Reklama

sobota 14. května 2016

Strach jde z těch, kteří se bojí


Ivan David
14. 5. 2016
Pokusím se proniknout hlouběji do konceptu svobody, protože cenzura je jen jeden z projevů nesvobody. Zaměřím se nejprve na její subjektivní stránku, pak si dovolím krátkou zmínku o tom, jak se dívat na svobodu a nesvobodu v dnešní České republice. Zřejmě existuje svoboda vnější a svoboda vnitřní. Obě nejsou nikdy absolutní, mají svoji míru. Míra je dána tím, jak velkou hrozbu představuje objektivně nebo subjektivně překročení vnějších norem, psaných či nepsaných.


Vnější svoboda je dána jednak zákony a předpisy a jejich reálnou vymahatelností, jednak společenským tlakem, který může být pro chování jednotlivce mnohem významnější než psané zákony a reálná rizika, která z nich vyplývají. Všichni daleko víc než s občanstvem státu koexistujeme s nějakou užší komunitou, o jejíž postoj k nám opíráme svoje sebevědomí. Může jít o profesní skupinu, institucionalizovanou společnost, například Unii českých spisovatelů, o sousedy v domě nebo vlastní rodinu. Tyto skupiny sdílejí postoje a nutí členy, aby byli konformní, jinak ztratí své přijatelné postavení ve skupině nebo dokonce budou exkomunikováni – ze spolku, ze zaměstnání, do vězení…

Žádná společnost nemůže být zcela svobodná, protože nesvoboda zvyšuje kohezi společnosti. Absolutní svoboda by byla vedla k potlačení smyslu sdružování za účelem zmírnění úzkostné tenze zajištěním ochrany, příležitosti k vyniknutí nebo pouhé příležitosti k uplatnění. Komunita by ztratila smysl, rozpadla by se. Pokud existuje společnost, je absolutní svoboda jen hypotetický teoretický koncept. Absolutně svobodný je jen ten, kdo žije zcela mimo společnost a společnost na něj svým vlivem nedosáhne.

Například členové neformální skupiny „pražská kavárna“ musejí volit Schwarzenberga. Nemají svobodu ho nepodporovat. Pokud nechtějí být exkomunikováni. Pokud nejsou dobrovolně konformní, musejí potlačit své pochybnosti, aby si uchovali respekt ostatních. Pokud volí jinak, musejí to tajit. Tlak je vnější, jeho přijetí je vnitřní.

Život na okraji komunity je těžký, skoro každý proto hledá komunitu, v níž je mu dobře, s níž může sdílet její hodnoty. Pokud se nemusí přetvařovat, tlumí tak svoji úzkostnou tenzi, posiluje vědomí vlastní hodnoty a síly. Platí to od elitních klubů až po kriminální subkultury.

Riziko je tedy takové, jak je vnímáno, vnímání rizika má subjektivní charakter. To co je pro někoho těžkou hrozbou, může být pro jiného pominutelnou nepříjemností. Tím se dostáváme k vnitřní svobodě.Vnitřní svoboda

Svobodu vnitřní si můžeme představit jako osobnostní dimenzi s dvěma póly od absolutní svobody s absencí vědomí překážek myšlení a konání až k absolutní vnitřní nesvobodě znamenající nepřekročitelná tabu v myšlení a absenci konání proti překážkám. Takového stupně nesvoboda nemůže dosáhnout, byla by prakticky neslučitelná se životem.

Pokud „vnitřní svobodu“ uvádíme ve vztahu s ostatními osobnostními dimenzemi například s dimenzemi, které používá osobnostní dotazník 16PF (16 personality factors), pak by tato hypotetická dimenze „vnitřní svoboda“ byla sycena v různé míře některými osobnostními dimenzemi dotazníku 16 PF.

