Reklama

.

.

čtvrtek 23. června 2016

Evropské hodnoty

evropske-hodnoty

Dan Niel
23.6.2016  Czech Free Press

 
Taky někdy dostanete facku? Nemyslím tu fyzickou, ale takovou tu informační. Prostě, že se něco dozvíte a nevěříte vlastním očím a uším a říkáte si: "to není možné!"? Že tohle je už opravdu za hranou a čekáte, že se za chvíli ze zlého sna probudíte? Ale, že se bohužel neprobudíte, protože nespíte a to, co jste slyšeli je fakt? Stává se vám to někdy? Mě ano.

Přesně tohle se mi poslední roky stává poměrně často a posledně to bylo při poslechu stanice Hvězda (dnes Radiožurnál), který jednoho rána přinesl zprávu o jakémsi 'Světovém poháru bezdomovců'. Po zaslechnutí tohoto slovního spojení, které jsem nikdy předtím nezaznamenal, jsem zůstal jako opařený. Přeslechl jsem se? Volant vozidla jsem držel jako ve snách a ani další obsah zprávy jsem nebyl schopen vnímat. Hlavou mi vířily myšlenky jako "co je tohle za blbost?", "si dělají pr...?", "opožděný apríl?", "nesmysl!" a tak podobně.

Po příjezdu do kanceláře bylo vyhledání výše uvedeného slovního spojení samozřejmě první věcí, kterou jsem dělal, abych zjistil že ... že pojem Světový pohár bezdomovců

o p r a v d u   a   s m r t e l n ě   v á ž n ě   e x i s t u j e !!!

Oficiálně se to jmenuje 'Homeless World Cup' a jde o fotbal, který proti sobě hrají ti z nás, které život semlel až na samé dno. Doprovodné komentáře k této akci se sice nemohou nabažit vyjádření o dobročinnosti a klidně přidají i nějaká procenta prospěšnosti, ale asi nic to nezmění na tom, že se jedná o další odporné pokrytectví samozvaných elit, při kterém se já osobně oklepávám hnusem a mráz mi běhá po zádech. Je to podobné, jako když třeba nákupem v obchodním řetězci přispíváte na nemocné děti, o které stát nemá zájem jen s tím rozdílem, že ty nemocné děti nikdy neuvidíte, ale cvičené bezdomovce s balónem na Homeless World Cupu se podívat můžete.

Je už jakoby normální, že se stát o potřebné nepostará. Není toho schopen a i kdyby byl, není to v jeho zájmu a tak na místo státu nastupuje dobrosrdečný filantrop, hodná korporace nebo obchodní řetězec s "lidskou tváří". Je to taková ta oblíbená hra na zlého a hodného policajta, kde stát je ten zlý, který nás pokutuje, zatýká, soudí, vykopne na ulici a zmlátí obuškem a naopak ta láskyplná korporace nám koupí trenky a nechá nás zdarma si poběhat v tělocvičně. Krásné, že?

Svět a Evropa obzvláště je plná krásných věcí a nečekaných hodnot.
Samozřejmě, mějme na mysli těch evropských hodnot s velkým "H". Hodnot, za které musíme bojovat, až do úplného vítězství. Je sice škoda, že si vyspělá Evropa nemůže úplně přivlastnit hodnotu samotného bezdomovectví a ani hodnotu Světového poháru bezdomovců, ale pořád jsme na tom v těch hodnotách dost dobře a rozhodně je za co se prát.

Hodnotná je například výroba a pojídání čistě chemických potravin, které svým růstem přírodu nijak nezatěžují a naopak likvidace těch potravin, které sice v přírodě vyrostly, ale tvarem bohužel neodpovídají evropské normě hodnot. Báječnou evropskou hodnotou je také totální ignorace názorů občanů, mlácení obušky, postřiky vodními děly a slzným plynem a eliminace nároku na svobodu a soukromí jednotlivce. Na tyto hodnoty jsme jako občané sice u voleb zapomněli, ale naštěstí samozvaná elita nikoli a jedině díky nim si jich můžeme stále užívat.

Nesmíme zapomínat na děti. Ty už také odmala získávají evropské hodnoty formou sexuálního znecitlivování, zaváděním obchodních praktik s nimi dle norského vzoru a také snižováním úrovně vzdělanosti debilizací školství. Nespornou evropskou hodnotu máme také v kriminalizaci jiných, než úředně schválených a politicky korektních názorů. Díky této hodnotě již nemáme v informacích zmatek. Také v této souvislosti nesmíme přehlédnout evropskou hodnotu zatajování současného dění i přepisování historie dle momentálních potřeb nevolené vládnoucí skupiny mentálně postižených osob.

