Reklama

.

.

pátek 10. června 2016

Bakalův Respekt pořádá propagandistické kempy po republice. Přesně, jak prozradila Victoria Nuland. Panoptikum periferního mainstreamu, amerických neziskovek a fiat-alternativy!

- VK -
10. 6. 2016 AENews


Včerejší článek s videem zde, kde Victoria Nulandová odhalila detaily procesů řízení americké propagandy v Evropě, vyvolal značný zájem mezi čtenáři. Hned poté jsme byli do redakce upozorněni, že v článku zmíněné „nalejvárny“ a tzv. propagandistické kempy pořádá v ČR i nadace Bakala Foundation pro studenty a obyčejné lidi, ve spolupráci s časopisem Respekt, který spadá rovněž pod Bakalovo vydavatelství Economia. Akce se jmenuje Respekt Tour a jde o putovní dezinformační cirkus redaktorů Respektu a jejich pozvaných hostů, jejichž cílem je protiruská kampaň a posilování amerických tezí v Evropě, které v podobném duchu zaznívají jen v jiném kabátku z obrazovek České televize a z rozhlasových vln Českého rozhlasu.


Poslední diskusní panel Respekt Tour se odehrál v Brně s podtitulem „Evropa na rozcestí“ a na stránkách Respektu je k dispozici záznam panelu zde, který doporučuji celý zhlédnout (nelze ho vložit sem přímo do článku) a udělat si představu o metodách, které americká administrativa používá skrze loutkové postavičky Respektu pro prosazování tzv. protiruského éthosu v Evropě. Pokud se podívám na složení diskusního panelu v Brně, najdeme v něm staré známé tváře, o kterých jsme už několikrát psali. Pořadem moderuje šéfredaktor Respektu Erik Tabery, stabilním hostem pořadu je redaktor Respektu Ondřej Kundra. Pozvání přijala i Ivana Smoleňová z americké neziskovky Prague Security Studies Institute se sídlem v Praze, o které jsme už dříve psali zde a zde. Dále v pořadu vystoupila Eva Romancovová z Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, která sama sebe nazývá „právničkou ve státní službách“. A skupinu uzavírá opět redaktor Respektu Martin M. Šimečka.

Americký propagandistický „kemp“ v Brně

Diskusní panel v brněnském paláci Scala se točil okolo tzv. ruské propagandy a ruských dezinformacích v ČR. Pan Ondřej Kundra hned zkraje panelu učinil k publiku výzvu, že jestli je v sále někdo z Aeronetu, ideálně pan VK, tak aby za ním po skončení pořadu přišel. Ne, opravdu jsem v Brně nebyl a nemohl jsem vyhovět. Repertoár celé diskuse se točil okolo hrozeb ruské propagandy, jak se snaží rozložit „evropské hodnoty“ a západní vazby v ČR. Trochu rušivým elementem z hlediska propagandistického účinku bylo nejisté vystupování slečny Smoleňové, jejíž výroky a všeobecný přehled se omezil na fráze a poučky, které slyší ve své mateřské neziskovce vesměs v angličtině od svých sponzorů, ale to jí nelze mít za zlé. Její vystoupení bylo natolik slabé, že nemohla publikum přesvědčit o svých tezích, naopak to mohlo vyznívat u nezaujatého diváka tak, že buď si není jistá tím, co tvrdí, anebo vůbec neví, o čem je řeč.
Diskusní panel Respekt Tour v Brně

Kundrova cesta tam a zase zpátky, hotový Tolkien! 

