Reklama

.

.

sobota 28. května 2016

Že je to proti slušnosti a právu - to nikomu nevadí. Jedou v tom všichni, politici a církev nevyjímaje. Charakter a morálka šly do pryč! Ona vlastně ani žádná nebyla.

Jiří Baťa
28. 5. 2016
Přišel mi nevyžádaný email s tématem, které je sice staršího data, nic méně i dnes stále aktuální a předmětem zájmu jak politiků, tak občanů a hlavně církve. Přesněji řečeno, dostal jsem takový krátký materiál z dílny investigativního novináře pana Josefa Klímy o církevních restitucích. Je ovšem staršího data, ještě z dob, kdy restituce nebyly schváleny a na Pražském hradě seděl Václav Klaus, jeden z těch, kteří mají s restitucemi hodně společného.


Není od věci připomenout, kteří další v tom „jedou“: vedle Klause, který to všechno definitivně „pohnojil“ to byl předseda vlády P. Nečas (ODS) a jeho vláda, z nichž především nejhorlivějšími byli ministři Schwarzenberg, Kalousek (oba TOP 09) a celá plejáda ministrů za ODS, TOP09 a VV, včetně pozdější LIDEM, tedy představitelé pravicových politických stran, kteří se tak ne jen z hlediska práva, spravedlnosti významně, neřku-li bojovně zasloužili o protlačení a schválení církevního restitučního zákona. Zákona, který ani dnes nedává klidného spánku postiženým občanům, představitelům města a obcí, některým (žel není jich mnoho) politikům, ale světe div se, ani představitelům církve. Ta ovšem ze zcela jiných důvodů.

Josef Klíma ve svém článku sděluje nejen své pocity, ale i skutečnosti, které se v době projednávání restitučního zákona odehrávaly. Není pochyb o tom, že jeho pocity byly oprávněné, protože se nakonec skutečně prokázaly jako relevantní a pravdivé. Jenže... co je nám to platné, když schválené církevní restituce nebyly ve skutečnosti to, co deklarovali pravicoví politici tedy, že se jedná o vrácení majetku, který patřil církvi a to pod heslem „Co bylo ukradeno, musí být vráceno“! Už toto heslo bylo nevěrohodné, protože bylo a je dostatek důkazů, že všechen vrácený, resp. nárokovaný majetek ani zdaleka církvi nepatři, neboť církev poukazovala na majetek, který ač nebyl její, si na něj drze dělala zálusk, potažmo nárok. Nakolik byla katolická církev v ČSSR bohatá, je otázka, ale podle požadavků, které církev vznášela se zdá, že církev v ČSSR byla jedna z nejbohatších v Evropě. Skutečně?

Nabízí se otázka, zda je možné katolickou církev co do pomyslného majetku a postavení ve státě u nás v letech 1945 až 1989 srovnávat např. s katolickou církví ve Francii? Zcela jistě ne a přesto se francouzská katolická církev nechovala tak nekřesťansky hrabivě a hamižně, jako církev v Česku přesto, že Francouzská občanská (nikoliv tedy komunistická) revoluce a později pak vyrovnání r. 1905 vzaly francouzské katolické církvi prakticky úplně vše a vráceny jí pak byly, až na výjimky, jen kostely a kláštery a to nikoliv do vlastnictví, ale jen do užívání.

Žádná pravicová vláda ( za vlády de Gaulle, Giscard d'Estainga, Chiraca, Sarkozyho) katolické církvi nic víc nevrátila, ani jediný hektar polí či lesů, nedala jim ani frank na platy církve pro kněží. Byli snad tito pánové nedemokraté, či dokonce komunisté? Samozřejmě, že ne, ale morální přístup představitelů francouzské církve nebyl tak nemorálně posedlý a chamtivý v touze po majetku, penězích a moci, jako si nárokuje česká katolická církev, resp. její představitelé. Asi je to tím, že naši církevní představitelé nejen podlehli, ale za své si vzali či převzali rétoriku pravice, která do světa vytrubovala neřesti a zločiny, které spáchali komunisté na církvi, kněžích a věřících a že se tedy musí spravedlivě „zahojit“ znovu nabytím majetku, peněz a moci“ dříve, než bude církev definitivně odstřihnuta od státního cecku, ze kterého i přes postupné vracení majetku a vyplácení peněz jako náhradu, každoročně vysají téměř dvě stě milionů korun na platy kněží apod.

