Reklama

středa 11. května 2016

Rusko provádí organickou revoluci. Ruská zemědělská revoluce je příkladem pro zbytek světa hodným následování. Je to o upřednostnění kvality před kvantitou.

Wiliam Engdahl
11.5. 2016   Zvědavec
Jako by nestačilo, že Rusko Vladimira Putina dělá blbce z USA a jejich kampaně „proti ISIS“ v Sýrii tím, že během šesti měsíců toho dosáhlo více a zamezilo postupu teroristů v této zemi, než kolik dokázal Pentagon, se svoji podezřele neúčinnou kampaní za čtrnáct měsíců.  Rusko teď dalo pořádnou facku americkému agrobyznysu a jeho nadvládě ve světovém obchodu s potravinami tím, že se rozhodlo stát se největším světovým vývozcem zdravých, ne GMO a neprůmyslových potravin.

Prezident Putin řekl shromážděným poslancům ve svém prosincovém projevu, ve zprávě o stavu země, toto:,,Věřím, že bychom si měli stanovit národní cíl – plné pokrytí vnitřního trhu potravinami domácí produkce do r. 2020". Co tomu říkáte, vážení? Co my a naše spící vláda?
Za ignorování ze strany západních médií, jako většina zpráv o pozitivním vývoji v Rusku, přednesl prezident Vladimir Putin 3. prosince svůj každoroční projev k Federálnímu shromáždění. V něm oznámil, že národním cílem Ruska se stane dosažení potravinové soběstačnosti během čtyř let – do r. 2020.

Jedním z nejméně komentovaných sektorů ruské ekonomiky – obzvláště ze strany povrchních západních ekonomů, kteří si myslí, že Rusko je zemí závislou pouze na vývozu ropy a plynu, podobně jako Saúdská Arábie nebo Katar – je probíhající výrazná transformace ruského zemědělství. Dnes, méně než rok a půl po rozhodnutí zakázat zemědělské dovozy z EU, v odvetu za hloupé sankce EU vůči Rusku, prochází ruská domácí zemědělská produkce pozoruhodným znovuzrozením, či, v některých případech, zrodem. V dolarovém vyjádření přesáhly ruské zemědělské vývozy hodnotu vývozu zbraní, a rovnaly se třetině vývozních příjmů z plynu. To samo o sobě je zajímavé.

Prezident Putin řekl shromážděným poslancům ve svém prosincovém projevu, jakési zprávě o stavu země, toto:
Náš zemědělský sektor je kladným příkladem. Před pouhými deseti lety jsme dováželi téměř polovinu potravinářského zboží a kriticky jsme záviseli na dovozech, zatímco nyní se Rusko připojilo ke klubu vývozců. Vloni činily ruské zemědělské vývozy celkem téměř 20 miliard dolarů. To je o čtvrtinu více, než naše příjmy z vývozu zbraní, či asi třetina našich zisků z vývozu plynu. Naše zemědělství učinilo tento skok ve velmi krátkém, avšak produktivním období. Velké poděkování obyvatelům našeho venkova.


Věřím, že bychom si měli stanovit národní cíl – plné pokrytí vnitřního trhu potravinami domácí produkce do r. 2020. Jsme schopni se nakrmit z vlastní půdy, a co je důležité, máme vodní zdroje. Rusko se může stát jedním z největších světových dodavatelů zdravých, ekologicky čistých kvalitních potravin, které některé západní společnosti přestaly vyrábět již dávno, o to víc, že globální poptávka po takovýchto produktech nadále roste.

Jako další vyzval prezident Putin Dumu k zavedení opatření, aby se miliony hektarů nyní neobdělávané půdy začaly používat:
Je nezbytné začít využívat miliony hektarů orné půdy, která nyní leží ladem. Patří velkým vlastníkům půdy, z nichž mnozí vykazují malý zájem o zemědělství. Kolik let jsme o tom mluvili? A přesto se věci vpřed nepohnuly. Navrhuji odebrání špatně obhospodařované zemědělské půdy pochybným vlastníkům a její prodej v aukcích těm, kteří mohou a chtějí půdu obdělávat.

Zemědělský posun

Počínaje prvním obdobím Vladimira Putina v prezidentském úřadu, v r. 2000, začalo Rusko transformovat svoji zemědělskou produkci. Během katastrofických Jelcinových let, v 90. letech, Rusko dováželo obrovskou část potravin. Částečně to bylo důsledkem mylné víry, že vše „made in America“ nebo na Západě je lepší. Rusko dováželo průmyslově masově vyráběnou americkou drůbež bez chuti, místo aby upřednostňovalo svá skvěle chutnající, přírodní, kuřata z volného výběhu. Země dovážela uměle obarvovaná rajčata bez chuti ze Španělska či Holandska, místo konzumace lahodných šťavnatých domácích organických rajčat. Vím, o čem mluvím; okusil jsem obojí. Nedá se to srovnat. Organické ruské potraviny přetrumfnou západní nepoctivé, pančované průmyslové produkty, podvodně dnes označované za potraviny.

To, co nebylo za Jelcinovy éry pochopeno, je, že kvalita potravin u těchto dovozů ze Západu drasticky poklesla poté, co v 70. letech vznikl americký „agrobyznys“ a tovární výroba potravin. EU se přidala a začala napodobovat americké průmyslové metody, jen o trochu méně extrémně. Dále intenzivní používání chemických hnojiv, herbicidů, pesticidů, antibiotik dostávajících se ze zvířat na pole, to vše vedlo k dramatickému vyčerpání klíčových mikroorganismů v americké, a stále více i v evropské zemědělské půdě. A podle dobře informovaných agronomů se totéž stává pravdou i v Číně.

