Reklama

.

.

pátek 3. června 2016

Katolická církev: Vy budete platit, my budeme ovládat


3.6.2016   Vaše věc

Plzeňské biskupství navrhlo některým obcím, že upustí od soudních žalob ohledně restitucí výměnou za to, že obce do svého majetku převezmou nevyužívané kostely a budou o ně pečovat. Darovací smlouvy jsou však vytvořené tak, aby mělo biskupství tyto kostely dále pod kontrolou.

Tomáš Holub, biskup plzeňského biskupství tuto nabídku vysvětluje tím, že se plzeňská diecéze potýká s nadbytkem nepoužívaných kostelů a s jejich postupným chátráním. Kostely však podle darovacích smluv obce (jde například o Janovice na Klatovsku) zas tak úplně vlastnit nebudou. Obce by totiž s tímto majetkem nesměly hospodařit tak podle svého. Nesměly by například ani rozhodovat o tom, jaké akce se v kostele budou konat a vše, co by se kostela týkalo, by muselo být předem odsouhlaseno církví.

Starosta Janovic na Klatovsku dal plzeňskému biskupství na vědomí, že za výše uvedených podmínek nejsou Janovice ochotny kostel přijmout, ale z biskupství se mu dostalo pouze mlčení.

V médiích Holub vysvětluje, že je přece pochopitelné, že církev chce, aby kostely zůstaly kostely. „Když to řeknu otevřeně, raději ať kostel spadne, než by měla symbolika vztahu člověka s Bohem z té obce zmizet,“ uvedl k tomu Holub.

Je zkrátka vidět, že ani dar není od katolické církve zadarmo. Respektive jde o to, že katolická církev se pod rouškou daru rozhodla obce vydírat a v podstatě říká: Buď vám v restitučních soudních sporech sebereme pozemky, nebo se vy za své peníze budete podle našeho uvážení starat o naše kostely. Krásné užití křesťanské morálky v praxi…

36 komentářů :

 1. No tak konkrétně v tomto případě nevidím na návrhu nic pobuřujícího. Kostel je kostel a ne třeba diskotéka nebo hospoda. Je to prostě návrh - ber, nebo nech být a spočítej si sám, co je pro tebe výhodnější. To neznamená, že jsem zastánce restitucí, ale návrh vychází ze současné situace.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonamní 19:16
   Obec místo výstavby školky opraví kostel a jsou důležitější vydání obce než oprava kostela,protože nepůjde jen o několik tisíc,ale miliony.

   Vymazat
  2. Tak to je dost pofidérní nabídka!Ani náhdou!Jen ať si majetek nechají,když ho chtěli.Krkouni nemají dost a najednou by se zbavili pouze nevýznamných a v nejhorším stavu staveb.A co ty miliardy,které dostávají bez zdanění?Jsou hodně vyčůraní!Jsme téměř ateistický stát a oni nals takto okradli a zadlužili na dvě generace dopředu.Lítá v tom plno politiků,proto není vůle něco změnit.

   Vymazat
  3. Církev je jezuitsky vychytralá. Stát, obec nechť platí, stará se, ale vlastníme a rozhodujeme my, církev. Tak se to povedlo církvi i s restituovanými vzácnými národními kulturními památkami. Stát se o ně stará, vydavá nemalé prostředky na jejich uchování a restaurování, ale církev s nimi může libovoně disponovat a může je kdykoli prodat. Zatímco již od reforem na konci 18.století rakouského Habsburka Josefa II. to bylo obráceně, stát vlastnil všechna církevní zařízení a církev je měla jen bezplatné k užívání. Znovu a stále je třeba opakovat, že církevní restituce byly protiústavní až vlastizrádné.
   bv.

   Vymazat
  4. Já ke své víře církev nepotřebuji. Ostatně pochybuji, že si Bůh za své zástupce na zemi vybral takovou chamtivou verbež. Pravdu měl Karel Havlíček Borovský, když řekl, že s církví se dá soužít, jen pokud se jí nic nedá a nic se jí nevěří.

   Vymazat
 2. A co kdyby si náboženští fandové svou zálibu v neexistujícím a marnivém Bohu platili sami ?? Drtivá většina našeho národa jsou rozumní lidé, kteří nepotřebují k životu starověké náboženské pověry !!

