Reklama

úterý 17. května 2016

Schwarzenbergovy „upřímnosti“

Jiří Baťa
17. 5. 2016
Vždy, když Karel Schwarzenberg dá nějakému masmédiu rozhovor, plynou z něj velmi zajímavé poznatky a moudra, neřku-li perly. Také v rozhovoru pro deník PRÁVO toho řekl dost, aby se nad tím člověk vážně zamyslel. Rozhovor se, jak jinak, neobešel bez zmínky o uprchlících. Padla otázka, zda nechce přehodnotit svůj názor, že jak nedávno prohlásil, Evropa prý dokáže lehce vstřebat tisíce i statisíce uprchlíků. Bylo by asi hodně naivní si myslet, že pan Schwarzenberg svůj názor změní a přizná, že se zmýlil. 

Naopak, myslí si to dosud a není bez zajímavosti, jak to i dnes dokáže mistrně „okecat“. Typické pro současné politiky totiž je, že používají fakta, která jsou tzv. vypovídající, ale ve své podstatě nic neříkající. Stejnou rétoriku použil i pan Karel Schwarzenberg když odkázal na současné národnostní složení evropského obyvatelstva. Kolik je prý v Evropě lidí z Afriky, Středního východu, Jižní Ameriky, Indie, Pákistánu, Turecka zvláště ve Švédsku, Finsku a Itálii. To jsou prý miliony a miliony lidí.

Ponechejme stranou počty, protože ty zmíněné „miliony a miliony“ pana Schwarzenberga jsou hodně nadnesené, co však ale podstatného neřekl je, že tyto „miliony“ se do evropských zemí dostávaly individuálně a v průběhu desítek let, že mezi občany a společnosti se asimilovali systematicky a bez větších problémů. To nelze říct o současné vlně desetitísíců muslimských (a jiných) imigrantů, kteří se živelně nahrnuli do Evropy s naprosto jinými představami a úmysly, než jejich předchůdci, které vzpomíná K. Schwarzenberg.

To, že by podle pana Schwarzenberga pomocí čarovného proutku, odešli všichni Turci z Německa, Indové z Velké Británie atd., tak by se prý úplně propadl průmysl, v hospodářství by neměl kdo pracovat a že např. bez těchto lidí by vývoj rakouského průmyslu nebyl možný. To není sice příklad zrovna nejvhodnější, na druhé straně to dokazuje, že se jedná o výhodnou levnou pracovní silu, kterou tito lidé představují. Pan Schwarzenberg však neříká, že stejně jako u nás ani v Rakousku, Německu, Franci nebo někde jinde, by ne každý domácí nezaměstnaný člověk takovou práci, potažmo tomu úměrně mizernou mzdu, vzal.

Jeho zmínka o cikánech, kteří k nám přišli ze Slovenska, je poněkud mimo mísu, neboť jsme prý připustili vytváření ghett, které zapříčinily, že sociální spirála šla vždy dolů. Jaká cikánská ghetta a kde má na mysli, nezmínil. Dává za vzor Rakušany, kteří prý cikány rozptýlili, čímž prý zabránili větším problémům. Jinak vždy nad věcí a zkušenostmi oplývající pan Schwarzeberg zapomíná, že jsou i jiní pamětníci, kteří mají s cikány jiné zkušenosti a že byli cikáni „rozptylováni“ i v ČSR mu jaksi omylem uniká. Opravdu omylem? No nic, pan Schwarzenberg ví, co říká, vždyť tam až do r. 1989 žil.

Redaktor PRÁVA však připomněl, že jedna věc jsou uprchlíci, druhá islám a jeho agresivní šiřitelé. Vzorného, příkladného zastánce lidských práv a svobod Schwarzenberga však více trápí prázdné kostely, než muslimové a plná mešita. Připomíná, či spíše nás poučuje, že pro nás tak nebezpečný islám je jedno z největších náboženství na světě a pokládá akademickou otázku, kolik z nich jsou normální lidé a kolik z nich jsou extremisté. Chtěl tím zřejmě říct, že nelze všechny házet do jednoho pytle, že je více muslimských islamistů, kterým prý dokonce jdou sami extremisté na nervy! Jistě, pravdu má v tom, že ne každý je muslim je extremista, na druhé straně však každý islámský extremista je muslim! Zde je na místě připomenout případ, kdy jedna americká muslimka před soudem tvrdila, že nebezpečí ze strany muslimů není zas tak velké, protože těch radikálů je jen maximálně 12 až 15 %, což, jak poznamenala americká soudkyně znamená, že z jednoho tisíce je „jen 120 až 150 muslimů“ radikálních, tedy potenciálních teroristů. Co takový počet teroristů dokáže, je nasnadě. Prohlášení muslimky mělo zřejmě uklidnit veřejnost, což se jí evidentně nepodařilo.