Ve Spojených státech kongres na konci roku 2015 zrušil dlouho platný zákon o označování masa, zákon o vyznačování země původu (COOL), který po prodejcích požadoval výslovně uvádět zemi původu u veškerého červeného masa. Balení s hovězím a vepřovým v USA již nebudou muset obsahovat sdělení, odkud zvíře původně pocházelo. Americký agrobyznys lobboval za změnu, aby mu to umožnilo dovážet maso pochybné kvality z rozvojových zemí, kde jsou zdravotní a bezpečnostní kontroly, a náklady, minimální. V mnoha amerických státech, kde má agrobyznys obrovské tovární výkrmny, tak zvané „Ag-gag“ státní zákony zakazují novinářům dokonce i fotografovat tyto průmyslové zemědělské provozy, často velké kravíny, drůbeží a vepřové farmy. To proto, že pokud by obecná veřejnost seznala, co se dělá, aby se dostalo maso na americký stůl, hromadně by konvertovala k vegetariánství.

Z čistého dovozce na vývozce

Během sovětské éry, obzvláště po r. 1972, kdy špatná sovětská úroda vytvořila nedostatek, použil SSSR své dolary za ropu k tomu, aby se stal velkým dovozcem americké pšenice a obilovin. Společnosti amerického obilného kartelu, jako Cargill a Continental Grain, spolupracovaly s ministrem zahraničí Henry Kissingerem na vyjednávání astronomických cen požadovaných po Rusku, v rámci toho, co je nazýváno „velká obilná loupež“. A američtí daňoví poplatníci byli okradeni díky obilným dotacím. Cargill se chechtala celou cestu do banky.

V r. 2000 Rusko, spolu s Ukrajinou, a v menší míře Kazachstánem, tuto závislost na dovozu obilovin zvrátilo a opět se stalo obrem ve světě vývozu obilovin, a obzvláště pšenice, jak tomu bylo před revolucí v r. 1917.

Dokonce ještě před krizí kvůli americkým sankcím, v letech 2011 až 2013, Rusko vyváželo v průměru 23 milionů tun obilí ročně. Rusko, Ukrajina a Kazachstán dohromady prodávaly do zahraničí 57 milionů tun. Tyto tři země coby region dodávaly 19% z celkových vývozů obilovin během onoho období, a na vývozu pšenice se podílely 21%, čímž sesadily Spojené státy jako největšího světového vývozce pšenice.

Nyní, kdy Ukrajina je de facto zkrachovalým státem, díky puči amerického ministerstva zahraničí a Obamovy vlády v únoru 2014, nabývá ruské zemědělství světového strategického významu co se týká vysoce kvalitních organických potravin a obilovin.

Ruský zákaz vybraných potravin z EU z r. 2014 byl při zpětném pohledu velkým bodem zvratu a přeměnil krizi na příležitost, jak říká staré čínské přísloví. Z celkových ruských zemědělských a potravinových dovozů ve výši 39 miliard dolarů v r. 2013 tvořily 23,5 miliardy produkty kategorií, které byly zákazem dotčeny, tedy 61% veškerých potravinových dovozů Ruska. Nedávné dodatečné rozhodnutí zakázat všechny dovozy potravin z Turecka, jako trest za sestřelení ruského letadla v syrském vzdušném prostoru Tureckem, objem zakázaných potravin pro dovoz zvýšilo. Zákaz dovozu tureckých potravin nabyl účinnosti 1. ledna.

Zatímco mnoho západních ekonomů poukázalo na velký inflační dopad zákazu, což byl faktor u důvodu, proč ruská centrální banka drží úrokové sazby nebezpečně příliš vysoko, dlouhodobou realitou je, že zákaz si vynutil dramatický obrat k zemědělské soběstačnosti. Jak stále více drahých dovážených potravin mizí z regálů obchodů v celém Rusku, stejně tak zmizí i počáteční potravinová inflace z r. 2015.

Poslední propad rublu na pozadí globálního propadu v dolarech stanovené ceny ropy na 28 dolarů za barel nadále sníží ruskou spotřebu zbývajících dražších potravinových dovozů z EU, ve prospěch „made in Russia“. Maje daleko ke katastrofě, jak radostně líčí New York Times a další západní média, poslední pokles rublu se přemění na impulz pro ruskou zemědělskou ekonomiku, a dokonce pro celkovou ekonomiku. To značně posílí soběstačnost Ruska. Je nepravděpodobné, že by ruská omezení u dovozu potravin skončila někdy brzy, dokonce i kdyby EU zrušila své sankce vůči Rusku. Nyní je toho pro národní ekonomiku v rozvíjejícím se vysoce kvalitním organickém ne GMO zemědělství příliš mnoho v sázce.

Mimo rozhodnutí o dosažení zemědělské soběstačnosti Ruska do r. 2020 připravil oficiální ruský zákaz všech GMO plodin ze září 2015 scénu pro poslední rozhodnutí prezidentapřeměnit nepřízeň na přednost.
Krásná ruská černozem

Rusko má také mimořádnou přirozenou výhodu, aby se stalo nejdůležitějším světovým producentem a také vývozcem vysoce kvalitních organických a ne GMO potravin.

Rusko má nejbohatší úrodnou zemědělskou půdu ve světě. Protože během studené války ekonomická omezení nařizovala, že výrobky chemického průmyslu je třeba věnovat na potřeby obrany, nebyla úrodná ruská půda vystavena po desítky let ničení chemickými hnojivy nebo postřikováním plodin tolik, jako na Západě. Nyní se to stává požehnáním, kdy zemědělci Americky a EU zápasí s destruktivními účinky chemikálií ve své půdě, které silně poničily klíčové mikroorganismy. Trvá léta, než se vytvoří bohatá zemědělská půda, ale zničena může být během okamžiku. Tam, kde je klima vlhké a teplé, trvá tisíce let, než se vytvoří pár centimetrů půdy. Chladná suchá pásma potřebují mnohem více času.

