Reklama

.

.

neděle 1. května 2016

Rusko umí vstávat z popela...

Oskar Krejčí
1.5. 2016   První zprávy 
Říkat, že válka nemůže vypuknout na základě racionálního propočtu, naznačuje, že může vzplanout z nedostatku rozumu. Malé války nehrozí, ty probíhají. Heidelberský institut pro výzkum mezinárodních konfliktů ve své výroční zprávě, příznačně nazvané Barometr konfliktů, napočítal ve světě za loňský rok 19 válek a 24 omezených válek… Ty velké bychom mohli definovat jako války mezi ústředními mocnostmi – obdobné jako před 71 lety ukončená světová válka. Takové války momentálně neprobíhají.

 Ve čtvrtek jste na konferenci Geopolitika Ruska, která se konala v Bratislavě, prohlásil, že „tento svět není nejlepším z možných světů, ale válkou ho nezlepšíme“. Myslíte si, že hrozí válka?

V podstatě je to stejná situace jako v roce 2014. Ale znovu opakuji – jde o takzvané malé války. Ty velké bychom mohli definovat jako války mezi ústředními mocnostmi – obdobné jako před 71 lety ukončená světová válka. Takové války momentálně neprobíhají.

 Dobře – a myslíte si, že hrozí velká válka?

Samozřejmě. Před válkou je nutné varovat, proti nebezpečí války je nutné mobilizovat lidi.

 Tak teď jste odpověděl jako politický aktivista. Nemohl byste se vrátit k politologické analýze?!

Vojenské potenciály mocností k vedení velké války narůstají a jsou modernizovány. Vytvořila se ale strategická rovnováha mezi těmi mocnostmi, které se navzájem nejvíce kritizují a mezi nimiž existuje napětí. To znamená, že racionální propočet smysluplnosti války říká – válka nebude.

 Co je podle vás racionální propočet?

Porovnání nákladů a zisku. Chladná kalkulace, co vás případná velká válka bude stát, a co z ní získáte. Velká válka například mezi Ruskem a USA má minusový zisk – je cestou k sebevraždě nejen těchto mocností, ale i lidstva.

 Takže jste přesvědčen, že velká válka nehrozí? Před chvílí jste řekl, že hrozí…

Říkat, že válka nemůže vypuknout na základě racionálního propočtu, naznačuje, že může vzplanout z nedostatku rozumu. Každá válka v lidských dějinách byla výsledkem selhání lidského rozumu – lidé se nedohodli jako rozumné bytosti o rozdělení nějakých statků, a tak se začali chovat jako dravci. Válka je iracionální atavismus.

Velká válka má povahu geopolitického zlomu. Ten se objeví tehdy, když se nahromadí dílčí problémy, které společně vyvolají synergický efekt. Někdo udělá špatný propočet, myslí si třeba, že díky protiraketové obraně získal beztrestnost – a zaútočí. Nebo dospěje k názoru, že jiné řešení než válka není. Že je třeba začít válku, protože ten, kdo zaútočí první, získá výhodu, kterou obránce nedokáže vykompenzovat – toto byl pravděpodobně důvod začátku 1. světové války, kdy špatné propočty vojáků vedly politiky k rozhodnutí, které si mnozí z nich nepřáli.

Mír, který se opírá o představu, že politici jsou vždy racionální, je mírem stojícím na písku. Vzpomeňte na dávné Obamovo přiznání chyby při rozhodnutí zaútočit na Libyi. Prohlásil, že už druhý den po začátku útoku si uvědomil, že to byl omyl. Jenže jeden den poté, to už je pozdě. Strašně pozdě. Nenávratně pozdě.

