Reklama

pondělí 9. května 2016

Západní fronta se opět stává skutečností

9. 5. 2016    zdroj
Tři divize, nikoli brigády
V předvečer 9. května ministr obrany potvrdil své rozhodnutí o vytvoření dvou divizí v Západním vojenském okruhu a jedné v Jižním. Nové divize, cituje TASS slova Sergeje Šojgu na selektorové poradě na ministerstvu obrany, jsou formovány jako reakce na narůstání sil NATO u ruských hranic. Budou vytvořeny do konce roku. Již nyní se zařizují místa jejich dislokace.


Vytvoření tří nových motostřeleckých divizí na západním směru oznámil Šojgu již v lednu. Vzniknou ve Smolenské a Voroněžské oblasti a v blízkosti Rostova na Donu. Ve Smolenské oblasti se bude divize pravděpodobně nacházet v okrese Jelni. Toto místo je zvláště památné díky bojům v létě a na podzim roku 1941, kdy byl nepřítel na dlouhou dobu zastaven na cestě do Moskvy.

Vojenští experti považují probíhající procesy za návrat k armádám, plukům a divizím poté, co za ministra Serdjukova byl učiněn pokus přejít téměř výhradně na princip brigádní organizace vojsk v Ozbrojených silách RF.

Západní směr výrazně posílil
"Interfax" upřesnil, že v roce 2015 bylo vedení 20. vševojskové armády přesunuto z Nižniho Novgorodu do Voroněže. Její součástí jsou samostatná brigáda téhož zaměření a dvě samostatné motorizované (brigády zaujímají střední pozici mezi plukem a divizí).

Zároveň byla obnovena 1. gardová tanková armáda, která má základnu v Bakovce v Moskevské oblasti. Zahrnula 4. Kantěmirovskou tankovou divizi a 2. Tamanskou motostřeleckou a také 6. tankovou a 27. Sevastopolskou motostřeleckou brigádu. To je považováno za rozvinutí dvou plnokrevných sloučení ve struktuře vojsk ZapVO (Západního vojenského okruhu). A nyní ještě dvě divize v ZapVO a jedna v Jižním vojenském okruhu.

Při stavbě řady objektů, potřebných pro nová sloučení v počtu 10 tisíc lidí v každém, jsou používány modulární konstrukce, z nichž se budovy postaví během tří až čtyř týdnů, a v případě potřeby mohou být rychle přemístěni.

NATO zadržuje Rusko jako světovou velmoc

Napětí se Západem roste již asi 10 let, což bylo zaznamenáno v únoru 2007 v Mnichově ve vystoupení V. Putina. Zaznělo v době, kdy Američané začali rozmísťovat na moři systémy protiraketové obrany a chystali se přejít k umísťování protiraketových raket v Evropě pod záminkou íránské raketové hrozby. Tři roky před tímto projevem se NATO rozšířilo a ve zrychleném řízení zapojilo do své struktury Bulharsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Estonsko. O rok později ještě Chorvatsko a Albánii. Zvlášť se zostřily vztahy Ruska s NATO v roce 2014 po nezastřeném vměšování se USA a EU na Ukrajině a po připojení Krymu k Ruské federaci.

Kontext oslav 9. května se výrazně změnil, tento rok je to pociťováno jasněji než předtím. V minulém roce zaznělo mnoho prohlášení, jako například učinil v předvečer nový velitel sil NATO v Evropě generál Skaparotti: "před námi je Rusko, které usiluje se znovu polohovat do role světové mocnosti" a je nutno "aktivně pokračovat ve vojenské činnosti při zadržování Ruska."

