Reklama

pondělí 9. května 2016

Žádoucí budoucnost a jak se lze k ní dopracovat


Petr Schnur
9. 5. 2016         Jihlavský seminář 7. května 2016
Poslední zbytky demokratického a právního státu, pokud kdy vůbec v realitě existoval (nesnesitelná lehkost jeho demontáže těmi, kteří se vydávali za jeho reprezentanty a strážce spíše hovoří pro to, že jsme v listopadu 89 na českých, slovenských a dalších východoevropských náměstích v nejlepším úmyslu vítali příchod iluze) padají za oběť ekonomicko-politického konglomerátu globálně operujících elit a puritánského mýtu o absolutní vyjímečnosti amerického národa pod vedením WASPů (White Anglo-Saxon Protestant), který, zjednodušeně řečeno, sám sobě udělil globální „licence to kill“ pod střechou WallStreetu a City of London. Evropská unie, tato jejich nadmíru efektivní kontinentální filiálka, zbavuje v koordinaci s NATO krok za krokem, jednou pod vlajkou „evropské integrace“, podruhé „boje proti terorizmu“, nejnověji „uprchlické krize“ evropské národy svéprávnosti, tuneluje ústavní instituce a zavádí nadnárodní totalitní struktury.

 

Drazí přátelé,

velmi bych si přál být nyní zde s vámi a moci se zůčastnit osobních setkání, diskuzí. Vzhledem k tomu, že pracuji v psychosociální oblasti a mám služby i o víkendech, nebylo mi možné přijet osobně. Pokusím se alespoň touto cestou oslovit některé aspekty problematiky, kterou považuji za klíčovou. Vzhledem k časovým i technickým možnostem setkání půjde spíše o myšlenkové impulzy než o ucelenou systematickou analýzu. Společná práce na ní a hledání praktické cesty z české, evropské a celosvětové mizérie jsou naším úkolem pro následující týdny a měsíce.

Smysluplná a konstruktivní komunikace vychází ze dvou předpokladů. Prvním z nich je jasné pojmenování problému, druhým obsahová jasnost a tedy srozumitelnost pojmů, kterými se snažíme problem definovat. Ačkoliv se zdánlivě jedná o samozřejmost, chtěl bych upozornit na jeden skrytý, byť zásadní problém: mnohé pojmy, byť o jejich významu vládne mezi lidmi obecný konsens (často intuitivní povahy), nebo právě proto, mohou přesto problematiku zlehčovat, manipulovat  její skutečnou hloubku. A mohou vytvářet, byť nechtěně, iluzi o stavu věci, o systému, ve kterém žijeme, a co nejhorší o jeho reformovatelnosti. Jednou větou: mohou sugerovat, že nejde o kvalitativní, ale pouze kvantitativní problém. Ale pouze vyjasnění skutečného stavu věci umožní fenomén pojmenovat, empiricky jej uchopit a následně hledat efektivní řešení.

Již léta problematizuji pojmem „neoliberalizmus“ a jeho různých odnoží. Kdo z vás četl některé z mých textů ví, že jsem ho z důvodů komunikačního konsensu rovněž používal – v komentářích deního tisku není možné se pouštět do hlubších politologických analýz. To nelze ani nyní, nicméně na našem semináři je jasné, že jeho účastníci sami doplní argumentativní mezery, které zákonitě vzhledem k časovému omezení vzniknou.