Také 2. světová válka může sloužit jako příklad iracionality v politice. Ruský analytik a publicista Nikolaj Starikov například na zmíněné bratislavské konferenci, konkrétně jako host její studentské části, hovořil o iracionalitě Hitlera, který napadl Sovětský svaz v rozporu s principy geopolitiky.
Především je Hitler ukázkou limitů racionality v politice. John Mearsheimer, profesor z Chicagské univerzity a pravděpodobně nejvýraznější postava současné americké teorie mezinárodní politiky, při svých analýzách používá koeficient nazvaný „vojensky použitelná ekonomika“. Podle tohoto autora byl v roce 1920 německý podíl na evropské vojensky použitelné ekonomice 38 %, o dvacet let později 36 % – k čemuž je však třeba na začátku Velké vlastenecké války přičíst i potenciál okupovaných zemí, například 9 % Francie. V případě Sovětského svazu vidíme nárůst z 2 % roku 1920 na 28 % roku 1940. Z těchto čísel je vidět nesmírné vypětí Sovětského svazu, vytvoření obrovského potenciálu, umožňujícího čelit útoku – který se ale i tak jeví jako nedostatečný. Navíc je nutné připočítat fakt, že značná část území, kde byla většina průmyslu v Sovětském svazu umístěna, byla v prvních měsících obsazena německými nacisty. Podle Mearsheimera ztratil na konci roku 1941 Sovětský svaz 41 % svých železničních tratí, 42 % produkce elektrické energie, 71 % zdrojů železné rudy, 63 % uhlí a 58 % produkce surové oceli. V roce 1942 mělo nacistické Německo ekonomickou převahu nad Sovětským svazem v poměru 3 : 1.

A přesto rudoarmějci vztyčili v Berlíně vlajku vítězství. Hitler a jeho generálové spočítali vojáky, motorizované jednotky, letadla, udělali si plány tankových klínů i zničení letišť. Potud správně – téměř dokázali Rudou armádu porazit. Jenže nezapočítali odhodlání lidí a um sovětského vedení. Sovětské vedení dokázalo přesunout značné části vojensky použitelné ekonomiky na Ural a nově zorganizovat Rudou armádu. K tomu bylo nutné jak nesmírné odhodlání lidu tehdejšího Sovětského svazu, tak i mimořádné organizační schopnosti sovětských civilních i vojenských vůdců.

Když se podíváme do ulic a na televizní obrazovku, vypadá to ale, že válku vyhrála americká vojska. Nepřeceňujete roli Ruska či Sovětského svazu?
Nechejme dnes stranou čísla, která ukazují, kolik sovětských vojáků padlo v 2. světové válce a při osvobozovaní Československa – a kolik padlo amerických vojáků. Vzdejme hold padlým rudoarmějcům tím, že se budeme snažit pochopit, jak je možné, že Sovětský svaz válku neprohrál, když snad všechny výhody byly na straně nacistického Německa.

Především – Rusko je Fénix, umí vstát z popela. Pětkrát v dějinách východní Slované vytvořili stát: Kyjevskou Rus, kterou převrstvila mongolská nadvláda. Pak vyrostla Moskevská Rus, kterou zpustošila smuta a polsko-švédská vojska. Vzniklo Ruské impérium, které pohřbil revoluční rok 1917. Sovětský svaz, další z těchto státních útvarů, zničila přestavba. Z popela pak povstala nová Ruská federace. Rusové jsou národ, jenž dokázal překonat těžkosti, které jiné civilizace pohřbily.

Už zase jste se dostal do polohy, kdy vás někdo může obvinit z nekritického obdivu k Rusku.

Může, ale to, o čem hovořím, je hledání cest k pochopení těchto pozoruhodných cyklů. Stačí se zamyslet nad oním přirovnáním Ruska k bájnému fénixovi. Fénix vstává z popela, který vznikne poté, když shoří. A shoří vnitřním žárem, ne proto, že jej někdo jiný zapálil. Na rozpadech státnosti Ruska měla vždy zásadní podíl ruská politická elita. Rozhádaní Rurikovci, tragédie v rodině Ivana Hrozného, neschopnost carského dvora obstát v 1. světové válce. Mnozí si živě pamatujeme absurdní jednání Michaila Gorbačova a Borise Jelcina, kteří pohřbívali nejen Sovětský svaz, ale i Rusko.