Západní směr se zdál být dlouhou dobu po rozpadu SSSR, dokonce asi i většině odborníků, potenciálně nejméně nebezpečným. Znepokojoval a prokazoval existenci skutečné hrozby jih, jihovýchod. Proto zmínka o NATO ve Vojenské doktríně Ruské federace v roce 2010 jako o jednom z "hlavních vnějších vojenských nebezpečí" byla chápána mnohými pozorovateli s údivem, ačkoli byl uveden dostatek argumentů. Nyní byly rozvinuty tyto teze v nové verzi dokumentu a samotná realita je potvrzuje.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

35 komentářů :

 1. válka s ruskem je nevyhnutelná. usa to zkoordinují tak, že muslimové ochromí evropu a současně donutí pobaltské státy zaútočit na rusko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A dnes bude těžká, těžší než před pár lety. Dějiny se opakují! Jak řekl správně George Patton, zničme je včas, dokud jsou slabí, v budoucnu budem litovat! A taky že jo ...

   Smazat
  2. Za války Patton sice respektoval odvahu a bojovou zdatnost německých vojsk – především ve srovnání s kvalitou některých amerických spojenců – přesto ale ani on neunikl nenávistí nasáklé válečné propagandě, zosnované cizími vládci amerických médií. Považoval Německo za hrozbu americké svobodě a nacionálně socialistickou vládu za obzvlášť odpornou instituci. Proto neustále mluvil o touze zabít co možná nejvíce Němců a v podobném duchu vedl i své jednotky. Tyto krvelačné tirády mu vynesly přezdívku „Krev a kuráž“ Patton.

   Teprve s koncem války a během své funkce jako velitel americké okupační zóny v Německu – a poté, co poznal jak Němce, tak americké „šlechetné sovětské spojence“ – Patton pochopil skutečnou povahu situace a jeho postoje se postupně začaly proměňovat. Ve svém deníku a v četných dopisech rodině, přátelům a mnohým vojenským druhům či vládním činitelům neváhal projevit své nově nabyté poznání a obavy o budoucnost. Jeho deník a dopisy byly v roce 1974 vydány nakladatelstvím Houghton Mifflin Company pod titulem The Patton Papers.
   Několik měsíců před koncem války si generál Patton uvědomil, jak obří nebezpečí pro Západ představuje Sovětský svaz a rozhořčeně se vzpěčoval rozkazům k zastavení postupu své armády a čekání na to, až Rudá armáda obsadí rozsáhlé oblasti Německa, Čech, Rumunska, Maďarska a Jugoslávie, jichž mohli Američané snadno dosáhnout před Sověty.
   V předvečer německé kapitulace 7. května 1945 se Patton v Rakousku setkal s americkým ministrem války Robertem Pattersonem. Generál byl hluboce znepokojen sovětským porušováním vymezených demarkačních linií, oddělujících sovětské a americké okupační zóny. Také se hrozil plánů vlády na okamžitou částečnou demobilizaci americké armády. Pattersonovi Patton řekl: „Udržujme naše boty naleštěné, bodáky nabroušené a ukazujme se Rudé armádě jako ztělesnění síly. Jedině takovému jazyku rozumí a uznávají jej.“
   Patterson odpověděl: „Georgi, byl jsi všemu příliš dlouho moc blízko, takže jsi ztratil přehled o situaci ve větším měřítku.“
   Načež Patton oponoval: „Situaci rozumím dobře. Jejich (sovětský) systém zásobování nestačí k tomu, aby je udržel bojeschopné v případě tak závažné akce, do jaké bych je dokázal dostat. Mají slepice v kurnících a stáda dobytka – tak vypadá jejich zásobování. V boji, do jakého bych je byl schopen uvrhnout, by mohli obstát tak pět dní. Pak už by nesešlo na tom, kolik milionů vojáků mají a mohl bych vám dát Moskvu, pokud byste o ni stáli. Při postupu žili z dobývané země a při ústupu by už neměli z čeho brát. Nedávejme jim čas na obnovení zásob. Pokud to uděláme… tak jsme sice porazili a odzbrojili Němce, ale Evropu neosvobodili a válku prohráli!“

   Smazat
  3. Děkuji, teď vím, že Pattona budu do konce života nenávidět.........oni Němci ve fašistickém Německu byli poslední slušný národ v Evropě? Oni nás Sověti neosvobodili, oni nás zhltli? Okamžitě napadnout dosavadního spojence, po boji proti nacistickému Německu? No bezva, paráda, jdu blejt.....

