Reklama

čtvrtek 5. května 2016

USA se vydaly cestou rozpoutání světové války


Viktorija Kuzmenko
5. 5. 2016  Eurasia24

Eurasia24.cz přináší a doporučuje k přečtení překlad rozhovoru s poradcem prezidenta Ruské federace Sergejem Glazjevem.
„Klíčem k odvrácení války je uskutečnění myšlenky našeho (ruského) prezidenta, který za cíl vyhlásil vytvoření společného prostoru rozvoje od Lisabonu až po Vladivostok. Chtěl bych naše evropské partnery, ale také partnery na východ a na jih od Ruska, přesvědčit o nutnosti vzájemné spolupráce, a to nikoli vydíráním a hrozbami, ale realizací vzájemně výhodných projektů, propojením našich ekonomických potenciálů – vše při zachování a respektování suverenity všech států.“


Na Moskevské státní technické univerzitě silniční a železniční dopravy (MADI) se konala videokonference zástupců předních technických vysokých škol, které se zúčastnil i poradce prezidenta Ruské federace pro oblast regionální ekonomické integrace Sergej Glazjev. Po vyčerpání programu konference se Glazjev setkal s novináři. Zpravodajka portálu Lenta.ru zachytila jeho odpovědi na otázky účastníků setkání, dotýkající se aktuálních problémů.

Východisko ze současné ekonomické krize je v plánované ekonomice

Současný svět si nelze představit bez plánování, vždyť vědeckovýzkumný a inovační cyklus (VVI) ve stěžejních průmyslových odvětvích trvá průměrně 8 až 10 let; s tím musí počítat (a plánovat) podnikání i obchod. Pokud bychom pak hovořili o strukturálních ekonomických vazbách, musíme počítat s 30 až 40 lety. Základem pro dlouhodobé high-tech prognózy je tedy časový horizont 30-40 let. To platí pro všechny vyspělé státy světa bez výjimky. Na základě těchto prognóz je pak (v daném státě) zpracována dlouhodobá strategie udržitelného rozvoje, poté koncepce, následně program a teprve poté orientační plán, jehož realizace vychází z možností rozpočtu.

Svět přechází na nový, moderními technologiemi ovlivněný způsob života, a to přináší ve vztahu k budoucnosti značnou míru nejistoty. Podnikání a obchod trpí nedostatkem informací a hrozbou obrovských rizik spojených se vznikem nových technologických směrů a cest. A za této situace výrazně posiluje úloha a význam státu. Řada expertů dnes hovoří o přechodu Ameriky a Evropy k měnově-průmyslové politice, v Japonsku tyto úvahy nikdy ani nepřestaly.

Všude ve světě probíhá spolupráce státu se soukromým sektorem. Také my musíme po dokončení přechodu na tržní ekonomiku brát při plánování do úvahy princip samoregulační funkce trhu. Tedy, abych tak řekl, rozhodující úlohu podnikání a obchodu (dále jen byznys) při tvorbě hospodářských plánů.

De facto je tento proces již v plném proudu, tři čtvrtiny byznysu (velkého pak zcela) jsou v Rusku financovány prostřednictvím státních bank. Ty při poskytování úvěrů samozřejmě vyžadují podnikatelské plány (záměry) a v případě jejich neúspěchu navrácení úvěru. To všechno ale v současné době probíhá chaoticky, amatérsky a bezsystémově – a proto i neefektivně.

K řešení nechceme vymýšlet nic nového, ale navrhujeme systematické řešení vycházející z našich i zahraničních zkušeností. Prezident vyjádřil princip investiční zakázky (státu vůči soukromému sektoru) takto: byznys na sebe bere zodpovědnost za zkvalitňování a rozvoj produkce, a stát zase závazek vytvářet k tomu náležité makroekonomické podmínky a zajistit úvěrování.

V takovém systému má každý svoji roli, je dostatečně vyzkoušen v rozvinutých zemích a ukazuje se jako přirozený prostředek formování nového typu plánování ekonomického rozvoje ve světě, které je nejúspěšněji uplatňováno Čínou, Japonskem nebo Jižní Koreou. Ve vědeckotechnické oblasti dominuje státní plánování i v Evropské unii.

