Reklama

.

.

úterý 17. května 2016

Otevřený dopis ministru Hermanovi

Jaroslav Bradávka
17.5.2016 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Pane ministře Danieli Hermane,
 

z pověření vlády jste zúčastnil sjezdu Sudetoněměckého landsmanšftu. Zde jste přednesl projev, který jste zahájil slovy „Drazí krajané“ a v němž jste se znovu omluvil za „vyhnání“. K celé této frašce jsem nucen Vám a všem, kdo Vás na ni vyslali a kdo Vás ve Vašem působení podporují, připomenout základní historická fakta:

I.

Sudetští Němci nejsou žádní naši krajané ale zrádci, kteří rozbili Československou republiku.

Jeden milion stošedesát dva tisíce šestsetsedmnáct (1 162 617) někdejších československých Němců alias sudetských Němců obdrželo od Führera záslužnou medaili za 1.říjen 1938 – za rozbití ČSR a „odstoupení“ pohraničí Velkoněmecké říši.
Hitler definoval toto vyznamenání Výnosem z 18.října 1938 a z 19.května 1939. Co pravil zločinec Hitler o sudetské medaili?

„Medaile je udělována těm osobám, které se v Sudetech nebo na říšském území zasazovali a připravovali návrat území do Říše. Zvláště přicházejí do úvahy členové NSDAP, SDP v Čechách, kteří v boji za připojení k Říši obětovali svůj majetek či krev, byli zavřeni či vyhnáni. Dále jsou to VDOVY a SIROTCI po padlých bojovnících za sjednocení, příslušníci Wehrmachtu, policie, SS, NSKK a NSFK, kteří se na vstupu podíleli. Stejně tak vyšší straničtí funkcionáři, ČLENOVÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI A DĚLNÍCI ve veřejných službách, kteří v dnech nástupu byli služebně činní ve vnitrozemí Sudet.“

(Cit. Vyznamenání z doby nesvobody 1939-1945, I.vyd.Praha 1999,str.22.)

II.

Odsun Němců nejen z Československa byl předběžně projednán v únoru 1945 na konferenci v Jaltě a definitivně rozhodnut a potvrzen na konferenci vítězných mocností v Postupimi v srpnu 1945. Dekrety prezidenta Beneše byly „prováděcími předpisy“ k tomuto rozhodnutí, neboť parlament, který by přijal zákony k odsunu, byl zvolen až ve volbách konaných v r. 1946.

Prezident Edvard Beneš k problematice odsunu v r. 1947 předvídavě napsal:

Vážení spoluobčané,

v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.

Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli poprávu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.

Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.

Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.
Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává.

Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M.R.Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv, a v kterékoliv době.

********Jeden milion stošedesát dva tisíce šestsetsedmnáct / 1 162 617/ někdejších československých Němců alias sudetských Němců obdrželo od Führera záslužnou medaili za 1.říjen 1938 – za rozbití ČSR a „odstoupení“ pohraničí Velkoněmecké říši.******
Váš dr. EDVARD BENEŠ

Praha, květen 1947

Jak pravdivá a prorocká jsou to slova, vidíme od r. 1990 téměř každoročně.

III.

Odsun Němců nebyl proveden pouze z Československa, ale rovněž z Polska, Maďarska, Československa, z Ukrajiny, Běloruska, Jugoslávie, Rumunska a také z německých enkláv ve Francii, Belgii či Holandsku. Je třeba jej vnímat jako součást poválečného uspořádání Evropy, včetně územních změn a vytyčení nových hranic států (Československo přišlo o zakarpatskou Ukrajinu, polsko-německá hranice se posunula daleko na západ a naopak Polsko přišlo o část Ukrajiny a Haliče, atd.)

V žádném z výše uvedených států se z něj však nestalo tak bizardní politikum jako v České republice a v žádném státě není toto politikum tak masivně zneužíváno k dosažení partikulárních zájmů politických stran a jednotlivců jako u nás.

Viz též první zahraniční cesta Václava Havla v prosinci 1989 do Mnichova, jeho pozdější omluva, loňská návštěva p. Bělobrádka v Bavorsku nebo výstava o odsunu sudetských Němců konaná v listopadu 2014 v Rakousku.


IV.


Po odstoupení pohraničí Německu na základě Mnichovské dohody se Konrád Henlein, šéf Sudetendeutsche Partei (SdP), stal „říšským komisařem pro sudetoněmecké záležitosti“ a téměř 1,5 milionu českých občanů muselo opustit své domovy. Nikdy se nedočkali omluvy ani náhrady škody za zničené majetky a životy.