Je jisté, že pro těchto pár Hodnot by nemělo cenu ani žít a proto seznam evropských hodnot ještě nemůže končit. Naopak pokračuje evropsky hodnotnou ideologií spotřeby a intenzivní propagací smyslu života v nakupování maximálního množství co nejméně kvalitních výrobků. Tyto hodnoty jsou důležité pro náš bezbřehý pocit štěstí a osobní naplněnosti.  Vhodné je na tomto místě vzpomenout také hodnotou prosazováním přírodě oponující 'genderizaci'. U této nové evropské hodnoty konečně přírodě ukážeme, kdo je tady pánem a také se všichni těšíme na to, až sloučením slov 'ona' a 'on' se z každého z nás bez rozdílu pohlaví stane 'onan'. Nutno přiznat, že tato evropsky hodnotné zjednodušení je hodno nominace na Nobelovu cenu. Samozřejmě také nesmíme zapomenout jednak na zcela novou a populární evropskou hodnotu, kterou získáváme ulice plné koberečků a ozbrojených fanatiků mlátících hlavou o zem a také na prastarou hodnotu pedofilie a hromadění majetku věčně hladových vyslanců Boha na Zemi.

Jasně, že všechny evropské hodnoty jsou hodnotné, ale jak to tak bývá, některé jsou hodnotnější. ...a k těm jsme se konečně se dostali.
K těm nejhodnotnějším evropským hodnotám, za které se hodí i zemřít jistě patří diskriminace a genocida majoritní společnosti na úkor menšin. Této hodnoty jsme si už mohli užívat už dávno, při zvýhodňování cikánské menšiny, ale konečně ji plně oceníme až u zvýhodňování menšiny arabské. Také odzbrojení občanů Evropy má svou hodnotu, aby zmíněná genocida většinové společnosti mohla probíhat rychle a plynule, bez nezákonného a hloupého odporu. Další zásadní evropskou hodnotou je vymezení pojmu 'láska' čistě na pornografii a sexuĺní ukájení deviantů na veřejnosti, díky čemuž se konečně nebudeme rozptylovat hloupostmi a ztratíme tendence učit se nadbytečné empatii. Nutno podotknout, že v této evropské hodnotě jsme stále za vyspělou Evropou tak trochu opoždění, ale naštěstí, podle všeho, by to mělo být napraveno - již brzy by měl být jmenován český pornoherec Jakub J. rektorem PAPU (Pornografická a perverzní univerzita), která má být zanedlouho otevřena v Praze a v tomto oboru se  nebudeme muset před vyspělou Evropou už nijak stydět.

A ptáte se na úplný top evropských hodnot? Vy to nevíte? No přeci největší a každému správnému Evropanovi nejdražší evropská hodnota musí být humanitární bombardování bezbranných civilních obyvatel Evropy a také přímá podpora ozbrojených fašistických převratů nejen v Evropě, ale kdekoli na světě. Je přeci evropsky velmi hodnotné a všechny správné Evropany musí naplňovat štěstím, vidět hromady mrtvých těl mužů, žen a dětí v sutinách domů a potoky krve na ulicích.

Při všem, co jsme si popsali doufejme, že tohle nejsou všechny evropské hodnoty. Že máme na víc! Naše společnost se přece bude dále vyvíjet, až dosáhneme úplné dokonalosti. Zatím jsme na dobré cestě a věřme, že třeba tak jako vzniklý think-tank 'Evropské hodnoty' prosazuje všechny ty evropské hodnoty, které jsme si nahrubo shrnuli, tak jistě vzniknou další, podobné think-tanky. Doufejme, že nám již brzy někdo založí think-tank 'Pravda pro všechny', který bude šířit evropskou pravdu, kterou se budeme učit nazpaměť.  Také snad bude založen think-tank 'Volnost a svoboda', který nám konečně určí správnou míru evropské svobody a možná již brzy vznikne také think-tank 'Štěstí dětem', který nás konečně plně zbaví odpovědnosti za výchovu a vzdělání našich dětí.

Rozhodně se v budoucnu máme na co těšit a konečně se už nikdo nebude muset ztrapňovat zastaralými hodnotami našich předků: postav dům, zploď syna a zasaď strom.