Obranný názor pana Schwarzenberga také pokulhává. Ne snad z neznalosti, ale vědomě, protože musí nějak zdůvodnit svůj proklamovaný zájem na přijímání imigrantů v rámci jím halasně do světa obhajovaných lidských práv, solidarity a sociálního cítění. Že o totéž neusiluje v případě potřeb občanů ČR, je mu lhostejné, ubohé a odsouzení hodné. Na případné obavy z islámských teroristických činů je však prý pan kníže dostatečně obrněn, neboť podle jeho slov se jako křesťan cítí silný v kramflecích. Nejspíš je odhodlán s nimi bojovat s křížem a Biblí svatou.

Je si však také vědom, co nás ohrožuje víc než islám. Je to prý naše vlastní neschopnost a zbabělost. Bojíme se jak islámu, Ruska, Číny, de facto všeho. Je paradoxní, že zrovna pan Schwarzeberg mluví o tom, že se bojíme Ruska nebo Číny, ale už vůbec se nebojí expanze a rozšiřování základen a vojenské přítomnosti vojsk NATO, případně USA v blízkosti hranic Ruské federace, včetně území ČR, čímž je ohrožována dosavadní stabilizace a bezpečnost Evropy a Ruska. Je rovněž

pozoruhodné, že pan Schwarzenberg (stejně jako řada dalších politiků) mluví v množném čísle, resp., že všechny ty negativní vlastnosti přenáší na nás všechny, občany, když říká, že je to „naše“ neschopnost a zbabělost. Co znamená naše? Pokrytecky tak přechází fakt, že o těchto skutečnostech (neschopnost a zbabělost) rozhodují výlučně politici, kteří na názory a připomínky občanů dají asi stejně, jako na loňský sníh, že by sice podle ústavy měli občané právo na spolurozhodování, ale ješitnost, arogance, pohrdání a namyšlenost politiků to občanům neumožňuje. Jde-li však o přiznání nedostatků a problémů, pak se jim hodí konstatovat, že „jsme“ to zavinili „všichni“, tedy že např. jsme všichni neschopní a zbabělí. Proč není pan Schwarzenberg konkrétní a nemluví o sobě a o těch, kteří jsou za tento stav osobně odpovědní? Jednoduše proto, že jsou to politici, kteří jsou nejn „neschopní“, ale i „zbabělí“ a nejsou ochotni hlásit se k nějaké odpovědnosti. Pro ně je snadnější říct, že to jsme „my“, my všichni, kteří jsme to všechno způsobili, jen aby nemuseli říct konkrétně, že „my“, tedy politici.

S ohledem na rozsah rozhovoru, je nutné přeskočit některé pasáže a zmínit ty podstatné. Redaktorem PRÁVA byla K. Schwarzenbergovi položena osobní, poněkud diskrétní otázka, jak se mu daří po odchodu z čela TOP 09 a jak mu slouží zdraví. V tomto případě byl pan kníže až obdivuhodně otevřený a upřímný, což ovšem nemá vliv na jeho další působení v politice. Přiznává, že člověk stárne a podle jeho slov pán bůh prý chtěl, aby se naučil pokoře, aby se nevytahoval nad Zemanem a proto jej postihl stejnými neduhy, jako jeho (Zemana). „Pajdáme, on kvůli cukrovce, já mám artrózu, také jsem ohluchl, takže se nemohu vytahovat a pán bůh mě poučil, abych byl pokornější“. Škoda, že jej pán bůh neoslovil a nepoučil mnohem, mnohem dříve, než napáchal nejen spoustu škod, ale také se jako vlastizrádce naprosto morálně znemožnil.