Na vrub Henleinovy SdP padá většina násilností spáchaných v českém pohraničí v letech 1937 – 1939 na občanech neněmeckých národností (Češi, Židé, Poláci, Cikáni a další). Po obsazení pohraničí Německem byly stovky tisíc těchto československých občanů doslova vyhnány německými fanatiky a jejich silovými složkami (Freikorps, gestapo, SS) ze svých domů, statků, dílen a továren a byly nuceny odejít do čs. vnitrozemí. Tisíce lidí byly zatčeny a odvezeny do koncentračních táborů, na nucené práce a řada z nich (zejména komunistů, židů a inteligence) byla popravena.

15. března 1939 byla zkáza Československa dokonána okupací zbylého území a vznikem „Protektorátu Bohmen und Mahren“. O utrpení vyhnaných lidí, o majetkových škodách občanů a státu se dnes ani při příležitosti výročí podpisu Mnichovské dohody prakticky vůbec nemluví. Stačí však zhlédnout film „Ukradená hranice“ projít si dobové dokumenty nebo přečíst vzpomínky pamětníků a člověk si udělá alespoň rámcovou představu o situaci v českém pohraničí v letech před vypuknutím 2. světové války.

Už loni na podzim jsem vyzval Vašeho stranického šéfa p. Bělobrádka, po jeho návštěvě Bavorska, kde se poklonil památce odsunutých Němců, aby pozval své bavorské hostitele a přátele, aby se přijeli do českého pohraničí poklonit památce statisíců českých (československých) občanů, kteří zde byli v letech 1937 – 1945 zabiti, umučeni či vyhnáni ze svých domovů henleinovci, SS-many a gestapem. Velmi rád se podívám v České televizi na reportáž, v níž p. Bělobrádek, Vy osobně, s panem kardinálem Dukou po pravici, jako pravověrní křesťané, a za přítomnosti významných činitelů Sudetoněmeckého landsmanšaftu a Svazu vyhnanců, které jste pozvali do České republiky k této příležitosti, společně odhalujete někde na Liberecku, Náchodsku nebo Jesenicku památník místním československým občanům umučeným gestapem. Nebo ještě lépe – až vy, se zástupci sudetských Němců položíte květiny v Resslově ulici v Praze k pomníku padlých československých parašutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Tristana Eugena Heydricha. Neměl by to pro nikoho být problém, pokud bere nacismus a jeho představitele jako neoddiskutovatelné, nepřípustné a velké zlo, stejně jako si v Německu, a věřím, že i v sudetoněmeckých organizacích uctívají tzv. osobnosti 20. července 1944 - tedy zavražděné účastníky povstání proti Hitlerovi. Teprve potom můžete začít mluvit o napravování křivd, narovnávání vztahů a časem možná i jakémsi usmíření.

Zatím se tak nestalo.

Právě kvůli takovým lidem jako jste Vy a ti, kdo Vás na podobné akce posílají, je třeba občanům České republiky neustále znovu a znovu připomínat, co se v historii našeho národa a státu opravdu stalo, a ukazovat jim pravou tvář těch, kdo je v podobných chvílích klamou a zrazují. Neboť Jidášové jsou stále mezi námi.

Jaromír Bradávka

26 komentářů :

 1. Dneska v Právu Pithart o tom, že se jedná o svaz vyhnanců a ne o nějaký lanc-man-čaft, jak se tomu říká, protože to prej působí hrozivě. No, když je to svaz vyhnanců a ne sudetoněmecký svaz, tak proč je ministr oslovoval Krajané? Proč je neoslovoval Milí vyhnanci? To bysme určitě všichni souhlasili.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Národ musí povstat ne žádné manifestace,to ničemu neslouží jen se lidem vysmívají,jsou si totiž jistí ve svých pozicích.Lidé musí masivně povstat a udělat Revoluci v rámci celé Evropy! Chazarský kaganát v USA a Sanhedrin v Izraeli připravují jaderný útok na Rusko.Chazarský velitel H.Kisinger navrhuje razantní jaderný útok na Rusko bez vyhlášení války.To již žádá opakovaně.Rusko to moc dobře ví a všemožně se snaží předejít konfliktu potažmo 3.svět.válce.Díky bohu má Rusko moudrého vůdce kterému nejsou lhostejnî obyčejní lidé Evropy i celého světa.