Ondřej Kundra podal tradiční profesionální výkon, na který jsme u něho zvyklí a opět nám udělal negativní reklamu, která se ovšem také počítá a k jeho nářkům na to, že jeho cesta za námi do Eindhovenu mu trvala autobusem 15 hodin, tak k tomu mu mohu říct jen jedno: Když někam jede bez ohlášení, tak se nemůže divit, že výsledek se nedostaví a nikoho nepotká. Jenže, to by pan redaktor musel vynaložit nějaké úsilí na snahu o komunikaci se mnou a dojednat si schůzku, než někam vyrazí. V poslední době se to zlepšilo, pan redaktor, když něco potřebuje, napíše mi dotaz na email. Minimálně v tomto ohledu se komunikace zlepšila. Kdyby pan Kundra vystupoval jako nezávislý novinář a freelancer, na volné noze, který není placen z peněz pana Bakaly, mohli bychom se bavit o nějaké vzájemné debatě, třeba i setkání, ale ve chvíli, kdy plní mediální zakázku pana Bakaly, jehož napojení na americké kruhy, velvyslanectví USA a cizí fondy, je doslova do očí bijící, tak veškeré takové úvahy pozbývají smyslu a o schůzce nemůže být ani řeč.
Diskusní panel v Brně nenechal na Rusku nit suchou. Odbornice z americké pražské neziskovky hovoří o ruské propagandě

Eva Romancovová z Ministerstva vnitra se v pořadu snažila nastolit tezi, že kritika problémů uvnitř EU a potažmo v ČR se transformuje do podoby nástroje ruské propagandy. Ta prý nemusí vymýšlet vlastní témata, ale pouze exploituje vnitřní problémy EU. K této demagogii připojím reakci, že kdyby politické elity ČR nehýkaly jako potrefené husy na podporu podpisu Lisabonu, nemuseli bychom dnes čelit migrační vlně v ČR, neexistovala by hnutí pro islámu v ČR, protože ČR by zkrátka nemohla být evropskými partnery v Evropské komisi přehlasována k tomu, aby navzdory své vůli přijímala islámské uprchlíky. Kdyby na Ukrajině neproběhl Majdan, ale řádný demokratický proces a volby, nedošlo by k odtržení Krymu, ani k občanské válce na východě Ukrajiny. Kdyby EU v čele s Francií a Velkou Británií, NATO a jmenovitě USA nerozvrátily Blízký východ a sever Afriky, nečelili bychom dnes hrozbám Islámského státu a mohutným migračním vlnám.

Války rozpoutávají USA a EU, ale za problémy v Evropě může Rusko! 

  Nic z toho, co jsem uvedl a co je příčinami dnešního stavu Evropy, nezpůsobilo Rusko. Nevšiml jsem si, že by Rusko rozpoutalo válku v novodobé historii v Afghánistánu, v Iráku, v Sýrii, v Libyi, v Jemenu. Nevšiml jsem si, že by Rusko pořádalo v ČR výcvikové kempy pro české mainstreamové novináře. Není to Rusko, které by skrze české neziskovky ovlivňovalo nejvyšší kruhy české politiky tak, jak je ovlivňují USA, což vyplynulo i z uniklých emailů premiéra Bohuslava Sobotky. Není normální, když český ministr kultury jede na sjezd Sudetoněmeckého landsmančaftu do Norimberku (více o kauze zde), kde si sedne v přední čestné řadě po pravici pana Posselta s úsměvem, který by mu záviděl i Otík z Vesničky mé střediskové.

Diskusní panel Respekt Tour v Brně

Rusko nepotřebuje podporovat propagandu v Evropě, tu podporují sami evropští politici svými nezodpovědnými kroky, které jdou ostře proti zájmům svých národů. To je přesný opak toho, než co dělá v Rusku Vladimir Putin, který všechny své kroky a politická rozhodnutí poměřuje s etalonem národních ruských zájmů. Toto vlastenectví ruští občané oceňují a je zcela jasné, že by ho ocenili i čeští občané, kdyby i česká vláda razila stejnou národní politiku jako Kreml razí ve vztahu ke své zemi. Když země v rámci nové doktríny NATO se snaží pod různými záminkami do vojenské služby dostávat i ženy a NATO místo obrany páchá po světě imperiální spanilé jízdy v dalekých zemích, které nemají s obranou zemí NATO nic společného, tak prostě dojde k tomu, že lid České republiky začne postupně jako organismus vytlačovat NATO, EU, Brusel a posléze i českou vládu ze svého těla, ze svého středu.
 

