Reklama

.

.

středa 8. června 2016

95 procent


Jiří Jírovec
8. 6. 2016
Zkoumání československé historie je v neuvěřitelné krizi. Je osekáno z jedné strany existencí zákona o protiprávnosti režimu v letech 1948-89 a z druhé politickým projektem zvaným Ústav pro studium totalitních režimů. V obou případech jde o paskvil, který nedovoluje "badatelům", aby dospěli k jakýmkoli jiným závěrům, než těm, které naši minulost očerňují.


Řečeno s Jiřím Suchým, pro skutečné historiky "je nebezpečné domnívat se cokoli". Bezpečí pro ně představuje používání zjednodušujících adjektiv: komunistický, vykonstruovaný, monstrózní, normalizační, zločinný a kurva komunistická.

Historici mají, nebo by měli mít, přístup k obrovskému množství informací v archivech. Mohli by například vnést vnést jasno do pozadí politických procesů v letech 1948-54. Západ (čti CIA) tehdy pochopil význam Stalinovy teorie o zostřování třídního boje v době kdy je socialismus na pokraji vítězství. Cožpak není fascinující sám fakt, že se Západu podařilo vytvořit "důkazy" o tom, že zostřování má svoje protagonisty ve všech státech budujících socialismus a "potvrdit" jimi správnost zmíněné teorie?

Stalinova teorie zjevně platí obecně a tak se v Česku bojuje proti KSČ a KSČM s nebývalou silou.

S archivními informacemi nakládá každá moc velmi opatrně. Proto se skartovává, utajuje a překrucuje.

Moje generace se postupně dozvěděla, že Julius Fučík byl hrdina a pak zrádce, který práskl vše, co se dalo. A taky, že Gustina Fučíková byla kurva komunistická, která nechtěla dát originál Reportáže psané na oprátce z ruky, aby se zakrylo jeho přepisování pro potřeby komunistů.

S velkým odstupem, tedy v roce 2010, vyšla kniha Julek Fučík věčně živý a tam je to zase všechno jinak: Reportáž nebyla upravována, Fučík podle autentického vyšetřovacího spisu, podepsaného komisařem Böhmem, nic podstatného neprozradil.

Kniha vysvětluje i to, proč Gustina nedala Reportáž z ruky. Měla prý podmínku, že ji vydá jen do musea novinářů, kteří zahynuli za války. Fučík tam jistě měl být na prvním místě, ale nehodilo se to, že zahynuli i jiní, kteří se s komunisty nekamarádili.

Jak jinak se mají lidé dozvědět alespoň přibližnou pravdu než prostřednictvím skutečných historiků?

Je absurdní, že media i obec historiků nechala bez povšimnutí skartaci několika tisíc svazků týkajících se "nových" prominentů. Byly mezi nimi údajně i materiály Václava Havla. To znamená, že se nikdy nedozvíme, jak se náš moderní hrdina choval při výsleších.

Z hlediska československé historie je zajímavé i to, že CIA přinutila americkou vládu ke znovuutajení materiálů, které se týkaly "balonových" akcí ze začátku padesátých let. Tyto materiály byly odtajněny po uplynutí lhůty padesáti let, ale pak byly znovu uzavřeny do tresoru.

Selektivní přístup k informacím je typický prokaždou propagandu, tedy pro upravovanou pravdu.

"Badatelé" na výplatní listině ústavu, který se zabýva totalitními režimy, se snaží vytvářet dojem, že v bývalém Československu takměř zuřila občanská válka. Zaměřují se na velmi malé procento populace.

Tento zdroj (http://www.policie.cz/clanek/obeti-komunistickeho-rezimu.aspx) uvádí počty odsouzených

(205,486), emigrovaných (170,938), popravených (248) a zahynuvších při pokusu o přechod hranic hranici (145). Určitou část populace postihly nucené práce (21,440) a vojenská služba u pomocných technických praporů postihly (60,000).

Zaokrouhleno, šlo o ztrátu 400 životů a určitý postih 500,000 občanů.

Obě uvedená čísla jsou zajímavá. Kdyby se zmíněný ústav zabýval tím "Ako chutí moc a to kdekoli na světě", mohl by dospět k závěru, že ztracené životy během komunistického teroru v Československu, představují jen jednu desetinu zabitých při americké invasi Panamy v roce 1989. Moc byla při chuti…

Panama je svým způsobem srovnatelná s naším srpnem 1968 protože šlo o ochranu parciálních zájmů na předem vykolíkované území. Pomiňme velké války posledních padesáti let, kde byl počet obětí nesrovnatelně vyšší, protože šlo o globální hry.

Číslo 500,000 má svůj protějšek v americké politice. Jenže tam představovalo počet předčasně zemřelých dětí v důsledku sankcí proti Husseinovu Iráku.

Když se moderátorka jedné z hlavních televisních společností v USA zeptala Madeleine Albrightové, zda to byla přijatelná cena za svržení diktátora, v Československu narozená dáma odpověděla: ANO.

Zmíněný rozhovor dokazuje, že se z člověka, který se dostane k moci a začne uvažovat v měřítku států a kontinentů, lehce stane zrůda, do jejiž rozlišovací schopnosti se nevejde člověk, natož pak dítě. Chcíplo pár fakanů, tak co.

Kamarád oné americké političky se při přechodu z Hrádečku na Hrad změnil z nýmanda ve velikáše a rychle změnil svůj odpor ke zbrojení a vojenským uskupením na podporu bombardování a války. Dostal za to pár čestných doktorátů.

Pokus o vybudování sociálního státu, který se v Československu odehrával v letech 1948-89, měl svoje oběti, ale většina z toho půlmiliónu byla postižena jen v prvních pěti letech, kdy nový režim upevňoval svou moc a kdy se Západ snažil vývoj v Československu ovlivnit ekonomicky i politicky.

O prvním pětiletí se příliš nepíše, protože s odstupem času přece jenom vypadá blbě, že se přes hranice vraceli naverbovaní "agenti chodci", že mnozí odpůrci nového režimu počítali s tím, že vypukne třetí světová válka a oni se vrátí k moci.

Nehodí se připomínat velmocenskou politiku USA. Nehodí se připomínat Vietnam, nehodí se připomínat jejich podporu diktátorským režimům v Chile a Argentině ani kdekoli jinde.

A již vůbec se nehodí připomínat, že naprostá většina československých občanů získala základní jistoty, o nichž se v mnohých "vyspělých" demokraciích jen sní. Nehodí se připomínat právo na práci, vzdělávací systém, zdravotní péči, existenční jistotu a neobyčejný kulturní rozkvět šedesátých let.

Místo toho se historie překrucuje, jak se dá.

Nedávné výročí Měnové reformy z 1. června 1953 představuje zajímavý příklad výběrového přístupu k informacím. Současná propaganda ji spojuje s odporem dělníků v Plzni, ale zcela opomíjí historický kontext.

Na stránkách totality.cz se lze dočíst:

"Sedm let po válce existoval ještě přídělový lístkový systém a vedle něho volný prodej, kde ale byly ceny několikrát vyšší. Zboží a služby, které stát nedokázal zajistit, doplňoval černý trh. Neúnosnost této situace si začali brzy uvědomovat i představitelé státu.

Tzv. měnová reforma, uskutečněná na přelomu května a června 1953, měla státu pomoci vyřešit několik věcí najednou: zastavit inflaci, zredukovat oběživo, přivést příjmy a úspory obyvatel do souladu s trhem a také přinést peníze do zchudlé státní pokladny na umoření státního dluhu."

K uvedenému výkladu lze dodat, že třeba v Británii byl lístkový systém zcela zrušen ještě později než v Československu. Chybí rovněž informace o tom, že po druhé světové válce proběhly peněžní reformy ve všech evropských zemích s výjimkou Spojeného království, Švýcarska, Švédska a Iberského poloostrova.

Jiný zdroj uvádí klíč, podle kterého byly staré peníze přepočítávané na nové. Uvádí rovněž, že

„členové KSČ dostali často lepší kurs, který navíc nebyl vázán na výši částky“.

Je jistě škoda, že k tomu nejsou uvedeny žádné podrobnější informace.