O morálním profilu a charakteru dnešních představitelů církve si lze učinit názor, který by si za jistých okolností (pokud by uznávali čest, svědomí, kněžské postavení) za rámeček zcela jistě nedali. To proto, že Federální shromáždění ČSFR 1. srpna 1991 schválilo „výčtový zákon“, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností." Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku. Z toho vyplývá, že úplné vypořádání poměrů a vztahů státu s církví římskokatolickou proběhlo už dne 1.8.1991 !!! Ovšem farizejství, nečestnost, lži, nepravdivá tvrzení a překrucování skutečností, spolu s touhou po osobním prospěchu, po nesmírném bohatství (movitý i nemovitý majetek, peníze) vedly církevní papaláše spolu či za podpory pravicových politiků na cestu když ne dokonalé krádeže za bílého dne, pak jistě k neoprávněnému se obohacení, coby českým státem velkoryse darované (na základě falešných tvrzení a důkazů) majetky včetně peněz.

Jestliže se na těchto zločinných transakcích kromě představitelů katolické církve podíleli i pravicoví politici (viz výše) včetně V. Klause tím, že zákon o církevních restitucích nejen morálně podporovali, ale přímo jej možno říci i nedemokraticky protlačili, pak nemůže být pochyb, že tato mimořádně náročná podpora nebyla těmito politiky jen jejich osobní záležitost „morálního vyrovnání se s křivdami na církvi, spáchaných v dob vlády komunistů“, jak to na veřejnost proklamovali. Až tak uvědomělé a morálně hodnotné politiky při nejlepší vůli na politické scéně nenajdet z čehož tedy logicky vyplývá, že těch několik desítek věrných pravicových politiků (z nichž zcela určitě ne všichni, spíše většina nejsou nábožensky založeni, protože by se spíše hlásili ke KDU-ČSL), museli být nějak motivováni. No jak jinak, než penězi, případně jinými, naturálními sliby. K tomuto naprosto logickému závěru (v lepším případě podezření) se nabízí velmi jednoduché matematické počty :

- církvi měl být vrácen majetek v hodnotě několika desítek miliard korun, z náhrad za nevrácený majetek pak další desítky miliard, z čehož se každým rokem vyplácí kolem 2 miliard. Uvědomíme-li si, že 2 miliardy korun českých jsou ve skutečnosti dva tisíce milionů , pak slíbených nějakých sto milionů korun pro, s nadsázkou řečeno, restitucemi spřízněnými dušemi pánů politiků je pro církev naprostá prkotina. Ne tak pro pány lobbující politiky, byť ani pro ně dnes už milion korun není či nemusí být žádný majlant. Nicméně za pár kapek potu, několik lživých slov a drsných pomluv se jim to určitě vyplatilo. Že to nikdo nepřizná, je nabíledni, že se to dá těžko prokázat jak by smet, nicméně podezření, pokud není vyvráceno, nadále trvá!

O zvrácenosti tohoto zákona nelze pochybovat (tedy kromě církve a těch, kteří se „morálně“ zasadili o prosazení a schválení tohoto zákona). „Co bylo ukradeno, musí být vráceno“, razili pravičáci v době, kdy se o církevních restitucích vedli úporné (slovní) boje. Nepochybně na tomto sloganu trvají i dnes, ale otázkou zůstává, jak budou řešeny případy, které prokáží nároky na majetek a peníze, na které nemá církev nárok. Budou se také řídit (ohánět) heslem, že „co bylo ukradeno, musí být vráceno“? O tom, že takových případů bude víc než dost není pochyb, už dnes si totiž církev nárokuje i to, co jim evidentně nepřísluší. Ovšem drzost, případné podvody, lži atd., ani představitelům církve nejsou cizí, pokud z toho mohou něco pro sebe (resp. církev) vytlouci. Nic ne tom nemění fakt, že jak z Božího desatera vyplývá: nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví, nepožádáš statku bližního svého je k pravdě a spravedlnosti paradoxně vyzývá sám Bůh.