Ruský fenomén мы один!

  Proces je zahájen tzv. odcizením sounáležitosti lidu s režimem. To je chvíle, kdy lid rozděluje stát na „MY“ a „ONI“ ve smyslu oni, ti nahoře, vláda. Přesný opak tohoto politicko-psychologického procesu popsal Sigmund Freud jako „ztotožnění se jedince s entitou státu“, kdy lid se v ideální konstelaci z teze MY vs. ONI přepne do režimu MY VŠICHNI. V ruštině se pro to vžilo označení „мы один“, což by se dalo volně přeložit jako „my jsme všichni jeden“. To je vzácná chvíle, kdy obyčejný člověk se stane součástí politické teze, cítí a žije s ní. V Československu jsme tento fenomén zažili v roce 1968 během Pražského jara, kdy obyčejní lidé podporovali Dubčekovu vládu do takové míry, že s ní doslova dýchali. Opakovaní tohoto fenoménu nastalo v listopadových a prosincových dnech roku 1989. Smutné na celé věci je fakt, že průnik množin veřejnosti a elit trvá jen velmi krátce. V Rusku ale došlo k něčemu zvláštnímu, protože podpora Vladimiru Putinovi je ze strany lidu obrovská, a to už prakticky 16 let. Je to dáno ruskou zkušeností ze špatných časů, když přijde potom dobrý vůdce, lidé si toho nesmírně váží.


Prodejní stánek Respektu v paláci Scala v Brně

Země v EU neprošly hrozivými válkami s parametry genocidy, nepotkala je situace, kdy nepřítel se snažil celý národ vyhladit, jako to potkalo Sovětský svaz ze strany Německa za II. sv. války. Semknutí lidu s vůdcem je v Rusku absolutní anebo nulové. Nic mezi tím. V tezích NWO je takové afirmativní postavení prezidenta konkrétní země tragicky nepřípustné, protože lid musí být podle tezí NWO zcela odcizen své vládě věcí veřejných, aby bylo možné zrušit politické strany a současný politický systém a nahradit ho modelem post-industriálního korporativismu, kdy veškerou moc místo volených politiků budou držet dosazovaní a nikým nevolení manažeři (viz. Evropská komise) a účetní v bankách, kteří nemají k lidu žádné citové, národní a ani kulturní pouto. To je cílem NWO. Když politik říká, že stát bude řídit jako firmu, je to kandidát NWO. Je to poznávací znamení manažera v systému NWO.

Lidé zažili komunismus a umí číst mezi řádky, proto nevěří televizi!

  A všechny tyto projevy nasunování Nového světového řádu, mezi které patří zejména migrace muslimů, začínají lidé nejen vnímat, ale dokáží už číst mezi řádky mainstreamu a státní agendy. Přestávají věřit České televizi, státním médiím, soukromému mainstreamu, protože všichni razí veřejnou objednávky elit NWO, přičemž mnohé subjekty, které tak činí, si to ani neuvědomují. Vláda nesmí dopustit ztrátu národní identity lidu a nesmí připustit, aby se naše děti jednou považovaly více za Evropany, než za Čechy, což právě zaznělo ve zmíněné diskusi v Brně a doslova mně to vyděsilo. Teze tzv. Nového Euročlověka, o které mluví pan Juncker z Evropské komise, je dogmatem III. Říše, kdy R. Heydrich ve své vizi plánoval, že v budoucnu nebude etnicky Evropa rozdělena na státy a národy, ale že vznikna nová rasa evropského „Germána“, kterému budou vládnout nadřazené árijské elity. Tedy proces řízení jako NWO. Dolních 500 milionů, horních 5 tisíc. A to je teze dnešních globalistů, pouze ten Germán bude nahrazen Novým Evropanem, který bude míšenec, bude mít menší uhlíkovou stopu, kterou jeho život zanechá na planetě během jeho života a nebude znát pojmy jako vlast, kulturní identita, národ, patriotismus anebo historický odkaz. A ten Árijec bude nahrazen vybranými Chazary jako vládnoucí elita.