Sám vím o jedné výjimce, která platila pro přepočet zůstatku na vkladních knížkách, pokud byly součástí odměn státních vyznamenání. Můj tatínek (vždy nestraník) sdílel v roce 1952 státní cenu Klementa Gottwalda s plzeňským lékařem docentem Vaňkem. Dostali ji za objev příčiny předčasné úmrtnosti kojenců na zápal plic. To nebylo nic politického. Šlo o významnou práci související s tím, že se oslabení imunitního systému matky přenášelo na novorozence. V principu šlo o podobný mechanismus, jaký známe s HIV vedoucí posléze u pacientů s AIDS k úmrtí na zápal plic. Byl to zásadní objev, který nešlo přehlédnout. Odměna ve staré měně byla 100 000 korun a byla přepočítána na novou měnu 1:5.

To, že měnová reforma připravila občany o část hotovosti i úspor, je nepochybné. Stejné ovšem udělala i privatizace po roce 1989:

"V polistopadové éře inflace meziročně nejvýrazněji vzrostla v roce 1991, o 56,6 procenta. Naopak nejméně se měnily ceny v roce 2003, tehdy byla míra inflace skoro nulová, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Rok 1991 byl v posledních dvaceti letech výjimečný, nikdy před tím ani potom inflace nepřesáhla 21 procent.

Na vysoké hodnotě roku 1991 měla značný vliv devalvace měny, zřejmě také zrušení takzvané záporné daně v září 1990, které způsobilo značný nárůst cen výrobků a hlavně liberalizace cen od 1.1.1991. Výrazněji stoupaly ceny také v roce 1993, tehdy rostly spotřebitelské ceny o 20,8 procenta."

V souvislosti s měnovou reformou se samozřejmě nemluví o tom, že ke stejnému datu vznikl univerzální penzijní a zdravotní systém. Byl zjevně položen na zdravých základech, protože přežil všechny útoky až do letošního roku.

S odstupem času vypadají informace o měnové reformě skoro legračně. Tehdy byli u moci komunisté, a tak to je na koho svést. Teď máme finanční krize, kam oko dohlédne, a nikdo za nic nemůže.

Na současném vývoji je zajímavé, jak snadno se zastánci současných poměrů vracejí ke komunistickým nápadům. Myslím, že to bylo v pořadu Máte slovo, kde kdosi radil důchodcům, aby rozdělili byty, které jsou pro ně velké, a sdíleli je s ostatními.

Shodou okolností jsem v takovém bytě kdysi bydlel. Byl na Vinohradech v Římské ulici a někdy v padesátých letech, kdy ještě nebyla sídliště, byl rozdělen ze tří pokojů, kuchyně a nevytápěného pokojíku pro služku na dva byty se sdíleným příslušenstvím. Dostali jsme pokoj a kuchyň. Služku jsme neměli, a tak z jejího kamrlíku vznikla temná komora.

Komunisti řešili bytovou krizi i tím, že přiznávali určitý počet čtverečných metrů obytné plochy na osobu. Do toho se nepočítala kuchyň a příslušenství. Nadměrné metry bylo nutné zaplatit navíc, a bylo-li týchž více, než pro příslušnou bytovou kategorii povoloval předpis, byl držitel bytu tlačen k výměně za menší byt.

Postupem času byl bytový problém řešen masivní výstavbou panelových domů, které byly cenově dostupné. Jistý hlupák je nazval králikárnami - co taky čekat od politika, odtrženého od normálního života.

V úvodu byla zmínka o instituci, která upřednostňuje osudy necelých 5ti % původní populace. Zbývajících 95% je mimo její rozlišovací schopnost. Dobře, ta instituce zaměstnává slouhy, byť je povyšuje na "badatele".

Skutečný historik by měl být schopen zpracovat jakékoli téma. To v Česku nejde, řada z nich je tabuizovaná. Například případ Milady Horákové. Byla popravena v roce 1950, tedy tři roky před

Ethel Rosenbergovou, která dostala trest smrti za přepisování jakýchsi materiálů, jimiž údajně její manžel vyzradil Stalinovi tajemství atomové bomby. V červnu 1953 byli oba popraveni.

Případ Rosenbergů] a Milady Horákové spojuje jedna věc: byli exemplárně potrestáni za spolupráci „s druhou stranou“. Skutečná škoda, způsobená předáváním informací, byla druhořadá.

Ústav pro studium totalitních režimů nevyvrátil obvinění Milady Horákové ze špionáže a z podvratné činnosti, která měla vrátit do ČSR kapitalismus. Vhodným výběrem slov ale zkulantnil situaci takto:

"Pro Miladu Horákovou) bylo pomáhat rodinám prvních zatčených a udržovat spojení a výměnu informací s emigrací stejně přirozeně, jako za války udržovali s manželem spojení s Londýnem."

Podle obžaloby se „výměna informací“ týkala například jakéhosi plynovodu, jehož popis byl údajně doplněn označením míst, kde by se dal nejlépe vyhodit do povětří (kdyby bylo zapotřebí).

V Kanadě byl v roce 2012 odsouzen námořní důstojník Jeffrey Delisle. Dostal dvacet let za to, že si „vyměňoval informace“ s Moskvou. Člověk si něco vymění a pak ho to mrzí, lze parafrázovat Švejka.

Ze zorného úhlu československé historie je pozoruhodný tento výrok jeho soudce Currana:

"[…] even if the amount of damage Jeffery Delisle caused is speculation, the fact that he passed information at all is a serious crime […] Society is justifiably outraged at the betrayal."

což přibližně znamená:

"[…] i je-li škoda, kterou Jeffrey Delisle mohl způsobit, nejasná, samotný fakt, že informace vůbec předával, je závažným zločinem […] společnost je právem rozhořčena nad takovou zradou."

On ten Urválek holt byl o šedesát let před svými následovníky. Roli hrálo to „že“ a ne „co“ bylo předáno.

Podstatný rozdíl je v tom, že československá veřejnost byla alespoň formálně pohoršena a podepisovala rezoluce proti Horákové a později proti Slánskému. V Kanadě je nějaký oficír každému „u prdele“. Pokud se někdo o něco zajímá, tak to je zlomená čelist hokejové hvězdy Crosbyho.

Aby byla paralela k případu Horákové úplná, řekla státní prokurátorka Lyne Decarie, že:

"Jde o zastrašení a [že] rozsudek dává jasnou výstrahu."

V podstatě to samé řekla Ludmila Brožová-Polednová. S tím rozdílem, že ona do toho ještě zamotala světový mír.

V USA čekal na svůj soud Bradley Manning. Ten informoval čtenáře Wikileaks o některých aktivitách americké diplomacie a tím ohrozil úsilí propagandy zajistit, aby občané věřili, že co vláda USA činí, dobře činí. Částečně se přiznal, takže ho nepopravili, ale "jen" uvěznili na 35 let.

Manninga, zadrženého v roce 2010, lámali samotkou, buzením, nahotou a zimou. Lze to považovat za důkaz toho, že vězeňské a věznitelské metody se režim od režimu nemění.

Vyhlášení rozsudku smrti nad Miladou Horákovou vyvolalo mezinárodní reakci. Ze spárů odporného kata ji nedostala ani přímluva Alberta Einsteina.

No, stejný Einstein se o tři roky později postavil i na obranu Rosenbergových a s ním, rovněž neúspěšně, i Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau, fyzikální chemik Harold Urey, nositel Nobelovy ceny, Bertold Brecht, Pablo Picasso i papež Pius XII.

Případ Horákové nemůžeme pochopit bez srovnání s Rosenbergovou. A jen kombinace obou nám umožňuje pochopit jak moc ohlupuje občany na obou stranách.

V Česku cpeme propagandu do dětí již od mateřské školy. Je to možné jen proto, že skuteční historici zesrabovatěli nebo vymřeli. Vychováme tím spratky, kteří jednou odkývnou, že je v pořádku být neustále pod kontrolou policejních kamer, budou věřit tomu, že katolická církev měla recht, když mučila a upalovala čarodějnice a vůbec, že je dobré popravovat lidi odlišných názorů.

Těch 95% lidí ví, že všechno bylo trochu a často úplně jinak. Nová moc již uspěla v tom, že je nemusí brát na vědomí.

125 komentářů :

 1. Tady režim bez skurpulí popravoval naše VLASTNÍ VÁLEČNÉ HRDINY ve velkém, střílel NAŠE VLASTNÍ lidi kteří chtěli utéci z toho lágru, zavíral NAŠE VLASTNÍ lidi do lágrů a ten debil to chce relativizovat?

  Jen pokračujte. Jen houšť a větší kapky. Aspoň si každý udělá obrázek co jste za špíny. Za těch 26 let jste nic z vašeho "umu" nezapomněli.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pepku neztrácej nervy, přijde Soros a dá cukříček!