Ruská zem dokáže zrodit jak geniální, tak i neuvěřitelně nekompetentní státníky. Je také plné jak pozoruhodných vzdělanců, tak i intelektuálů posedlých běsy hyperkriticismu – mám-li použít příměr Dostojevského. Stačí se podívat na ruský internet nebo do ruského knihkupectví. Přidáte-li k tomu tlak ze Západu, především v podobě rozpínání NATO, pak teprve porozumíte obavám mnohých Rusů.

Le Figaro: Strategický vzestup Ruska ruší všechny západní předpovědi

Během své cesty do Evropy Barack Obama v projevu předneseném v Hannoveru mluvil o „ruské agresi, která flagrantně narušuje suverenitu a území nezávislého evropského státu, Ukrajiny, což znervózňuje naše spojence ve východní Evropě“. Rusko prý „ohrožuje progres, který byl učiněn od konce studené války“.

Bylo pozoruhodné sledovat publikum v onom velkém hannoverském sále. Posluchači několikrát prezidenta Obamu přerušili potleskem. Když ale mluvil o Rusku, odrazila se jeho slova od chladného auditoria. Každý, kdo trochu přemýšlí, ví, kolik toho bylo od skončení studené války zmařeno. Připomeňme například ze zahraničí živenou válku v Jugoslávii, rozšiřování Aliance na východ, převrat v Kyjevě či kontraproduktivní sankce. A tak by bylo možné pokračovat. Tím nechci tvrdit, že Moskva chyby nedělá. Jen se mi nezdá, že to, co pokládá Washington za progres, musí každý další povinně chápat jako pokrok. Podle mého názoru je doba po studené válce především obdobím promrhaných šancí.

Všiml jsem si, že se tématu přílivových o odlivových vln ve vztazích Západu a Ruska věnujete i v novém vydání své knihy Geopolitika středoevropského prostoru, která se objevila na knižních pultech tento týden. Ale zpět k projevu prezidenta Obamy. Ten v onom hannoverském projevu ocenil obrovský přínos Evropy do pokladnice svobody a humanismu. Možná je to motiv, který bychom si měli především z jeho vystoupení odnést.
Panu prezidentovi by především měl někdo vysvětlit, že Evropa nekončí na hranicích NATO/EU. Evropa zeměpisně končí na Uralu, kulturně někde u Vladivostoku. Nelze zneužívat hodnotově cenné výrazy jako „Evropa“ k rozdělování na MY a ONI. Rusko patří do Evropy. Má-li Evropa zaznamenat nějaký pokrok, musí se na tomto vzestupu podílet i Rusko. Nejen NATO/EU.

Máte ale pravdu, v Obamově projevu zaznělo mnoho hezkých myšlenek. Ty ale vyvolávají otázku, proč je Obama za téměř osm let v roli nejmocnějšího muže světa nenaplnil? Kdo, když ne on? Je svět dnes lepší než v den, kdy Obama vstoupil do Bílého domu? Podařilo se narovnat diplomatické vztahy USA s Íránem a Kubou. Dobře. Jenže k válce v Afghánistánu a Iráku přibyly války v Libyi a Sýrii, vězni na Guantánamu zestárli o dalších osm let, místo restartu vztahů s Ruskem tu máme sjednocený Západ proti Rusku, situace na Korejském poloostrově se spíše zhoršila, než zlepšila. Zbrojí se jako o závod, na svět bez jaderných zbraní, který Obama tak hezky vykreslil v projevu na Hradčanském náměstí, můžeme zapomenout. Mnozí jsme do Baracka Obamy vkládali naději, že přináší změnu k lepšímu – „my“ v daném případě znamená včetně výboru pro udělování Nobelovy ceny za mír. Teď se ale zdá, že „Obamova epocha“ byla jen řetězem zklamaných nadějí.

To zní velmi útočně. Řekl bych, příliš osobně.

Vůbec neupírám prezidentu Obamovi dobré úmysly. Jen se na jeho osudu znovu potvrdilo, že udělat politickou kariéru a umět v získané funkci naplnit svá předsevzetí jsou dvě velmi odlišné věci.