Nicméně, pan Josef Klíma ve své výzvě, která jak výše zmíněno je staršího data, tedy z dob ještě neschválení zákona o církevních restitucích, významně apeluje na občany s upozorněním, že jednání, kterého se dopustili pravicoví politici lze klidně považovat za vlastizradu a měli by být trestně stíháni. Bohužel se kodifikované pojmy v našem trestním řádu jako vlastizrada, podněcování k válce apod., staly pouhou slovní hříčkou a jediný, kdo by za takového vlastizrádce měl být považován a stíhán je, z pohledu ultrapravičáků, pražské kavárny, pravdoláskařů a havloidů prezident Miloš Zeman. Pan Klíma na závěr znovu vyzývá, nabádá a apeluje na občany České republiky celou řadou výzev:

Braňme se občané !!! Zabraňme darování majetku a stovek miliard církvím!!! Zabraňme největšímu tunelu od dob velké privatizace!!! Zabraňme darovaní nemovitostí a pozemků, které jsou zatím ještě majetkem našeho státu, cizí mocnosti – Vatikánu. Nenechme „vlastizradu“ našich státníků a politiků, prezidenta Klause nevyjímaje, nepotrestanou!!! Tato ohavná zrada, i s úmyslem promyšleného jejich sebe obohacení, jim nesmí projít!!! Za zradu a zneužití svého postavení a pochybení při správě veřejného majetku, musejí být potrestáni!!! Jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého nečeského subjektu! Češi, občané, voliči, musíme se postarat o jejich potrestání, nesmí jim tato zrada a jednání proti zájmu nás všech, projít!!! Stop církevním restitucím!

Od té doby nejen že byl zákon o církevních restitucích schválen, restituce se realizují, přičemž dochází k různým nezákonnostem a nepravostem, ale hlavně: co se od té doby s nesouhlasem s restitucemi změnilo? Levicová vláda ČSSD když šla do voleb, ale i po svém vítězství slibovala, že se postará, aby se zákon o církvní restituci znovu otevřel, že se bude zákon revidovat, aby se dosáhlo spravedlivějšího řešení atd., ale neděje se nic. Co horší, ani občané se nijak neprojevují přesto, že s restitucemi (spíše slovně) rovněž nesouhlasí. Letargie, nezájem, neochota, lenivost, bojácnost?

Co je hlavním důvodem, že lidé nevyjdou do ulic přesto, že si jsou vědomi, že církevní restituce jsou nespravedlivé? Že nás občany okrádají o peníze, které tak strašně chybí jinde (přičemž jim, církvi, rozhodně ne)? Proč např. v mnoha městech Francie demonstrují sta tisíce občanů jenom proto, že se jim nelíbí nový zákoník práce, kde jdou do stávky i pracovníci a zaměstnanci jaderných elektráren a další, zatímco u nás se nadává u piva, drbe na pavlačích, v parcích nebo v práci? Co výzev, apelů, žádostí bylo vysláno směrem k občanům nejen ve věci církevních restitucí, ale i např. k postoji vlády k imigraci, průjezdu vojsk armád NATO a USA po území ČR, proč se lidé nebouří, když rádoby podnikavec Bakala vytuneloval OKD a vystavil tisíce horníků na pospas osudu? Tak je možné klást řadu dalších nezodpovězených otázek, které se nás občanů bytostně či bezprostředně dotýkají, mnohdy jsou v našem životním zájmu. Můžeme o sobě prohlašovat, že jsme vlastenci, jako byli naši předkové, kteří se nebáli s holýma rukama, případně jen s klacky a vidlemi jít proti vrchnosti i za cenu, že budou tvrdě potrestáni? Nám něco takového nehrozí a přesto jen zbaběle tlacháme, nadáváme, planě vyhrožujeme, ale „skutek utek“!

V české společnosti existuje kromě oficiálních politických stran, hnutí, iniciativ a dalších uskupení i několik aktivních sdružení, které se snaží vyburcovat občany k činům, které povedou ke změně zprofanované, nekoncepční a neschopné politiky státu ku prospěchu všech poctivých občanů ČR. Je až trapné se stále opakovat s výzvami a žádostmi, ale další výzva k veřejnosti, jakkoli může být zase zbytečná, přesto se nabízí.

Občané, nebuďte lhostejní, projevte svou iniciativu a pomozte těm, kteří se za vás snaží naši společnost vyvést z nepořádku, pletich, lží, korupce, zločinnosti, nespravedlnosti, ze zneužívání moci, z ohrožení, že budeme vtaženi do válečných událostí, které chystají USA, NATO a EU válku protu Rusku. Pokud nemyslíte na sebe, myslete alespoň na své děti, vnoučata a jejich budoucnost! Na závěr jeden aktuální výrok Edmunda Burkeho:

„ K vítězství zla stačí pouze to, aby dobří lidé nedělali nic!“ Netýká se to i vás?