Určitě se na „vnitřní svobodě“ podílí dimenze „nezávislost“, tedy nízká ovlivnitelnost cizími vlivy a otevřenost změnám, „soběstačnost“, „dominance“- schopnost se prosadit, „společenská smělost“ a „otevřenost změnám“. Dále „neústupnost“ se snahou o uplatnění logiky a objektivity. Určitě rovněž „úzkostnost“. Při nízké úzkostnosti se jedinec nenechá zastrašit. Sem patří i dimenze „sebejistota“. Dimenze „sebekontrola“ obsahuje aspekt vážení osobních rizik při rozhodování a „respekt k pravidlům“. Člověk s vysokou sebekontrolou může svobodně uvažovat, ale navenek se nevyjadřuje, pokud by tím podstupoval riziko. Je vnitřně svobodný v tom co si myslí, ale ne v tom, jak jedná. Vnější tlak podporuje autocenzuru v projevech lidí. Lidé se tak nedozvědí, že mnozí další smýšlení podobně.

Mnoho lidí je tedy konformních tedy vnitřně nesvobodných jen naoko, z „prospěchářství“. Jsou ovšem pro držitele moci nespolehliví, neboť mohou zase z prospěchářství v uvozovkách „zradit“. Hezky to vyjadřuje aforismus Milana Růžičky z doby „reálného socialismu“, který platí i dnes: „V dětství jsem držel jazyk za zuby, protože bych dostal, dnes ho držím, protože bych nedostal.“

V praxi se osobnostní dimenze nezkoumají dotazníkem, ale praxí. Všímáme si, jak se kdo chová. I pomocí dotazníkové metody by bylo možné vybrat nejkonformnější zájemce o konkrétní exponované zaměstnání. Možná právě proto se provádí psychologické vyšetření, jimiž plzeňský psycholog monopolně vyřazuje některé uchazeče o jmenování státními zástupci.

Tímto stručným nástinem jsem chtěl ukázat, že vnitřní svoboda je determinována osobnostními rysy. Úzkostný konformista vždy bude málo svobodný a mít silnou vnitřní cenzuru. A naopak. Typ člověka, jakého ve filmu „Frajer Luke“ ztvárnil Paul Newman se nechá spíše umlátit než potlačit. Pro něj vnitřní cenzura neexistuje. Takoví lidé bývají, je-li k tomu příležitost exemplárně likvidováni – jako frajer Luke.

Projev svobody má větší sílu tam, kde je nesvoboda společenskou normou. Pokud vyslovujeme s normou souhlas, posilujeme kohezi ve skupině, ale výrok je banální, nezajímavý, nemůže posunout společnost žádným směrem, upevňuje její setrvání, možná v dobrém, možná ve špatném.

Žijeme v době opět se vyhrocujících společenských poměrů. Podle Plechanovovy práce „O úloze osobnosti v dějinách“ se uplatní osobnosti jaké si doba žádá. Takové, které nabízejí řešení, někdy i falešná. Týká se to politických vůdců i intelektuálních světlonošů. Nikdo z nich nebude trpět vnitřní nesvobodou. Ti ukázněně přežvykující přežilé „pravdy“, se budou zesměšňovat, pokud jsou konformní, nebo otočí, pokud konformitu jen předstírali. Kdo nejde s námi, může nám jít naproti.

V zemi opakovaných politických zlomů jako je naše se tato commedia dell´arte opakuje s periodou čtvrtstoletí. Držitelé moci reálné společenské procesy podceňují. Ľidé ovládající média věří, že jejich moc zůstává neotřesena. Úzkostní konformisté jejich postavení nezachrání.


K nářkům na cenzuru

„K nářkům na cenzuru“ se jmenuje jeden Karlem Havlíčkem Borovským přeložený epigram Heinricha Heine, nejcenzurovanějšího autora historie. Praví se v něm: „Vtip, kterému porozumí cenzoři, byl zkonfiskován právem.“ Kdybyste ten epigram stejně jako já nenašli, můžete postupovat jako Peroutkova vnučka.