   Vymazat
  2. Jste buď intelektem na úrovni oslího prdu a psaný text jste možná schopen přečist, ale pochopit už ne, nebo ho chápete velmi dobře a obáváte se ho. Pravdy a rozumu se ale bojí každý Jidáš.

   Vymazat
  3. 23:23

   Je mi jasné, že ty jsi ten text pochopil dobře, bolševiku.

   Vymazat
  4. Vlastně všech válek za posledních 200 let - https://www.youtube.com/watch?v=5Nh-qvN_Vmo

   Vymazat
  5. Neuvěřitelně pravdivé a výstižné shrnutí situace po 27 letech budování kapitalismu. Je smutné, že národu stačí, že se za tu dobu v přepočtu zvýšila jeho životní úroveň o 2000 Kč a lidem to připadá jako úžasný pokrok. Že kvůli těm 2000 dělají pro své zaměstnavatele často desítky hodin týdně navíc, jim už ani nepřipadá nenornální. Stát se stal opatrovníkem miliardářů a na příkladu nejednoho z nich se dá ukázat, jak se stává postupně i jejich majetkem. Docela bych očekával, že se někdo bude bouřit, ale vypadá to tak, že našim lidem vlastně stačí fungující televize, trochu náhražkového jídla za přemrštěné ceny a jednou ročně týdenní výlet do Chorvatska. Republika byla přitom rozvrácena, rozkradena a zadlužena zázračně zbohatlými svými politiky. To jsme to dopracovali...

   Vymazat
  6. 0:40

   Ne "my", ale TY jsi to dopracoval.
   Lidi jsou spokokeni, užívají si svobody v nejširším smyslu slova. Mají svůj život ve vlastních rukou.
   Za svou nespokojenost ze svým životem nadávej sobě a ne ostatním, frustráte. Je to jen tvá zodpovědnost a nikoho jiného.

   Vymazat
  7. Životopis autora ˇ(podstatnou část života pracoval v Kanadě) najdete např. na
   www.blisty.cz
   kam dříve psával.Další články v ,,poznámkách pana Bavora " přes GOOGLE

   Vymazat
  8. Jirovec je komunisticka svine prvni tridy.

   Vymazat
  9. A ty seš bezmeznej vohon!!!!!

   Vymazat
  10. 9:49Ano,užívám si svobody,ale to jsem si užívala i za minulého režimu.Nikdy jsem se nenechala zastrašt a užívali jsme si.Flustrát jsi ty Pepku,protože musíš dělat tu podřadnou práci na NR.Ale dnes jsem opravdu nespokojena poliickou situací ve světě,doma,jsem nespokojená s tím,že mladi nemají práci.,ale mají hypotéky,aby měli kde bydlet,že mladí lidé ztrácí úctu k lidem i k sobě samým,jako ty Pepku.Dnešní předností je lhát,podváďet,krást ve velkém bez trestu,podporovat fašismus,agresory.Takže vidíš Pepku,ne vše je ovlivnitelné tak jednoduše.Ne vše je tvá zodpovědnost.To,že je rozkradená republika a že pár %lidí se daří dobře a ostatní žijí na úkor půjček odezdi ke zdi,je další věc,kterou Pepan neovlivníš z mnoha aspektů.

   Vymazat
  11. 0:49 užíváte si svobody?? Nic jako svoboda přeci neexistuje , každá svoboda je na úkor svobody někoho jiného. Ale jste borec , že svobodně dáváte státu téměř 70% svého příjmů na všech přímých a nepřímých daních, že si svobodně vybíráte z volebních lístků lidi o kterých nemáte ani ponětí co jsou zač, že svobodně prohrajete u soudu když nemáte na dost dobrého právníka, že svobodně umřete protože je na vás léčba moc finančně náročná, že se svobodně necháte šmírovat na každém kroku, že máte svobodně jedinou mizernou práci v regionu a svobodně si v ní necháte vyhrožovat , že když nebudete držet hubu vyrazí vás. Nezapomeňte k tomu připomenout, že to do jakých sociálních poměrů, s jakými fyzickými a psychickými předpoklady, a s jakým zdravím jsme se narodili je vlastně taky v našich rukou a že tedy do života startujeme všichni s naprosto stejnými možnostmi a každého v životě potká naprosto stejný osud a jsme proto sami vinni tím , že se cokoli nepodaří. Svoboda je protě ku..va, která jde jen za peníze a ohánět se s ní je dnešní době už spíš ubohost

   Vymazat
  12. Zdegenorovaný debil jsi sám. A není se co divit. Tvůj fotr namrdal segru a z incestu nic než debil vzniknout nemohlo.
   Navíc ti udělali vávod tlistého střeva do evidentně prázdné dutiny lebeční - proto bliješ takové sračky.

   Vymazat
  13. Kloubouk dolů před panem Jírovcem, chápu, že polovina zde "diskutujících" jsou lidi pracující "na pracovní pozici TROLLLL", ale posluchač jako posluchač...:-), takže pár slov k věci. Když se lámala doba v prosinci 1989, tak mi bylo 17.let. Politická nalejvárna do hlav obyvatel a dětí ve škole byla i tehdy velmi masivní, v tomto si to nezadá s dnešní dobou. Společnost nebyla ve stavu občanské války, ani na jejím okraji...nebyla. Všude byl klid, pohoda - to lze vidět i na filmové produkci té doby, to nebyl filmový výmysl, nýbrž FAKT. Ten klid byl někdy až moc veliký a byla chyba, že nedovolovali lidem podnikat (drobné podnikání), což třeba byla v sousední NDR (Německé demokratické republice), v Polsku i Maďarsku. Byl problém vycestovat na Západ, i když....zase jak pro koho. Pokud by lidé cestovali na Západ už tehdy, tak v životě by k 17.listopadu 1989 nedošlo...., a pokud ano, tak by to nedošlo tak daleko. Na důležitých místech, stejně jako dnes, seděla banda neschopných (a všeho schopných) blbců - jenomže tehdy byly nastaveny mantinely, které dnes chybí. Není potřeba tu minulost idealizovat, ale zhodnotit v nadhledu, jak pravil historik - pan Jírovec. Co se dnes tvrdí o živelnosti spontánnosti "sametové revoluce"....musím říci, že mám jinou zkušenost. Bylo to velmi dobře organizované z Prahy - sám jsem byl jako pozorovatel za školu členem jednoho studentského revolučního výboru v České Lípě....Vím tedy, co se tam probíralo. :-)))) ....a může mi kdo chce vykládat, co chce. Ano...většina z nás byla v SSM (Socialistický svaz mládeže), ale bylo to pro většinu z nás členství naprosto formální a jednou za čtvrt až půl roku byla schůze, kde se plácali nesmysly a pak se žáci zase rozešli do svých domovů. Praštil jsem sice jako jeden z prvních legitimací, ale bylo to vlastně jen gesto, něco jsem si tím dokázal - sám sobě (jiný význam to nemělo). Že byly političtí vězni? Ano...byli. Dneska jsou také, jen se to nazývá jinak a je to zabalené do kriminálních deliktů, z kterých jsou obviněni. Dnes se také hodně věcí nesmí...., jen si to lidi zatím neuvědomují. Tehdy byl nádherný klid, jen různí lidé ztrpčovali život někomu, jako dnes. Takže pro někoho ta doba byla PEKLEM, ale pro jiného doba, na kterou mají teď hezké vzpomínky, stejně jako dnes, ale o oktávy výše. Nabízím jen nadhled, nic víc, nic míň. Srdéčně zdraví Jáchym

   Vymazat
  14. Hezky jste to napsal Jáchyme,cítím to podobně.

   Vymazat
  15. Čím to je, že u každého článku reaguješ jako první a vždy jako podle kopíráku. Ty jsi ten z té nové, z našich daní placené protiruské propagandy, že ? Alespoň to nedělej tak hloupě naivně a blbě. Má to opačný efekt, než si myslíš. Čím to je, že to dnes všechno děláte tak blbě a naivně - od Merkelové až po Sobotku. Lidi jen víc a víc nasíráte. To jste všichni opravdu takoví hlupáci ? Když McCarthy v USA pronásledoval, zavíral a popravoval statisíce lidí ( např. Rosenbergerovy ), tak to podle tebe nebyli Američané, ale nějací Antarktiďané ? Proboha, prober se ! To fakt Shapiro s Chovancem nemají na víc, než zaměstnávat takové blby ?