27 komentářů :

 1. Když víme,že katolickou cirkev ovládají sionisté,tak ta touha po majetku ani nepřekvapuje.
  Cirkevní restituce,jsou jasným dílem sionistů,jak ve vládě Nečase,tak v parlamentu i senátu.O Klausovi se vůbec nedá pochybovat,ten to překryl jarmulkou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale otázka zní jinak - a sice, proč lidi neudělají vůbec nic!!! Celá řada lumpáren a zlodějen už našim vládám a politickým šmejdům prošla, občané tím trpí, a nic!!! Správně se podívejme na Francouze, a občany jiných států, jak se dovedou rvát, když má někdo snahu je zotročovat a okrádat - třeba Řekové, a další. Jen Češi - nic - a nikdy nic! Jen žvásty, žvásty, a zase žvásty. Žvatlání pořád totéž a kolem dokola a každý den zas a znova, od slunka do slunka, a zatím vládní smečky lžou, kradou, a hlavně úplně pitomě rozhazují peníze, které všude chybí. Přidávají si jen sobě - jak je možné, že celých šestadvacet let lidi nesere, jak vysoké si nadělují platy -ze společného krajíce! Ten krajíc sežerou skoro celý vládní, politické, a trafikantské smečky,justice, a tisíce vyhryzů ve firmách se státní účastí, tisíce vyhryzů ve zdravotních pojištovnách kam platíme měsíčně dost peněz na to, abychom měli na opravy chrupu, nebo léky na chřipku apod. a všechno musíme znova platit keš u lékařů a lékárníků - jak to? Jak je možné, že ta verbež z pojišťoven rozhází všechny naše peníze na své pelechy a paláce a nikdo to nekontroluje? A když se jedná o rozšíření pravomocí NKÚ, aby směl kontrolovat hospodaření na všech stupních řízení a nakládání s veřejnými penězi, teda i obcí apod., zas je smečka šmejdů ze senátu proti - proč? Proč lotři, kteří nám tady vládnou, takhle sprostě zneužívají svých pravomocí, a my jen čumíme a nadáváme? Proč už dávno jsme si nevynutili možnost kontrol hospodaření s veřejnými penězi všude, kde se s těmito našimi penězi nakládá? Z čeho se zaplatilo těm dvěma prolhaným čubkám, které byly údajně "zadržovány" v Pakistánu přes půl miliardy??? Z čeho se to platilo, a proč jsme si nevynutili zdůvodnění? Namísto toho se to tajilo a tutlalo - proč? Přece když nemám peníze na sociální náležitosti pro slušné lidi, když nemám na pořádné důchody, ze kterých by bylo skutečně možné žít, nemohu platit za čubky s dobrodružnými sklony - tak by holt zůstaly v Pakistánu - no a co? Proč tohle dopouštíme, proč takové lumpárny dovolíme? Oni moc dobře vědí, že tady se jen nadávalo po hospodách, teď se ještě více nadává na diskuzích u internetu, kde zoufalci dřepí pořád, a ryčí a nadávají, a to taky je, a bude všechno. Je to jediná pokrytecká svoboda, kterou máme - plivnout si veřejně na prezidenta - ó to vzrůšo pro uťápnuté české trubky! Zcela správně nás vyhodnotil Kryl ... "a s hubou rozmlácenou, dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, ryjeme držkou v zemi!"... To je přesné a sedí to do nejmenšího detailu. Holt jenom ti "muslimaci" které nám mazaně předhodili k nenávisti, - na ty bychom dokázali vzít motyky, ale na politickou verbež, která nás dře jako pes čubku, vykořisťuje a podvádí, na tu jsme odjakživa krátcí.

   Vymazat
  2. 17:20-lidé sami od sebe se nespojí. Politický systém "demokracie" umí "prosít nahoru" jen strany a politiky neškodné. Co by škodily eliminuje medii, BIS, dehonestací, rozkladem zevnitř. Dokud nám nebude moc zle nebo se na občanské bázi našich národů nedomluvíme na poměrném zastoupení národů v parlamentu, bude nám vládnout minorita se zahraničními "loutko vodiči". Jednotlivé národy by si jistě pohlídaly původ svých vůdců. Proč asi komunisté a Klaus nezvolili zemské zřízení? Komunisté je nějaký čas formálně měli, pamatuji hraniční tabule na železnici mezi Moravou a Čechy. Též do konce evidovali v OP národnost, asi vadila při privatizaci.