Rusko těmto globalizačním tlakům NWO odolává a stává se inspirací pro národy v Evropě, které nechtějí kulturně zaniknout v mixu a slepenci etnik a kultur, které už dnes ztrácí svoji identitu v ghettech a integrovaných společnostech v rámci jednotlivých zemí, které jsou multikulturně na pokraji svého kolapsu ve vztahu ke své vlastní kulturní identitě. Kdo vidí v lidovém odporu vůči těmto procesům ruskou dezinformační propagandu, tak je mi ho opravdu, ale opravdu líto.

-VK-
Šéfredaktor AE News

33 komentářů :

 1. Takové zoufalé akce a tak ubohé výsledky. A ne a ne přesvědčit lidi, že jsou blbí. Pořád si nenechají nalít do hlavy tu samospasitelnou americkou pravdu. Možná je to právě proto, že tady není Amerika.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V tom hledišti jsou samá jelita "studující" na Redlichově universitě mumanitní studia, nejspíš jsou tam v rámci vyučování.

   Vymazat
  2. To vypadá jak nějaká schůze KSČ!

   U toho mě napadá, abych parafrázoval text jedné nejmenované skupiny:

   Režim smrdí
   jseš z toho zdrcenej
   co se divíš
   ty mozku zazděnej

   Vymazat
 2. Každý názor, který se liší od názoru, který hlásá Česká televize je označen za Ruskou propagandu. Kdo nesouhlasí a kritizuje bombardování Jugoslávie, bombardování Iráku, bombardování Libye, podporování teroristů v Sírii, nesouhlasí s Evropskou Unii zorganizovaný politickým převratem na Ukrajině, se zabíjením lidí v Afganistánu, s organizováním státních převratů v Latinské Americe, je označen za šiřitele ruské propagandy. V takové situaci je jasné, že ruská propaganda je vše co je v rozporu s tím co hlásá a provádí Česká televize. Těm co bojují proti ruské propagandě je jasné, že lidé jim stejně nevěří, jako nevěří České televizi. Proč to tedy dělají a proč USA vynakládá tak obrovské finanční prostředky na předem prohranou bitvu, když jim stejně nikdo nevěří? Má to svůj účel. I když České televizi nikdo nevěří a každý, kdo jenom trochu sleduje mezinárodní a domácí dění, dobře ví, jak se věci mají a kde je pravda, přeci jenom každý také ví po zhlednutí lží z České televize, že pokud by někde veřejně říkal pravdu, mohl by z toho mít problémy, mohl by být popotahován a mohl by například skončit i před soudem. A o to právě jde. Zastrašit lidi, přesně tak, jak se to dělo za války do roku 1945, kdy za jakékoliv popírání fašistické ideologie byli popravování nevinní lidé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Řeknu vám tajemství. Žádné evropské hodnoty neexistujou. Je to fata morgana.

   Vymazat
 3. Respekt tour - židoamerickej plátek respekt...A přednášet na těhle vymejvárnách by měli pražskokavárenští povaleči - novináři Fendrych,Honzejk a Mitrofanov.Měli by dávat lekce o objektivní a vyvážené informovanosti...