Co jsem se ale neustále snažil připomínat je fakt, že panující systém kontrolovaný Wall Streetem, Evropskou unií, MMF a dalšími nadnárodními institucemi je všechno jiné jen ne liberální, ať již bez přívlastku 'neo' či s ním, ale sofistikovaně totalitní, přičemž jeho sofistikovanost stále zřetelněji ustupuje otevřené brutalitě. Zde tedy zásadní téze: nežijeme v neoliberalizmu bez přívlastku, ale v jeho fašizující formě. Odvolávám se přitom na biblický citát z úst Ježíše Nazaretského, že stromy poznáš podle jejich ovoce. A plody panujícího systému stále více dostávají příchuť toho, který před více než 70 lety vyprodukoval fašismus „klasický“. Jsou plné krve, žluče a lží. Uvnitř i navenek. Podívejme se na první.
Poslední zbytky demokratického a právního státu, pokud kdy vůbec v realitě existoval (nesnesitelná lehkost jeho demontáže těmi, kteří se vydávali za jeho reprezentanty a strážce spíše hovoří pro to, že jsme v listopadu 89 na českých, slovenských a dalších východoevropských náměstích v nejlepším úmyslu vítali příchod iluze) padají za oběť ekonomicko-politického konglomerátu globálně operujících elit a puritánského mýtu o absolutní vyjímečnosti amerického národa pod vedením WASPů (White Anglo-Saxon Protestant), který, zjednodušeně řečeno, sám sobě udělil globální „licence to kill“ pod střechou WallStreetu a City of London. Evropská unie, tato jejich nadmíru efektivní kontinentální filiálka, zbavuje v koordinaci s NATO krok za krokem, jednou pod vlajkou „evropské integrace“, podruhé „boje proti terorizmu“, nejnověji „uprchlické krize“ evropské národy svéprávnosti, tuneluje ústavní instituce a zavádí nadnárodní totalitní struktury. Rozdíl je v tom, že tzv. levopraví „demokraté“ fungují coby plnohodnotně integrovaná součást totalizace Evropy. Vzhledem k tomu, že neoliberální totalita, která stále zřetelněji odkládá masku liberální demokracie, má mimo jiné v digitální oblasti k dispozici manipulační a kontrolní mechanizmy, o kterých dřívější generace „vyvolených nadlidí“ mohly jen snít, uplatňuje zatím brutální fyzické násilí v plné míře ve válkách mimo vlastní území. Londýn, Paříž a Ankara přitom doufají na pár neokoloniálních drobků a podíváme-li se do historie na roli anglo-amerických bank a koncernů při vzestupu Hitlera a jeho NSDAP, potom nás jen těžko překvapí vyslání bundeswehru k ruským hranicím a budování německé letecké základny v tureckém Inčirliku. Čímž se dostáváme k zahraničním aktivitám.

Srovnáme-li postup nacistického Německa např. vůči Československu, Polsku a dalším státům, zjistíme takřka identické metody rozpoutání agrese a válečných tažení. Současný „fašizující neoliberalizmus“ je o to perverznější, že mu za záminku dobývat, ničit a zabíjet neslouží ochrana údajně ohrožených soukmenovců, ale těch nejvyšších civilizačních hodnot. Přičemž tak jako dříve v klasickém fašizmu nehraje právo a smlouvy pražádnou roli. Za spojence-provokatéry sloužily dříve ozbrojené korpsy, falangy a městské fašistické bojůvky, dnes jsou spojenci transatlantických „demokratů“ jejich chorvatští a ukrajinští potomci, barevné majdany, sunnitsko-islamistický džihád a po zuby vyzbrojená a vyškolená kosovská narkomafie. Metodu „bezletových zón“, ve kterých létá a bombarduje jen jedna strana, a sice protektor v koordinaci s pěšákem na zemi najdeme ve Španělsku let 1936-39, Jugoslávii 1999, Libyi 2011. A nebýt Ruska, vše by se zopakovalo v Sýrii. Zásadní rozdíl mezi klasickým fašizmem a fašizujícím neoliberalizmem nespočívá v metodě ozbrojené agrese, ale v politických mechanizmech uchopení a udržení moci.  