Žijeme v době velmi dobře rozvinuté kontroly lidí, ale také velmi rozvinutých metod, jak kontrole uniknout. Pro nářky na cenzuru dnes neexistuje žádná omluva. Nepotřebujeme redakci a tiskařskou dílnu s přídělem papíru. Každý má počítač a připojení na internet. S takovými zbraněmi musíme být schopni uhájit svobodný internet a tím svobodnou veřejnou diskusi. Nevidím naléhavější úkol.

Ti, kteří útočí na svobodu internetu jsou nepřátelé a podle toho je třeba s nimi jednat. Je to zcela "hate free" prohlášení. Není v tom ani stopa nenávisti. Je to racionální postoj - v zájmu vlastní sebezáchovy.

Vrchnost, která se zbavuje kritiky a kritiků samozřejmě není demokratická vláda, ať už vládne kdekoli, na jakékoli úrovni. Činí tak pod dojmem představy o vlastním klidu "na práci" a pohodlí. Kolik pak asi mají relevantních informací pro své rozhodování, když strpí jen nohsledy a patolízaly? Společnost potřebuje zpětnou vazbu a musí zaznít široké spektrum informací odevšad a všech existujících názorů jako prevence degenerace společnosti.

Samozřejmě, že rozhlas a televize jsou nejsilnější, s největší masou uší, které jim naslouchají a očí, které na ně civí. Jenže ti, kteří se zmocnili České televize a Českého rozhlasu každým dnem pracují na svém znevěrohodnění a zpochybnění názorů, v nichž by rádi veřejnost utvrdili.

Tyto instituce musí být pod přísnou kontrolou jako všechny zbraně hromadného ničení. Privatizace ani údajné "odpolitizování" nominací zasloužilých a nikým nevolených nepřichází v úvahu. Kdo je takový systém propaguje je veřejný nepřítel. Zestátnění je nedokonalým, ale nejlepším ze všech řešení. Argument, že by média panáčkovala před vládou, která schvaluje její rozpočet, neobstojí. Vláda schvaluje rozpočet i Prezidentské kanceláře a na chování prezidenta to není znát.

Členství v radě média s celostátní působností je tak zásadní postavení ve společnosti, že by mělo podléhat přímé volbě všemi občany.

Svěřujme své osudy výhradně vnitřně svobodným, kteří slouží našim zájmům a chtějí nám naslouchat. Nám všem.

Předneseno na konferenci Unie českých spisovatelů, z.s. "Rozměr svobody a cenzury v kultuře", Praha, 14. května 2016

37 komentářů :

 1. Zcela souhlasím s projevem MUDr. Ivana Davida. Nebojím se a snad jsem nikdy neměl pro strach uděláno. Jenom se bojím pořád jednoho, že se u nás pro veřejný projev a vyslovená názoru nic nezměnil. Vládnou stejná pravidla, kontinuálně vládnou stejná pravidla a to napravo i nalevo. Dříve se této oblasti říkalo nadstavba, zůstaňme u stejného. Zestátníme li pane Ivane Davide Českou televizi - co udělají jinde. Už je to vidět - Oldřich Navrátil bude i tak posílat - víme kam - prezidenta, knihy budou v rukách těch, kteří chtě nechtě mají kormidlo v rukách. Sobotka, Dientsbier budou rozumy brát jako lokaji za oceánem. Tedy-co se stane v kolonii, která sama nemůže, co by chtěla? Toť zatím otázka.

  OdpovědětSmazat
 2. Správná slova v pravý čas na správném místě.
  Přesto se vsadím, že v mainstreamu budou předstírat, jako by vůbec nezazněl. To však neznamená, že na ně nedojde…
  Zdraví Vás
  JiB

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě bych chtěl dodat, souhlasím s Erazimem Kohákem, že ač se chvástají, k žádné revoluci u nás nedošlo. "Tady žádná revoluce nebyla. Tady byla neskutečná kontinuita. Došlo ke změnám, lidé změnily postoje, změnili barvy, změnily se některé formální struktury a parametry soužití," Jakápak sametová revoluce? velká blbost. kdo nám to vtloukal do hlavy, že s Havlem se v této zemi něco změní, on sám byl plodem té doby a navíc...Nemohu dále prorokovat, povstání uskutečnili komunisté - tak jako tady i v Rusku. A tam za deset let za Borise Nikolajeviče Jelcina dokázali SSSR zplundrovat mocnost. Teď se i USA bojí, že se Putinovi podaří situaci podaří napravit. Proto se do boje s kopím proti němu připojila i Česká republika. Proč by se jinak říkalo Zaorálkovi Zadolárek?