   Vymazat
 2. Řečeno s Egypťanem Sinuhetem, člověk dnes neví, jestli stojí na nohou či na hlavě. Představitel Svazu bojovníků za svobodu je kritizován za svůj projev židovskou obcí, asi jim bylo málo, že byli málem všichni povražděni, my se budeme donekonečna omlouvat potomkům vrahů a rozvracečů vyspělé a mimořádně úspěšné republiky, to je jak u blbejch na půdě. Kde zůstal selský rozum? Za tohle by měl i nejskalnější věřící nad svou stranou zlomit hůl. Já bych černoprdelníky nevolila ani v bezvědomí, ale propánajána, vy, voliči KDU-ČSL - probuďte se a vykopejte tu svoji partaj z parlamentu, vždyť jdou proti nám všem, ať jsme věřící či nevěřící. A Sobotku s tou jeho kumpanií taky. Zdravím Pavla

  OdpovědětVymazat
 3. Je třeba začít sepisovat a podepisovat petici na odvolání kolaboranta Hermana z české vlády. Co má co dělat český ministr na srazu nějakého spolku v jedné německé spolkové zemi když jeho členové či předchůdci řvali unizono Heim ins Reich a žádali a dostali říšské občanství a Čechy považovali za podlidi a jejich představitelé připravovali zničení českého národa. Sudetský Čech

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bohužel lidé se bojí více než v minulém režimu, nebo je to účelová lhostejnost ? Je mi hanba za takového místopředsedu vlády.

   Vymazat
  2. Řekla bych, že nás považují za podlidi i nadále.

   Vymazat
 4. Přestože nejsem věřící, věřím na "Boží mlýny" a doufám, že pan ministr a jeho chlebodárce ministerský předseda odejdou z této země ke svým milým krajanům. Nastálo.


  OdpovědětVymazat
 5. A toto máme ve vládě! STYĎME SE.

  OdpovědětVymazat
 6. Divná doba, divní lidé!!!!
  V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
 7. Skvělé, díky pane Bradávko. Bohužel si na základě zprostředkovaných zkušeností s fungováním regionální politiky v malé obci (a Vámi zmínění pánové, to je přeci jenom jiná liga) myslím, že si pan Herman tímto dopisem maximálně tak vytře zadek. Obdobně jak to asi uděla s tím předchozím pan Bělobrádek.

  J. Pašek

  OdpovědětVymazat
 8. Já to vnímám jako střípek skládačky, krůček ve směru k vytyčenému cíli, který ohlásili se začátkem fašistického puče na Ukrajině - mír v Evropě končí.
  Je jasný, že všichni tady ti sráči jednají podle notiček někoho, kdo na válce v Evropě má eminentní zájem.
  Kdo to je? Evropani? Rusko jako nedílná součást Evropy? Nebo někdo mimo Evropu?

  OdpovědětVymazat
 9. p.Bradavka napsal: Sudetští němci nejsou žádní naší krajané ale zrádci kteří "rozbili" československou republiku.
  Hmm a co bratia Slováci? a co poláci na těšínsku a jejich okupace?
  Tady chybí srovnání přinejmenším historické.
  "Po obsazeni pohraničí autor článku má na mysli sudet (což nesmyslně a fanaticky bylo vymazáno (zakazano používat) jako spjetí s němectvím byly stovky tisíc československých občanu...co by v německých sídelních oblasti stovky tisíc českých občanu tak dělali kdysi? "Vyhánění" čes. občanu po vzniku československa- česti učitele,policiste,klerus,buřiči,žide a komuniste.
  Obyčejný dělný a zemědělný lid bez zůstal. Pokud někdo uváděl slezskou národnost bez ohledu na jazyk byl navíc odveden do wehrmachtu a stal se němcem ... Slo vesměs o téměř většinu lidí v horním i dolním slezsku.
  Držte se historických faktu ne propagandy .

  K p.Dan.Hermanovi: Je ironí dějin že za český národ učinil veřejný akt usmíření mezi čechy a němci český žid .


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19.26 to jste napsal moc hezky výstižně a věcně.Ta poslední věta má obrovskou váhu.Díky.

   Vymazat
  2. To je na jednu stranu,dobře neboť Hermann není Čech takže tak.

   Vymazat
  3. Kdyby "slezané" přiznali národnost českou nebo polskou, nikdy by do wermachtu nebyli připuštěni a povoláni.A byli i takoví, kteří to dotáhli až do SS.