   Vymazat
  3. Anonymní 17:20
   Snad jenom jedno vysvětlení k občanské apatii.Propaganga,komunisti prý byly špatný vládci,ale když vidíme co dělají naši kapitalisté od sametové,ještě větší hrůza.Nikde ani zmínka o lepší alternativě,ani zmínka o charismatických a charakterních vůdcích,takže občané nevědí jak dál.

   Vymazat
 2. VOBŘEZANÉ S VINĚ NEMAJÍ CO NA PRÁCI, A TAK POŘÁD DOKOLA VYSÍLAJÍ KOLIK BYLO ZNÁSILNĚNO ŽEN V BRAZÍLII
  kolik zastřelila us policie lidí za posledních pět roků se nedozvíte!!!
  ŠMUKOVÉ, ZEJMÉNA KULIDAKIS Z JUDE UNIVERS jako mantru pero do posluchačů čro a čt s ra čky, které nezkouší ani sionista šídlo, hvízdala nebo čulík!!!
  je potřeba znárodnit Terezín a uvést jej do provozu.
  Definitivní řešení je jediná cesta

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jdi už konečně s těmi rasistyckými kecy do řiti. Jsi zjevný imbecil, který tu nemá co pohledávat! Pavel P.

   Vymazat
  2. Typický troll, co chce poškodit tenhle web. Nejdřív sæm napíše do diskuse protižidovskou špínu a pak v zápětí nás všechny označí za "nácíky"! Tu svini až dostanu do ruky, tak mu nic nepomůže!

   Vymazat
  3. Typický troll, co chce poškodit tenhle web. Nejdřív sæm napíše do diskuse protižidovskou špínu a pak v zápětí nás všechny označí za "nácíky"! Tu svini až dostanu do ruky, tak mu nic nepomůže!

   Vymazat
  4. Jdi už konečně s těmi rasistyckými kecy do řiti. Jsi zjevný imbecil, který tu nemá co pohledávat! Pavel P.

   Vymazat
  5. Co to tu tapetuješ, magore modrobílej? Nebo rudej? Co je špína? Leda tvý maňasonoši za který se tu evidentně biješ! Si vo nich něco přečti, ty "trolle" (v tvým případě tam á být na místě prvního "l" písmeno "t"!) - http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Zidovska_nevyhlasena_valka_lidstvu.pdf

   Vymazat
 3. Jak vidno v 16:29 a 17 14, Nová republika je nejen oblíbeným plátkem komoušů a fanatických rusofilů, ale v neposlední řadě i nácíčků. Čím to asi bude?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty jsi ale blbec - stojí ti to pořád za to? Nestihnul jsi být první s tou stále stejnou sračkou? Tak když je NR tak špatný, a oblíbený plátek pro komouše, tak co sem lezeš ty, ty mizero? Pro tebe je to taky oblíbený plátek, jsi na článcích a diskuzích NR přilepenej denně jak hovno na košili a tím to dokazuješ! Tak přestaň nadávat, a urážet. Ty jsi fanatickej čtenář a diskutér právě tohoto serveru - jak to chceš zdůvodnit? Nebo podle tebe je normální flusat do sklenice, ze které denně piješ? Jsi jen obyčejná svině a vlezlá veš. Já například naprosto opovrhuju bulvárními články na Novinkách, a ještě více tou jejich perverzní ( stále stejnou) diskuzní sebrankou, která svým skuhráním v hojném počtu úplně ke každý pitomosti co napíšou, vydělává jim a Seznamu .cz na reklamách miliony, a přesně jen o tom to je, to vůbec není o politice a publicistice, ale o byznysu, o lidech, kterým smrdí práce, a pod pseudonymem "novinář" píšou bulvární sračky, a vydělávají na diskuzních trubcích. A protože je to hnusný, nic na světě by mně nedonutilo, abych se mezi tu smečku zařadil, házel tam perly sviním, a vydělával ještě větším sviním miliony.

   Vymazat
  2. 17:34

   Chci jen upozornit, demente, že vy, komouši a náckové, jedno jste. Jedna lůza. Já sem chodím si nad váma odflusnout, dát vám vědět co si o vás myslí většinová demokraticky smýšlející společnost, protože evidentně žijete ve svojí uzavřené bublině.