V současné době se snažíme jednat s finančními institucemi, neboť při plánování je nutno vyčlenit příslušné prostředky na úvěry. Při dnešních sazbách uměle naháníme sami sebe do stabilizační pasti, protože vysoká cena (směnitelných) peněz v podmínkách „nedomonetarizované“ ekonomiky s sebou přináší stagflaci.

Naše finanční instituce si již asi po třicáté „šláply na hrábě“, když se devalvací měny pokusily porazit inflaci. To nemohlo přinést nic dobrého. Bohužel se dnes za pomoci vysoce ziskových spekulativních operací, spojených převážně s kurzem rublu, naplňují především zájmy našeho oligarchátu, jehož zástupci sedí v řídících orgánech státních finančních institucí a jemuž taková situace vyhovuje.

Lze očekávat zrušení amerických sankcí?

Sankce jsou součástí hybridní války, kterou proti nám Spojené státy vedou. Ty nebyly zavedeny proto, že by se USA nelíbilo opětovné spojení Krymu s Ruskem, ale proto, že k nim jsou tlačeny souhrnem objektivních i subjektivních zájmů vládnoucí americké oligarchie.

USA ztrácejí svou pozici světového hegemona – již byly předstiženy Čínou v objemu výroby a exportu technologicky vyspělých výrobků. Čína bleskurychle dohání USA v počtu vědců a vysokoškolsky vzdělaných technických kádrů a řada čínských výrobků, které jsou výsledkem vědy, výzkumu a vývoje, se prosazuje na světových trzích. Čínská ekonomika roste pětkrát rychleji než americká. Systém ekonomických institucí a pravidel tak, jak byl vybudován v Číně, je jakýmsi obrazem nových celosvětově platných ekonomických zásad.

Řídící ekonomické mechanismy dominující ve Spojených státech, a zabezpečující zájmy finanční oligarchie, rozkolísaly americký měnový a finanční systém, který se prakticky každoročně dvakrát potýká s platební neschopností. Můžeme pozorovat, jak se bublina amerických dluhů neustále nafukuje a bobtná. Příznaky globální finanční krize z roku 2008 nezmizely, pyramidový systém (finančních) derivátů a státní dluh USA roste.

Z hlediska teorie systémů nemůže tento vývoj pokračovat věčně. Americká oligarchie by se ráda břemene svých dluhů zbavila. Vede proto hybridní válku nejen proti Rusku, ale také proti Evropě, Blízkému a Střednímu východu.

Tak, jak k tomu dochází vždy při celosvětové změně ekonomických zásad a vztahů, tak ten stát, který přitom ztrácí své celosvětové vedoucí postavení, se snaží rozpoutat světovou válku s cílem udržet si kontrolu nad periférií (oblastmi národních zájmů). Protože Američané považují postsovětský prostor za oblast svých finančních a ekonomických zájmů, tak také získání kontroly nad územím Ruska odpovídá této jejich představě.

Ze subjektivního hlediska je politická garnitura USA vychována na chimérách pochybných představ geopolitiků 19. století. Američtí studenti na katedrách politologie vysokých škol studují základy anglického a německého geopolitického myšlení té doby. A hlavní otázkou té doby bylo: jak zničit ruské impérium? A tak potom hledí na svět především očima „jestřábů“ 19. století, v jejichž duchu Angličané, ve snaze zachovat si pozici světového hegemona, rozpoutali první světovou válku, vyprovokovali druhou a způsobili světu ohromné škody, aby nakonec přišli o své koloniální impérium.

Dnes se bohužel Spojené státy vydaly cestou rozdmýchávání světové války. Právě to se učí američtí politici sedící na ministerstvu zahraničí a v Bílém domě, kteří i nadále vidí svět prizmatem studené války a anglicko-ruského a anglicko-německého nepřátelství v 19. století.

Souhrnem objektivních problémů americké finanční oligarchie, ztrácející vedoucí pozici ve světě, a výše uvedeného způsobu myšlení amerických „expertů“ na zahraniční politiku vzniká nebezpečí světového konfliktu. Krym s tím nemá nic společného, v případě potřeby použijí jakýkoli jiný důvod.

Musíme vyjít ze skutečných rozporů, které tlačí Spojené státy k agresi a které hrozí rizikem vzniku hybridní války s celým světem. Za směr hlavního úderu si zvolily Rusko a za hlavní prostředek jeho demontáže Ukrajinu, kterou fakticky okupují.