Každou novou krizí dokazuje neoliberální totalita ideologickou flexibilitu. Zatímco dříve posílal fašizmus sociálně-demokratické vůdce do věznic a koncentráků, dnes je jeho neoliberální předstupeň dokáže plně integrovat do vlastního politicko-ekonomického konceptu.
Francouzský socialistický prezident, největší přítel libyjského a syrského džihádu, nejprve zneuctil památku pařížských obětí islamistického teroru svým šaškováním před kamerou, aby nedlouho poté udělil nejvyšší republikánské vyznamenání Čestné légie reprezentantovi klanu, který tyto islámofašisty sponzoruje; feudálnímu řezníkovi, saudskoarabskému ministrovi vnitra. Německý sociálně-demokratický ministr průmyslu láme za všech okolností kopí za TTIP. A EU-ropa, z nemalé části oranžovo-zelená, pomáhá finančně, politicky a vojensky rádoby sultánovi od Bosporu zlikvidovat nejen veškerou opozici, ale i poslední zbytky sekulárního státu.
Co nám tato kvazi politická flexibilita prozrazuje? Cíle a částečně i metody kapitalistické totality zůstaly stejné, jen technika totalizace společnosti se změnila a s ní i personální obsazení role užitečných idiotů. Ty banky a rodinné klany, které ve Starém i Novém světě otevřeně nebo skrytě podporovaly německý, italský a španělský fašizmus, najdeme u moci i dnes, a sice v globálním měřítku. Zásadní rozdíl je v tom, že členství v „klubu“ není vyhrazeno pouze bílým „árijcům“ mužského pohlaví. Jeho členem dnes může být homosexuál, muž černé pleti, potomek imigrantů, žena, matka nebo lesbička, muslim, žid i křesťan, pravo- nebo levostředový socialista, zelený i nácek, vegán i masožrout, ochránce přírody, protivník i zastánce atomové energie. Moderní, „neoliberální fašizmus“ nebude kulturně nebo rasově exkluzivní, jeho metoda je od samého počátku  integrativní; předpokladem příslušenství k vládnoucí elitě je a bude pouze bezpodmínečná politická loyalita. Kulturní pluralita, politická a ekonomická totalita – to je moderní neoliberální totalita. Jde o zcela geniální strategii, neboť velká část voličů prostě Obamovi a jeho mírovým žvástům věřila jen proto, že šlo o tzv. Afroameričana.

Co tedy dělat?
Vzhledem k tomu, že jsem velkou část úvahy věnoval panujícímu systému, tedy tomu, co je, mohu alternativu, jak se mi jeví, pouze načrtnout. Vzhledem k oněm 20 minutám v bodech.

Evropská realita

- EU je totalitní instituce, demontující národní státy a jejich politické, sociální, tedy ústavní ochranné mechanizmy. Navíc není protiváhou, ale praktickým nástrojem USA k totálnímu podřízení Evropy vlastním strategickým plánům.
- NATO je válečná, zločinecká organizace, která je navíc i smluvně stále silněji propletená s EU.

Facit:
Tyto instituce jsou nereformovatelné, vystoupení z nich by znamenal krok k obnově demokratického a právního státu. Tzv. evropská integrace na základě demokracie, práva a občanské participace může fungovat pouze jako dobrovolná spolupráce suverénních národů podle principu naprosté rovnoprávnosti.

Jak z ní

- Abdikace levice na národní otázku a její bezpodmínečná podpora bruselsko-berlínské „evropské“ integraci, byť by tato pohřbila všechno levicové, je její opětovné historické selhání, ze kterého se již nemusí vzpamatovat. Národní otázka ve smyslu obrany národní suverenity a občanské paricipace existuje, její ignorování bude znamet, že se jí uchopí vysloveně šovinistické síly značky 'Blut und Boden'. Ty mohou, jako již v minulosti, dočasně posloužit v roli politického pittbulla panujícího „Systému“ v případě, že by jeho sofistikovaná varianta selhala.

- Záchrana národního státu v jeho skutečně demokratické, právní a sociální formě představuje v současnosti nejefektivnější formu boje proti nástupu „neoliberálního fašizmu“. Jde o zápas, ve kterém je nejen potřebný, ale i možný konsens mezi autenticky socialistickými, liberálními a konzervativními silami. Na jeho půdě je možné obnovit opravdovou politickou a ekonomickou pluralitu, vrátit Ústavě její autoritu a vést demokratickou soutěž o další cestu naší společnosti.