V Rusku je jeden z pouhých dvou půdních pásů, známých ve světě jako „pásy černozemě“. Táhne se z jižního Ruska na Sibiř, přes Kursk, Lipeck, Tambov a Voroněžskou oblast. Černozem je černě zbarvená půda s velkým podílem humusu, fosforečných kyselin, fosforu a čpavku. Černozem je velmi úrodnou půdou přinášející velké výnosy. Ruský pás černozemě pokračuje ze Sibiře a jižního Ruska na severovýchodní Ukrajinu a na Balkán, podél Dunaje.

Počáteční výsledky velmi pozitivní

První výsledky kladení důrazu na domácí zemědělskou soběstačnost a celkového vývoje jsou celkem pozitivní. Od chvíle, kdy byl v srpnu 2014 zaveden zákaz dovozu potravin z EU, se produkce hovězího a brambor zvýšila o 25%, vepřového o 18%, sýrů a tvarohu o 15%, drůbežího masa o 11% a másla o 6%. Ruská sklizeň zeleniny v r. 2015 byla také rekordní a celkový výstup vzrostl o 3%.

Hloupé americké sankce a ekonomická válka proti Rusku přináší přesný opak toho, co globalističtí obhájci volného obchodu požadují. Nutí to Rusko, moudře, upouštět od agrobyznysem navržených dohod WTO. Cargill napsala dohodu WTO o zemědělství. To nutí Rusko upustit od liberálního západního volného mezinárodního pohybu potravinářského zboží. A požadovat soběstačnost u jednoho z nejstrategičtějších, ne-li nejstrategičtějšího, ekonomického produktu, jakým jsou potraviny. Rusko moudře rozhodlo, že dá přednost sobě před „právy“ Cargill či ADM či Monsanta a volným obchodem. Ruská zemědělská revoluce je příkladem pro zbytek světa hodným následování. Je to o upřednostnění kvality před kvantitou. Kvalitní výživa je o něčem víc, než o pouhých hektarových výnosech.

51 komentářů :

 1. Všichni mohou jen závidět.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A je co závidět, na tržnicích jsou ve všech městech v prodeji domácí potraviny a ovoce, koupíte tam mléko od pasousecích se krav, smetanu staženou lžící z mléka, domácí drůbež, která volně pobíhala, krmená doma vypěstovaným krmením a odpady z kuchyně, hnojené pouze hnojem, ovoce vyzrálé, plné sladké štávy atd. I totéž zde bylo ještě v šedesátých létech a někde i do puče v 89. Na vesnicích měl skoro každý slepice, kachny nebo husy a ve chlívku čuníka. V polích a lesích bylo plno zvěře, když byly hony, tak se jich účastnilo skoro půl vesnice, byly oblasti, kde se na honě střílelo i přez tisic zajíců, králíků a bažantů. V dnešní době jsou farmářské trhy, ale to již není ono. Včelařím skoro padesát let a do roku 1991 jsem vytočil na jedno včelstvo v průměru 25kg černého lesního medu a od 91r. jen řepkový a trochu smíšeného, lesní žadný. Jiří Plzensko

   Smazat
 2. Západ nikdy nepoloží Rusko na kolená, ale Rusko západ áno. Rus je múdry a húževnatý, nekľakne si pred nikým na kolená, neskloní hlavu a najviac miluje svoju vlasť

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud bude mít alespoň brambory,zelí a červenou řepu,všechno přežije.

   Smazat
  2. Jsi jen obyčejnej blb 18.12 a z tvých trapných vejžblechtů je hlavně jasný, že jsi vzteklej, že Rusko je mnohem lepší než celý posraný západ, že to časem zaznamená každý i přes hnusné mediální štvanice, a navzdory jim. Všechno zlé je pro něco dobré. Trapné sankce Rusko jenom posílily, samozřejmě muselo dojít k názoru, že je třeba potravinové soběstačnosti, aby je nemohl žádný západní sráč vydírat, jako vydírají například Řecko. My musíme taky poslouchat na slovo, protože by nás nechali hlady pochcípat - my jsme si taky zlikvidovali zemědělství, a máme hovno. Musíme žrát západní jedy, Rusové budou mít potraviny zdravé, a každý štvavý sráč si na Rusku své vykotlané zuby vyláme. A zmetci jako jsi ty jsou nasraní. To je tak všechno co můžeš, psát ty svoje ubohé sprostoty. To co jsi napsal je ubožárna, Rusko přežije opravdu všechno a se ctí -jako vždycky. Stát, který nikdy nikdo nesrazil na kolena, ani Napoleon, ani Hitler, ani nikdo jiný. To se o mnoha státech říci nedá.O ČR už vůbec ne - s tolika lidskými sráči a kolaboranty? My po kolenou lezeme pořád a rádi. Jak zpíval Kryl... ryjeme držkou v zemi...Psaním nadávek a urážek nic nezměníš.

   Smazat
  3. Co mu nadáváš? Proč? Proč by měl bejt povinej všecno znát a vědět? Místo nadávání dej radši link! Na mainstream, aby věřil - http://www.denik.cz/ekonomika/rusko-bude-letos-druhym-nejvetsim-vyvozcem-psenice-po-eu-20160324.html

   Smazat
  4. Hovno blbové,rusák mele poslední drobky a vy mu to žerete.Jen lejna všemu věří,že cenzore nebo Ru ambasádo

   Smazat
  5. 18:53. Hitlera i Napoleona v Rusku porazila nečekaně krutá zima. Rusové by sami nezvítězili a mimochodem,Napoleon i svou poslední bitvu v Rusku vyhrál. Napoleon neprohrál v Rusku vůbec. Musel se ale stáhnout,protože zima byla obrovská a nečekaná i pro Rusy. Paulus to samé,Rusové by jeho armádu neporazili. A k těm bramborám+zelí+červené řepě, to jsou potraviny,tři konkrétní,se kterými údajně jakýkoliv Rus přežije vše a je to v Rusku i na Ukrajině všeobecně známo!

