamžiku, kdy dosáhneme nejvyššího, vytouženého cíle. 9) Obchod a spekulace. Tyto dva vydatné zdroje zisku nikdy nesmíme nechat vyrvat z rukou Izraele, a především je nutno chránit si obchod s alkoholem, máslem, chlebem a vínem, protože tím se staneme neomezenými pány zemědělství. Staneme se také dodavateli obilí. A když potom z bídy vznikne nespokojenost a nevole, vždycky dokážeme svalit odpovědnost na vlády. 10) Všechny veřejné úřady se musí stát přístupné Židům. Jakmile se my staneme úředními osobami, dosáhneme podlézavostí a prozíravostí našich lidí pravého vlivu a moci. Je samozřejmé, že jde pouze o takové posty, které jsou spojeny s mocí, poctami a privilegii. Úřady, jež vyžadují vědomosti a práci, spojené s nepříjemnostmi, můžeme přenechat křesťanům. Nejdůležitější je resort spravedlnosti. 11) Advokátská kariéra nám poskytuje nejlepší příležitost, abychom se mohli pochlubit svými vědomostmi, a současně nám dovoluje vnikat do soukromých tajemství našich největších nepřátel, křesťanů! Těmito znalostmi je potom můžeme dostat do závislosti na nás.

  OdpovědětVymazat
 35. Neruda:
  „Židé starali se přehorlivě, aby o nich nebylo mluveno jako o Židech a „velkopokrokový evropanský” český tisk je v tom všemožně podporoval… Kdo o židech něco špatného napsal, byl židozednáři umlčován a prohlášen za nekulturního barbara a zrádce… ”

  ...to je jak ze současnosti!

  OdpovědětVymazat
 36. Mně stačilo k tomu, abych si udělal obrázek o židech, když si žid Kraus stoupl na ČT doprostřed pódia a řekl, že považuje sériové vrahy Mašíny za hrdiny.
  Nezlobte se na mě, ale to co předvádí Kraus, a tím nemyslím, jenom tuhle šílenost, prostě dokonale potvrzuje všechny stereotypy o židech.

  OdpovědětVymazat
 37. honolulu to Jiri Brotstein !

  Ty zde zacinas byt EXPERTEM na dejiny Sovetskeho svazu v letech 1918 - 1939.
  Vysveli mi jednu vec, ktere opravdu NErozumim !

  A to je vztah dnesni vlady v Kijeve (65% Chazars) s neo-nacionalisty a nasledovateli Stephana Benderi !

  V roce 1929-1932, zemrelo umele vyvolanym hladem
  7 millionu Ukrajincu. Bylo o tom napsano nekolik knih a cetl jsem je vsechny. Tak jak to, ze tito byvali nepratele, jsou ted kamaradi ?

  Hlad zavinil Kaganovic, tak jak to, ze je to zapomenuto v hlavach a srdcich Ukrajincu ?
  Tomu nejde rozumet ! Nema to logiku, kdyz tyto dve skupiny ted pracuji spolu !
  Opravdu tomuto vztahu nemohu prijit kloub.
  Predloz neco na zamysleni ! Nejake vysvetleni.
  Ja nemam zadne !
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na toto thema jedna z nejlepších knih,která byla kdy jako obžaloba předložena je:
   (stahuj)
   "Zkáza Slovanů"
   Rudolf Vrba -1926
   (světová válka a poválečná doba evropa -rusko)
   to je teda "hit"....to je teda žeň...
   v životě už nebudu mít klidný spaní-hnus a odpor mnou cloumá za ty lži co jsme museli strávit,aniž jsme (tedy moje generace)tušili...
   Ideová kontrola se ovšem bortí a spravedlnost konečně snad zjeví tuto pravdu, která byla
   z nečistých,mocenských důvodů,ale i strachu
   před odplatou,odhozena k zapomenutí...
   smutná,vážná ,hluboká pravda..
   j.   Vymazat
  2. https://youtu.be/qEPUiBb3ngA p.Honolulu,myslím že zde je vaše odpověd.Bandera byl také z Abrahamova rodu.Židé si je pěstovali a vždy je měli pod kontrolou.Nezapomente že Ukrajina díky své černozemi byla obilnicí Evropy.

   Vymazat
  3. Honolulu, aplikujte na tu kterou dobu body uvedené nad Vámi Světloslavem Přímým-22:47 a přijdete na to sám. Řešení by bylo bolestné ale "trvale" odstavit od moci 1% mocichtivých by zachránilo mnohé. Minulé oběti, včetně těch Židovských určitě budou souhlasit, i ti už znají jistě Pravdu! PS.- "nebolestivé řešení" asi není možné, jako není možné "demokraticky" odstranit diktátora. PSS. demokratické by bylo cílené eliminování bodů viz výše, také dlouhodobá záležitost.

   Vymazat
 38. Tak já vám nevím. Nijak moc jsem ta všechna "citace" a polo či nepravdy nečetl. Můj otec, blahé paměti mi akorát něco říkal o židech za první republiky, v době věčných krizí, bídy a nezaměstnanosti. Stáli před svými mnohými zastavárnami, mleli palci a ptali se kolemjdoucích zda nemají něco na "prodej", či k zástavě. Vždyť jistě potřebujou peníze, néé.
  Já jsem už takový liberálnější, židy, takové ty pejzaté nevidím, zato se tady množí opravdoví "židé", kteří je mnohdy i předčí. Lichvářů tady máme snad víc než vrabců. Jinak si pod pojmem žid představuji něco jako jejich příbuzní, palestinští arabové. Myslím, že ti "židé" co představuji největší zlo na světě, jsou jakousi směskou, chazaři s jim prý říká. Blonďáci, zrzouni, plešouni ... Holt není "žid" jako Žid.