   Vymazat
  4. Hmm, bratia Slováci, sa zachovali tak ako sudetskí Nemci. Hlinkovci sa spojili s Henleinom a spolu vytýčili v roku 1938 heslo: "V novom roku do útoku, na Prahu". Veď im išlo o funkcie v štátnej správe, a preto rozbili Československú republiku. Z bývalých Maďarónov sa zrazu stali roduverní Slováci. Začali vymýšľať svoje slávne dejiny o Slovenskom kráľovstve, slovenskom kráľovi Svatoplukovi, tisícročnom boji za samostatnosť a podobné kraviny. Moji milí Česi, v roku 1918 ste sa mali na nás Slovákov vyprdnúť, nechať nás Maďarom a nie snažiť sa nás spriemyselniť, postaviť fabriky a zaviesť slovenské školstvo. Tí, ktorí išli po funkciách v štátnej správe, by k nim prišli i ako Maďaróni vo Veľkom Uhorsku a my ostatní plebs sme do toho nemali možnosť zasahovať, tak ako pri ďalšom rozbití Československa v roku 1993. Predsa nebudeme brať vážne tých rojkov ako je Gabčík, mnohí legionári v 1. SV, čo sa o vznik štátu pričinili a čo bojovali o jeho obnovenie na všetkých frontoch v tej druhej a mnohí za cenu života. Fandím Vám proti lidovcom a nedopusťte, aby to dopadlo ako za ľudovcov (Slovenská Hlinková ľudová strana).
   Mnoho zdaru

   Vymazat
 10. Vlastenka


  Mě hlavně séře, že tihle kolaboranti mluví odrzle za celý národ, přestože 80 procent Čechů jejich oddanost Landsmanšaftu nesdílí.
  Takže, Herman, až zase příště pojedete leštit Posseltovi polobotky, nevystupujte tam jménem tohoto státu.
  Jako vnučku důstojníka z východní fronty, který byl internován 3 roky v koncentráku, což mu zásadně podlomilo zdraví a způsobilo jeho předčasnou smrt, mě to silně uráží!
  Ti, jimž Němci povraždili blízké, vás musí proklínat!
  Jste lidská špína, což u lidovců nepřekvapuje.
  Překvapivě fundovaně popsal tuto nechutnou záležitost v PL Zahradil.
  Co je na tom všem zarážející je to, že veškeré toto svinstvo kryje Sobotka. Jeho volební výsledek bude zřejmě poměrně tristní.

  OdpovědětVymazat
 11. Ale no tak, pindejte si jak chcete. Pro vás to není určené. Pamětníci zanedlouho nadobro vymřou a konec. Ale naše mládež, co zná z dějepisu a historie kulový, to je naše naděje. Ta to přijme přepsaný dějiny a nebude jí to divné.

  Jen čekám, až příští rok pojede Herman olizovat prdel Posseltovi, tak se přitom třeba bude omlouvat za justiční vraždu skvělého člověka K. H. Franka, milého to našeho přítele, krajana z pohraničí.

  OdpovědětVymazat
 12. 19:26 - nevím, nerozumím, co básnik chtěl říci. Jinak souhlas s Vlastenkou. Nevím, ale argmentace lidí, kteří tvrdí, že Němce se nemělo odsouvat je tak trochu podobná té argumentaci, že uprchlíky je třeba brát a zdravotnictví zprivatizovat. Všechno toto vyslovují lidé, kterým je zatěžko s daným problematikami se blíže se seznámit. Žel bohu většina lidí je liná. Ono to tak na první pohled vypadá, že ti co někoho vyhnali z jejich domovů se dopustili zla. Vtip je ten, že pouze na první pohled. Nemyslete si, že Beneš, když napsal větu: "Hitlerové odcházejí, ale snaha Německa po ovládnutí Evropy zůstává". Jste si opravdu jistí, že po umožnění návratů "vyhnanců" do naši vlasti, nebudou stejní, jako před druhou světovou válkou? Myslím si, že většina Němců si vždy myslela o sobě, že jsou něco více než ostatní národy. Můžeme se jen dohadovat o tom, jestli náhodou za příhodných podmínek si to o sobě nebude myslet každý národ. Vtip je ale v tom, že druhou /i první/ světovou válku vyvolali Němci. Dále žel Bohu každý národ se prosazuje ne zrovna díky těm, kdo v něm jsou ti nejlepsí. Němci takových lidí mají spoustu - např. H. Heine, Rilke a další. Řadový občan bohužel obvykle naslouchá jiným lidem - možná právě takovým, kteří promlouvají do stinných stránek našich duší. Nikdy Vás nezarazily ty davy schvalující Adolfovo počínaní na Západě na začátku druhé sv. války - po dobytí Francie. To byli jako normální lidé, kteří jásali nad tím, že Francie byla porobena? To měli být normální lidé, kteří se chtěli osídlit v sovětském Rusku, protože tam prolévali krev? Kde se ty davy uvnitř kultivovaného národa vzaly. To je přece fenomen sám o sobě, který podle mně nebyl zdaleka vysvětlen - 8O procent našeho jednání vyplývá z temné stránky naši psyché - z "id". Co z toho, že 5-10 procent populace myslí trochu jinak, než ta drtivá většina.