   Smazat
  6. Cítím mírnou ironii, proto napiši něco, co jsem zde na Nové republice zaslechl. Zaslechl jsem, že válka v Americe by trvala asi 3 hodiny - stačilo by zbavit Ameriku elektřiny, Američané by to nesnesli. A nyní ode mně: Američané, ale bez hamburgerů by byli v prdeli.

   Smazat
  7. K tomu co je napsano pod 19:05. Abych byl přesný, tak samozřejmě se jednalo o názor jednoho komentatora.
   A nyní ještě vážně - pouze jedna úvaha - všiml jsem si na jednom videu nedávno - jednalo se o dosti primitivní humor americké provenience - pády do vody z lodiček - téměř všichni Američané byli obézní.

   Smazat
  8. 19:05. Rusku by stačilo zničit ropné vrty a bylo by po Rusku. Trvalo by to jen několik minut.

   Smazat
  9. Kurňa umíš číst, vole blbej, nebo ne? Ropu skoro nevyváží, to za prvé Je vývozcem plynu, kdyužtak, ale hlavně zbraní!!! A krom toho nově předstihli USA i Kanadu ve vývozu pšence a stali se po EU druhým největším světovým exportérem této plodiny! - http://www.denik.cz/ekonomika/rusko-bude-letos-druhym-nejvetsim-vyvozcem-psenice-po-eu-20160324.html

   Smazat
  10. To ostatní může být i pravda. Bonapart skutečně zařval na nedostatek žrádla ve vypálený Moskvě. A Paulus na neschopnost Göringa jeho armádu zásobovat žrádlem a teplými doplňky. A taky je pravda, že jinak blbé anglické tanky a proviant včetně benzínu od Spojenců dopravený přes Kaspik nedovolil Němcům dobýt Grozný a Baku. To vše je pravda, ale mektat dokola sračku o nějakých bramborách a řepě, kdyhž ti debile dám jasněj link na mainstreamový zdroj může fakt jen pračůrák. Sorry - omlouvám se tomu nahoře, co jsem mu vytknul nadávání. Ono fakt to s některejma imbecilama jináč nejde. Bohužel.

   Smazat
  11. 19:18. Klidně jsem mohl napsat že i plyn,ale o ten nejde,protože jde o tu obrovskou rozlohu Ruska,na kterou je potřeba obrovské množství benzínu.

   Smazat
  12. 12:23. To zásobování asi nebylo možné právě kvůli té nezvykle a nečekaně kruté zimě,ne? A nešlo vůbec jen o zásobování,prostě umrzli!

   Smazat
  13. Jinak k tomu Rusku 1812: Napoleon měl krajně pokrokový návrhy pro Rusy! Zkusil zainteresovat Sašovu ségru Káťu, aby se toho chopila jako Kateřina III. a stala se panovnicí Osvoboditelkou. V jedný vsi u Moskvy se toto téma řešilo na poradě partyzánských velitelů. A jeden rolnický vůdce tam i řekl, že se statkáři je třeba zatočit zato jak dřou vekovský lid, ale generál co na tý poradě zastupoval vojsko ho okřik, že je trouba! protože nejdříve je Rusko vlast a ta potřebuje vyhnat uchvatitele a až teprv potom přijde čas na zatočení se statkáři! Za WWII. se to více méně pakovalo - lidé jako Broněk kaminski si založili Loukotskou autonomní republiku ppod patronací německé armády bez bolševických komisařů, ale lid je odsoudil nakonec k smrti, protože nejdříve je Vlast a potřeba vyhnat uchvatitele a až pak teprv čas zatočit s rudými komisaři ....

   Smazat
  14. Samozřejmě že během bitvy o Stalingrad se již plně projevily dodávky Spojenců. O rozhodujícím vlivu zimy se dalo hovořit spíše pod Moskvou - nejprve bláto zničili komunikace a následný mráz zničil německé motory. Ale i práce vynikající rozvědky nebyla k zahození - viz doktor Sorge a jeho informace, která umožnila přesun velkých sil z Dálného vchodu k Moskvě. Následně ale RA utrpěla drtivé porážky v operaci Mars, která probíhala souběžně se Stalingradem. Je známá jako bitva o Ržev. Za komunistů se o ní nesmělo nic učit. RA tam utrpěla drtivé ztráty. Nicméně přes tuto porážku šlo o strategický úspěch, protože tam vázané německé síly nemohly přijít na pomoc obklíčené 6. armádě ve Stalingradu. Obklíčení vojsko Wehrmachtu ovšem zavinili němečtí mizerní spojenci - Rumuni, Maďaři a hlavně Italové! Ti se vzdávali hned jak spatřili rudý vlajky:).

   Smazat
  15. Jinak nevím kdo tě učil dějepis, ale ten Stalingrad je spíš politická bitva. Sověti svedli největší vítězné bitvy v parných létech! Jednak západním obratem celé války vůbec byla bitva u Kurska. Ale rozsahem ji překonala zatím vůbec největší vojenská operace všech dob - operace nazvaná právě po hrdinovi války 1812 - Bagration! Při ní byla zničena celá armádní skupina Mitte. A do třetice byla provedena druhá největší pozemní operace všech dob v Mandžusku v srpnu 1945, při které byla zničena milionová kvantungská armáda a zlomena tak páteř japonským pozemním silám.

   Smazat
  16. 19:44. Hmm,ten Kursk už byl badateli vyvrácen,šlo jen o obrovskou ruskou lež.