Facit:
Masarykovo pojetí národa coby politicky-sociálního kolektivu na základě ideálů humanity, jeho definice češství a českoslovenství, je obrovský poklad našich dějin, který má své hlubší historické kořeny. V jeho odkazu znamená obrana národní suverenity zároveň obranu práva a demokracie, obranu občanské participace v politické i ekonomické oblasti. Obrana národa znamená v našem kontextu obranu republikanizmu.
Toto je cesta do žádoucí budoucnosti, jak se mi jeví. Děkuji vám všem za pozornost a Ivanu Davidovi za to, že jsem ji mohl prezentovat.

25 komentářů :

 1. Souhlasím, velmi výstižné. Jen upozorňuji, že nelze podcenit hloubku abdikace levice na národní otázku, kterou pro mě např.symbolizuje výrok K. Dolejšího v jeho článku Všechny naše Jalty (Britské listy,6.5.2016). Použil v něm větu: "Jenže zatímco Rakušané kladli odpor, Češi leda kradli sudetoněmecký majetek." Může něco takového prohlásit člověk, který má respekt k historii vlastního národa? Ne! Tento hnus může ze sebe vyvrhnout pouze zakomplexované a prodejné individuum...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K.Dolejší z Blicích listů je známé Hovado ve službách právě těch zmiňovaných WASPů,stejně jako jeho šéf Čulík,je to hnus jak jsou oba vcucnuti v tak ohavnou řiť,jako je např.M.Albrighové-viz.po ní nazvané nadace,založené Čuldou a placené z naší kapsy Sralbotkovou "vládou Emanuala Moravce"....

   Smazat
  2. Nevím co k tomu dodat - snad jen to, že odsouvaní Němci tady museli nechat úplně všechno.Přičemž to byli obyčejní lidé, jako vy a já, kvůli nějakému stupidnímu a odpornému válečnému konfliktu s cílem zničit Rusko, který oni nevyvolali. Ale museli ze dne na den opustit své domovy a vzít si na cestu jen raneček. Umíte si něco takového představit, že byste kvůli nějakým politickým hovnivárům museli opustit svůj domov, kde žili vaši rodiče i prarodiče svorně s ostatními? A schválně se někde v obcích, které patřily k Sudetům, zeptejte, v jakých domácnostech se majetek Němců objevil - nábytek, koberce, nádobí, obrazy, peřiny, prádlo a výbavy nevěst,zkrátka všechno. Nevěřili byste, že to byli samí pohlaváři, kteří odsun Němců organizovali a zprostředkovávali - typické české svině - starají se vždycky jen o to, být první u lizu. Ne chudí lidé, od nichž by bylo lze spíše čekat, že si majetek Němců rozeberou - ty k lizu české svině ani nepustily. Stejně jako po roce 1990 - kdo rozkradl majetek státu - chudí pracující? Nikoliv. Dobře zavedený, stranický ksindl, který to všechno zpunktoval. Ti rozkradli, prochlastali prohýřili a prodali majetek, na který se dřeli tři generace lidí. Nikdo obyčejný, obyčejní dříči apod. se nedostali k ničemu.Vlivné zrůdy je k ničemu nepustily, a pořád kradou. Rozebírají si aktiva státu, na která se dřeme, a přezdívá se tomu u nich "mzda".

   Smazat
  3. Autor ve 14:51 rád používá výraz "české svině", což jej naprosto zřetelně zařazuje. Nemá tedy smysl mu vyvracet lživý obraz o nevinných odsunutých Němcích. Antifašisté mohli zůstat a ti ostatní mohli být rádi, že byli jen odsunuti. Statisíce zavražděných a umučených občanů Československa volalo po pomstě..