   Smazat
  2. 11:33 - Přesné. Nemohli jsme ani tušit, do jak obludně zrůdné míry se totalitní socialismus změní k horšímu.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 3. Naprostý souhlas, že zestátnění televize je nejméně špatné řešení. Naprosto dokonalá vyváženost je ideál, který dokáže jen Bůh - ale není nám to nic platné, protože vždycky tady bude vrstva vykladačů, přes které projde jen to, co se někomu hodí. No a když budeme vědět, kdo rozhoduje o penězích a "za koho tedy v TV kopou", budeme moci to vzít do úvahy a tak říkajic "brát opravu", takže se přiblížíme k pravdě.
  J. Hruška

  OdpovědětSmazat
 4. Pane dr. Davide,
  kdyby se prvni Amendment americke Constituce dal nejak zazadit v zemich ceskych, tak by problem o kterem pisete zmizel uplne.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 5. Sice si nemyslím, že je úplně šťastné, že se pod skvělým článkem o svobodě řeší veřejnoprávní televize, ale tvrdím že zestátnění nevyřeší nic.
  Ta je tvrdě hájená "lidma, kteří spolu mluví".
  Dokud se neobjeví další "hrdina na odstřel", jako pan prezident Zeman, tentokrát v čele vlády, dokud ten nenechá právně čistě proměnit radu a pak ředitele, a dokud nedojte k rozehnání té kvazi-elitářské sebranky v tv, tak to, z kterého účtu budou téct peníze, o ničem nerozhodne.
  Mnohem zajímavější názor na tohle téma, než pan prezident, vyjádřila z cesty po Rusku spisovatelka Lenka Procházková.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vřele souhlasím, cožpak není jasné, že tu existuje zcela jasná USA podporovaná parta, která má přes volby a nevolby všechno pevně v rukách? Nejen televizi, rozhlas,ale i literaturu, všechny druhy umění, divadlo, reklamu, vzdělávací systém...Tak jako se USA podařilo uzbrojit SSSR, tak se podařilo vykořenit i v Československu všechno, čeho bylo dosaženo, 80 % obyvatel planety už dneska nestojí za mnoho, a mnohé, jak toho je docilováno, o tom nemáme ani ponětí - strava, léky, změna půdního fondu, nechci se uchylovat k fantasmagoriím...A za pomoci zbraní, peněz úplně všehcno zvládne? Dneska čtu, že na IX.sjezdu KSČM je věkový průměr delegátů kolem 60 let, snad se nechceme opírat o tuto skupinu? Podařilo se vymýt mozky mladým, jejich věkově mladým rodičům...Jedině velký třesk povede ke změně...

   Smazat
  2. Add 14:10
   Teď to trochu vypadá, jakože je naděje na změnu, ale podívejte na Brazíli (viz článek Puč v Brazílii na Altpress.cz) jak tam je vražděna další jedna naděje na změnu. Oligrachové SS spolu s místními lokaji mají v rukách všechno, a jaká že byla paní prezidentka, o jejíž korupci není jediná indicie a naopak, ti kteří ji nyní svrhávají, jsou v korupčních skandálech až po uši. Přesto neměla šanci vydržet tu mediální smršť, která proti ní byla vedena.

   Toto jsou ty metody, z nichž jsme toho zatím ještě okusili hodně málo a které nás určitě čekají v mnohem větší míře, než dosud.

   Čeká nás těžký a dlouhý boj proti gaunerům.