   Smazat
  17. U Kurska vyhráli. O žádných "badatelích" nic nevím. Kdyby to bylo naopak, psal by jsi to nyní německy (jestli by to bylo lepší to nevím, možná i jo, těžko soudit). Nicméně co ty žvásty tam o tý ruský ambasádě? Tos splodil ty? A tohle je KDO? To varuje KDO? Kdo je v koncích? - http://zahranicni.eurozpravy.cz/blizky-vychod/154897-rusko-je-silnejsi-nez-kdy-driv-varuji-usa/

   Smazat
  18. Já věřím CNN, věřím expertům z USA. A KDO jsi ty? Nějaký vylízaný havlidní čecháček co tu žvaní o "badatelích" kteří cosi měli vyvrátit, ale vlastně neví co konkrétně - promiň, jo, ale jen blbý žvásty o hovnu. Tohle je relevantní! To napsala CNN!

   „Profesionalismus jednotek a perfektní stav jejich vybavení ukázaly, jak daleko se ruská armáda od zahájení velkého programu modernizace před několika lety dostala. Krom desítek stíhaček má Rusko k dispozici také široký arzenál bojových vrtulníků, tanků, obrněných transportérů a raketových systémů země-vzduch," podotýká server.

   Zdroj: http://zahranicni.eurozpravy.cz/blizky-vychod/154897-rusko-je-silnejsi-nez-kdy-driv-varuji-usa/

   Smazat
  19. 19:53. O nějaké ambasádě nic nevím ale badatelé už prokázali,že množství německých vojsk a především těžké techniky v bitvě u Kurska byly vylhané Rusy,aby to vypadalo,že zničili zásadní množství německých sil a tak rozhodli o vlastním vítězném obratu - postupu války. Podle badatelů ale nebylo možné,aby tam bylo tolik válečných sil,protože to nebylo časově ani logisticky možné je tam přesunout. Ani Sověti tam neměli tolik vojsk.

   Smazat
  20. 19:56. Rusko úspěšně zbrojí,to je fakt.

   Smazat
  21. Tak hlavně exportuje krom plynu a pšenice i raketové motory (navzdory embargu je USA od nich kupujou) a jak pravíš - zbraně! - http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/export-ruskych-zbrani-neklesa-i-pristi-rok-ma-dosahnout-15-miliard-dolaru-1258590

   No a víc nepotřebujou. Kde je nějaký ten "úspěch" těch sankcionátorů, jako třeba pokles popularity vlády, nepokoje, stávka - aspoň jedniná távečka malá, krachující podniky a zemědělství, zahraniční izolace atd. jak tím tihle pitomci před dvěma lety když to začalo hrozili. V Rusku se hraje světovej hokejovej šampionát a na nějakýho Prasečenka z Kyjeva sere pes!

   Smazat
  22. 20:15. Zbraně,jaderný průmysl a ropa a plyn,nic jiného nemá,protože letecký průmysl mu nyní dost stagnuje, a zrovna začal s vývozem pšenice obecně. Nestačí to ale.

   Smazat
  23. Podívej se na mě. Já s těma co to tu provozujou nemám vůbec co do činění, spíš naopak! Se mnou můžeš na rozdíl od nich pokecat o všem, já navštěvuju Protiprúdu, Náš směr, Revoltu.info, Délskýho potapěče, zkrátka široký spektrum. Jsem přístupnej debatám o koncepcích Ruska, zda bývalo nebylo lépe kdyby vyhrál Hitler a pod. Nebo o koncepci rozdělení Ruska na menší státy s více progermánskou orientací jako byla Novgorodská Rus. Zkrátka jsem otevřen širokému spektru. Krom lží! Jdnostranný kydy a lži typu "badatelé vyvrátili! (bez uvedení konkrétních jmen a děl, stránky, citátu, zdrojů atd) - to neberu! To dělaj i místní! Putin je prostě svatý a Rusko je Dobro a hovoto a fakty se nezabývají. Na takový absolutiní dogmata mě neužije. Ale ani naopak! O zlém Putinovi a Rusku jako čiérm Zlu. Já jsem pracoval dlouho na webu válka.cz a bez doložených faktů by mi tam neuvěřejnili ani pozdrav!

   Smazat
  24. 20:23. Týjo,to bylo vyčerpávající. Přesto fakt nevím,kteří badatelé,bylo to v dokumentu v televizi a mám to i ověřené z dalšího zdroje.

   Smazat
  25. A na co by to jako mělo "stačit"? Oni přeci nesoutěží s nikým o prvenství - to není Chruščov a SSSR "dohnat a předehnat!":) Pochop - Putin usiluje o to, aby přežil eurazijský projekt. Neusiluje o jeho dominanci. Ale jen o ubránění se. Atlantický projetk - jeho protipól je na dominanci založenej. Ale ani jeho zničení by ničemu neprospělo, proto Putin ani o to nijak neusiluje. Všimni si že je oslovuje "naši partneři". Jeho cílem pouze je, aby respektovali ruské zájmy a jejich koncepce se dá přirovnat ke koncepci USA v 19. století. Té se říkalo Monroeova doktrína. USA v této koncpeci "vzaly v ochranu" všechny země amerického kontinentu proti vměšování evropských koloniálních mocností. Bez ohledu na to, jestli si to tyto země přejí či ne. Moskva dnes se chová podobně k zemím bývalého SSSR. Tedy platí podobná koncepce. A podobné motivy. USA se tehdy právem obávaly, že ztratí nezávislost, pokud se např. Maximilián habsburský stane mexickým císařem. Protože pak by byli obklopen z obou stran monarchiemi z Evropy (Kanada patřila Britům). Rusku sice od NATO po pravdě řečeno nic moc nehrozí a je to z valné části paranoia, ale dějiny tuto paranoiu Rusů ospravedlňují více než dost. Oni zkrátka už nemůžou jen tak věřit v dobré úmysly ostatních. Proto usilují o vytvoření nárazníkového pásma zemí mezi svými hranicemi a NATO. V Pobaltí to prošvihl Jelcin, tak aspoň zachraňují situaci na jihu s Ukrajinou a Gruzií.