   Smazat
  4. Hlavně nežvaňte o statisících zavražděných vy ..... Statisíce zavražděných neopravňuje nikoho k takovým hanebným represím. Jestli se někdo dopustil zločinu, nechť je souzen, ale likvidovat hromady nevinných civilistů, žen a dětí - co to je? Bestiální a hnusná odveta nějakého chudáka? A znovu zdůrazňuji, že obyčejní lidé ( příbuzní těch zavražděných, protože jak známo, elity žádného státu vražděny ve válkách nejsou - jsou to vždy kolaborantské stvůry) tedy příbuzní těch zavražděných z německých domácností nekradly - kradly právě jen ty kolaborantské svině, to svině byly, jsou a vždycky budou, i kdybyste se posral. Nemám pro lumpy a bestie žádný šetrný název - ani pro ty současné. Nežvaňte že "anifašisté" zde mohli zůstat, víte asi o tom hovno! Museli jít všichni Němci, i s rodinami, malými dětmi, batolaty, starci - prostě všichni. Jak mohlo například tříměsíční batole dokázat, že je antifašista? Jste obyčejný pokrytec - to vědět nechcete? Spoustu lidí, dětí a batolat po cestě pěšky pomřelo, a řada německých děvčat, která české vlivné svině organizující odsuny, po cestě v různých kůlnách znásilňovaly a zabíjely, nemají ani hrob. To asi vědět nechcete vy mravokárče, a obhájče zabitých ve válce. A vůbec -sklapněte vy obhájče neobhajitelného. Možná ještě dnes zde žije řada lidských sviní, které mají na prackách krev nevinných německých civilistů. I kdyby mi ve válce zahynula celá rodina, nikdy bych nebyl schopen takového svinstva, abych se v nastalém míru takhle hovadsky mstil na nějakých civilistech, dětech a stařenách. Vy.... vy asi jo, to je něco - to svět neviděl! A s tímhle materiálem že by měl být někdy světový mír? Pořád jen kušnit o mstách a pomstách? Ať jdou všichni mstitelé už konečně do prdele.

   Smazat
  5. Pro anonyma 14:51:

   ODSUN NEBO VYHNÁNÍ?

   Dne 5. listopadu 2014 uvedla Česká televize ve své hlavní zpravodajské relaci Události krátkou reportáž o výstavě věnované odsunu tzv. sudetských Němců, která se právě koná v Rakousku. V reportáži zazněly kromě jiného především slova o „vyhnání“ Němců ze staré vlasti, o jejich utrpení a stesku. Byl bych velmi rád, kdyby se tohoto stále znovu a znovu omílaného tématu - „vyhnání sudetských Němců“ - chopil objektivní historik a uvedl na pravou míru všechny omyly a nepravdy, které o odsunu Němců (nejen) z Československa kolují. Než k tomu dojde, pokusím se o velmi stručné laické shrnutí, kterým současně dávám najevo svůj jasný a ostrý nesouhlas se zkreslováním dějin střední Evropy ve 20. století, jak je v součesné době praktikuje řada našich médií a „novodobých elit“.
   Začneme nástupem Adolfa Hitlera k moci v předválečném Německu. Než se stal německým kancléřem, panoval v českém pohraničí relativní klid. Soužití Čechů a Němců trvalo staletí a smíšené svazky zde byly běžné. Klíčovou postavou ve vývoji situace v českém pohraničí ve 30. letech 20. století (Sudetenland je německý název pro tato „jihoněmecká území“) se stal Konrád Henlein. Už v r. 1933 založil politické hnutí Sudetendeutsche Heimatfront (SHF), které se později, v r. 1935 změnilo na Sudetendeutsche Partei (SdP). Ta se v témže roce dostala do československého parlamentu a ve spolupráci s vedením Hitlerova Německa postupně zvyšovala své požadavky ohledně autonomie území obývaných Němci.
   Po odstoupení pohraničí Německu na základě Mnichovské dohody se Henlein stal „říšským komisařem pro sudetoněmecké záležitosti.“ Na vrub jeho SdP padá většina násilností spáchaných v českém pohraničí v letech 1937 – 1939 na občanech neněmeckých národností (Češi, Židé, Poláci, Cikáni a další). Po obsazení pohraničí Německem byly stovky tisíc těchto československých občanů doslova vyhnány německými fanatiky a jejich silovými složkami (Freikorps, gestapo, SS) ze svých domů, statků, dílen a továren a byly nuceny odejít do čs. vnitrozemí. Tisíce lidí byly zatčeny a odvezeny do koncentračních táborů, na nucené práce a řada z nich (zejména komunistů, židů a inteligence) byla popravena. 15. března 1939 byla zkáza Československa dokonána okupací zbylého území a vznikem „Protektorátu Bohmen und Mahren“. O utrpení vyhnaných lidí, o majetkových škodách občanů a státu se dnes ani při příležitosti výročí podpisu Mnichovské dohody prakticky vůbec nemluví. Stačí však zhlédnout film „Ukradená hranice“ projít si dobové dokumenty nebo přečíst vzpomínky pamětníků a člověk si udělá alepoň rámcovou představu o situaci v českém pohraničí v době před vypuknutím 2. světové války.