  OdpovědětVymazat
 4. TO-MÁŠ-TUHÝ
  SOBOTKO, MY TĚ TU NECHCEME, VRAŤ SE DO PALESTINY

  MY CHCEME ŠLACHTU!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne že bych měl rád S.albotku, ba právě naopak! ALE: Šlachta a olomoučtí prokurátoři patří do skupiny pravidelně konzultující na Tržišti. Jinak co se týká výsledků činnosti útvaru Š.a spol., tak šlo vždycky o divácky vděčné zásahy, ale víceméně s bezvýznamnými výsledky (skoro všichni obvinění se z toho vykroutili bez trestu).

   Vymazat
 5. Časopis RESPEKT - kdysi snad, vnitřní význam toho slova, odrážel úroveň jeho publicistiky, avšak anachronismem se stal zcela jistě v době, kdy jej převzal Bakala.
  Pokud by měl být zachován původní soulad názvu a obsahu, časopis by nyní nesl jméno DESPEKT.

  OdpovědětVymazat
 6. Víme dobře,že na ČT bylo podáno trestní oznámení,pro nepravdivé,zavádějící informace.
  Co se ale stálo o tom trestním oznámení je ticho,ale média se vrhla na Primu,že ona špatně informuje.

  OdpovědětVymazat
 7. Když se dnes zamyslíte na to co se dělo 17. listopadu 1989 a pak ještě jak se to dělo, přijdete na to, že to byl dobře zorganizovaný Majdan americkou ambasádou. Jako jeden z hlavních důkazů je fakt, že když se zdálo, že události na Národní třídě vyšumí, byla zveřejněná zpráva, že tam byl zabit student Šmíd. Tato zpráva vyhrotila veřejné mínění a i když se po několika dnech ukázalo, že to byla lež, tato lež splnila svůj účel. Tento scénář bylo možné sledovat v dalších případech na celém světě v různých obměnách. Našly se například papírové cestovní pasy z letadel které narazily do mrakodrapů s názvem Dvojčata přitom žár z nárazu těchto letadel roztavil konstrukci těchto mrakodrapů. Prostě američtí pracovníci na amerických velvyslanectvích se vyznaj a nešetří zelenými papírky na to aby dosáhli svého cíle.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V okamžiku, kdy praskla bublina o zabitém Šmídovi kteroužto informaci jako potvrzenou, předával Uhl, aby se provalily informace o agentovi STb Zifčákovi alias Růžičkovi, měla jít celá ta podělaná sametovka do kelu. Najednou estébák nikomu nevadil. Po ukrajinském majdanu je zřejmé, že všechny ty jarní "revoluce"punktovaly utajované složky v USA. Začíná být evidentní, že USA hodlají rozjebat celý svět, aby se mohly ujmout světovlády, po které prahnou a za kterou s gustem obětují miliony životů obyvatel planety, včetně podřadných celých národů a nárůdků, jakým je ten náš. Bude to válka za svobodu a budeme skutečně svobodni - ale až nebudeme vůbec. Pochopit lze velice mnohé ale to, že tomuhle a těm usáckým zrůdám může někdo, respektive něco fandit, to chápat nelze, pokud nepřijmeme skutečnost, že zlo dokáže ochromit mysl i city řady jedinců inklinujících ke zlu.

   Vymazat
  2. Za jedna 17:47, vše je zařízeno penězi.Vychovávají se nový a nový ve státech-V.Ruzině,Halík,Sobotka,Bakala Štětina,Kyska,Bělobrádek.Dnes už více lidí chápe vnucenou demokracii.

   Vymazat
 8. No a když se spojí "informace" z tohoto článku a vystupování Bureše kvůli Šlachtovi? Copak na to emerický ambassador?

  OdpovědětVymazat
 9. Taková reorganizace policejního sboru,nevznikne za několik dní,ta se připravuje delší dobu.Jen bylo potřeba udělat divadlo,aby se to spustilo a veřejnost to sežrala.Ukazuje to na zákulisní reje v ČSSD,za pomoci Schapira.

  OdpovědětVymazat
 10. Jakakoliv POPLATNOST, jakekoliv cizi mocnosti svedci o tom, ze ten kdo se ji zucastni, je naivni detinsky OSEL !