   Vymazat
  16. Pro 0:40
   Nenechte se obalamutit tvrzením, že se za 26 let naše životní úroveň zvýšila o přepočtených 2000 Kč. I to je prorežimní blábol. Nominálně je to možná pravda, ale reálně je to opět prorežimní propagandistický podfuk.Za socialismu, kdy byl v r. 89 průměrný hrubý měsíční příjem 3 600 Kč ( dnešní propaganda omílá 3 000 Kč, ale to byl čistý příjem a záměrně srovnává dnešní hrubý příjem s tehdejším čistým příjmem - např. já jako technik v JZD v r. 89 bral 4 400 Kč čistého a moje žena, dojička u krav brala 4 600 Kč čistého měsíčně - přepočtěte si to na dnešní hrubý příjem , oba jsme tehdy dohromady brali přepočteno na dnešní dobu 110 000 Kč hrubého měsíčně jako průměrní zaměstnanci tehdejších průměrných JZD), který nebyl tak daňově zatížen, jako je tomu dnes. Dnešní propaganda záměrně zamlčuje, že tehdy nebyl státní rozpočet plněn obyvatelstvem, ale plnily ho daně podniků . Nyní je státní kasa z 90 % plněna pouze daněmi obyvatel. Tehdy ceny zboží nebyly zatíženy DPH, spotřební daň byla v průměru záporná ( celkově 90 ti miliardami Kč ročně ve prospěch snižování cen pro obyvatelstvo - dnešních cca 800 miliard Kč ), mzda nebyla kulišácky zdaňována přepočtem na superhrubou mzdu, atd., atd. Do dnešní hrubé mzdy jsou započítávány superhrubé odměny všech obchodních zástupců firem, pojišťoven, energetických společností a dalších, kteří si např. " vydělají " 30 000 Kč měsíčně, ale platí si z této odměny veškeré daně, telefon, auto, kancelář, takže z 30 000 jim zůstane 12 000 čistého. To za socialismu neexistovalo. Pojišťovací agent měl toto všechno svým zaměstnavatelem hrazeno,navíc dostával cestovné a diety, což se do mzdy nikdy nepočítalo a nepočítá. Zkuste si dnes u pojišťovny, jako jejich agentka říct o náhradu cestovného, budou se na vás dívat jako na blba. Všechno si zaplatíte ze svého. Takovýchto pracovníků je dnes kolem jednoho milionu a výrazně zkreslují statistku do plusu. Za socialismu byl rozdíl mezi platem ředitele podniku a dělníkem 1 : 5, dnes je to 1 : 20, někdy i 1 . 100. Takže dnes má 90 populace výrazně nižší životní úroven proti roku 1989. Dnešní propaganda s oblibou zaměňuje technický pokrok s vyšší životní úrovní. Pozor na to. Mobilní telefony, dnešní auta a spousta dnešních vymožeností neexistovalo v r. 89 nikde na světě. Technický pokrok nemá s režimem nic společného. Dnešní mainstream si to rád připisuje jako úspěch režimu.

   Vymazat
 2. Antikomouši jsou hovada, která nepatří do slušné společnosti! Tím ovšem nic neříkám o komunistech...

  OdpovědětVymazat
 3. ....to je dlouhé,
  prostý člověk jako já to nebude číst...ze zvýrazněným textem souhlasím .
  Příště namísto takového slohového úmoru,
  navrhuji autorům stručné a výstižné myšlenky, které by se v případné debatě polopaticky na dotazy rozvinuly... :)) děkuji za prosťáčky*

  OdpovědětVymazat
 4. Krátce řečeno historie a současnost 20-21.století u nás, je ode zdi ke zdi!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to proto, že několik "prařských rodin" je stále u koryt. Za každého režimu. Jsou s Franzem Procházkou, aby potom za republiky privatizovali majetek, to jsou republikány, pak sou pro nacisty, pak s rudým praporem a horoucím srdcem budují komunismus, až naserou i komunisty a ti je odpálí do kotelen, kde se z nich stanou převědčení demokrati, kteří budují stejnými metodami "demokracii", jako předtím socík. Metody a zmrdi zůstávají s tímto národem. Ona se ale na ně jednou voda dovaří.

   Vymazat
  2. Víc jsme pro naši rasu udělat nemohli! - https://www.youtube.com/watch?v=aCxASZrEbGg

   Vymazat
 5. Jen by mě zajímalo, proč ten pokrytecký čurák Jírovec utekl do hnusné, kapitalistické, válkychtivé Kanady a ne do SSSR. Takového křiváka bych obešel 100 metrovým obloukem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mne by zas zajímalo, proč si tak blbej? Prozradíš?

   Vymazat
  2. 23:29

   Až po tobě.

   Vymazat
  3. Na to je jednoduchá odpověď. Protože tady nechtěl žít s takovým kokotama jako jseš ty!

   Vymazat
  4. 23:27- to byste nepochopil, Vy určitě ne. Já chtěl do Kanady nebo do Austrálie, zůstal jsem. Ale Vy se tam jednou "zabydlíte" natrvalo, věřte mi, tedy pokud se Vám podaří utéci, jako panu Jírovcovi.

   Vymazat
  5. Povolný, abych vám něco věřil, tak by se už muselo aspoň pár vašich předpovědí vyplnit. Zatím jste celý život střílel úplně vedle a ještě slepými, nešťastníku.

   Vymazat
  6. 23:41

   Ale já jsem se ptal proč utekl do Kanady a ne do SSSR, debile. Je vidět jakou máš v hlavě sračku místo mozku.

   Vymazat
  7. 23:48-"kolega" 23:46 pochopil aspoň něco, Vy se raději veřejně nevyjadřujte, nemáte ani na 4.cenovou skupinu.

   Vymazat
  8. Povolný, váš "kolega" je stejný blbec jako vy. Odpovídá na otázku která vůbec nepadla.

   Budu se vyjadřovat kdy chci, kde chci a k čemu chci. I když vím že kdyby to jen trošku šlo tak byste mi to vy bolševiku ihned zatrhl a pro jistotu zavřel do chládku. A abych si to zapamatoval tak se pomstil na rodině.

   Chudáku, běžte raději vyhlížet svého spasitele Putina.

   Vymazat
  9. To je jasný že tu se nemůže scházet nic než omylem gaunera Veškrny Lahváče nepostřílená to prašivá bolševická pakáž! Já to říkal v 87 na tý deveťárně dobře - pokosit! A Štěpána na koně pod Muzeem! Ale zavěsit!

   Vymazat
  10. Jdi si cintat pentle k tomu chcípajícímu pochcanýmu a posranýmu knížeti,budete si rozumumět...má v palici stejný hovno jako ty,potrate opičí kurvy!!!!!

   Vymazat
  11. Khárl není špatnej! To by byl panečku Císař Pán ...

   Vymazat
  12. Jasně,věčně zlitej pod vobraz a pochcanej,že by ho nemohli pustit ani na procházku se Schrattovou!!

   Vymazat
  13. Proto si vybral paní na vozíčku:)) Reich potřebuje rozvážného panovníka s dýmkou, který krapet hráááčkuje! A má rád své náhrrody - tedy jeden náhrrrod dvou jazykchůů - jak nám a Rakušanům souhrrně hříká. Jsem pro všema deseti, komoušům navzdorhrry:))

   Vymazat
  14. Čím víc pozoruju a čtu názory tím víc mě mrzí , že to Hitler nedotáhl s Čechama do konce . Protože tak nenávistné hloupé lidi fakt aby člověk pohledal.....všem moudrým a chápavým velká omluva. Mluví ze mě jen beznaděj z té obrovské krutosti co tu z lidí přímo kape

   Vymazat
  15. T jsi sám dokonalým příkladem pseudohumanity!

   Vymazat
  16. Zavři tlamu, matkomrde. Ničemu nerozumíš, tak se nepleť do debaty dospělých !

   Vymazat
  17. A tebe dělal fotr přes ponožku pablbe!!!!

   Vymazat
  18. V mládí asi mnohého lákají spíš plné výkladní skříně, než nějaké sociální jistoty. To až když člověk přijde k rozumu, nebo při nemoci, začne upředňostňovat jiné hodnoty. Jednou k tomu také dozrajete.I z toho hulvátství třeba vyrostete, tak jako z pokaděnejch plenek.