Pokud chceme za těchto okolností přežít, zachovat si suverenitu a zajistit úspěšný rozvoj, je nutno vytvořit širokou protiválečnou koalici, uskutečňovat svoji strategii zrychleného rozvoje, upevňovat finanční a ekonomickou suverenitu a rozvíjet eurasijskou integraci. Klíčem k odvrácení války je uskutečnění myšlenky našeho (ruského) prezidenta, který za cíl vyhlásil vytvoření společného prostoru rozvoje od Lisabonu až po Vladivostok. Chtěl bych naše evropské partnery, ale také partnery na východ a na jih od Ruska, přesvědčit o nutnosti vzájemné spolupráce, a to nikoli vydíráním a hrozbami, ale realizací vzájemně výhodných projektů, propojením našich ekonomických potenciálů – vše při zachování a respektování suverenity všech států.

Jak zlepšit vztahy s Evropskou unií a zda je možné tak učinit

Nezbytnou podmínkou pro úpravu vztahů s Evropskou unií je obnova její svrchovanosti. Projevy evropských politiků na Euromajdanu před tlupami řádících nacistů ukázaly, jak hluboko klesla evropská politická kultura. Vedoucí představitelé EU nejednají nezávisle – ve skutečnosti jsou loutkami USA.

To souvisí i se specifikou evropského politického prostoru, kterému vévodí americké (nebo USA kontrolované) sdělovací prostředky. Ty se snaží zakotvit do podvědomí veřejnosti nejrůznější antiruské smyšlenky, děsí obyvatele „ruskou hrozbou“ – a politici, kteří potřebují ve volbách získat hlasy, se musí řídit názory médií ovládaných a manipulovaných z Washingtonu (viz např. zde uvedené komentáře politiků k účasti jihomoravského hejtmana na uctění památky společně s Nočními vlky – pozn. edit.). Taková jednání nevedou jinam než ke katastrofě. Svědky jejich projevů jsme dnes v Bruselu a v dalších evropských městech, poblázněných ze strachu a z neschopnosti státních institucí zajistit bezpečnost obyvatel.

Suverenita Evropy se bohužel nedá obnovit pouze na základě pozitivních změn veřejného mínění. Její problémy nevznikly ani dnes, ani včera. Jsou způsobeny tím, že evropští politici ztratili pochopení pro národní zájmy. Evropu proto čeká těžké přechodné období. Zatím to není partner, ale „stín“ Washingtonu.

Evropané ztratili orientaci a žijí v jakémsi fragmentovaném, z mozaiky složeném světě, aniž by si uvědomovali základní zákonitosti vzájemných vztahů. Ale život je donutí vrátit se do reality a myslím, že nakonec evropské demokratické tradice a evropský humanismus sehrají svou důležitou roli při návratu Evropy k zdravému rozumu.

Viktorija Kuzmenko

Zdroj: Lenta.ru
Překlad: mbi, Eurasia24.cz

53 komentářů :

 1. O té "cestě" nikdo, kdo sleduje zločinnou zahraniční politiku USA, nepochybuje.

  A světový konflikt, vyvolaný tou špinavou, pokryteckou sebrankou, by tak KONEČNĚ zasáhl i válkami nedotčené území světového četníka.

  Tak dejte se do toho !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Těžko někdo může být v přátelském vztahu a ve spolupráci s tím,kdo nerespektuje mezinárodní právo a anektuje území jiných suverénních států. Myslím,že každý se dovtípí a naprosto snadno,o koho jde. Proto jsou to jen pusté žvásty.

   Smazat
  2. My tu mluvíme o Euroasii a ne o USA, které porušují mezinárodní právo co světem jsou. Anektovali velký kus Mexika, Portoriko, Havaj, Filipíny, ostrovy v Tichomoří, vydržují si Izrael na anektované arabské půdě, dodnes okupují Německo, základny mají všude po světě a chtějí anektovat celou planetu. To jste měl na mysli, že?! Pavel P.

   Smazat
  3. 19:42. No,týjo,to bylo úplně přesné,to zírám.