   A tobě v palici nestraší nic jiného, než že někdo jiný vydělává a vydělává víc než ty. Máš mozek totálně prolezlý závistí.

   Ty tvoje "perly" které údajně házíš mají být co?

   Vymazat
  3. Myslím, vobřezánku, že se blíží čas, kdy se přestaneš smát. Kdy zjistíš, že na tě ta tvá "většinová společnost" totálně sere. Že bude demokraticky spokojeně čučet na telku a hltat reklamy, až já budu sypat do komůrky krystalky a ty je čuchat! Tedy v tom lepším případě. V tom horším budeš zpopelněn bez předchozího uspání:)

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  5. Přes všechno faktem zůstává 18.05, že sem lezeš pořád. Dnes a denně, pořád. Ať už to okecáváš čímkoliv, lezeš na tento hnusný, komoušský, nacistický a já nevím jaký ještě - viz tvé pitomé nadávky a urážky - server pořád. Tak nelži. A nekecej o nějaké "většinové společnosti" - sem lezeš pořád jenom ty se svejma sprostotama, zatímco ostatní většinový diskutující, jsou slušní a diskutují k věci. Ty nepotřebuješ flusat, jedině snad před zrcadlem na to, co tam vidíš.Pokud jde o mně, šeredně se mýlíš.Nikdy jsem nebyl v žádný partaji, ani z takových poměrů nepocházím. Vydělávám poměrně dost, a ještě jednou tolik z honorářů.Mohl jsem si svobodně vybrat svoje sympatie - jestli obyčejný lidi, nebo zbohatlický, zpackaný, zrádný, a bezectný parchanty jako jsi třeba ty. Vybral jsem si obyčejný, bezvýznamný, slušný lidi. V bublině žiješ naopak ty. V bublině plné rozlité žluči, plné hloupé nenávisti. Ty jsi až posedlej a hysterickej - typické pro psychopaty. Jsi tak plnej nenávisti, že bys nepožádal o odpuštění "komouše a nácky" ani kdybys už visel na šibenici.Právě že žádný perly neházím, a už jsem vysvětlil proč - nejde o názory, ani o politiku - jde o byznys - a ten mi za to nestojí. A ty už vůbec ne. Flusni na tu napodobeninu člověka v zrcadle, a hlavně sem lez znovu a znovu, denně a pořád - mezi ty komouše a fašisty - dráždí tvoji zplundrovanou mysl čím dál víc, a rád ty články tady čteš - proto sem lezeš. Ty tvoje hnusný nadávky jsou jenom zastírací manévry - flusáš do sklenice, ze který denně piješ, jak psychopat. Jestli máš psa, vsadím se, že do něj kopeš.

   Vymazat
  6. A to samé trollí vemeno dál mele svou nad jím samým vytvořenou lživou konstrukcí. Opakuji: až tě ty trollí dobytku dostanu do parády, tak tě tvoje máma nepozná!

   Vymazat
  7. Zatímco tvoje barvy jsou rudá či modrá - obé zosobňující zlo jevrejské, tak našimi barvami jsou zlatá a černá! (Bílá je anti-barva, tudíž se nepočítá, neboť její užívání je neutrální v obou směrech) - http://iks2010.info/

   Vymazat
  8. Ať žije svatá Rus! Smrt anglosionismu a masonům! - http://cs629305.vk.me/v629305993/2d08/ptdwIdiIFCE.jpg

   Vymazat
  9. 23:54, dobře napsáno, opravdu, ale stejně, jestli je tamta kreatura placená, nelze to brát z osobního hlediska. Spíš jej za ty reakce pochválí.Ono je to zvrácený člověk, který se ukájí nad reakcemi na něj, ukájí se tím, jak vždy najde někoho, kdo na něj reaguje. Už jsem to psal v reakci u jiného článku, kdyby tato diskuze a server nebyly internetové a anonymní, ale jako lidé bychom přišli podebatit do sálu, tak by tam ta kreatura sama takto sprostě opruzovat nepřišla- neumím si to dost dobře představit, a pokud ano, tak podruhé už určitě ne.

   Vymazat

 4. ZÁKON
  ze dne 2014,

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  § 1
  Zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se zrušuje.

  § 2
  Smlouvy uzavřené podle zákona č. 428/2012 Sb. k jeho provedení a smlouvy uzavřené podle jiných zákonů k provedení zákona č. 428/2012 Sb. se zrušují.