Řeklo by se, že pan Schwarzenberg si tak uvědoměle sype popel na hlavu, ale k tomu má ve skutečnosti opravdu hodně daleko, neboť z politiky jen tak nehodlá odejít. Prý je jako „čečetka“. Také proč by měl, v TOP 09 je stále uznávaný, mezi straníky stále své významné místo, notabene mezi členy pražské kavárny je oblíben, pro mnohé je dokonce ikonou a smyslem jejich života. Navzdory tomu, že „pajdá“, má artrózu, je nahluchlý, spí víc než bdí i tam, kde by neměl, včetně jeho dalších stařeckých neduhů (!) mu nic nebrání, aby za „dělnické“ ( tedy z daní občanů) cestoval po světě a zvláště na Ukrajinu, kde má své důležité, řekněme osobní zájmy, aby v rámci lidských práv a svobod podporoval Porošenkovu, kyjevskou pravicově nacionalistickou politiku, stejně jako podporu politiky USA, MMF, NATO a EU v implementaci americké demokracie na Ukrajině. To vše kromě mnohého jiného.

Tak například otázka sudetoněmeckého landsmanšaftu, o kterém s velkým uznání hovoří, že se po letech vymáhání velkoryse vzdal nároků na vrácení majetku v ČR. Zbaběle však zatajil, že v řadách landsmanšaftu s tímto rozhodnutím panuje značná nespokojenost, protože rozhodnutí učinilo vedení bez širší debaty a konsensu s členy landsmanšaftu. Ti se tak domáhají zrušení tohoto prohlášení a o navrácení majetku hodlají i nadále usilovat. Podle pana Schwarzenberga je prý na čase, abychom měli se svými bývalými krajany normální vztahy. I zde je na místě konstatovat, že je škoda, že stejně neuvažuje a nesoudí i ve vztahu k Rusku, ke kterému zaujímá až mimořádně vyhraněný, silně negativní, militantní postoj a názor. Jistě by to vyřešilo celou řadu problémů, které existují jak z jeho dřívějších postojů jako ministra zahraničních věcí, stejně jako z titulu jeho současné funkce předsedy zahraničního výboru Parlamentu ČR.

Z těchto několika postřehů z rozhovoru Karla Schwarzenberga deníku PRÁVO si lze učinit závěr, že jeho porevoluční účast v české politice byla od počátku cílená především na zpět získání majetku z titulu aristokratického původu, což se mu dařilo díky jeho silného příklonu a osobní podpory ze strany Václava Havla a jeho jistého vlivu v mezinárodních institucích (mj. řádný člen Řádu Maltézských rytířů , Illuminátů a jiných pozic a popularity, která je mu (omylem, resp. neprávem) přisuzována., Jeho dosavadní politická činnost a efekt z ní vyplývající naprosto postrádá jakoukoli odpovědnou, veskrze pronárodně a vlastenecky angažovanou politiku, když jeho zájmy a zaměření byly a nadále jsou především na naplňování a realizaci geopolitických zájmů USA, NATO a proamerické kliky EU. Že se jako „vlastenec“ (kterým ostatně nikdy nebyl, snad jen v případě prosazování lidských práv v podmínkách České republiky) zpronevěřil České republice svědčí jednak jeho militantní názory, nepřiměřená eskalace napětí na údajné, zcela neprokázané nebezpečí ze strany Ruska a volání po posílení vyzbrojování jak Ukrajiny, tak posílení bezpečnosti České republiky cestou rozmístění vojsk USA, resp. NATO na území ČR.

Je proto v zájmu občanů České republiky, aby lidé, působící v politice jako je pan Schwarzenberg politickou scénu opustili. Není to však na něm samotném, ten má ke své činnosti „osobní“ důvody, ale je na voličích, aby ve volbách nedávali hlasy nejen panu Schwarzenbergovi, ale celé řadě dalších, politicky vyčpělých, profláknutých či jinak zkompromitovaných politiků a tím jim nedali možnost je znovu zvolit.

(Více deník Právo, sobota 14. 5. 2016)

11 komentářů :

 1. Proč mluví o "našem" strachu, zbabělosti, neschopnosti...vyžle se vylže naprosto stejně jako šílený Timmermans - obvyklá propagandistická mystifikace - ten (ne)tvor zaměňuje obavy z toho, že lidé ztratí bezpečný zákonný rámec evropské civilizace, za neschopnost přijmout jeho slovy "přínosnou diverzitu". Je to velmi jednoduché lidé by se diverzity nebáli pokud by realizována tak, aby neohrožovala jejich životy. Neboli jinými slovy snaží se vykecat z toho, že řada zemí Švédsko, Francie, Německo má na svém území rozsáhle oblasti, kde už byl evropský civilizační rámec zcela ztracen a zákonnost v evropském pojetí přestala existovat a tím pádem také z toho, že on a jemu podobní za to nesou vinu.

  OdpovědětSmazat
 2. svetkolemnas.cz - Německo prozřelo...
  rukojmi. cz - Ministr Herman byl největší atrakcí...