   Smazat
  4. Pro studentíka z UK nějaké fakulty 19:24. Je zajímavé, že zločinné bombardování Jugoslávie Vám vůbec nevadí. Zvěrstva americké armády ve Vietnamu, Iráku, také vůbec ne. Střelba na Majdanu, rovněž Vám nevadí. Vězni bez soudu na Guantanámu také ne. A také Vám nevadí upálení desítek lidí v Oděse. Jinými slovy, co činí Spojené státy i když je to jenom samé dobro i když za tím dobrem zůstávají miliony mrtvých lidí. A ještě ke Krymu. Nebýt provedené akce Ruska, na Krymu byly by dnes americké atomové rakety a na Ruské obyvatelstvo by se pořádaly Majdany. Jinak Vám rovněž nevadí udělení bezvízového styku Turecku, které vraždí svojí Kurdskou menšinu, pronásleduje novináře, podporuje Islámský stát, střílí na hranicích do obyvatel Sýrie. Ani se nedá věřit, že jste přesvědčen o tom co píšete. Dá se to pochopit, že to děláte za peníze.

   Smazat
  5. 19:52. Týjo,to co jsem se nyní o mně dozvěděl,mne šokovalo. Stydím se,že jsem ve Vás vyvolal ten dojem. Omlouvám se.

   Smazat
  6. 19:24
   Já jsem se dovtípil, myslíš území zabrané násilím Mexiku. Že jsem se trefil.........

   Smazat
  7. 19:24. Znovu ano.

   Smazat
  8. Pan Týjo si možná myslí, že je vtipný a šaramantní, ale nefunguje to.

   Nyní k věci:
   To, že civilizační koncept Ruska je založen na spolupráci na rozdíl od Egyptské koncepce rozděluj a panuj je poznat už pouhým pohledem na mapu. Evropa rozdrobená na malé státečky všichni proti všem a velká plocha Ruska, kde národy spolupracují a jsou hrdi na to, že jsou součástí Ruska.

   Mafii, jejíž kořeny sahají až do starověkého Egypta nebude snadné porazit, protože se neukazuje a je prorostlá i Ruskem, ale Slovani projevují větší schopnost čelit zlu a nejsou tak ochotni kolaborovat se zločinnou mocí, takže šance na celosvětovou spolupráci namísto celosvětového otroctví je.

   Smazat
  9. 20:41. Týjo,Vy ale máte tu energii,která patří k mužům. Blahopřeji,a nasměrujte ji správně.

   Smazat
  10. Tedy nerozumím které straně straníte, ale právo na sebeurčení střelbou do vlastních obyvatel porušuje v Evropě jen jedna země.

   Smazat
  11. 21:27. Jen se snažím myslet a jednat správně a je mi jedno,na které straně jsem,prostě s "Bohem".

   Smazat
  12. 22:05. Ne,nestačí,je to o něčem jiném než by mělo být. Nic není trvalé a ani ta koloniální konzervativní Británie,například,vše se vyvíjí a mění. Nikdo není stejný jako včera,vyvíjí se a mění,.. "doufejme",že se snaží měnit se k lepšímu. Proto ani není správné lpět na jedné straně. Je třeba myslet a být sám sebou a s Bohem,tedy s pravdou. Obecně se sděluje,že je třeba snažit se jednat správně,což znamená snažit se jednat v souladu s Bohem. Nevidím žádný důvod proč být například s Ruskem nebo třeba s USA,pokud jednají špatně,rozumějte zle. Není správné být se Zlem.

   Smazat
  13. Stejně Rusáky nemá nidko rád! Já jsem čekal, že a bolševických Novinkách to je vyjímka, páč tam prorusáckej kompars má pravidelně plno (alen ne víc než 300) zelených bodíků a naopak, ale dneska jsem čuměl - ukázala se realita! Hlasování ZDE - http://www.novinky.cz/domaci/402640-rusu-v-cesku-strme-pribyva.html

   Smazat
  14. Tady vůbec nejde o to, kdo má či nemá Rusy rád. Otázka je, kdo ubrzdí idioty z vedení USA, aby nesežrali celou planetu a nerozpoutali za tím účelem globální jadernou válku. Český lidi zase tak blbí nejsou, a podle toho ta hlasování vypadají. Tak se mějte. V šest v práci.