26 komentářů :

 1. Samotným jádrem těchto "hodnot" lživá ideologie humanrightismu, protože ve skutečnosti se každý člověk rodí jako nepopsaný list, nesoucí krapet talentu svých rodičů a krapet povahy svého národa či rasy. Ale to vše se dá zlomit a to směrem k Dobu i ke Zlu, záleží na pevnosti kořenů každého jedince na světě. Člověk nezískává žádná práva svým narozením automaticky, jak hlásají tito zločinci, ale všechna práva si musí teprve získávat postupem času a to nikoliv slovy, nýbrž při plnění svých povinností, které práva předcházejí. Člověk aby měl právo se tak titulovat, a nebyl jen tupým zvířetem jako Mauglí odkojený vlky v džungli a nemající krom fyziognomie nic společného s lidskou bytostí, musí se mnoho učit a neustále pracovat na svém polidštění. Poslouchat starší a moudré, brát si příklady z uznávaných členů své rodiny, obce a národa, aby se stal platným členem těchto pospolitostí a teprve skrze ně i lidstva jako celku! S rozvojem své osobnosti získává práva odpovídající jeho zásluhám: právo poučovat mladší, vyžadovat úctu všech členů společenství, mít právo velet či se podílet na moci a rozhodování spolu se stejně moudrými a zasloužilými členy rodiny, obce, národa.
  Když se zednáři, židovští odpadlíci pokoušeli prosadit v takovém pevném řádu světa, nemohli nikdy uspět. Proto zacílili veškeré své úsilí na zničení společnosti, její atomizaci a současně na degeneraci každého jednoho člena hostitelského národa. Proto začali hlásat ideologie konzumismu a pseudosvobody. Co ona říká? V principu toto: jediný svobodný je ten svět, ve kterém vítězí ti “schopnější” bez ohledu na zásluhy. Oni přichází s tím, že každý jedinec má práva hned po narození a tudíž se nemusí nic přijímat, nikoho ctít, nic udělat nezištně pro společnost, ale jen myslet sám na sebe a dát průchod i těm nejzvrhlejším deviacím, které jsou masovou popkulturou bulváru a konzumu otevřeně propagovány. Má pouze povinnost se naučit obecné technické vzdělanosti, aby se mohl stát kvalifikovaným otrokem ve výrobním procesu a pokud se nějakou náhodou dostane mezi vyvolené, tak aby se uměl pohybovat mezi podobnými šíbry, jaké i z něho tato zvrhlá a zdegenerovaná společnost udělá v průběhu procesu breainwashingu zvaného “vzdělávání”. Havlismus je pak nejvyšší forma tohoto farizejství. Jeho smysl je jediný: prázdnými floskulemi relativizovat v myslích lidí poznanou Pravdu, která se mu příčí a absolutizovat vsugerovanou Lež, která mu slouží. Tedy vše co přináší profit úzké skupince „chytrolínů“ na úkor koherentnost společnosti, bez niž NIC není a NIC nemůže fungovat, protože člověk jako společenský, tlupní tvor osamoceně v přírodě NEpřežívá, je ničím, kdyby ho společnost – v komplexním a ohromném množství obtížně měřitelných faktorů – nevytvořila, nezformovala a nezaopatřila v jeho vlastní existenci! Na to člověk nemusí být hned „marxista“ aby si položil jednoduchou otázku: Kým by člověk byl, dokonce i na poli myšlení, kdyby za ním, za námi všemi nestála nesmírná pokladnice kultury, vědomostí, úsilí desítek generací! Marx pouze popsal jisté mechanismy fungování systému na základě vztahu mezi technickým stupněm rozvoje výrobních sil, tedy čím se lidé živí a jejich výrobními vztahy. A to velice dokonale, protože Žid když se do něčeho dá, jeho produkt je vždy dokonalý! V tom je jejich síla. Oni jsouce historicky odděleni od půdy se po celá staletí soustředili na přenosné hodnoty – tedy rozvoj know-how. Křížili se navzájem tak, aby rozvíjeli vhodné talenty – jako směnárníci a lichváři, zlatníci a klenotníci, lékaři a právníci, později komedianti a spisovatelé apod. A v nejnovější době pak vědci a také politici. A vždy dbali na vysokou koherentnost své vlastní pospolitosti, kterou ostatním komunitám nejen že upírali, ale snažili se ji vehementně rozbít.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, dobře popsáno. S tím, že židé nejsou moc schopní a ani moc chytří, pokud nepovažujete za chytrost být vyčuraný jak díra do sněhu, ale to je laciné. Vidím je jako řadové čerty, kteří lákají duše (duše = schopnost samostatného myšlení, které nutně následuje k dobru) na peníze a na různé nízké požitky. Začínali převážně alkoholem (například než jim tam židé nalezli, alkohol v Rusku ani neznali, stejně jako indiáni v Americe).