   Smazat
  6. Pro anonyma 14:51 dokončení

   Postupimská konference v srpnu 1945 definitivně rozhodla o odsunu Němců ze zemí nejen střední, ale i východní Evropy, především z Polska, Maďarska, Československa, z Ukrajiny, Běloruska, Jugoslávie, Rumunska a také z německých enkláv ve Francii, Belgii či Holandsku. Faktický odsun Němců z Československa se odehrál v letech 1946-47 a je třeba jej vnímat jako součást poválečného uspořádání Evropy, včetně územních změn a vytyčení nových hranic států (Československo přišlo o zakarpatskou Ukrajinu, polsko-německá hranice se posunula daleko na západ a naopak Polsko přišlo o část Ukrajiny a Haliče, atd.) Vedle státem organizovaného odsunu probíhal ještě další – tzv. divoký, během něhož došlo k řadě násilností. Kdo však nezažil řádění Henleinových bojůvek v letech 1937-39 v českém pohraničí a následné zatýkání a mučení ze strany gestapa a SS po 30. září 1938, ten nikdy nepochopí touhu obětí německého fašismu po odplatě. Z pohledu převážné většiny českých občanů nejen z pohraničí, Němci jen sklidili to, co zaseli. Jejich přání „Ein Volk, ein Heim, ein Fuhrer“, se jim splnilo, ale jeho důsledky nejsou ochotni nést ani dnes.

   Co se týče slavné Havlovy „omluvy“, tak český národ se za okupaci a válečné utrpení podobného aktu ze strany německých vrcholných představitelů nikdy nedočkal. Naopak, revanšistické hnutí je v Německu stále živé a německá kancléřka se nerozpakuje ani v 21. století vystoupit s podporou jejich myšlenek na sjezdech a setkáních „vyhnanců“.

   Shrnutí:
   O odsunu Němců ze zemí střední a východní Evropy rozhodla Postupimská konference vítězných mocností v srpnu 1945 a svým rozhodnutím zabránila opakování situace z let 1937-39 v těchto zemích v 90. letech, po zániku evropských socialistických zemí, a rozpoutání občanských válek, kterých jsme byli svědky např. v bývalé Jugoslávi nebo jsme nyní na Ukrajině.

   Závěrem otázka pro čtenáře, který dočetl až sem: Jak by probíhal vývoj v Československu po 17.11.1989 (včetně vstupu do NATO a EU), pokud by v českém pohraničí po válce zůstala 3-milionová německá menšina?

   Smazat
  7. A také 16:35.

   Smazat
  8. Nevím ,jak by v českém pohraničí probíhal vývoj,
   pokud by zůstala v zemi po válce německá menšina...
   to opravdu nevím ,i když se mohu domnívat ,že by scénář mohl být obdobný ,pouze tedy opačný...
   ať by však byl a priori jakýkoli,
   NIC nemůže omlouvat zvěrstva Čechů ,jichž se dopouštěli úplně zbytečně
   proti německému (poraženému ) obyvatelstvu..
   velkorysost neukázali-naopak..jsou o tom doklady;hrůznější si nedovedete představit...
   všechny tyhle strašné věci dělali ale převážně cizí lidè,kteří s rudými pàskami na rukávech ,přicházeli a trestali ,aniž obyvatelstvo znali...
   (partyzáni?,kdo to hlavně byl?anebo udavači a zrádci ,kteří si chtěli napravit reputaci?
   j.