   Smazat
  15. 22:36. Myslím,že pokud se lid státu svobodně rozhodne "přidat" se na stranu USA,nelze proti tomu nic namítat i kdyby tak ty USA "sežraly" celou planetu. Naopak Rusko porušuje mezinárodní právo podle mínění celého světa a lze si tedy jen těžko představit,že by ho někdo i jen měl následovat,vyvolalo by to totiž zákonitě válečný střet. Rusko se stává nejizolovanějším státem světa stejně jako Severní Korea a dělá vše proto,aby v Rusku vládl Car,car Putin a jeho čerstvě vytvořená gigantická a nejšpičkověji vyzbrojená Národní garda. Kdo by měl tedy mít Rusy rád,snad sebevrah?

   Smazat
  16. PAne 22:48 - trocu mne překvapujete nedostatkem informací a logiky - lid Československa resp. České republiky se nerozhodl svobodně pro USA - on se ho nikdo na nic neptal. My jsme nikdy nechtěli bombardovat Jugošku, napadnout Irák, rozvrátit Libyi a Sýrii, nás ani nenapadlo vpadnout do Afghánistánu. Kdyby bylo referendum, jako že jednou bude, tak v žádném NATO - servisní organizaci světového predátora - nejsme. "Mínění celého světa" je jen protiruská propaganda zemí NATO a to především USA a jejich loutek. Mne osobně je Putinovské Rusko stokrát sympatičtější, než český kolaborantský rybník, nebo Spojené státy, které každému, kdo vystoupí z řady chtějí kroutit ruce.

   Smazat
  17. 23:02. Jo,Česko leze pořád někomu někam a asi je mu jedno o koho zrovna jde,respektive už potřebovalo změnu a proto se vzepřelo nadvládě Sovětského svazu. Pokud by bylo Česko v pozici USA asi by nejednalo jinak než ony,protože vládnout prostě jinak nelze,přičemž,uvědomte si,kdo tvoří zákony a proč,jsou tvořeny následně potřebě,která je logicky předbíhá. Proto odjakživa platí moudrost a snaha o správné jednání před jakýmkoliv zákonem a říká se tomu třeba,například,Krajní nouze,můžete tedy preventivně zabít psa,který má vzteklinu,protože by mohl pokousat člověka a smrtelně ho nakazit,pokud tomu nelze zabránit jinak. Myslím,že u psa je to stejné jako u člověka,například Irák by kousal hodně a způsobil velmi mnoho lidského utrpení a škody. Tak nějak obecně. A pokud Vláda rozhodla o vstupu do EU a NATO a lid si to pokojně nechal líbit,lze vcelku úspěšně pochybovat o úspěchu případného referenda proti vstupu,respektive o nelegitimnosti vstupu,ale jen obecně.

   Smazat
  18. Vy - 23:17 jste výstavní ukázka kolaboranta, který kašle na lid, na právo, a všechna svinstva toho silnějšího, kterému slouží, si pěkně zdůvodní. Co věta, to perla. Podle této logiky Čína s Ruskem mají právo klidně odstřelit toho 'vzteklého psa' ve Fašingtonu, protože může ošklivě kousnout. Lidi by po dubnu 1969 stejně v referendu volili prosovětské stalinisty v čele s Husákem, protože proti politickému zvratu neprotestovali a tím pádem by referendum dopadlo stejně ve prospěch Husáka. To je opravdu logika hodná dnešních televizních redaktorů. Ostatně ti také kolaborují - nejen s okupantem, ale i s blbostí a bezcharakterností. Jako vy. Pavel P.

   Smazat
 2. 19:52 kecáš blbe tu atomovku si strč do prdele.Jseš trotl z KGB

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale ale, co se nám to tu ve 20:20 probudilo? Nočníček plný, dudlík ušmudlaný, na uklízení ho neužije, ale hloupé řečičky, to jo.

   Smazat
  2. Když někdo píše neoddiskutovatelná fakta, tak je hned agent organizace, která byl již před mnoha roky zrušena. To je mi ale logika, to jistě píše duševní gigant (20:25). Americký blbečku, dnes se to jmenuje FSB, víme? A úcta k faktům ještě není špionáž pro Rusy. Tak, a teď zameč a vyskoč!