  OdpovědětVymazat
 39. 21:20: Po přetení Vašich třech příspěvků se nabízí - Adolf Hitler dobrodinec Evropy /celého světa - se mu nepovedlo býti/ a skutečně řada komentatorů používá slova Židé jako synonymum všeho společenského zla. Nechci polemezivat s tím, jestli máte pravdu - poprve jsem do tom slyšel. Jen se mě zdá, že Adolf Hitler neusiloval o žádné splečenské změny, jen o zbavení Židů jejich majetku. Z Vašeho příspěvku nějak zaznívá ten podton, že jsou špatní jednotlivci - zde Židé - stačí je odstranit a vše bude v pořádku. Já se však domnívám, že špatný je nynější /kapitalistický/ systém a přícinou jeho špatnosti nejsou Žídé. Židé snad jen využili špatnost tohoto systému pro své vlastní potřeby /obohacení/ a to se týká pouze malého zlomku Židů - Rotschild a spol. Pokud se nezmění zásadním způsobem celý systém - jak to nevím, nejsem v tom směru erudován - nic se nezmění. V tomto Vašem podtonu vyciťuji to schvalování způsobů, jakými se prosazuje - i ten nynější kapitalismus. Myslíte si, že je co schvalovat? Vždyť stačí jen číst zdejší blog. Poslední příklady - Craig Roberts - USA nepovolí odchod Britanie z EU. Za odstraněním presidentky Brazilie se skrývají USA. A co války, které USA vedly - Vietnam 1 mil mrtvých, Irak 1 mil mrtvých atd. A jinak ještě k počtu obětí bolševizmu v Rusku - prý jich bylo "pouze" 2 miliony - podle zjištění jakési skupiny, která to zkoumala v 90-tých létech, ne zrovna prokomunistické. Nechci tvrdit, že má vzniknout něco podobného jako tomu bylo za "totáče" /kdy mimochodem řada přispivatelů k diskusím zde říká, že bylo z hlediska průměrného občana líp než je teď a myslím si, že mají pravdu - pokud jste tyto příspěvky nečetl a nezamyslel jste se nad ními, Vaše chyba/.

  OdpovědětVymazat
 40. Ad 13.00 Nerozumím Vám co má s těmi příspěvky společného Gitler,ty jsou o Rusku a fakta kdo v Rusku vládnul a kdo ho málem pohřbil.Ještě doplním že v této době došlo k obrovskému křesťanskému holocaustu/cca.30.mil. obětí Slovanského etnika/na území Ruska a Ukrajiny.Bylo zbořeno tisíce pravoslavných monastýrů atd.....Stalin tyto zvěrstva zastavil a trestal stejně krutě viníky kteří systematicky vyvraždovali Ruský národ.Když budete znát širší souvislosti tak budete vědět že Gitrelova úloha byla naprosto opačná než se zdá.To by Vám řekl třeba T.Hertzl...Gitler např.velkou měrou přispěl k založení Izraele.Pak tady byl jeden žid byl to Anglický lord se kterým Hitler jednal atd....Nic není jak se zdá.Ještě k těm systémům a ideologiím,či myslíte že to jsou mistra?Kdo dal základy bolševismu,komunismu,kapitalismu?To vše je husité na míru lidmi stejného etnika.

  OdpovědětVymazat
 41. Inu, v dobách národních a náboženských to bylo vídáno národním prizmatem. Byli-li lichváři pouze Židé (židé), pak nebylo divu, že vznikla paušalizace. Ostatně skvěle to vykresluje Stanislaw Reymont ve svém románu z Lodže z doby průmyslové revoluce. Vidí i ty nuzné židovské čtvrti plné žebráků, i ty zbohatlické fabrikanty a velkoobchodníky otrokářských móresů a šmelící se zbožím díky exkluzivním informacím. Takže za židovské gaunery vždy trpěli obyčejní Židé. Jen Židé?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu. Skvělý je i film podle toho románu - Země zaslíbená.

   Vymazat
 42. Je vidět, že všichni ti píšící protižidovští pseudovlastenci nevědí nic a historii vlastního národa, jaké zlepšení vztahů přinesla česká reformace (bible Kralická vznikala za pomoci Židů a je proto nejlepším překladem v dějinách Evropy) a hlavně, že bez Židů stejně jako bez Beneše bychom republiku neměli (oni otevřeli své tiskoviny TGM k akci proti rakouskému císařchanátu)Je mi stydno z vás negramotných vlastenců. Jste lůza českého národa. Světu vládnou Slované, Amíci a Židé a je to tak dobře a po zásluze . Jelikož germánsko-islámská moc, stejně jako Čína by byla pohromou, kterou soudný a gramotný Slovan nemůže chtít. Poznámka na závěr - Putin i Trump mají kladný vztah k Izraeli. Kališník

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jděte si vźít prášek opravdu jste na tom špatně.Degeneráti to nemají lehké to vím a cítím s Vámi.To co jste napsal je blud....Nekoukejte na ČT!

   Vymazat
 43. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 44. Problémom sú Chazari a nie praví, semitskí židia. Chazari prijali židovskú vieru v snahe zamaskovať ich koristnícke sklony, ktoré ich neopúšťajú ani po stáročiach a v súčasnosti vlastnia väčšinu svetového majetku. Vďaka chazarom je na svete chudoba, vojny a krízy.

  OdpovědětVymazat