   Smazat
  3. Jenže 60 let je dneska "střední" věk. Lidi kolem šedesátky se nepodařilo zpotvořit, přepitvořit a zničit. Naopak, ve spoustě firem na to přišli, a mladé pitomečky nahražují lidmi v důchodu i na pozicích asistent ředitele, náměstek, mistr výroby apod. - více vědí, jsou inteligentní, více umí, jsou pracovití, mají dobré vyjadřovací schopnosti, mají ještě mravnost a vkus. Nikdy své firmě neudělají ostudu. Tím ovšem nemyslím dnes již zestárlé prevíty, kteří kdysi přelezli z rudé politiky ( pro kariéru) do modré politiky ( pro kariéru) a drží se v senátu, parlamentu, ve vedení všech stran, ve všech parazitických trafikách jako hovno košile. Totéž je v politice USA -samej starej parchant. Tak proč by KSČM s věkovým průměrem kolem šedesátky, tj cca od 30 do 70 let věku jednotlivců neměla mít úspěch? A když vytvoří stranu mladí vymaštění blbečci - změní co? Budou to jenom kariéristi. Nevěřím, že z mladých lidí kdokoliv dělá cokoliv pro ideály nebo dokonce pro změnu života společnosti a lidí v ní. Leda tak pro změnu svých vlastních životů. Nabalíkovat se, odkecat cokokoliv, a včas se potom zdekovat. Kdo se tady ošklíbá nad staršími ročníky, je opravdu státotvorný materiál s dokonalým smýšlením.

   Smazat
  4. Považuji zestátnění za nejlepší možné řešení, není přece v našem zájmu, aby nám televizi platili cizáci. Je na to dokonalé a plně do dnešních časů fungující přísloví: "Koho chleba jejíž toho píseň zpívej." Když jsem byl mladý myslel jsem si, že mně stát utiskuje, ale pak jsem zjistil, že je tu pro mně pro národ a když se mi něco nelíbí, tak to není vina státu, ale toho, že jsme si nechali stát ukrást (státní byrokracii obsadit zločinci). Je to nejlepší a nejkratší cesta k nápravě za současné mentality a naprogramování myšlení obyvatel. Více udělat nejde, dostupná řešení jsou vždy omezená výši morálky a etiky obyvatel.

   Smazat
 6. Podle mínění autora internet vyváží naší biased televizi. V mém případě je to pravda, agitátoři v televizi jsou pro mne nedůvěryhodní kašpaři. Nemyslím, že to vyvažování platí univerzálně. Rychlost přenosu informací do hlav čtenáře nebo posluchače je velmi pomalý. I vysokoškolsky vzdělaní lidé nečtou dlouhé články a neposlouchají proslovy. Nejintenzivněji se čerpají informace sledováním rozhovoru, ať už v rozhlase nebo v televizi. Tímto způsobem lze nejrychleji poznat, kdo je kdo. Internet zatím nenabízí tolik možností jako ČT24 po 21,00. Pravidelné vysílání po internetu zatím u nás chybí. Český a slovenský rozhlasový vysílač má malou sledovanost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. myslel jsem Svobodné rozhlasové vysílače z Bánské Bystrice a tuším z Kladna.

   Smazat
  2. Mám pocit, že tady jeden komentář zmizel. Předchozí text je doplněk tohoto komentáře, který uváděl, že televize je zatím vlivnější než internet. Navrhovala se internetová televize, která by vysílala rozhovory jako ČT24 po 21,00.

   Smazat
  3. No vida, nezmizel. Asi jen pitomá softwarová chyba. Program, který má aspoň jeden příkaz obsahuje aspoň jednu chybu. Pánové, soudruzi, přátelé a bratři z NR, co tak spustit každý den mezi 21,00 a 22,00 internetovou televizi s besedou o aktuálním dění jako to dělá ČT24? Mohlo by se začít v bytě někoho z vás a pak byty střídat, abyste vyšli s manželkami, které budou muset uklízet a vařit kávu. Rodina by uvítala, kdybyste neopouštěli domov a neutráceli v hospodách. Vešli byste do historie s bytovým zpravodajstvím jako se to stalo disidentům s bytovým divadlem a univerzitou. Ještě bude třeba vyřešit přenosové rychlosti. ČT by byla se svou technikou v análním otvoru jako americká armáda ve Vietnamu.