   Smazat
  4. Patton byl stejný nacista,jako ti v Německu a stejný pomatený válečný štváč,jako tichle jeho dementní advokáti a obdivovatelé,třesoucí se nedočkavostí,kdy NATO vyrazí na ten svůj "Drang nach Ost",ano dějiny se opakují a to by si právě oni měli zapsat za ty svý špinavý uši....
   USA/NATO poslaly do Pobaltí bídně vyzbrojených 4.000 muklů,což je asi tak pluk....Rus staví jako reakci 3 motostřelecké divize,každá tedy cca po 8.000-10.000,nebude na nic čekat a rok 1941 nepřipustí....

   Smazat
  5. Patton byl vymytá palice.

   Smazat
  6. V něčem jistě - třeba jak si namlouval že je převtělený Hanibal apod. Ale politicky mu pacholkoj tak nějak pálilo! Pattonova naléhavá a prorocká slova však u Pattersona a dalších politiků nepadla na úrodnou půdu a jen na jeho smýšlení upozornila cizácké spiklence, tahající z pozadí za nitky v New Yorku, Washingtonu a Moskvě.
   Čím důvěrněji Sověty poznával, tím pevněji byl Patton přesvědčen, že správným postupem bylo zadusit komunismus tady a teď, dokud se nabízela příležitost. Později v květnu 1945 se zúčastnil několika setkání a společenských akcí s předními důstojníky Rudé armády, při nichž je pečlivě pozoroval a hodnotil. Do svého deníku si 14. května zapsal: „Nikdy předtím jsem v žádné armádě, včetně německé říšské armády roku 1912, neviděl tak tuhou disciplínu jako v ruské armádě. Důstojníci až na několik výjimek působí dojmem nedávno zcivilizovaných mongolských banditů.
   Jak poznamenal 14. května ve svém deníku Pattonův pobočník generál Hobart R. Gay: „Veškeré jejich (ruské) konání v sobě neslo nádech mužnosti a krutosti.“
   Přesto si byl Patton jistý, že tehdy Američané mohli komunisty na hlavu porazit – ale později už dost možná nikoliv. 18. května zapsal do deníku: „Dle mého soudu by americká armáda v současném stavu mohla Rusy porazit velice snadno – navzdory své dobré pěchotě totiž mají Rusové slabiny v dělostřelectvu, letectvu, tancích a znalostech využívání kombinovaných vojsk (combined arms), zatímco my ve všech třech oblastech vynikáme. Pokud máme svést s Rusy válku, dříve by bylo lépe než později.“
   O dva dny později se se svými obavami svěřil v dopise své ženě: „Pokud s nimi máme bojovat, teď je vhodná doba. Odteď budeme jen a jen slabší a oni silnější.“
   Když tedy takto poznal a zhodnotil sovětskou hrozbu a volal po politice, která by osvobodila celou východní Evropu z komunistické nadvlády za vynaložení podstatně méně americké krve, než jí bylo prolito v Korei a Vietnamu a která by ostatně oběma těmto válkám – nemluvě pak o možné 3. světové válce – předešla, dozvěděl se následně Patton o skutečné povaze národa, v jehož zájmu byla 2. světová válka vybojována: Židů

   Smazat
  7. Tak Patton byl typický Američan .. představa, že rusové potřebuji k vedení boje zásobování helikoptérama shazujícimi hamburgry je pochopitelně uplně mimo mísu. Jiný Američan (jméno mi vypadlo ) poznal, že čím chudší země, tim efektivnější armáda. (viz Vietnam, Korea .. Japonci ).
   Jim stačí(lo) k vedení boje málo. když nebyly slepice vařili kopřivy. ale pořád šli vpřed.
   Koloděj

   Smazat
 2. Hlavně ať si to zkoordinují doma. Aby je tam neochromili černoušci a i jiní, už jsou dost naštvaní z té emerické svobody a demokracie. Ono něco jiného je chtít a něco jiného moci. Já bych toho chtěl...