   Smazat
  3. 20:25
   Ty si jako myslíš, že když budou Eméričani pořád někde vysírat, že to dopadne jinak? Vypaříme se a je to, ale vysírači taky!!!!!!

   Smazat
  4. Pardon, platilo pro 20:20

   Smazat
  5. Loser! Už tu zase panáčkuješ?

   Smazat
 3. Někdo hodlá destabilizovat nejbližší okolí dávného nepřítele ze studené války. Přibližuje vojska k jeho hranicím, nepokrytě na něj útočí mediálně, snaží se přes NGO destabilizovat i samotnou zemi...Jsou to Neocons, oprostěme se od idee národních států(alespoň těch na větším území Evropy a Ameriky).Můj názor je to rakovina. A nejlepší jak ji zlikvidovat není braní Acylpyrinu, jak se to příměrem děje dnes, ale už bohužel to chcee metodu Pana doktora Fortýna.Podvázat odstřihnout od živin a nádor chcípne.Jinak klasická chema, ozářky, a lidstvo je v....páč nádor stejně metastázuje.Omlouvám se za možná nemístné příměry, ale toto mně zrovinka teď napadlo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:46. A někdo už i anektuje území jiných suverénních států. Zajmout jeho vojska na území jiného suverénního státu,podvázat je a nechat odumřít,potom jin vzít zbraně a poslat je Putinovi. Třeba si to nechá líbit.

   Smazat
  2. Například Texas? Země latinské Ameriky? Násilně zkatolizované? Nebo Německo? Referendum je referendum, kecy o anexi si strčte a přestaňte dělat idiota ze sebe i druhých. Všichni víme, o co tady jde, tak přiznejte, že jste na straně Neocons, a přestaňte s těmi trapárnami. Já jsem na straně současného Ruska.Proč? Protože cítím, že tam je pravda.

   Smazat
  3. 21:30. To cítíte ZÁPACH,rusky vůně.

   Smazat
 4. Tady je ale řádí pořádně pracovitej pražskej všivák, cizí slova ovládá, pravopis zná, ale toho větru mezi ušima, toho se nezbavil, mozkem ho příroda jistě obdařila, ale návod k použití mu zřejmě nedali ani k nahlédnutí. No, nebo je to jenom obyčejný zaprodanec, nějaká evropská hodnota,prostě všivák, co by se poctivou prací neuživil. "Tý jo", serte na něj, toho rpzumem nezkultivujeme. Kde zasel dolar, vlastenectví pšenka nekvete. Snad rodiče by mohli trochu profackovat, tak nějak to sice není moderně-bezstresově-inkluzivní výchovný postup, ale účinný, účinný to postup je. Tož synku "Tý-jáku" - požádej rodiče, ať ti poslouží, prospějí tobě i lidstvu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každý názor je dobrý,protože na něj můžete reagovat a vysvětlit neznalci,jak se věc má.

   Smazat
 5. Je dobře, že Rusko má stále lidi schopné myslet koncepčně a v globálních souvislostech.
  Ne nadarmo se autor článku, Glazjev, ihned ocitl na US seznamu "nežádoucích". Z pohledu US zájmů je příliš nebezpečným.
  Je to člověk, který globální politice a ekonomice rozumí a který je schopen vytyčovat metody, cesty .., jak vznikající těžkosti ruské ekonomiky překonávat. Škoda jen, je v Rusku až zbytečně často jejich pro-americkými liberály oslyšen ...
  A věčná škoda, že mezi i našimi vládními nesedí byť jen úměrná zdrobnělinka toho národohospodáře Glazjeva.
  Je tam - slušně řečeno - prázdnota, nic.
  A prezident, jakkoliv i kompetentní, to nezacelí. Nemůže, má jiné úkoly (a zvlášť pikantní, že i mnoho nepřátel z vlastního národa, kteří snad ani netuší, jak škodí. Sobě.) ...

  OdpovědětSmazat
 6. analýz a podobných rozborů nejen politické situace, ale především ekonomická situace v ruštině je na netu více. jen je třeba je přeložit a uveřejnit.
  pak teprve pražské kavárně odjde dech!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mezinárodní právo by se mělo vykládat stejně,shodneme se na tom? Pokud ho chápe Rusko odlišně od celého ostatního světa,asi je někde chyba.