   Vymazat
  19. A nepoučíš se a nepoučíš. Blb zůstane blbem, i když mu Nulandová stojí za prdelí a sype do něj dolary vrchem i spodem, že ? Takhle tu propagandu opravdu nevyhraješ !

   Vymazat
 6. My jsme opravdu národ debilů. Události, které se jednou udály nelze vzít zpět a je velmi špatné naši historii jakkoliv osekávat. Každá doba přinesla něco dobrého i něco špatného. Pamatuji si, že nás ve škole učitelé učili o dobru a zlu kapitalismu, ale i o dobru a zlu komunismu (v ZŠ jsem byl v letech 1959-1968). Proto si dovolím tvrdit, že komunisti tu naši historii osekávali daleko daleko méně, že ti naši současní demokraté.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zalez, prolhaný bolševiku. Že by se učitelé za komoušů rozplývali o dobru kapitalismu a zlu komunismu si opravdu nevzpomínám.

   Vymazat
  2. 23:34- protože jste nedával pozor, a zlobivé, nevzdělavatelné děti zneužívaly pozici svých rodičů, jako teď.

   Vymazat
  3. 23.34 Pořád se kecá o tom,že za socialismu nebyly vzpomenuty zásluhy usarmy za osvobození ČSR.Sloužil jsem v CHEBU a jakto ,že v r.1978 na takzvané ypsilonce/směr CHEB,SOKOLOV,MAR.LÁZNĚ stál památník 3.am.armádě jako poděkování za osvobození.Takže jsi bud obyčejný vůl nebo antikomunista totálně s vymytým mozkem.

   Vymazat
  4. A obojí lhali až se jim od hub prášilo! Stejnou čubčí bajku - https://www.youtube.com/watch?v=EXbImDq02QA

   Vymazat
  5. Ježiiš, Povolný, vy ignorante, vy sám tu o sobě rozhlašujete že máte jen ZŠ. Jak si dovolujete zrovna vy o komkoli jiném blábolit něco o nevzdělatelnosti, vy nedouku? Nestydíte se? Není vám to trapné?

   Vymazat
  6. 0:04-co nechat úsudek na čtenářích? Nestydím se, mám jen 9 tříd ZDŠ. Trapné by to mělo být Vám, že se "zahazujete". Jinak "kolega ze 4.cenové skupiny" je Váš, mne jen oslovil, nějak "nestíháte" trollení, dobrou noc.

   Vymazat
  7. Pane Pokorný, vězte, že se bavíte s placeným trollem. Tohle nemá smysl. On je odměňován za to, že má otrávit lidi tak, aby sem ani nechodili. Začali to tak dělat v Izraeli, pak se to rozjelo po EU a dnes je máme i tady. Zaprodanci žili v každé době a bude to tak i v budoucnu. Ze třeba jim dát najevo opovržení tím, že je budete ignorovat.

   Vymazat
  8. 0:46

   Ty, ty idiote, ani neumíš přečíst jméno.

   Já dávám najevo opovržení vám. Bolševickým pohrobkům kteří 40 let terorizovali tuhle zemi proti vůli občanů, dovedli ji k úpadku, zavraždili stovky spoluobčanů, tisíce poslali do lágrů a jak vidno vůbec se za to nestydíte. Naopak.
   Hovada jedny. Pfuj.

   Vymazat
  9. 0:46- zkusím to ale to víte, krev není voda. Budu muset trávit více času na zahradě než u PC. Určitě mi to prospěje, byť jsem fit a "šlang", slibuji.

   Vymazat
  10. Ty nemáš ani jednu třídu pomocný ty čokovopice sprsklá s Marťanem!!!!!

   Vymazat
  11. 0:46 "terorizovali tuhle zemi" a já myslel že 95% je většina a demokracie , že je vůle většiny a ehle není je to terorizmus protože v zemi se musí dít vše podle té 5% vrchnosti

   Vymazat
 7. Je to smutné, Ruzyňskému letišti moji pražané začali říkat letiště Václava Hajzla a mně je z toho smutno a myslím to upřímně. Bezdomovci se svobodně válí pod mosty v blízkosti zdrojů tepla, exekutoři zajišťují prosazování práva a lidé si toho neváží.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. příznačnější bude pojmenovat příslušné zařízení Věznice Václava Havla
   doufám, že se toho dožiji

   Vymazat
 8. Pane Jirovec,
  ta Canada v zime, to je strasidelna zeme !
  To jsem tam jednou prijel s kamaradem z Floridy v unoru, a na Yonge Str. jsem slysel zvoneni.
  Slysis ? Rikam kamosovi:
  "Oni zde maji zvonecky jako v Rime"! A on na to : "Ale hovno, to jsou moje zmrzre koule" !

  K Vasemu clanku ! Je velka chyba se pozastavovat nad usudem jinych ethnickych skupin a moralizovat. Oni nad nami se nikdy pozastavovat nebudou. Nenavidi nas !
  nick honolulu - emigrant.
  P.S. Ted mi napadlo ! To uz bude pomalu 50 let, co prisel Breznev. A porad jsem mlady , hezky a zadouci.
  To proto, ze se drzim v teple.

  OdpovědětVymazat
 9. A co tak zajít ještě o kousíček dál, k rozpadu Rakouska-Uherska, roli svobodných zednářů lóže Mafie, spolupráci TGM s Rakouskou tajnou policií a jeho kontaktech v USA?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tuhle jsem četl, že za Masaryka bylo postříleno asi 52 hladových dělníků a je mně z toho na zvracení, jak média překrucují demokratickou historii.

   Vymazat
  2. no byla taková doba, kdy se o stávkách a hladových bouřích statisíců Čechů, kteří pro REPUBLIKU, pro tu první, pro tu svou, otročili bez šance nasytit, obout nebo obléci své děti. Desetiletí. Psalo se v učebnicích a v mnoha knihách ve veřejných knihovnách.
   Po státním převratu všechny tyto knihy nechal lidumil prezident osvoboditel Druhý spálit. Aby nešpinili pověst Presidenta osvoboditele prvního!
   Za první republiky žili statisíce rodin v jedné pronajaté cimře, nevytápěné, bez vody toalety nebo kuchyně. Kopali se v neckách nebo jen v rybníce a měli jedny boty a jeden kabát. A někdy taky ne.
   To je ten opěvovaný kapitalismus první republiky.

   Vymazat
  3. Je to přesný!Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z. Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši, která skončila jak zasloužila - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

   Vymazat
 10. Ano, přepisovači dějin jsou v každé době. Nezávisle na stupni civilizačního vývoje, třídním původu nebo vzdělání.
  V každé době je i samozvaná "avantgarda", elita "národa" bez národa. Alespoň u nás.
  Popsat to by bylo na více než jednu knihu. Čím více se člověk noří do minulosti, tím více riskuje, že dá na tlachání přepisovačů dějin, manipulátorů, jenž ve svůj majetkový prospěch, či věčnou slávu svého rodu, etnické skupiny nebo náboženské obce, lžou a staví fakta na hlavu takovým způsobem, že tomu i málo vzdělaný občan nechce a nemůže věřit.
  Přesto se znovu a znovu setkáváme s jedinci, výraz lidmi si nechávám pro slušné lidi, jako je Uhde, Havel, Klaus, Halík, Vlk, Šídlo, Hvížďala, Nečas, Pithart, Sobotka Pithart, Dienstbier, ...
  Předcházeli jim hoši jako Císař, Smrkovský, Šik, Pelikán, Mlynář Kriegel, Dubček, ...
  A těm zas Husák, Slánský, Lobl, Fischl, ...
  Ve dvacátém století bylo těch lhářů a přepisovačů na tisíce. Mohl bych pokračovat do nekonečna a stejně je všechny nevyjmenuji. A co mají společného? Hanobí majoritní národ, zotročují obyvatelstvo, prohlašují se za nepostradatelné a zejména nedotknutelné. Tato obřezaná svoloč se s věky nemění.
  Lhát přestává jen když jim uberete kyslík.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro A z 1:29h :
   Podařilo se Vám smíchat dohromady naprosto neslučitelné věci.
   Kriegel, Smrkovský, Císař, Šik a možná i Slánský ( - neměl čas ukázat jaký je), byli lidé, kteří si zasloužili veškerou úctu.
   A další jiní.
   Což je ale opravdu otázka pro pravdivé posouzení SKUTEČNÝCH historiků.
   Zároveň se Vám podařilo nepravdivě zjednodušovat.
   Ano, je pravda, že historii "skoro" vždy "píší vítězové".
   Ale je zde slůvko SKORO a zůstávají FAKTA, která kritický duch může použít k rekonstrukci skutečnosti!
   Není totiž možné házet vše na nějakou národnost, sociální skupinu, atd.
   Protože co se děje ve skutečnosti, to je jak projev morální úrovně jedinců, tak morální úrovně sociální skupiny, tak i národa.
   Dnešní doba, na rozdíl od minulých dob (včetně doby Pražského jara a konce socialismu),, neuznává objektivní fakta, jen pracuje s propagandou (bohužel již zase znova) a s "emočními výkřiky" v touze nás všechny "zpacifikovat"!
   Také dříve platilo, že ten, kdo byl "mdlého ducha", se nemohla veřejně vyslovovat a nemohl veřejně ventilovat svou vulgaritu i když byl někým placen za "lhaní", na rozdíl od podporovaného dnešního "diskusního plevele".