27 komentářů :

 1. Širopajev, a možná i se svojí rodinou, by v případě úspěchu Němců možná po nějakou dobu přežil. I Nacisté totiž využívali k ovládání dobytých území místních kolaborantů.
  Ale o tom, co by zotročené Slovany nakonec čekalo, nelze pochybovat, Hitler prokázal, že je svými zrůdnými nápady tak posedlý, že je dokáže převádět do praxe. A Slované pro něj byli prokazatelně totéž co Židé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tím "jistým etnikem" myslíte židozednáře?
   Protože židé jako etnikum to jistě nejsou.
   A pojem židozednářství možná označuje správně ty nejmocnější rodiny světa, ale pro neznalé je ten samotný název zavádějící. Podstatou není ani židovství ani zednářství. Podstatou jsou mocné rodiny.

   Vymazat
  2. Add moje dva předchozí příspěvky: reagoval jsem v nich na sáhodlohé texty zde v diskuzi, které byly před chvílí vymazány. Takže moje reakce teď možná vypadají trochu divně. Ale při tomto vědomí snad mají smysl i samy o sobě.

   Vymazat
  3. Samomluva?

   Vymazat
  4. Ono se tu něco vymazává? No jo, co taky čekat od fandů KááGéBáka, že?

   Vymazat
  5. Add 7:58
   Netroufám si posoudit, jestli je správné že se tady něco i vymazává. Vím ale, že na idnes mi mazali příspěvky pravidelně a to dokonce i když jsem jen citoval objektivně relevantní zdroje.
   Myslím že tady je to proti mainstreamu pořád ještě v poho.
   Za dobrých žurnalistických časů ani v novinách neuveřejňovali názor každého hňupa. Za totáče, i toho dnešního, je to samozřejmě jinak. Pokud je hňup správně orientován, je jeho názor v mainstreamu zveřejněn téměř automaticky.
   Protiže tuším že i vy jste hňup, nečekám že mi budete chtít rozumět.

   Vymazat
 2. A co tím chtěl básník říct, jak se to vztahuje k dnešní situaci a Rusku?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To taky netuším. Nejspíš nějaký snílek a Putinův obdivovač:)

   Vymazat
 3. K Rossoliny: Nezajímá mně jak vidí rádoby historii nějaký historik, který je ke všemu pátou. Celé je to překrucování dějin a blbnutí lidem hlav. Sledujte například natočené dokumenty, které sice Rusko nefandí (podsouvají různé motivy a hodnotí vše tak, aby co nejvíce nahrávalo západu), ale alespoň se nepopírají zřejmá fakta i když je vykládají prapodivně.

  Hitler byl vehnán do války proti Rusku, kterou ani nechtěl byl si vědom rizik, ale přesvědčili ho, že se Rusko vzdá, jako za Gorbačova. Což se zpočátku války dělo. Ale Rusové řadoví vojáci a řadoví velitelé se byli zuby nehty za ruskou zem a zpočátku v zaprodaných kotlích a s velkými ztrátami a brzdili tak plánovanou bleskovou válku. To umožnilo Stalinovi, aby dokončil očištění velení od zrádců. Stalin jak je známo a v mnoha dokumentech uvedeno byl nenadálým útokem zaskočen. Věděl, že západ nakonec donutí Hitlera zaútočit, ale nepočítal, že tak brzo, což zastihlo Rusko nepřipravené. Nebyla reorganizována armáda a očištěná od zrádců.

  Hitler byl z velké části obyčejný šašek (něco jako herec, který uměl působit na dav, jeho vojenská rozhodnutí generálům zrovna nepomáhala), který se hodil zákulisním silám, které hodlali zničit Rusko.