   Smazat
  26. Televizi zahoď:) Jinak ale na ČT 2 dávali seriál Osvobození a ten začal bitvou u Kurska. Rovněž na ČT běžel vynikající ruský dokument o WWII. a taky tam nic takovýho nikdo neříkal. Velice podrobný s pohybem skoro každé jednotky obou stran.Tady je přehled všech dílů, Kursku se věnuje myslím 5. - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10339009764-velka-vlastenecka-valka/dily/

   Smazat
  27. ČT uvádí:

   "V dubnu 1943 se sovětská špionáž dozvěděla o německé operaci Zitadelle, která byla naplánovaná na červen téhož roku. Jejím cílem bylo prolomit obranná postavení Rudé armády na tzv. Kurském oblouku a zatlačit ji zpět na Východ.

   Sovětští ženisté proto chvatně posilovali obranná postavení a vybudovali tři pásma obrany, sestávající ze zákopů, bunkrů, minových polí a tankových příkopů v délce 500 kilometrů. 5. července začalo to, co historici později označili za největší tankovou bitvu historie. Dva a půl milionu mužů na obou stranách a 7000 tanků svádělo v prostoru Kurska urputné boje, které skončily na začátku srpna 1943 sovětským vítězstvím." -
   http://www.ceskatelevize.cz/porady/10339009764-velka-vlastenecka-valka/211382550430005/

   Co by na těchto naší televizí jasně popsaných fkatech mělo jako nesouhlasit? Bez jasných konkrétních věcí je to jen infošum, který by se neměl šířit. Je to jako by někdo zaslech v tramvaji že Kalousek má syfilis, že to nějaký paní v nějakém rádiu tvrdil nějaký sexuolog či kožní lékař a na tom založil svý příspěvky na netu:)

   Smazat
  28. Rusko nemá jakékoliv právo na jakékoliv "nárazníkové pásmo". V4 má naopak plné právo zbrojit stejně jako Rusko,samozřejmě. Vůbec nikdo nechápe,jak si Rusko dovoluje tvrdit a požadovat nějakou rovnost,respektive stejná existenční práva a možnosti jako má Západ. Jakým právem?! Nikoho nezajímá,jestli Rusko třeba zanikne a když,třeba,a já osobně si nemyslím,že by to nyní bylo vhodné, tak by ho nahradila například Čína a to okamžitě. A naprosto mne nezajímá jak Putin koho oslovuje a co to údajně má znamenat,protože Rusko vždy jen a jen lhalo a jakákoliv jeho slova nemají naprosto žádný význam.

   Smazat
  29. Ale nicméně já asi vím co máš na mysli. Jenže to není nic co by měnilo podstatu - http://www.worldofwars.cz/topic/5337-bitva-u-kurska-m%C3%BDty-a-realita-i/

   Jde o to, že Sověti nafoukli ztráty nepřítele u Kurska a své jako obvykle zmenšili, aby tak to vítězství udělali grandiózním v politickém smyslu. To ano - to uvádí i britský vojenský historik Anthon Livesey v knize Největší bitvy světových dějin píše, že ztráty sovětské tankové techniky u Prochorovky nabyly katastrofálního rozsahu, stejně jako německé, ba je překonaly! Ovšem rozdíl byl v tom, že Sověti již v té době měli schopnost tyto ztráty brzy nahradit, kdežto Němci už nikoliv. Tohleto asi bylo v tom dokumentu cos viděl, ne? To ale nic nemění na celkovém výsledku kurské bitvy a následném ústupu německé armády na Dněpr.

   Smazat
  30. Žádný právo NEEXISTUJE - to je blbost! Pokud aspoň krapet znáš dějiny, tak zjistíš, že právo je to, co si prosadíš! Nic jinýho. Když to nedokážeš diplomaticky, tak to děláš vojensky. Vem si že třeba nějakýho Igora z Rostova zase vůbec nezajímáš ty a je mu putna jestli nějaká EU či Česko zanikne:) Prostě to je jen přetahovaná a jak vidíš, tak Rusku na to co potřebuje síly stačí až až. Víc nepotřebují. Myslíš třeba že Izrael by ještě existoval, kdyby otázka stála tak, jestli má "právo okupovat území, kde údajně před dvěma tisíci lety žili předkové jejich předků"? To si prostě vzali! A zbrojí jak zjednaní a maj dobrou tajnou službu Mossad - jednu z nejlepších na světě a serou na humanrajtisty a jejich kecy o bombardování žen a dětí v Gaze. Stejně na to srali i v roce 1967, kdy přepadli tři státy z "preventivních" důvodů, jak tvrdili. Asi lhali. No a co? Kdo jim to sebere? Dodnes oupujou Golany v rozporu s rezoulucema OSN. A sere na to pes - USA vždy zablokovaly rezoluce vyzývající k zavedení protiizraelských sankcí, jaký zaveli na Rusko po připojení Krymu oni a jejich kámoši (OSN nemůže, páč Rusko má právo veta jako oni). Takže tak - Rusko bude bránit svý zájmy bez ohledu na ty co to nechápou nebo jim to vadí. Tomu se říká realita.

   Smazat
  31. 20:51. Ono asi šlo především o to,že si Sověti přisvojili tu největší zásluhu na porážce Německa,protože údajně u Kurska zničili jejich podstatné a rozhodující vojenské a nejen obrněné síly. Tím popírají rozhodující vliv Západu na jeho následné porážce jeho vyloděním v Normandii,respektive potřebu tohoto vylodění a otevření druhé válečné fronty. Podle Ruska to prostě nebylo potřeba,protože se o porážku Německa postaral už Sovětský svaz například a především vítězstvím u Kurska a dokázal by Německo porazit i sám. Prostě sprostá politika.