   Pan Jírovec napsal naprosto pravdivý text, který si dovolil jen opatrně upozornit na to, "že všem by mělo být měřeno stejným metrem"!
   P.S.: Pokud se nenajde způsob jak zneškodnit všechny "ničitele diskuzí", bude to na škodu pro nás všechny.
   Pavel p

   Vymazat
  2. pro 13:53
   rozumím. tedy ve jménu obecního blaha, ve jménu demokracie zavedeme cenzuru a psát dějiny budou jen ti vyvolení, ti pomazaní. Ti, co se do role spasitele jmenovali nebo nechali jmenovat grupou nevolených mafií. Tak to u nás je a bylo až doposud. Všichni ti, co jsem jmenoval a tisíce dalších mají jedno společné, k moci se dostali za pomoci kmotrů a mafií, jejichž zájmy pak bezohledně hájili proti zájmům Čechů a Moravanů a proti zájmům státu. A po tom, co přišli o koryta začali ničit a pomlouvat vše a všechny, na které dostali. Aby vám nebylo líto třeba tzv osm a šedesátníků upozorním na úlohu Pelikána nebo Mlynáře na fakultách VŠ a v ČSM!!! A to jak se mstili po celý život dokládá svinstvo páchané soudruhy, jako je Štětina, Moučková, Herman, Šiklová, ... Jejich vzorem je i Havel a jeho famiglia!!!
   Z gaunerů dělat alespoň v učebnicích pro prosťáčky tzv. národní hrdiny umí třeba Kroupa, Drda, ... v tzv Paměti národa!! Partneři jsou: Post Bellum, Český rozhlas, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vojenský historický ústav, Židovské muzeum v Praze, ...(Wiki)
   Není to divné??????????
   Vynechám jména, byla by zase jedna parta.
   Že jde o organizované svinstvo na nejvyšší úrovni, řízené americkou ambasádou, Sorošem a kdo ví kým ještě, není pochyb. Že v tom je zapojená zločinecká parta z prolhaného ČRO, dává celému projektu ten správný punc. O lživosti státních médií není pochyb. o nadnárodní organizaci rovněž. A ze jmen, především mnou neuvedených, plyne skutečnost, že je to stejná struktura jako v roce 1968 nebo 1948 nebo 1918. Přepsat dějiny a obsadit koryta. Vždyť i ten bláznivý lhář Motl si nevymyslel ani název svého pořadu a ukradl jej! Komunistům, jak má v oblibě tvrdit o 14.500.000 Češích, kteří nikdy komunismus nepoznali ani o něm nečetli. Ten ukradený název zněl Stopy, fakta, svědectví a byl to pořad o diverzních akcích a teroristických útocích řízených a prováděných na našem území nadnárodními sionistickými organizacemi v čele se CIA, CIC a spol.
   PŘESTAŇTE LHÁT! JSTE VĚROHODNÝ JAKO TŘEBA ONDŘEJ NEFF!

   Vymazat
  3. Panu A z 9.6. z 21:09h :
   Jestli jste i autorem příspěvku z 9.6. z 1:29h .
   Tak by Váš poslední příspěvek snad dával smysl tím, že jste tak rozhořčený, že přestáváte vnímat logiku, fakta, natož argumenty.
   Ani slůvkem jsem nepodpořil, či nenavrhnul cenzurování historie, či jejího jednostranného výkladu. Naopak jsem ZÁSADNĚ proti němu v jakékoliv podobě: pravé, či levé (střední, genderové, etnické a tak dál, atd., ...) !!!
   U Vás mi výrazně vadí, že bez hlubších vědomostí, bez jakéhokoliv objektivního posouzení "hážete všechny do jednoho pytle"!
   Západní socialismus ( tím i Marx - Leninův komunismus), jak už jsem tu mnohokrát říkal, byla pokroková idea, která se neosvědčila v praxi, stejně jako předtím katolické a reformní křesťanství.
   (Uvidíme ještě jak dopadne čínský, kubánský a latinskoamerický model socialismu - třeba nás příjemně překvapí..)
   Přesto je jasné, že dobré a funkční myšlenky a principy ze socialismu je třeba použít v systému, kterému můžeme pracovně říkat "třetí cesta", něco, jako oprava nefunkčního společenského systému.
   O toto se náš národ již několikrát pokoušel (husitství, Jiří z Poděbrad, 68 rok).
   Že dnešní kapitalismus vykrádá socialismus (plánování, centrální řízení, různé formy znárodňování, atd.) je naprosto bez diskuze.
   Že ale současná podoba liberálního kapitalismu je přímá a rychlá cesta do pekel, asi taky nedokážete vyvrátit ...
   Že na obou stranách v 68 r. byli zrádci a zaprodanci a že tak to v historii chodí, nikdo nezpochybňuje.
   Takže navrhuji zachovávat KRITIČNOST, do hloubky ověřovat informace a požadovat pravdivé historiky a pravdivou historii.
   Že mne přirovnáváte k Ondřeji Neffovi, kterého si nevážím pro jeho zaslepenost a nad kterým by jeho tatínek, skutečný humanista byl velmi smutný, je "trochu hloupé".
   Pavel p

   Vymazat
 11. Mladí vsadili vše na mír. Milionový nápad za korunu. ... Ať jdou všichni antikomunisti DO PRDELE !!! http://i.imgur.com/d9HtrOM.jpg

  OdpovědětVymazat
 12. Plac Koruny Ceske /3 dily/napsal prof. Cerny a zminuje se o situaci /ve veznici a sam tam byl zavreny /, ze psat cokoliv nebylo mozne...V samotne Reportazi je veta o tom ze "Honza zradil..." brali jsme to jako shozeni veci a obvineni nekoho ,kdo se nemohl branit, nebot se nedozil...Pod Pavlakem bylo podloubi,proti restauraci u Pesku kde se odbojari kontaktovali...Fucik se zminuje sam o tom jak ho esesaci vozili/asi bylo tehdy zvykem takhle s veznema nakladat/ po Praze a navstevovali restaurace /na Petrine/. Panoval nazor,ze kdo se k nemu priblizil,byl zatcen, tedy ,ze Fucik byl "volavka"..Lepsi je byt lepsi ,nez ty zminene ustavy a veci vedet a posuzovat, po objektivnim a podrobnem zkoumani....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vidíš, nakonec zdech na syfilis kdesi poblíž Buenos Aires, kde vlastnil pajzl s bordelem a malý kasino, jako dar bratrů gestapáků za výpomoc v boji s židobolševismem ...

   Vymazat
  2. Vy dva pošuci, zkuste si konečně už něco o Fučíkovi přečíst. Určitě byste pak takhle hloupě nepindali.

   Vymazat
 13. Po Praze chodil Fucik, jako kovboj ,ale pro nespolehlivost ani sami komuniste nechteli s nim nic mit. Byl tedy neco jako odbojar samouk a samozvanec...Dva koltaky nosil za pasem, ale kdyz doslo k zatykani nezmohl se, aby vyuzil momentu prekvapeni, aby odstranil dva nacisty...Potom nastalo masove zatykani, kteremu mohl zabranit.. Kolty schoval v loznici u tech co byl na navsteve, kde bylo vice lidi a tedy zadna odbojova konspirativni schuzka, prisel i s milenkou a aby se u nej nenasli ty kolty a tim byl obvinen nekdo jiny !!! nez profesor HORAK se studentkou L.Plachou...

  OdpovědětVymazat
 14. Ústav pro zkoumání totalitních režimů asi nebude zkoumat režim, ve kterém vznikl. Neviditelnou, nenahlédnutelnou totalitu. Tmu ducha. Vydávanou za světlo rozumu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co že budou zkoumat?Tmu bezducha a opilce Veškrny Lahváče?!