  OdpovědětVymazat
 13. mala oprava k 22:O9: Věta Nemyslete si, že Beneš .... měla končit - měl pravdu?

  OdpovědětVymazat
 14. No - já bych připomněl, že zrovna takhle jsme - sice tajně - ale přece jen nadávali kdysi na spoustu aparátčických kurev, a protože jsme si mysleli, že se jich nějakým převratem zbavíme, šlo se do toho. O všech se říkalo, že jsou to zločinci -ale ani jeden z těch zločinců nebyl potrestán, naopak, všichni do jednoho si polepšili jak v pozicích, tak si pomohli k obrovským majetkům, mají obrovské platy - tak co se tedy změnilo? Co asi tak změní nějaké povstávání? Tady v ČR se povstává pořád, a vždycky jsou následné poměry horší. Vždycky následují hromady obětí, ale nikdy z aparátčíků nebo kravaťáků - vždycky jen z nevinných, obyčejných, odíraných lidí. Jak je to tedy možné?

  OdpovědětVymazat
 15. Už by mělo každého napadnout,že sametová byla provedena židy,za pomoci přátel z USA.Někdo to popisoval,prognostický ústav si řídili židé s Komárkem v čele.Také za komunistů většin důležitých postů,byla obsazena židy.Nemělo by uniknout pozornosti PZO,všechno židé a také se PZO rekrutuje nejvíc kapitalistů,odkud měli peníze na skupování firem,můžem se jen dohadovat.

  OdpovědětVymazat
 16. Můj strýc,býval příslušník finanční stráže v Krušných horách,škoda,že již není mezi námi,by za "spoluobčany" p.ministru kultury nakopal zadní část !

  OdpovědětVymazat
 17. Já mám jenom dotaz. Kdy se dočkáme omluvy od frau Merkel za 340 000 zavražděných a padlých ve II.sv. válce? Kdy se dočkáme omluvy od "milých spoluobčanů" za vyhnání a konfiskaci majetku 1,5 miliónu Čechů z Českého pohraničí, kterému říkají divně Sudety nebo Sudetenland, což historicky nikdy neexistovalo? Kdy uslyšíme otevřeně, že oni se za Hitlera stydí a nechtějí s ním být spojováni.
  Kdy uslyšíme omluvu za válečné vykrádání a kdy se nám Němci omluví za to, že dnes prosazují násilně jakési kvóty na imigranty a jakási Merkelová bez jakéhokoliv našeho mandátu si je pozvala a jedná s jakýmsi krvavým diktátorem Erdoganem o něčem co od nás nikdo neodsouhlasil. Dokonce ani připosraná Sobotkova vláda. Tak kdo se komu má vlastně omlouvat? Můj děd byl v 1. částečné mobilizaci v jedné z prvních jednotek a často vyprávěl o těch "hodných " Němcích. Druhý děd byl Český vysídlenec právě od nácků, tak co nám to bude nějaký čůrák a kolaborant jako Havel, jehož rodina se paktovala s nacisty, povídat a podobných zrádných hajzlů je tady od roku 1990 nepočítaně. Prezident Beneš měl svatou pravdu.

  OdpovědětVymazat
 18. Nikdo se nám nikdy neomluvil. Zradili nás v roce 1938 spojenci Francie a Anglie a němečtí spoluobčané.
  Už v roce 1932 nás chtěl Hitler přesídlit.

  Mnichov 1938
  https://www.youtube.com/watch?v=mJij0-g_2xc

  OdpovědětVymazat