   Smazat
 7. Nejsem odborník na posuzování lidského chování a z tohoto důvodu je článek doktora Davida pro mne zajímavý. Systematizuje to, co každý tuší. Všimnu si pocitu svobody vyjadřování politických názorů na pracovišti. Hned uvedu, že jsem se dříve cítil svobodněji než dnes. Dříve pokud někdo nedělal něco zákeřného a nepředával zprávy RFE, pak se mu celkem nic nemohlo stát. To dnes je práh toho, co je dovoleno, přísnější. Před tím, než vypustím něco z úst, si rozeberu, jestli bych našel odpovídající zaměstnání. Opatrnost plyne z toho, že si téměř nikdo nedovolí ohrozit vlastní rodinu. Světlonoši svobody nás mají v hrsti. Panstvo v zákulisí to ví.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když budeme pevní, uvědomnělí a cílevědomí, a ne stádo ovcí, tak změnu zařídíme, uděláme, vybojujeme.

   Smazat
 8. Ale jen proto, 14.09 - že je zde pro lumpy silná podpora justiční mafie, a nic se na tom zatím nezměnilo. Lidi mají pracovní smlouvy, přesto jsou v práci všude jen yesmeni a yesladies - každý vyplní kdejakou pičičárnu, sebehloupější. Proti propuštění z práce bez uvedení důvodů v souladu se zákoníkem práce, existuje možnost ihned podat žalobu na neplatnost výpovědi, a každý by to musel za předpokladu spravedlivého procesu vyhrát. Za totáče to tak fungovalo. Stačil by i dnes pár vyhraných případů, a bylo by po strachu otevřít někde pusu k věcné připomínce, jenomže v ČR je vše prohnilé od základů po střechu. Justice je vždy na straně zaměstnavatelských šmejdů, a šmejdů vůbec, a zprofanovaným "korektním" soudcům je jedno, jak vyfabulují rozsudek. Poškození si většinou v mezidobí najdou jinou práci, pokud je to člověk schopný, a ve sporu dál nepokračují, no a s manuálně pracujícím lidem se všude zametá, ti jsou bez nároku vůbec něco říci - viz včerejší článek na serveru Novinky ( přestože jsou již jen neserizoní bulvár předkládající diskuzní šoky jen za účelem zisku z reklam) - o tom, že v jedné americké firmě nesmějí zaměstnanci v pracovní době ani na WC - musí nosit pleny pampers. To je vrchol zotročení, ani Amnesty International, ani žádný jiný "lidskoprávní" hrdina to nepranýřuje. Totéž čeká na manuální pracovníky v montovnách i v ČR, pokud se už i náznakům podobných zhovadilostí neudělá přítrž včas.

  OdpovědětSmazat
 9. Kdyz chteji komunisticti primitivove jako David umlcet Ceskou televizi a zavest stejnou diktaturu jako je v Rusku, maji to aspon rict na rovinu a neoblbovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty vole, David nebyl komunista a ze sociální demokracie vystoupil. V Rusku je opoziční televizní stanice Dožď a radio Echo Moskvy. Takové postavení opozice u nás nemá. Opozice v televizi a rozhlase jsou pod kontrolou a často jim nedovolí ani dokončit větu. Co s tím anonyme z 16:25 uděláte, abyste naši totalitu zmírnil?

   Smazat
  2. brotsteine, ty jsi zase podstatou blb. Ale nebezpečný element naštěstí nejsi, protože to by jinak byla smrtelná kombinace.

   Smazat
  3. Souhlasím, akorát že taková individua zaneřádí dobrou diskusi normálních a slušných lidí. A kazí pověst tomuto webu. J.B.