  Rusko se poučilo, teď je již západ na švestkách nenachytá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To "Rusko" to má bejt muslimský Mongol Kadyrov nebo šamanksý Evenk Šojgu?:))))))))

   Vymazat
  2. To je Obelhaný Stalin, ne? Kapitola 3, kde se praví: "Nevěříc v to, že budou schopni obstát v boji s Němci, generálská svoloč Rudé
   armády zradila svůj národ v naději, že po německém vítězství oni získají korýtka ve službě u
   Němců v té domácí armádě, kterou Němci povolí poraženému Rusku mít. Generálové Pavlov
   i Mereckov se navzájem přesvědčovali, že jim po zániku SSSR rukama Němců "hůře
   nebude". A skutečně, po zániku SSSR v roce 1991 se málokomu z maršálů a generálů
   sovětské armády, kteří zradili přísahu věrnosti Sovětskému svazu, stalo hůře."
   No možná jen ti generálové byli skuteční Rusové a tušili co jejich národu přinese služba pod krvavým Osetincem sloužícím Projektu Eurazije:)

   Vymazat
  3. Pro 8:22, k tomu co je Rusko uvádím americký dokument z roku 1943:
   http://infoglobal-video.blogspot.cz/2016/04/druha-svetova-valka-5-bitva-o-rusko.html

   Vymazat
 4. Tohle je zajímavé, ale jdu ještě hlouběji. Jde o davo-elitářskou otrokářskou společnost. V takovém uspořádání lze snadno vyzdvihnout lumpy, ale u národa, který má v kořenech touhu po svobodě a odpor k zotročování postupně vznikne odpor a z jeho středu vzniknou nové kvalitní elity, ty dají věci na čas do pořádku a mezitím západ pomalu skrytě nové elity korumpuje a tak pořád dokola. Autor na to použil velmi vhodný příměr.

  Potomci Slovanů mají totiž mnohem kvalitnější obyvatelstvo ohledně touhy po svobodě. Slovani nikdy nebrali otroky nezotročují a nechtějí se nechat zotročit. Hlavním cílem Hitlera bylo vyhubit Slovany v zájmu elit, kterým překáží v zotročování lidstva. Židé jsou také otroci, kterým namluvili, že jsou národem vyvoleným, ale jakmile by se podařilo zničit Slovany přestali by být potřeba a byl by to jejich definitivní konec.

  Teď k jiným národům s otrockými kořeny, aby to bylo zřejmé. Například Němcům řeknou zabijte všechny židy a jdou zabíjejí nebo přijímejte imigranty a teroristy a cizí násilnou kulturu a oni přijímají. Jsou to ovce, příliš pohodlné, aby svoboda pro ně měla nějakou cenu.

  Ruský civilizační koncept je prostě lepší a dovede snad lidstvo ke svobodě z otroctví. Koncept spočívá v tom, že národy, které se připojí k Rusku jsou začleňovány do Ruska, tak že je centrum podporuje a dotuje a národní elity mají přístup ke kariéře v celém Rusku (ne vždy to funguje západ přišel na způsob jak dávat tomuto konceptu miny - bývalé satelity podporované centrem se obracejí proti Rusku i když je to pro ně očividně nevýhodné, ale dočasně výhodné pro místní elity).

  Na rozdíl od západu, který dělá ze všech kolonie a panuje stylem rozděluj a panuj.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, tak, výborné doplnění k tématu. Děda.

   Vymazat
  2. Neříkejme "ruský" - jde o Anti-ruský, tzv. Eurazijský projekt, směřující naopak k postupné degeneraci a likvidaci původního ruského národa! - https://www.protiprudu.org/vazenie-naroda-etnonacionalisticka-historia-ruska-cast-1/

   Vymazat
  3. K 8:22 mluvíš mi z duše o tom přesně píši, že každý národ v Ruské civilizaci má rovnocenné postavení. Podívejte se na mapu. Rusko jedna velká plocha spolupracujícího celku a podívejte se na rozdrobenou mapu Evropy (Česko a Slovensko, rozdělená Jugoslávie, spousty drobných státečku, které musí držet hubu a krok nebo jim tam USA vlítne a udělá pořádek).

   Rusko to není země to je civilizační koncept pro spolupráci národů.

   Jistě pro západ jsou to domorodci lidé třetí kategorie, ne pro Rusko pro ně to jsou lidé a lidé spolu spolupracují.

   Mimochodem my Češi jsme pro USA lidé druhé kategorie, žádná škoda nás nebude hodíme se jako potrava pro Ruské děla.