  Amerika je jako krasna zena, ktera ma mnoho milencu a ten ktery prestane byt uzitecny/zajimavy, ten je upusten jako horka brambora, bezohledu na prokazane zasluhy.

  Ziji v Americe 2/3 zivota a mam Ameriku rad, ale to neznamena, ze nevidim, jak casto zachazi se svymi vlastnimi lidmi, (napr. Pat Buchanan), po jejich celozivotnim vyuziti a pouziti.

  Proto jakakoliv umluva/smlouva s Amerikou musi byt podlozena garanci. Ale o tom asi pani Bradacova nic nevi, nebot zna tuto krasnou zemi pouze z TV.

  Na zaklade teto reality policie v Cesku by mela byt NEPOLITICKA, tak jak to chce Chief policie general Tuhy !

  Panove Istvan, Slachta, pani Bradacova, Babis a hlavne Sobotka delaji chybu, kdyz se snazi zesilit svoje pozice orientaci na zajmy DOCASNE administrace, ktera je zde neoblibena. Proto milliony lidi voli Donalda Trumpa.
  (Ja take a s radosti.)

  Par slov ohledne Temelina ! Kazda firma u ktere jsem kdy pracoval - kdykoliv chtela vyhrat prumyslovy contract, tak se o ten contract musela utkat se svoji konkurenci a nabidnout lepsi podminky. Stat se atraktivnejsi pro prideleni contractu !

  Proto si myslim, ze s Necasem nebylo jednano dobre, kdyz volil lepsi nabidku, kterou mu pravdepodobne dalo Rusko.
  To je proti zdrave kapitalisticke soutezivosti, ktera je vehementne prosazovana u nas.

  A tak to bylo asi i s Kijevem, ktery se znenadani priklonil k Moskve - a bylo zastreleno 100 lidi behem jednoho odpoledne !
  To je bordel na svete ! Ze ano ?
  Zahranicni politika Ameriky se zmeni ! Donald Trump o tom mluvil nekolikrat !

  Misto nekonstruktivniho demonizovani Ruska, ktere vede k valce, prijde k obchodovani s Ruskem ! Nasi kluci kolem Donalda Trumpa dokazi uzmout penezenku i presidentovi Putinovi ! MIROVOU CESTOU ! Valku s Ruskem nikdo nechce, krome prazske kavarny.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, zdejší spor "gangů" je podobný vašemu u "demokratů", Clintonová - Sanders. Jedni neocons proti druhým! Správně jste kdysi uvedl, že v USA jsou názorově rozděleni, u nás taky.

   Vymazat
 11. No, myslím, že jim jde o mládež. Té se bohužel dekadentní americký způsob života, drogy a zábava, zdá se i líbí. Ostatně ta taktika zhloupnutí je popsána v literatuře. Co s tím, těžko říci. Snad v rodině. Ty mediální kampaně jim u dost lidí docela vychází. Jen Zeman jim asi nevyšel, ale kdo ví? TES

  OdpovědětVymazat
 12. Vazeny pane plukovniku Slachto !
  Ja jsem Vas vzdy obdivoval a fandil jsem Vam. Proto chci byt prvni, kdo Vas informuje o tom, ze Vase vousy a zjev Vam zarucuje prijmuti do party revolucionare Pancho Vila...
  Oni uz ted oslavuji Vase budouci clenstvi !

  Podivejte se !