   Vymazat
  2. Socialismus byl pokus o společnost založenou na nadosobním principu, což takové společnosti dává zvláštní kvalitu. Socialismus nebo Komunismus byl svým způsobem oduševnělý, a to proto, že měl jednotící nadosobní ideál. Ten dnešní společnost postrádá, jeho místo zaujal ryzí individualismus. Společnost byla atomizována, a není v ní explicitních společenských vazeb výjma dokola omílané "Svobody" a "Demokracie" ... Není co víc by společnost pojilo. Jen tyto dva abstraktní pojmy, jejichž obsah je značně relativní a také proměnný. V podstatě žijeme v duchovním vákuu. Náboženství a ideály byly zrelativizované, a "znicotněné", společnost je sekularizovaná, a řízená mechanickými principy obchodu, zisku, marže, příležitosti, akceschopnosti.

   Vymazat
 15. Nikdo presne dnes nevi,lecos se zamlzilo, ale nekolik hlavnich nacistu prave v ustredne SD /SD daleko horsi nez gestapo/ v Praze spolupracovalo s GRU a NKVD ,tedy se sovetama a tak v Rusku by se lecos mohlo najit a nespolehat na to co rekl/nerekl nejaky Bohm...Lecos jineho pak zpivali SD agenti po valce v Moskve...Lepsi je bejt lepsi...Ja su neni robot a terazky reboot...

  OdpovědětVymazat
 16. Ani tisíc ani milión slov nepomůže hlupákovi.

  OdpovědětVymazat
 17. Skvěle napsáno, je potřeba to připomínat, kupodivu za totality jsme se nenechali zblbnout jednostrannou propagandou, ale naučili jsme se číst mezi řádky a použivat selský rozum i ve městě. Teď kupodivu tato schopnost mizí a nová generace už není příliš schopna kritického myšlení. Trollík dneska udělal světový rekord, reagoval za 12 minut po vyvěšení článku, to asi snad nemohl přečíst, při jeho inteligenci. Ale zato debatu zasvinil hnedka několika rychlými trapnými výkřiky. Je to profík. Kašlete na něj a reagujte mimo vlákno, nechte mu prostor, aby jeho idiocie vynikla.

  OdpovědětVymazat
 18. Přiveďte mi trola, dostal jsem hlad.

  OdpovědětVymazat
 19. S pohledem pana Jírovce souhlasím. Protože pocházím z malé vesnice, mohu historii vidět jako na dlani na příbězích obyčejných lidí. Opravdu se v průběhu let 1948 -1989 život stával postupně stále kvalitnějším a bohatším , osobně mi vadilo schůzování - a to jsem netušila, jaká kosmetická vada to bude v pohledu ze současné všudypřítomné byrokracie. V devadesátých letech jsme měli to štěstí, že jsme za ( za"socíku") našetřené peníze (kolem sta tisíc Kčs) koupili velký domek se zahradou - po reformě by to stačilo tak na okna. Tady byla inflace mnohonásobná - domek se v roce 1995 mohl prodat již za milióny. Pokud jde o pohodu - v současné době si ji mnoho lidí musí udržovat pomocí antidepresiv. Mladí závidí starým, že jsou v důchodu, protože pracovní stres narostl do takových rozměrů, že jen málokdo má radost z práce.
  Za velkou chybu tohoto ystému považuji i celkovou koncentraci pracovních příležitostí do určitých míst - to rozbíjí rodiny (děti daleko od rodičů, nezaměstnaní a t. d.)a vylidňuje některé oblasti, jiné přelidňuje. Rozložení životních šancí po celé republice a levná veřejná doprava byla velká vymoženost minulého režimu, kterou jsme ani nevnímali.
  Zdeňka Radičová

  OdpovědětVymazat
 20. Šelma je vždy silnější, té se ubráníš jen rozumem. Pozoruj přírodu a podle toho se chovej. Svobodnou volbu máš jen ve svém konání. Chytrý neznamená moudrý. Měl jsem to štěstí, že jsem se narodil v rodině, která mě naučila pracovat, přemýšlet a mít rád svoji rodinu. Dnes většina lidí aby uživila svojí rodinu nemá čas vychovávat potomky. Stali se moderními otroky.

  OdpovědětVymazat
 21. Děkuji za článek. V podstatě říká to samé, co si myslím. Jen se bojím aby mne za to někdo někde nepopotahoval pod zámínkou, že to je proruská propaganda...

  OdpovědětVymazat
 22. Individualismus plodí mentalitu zvířecího predátora (doslova!), kolektivismus plodí mentalitu člověka, tvora společenského.

  OdpovědětVymazat
 23. Společenství občanů se má chovat jako rodina, rozklad rodiny je rozkladem státu. Kde jste tam vyčetl návod na individualismus a Vy jste člověk společenský ale s kým, s vlky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Právě silný sociální stát je důvodem rozkladu rodiny, troubo!!!

   Proč by se někdo měl postarat na stáří o své rodiče když jim stát dá pěkný důchod? Proč bych měl pomáhat bratrovi který přijde o práci když dostane od státu podporu? Proč by se měla žena s dětmi vdát když díky sociálním výhodám je pro ni daleko výhodnější být svobodnou matkou?

   Jste hlupák.

   Vymazat
  2. Protože se o tebe rodiče starali a nenechali tě chcípnout,takhle to funguje od dob feudalismu,lejnosrku!

   Vymazat
  3. Sociální stát s rozkladem rodiny nemá nic společného. To tvrdí jen ultraneconoví propagandisté a pár nablblých "katolických teoretiků".

   Vymazat
 24. Šťastný člověk, který na to, na co musí příjít sám, příjde až na sklonku života.

  OdpovědětVymazat
 25. No tak i v Německu se našlo hodně lidí kteří si pochvalovali dobu hitlerovského Německa před válkou jako nejlepší ze všech. Hodně práce pro všechny, všude pořádek, silný stát, silný vůdce, hrdý národ...

  Tito lidé už ale v Německu vychcípali nebo se aspoň se svými názory stydí vylézat na veřejnost a jsou v ústraní.

  Ne ale čeští bolševičtí pohrobci kteří vřískají na celé kolo, za nic se nestydí.

  Ptám se vás: Jakým právem jste vy hovada násilím udržovali nesvobodný režim který 87% obyvatelstva nechtělo? Viz výsledky prvních polistopadových voleb?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty máš nějaký právo se ptát???Zrovna ty,havloidní bastarde!!!!

   Vymazat
  2. Hlavně že ty ho máš,ty zdegenerovanej prvoku!

   Vymazat
  3. Sám jsi koukám parádně zdegenerovanej:)) Víš proč, debile? Páčs nepokapil jednoduchej text jak prae! Jinak bys nepsal sračky. Koho nemá? ˇXáráka nebo koho? On píše, že kolega nemá odpověď! To je ta odpověď. Jenže ty hovado nemůžeš napsat "ji nemáš", páč on se neptá, takže ani ji mít nemůže, debile, pokapils debbilní demente? To ten druhej žvaní o cosi "právu". Jediná odpověď správná zní: A/ my nejsme komunisti a tak je to irelevantní otzáka, nebo B/ my rudý hovada máme hovořit a jednat za "třídu pracujících" ve svým základním programu ...i kdyby na nás ta třída srala jak na placatej kámen, páč se třídou bejt necejtí (kažej dělňas, každá lopata přece chce bejt kapounem, rentiérem a ne makačenkem vy tupci!).

   Vymazat
  4. pro 10:02
   fešáku, jakým právem mluvíš jménem patnácti milionů Čechů, Moravanů a Slováků.
   Měl bys začít balit kufry. Dokud máš hlavu na krku

   Vymazat
 26. Antikomunismus je diagnóza, prozatím experimentální, protože v demokracii v epidemickém stavu by mohlo být nebezpečné usilovat o víc.

  OdpovědětVymazat
 27. Pan Jírovec , ke vzteku mnoha prodejných děvek , má 100% pravdu . Jenom chci poznamenat něco ke skartaci materiálů bepečnosti o " nových celebritách sametových " . Účastnil jsem se v 70 letech zavádění mikrofiší do technické praxe v dokumentování . Nařízeno bylo ve státních institucích dělat minimálně 7 kopii archívu . Nevěřím , že všechny kopie byly skartovány . Jsem si téměř jist , že se časem vynoří i ty Havlovy a ostatní . Kdy a jak to bude , není v mých silách odhadnout . Jistě až v době , kdy to bude " státoprávně " v zájmu čehosi , že ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já jsem si jist, že již brzy se vynoří mnoho kopií tvýho parte.
   Za chvíli už zrůdy jako ty konečně vychcípají.