   Smazat
  2. Ale nevím o čem píšete, Rusové naopak velmi dbají na to, aby se mezinárodní právo dodržovalo. Američani na ně zvysoka se.ou. Např. Kosovo, Irák, dnes Sýrie... tak vo co go?

   Smazat
  3. 21:57. Vo to,že Vy nemáte pravdu.

   Smazat
  4. 21:56, 22:15- Ten "ostatní svět myslíte USA a EU, tedy NATO? A jejich strategii "kdo nejde s námi, jde proti nám"?

   Smazat
  5. 22:48. Nejen.

   Smazat
  6. Dám příklad, jo? Např. SSSR by dokázal dát dokupy koalici zemí, která by souhasila s jeho akcí, třeba jako byla pomoc afgánskému lidu proti řádění pomteného revolucionáře Amina (tak se tuším jmenoval, Sověti ho nahradili rozumným Babrakem Karmalem). Šlo by o země tzv. socialistického bloku, ale nejen! také o mnoho zemí Hnutí nezúčastněných, tzv. protiimperialistického tábora. Když ale Putin na žádost Krymčanů prosadí zákon o znovupřipojení Krymu k RF, nesežene si k tomu podporu u žádné koalice zemí, maximálně neutrální postoj části zemí. O to go - TO je podstata a ne žvásty o nějakém pofidérním "mezinárodním právu".

   Smazat
  7. 23:32. To je skutečný zákon síly a v podstatě stav chaosu. Mezinárodní právo je řádem,pravidly hry a v podstatě lidskou spravedlností. Obecně. Žádný zákon a ani jakékoliv právo není dostatečně objektivní a k tomu nějakému Božímu,k tomu je "daleko",proto je tak potřeba studovat Boha,tedy Vesmír,Universum a snažit se mu rozumět,chápat ho.

   Smazat
  8. 23:27. Mezinárodní právo jsou vlastně samé "mírové dohody". Pokud by někdo uvažoval z pozice síly,mezinárodní právo mu brání ji použít.

   Smazat
  9. Mírové smlouvy jsou k tomu, aby se trhaly, jak řekl Bethmann-Hollweg, kterj takto roztrhal smlouvu o neutralitě Belgie. Nikdo neuvažuje jinak než "z pozice síly". Předpokladem ale je že tu sílu má! Pokud ji nemá, musí se spoléhat právě na ty cáry papíru o kterých páně kancléř blahé paměti hovořil:)

   Smazat
  10. 23:52. Spoléhat se na "cáry papíru" je jen hloupost,protože Vždy rozhoduje síla nebo dobrá vůle ji nepoužít. Slaboduchostí je zanedbat alespoň vlastní účinnou obranu.

   Smazat
  11. Ještě k té síle Ruska. Ono po SSSR zdědilo jistý jaderný potenciál, což ho činí vojensky velice zajištěným proti případnému "poučování" typu bezletová zóna apod. Ovšem ekonomicky je to trpajzlik na úrovni Itálie. Takže suma sumárum, má malou diplomatickou váhu! Zatímco američtí obřezanci kteří mají své rezidetnůry na půlce lobusu a škrtí plno národů světa, si mohou dovolit říct - a budete hlasovat jak my pískáme! Rus si něco podobného dovolit nemůže. Proto "jeho představy se rozcházejí s tou "většinou" tedy s většinou drženou pod krkem USA:)

   Smazat
  12. 23:58. Jaderný potenciál Ruska pokud není vhodně ve vesmíru aby mohl spadnout přesně na USA,je potenciálně k ničemu,protože je mimo území USA. Dnešní laserová děla a hypersonické zbraně včetně EMP (elektromagnetický pulz) je mohou "uzemnit". S tím je stále nutné počítat. Ekonomika je silnou zbraní ode vždy a Česko už ekonomicky prohrálo,je bezbranné téměř plně. Co nedokázal odvěký nepřítel vojensky,nyní ekonomicky. To je fakt.

   Smazat
  13. 23:42- "mírové dohody" jsou výsledky válek a mají platnost jen do změny poměru počtu divizí. Proto USA a NATO mají roupy. Rusko chrání A bomby, jinak by se už válčilo. Mezinárodní právo je "vymahatelné" jen k podřízeným státům. Takže ne mezinárodní právo brání mír ale strach z následků-bohudík.