   Otázka zní, kde se skrývá ďábel?

   Vymazat
 2. Já bych řekla, že slovo ZVRÁCENOST přesně vystihuje obsah slova - Evropské hodnoty.
  Sims.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, přesně řečeno. Tak daleko už jsme, nebo hodně brzo budeme (dle individuálního vnímání). Také se domnívám, že už tam jsme, že evropská společnost toleruje zvrácenost, nebo ji dokonce považuje za standard. P.K.

   Vymazat
 3. Nevím jaké jsou hodnoty Evropy, ale já mám 2 základní:

  1) SVOBODA

  2) BEZPEČÍ

  Okolo těchto 2 základních hodnot se vše točí a je třeba najít jejich vzájemně vyvážený poměr.

  Odpovídá současná EU těmto hodnotám? Ne. Svobodu čím dál více oklešťuje všemožnými nařízeními z Bruselu, potažmo z Německa. Bezpečnost je čím dále horší díky neřízené migrační vlně.

  Mohou mi tyto 2 hodnoty zajistit Dvořák, David, komouši, místní obdivovatelé Stalina, Castra, minulého režimu, všemožných diktatur a totalit? No to už vůbec ne. To je ještě o řád horší varianta než EU.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty seš nebezpečnej sám sobě,Chujmere debiloviči!!!

   Vymazat
  2. 12:52

   No a co je ti po tom? Nechceš se raději začít konečně starat sám o sebe, prdící maňásku? Problémů máš evidentně víc než dost.

   Vymazat
  3. A kdo tady pindá pořád dokola ty naučený ussácký blitky o debilokracii a jejich hovnotách??Pouze ty a tobě podobní genitální imbecilové!

   Vymazat
  4. 12:50 Jinak řečeno, vám vyhovuje být vlčkem, žijícím z okolních ovcí, pokud vás neomezují a neohrožují činy velkých vlků. Proto se tak vehementně zastáváte kapitalismu, ve kterém platí sobecké "člověk člověku vlkem".

   Vymazat
  5. 14:31

   Žádně "jinak řečeno".
   Svoboda je prostě svoboda. Tečka. A já, stejně tak jako každý rozumný svéprávný člověk, prostě preferuji svobodu před totalitou. Jednoznačně.

   Váš odpor ke svobodě, přívlastky kterými se ji snažíte pošpinit nesvědčí nic o svobodě, ale o vás.

   Vymazat
  6. Ussácký debilokracii a jejich pofiderním hovnotám může tleskat jedině lejnolahvárenskej expert!

   Vymazat
  7. Já se svobodou taky souhlasím! Pro mě ovšem svoboda znamená třeba moci si složit na jednoduchej a pokud možno i levnej loveckej lístek debila jakým jsi např. ty (na velkýho debila může bejt i dražší). Zkrátka mít práva Nadčlověka, kterým de facto (zatím ne de jure -a v tomm spatřuji potíž) jsem, neboť jak pravil Nietzche (nebo Zarathustra?): "Nadčlověk je smyslem Země ...".

   Vymazat
  8. 16:07

   No a kvůli vymaštěným idiotům jako jsi ty je druhá hodnota kterou jsem uvedl hned za svobodou ona BEZPEČNOST.

   Vymazat
  9. 16:20! Však! Já jsem taky pro! Mělo by bejt nějak zajištěný, že když tě netrefim, že tě bezpečně složí záložní snajpr, abys neutek. Ale nezištně, tak abych nebyl připraven o pocit dobrého lovu! Tady si přečti - v budoucnu to bude běžná věc - http://style.iprima.cz/kuriozity/silene-lov-lidi-se-do-budoucna-stane-beznym-sportem-jaka-budou-pravidla

   Vymazat
 4. Tak zvané " Evropské hodnoty " se velmi nápadně blíží způsobům ovládnutí společnosti v médiích tvrdě popíraných protokolech " Sionistických mudrců "

  OdpovědětVymazat
 5. o Evropských hodnotách by nám mohl hodiny a hodiny vykládat pornoherec a sám čurák Janda:-))

  OdpovědětVymazat
 6. Evropských hodnot máme dnes a denně kolem sebe, aby se prase v nich vyznalo. Například nesrozumitelné dohady kolem reorganizace útvarů MV, dohady mezi planě, až dětinsky vyhrožujícím Babišem koncem koalice - to je názorná ukázka těch "hodnot" o které nikdo nestojí.