  Předseda vlády v. r.
  Předseda poslanecké sněmovny v. r.
  Prezident v. r.


  Důvodová zpráva:
  Zákon č. 428/2012 Sb. o církevních restitucích je nemorální, nemravný a nespravedlivý, neboť:
  1. byl přijat proti vůli většiny občanů České republiky;
  2. byl přijat bez konsenzu s opozicí;
  3. byl přijat s pomocí pravomocně odsouzeného občana, který po hlasování nastoupil výkon trestu a mandát poslance získal jen z důvodu hlasování pro tento zákon;
  4. majetek a finanční náhrady mají získat i církve a náboženské společnosti, které před r. 1989 v Československu neexistovaly nebo nepůsobily;
  5. naprostá většina majetku požadovaného k navrácení podle zákona č. 428/2012 Sb. církvím nepatří, neboť jim byla odňata již reformami císaře Josefa II. v 18. století a následně po vzniku Československé republiky v r. 1918 a po obnovení ČSR v r. 1945; církve měly majetek pouze v užívání;
  6. k zákonu nebyl vydán prováděcí předpis a nebyl vydán konkrétní seznam majetku, kterého se vydání mělo týkat, s příslušným odůvodněním;
  7. smlouvy o vydávání majetku byly uzavřeny velmi nevýhodně pro stát;
  8. výplata jakýchkoliv finančních náhrad je v současné ekonomické situaci (600 000 nezaměstnaných, schodek státního rozpočtu 112 mld. Kč a vysoké zadlužení veřejných rozpočtů) pro stát naprosto neúnosná a nepřijatelná;
  9. v celé lidské historii nebyly spáchány krutější zločiny a zahubeno více lidí než ve jménu a pod vlajkou křesťanských církví;
  10. Ježíš Kristus projevoval křesťanskou lásku k bližnímu srdcem, nikoliv majetkem.

  OdpovědětVymazat
 5. Málokde je společnost tak rozdělená a morálně zdevastovaná jako u nás. Takže ani nějaké církevní restituce, prosazené Nečasovým gangem z ODS, TOP 00 a odpadlíků z VV ji k nějakému poskakování před Václavem nezvednou. Udělali to prostě chytře, legálně, prostě elegantní krádež za bílého dne a kdyby už v životě neudělali nic jiného mají vystaráno. Nevím, kdo by musel přijít, aby zvednul lidi ze židlí a lidi mu věřili. Ale co my víme o názorech této společnosti, které je upřeno základní právo prosadit svůj názor prostřednictvím referenda. Kdyby církevní restituce byly schváleny referendem, lidé by to určitě přijali lépe než jako evidentní loupež a trik zkušených gangsterů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lidem nevadí, že Kalousek s Nečasem a Bendou daroval církvi skoro 200 mld. Jim spíše vadí, že Babiš si "uloupnul! 50 melounů z EU, přestože ze svého vyplázl skoro miliardu! Vlastně lidem asi vadí obojí, ale ti největší lumpové žádají "spravedlnost!!! To je to nejhorší pokrytectví "našich nejchytřejších"!
   Má to cenu se dál o něčem bavit, když to všechno je postavené na hlavu?

   Vymazat
  2. Naprostá pravda 19.33 -sečteno a podtrženo. Nemá cenu se bavit o ničem. Když nikdo nekoná, jenom se budou hádat, přičemž ten chce to, a ten zas tohle, nikdo jim není recht - nikdo! Na každým vidí něco špatnýho, snad jedině Čingischán by na tady to v ČR platil - nikdo jinej ne. Všechno je postavený na hlavu - tak, jak byl dobře vymakanej projekt.Povedlo se, lid slouží jak trubky. Čučí a troubí.

   Vymazat
 6. Asi tím..., božínku..., že tvoje prcka dnes nepoznala pořááádnej klacíííček.
  Ale to nevadí. Narvi si tam třeba okurčičku..., čumáčku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty máš v klecovým lůžku internet? A prášky už ti dali? Tak se nazobej a spát. Už toho bylo dost. Narvi si tam co chceš. Něco tak blbýho se hned tak nevidí.

   Vymazat
 7. Chytil jste se, církevní zlodějinu nazýváte restitucemi, jak Vám bylo šikovně podsunuto.

  OdpovědětVymazat