   Smazat
  14. 0:08. Dějiny tvoří síla a nikdy nebude změna,lidé to nechápou,protože sní.

   Smazat
  15. 0:12 Sdílím Váš názor. A nejsme sami, sdílí ho velmi mnoho jiných, naštěstí i Putin.

   Zapomínáme, že jsme stále ještě součástí přírody, že pro nás přírodní zákony stále ještě platí. Neuvědomujeme si, že na rozdíl od jiných živočichů vykazujeme těžké vady ohrožující nás samé i přírodu.
   Děda.

   Smazat
 7. Klasická ukázka každodenního vymývání mozků američanům a a jejich přípravy na válku s Ruskem je zde. Je to ale v angličtině. Provokace ze strany SSA a válečná rétorika nabývají na síle. Asi válka skutečně bude.
  http://www.businessinsider.com/nato-military-drills-fight-tonight-scaparrotti-2016-5?hl=1&noRedirect=1

  OdpovědětSmazat
 8. Během jednoho týdne zabili USA pomoci drónů a bombardování 150 civilistů v Somalii žádná valka tam ale vyhlášena nebyla přesto USA neustále lidi zabíjejí a odvolávají se že tyto lidé napomáhají teroristům i když mezi nima bylo zaznamenáno 16 nemluvňat ! Komu pořad chtějí vymymat mozky ???

  OdpovědětSmazat
 9. Nezlobte se, ale hádáte se dost o hovně. V tom textu jsou dva naprosto klíčové odstavečky:

  -- sankce jsou součástí hybridní války, a nebyly zavedeny proto, že by se USA nelíbilo spojení Krymu s Ruskem, ale proto, že k nim jsou tlačeny souhrnem objektivních i subjektivních zájmů vládnoucí americké oligarchie

  -- dnes za pomoci spekulativních operací, spojených s kurzem rublu, naplňují zájmy našeho oligarchátu, jehož zástupci sedí v řídících orgánech státních finančních institucí

  Snad ještě to polopatistické vysvětlení "USA ztrácejí pozici hegemona" a předpověď (ta snad může být sporná) "systém v Číně je obrazem nových celosvětově platných ekonomických zásad".

  Ostatek jsou důsledky a plynou z toho i věci, které nejsou v tomto článku přímo napsány. Včetně toho, co se bude a musí dít v Rusku po MOCENSKÉ linii, pokud má putinská skupina realizovat své cíle.

  O tom, že i Rusko má své ryze mocenské zájmy nebo že není dobré stát na straně Zla, se asi není nutné podeáté a posté přesvdčovat.

  V - R

  OdpovědětSmazat
 10. Vynikající článek a velmi přesná a pravdivá analýza stavu společnosti. Také je tam velmi jasně řečeno, že Rusku na rozdíl od USA, jde především o oboustranně výhodnou ekonomickou spolupráci se všemi státy, které o to budou stát bez jakéhokoliv vměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí. Jaký rozdíl ve srovnání s USA, jež hodlají neposlušným kroutit ruce s představou, že se všichni budou chovat tak, jak si to USA budou přát a jak to bude pouze pro USA výhodné. Takže víme a máme na výběr. K trapákům, jež tady neustále melou nesmysly o okupaci Krymu, aniž by je zajímal názor obyvatel Krymu a jejich zájmy, se nemá cenu vyjadřovat. Pubertální tyjo mluví samo za sebe a vydávat propagandistické nesmysly, které slyší z českého mainstreamu za fakta, to může opravdu pouze protiruskou propagandou vymytý mozek.

  OdpovědětSmazat
 11. Ještě doporučuju Glazjeva tady, to je víc domácí, a řečeno už zcela polopatisticky : "Pozorujeme bezradnost Státní banky při realizaci jejího hlavního cíle ... v důsledku toho ekonomika přestává být řiditelná ... hlavní cíl je identifikovat příčiny a
  definovat program růstu" (řeč je o květnovém fóru expertů v Pitěru)

  http://www.rosbalt.ru/piter/2016/05/04/1511619.html

  Experti se poradí, ale opatření budou následovat. Musí. Putin vždycky čeká a čeká a čeká, než začne jednat, ale pak teda už jedná. V duchu toho, co o Rusech řekl už Bismarck.

  V R atata

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.