  Mexican music Jesusita en Chihuahua Bandidos Mariachi party Revolucucion Mexicana. (Na youtube)
  honolulu

  OdpovědětVymazat
 13. Zkušenost amerických elit říká, že ovládat masu přistěhovalců, kteří nemjí žádnou společnou historii a kulturní kořeny, je velmi snadné. Je to typické pro celý vývoj Ameriky, kde jsou přistěhovalci všichni kromě vyhubených Indiánů. Proto není nic divného, že pro ovládnutí Evropy se v ní snaží uplatnit stejný model "rozmixování" jednotlivých národů s přidáním rozpouštědla ve formě imigrantů. Na tom není nic divného. Ti Evropané, které toto "sjednocování" podporují, jen veřejně přiznávají, že hrají podle amerických not. Evropa by měla fungovat jako Švýcarsko, kde v klidu a bez konfliktů spolu po staletí žijí různé národnosti a nikdo se z nich nesnaží vytvořit jednotného, univerzálního Švýcara. Váží si vlastní identity natolik, že nevstoupili do EU a zůstali tak jediným ostrůvkem skutečné demokracie v moři novodobé evropské totality.

  OdpovědětVymazat
 14. OPRAVDU JE VELMI PODIVNÉ ŽE ZMRD BAKALA JEŠTĚ ŽIJE HORNÍCI OPRAVDU ZMĚKLI A NECHÁVAJÍ SE OD HAJZLA LIKVIDOVAT TEĎ MU MLÁDEK NACPAL KAPSU TAK SE VŠICHNI JEN ŘEHTAJÍ HORNICKÉ BLBOSTI HOŠI PROBERTE SE A JAK V USA SOUDIT LYNČEM !!!!!

  OdpovědětVymazat
 15. Vlastenka
  Dost mě překvapuje v případu Šlachta, jak v PL lidi masově hlasují pro Šlachtu. A přitom je každý jejich druhý diskusní příspěvek kritický k USA. To jim vůbec nevadí, že Šlachta, Bradáčová, Zeman Pavel, Ištván a spol. jednají na pol. objednávku AMERICKÉ AMBASÁDY? Není to nic nového. I shození Nečasovy vlády a zcela neadkvátní zásah u Nagyové (jakkoliv není oblíbená) bylo jednoznačně načasováno a bylo mstou za jednání Nečase s Rusy o dostavbě Temelína, kterou si nárokovali Američani. Chovanec chce do toho hodit vidle, protože si je propojení americké ambasády dobře vědom (ohrožuje potencionálně i jeho). Babiš, Pelikán a ta havloidní úderka v ANO kope zase za svoje zájmy. Navíc má Babiš sám máslo na hlavě a Čapí hnízdo je jen špičkou ledovce. Je vydíratelný stejně jako Sobotka. Nemám ráda Topolánka, ale doporučuju rozhovor s ním na Českém rozhlase plus, stejně tak zajímavý je i článek Hájka na toto téma. Hájek nanesl zajímavou tezi - Babiš s jeho podržtaškou Pelikánem se ocitl na jedné straně s havloidy, kteří ho ovšem nenávidí - jak budou reagovat? KDYŽ ZA NĚCO NEBO PROTI NĚČEMU PLÉDUJE ĆT, SMRDÍ TO SÍROU PEKELNOU!!!!


  Vidím to jako válku prohnilých proti prohnilým.
  Co si o tom myslíte vy?

  OdpovědětVymazat
 16. Pane Anonymni (20:49) !
  Mate pravo na svuj nazor, ale ja s nim SILNE NESOUHLASIM. Vas nazor je zalozen na theorii !
  Skutecnost je uplne jina !

  Pristehovalci do Ameriky z Evropy, maji stejne prarodice a kulturni naviky a presto ziji oddelene a stykaji se vetsinou navzajem.

  Proto jsou zde ctvrte, kde prevladaji Irove, Italove, Latinci, Skandinavci, Nemci, Rakusane, Rekove atd.
  V techto ctvrtich jste bezpecny a v jejich restauracich a na jejich slavnostech jste vitan !

  Kde nejste vitan, je tam, kde ziji pristehovalci z
  Afriky a Middle east ! Kteri jsou jini kulturne a navikove.