  OdpovědětSmazat
 3. Na vojně nám říkali, že útok na pozice nepřítele má být vždy veden jednotkou o řád vyšší, než jakou jsou pozice nepřítelem bráněny. Za předpokladu nasazení pouze kovenčních zbraní srovnatelné úrovně. V praxi to znamená, že na pozice bráněné družstvem má útočit alespoň četa. Na četu rota, na rotu prapor a na prapor pluk. Při početnosti ruské armády a při faktu, že většina západních zemí se vzdala všeobecné branné povinnosti jsem přesvědčený, že útok na Rusko může zahájit jenom naprostý idiot, nebo sebevrah. Západ dnes nemá žádné zálohy. Po vyčerpání současných "profesionálů" nebude mít koho mobilizovat.Pokud se dají masy Rusů do pohybu, nikdo je nezastaví. Ani Američané, kterým činí značné problémy jenom přesun několika transportérů napříč polovinou Evropy. To by si měli uvědomit především ti, kteří tak horlivě bojují za rozšiřování americké vojenské přítomnosti na hranicích s Ruskem. Nedrážděte ruského medvěda. Až ho vydráždíte k reakci, bude pozdě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už si představuji, jak odhodlaně pokládají životy za "evropské hodnoty" a americké zájmy!!!

   Smazat
  2. ..."na vojně nám říkali.."

   Zrušení povinné zákl.voj.služby nejen v ČR, ale i v takovém Německu, mělo jeden hlavní cíl:

   Oslabit obranyschopnost státu a plně se podřídit zločinnému vedení NATO.
   Členové jednotlivých států hrají v tomto pokryteckém spolku pouze roli užitečných idiotů a dodávají vojenským "misím" zdání legitimity.

   Je také absurdní,
   že před rokem 89 měla armáda ČR desítky vojenských útvarů, rozmístěných strategicky po celém území státu a v dnešní době, při počtu cca. 22 000 vojáků z povolání, jsou náklady na provoz násobně vyšší a ještě se požaduje navýšení.
   Prostě: hnus !

   Smazat
  3. Jo, jo...ach jo. To je naše bolest. Že naše armáda prodělala proměnu ve (ačkoliv vynikající) expediční sbor pro zahraniční operace....a dílem také v hrstku dalších vojáků ku pomoci při povodních a v tom nejhorším případě jako policejní síly při nějakých nepokojích. Na vojně jsem sice nebyl, ale po práci v jednom vojenském zdravotnickém zařízení, jsem si začal našich vojáků vážit (až na některé, tak povětšině ano, tedy až na pár vygumovaných blbů, kterých se dá najít v každém oboru lidské činnosti tu více, tu méně). Jeden z těch blbů mi vyhrožoval, že mě bude sledovat "Vojenské obranné zpravodajství", což se nakonec bohužel stalo. S těmi normálně myslícími vojáky jsem vedl rozsáhlé debaty na témata našich zálib. Někteří mě naočkovali zájmem o vojenskou historii - na toto téma také probíhala řada diskuzí. Víte..., mě se líbí stará vojenská technika a staré zbraně více než ty nové, moderní. Teď už se o to zajímám málo, ale kladný vztah k tomu stále v sobě mám. Stále mám ale v sobě pocit hluboké křivdy, které jsem se doposud nezbavil. Chápe to někdo? Někdo normálně myslící? Víte...., měl jsem tam nízký mzdový základ a dělal jsem zdravotního maséra za nějakých 10 000 čistého (+/-), tohle dokáže člověka opravdu naštvat, že po tom ještě po něm někdo jde, že prý může vyzradit něco, co sám třeba ani neslyšel, nezná. Kdybych byl na nějakém významném postu, tak bych to možná ještě chápal, ale vždyť jsem "úplné nic". Co se týče "strachu" našich operativců ze stahování věcí z údajně závadných webů, tak zatím je zde demokracie...a pokud to nepoužívám proti nikomu, nešířím dál, jen pro vlastní potřebu (třeba DOTU nebo koncepci sociální bezpečnosti), tak jim to může být úplně jedno a číst si můžu co chci a seznamovat se s čím a s kým chci. Tohle už přesahuje veškerý rámec normality (ne z mé strany). Neodpustil jsem to, protože tohle je opravdu sviňárna, tohle se mezi slušnými lidmi NEDĚLÁ. Líbí se mi lidi z ministerstva vnitra, nikdy mi neublížili, dalo se s nimi také hovořit o ledačems. Od vojáků se mi Nikdo ani neomluvil. Kdosi mi akorát vzkazoval, prý jsem pro ně "malá ryba"...Jaká malá ryba ?! Sledovali mne do loňského května 2015. Tohle nikdy nepochopím. Píši to proto, že je nejprve potřeba zamést před vlastním prahem a schody se vždycky zametají ze shora! Je hezké, že tu je příklon k něčemu, co by se dalo řešit na mezinárodním poli, ale nejprve začněme u sebe doma. A pořádek je potřeba udělat i v některých tajných službách. Začněme doma. Rozumní politici by se o tohle měli zasazovat. Choďte za vašimi politiky, které jste volili, ať něco dělají, vždyť mají svá setkávání s voliči...Tak něco dělejte a vykašlete se na dění ve světě, začněme si dělat pořádek doma! Přeji všem dobrým lidem dobré a darebákům to, co si zaslouží...Jáchym