   Smazat
  9. Panebože, nikdo rozumný přece nepopírá, že se zejména v divoké fázi odsunu děly odsouzeníhodné zločiny. Problém spočívá přece v tom, že se urputně snaží prosazovat představu, že tyto excesy jsou srovnatelné s řáděním německých nacistů, že se zaměňuje příčina a důsledek, že se relativizuje rozhodující vina nacistického Německa atd.

   Smazat
  10. Panebože- jednou provždy byl odsun / nejen v ČR/ proveden na základě jaltských dohod. Odsun byl spravedlivou reakcí na postoje Němců, kteří v republice žili a jednali určitým, českému národu nepřátelským způsobem. Vy, 14.51, píštete teď a tady českým jazykem. To by po vítězství 3.říše nebylo možné, ani byste se pravděpodobně nenarodil. Vzdělejte se o záměrech Rajchu s Čechy, ano? Jste Čech a přitom byste se rozkrájel pro Sudeťáky, osle.Rovněž Pražská vlaštovka ať si vzpomene na Lidice...
   A my ostatní, věnujme se tomu, co napsal pan Schur, a napsal to odvážně a přesně. Fašismus je zpátky a co teď.

   Smazat
 2. WASPové jsou v tom nevinně,ti byli spíše izolacionističtí, alespoň vůči Evropě - ostatně již byli softzgenocidováni imigrací a justicí ...
  www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ostra-situace-v-USA-Bili-se-pry-boji-425131
  www.dobakonce.cz/nejvyssi-soud-usa-poprve-v-historii-bez-zastupcu-protestantskych-cirkvi

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. WASP jsou nejtužší podporovatelé a de fakto drží sionistickou chazarskou mafii v USA u moci....

   Smazat
 3. To co je v článku je sice pravda, ale momentálně se neoliberalismus drží zuby nechty a není toho, kdo by ho mohl ohrozit. Možná vše skončí třetí světovou válku. Prostě kapitalismus neumí řešit nahromaděné problémy jinak než válkami a když tak tou největší.

  OdpovědětSmazat
 4. Článek skvěle charakterizuje situaci,příčiny jejího vzniku,cíle i způsoby,jak jí čelit....
  Vyplývá z něj i proč nastal oficiální i neoficiální odklon od kdysi fšudypřítomného Masaryka a jeho odkazu....
  Opět se ukázalo,že to před 100 lety proběhnuvší "historické znemožnění se" Sociální demokracie a všeho do růžova a oranžova,nebylo náhodné selhání,ale že se jedná o "stav chronický a neléčitelný..."(jinak-jaká barva vznikne když pomícháme "oranžovou se zelenou"? No přece HNĚDÁ!!! A fašismus tu máme v plné nádheře.(Jinak ta zelená už dávno není ta brčálová,jak na strojích kawasaki,ale už z dob Joschky Fischera je "khaki")....

  OdpovědětSmazat
 5. To je přesně o tom, jak "něco" pojmenovat!
  Třeba v obchodě. SVOBODNÉ podnikání je na hony vzdálené podnikání VOLNÉMU!!!

  Volné podnikání prosazují hlavně USA, protože "DOMNĚLÁ VOLNOST" neumožňuje SVOBODNÉ PODNIKÁNÍ!

  Tomu, který nechápe a nebo nevidí rozdíl mezi svobodnou a volnou formou podnikání, je škoda cokoliv vysvětlovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:43 tak nám to prosím vysvětlete. Pokud podnikám volně, tak můžu dělat třeba holiče - a pokud svobodně, tak jako holič můžu holit muže i ženy. A nebo ne ?

   Smazat
  2. 16:38 jistěže můžete holit i ženy, ale jentak nějak volně.
   A taky musíte bejt svobodnej...