   Vymazat
 5. Kapitalismus především znamená skutečnost, že jedna skupina lidí chce žít na úkor skupiny druhé. To je podstata vše konfliktů a příčina milionů mrtvých na celém světě. Američani vysávají celý svět, kdo se nechce podvolit jejich diktátu je proti němu zahájena celá fronta opatření, propaganda, vnitřní útoky na politiky státu, kteří nedělají to co americká velvyslanectví nařizují. Neuposlechnutí příkazů Američanů se řeší až likvidací politiků. Jenom málo politiků tomu uniklo, jako například Fidel, na kterého Američani provedli několik desítek atentátu, ale neúspěšně. Jinak v dnešní době se Američani ani netají tomu, že tyto atentáty připravovali, prováděli. Američani dnes již nehledí na to co pravda je nebo není. V současné době již rozvrátili celý svět. Kdo jim tvrdě odolává jsou Rusové a Čína. Oba státy jak Rusové a Čína vědí, že se hraje o čas. Amerika ekonomicky klesá a potřebuje víc a víc prostředků ze všech států které ovládá a těchto prostředků z kterých Amerika žije je méně a méně. Dostávají se do USA prostřednictvím ekonomických pák jako je Mezinárodní měnový fond, světová měna dolar, obchod z komoditami jako plyn a ropa v dolarech. Jinými slovy každý kdo si kopí kdekoliv na světě pohonné hmoty do svého auta přispěje USA k jeho válečné politice po celém světě. Rusko a Čína přestali respektovat tyto Amerikou nastolené pravidla a mezi sebou a jinými státy organizované v organizaci BRICS obchodují ve svých národních měnách. Pro USA jsou to nepředstavitelné ztráty a nedostává se peněz na udržování několika stovek vojenských základen které dohlížejí na válečnou politiku USA. USA nemůže ustoupit a je rozhodnuté zaútočit na Rusko. Je jenom otázka času, kdy tak učiní. Američani stahují k hranicím Ruska lodě s atomovými hlavicemi, přisunují do celé Evropy rakety a vojska. Je to stejná situace jako v roce 1941, když Hitler zaútočil na SSSR. Stejně jako Hitler před útokem na SSSR si Hitler tak i Američani porobují a využívají potenciál celé Evropy na útok proti Rusku. Už snad není ani jeden stát v Evropě který by nebyl v NATO a ty které ještě nejsou jsou do této zločinecké organizace všemožně tlačeni. Takže otázka nestojí jestli zaútočí, ale už jenom kdy zaútočí. Američani věří, že můžou atomový útok provést a jich se to týkat nebude. Oni věří, že když zaútočí jako první, vyhrají. Kolik v Evropě bude mrtvých je nezajímá. Propaganda jede proti Rusku na plné obrátky a Putin je v USA vykreslován jako největší zločinec. Ano mají pravdu v tom, že Rusko se jim nepodvolí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V Americe štvou média, vlastněná těmi, jejichž jméno se v dnešní "demokracii" nesmí vyslovit, pologramotný americký "národ" proti Rusku a Rusům a připravují Američany na „vojenskou psychologii“. U nás je tomu stejně. Na celém Západě probíhá už ani ne skrytý boj světového sionismu (neocons) s Ruskem. Válka je jen otázkou času.

   Vymazat
 6. Je to paradox. Američani chtějí vést válku, ale proti komu? Tak například proti Číně? Vše v Americe je dovezené z Číny. Amerika je zadlužená u Čína tak enormně, že se to už nedá splatit. Kdyby Čína přestávala dodávat do Ameriky zboží, neměla by Amerika co žrát. Proto USA má v úmyslu zaútočit na Rusko. Ale Čína to nemůže nechat dopustit a musí vystoupit na obranu jejího surovinového a technického partnera. Na koho tedy Amerika může útočit? Momentálně na nikoho pokut nechce sama krachnout. Ale zdá se že největším problémem Ameriky je zbrojní průmysl který podniká jako každý jiný. Čím větší zisky tím víc obětí na životech tím větší válečné konflity. Nu což, nějak bylo a nějak bude.