   Vymazat
  2. Jako tvůj zdegenerovanej fotr Lahváč Havlena!

   Vymazat
  3. 11:01, 11:00, 10:59,....

   Co jsi sežral že máš takovou zcela nezvladatelnou potřebu vysrat se pod každý příspěvek?

   Vymazat
  4. Zrůdy z přesvědčení nazývají jiného zrůdou a přejí jiným vychcípání. Přej a bude ti přáno. Sám chcípneš hovado.

   Vymazat
  5. Už nechlastej Blekoto mladší!:_D

   Vymazat
 28. Velmi pohnutá "diskuse" díky některým "diskutérům". Někomu se vyznění článku může zdát takové, jinému onaké.
  Dovolím si jen jednu otázku. Tvrdí-li kdokoliv, že je v článku něco špatně, ať to prosím, uvede. Konkrétně co. Ale nikoliv podle známého bonmotu:"... ale vy bijete černochy!" Který uvedený fakt pana Jířího Jírovce je nepravdou nebo lží? Žádný. Vše je tak, jak se událo. Takže se držme faktů. To je ostatně jediná možnost jak si vytvořit názor. VAL

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne. Blábol jírovce je naprostá manipulace nejhrubšího zrna, dávání sobě na roveň naprosto nesouměřitelných věcí.

   Máme tady 250 justičních vražd ve vykonstruovaných procesech? Včetně vražd našich vlastních válečných hrdinů? 250 vražd v 14 milionovém Československu? Nevadí. V 300 milionových USA přece přece popravili manžele Rosenbergovy (usvědčené ruské špiony), takže to vyjde nastejno!

   atd atd

   Vymazat
  2. A kde máš vyvražděný Indiány,Mexikánce a černochy?!Ty už si do statistiky dodat zapoměl,lejnolahvárníku??

   Vymazat
  3. Podrasy sem netahej, ty naďáli bordelu dost a dost ...- http://creativitymovement.net/creator_library/slovakian/rahowa-12.html

   Vymazat
  4. Co to meleš ty pomatenej lejnohvárenskej genitále?!

   Vymazat
  5. 11:13 K vaší smůle lze na webu ÚSTR nalézt životopisy všech těch "nevinně zavražděných hrdinů". Podívejte se, kolik se jich sem po výcviku na Západě vrátilo jako agenti (jak vy říkáte, usvědčení špióni) a také si v jejich rozsudcích zjistěte, kolik jich kromě vlasizrady také vraždilo. Až si to přeberete, pak poznáte, kolik bylo těch "nevinných". O Horákové se nemluví náhodou, ta byla snad jediná, která sem nepřišla z venku a nikoho nezabila. Takže jen opakujete lži, které vám někdo účelově nalil do prázdné makovice. Hezky se to vykřikuje, ale když někdo řekne pravdu, jako pan Jírovec, tak vám argumenty chybí.

   Vymazat
  6. Ještě před listoadem 1989 na jedné z oficiálních besed zazněla čísla o popravách na přelomu 40. a 50. let. Bylo to číslo okolo 225, ale se dvěmi poznámkami. 1. Jde o celkový počet za všemožné, tj. i kriminální trestné činy. 2. Nezahrnuje počet poprav vynesených krajskými soudy, které též měly tehdy pravomoc odsuzovat k smrti. Takže by bylo asi vhodné vědět, zdali číslo 248 je už skutečně celkové za všechny soudy a zda je jen za politické činy, nebo i za "běžné" kriminální vraždy ap.
   KR

   Vymazat
 29. Je paradoxem, že Komunismus, který stál na materialistickém základu, byl svojí povahou a filosofií tak blízko Křesťanskému ideálu společnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Totalita, justiční vraždy, ukradení majetků, lágry,... jsou blízko křesťanskému ideálu společnosti? Tady se člověk dozví věcí...

   Vymazat
  2. 11:16 nejsou, stejně jako masové vraždy v sev.Africe a na blízkém východě...

   Vymazat
  3. Vraždění jinověrců je přece křesťanský program. Tiso - velký křesťanský fráter, platil Hitlerovi za každého zlikvidovaného slovenského žida. Chorvatští ustašové - velmi zbožní katolíci, za tichého souhlasu Vatikánu a za aktivní účasti katolických fráterů, a především svých františkánů, vyvražďovali děsivým způsobem chorvatské a bosenské Srby, Židy a Cikány. Podřezávali, vydloubávali oči a slepé házeli do propastí, zaživa zahrabávali (Jasenovac a pod.). Téměř milión lidí za necelé 4 roky vládnutí! A tady nějaká katolická hnida bude něco pindat a tvářit se jako svatoušek?! No to je opravdu už přes čáru!

   Vymazat
 30. Jasně, že má tady Kanaďan Jírovec pravdu. Ovšem jeho názory na migraci jsou proti našim zájmům. Odolat dnešnímu překrucování historie i reality chce dost úsilí.

  OdpovědětVymazat
 31. Jak byste nazval komunistu? No je to někdo kdo čte Marxe a Lenina.
  A jak byste nazval anti-komunistu? To je někdo,kdo Marxovi a Leninovi rozumí. Ronald Reagan......Usa president.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je fakt bonmot hodný kavárenského herce.

   Vymazat
 32. Pan Jírovec má pravdu. Proto tolik vzteku ze strany vlastizrádných trollů. Teče jim do bot :)))Doufám, že ne že všechny kopie archivu byly skartovány.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jojo, soudruh spasitel Putin už je na cestě, brzy budeš zachráněn :-D

   Vymazat
  2. 11:33 a ty ne, co si jen počneš... :)))

   Vymazat
  3. On už nevystrčí rypák z kaďáku Šapita!!!!!

   Vymazat
  4. To je nápad že z kanaďáckýho šapita už ten Jírovec frkolu nevysune ... jen tady pro hrst volů za hrst šupů píše cancy:) Nebo pro pár volů za hrst šupů?

   Vymazat
  5. Pitomec knížete Blekoty nám má co přednášet.....pindy si nech k fotrovi na jindy!

   Vymazat
 33. Pro 10,07 to je přesně to co rozkládá společnost. Celý život pracovat za hladové mzdy, zisky z této práce mají dravci a ostatní si mají na důchod ušetřit z hladových mezd. Vyjádření asociála, když nemají chleba proč nejedí koláče.

  OdpovědětVymazat
 34. Pro 10,07 to je přesně to co rozkládá společnost. Celý život pracovat za hladové mzdy, zisky z této práce mají dravci a ostatní si mají na důchod ušetřit z hladových mezd. Vyjádření asociála, když nemají chleba proč nejedí koláče.

  OdpovědětVymazat
 35. Pane Jírovec, jste kolík! Zájem trollů a placených rozbíječů diskuzí je důkazem, že jste (opět) trefil do černého.
  Díky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:01 To není zájem, ale zoufalý řev. Jako pokaždé, když se někdo odváží říci pravdu, že císař je nahý. Samozřejmě nejvíce křičí pijavice, které z těch neviditelných šatů, placených oblbnutými občany, dobře žijí.

   Vymazat
  2. To není dobrá cesta, takhle se obelhávat. Oni vůbec nejsou zoufalí. Oni jsou vzteklí, že si ještě někdo vůbec může dovolit pravdu říct. A cítí dobu, kdy všem, kdo s nimi nebude zpívat o krásách kapitalismu, zavřou hubu. A že taková doba brzy přijde, to je bohužel docela možné.

   Vymazat
  3. Jiří Jírovec to popsal přesně a pravdivě. Takoví lidé by měli vést národ, zatím nás vedou darebáci a zloději. Dokud na to lidé nepřijdou a budou volit jak doposud, nic se nezmění.
   Zase mu napíšu, jak se trefil,(některá vyjádření to potvrzují) a poděkuji i za vás - slušné diskutéry.

   Vymazat
 36. Díky za článek. Většinu víme, jen mladším je to potřeba objasnit a připomenout. Některým současníkům vadí to připomenutí. Je třeba číst i starší literaturu, ze které se člověk dozví, co bylo. D Í K Y Z A Č L Á N E K ! Alka

  OdpovědětVymazat