   Smazat
  32. 20:59. To páč se mi líbí,můj děda toto slovo také používal,mimochodem. Myslím,že právo je vždy jen projevem dobré vůle a nikdy síly,protože síla+právo jsou vždy jen diktatura. Rozdílem je ale vymáhání práva,což je o něčem jiném než o jeho podstatě,o jeho základu. Co se týká OSN a jeho hlasování,myslím,že státy méně civilizačně vyspělé budou vždy bránit svou potřebu "žrát syrové maso holýma rukama" a na civilizovanější státy se budou jen usmívat,protože si na ně zatím víc netroufnou. Hlasování v OSN je tedy objektivně neobjektivní,protože objektivní je jen Bůh,který je ,také, výš. Proto nakonec dojde k rozpadu OSN a to souvisí i s tou "neochotou" uznat Izraeli například ty Golanské výšiny nebo vůbec jeho hranice z té doby,co porazil okolní státy v regulérní válce,přičemž všechny státy,veškerá jejich státní území,vznikla stejně. Válečný střet je nejlegitimnějším získáním území ode vždy. Ale co je platná moudrost a morálnost,když je hlad a chutná syrové maso.

   Smazat
  33. Promiň, jsem dokoukával Milionáře, takže jsem chvíli na netu chyběl. No ten podíl v Evropě po vojenský stránce byl mizivej. USA pomohlo SSSR njvíc dávno před válkou. Be z jejich inženýrů a investorů by Stalin nedokázal vybudovat mocný těžký průmysl a automobilové závody, které mmch. vyráběly lehké dvoutunky, díky nimž přežil leningrad obležení. I za války začala přicházet kvalitní pomoc, zejména od druhé poloviny roku 42. Jinak vojensky to byla bída. Spjenci se vylodili na podzim 42 v Alžírsku a Darlan se jim sám vzdal. Pak se vedly nějaké boje v Egyptě a Libyii, následně byla zajata čtvrtmilionová italsko-německá armáda pod Arminovým velením v Tunisku. Je to tedy srovnatelné s bitvou u Stalingradu co do ztrát nepřítele. Nicméně ze strategického hlediska jde o podřadnou frontu. Churchill totiž stále předpokládal, že prosadí invazi v na Balkáně - "měkkém podbřišku Evropy", jak tomu říkával. To ale padlo v Teheránu v listopadu 43, kde se Roosvelt spojil se Stalinem a prosadili ono vylodění v Normandii, které Stalin žádal. Vědě proč - je odtamtud dál do Prahy i Berlína:) Spojenci aby odlehčili Rusům provedli Operaci Husky - vylodění na Sicílii, což vedlo k pádu Mussoliniho v Itálii a zastavení operace Zitadelle (bitvy u Kurska). Takže máš pravdu, že to Rusům pomohlo. Ovšem Rusové na oplátku uskutečnili operaci Bagratinon, která dovolila úspěch vylodění v Normandii. Takže jedni bz druhých se prostě neobešli. Totéž se opakovalo v zimě 1944, kdy RA provedla na žádost Spojenců operaci viselsko-oderskou a odlehčila tím tísněným jednotkám v Belgii. V Postupimi pak Stalin potvrdil odhodlání přispět na pomoc s porážkou Japonska. Původně měl dostat Hokkaido, kde by se vylodila RA, ale poté co Japonci nabídli jednání o kapitulaci, spokojil se s Kurilami, které stihl dobýt. Rovněž umožnil Američanům jako projev dobré vůle vylodit se v Koreji a dovést tam svou loutku - Lisyn-mana (a Amíci zas na oplátku donutili Čankajška dojednat příměří s komunisty). Ale to už je jiná kapitola historie ...

   Smazat
  34. 22:01. No,s těmi Kurilami bych si nebyl tak moc jistý,myslím,že je dobýt nestihl. Pokud vím a mám to ověřeno,Sovětský svaz Jižní Kurily anektoval až několik dnů po oficiálním podepsání kapitulace Japonskem a tedy naprosto neoprávněně,doslova zločinně a ani spojenci mu je neuznali. Nakonec ano ale to nic nemění na jejich protiprávním držení Ruskem dodnes. Důvodem byly supertajné podzemní vojenské a výzkumní základny na nich,které dodnes nejsou plně prozkoumány,protože jsou velmi důkladně zaminovány a byla by škoda přijít o vědecké poklady v nich. Japonci tam vyvíjeli a vyráběli ničivější zbraně než jaké měl v úmyslu vyrobit Hitler a to většinou právě ve spolupráci s ním. Proto ještě nebyla podepsána mírová smlouva mezi Ruskem a Japonskem,ačkoliv nyní se Japonsko z důvodu výbušné mezinárodní situace s Čínou a KLDR snaží "ponížit".

   Smazat
  35. Máš pravdu, že se vzdali a tak je odzbrojil. NEEXISTUJE pojem "první" ve válce - to jsme si myslím už výše vyjasnili, ne? Oni měli logicky právo obsadit Hokkaido! Já dodnes nechápu proč to Stalin stopnul! Bylo to součástí plánu. Jako vítězi nad Japonskem měli stejný právo na svou okupační zónu jako Amíci např. v Berlíně, kam noha jejich vojáka nevstoupila, přesto jim ji přiznal. Proč tohle všecko dělal? Právo je pitomost, někdy si přečti jak se třeba tvořily rusko-japonské hranice když ji prohrálo 1905 Rusko a hlavně KDO je tvořil, KDO je tu to "právo" - http://21stoleti.cz/2009/04/21/kdo-byl-vlastne-vitezem-rusko-japonske-valky/

   Smazat
  36. oprava: "právní" - sorry. Jinak vím že čtení to je dlouhé a asi bys tam těžko hledal klíčový údaj, proto ti napovím. Ten klíčový den je 25 srpen! Cituju: "Tento den začne nátlakem na Tokio, když bankéř Jacob Schiff zašle velvyslanci Kogarovi Takahirovi s velmi důležitým upozorněním. Finančník v něm zástupci vedoucího japonské delegace sděluje, že kdyby se válka měla dále protahovat, mohlo by Rusko sáhnout na své obrovské rezervy zlata. A současně vyjadřuje své obavy znalce světa financí, že v případě dalšího kola války se již Japonci nemohou nadále spoléhat na podporu peněžních trhů USA, Velké Británie a Německa."