   Smazat
 4. USA chce všude všechno rozrejpat a zustat schovaná za velkou louží ale to snemuže podařit,jsou najivní jak malé děti.Žijí v 20 století.

  OdpovědětSmazat
 5. Tak, teď jen čekám, až se ozve nějaký pan „Moudro“ a začne tady psát, jak je Rusko agresivní, když přemisťuje jednotky na svém vlastním území v situaci, kdy má za hranicemi vojska z druhé strany planety.....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebojte se, takových pitomců se u nás najde dost. Sám jich osobně pár znám, jsou z Brna a jedno mají společné. Po roce 1989 svorně odevzdali průkaz KSČ a mají modré knížky. To jsou dnes ti největší rusobijci.

   Smazat
  2. 7:22 já bych jenom kritizoval, že Rusko se projevuje stále militantně. Tak, jak to bylo vždy. Jakoby nemá co jiného nabídnout.
   A ohledně srovnání vojsk na jedné a druhé straně hranice (RF a NATO). Najděte si počty třeba techniky a nebo vojáků NATO v Evropě a v blízkosti ruských hranic, a potom si znovu přečtěte tento článek o dalších třech divizích - a nezapomeňte to spočítat a trochu srovnat.
   Rusko je militantní až běda.

   Smazat
  3. NATO je agresivní pakt a jeho armáda)y jsou podle toho mobilní, početně silnější než vojska Ruské federace, mají propracované logistické zázemí připravené na velkou agresi, posilují svá vojska u ruských hranic atd. atd. - Takže, milý příteli 8:16, - Rusové ukazují, že v případě agrese proti nim dostane agresor silně na držku. A to se agresorovi nelíbí, on by chtěl do Ruska vniknout jako po másle. A vy, příteli, na NATOidní propagandu skáčete jako myška na špek. Jestli věříte tomu, že Rusové mají převahu, tak se mýlíte. Oni jen ukazují, že případný konflikt s nimi bude i konec USA a zemí NATO. Je to militarizace, jistě - ale co "naše" strana? Ta není militantní? Ta není agresivní? Ta nechystá útočnou kořistnickou válku? Pavel P.

   Smazat
  4. Pane z 8:16,je vidět,že jste vůl a mainstreamová propaganda a přípravy na válku s Ruskem vám chutnají.
   Doufám,že se taky přidáte,až to ti pomatenci rozjedou,vás takové budou potřebovat a protože jich bude potřeba hodně a stále ubývají,bude se počítat každý kus....