  OdpovědětSmazat
 3. jestli není ten kníže něco jako naši doktoři práv z Plzně
  Václav

  OdpovědětSmazat
 4. Ano pane Bárta,vystihl jste to přesně.Co dělá Šlafenberg nebo_li po našem spící hora v politice dosud je mi naprosto nejasné.Náš národ má k používá k informacím pouze televizi nebo Seznam apod..Obojí je cenzurované.Víme všichni,co byl Havel a jeho kamarád -kreatura zač a oč jim šlo-Spící hora. je stále na výsluní politické scény a pro mnoho našich občanů,kteří konzumují Č.T. a podobné scenzurované media je stařík světa znalý,to jsem zpozoroval při volbě presidenta.Aktivně se toho účastnili herci jako p. Svěrák sportovci jako pí.Časlavská ,bylo mi z nich moc špatně.Tito lidé,určitě pokud tam byli z přesvědčení,tak to chápu,že se věnují své práci-komedianství a ví úplné H. o tom co se děje.V politice máme mnoho komediantů a je to účelové,lidé jim věří a to je velká finta pro spokojené občany našeho státu nebo republiky,spíše absurdistánu.Už prostě neví co,tak vytáhli restituenta po rakouském právu,který tady u nás ukradl co šlo s Vašíkem za zády a ještě tady oblbuje lidi svými keci a vypadá v našich medijích jako
  hodnověrný politik pro spoustu našich občanů.Můžeme to změnit ve volbách-můžeme,je to naše jediná šance.ahoj

  OdpovědětSmazat
 5. Omlouvám se za se panu Baťovi za přelkep na pana Bártu a i jiné
  špatně stylizované věty jazyka českého všem čtenářům ale já už jsem fakt děsně nasranej na ty naše media,že chybuji v našem rodném jazyce.

  OdpovědětSmazat
 6. Ale konec konců - kníže má spoustu majetku - nemovitosti a pozemky, ty může obsadit uprchlíky nebo cikány, a ze svého mohutného příjmu je všechny může živit. To je pořád žvanění a žvatlání, že se "někdo" musí o ty hnědáky postarat, protože je to správné. A proč ne on ? Zrovna on by měl být tím prvním správným. A další podobní tlučhubové se svými vilami a majetky. Až to všechno obsadí uprchlíky a budou o ně pečovat ze svého, teprve potom lze uvěřit, že svoje názory a myšlénky v tom směru myslí vážně.Ale jinak jsou to jen ubohé a účelové provokace občanů. Nám stačí, když musíme vyživovat právě je všechny - tu zbohatlickou verbež, kteří by - nebýt majetku republiky, který vydřeli naši otcové a dědové, a nebýt naší mizerně placené, leč dobře obchodovatelné práce - chcípli všichni tihle práce se štítící paraziti hlady. To se to žvaní o utečencích - zmetci mizerní!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní17. května 2016 22:22
   To není dobrý nápad: ta stará knížecí s..ě chcípne a bordel po ní zůstane. Je to něco jako
   PO MNĚ POTOPA

   Smazat
  2. Vůbec ne- třeba je tak láskyplnej, že by jim veškerej majetek odkázal, a pak by jim spousta českých přizdisráčů lezla do zadku, aby je zařadili mezi služebnictvo. Třeba kdyby platili zlatem. Přizdisráčů, podržtašek a leštičů klik na finanční pohon je tady neuvěřitelná spousta - každej desátej? Nebo ještě více?

   Smazat
 7. Ten kdo bere starého Kódla vážně musí být také dement podívejte se na video z roku 2013 jak o jednom zákonu hlasuje dvakrát to je něco, kdo tohle volí, to se nedá pochopit.https://www.youtube.com/watch?v=S82gRup_SyE

  OdpovědětSmazat
 8. Je třeba trochu připomenout historii. "Křesťané" úspěšně zkolonizovali Severní a Jižní Ameriku i Austrálii. Přitom totálně rozvrátili původní kultury a tak trochu vyvraždili většinu původních obyvatel. No a teď je na řadě Evropa - kolonizuje ji a zkolonizuje(?) ji pro změnu islám a pár evropských bl.ečků tomu aplauduje a pomáhá.

  OdpovědětSmazat
 9. "...každý islámský extremista je muslim." A každý katolický extremista je katolík, každý židovský extrémista je žid apod. Tohle prostě není žádný relevantní argument. Spíše berlička či oslí můstek.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.