  OdpovědětVymazat
 7. Tak o Evropských hodnotách hlavně vypovídá co se stalo tam kam Evropané ty hodnoty šířili. Třeba Indiáni, domorodí obyvatelé Polynésie a Havaje, kterých po šíření těch super hodnot zbyla ubohá 4%, na Rapa-Nuy 180 lidí, nebo co třeba Evropské hodnoty a původní obyvatelé Austrálie nebo opiové války v Číně. Evropské hodnoty pěkně vykresluje také černé otroctví v USA a to v době kdy mimo arabský svět už neexistovalo ani nevolnictví. Evropské společenské hodnoty velice pěkně charakterizují vyhlazovací tábory v Bůrské válce, následně v Indii a Francouzkých koloniích, posléze v Rakousku koncentrační tábory v 1.sv. válce a následně v Německu ve 2. sv. válce nebo gulagi ve stalinském SSSR. Ale úžasné Evropské hodnoty rovněž charakterizují řádění inkvizice a řádění po náboženských válkách a následné rekatolizace a 30. letá válka. Z moderní doby ty úžasné Evropské hodnoty a Euroatlantické hodnoty vidíme v Koreji, Větnamu, Jugoslávii - Kosovu, Afghánistánu, Iráku, Libii a řadě dalších demokratizovaných zemí jako Sudám, Etiopie, Gruzie nebo Ukrajina, Jemen, Sýrie. Všude kde se začalo s Evropskými a Euroatlantickými hodnotami umírala kvanta lidí, následoval rozvrat, diktátoři, rabování a vraždění jež nebere konce a humanitární katastrofa spojená s migrací. Je podivné, že řada bývalých kolonií imperiálních států se dodnes nevzpamatovala z dobra a přínosu evropských hodnot a dodnes za ně platí svým dobrodějcům o nichž nechce slyšet.
  Evropské hodnoty může vyzdvihovat jen úplně slepý člověk. Protože skutečně jedinou hodnotou je naprosté farizejství před kterým už varoval Sokrates a Ježíš. Ne náhodou oba zavraždění a zdaleka ne jediní. U nás třeba Hus, Jeroným Pražský a řada dalších. To jsou ty Euroatlantické hodnoty a humanita!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Výborně shrnuto v časových sledech.Zatím z těch bruselských všehoschopných úředníčků naostro nikdo neřekl, co jsou a čeho se týkají ty jejich evropské hodnoty.Obyčejný člověk se selským rozumeem, si to vysvětluje diktátem práva silnějšího, vyhrožováním, omezováním, vnucováním svých představ, rozvracování toho, co zde slušně fungovalo, zakazování, odnárodňování, ilamizace atd.Čím to skončí?Zatím evropské hodnoty stojí na bruselských lokajích, povolni zájmům USA.Konec takové EU se blíží a doufám, že to bude brzy, byť fraška typu BREXIT projde bez ztráty kytičky, aby se nenaplnily další euroatlantické a evropské hodnoty typu TTIP a vyřízení si účtu s Ruskem nadobro!

   Vymazat
 8. Jakub Janda je zosobněním evropských hodnot. Bezpáteřní, neskutečně arogantní, sebevědomý, asociální,bezcharakterní kokot s nulovou přidanou hodnotou, jako celá EU. Prostě muž (nebo namachrovaný floutek) na svém místě. Konečně se někde upích, jen ho nikdo nebere moc vážně.

  OdpovědětVymazat
 9. A je ten Janda táta nebo máma,to se ptám proto,jestli je lepší ho kopnout do prdele,nebo do koulí.

  OdpovědětVymazat
 10. Hele, co to je za fousatou kočku?

  OdpovědětVymazat
 11. Něco bych napsal,jenže ten starej prostatik maže jak laciná děvka za dvě pětky na hajzlu.Dvořákovic vůl je placenej pablb,kterej nesnese když má někdo jiný názor,takto se diskutovalo před rokem 89.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No vidíš a už se zase diskutuje stejně. Nicméně při neuvěřitelně větším bordelu.

   Vymazat
 12. Vlastenka  Že si z nás za naše peníze! dělají prdel, jsem měla pocit při přečtení tohoto článku.  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Roboti-jsou-jako-zamestnanci-soudi-Evropsky-parlament-A-proto-musime-dbat-o-jejich-prava-Ne-neni-to-legrace-441759/diskuse

  OdpovědětVymazat
 13. http://pravyprostor.cz/wp-content/uploads/2016/12/předseda-Rady-OSN-pro-lidská-práva.jpg

  OdpovědětVymazat