  OdpovědětVymazat
 7. Urá urá urá -my pajďom na vragá, za matičku Rusju a za Stalina....
  Všechny světový sprostý vrahy naženeme někam na stadion a postřílíme. Ale kde tak velkej stadion najít? Ale kde vzít tolik nábojů?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak v první řadě zastřel tu uliční důvěrnici,která si něco jako umanula donosit!

   Vymazat
  2. Nebo tebe, ty kreténe 14.54 - co říkáš? A pěkně do každý hnáty jednu ránu, aby sis užil ty sprostá nádobo. Proč tady urážíš? Už sis stačil všimnout, jakej se v lidech zmáhá odpor ke zbohatlíkům, zlodějům a hajzlům, a lhářům, podvodníkům a vrahům z USA? A kdo myslíš že za to může... Putin? Assad? Komouší? Někdo jinej? No - protože máš tu kebuli vypatlanou, tak já ti napovím gratis... můžou za to přesně jen ti zbohatlíci, zloději, hajzlové a lháři, podvodníci a vrazi - nikdo jinej. Na nikoho jinýho se to hodit nedá. Tak se s tím smiř. Vystavíme jim účet a půjdou - půjdou - a ty koukej zalezt, nebo se polepši, nebo půjdeš s nimi. A žádná radost to nebude, sečteme jim všechno. Rozuměls? Úplně všechno, jestli víš, čto éto znáčit!

   Vymazat
  3. Jen aby to nebylo naopak! Tady těm komuoušům to zas sečtem my!:))) - http://www.novinky.cz/krimi/402237-statni-zastupce-obzaloval-extremisty-za-pripravu-teroristickeho-utoku.html

   Vymazat
  4. Klidně si to sčítej komoušům a lidi si pro změnu podají tebe, idiote.

   Vymazat
  5. Nejsem prokouš! ten mu napaří pálku:) A lid? Jaký? Myslíš ty co se rvou v Kauflandu ozlevněný bůčke?.))) Před soudem jste všecki vy siláci ze slídy jak oukropkové! Tam budeš jen blekotat, aby uvěřili v tvou dědičnou blbost a schytals Bohnice místo Mírova, páč tam by ti nějakej romák natrh tu tvou pdelku, komoušku:)

   Vymazat
 8. Přesvědčivá slova publicisty S. Klimkova:
  „Chraňte se vzbudit Rusa. Vy netušíte, čím tohle probuzení pro vás skončí. Můžete ho zadupat do bláta, promíchat s hovny, vysmívat se mu, ponižovat ho, opovrhovat jím a urážet ho…
  A v tu chvíli, kdy se vám začne zdát, že jste nad Rusem zvítězili, že jste ho zničili, navěky věků zostudili, rozdrtili na prášek, najednou se stane něco neobvyklého a pro vás překvapivého:
  On přijde k vám domů. Unaveně klesne na židli, na kolena si položí samopal a zadívá se vám do očí.
  Bude cítit prachem, krví, smrtí. Ale bude ve vašem domě. A v tu chvíli vám Rus položí otázku: „V čem je síla, bratře?“ A právě v tuhle chvíli tisíckrát zalitujete, že nejste Rusovi bratrem. Protože bratrovi on dokáže odpustit. Ale nepříteli nikdy. Francouzi si to ještě pamatují. Němci to vědí… Rus žije spravedlností. Obyvatel Západu žije lživými brífinky a záludnými tiskovými konferencemi. Dokud v jeho srdci žije spravedlnost, Rus se vždy dokáže zvednout z bláta, z temnot, z pekla. A s tímhle vy nedokážete udělat vůbec nic…“

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale my jsme bratja - co bychom byli jinak? Bratři Slované -kromě těch hnusných vlastizrádců a kolaborantů, šmejdů, vychcandírů, kteří by pro všivý prachy vydloubli oko i vlastní mámě. Kromě těch prodejných kurev, které předvádí neskutečný kejkle za všivý peníze, které pro peníze ztratily sebeúctu a čest. Kromě těch Jidášů, kteří pro všivý prachy zradili všechny hodnoty vybojované pro nás našimi předky. Ale s těmi zatočíme, že budou závidět mrtvým - jak prorokovala Sibylla.

   Vymazat