   Smazat
  4. 16:58 Kazí, nekazí ... Spíš je to indikátor, že tento web začal "někomu" pořádně vadit.
   Rozumný člověk bláboly individuí, jako je "jiří brotstein", ani nečte.

   Smazat
  5. A Brotstein - je co za příjmení? Zrovna od tebe to dřepí, co věčně píšeš o židech. Bože, kam až může člověk klesnout.

   Smazat
  6. Chudák Brotstein. Myslíte, že se to dá léčit? Tedy myslím jinak než pěstí. Třeba prášky nebo skotskými střiky? A.A.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. Akorat ze ty opozicni televizni stanice nejsou na zadnych kabelovych sitich, takze je skoro nikdo nechytne.
   A vam komunistum nikdo zadnou vlastni TV stanici zalozitr nebrani. Kdyz je vas tolik, museli byste vydelat majlant.

   Smazat
  9. Ty vole, kolik opozičních stanic je na našich kabelovkách? Vyjmenuj je!

   PS: Ostatním se omlouvám za vulgární oslovení. Anonym 20:08 dokládá své schopnosti, které odpovídají vykastrovanému býkovi.

   Smazat
  10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 10. Svoboda je vzdy relativni, zalezi na tom, kdo ridi stat a takovi lide maji poznatky, jak verejnost oblbnout.Staci, kdyz sice nemusi vydavat protesty obcanu, ale vydava jen kladne zpravy.Podle nalady obyvatel jako je treba soucasna invaze Arabu do Evropy, vydava se jen zpravy, ze pocet bezencu klesa nebo ze se zacinaji vracet- a opet to je jen cast pravdy.
  Proc se nedozvime kolik bezencu je jeste v sousednich zemich, kteri zatim vyckavaji anebo
  nikdy neuverejni kolik se jich vratilo za rok-
  uvadet, ze minuly mesic jich odeslo na pr. 10.

  OdpovědětSmazat
 11. No tak jeden pacoš je zrovna 21:08 !
  Ale že se tady ztrácejí příspěvky je také pravda.

  OdpovědětSmazat
 12. Znárodnit a nejen ČT to tvrdím již od svých cest do Číny. Za každým velkým majetkem je zločin. Podle čínské filosofie má každý Číňan právo na misku rýže a klidný spánek. Do našich poměrů přeloženo, každý občan je spolumajitelem veškerého majetku svého státu. Stát je povinen při prodeji státního majetku pamatovat na občany, kteří se nedokážou sami o sebe z různých důvodů postarat.

  OdpovědětSmazat
 13. Velice zajímavý článek, zvláštní je, že nemáme svobodu neplatit to, co nechceme. Chápu, že musím platit daň z nemovitosti, daň z auta, ale daň z propagandy? Proč je Donutil na čt1 pro mě stejně důležitý jako silniční daň? Televizi bych nechal platit státem, už jenom proto, aby nemohli říkat, že ji platíme a tudíž souhlasíme.Svobodu neplatit propagandu bych přirovnal k odmítání narukovat z důvodu svědomí. Proč bych nemohl odmítnout platit televizi z téhož důvodu?

  OdpovědětSmazat
 14. Znárodněni ČT je první a zrušení poplatkú nutnost.Je potřeba oddělit zpravodajství od propagandy a pol stran.Komentáře různých rádoby odborníkú politologů-vlasně opět redaktorů a placených šmejdů.Je třeba si uvědomit že je u nás mnoho lidí kteří nemají schopnost užití intrnetu a jejich přístup k informacím je omezen jan na TVa rozhlas.Jsou to vesmněs starší spoluobčané zrovna jako já a jejich argumentace je-říkaly to v tv tak je to pravda.Je to zrůdné použití tv k manipulaci lidí potažmo voličú a zneužívání zdělovacích prostředků celkově.Mladí kteří užívají internet běžně zase nepamatují,nemají národní hrdos a jsou všehoschopní,hlavně že to sype.Staly jsm se otroky zdělovacích prostředků.Je to cílený rozklad státu.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.