   Smazat
 6. PRAVDIVÉ, VÝSTIŽNÉ, POCHOPITELNÉ pro většinu.Jak ale tyto myšlenky dostat k občanům? Prosím o jejich zaslání všem polit. stranám a zároveň vyzvat ke spolupráci.Prosím p.Ivo Davida o účast v DVTV u pí Drtinové s tím, že tyto myšlenky předestře a vyzve občany k aktivitám vedoucím k založení Východoevropské armády V4 a Rakouska,Bulharska a Rumunska a vyzve k založení DOMOBRANY a k ukončení členství v NATO

  OdpovědětSmazat
 7. Šiřme tento článek!

  OdpovědětSmazat
 8. Oj, oj, pane dr. Petr Shnur, teprve ted jsem si vsiml Vaseho slavneho jmena. Vy jste z Hanoveru ?

  Pane dr. prosim o zastani ! Napsal jsem, ze nadrazi v Hannoveru je pohovneno od Islamistu, jako nadrazi Keleti v Budapesti.

  A CENZOR ten buldozer v divadle operety me okamzite smazal.
  On je mentalne jednoduchy, intelektualne zaostaly a ma stejny smysl pro krasno, (nadrazi v Hannoveru), jako Nemecky DOBERMAN, pri plneni povinnosti v Buchenwaldu.

  Pane dr. - ten CENZOR je nekvalifikovany..Jeho maminka a pan redaktor se spolu dohodli, a ted jsou na tom ctenari spatne.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 9. Mam za to, ze treba viac pisat o fasizujucom neoliberalizme, aby ludia konecne pochopili jeho zhovädilost.

  OdpovědětSmazat
 10. Musim sa pridat k povzdychu p. Vavlavikovej vyssie "Jak ale tyto myslenky dostat k obcanum?".

  OdpovědětSmazat
 11. K 14:51 a 16:35, což je podle všeho stejný komentátor: Máte samozřejmě pravdu a 15:11 je zcela mimo terč. Zde ale se nejedná o otázku spravedlnosti v případě odsunu sudetských Ňemců, ale jak máme čelit nastupující zakeřné totalitě. Nevím - jaksi se mi příčí medializovat tento článek u paní Drtinové - ta podle mně z období působení v ČT moc rozumu nepobrala a nedávno, když jsem sledoval její interview s Ringo Čechem mě připadalo, že sedí pořad v ČT. Jinak skromná troška do mlýna: němečtí fašističtí vojáci měli na opascích napsáno Got mit uns /Bůh s námi/. To by jaksi odpovídalo oné licence to kill a patentu na rozum WASP-u, čili paralela obou fašismů - toho, který skonal v roce 1945 a toho nově se objevivšího se nabízí hned u té licence to kill. Nyní jsem si vzpomněl na jednu přednášku jednoho moudrého člověka /jehož jméno bych tu nechtěl znesvětit/ po které jeden z diskutujících vyjadřuje názor, že v USA je fašistický režím. Tento moudrý člověk tento výrok popírá - v USA není fašistický režim. Nuž vycházeje z formálního hlediska - voleb, přítomností medií /které mimochodem v USA patří oligarchům/ by tomu tak bylo, ale jak se zdá ten diskutující měl skutečně pravdu. Teď doufám, že jsem se nedopustil hanobení mirumilovné demokratické země, jakou je USSA. Doufám totiž, že můj příspěvek smazán nebude. Jak vidíte věc s objevujícím se fašismem NWO není tak zřejmá, mnoho lidí není si této skutečnosti vědomo, jak to pramení i z reakce zmíněného moudrého člověka. Anebo tento člověk se pouze obával vyslovení toho správného názoru - co si ve skutečnosti myslí o USA - a jeho odpověd byla z důvodu této obavy dosti neurčitá?

  OdpovědětSmazat
 12. Fašismus je jen vyhrocená forma kapitalismu, který není schopen řešit jemu inherentní rozpory. Pokud existuje kapitalismus jako forma pohybu společnosti, je fašismus jeho nedílnou latentní součástí a nelze jej odstranit jinak, než odstraněním kapitalismu. Jiné řešení neexistuje. T

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.