   Smazat
  5. pro 08:35 a 10:04 .... o jaké proamerické propagandě to tady mluvíte ? Vždyť právě naopak já kritizuji ve svém příspěvku v 8:16 ruskou propagandu, která nám stále dokola podsouvá militantní reklamu na sebe sama. Podívejte se stačí jenom na tento portál - kolik zdse bylo článků o ruské armádě, jaké má úžasné tanky, nejlepší letadla atd .. I dnes v tomto článku o nic jiného nejde. Platí to hlavně pro jejich místní ruské obyvatelstvo - ale proč to proboha přejímáte bez výhrad i zde u nás ? Máte rád militantní národy ? Nemáte ? Tak proč to těm Rusům žerete ?

   Smazat
  6. 12:36
   Máš mozek? Když tvůj soused nakoupí zbraně a pomlouvá tě kde může, protože má zálusk na tvůj barák pole špajzku..., protože sám svoje už vyčerpal, ty budeš jen čumět, abys nebyl militant? Nevidíš, kolik těch "sousedů" už zplundroval? Jsi blb

   Smazat
  7. Rusové nejsou militantní. Oni však musí ukázat svoji schopnost ubránit se a dát najevo, že každé napadení bude stát agresora kejhák! To je podstatný rozdíl oproti militarismu NATO. T

   Smazat
  8. Probuzený: a všiml sis, že Rusové napadli v Evropě sousední stát ? Neoznačení ruští vojáci na východní Ukrajině Ti nic neříká ?? O jakém agresorovi nebo zloději to mluvíš ? Kdo tady něco za posledních 70 let ukradl, tak to byli právě Rusové v případě Krymu. Kdyby jim gto někdo sežral, tak alespoň nějaký jiný stát to uzná, ale to se nestalo -- takže to byl skutečně průser Rusů.

   Smazat
  9. 8:16, 13:55
   Mně už je teď jasné, že jsi vypatlaný idiot.

   Kdyby tví kámoši ukronáckové nezačali dělat pochodňové průvody na nichž vyřvávali, že všechny Rusy pozabíjí, asi by se nic nestalo. Nicméně chápu, že imbecilovi tvého ražení to nějak uteklo,Pepku.

   Smazat
  10. ...zrovna teď se v Gruzii vykládají z lodí Abramsy,prý na cvičení,které tam už samozřejmě zůstanou....

   Smazat
  11. Pro Anonyma 8:16 resp. 12:36
   Veškerá militantnost Ruska spočívá v jejich příslovečné odpovědi Američanům: "Chcete válku?
   Tak se dobře oblečte a připravte se na nejhorší!"
   A Tebe samotného bych okomentoval slovy:
   "Pokud chce někdo mít mermomocí zavřené oči, neotevírejme mu je! Dříve či později tvrdě procitne, až narazí a upadne. Otázka je, zda potom ještě bude schopen vstát!"

   Smazat
  12. Krym byla autonomní republika, která se přidala k Ukrjaině v době, kdy v Rusku hrozil neobolševický převrat a obnova břežněvovské politiky. Ukrajinci Krymu postupně ubírali pravomoci. PPO nacistickém převratu v Kyjevu nastalo na Ukrjaině b-e-z-v-l-á-d-í, jen hordy nácků vyhrožovaly Rusům, stříleli je a upalovali jen za to, že chtěli federativní uspořádání! Rusové na Krymu si to nechtěli nechat líbit a pod ochranou stávající ruské posádky, umístěné na Krymu podle mezistátní smlouvy, uspořádali lidové hlasování, které rozhodlo o navrácení statusu autonomní republiky a o odtržení od fašistické Ukrajiny. Zároveň rozhodli o připojení k Ruské federaci. V ní Krymu zůstává status autonomní republiky s velkými pravomocemi a samostatností. Krym byl vždy ruský, jezdili se významní ruští intelektuálové a car tu měl své letní sídlo. Kdo tvrdí opak, je vylízaná americká palice, která z historie neví ani zbla. Květa

   Smazat
 6. 7:30
  Prej je v pripade valky povede Stetina a zálohu mu budou delat Janda s Pesczynskim. A vzadu je bude povzbuzovat duhovy Putna s pokrikem "Hrr na ne!"