   Víš jako nezasvěcený nemůžeš vůbec tušit o co go. Jacob Schiff byl emisar Rothschilda, skutečného majitele USA. Proto jeho slovo mělo větší váhu než všech těch ministrů a politiků před ním, včetně Teddyho Roosvelta! To on financoval vyzbrojování Japonska a štval ho proti Rusku! To on zablokoval válečné úvěru Rusku, aby válku prohrálo a muselo jednat. Ta se jistě zeptáš proč přijel Rusko zachránit, že? Proč odmítl Japonsku dát ruské zlato? Já Ti to povim: v Rusku už v tý době bya 5. kolona, včetně Parvuse a Bronseina (znám jako Trocký) připravena na rozpoutání revoluce a svržení monarchie. Ruské banky měl převzetí z valné části bankovní dům Rothschild. Takže nebylo v jejich zájmu, aby je převzali bez zlata přesunutého do Tokia, chápeš? Proto se tolik angažoval a jeho hrozba zaúčinkovala okamžitě! Japonci přistoupili na ponižující požadavky poraženého Ruska. Musí se ještě moc učit. Je dobře že máš zájem o dějiny, ale abys je pochopil, je třeba se rozejít s oficiální propagandou založenu na maskování pravých dějin a jevů. Pak už nikdy nepoužiješ blbost jakou je pojem "protiprávní" v mezinárodních vztazích:)

   Smazat
 3. 19:03 Výsledek - Vážený Pane - ten lidi zajímá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:15. Jasně, a začátek a průběh se může třeba,přinejlepším,utajit.

   Smazat
 4. 18:53 ty jsi nadal 18:12, ale on má pravdu rus přežije při své skromnosti a houževnatosti,když bude třeba i jen s tím co 18:12 píše.Vše co se podaří rusům vyprodukovat navíc bude jim jen ku prospěchu.Ať se vám daří, bráškové!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:16. Je to tak,Rus s těmi třemi potravinami prostě přežije. Tak je to známo mezi prostým lidem.

   Smazat
 5. A ten v 18:12 a 19:02 je stejná osoba? Protože jde o různá tvrzení. To o řepe a bramborách může být fakt lidév rčení které asi neznám, cosi jako že "kde neprojde ani jelen, projde ruský voják". To je O.K. Ale ten druhej cynt nemá opodstatnění, áč popírá to co hlásaj nepřátelé rsuak. Tedy jednak jasně uvedený fkat, že letos dosáhli na 2. místo ve vývozu pšenice (jejich Sputnik píše o prvenství, ale ruské propagandě nevěřím! Mainstream uvádí druzí po EU) a jednak američtí experti se Ruska hrozí! Tak jak to je chytrolíne z 19:02? - http://zahranicni.eurozpravy.cz/blizky-vychod/154897-rusko-je-silnejsi-nez-kdy-driv-varuji-usa/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsem jen 18:12, 19:02 ne.

   Smazat
  2. V tom případě dlužím omluvu a ta výtka kolegovi co ti nadával platí.

   Smazat
 6. Řepa, zelí a brambory jsou tvoří základ boršče. Samozřejmě ještě nějaké maso a máte gastronomickou lahůdku. Červenou řepu konzumujeme v nejrůznějších formách, ale ne proto, že bychom neměli na nezdravé uzeniny, ale proto, že je mimořádně zdravá.

  OdpovědětSmazat
 7. No, takhle se vede země,takhle se má hospodařit.
  Nevím,proč se dohadujete o blbostech.My můžeme Rusku jen závidět.Tam je člověk,který ví co chce a
  umí si poradit.To ti naši ubožáci umí jenom kecat,stavět se důležitě a ohlupovat nás a zaprodávat pomalu a jistě iluminátům.To co se vybudovalo do 89 roku bez zadlužení,dnes je vše rozkraděno a jsme zadluženi.Tak jsme to dopracovali.Doufám jen,že se nepodepíše ta smlouva
  s USA oTIIP.Jinak se stane,že Rusko pokvete a my půjdeme pomalu a jistě do kytek.Takže se proberte.

  OdpovědětSmazat
 8. Čítam čo pisatel to expert na Rusko,myslím že väčšina ani raz v Rusku nebola. Ked o tych potravinach bol som niekolko raz v Rusku v moskve, leningrade,Kryme i na ruskom vidieku - v derevnach a divil som sa ako su tam obchody dobre zasobena potavinami,tiež potraviny ktore nevidite u nas ,kvasy,soky,kaše ,vynikajuce chleby a ine nam nezname potraviny,ryby zo severného mora,višne,zelenina,ovocie - skutočne tieto potraviny su vynikajucej kvality i chutovo sa lišia od našich čo kupite v supermarketoch. Musi to byt pravda ze su kvalitné. Ked si pozriete hocikde v Rusku populaciu hlavne ženy su krásnea urastené,iné ako naše i ked československé su pekne ale ruskyne su nadherné a urastene, o je tou výživou. U nas v meste je tiež vela rusiek ktoré sa k nam vydali a hned si na nich všimnete že su niečím iné,skrátka krásne rusáčky.

  OdpovědětSmazat
 9. Ono nejde jen o potraviny, kde sankce Rusko posílí a EU oslabí.
  Podobně se projevují i v nezávislosti zbrojní výroby, omezení cizích politických vlivů atd. atd.
  Zatímco Rusko posiluje, Evropa padá (jak se to sice tutlá, ale prozrazuje vývojem ve finanční oblasti).

  Tedy: ty sankce bezpochyby musel vymyslet a propagovat a zavádět někdo, kdo chtěl nesmírně posílit Rusko. Nebo úplný idiot.
  Děda.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.