  Tomu se rika POLARIZACE ! Polarizace je zalozana na kulturnich rozdilech, navicich, na rozdilnych GENECH a na jinych rozdilnych prarodicich...

  To tak zaridila kralovna priroda a nikdo s tim nedokaze pohnout, aby to bylo jinak.

  Podivejte se jak spatne dopadla JAR, ve ktere jsem kdysi davno zacinal posrpnovou emigraci.
  Ja mel nejlepsi adresu na svete ! Ted je to nejvetsi KRIMINALNI hnojiste na svete a v JAR je 50 vrazd denne v prumeru.
  (T.j. 18 000 rocne.)

  Nesmite svuj nazor zakladat na neoverenych theoriich ! !
  Byl by upne bezcenny ! Nenechte se indoktrinovat hloupostmi za jejichz ucelem je prevod majetku.
  V JAR to bylo ukradeni nerostneho bohatstvi Boerum.

  Tam, kde ziji ted ja, jsou pouze belosi ! A 90 % z nich jsou pomocnici policie. Lide se boji kriminality a znehodnoceni cenny svych nemovitosti do kterych stale investuji penize ! Lide chteji KLIDNY ZIVOT !
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pomocníci policie ? Za totáče pomáhat policii bylo špatně !!

   Vymazat
 17. Chci pripomenout to, co jsem uz nekolikrat napsal !

  Donald Trump a jeho budouci administrace NENI PROTI IMMIGRACI do Ameriky ! On pouze chce, aby to byla KONTROLOVANA immigrace a hodnotna svym prinosem zemi !

  Jeden instalater, ci zdravotni sestra, ma vetsi hodnotu, nez 200 pastevcu velbloudu a koz !

  To co se v Evrope stalo je dizaster, a bude to mit velke a smrtelne nasledky pro mnohe z vas, tak jako pro ty, kteri bydleli na Hillbrow v Johannesburgu a jinych mistech o kterych jste neslyseli.
  Proto stujte za presidentem Zemanem, ktery mluvi stejne jako Donald Trump a Viktor Orban.
  honolulu

  OdpovědětVymazat
 18. Karadžič a Mladič držte se !!!
  Slovany nikdo nerozdělí .
  Jedna rada pro studenty . Nevysedávát po schůzich jak za komanču , ale dělet děcka !!!
  Jinak nebude kdo by na vás pracoval .
  Marcel

  OdpovědětVymazat
 19. Kdyby měli Bakalovci a jim podobní pravdu, tak by vůbec nedošlo v roce 89 k řetězovým sametovým revolucím, ale hrozila by 3. sv. válka. Lidé chápalo konec studené války, jako nastolení celosvětového míru a celosvětové hospodářské spolupráce. Rok 89 byl jeden mega podvod na 95 % obyvatel Západu i Východu.

  OdpovědětVymazat
 20. Bakalova kabala jede ve velkém stylu a pucuje mladým bezmozkům zbytky toho, co jim ještě v lebce zůstalo. Rád bych viděl nějakou ukázku ruské propagandy, protože bych se nechtěl stát obětí Putinovy hybridní informační války, aby se náhodou ze mně nestal putinovský agent a vlastizrádce. Ještě by mě za to mohl pak někdo demokraticky napráskat, třeba borcům z Kremlin Watch. Prozatím jsem ale nenarazil na nic závažného, ale je to asi tím, že už tou obětí té agresivní propagandy jsem. Musím se asi zeptat Evropských hodnot.

  OdpovědětVymazat
 21. Američani budou cvičit třeba švába, hlavně když bude šířit třeba mor ( pardon, chtěl jsem říci Americkou formu demokracie, nebo ještě lépe, prachokracie ).

  OdpovědětVymazat
 22. V tv prd hraje nova nemá peníze tak zpívá a tančí kdo má ruce a nohy . Skoro dvě hodinu . Přepínám na fotbal a fandím Putinovému manšaftu .

  OdpovědětVymazat