  OdpovědětSmazat
 7. 7:30
  2. světová skončila v roce 1945, v případě, že ti to ušlo. Dnes je 2016. SSSR už zanikl, takže ty opisy odněkud si můžeš odpustit.

  OdpovědětSmazat
 8. "Libovolná válka proti Rusku bude na americkém území" - zajímavý rozhovor s Jakovem Kedmi (bývalý šéf izraelské tajné služby): https://cont.ws/post/262725

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to také logické, Američani nesmí ani doufat, že válčiště bude zase jen v Evropě a oni budou schováni za oceánem a nijak se jich to nedotkne. Nemohou ani doufat v pouhou klasickou válku, ta budoucí bude pochopitelně jaderná a lidi stále ještě dostatečně nechápou devastující účinek těchto zbraní.

   Smazat
 9. no je fakt,že jsme třetí generaci od války,agresivního frustrovaného masa v zaostalých státech a biorobotů u nás si parazit vypěstoval dost.jenomže i multikulti má dvě strany mince...


  OdpovědětSmazat
 10. Jen se směji,když čtu ty úžasné články vyzdvihující " prozíravost Pattona a jeho myšlení. Chci jen v krátkosti k tomu podotknout, že Patton nebyl nic jiného, než americkou nabubřelou propagandou pomatený Američan. Je historicky zaznamenáno, že nabízel Trumanovi ( možná se pletu ve jménu ), že je nutné využít umu divizí SS, vyzbrojit 3 divize SS a s jejich pomocí by do měsíce dobyl Moskvu. On ten hlupák, který byl americkým zrádcem stejně jako jsou Američané celých sto let (svého spojence bodnou kdykoliv do zad stejně jako Turci kdykoliv ucítí získat pro sebe výhodu )si myslel, že Sověti se jim budou bez boje vzdávat jako to dělali Němci. Ta hloupá slova o jejich vojenském neumění plynula jen z toho, že nikdy nebojoval s Žukovem, Čujkovem a ostatními. Žukov by si s ním utřel zadek za týden bojů a nahnal by ho v Normandii tam odkud připlul. Sovětská armáda byla tak rozjetá a zkušená, že proto Američtí politici zadržovali nadutého Pattona, aby se Stalin nenasral a Žukov se nezastavil až u Gibraltaru. Nikdo by je tehdy nedokázal zastavit. A jeho kecy o zásobování? Celá východní Evropa by tehdy okamžitě zásobovala Rudou armádu jak potravinami, tak municí a PHM. Patton byl typický americký hlupák, který neměl ani tušení o politických náladách Evropy té doby a o vojenských schopnostech Rudé armády. Malý příklad o myšlení Američanů té doby. V Německu se na nebi setkal nejlepší sovětský stíhač Ivan Kožedub s dvěma americkými stíhači na P 51 Mustang, kteří byli skálopevně po Americku přesvědčeni o své nadřazenosti a chtěli hloupého ruského Ivana vyprášit na jeho " ubohé " Lavočce LA-7. Dopadlo to tak, že Kožeduba nasrali a on je oba sundal z nebe. A stejně by dopadl nabubřelý Patton s Žukovem. Sovětští dělostřelci a tankisté by je vyprášili tak, že by v Normandii nestačili skákat do Atlantiku. Možná je škoda, že to Patton nezkusil. Vše by mohlo být jinak. Německo by nám i SSSR muselo zaplatit válečné škody, Merkelová by dnes nedevastovala Evropu muslimským xindlem, Němci by dodnes museli makat jak barevní a my se dnes nemuseli dívat, jak nám všichni ti Bakalové, knížata a další šmejdi pod rukama rozkrádají republiku, kterou naši předkové tři sta let budovali.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.