  OdpovědětVymazat
 3. Církve, zejména ta katolická, jsou politické organizace, sloužící k ohlupování lidí. Jsou to nepřátelé státu. K tomu, abych věřil v Boha, nepotřebuji žádné placené prostředníky a už vůbec ne nějaké vypasené slizké preláty typu Duka, Vlk, Graubner nebo Lobkovic.

  OdpovědětVymazat
 4. Roku 1600 upálili Giordana Bruna a roku 1632 Galileo Galileia skoro,pokud by neodvolal a to jen protože oba tvrdili,že Země není centrem vesmíru ale naopak obíhá kolem Slunce (heliocentrismus). Nařkli oba z odpadlictví od víry (hereze) a bránili ale krutě vědě a pokroku všude. Jak se mohou snažit o znovuzískání svého krvavého majetku a jak jim mohl být dán restitucí,pokud restituce je navrácením do původního stavu ale církvi ten majetek už sta let nepatřil,protože ho měla jen v užívání a nemohla jím ani jakkoliv disponovat. Představuji si někoho kdo vědomě jedná zle a jedná proti učení Ježíše a proti Bohu a napadá mne zrovna především křesťanská církev,protože například u muslimů jde o pomýlení jejich vírou v Alláha a u například vrahů a obecných zločinců o nepochopení a nižší vývojovou úroveň. Nelze totiž předpokládat,že kněží neznají Bibli.

  OdpovědětVymazat
 5. Naši předci věděli proč proklínají papeže*

  OdpovědětVymazat
 6. Církvi byly předány i majetky hodně lukrativní a není jediný důvod,proč by si to neměli vzájemně vykompenzovat sami.
  Kostely by bylo dobře aby v obcích byly, ale změnily se podmínky, ať se církve starají.
  Jinak ať ty kostely vezme čert, doslova.

  OdpovědětVymazat
 7. Církev souhlasila s tím, že za schválení církevních restitucí nebude podávat žaloby na majetek mimo vlastnictví státu , takových žalob ale ( na obce , soukromníky atd) podala 870 . Církev nedokáže držet ani své vlastní slovo , nenasytnější a zbytečnější organizace na světě není.

  OdpovědětVymazat
 8. Většina obyvatel Česka jsou ateisté a v Boha nevěří . Církvi vydají obrovské ´majetky a v budoucnu jim budou platit , platit a platit . I jejich potomci a děti těchto potomků atd . Podivné . Proč to není jako např. v Německu kde si věřící svoji církev platí sami ???

  OdpovědětVymazat
 9. Církev v sobě soustředí ty nejzákeřnější psychopaty. Ne že by byli věřící, ale dovedou dobře rozpoznat schopnost církve v obelhávání a manipulaci s lidmi, včetně jejích snah o restauraci raného feudalismu, ne-li přímo otrokářství.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jabych řek že hlavně netahla a iluzionysti kteři nahaněji duchem chude a nemocne a většinou nesvepravne lidičky ktere pak vodi na provazku jak novodobi šmejdi podle hesla zpitomět a okrast

   Vymazat
 10. Jeden můj kamarád řekl, dovedu si představit kostely jako muzea a faráře v nich jako údržbáře.

  OdpovědětVymazat
 11. Aby slušní lidé konali dobro, zlí lidé konali zlo, náboženství nepotřebují.
  Ale aby dobří lidé konali zlo, třeba i zabíjeli jiné, k tomu je nàboženství potřeba!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale ne církve, Ty Vám ke spáse nepomohou. Každý sám za sebe musí usilovat o dobro.Zákony Boží ( Vesmírné) nikomu nenadržují, neptají se jestli jste v nějaké církvi, rozhodující je cesta k dobru, čistota jednání a konání.Tyto zákony jsou samočinně vetkány (jako nervové provazce v našem těle) do našeho viditelného i neviditelného vesmírru. Jiná cesta není. Jak je psáno "Podle skutků poznáte je." Dogmatické náboženství nepomůže, když nedodržujeme ony zákonitosti.Co zaseješ, to sklidíš.Ať dobré, nebo při zlém chtění , zlé ( dle zákona zpětného působení),akce - reakce.

   Vymazat
 12. Kníže opat Corveyský při obhajobě Jana Husa v Kostnici: Nikdy jsem nebyl tak přesycen, jako co zde v Kostnici zasedám. Byl jsem mlád, jsem nyní stár, mnoho jsem viděl a slyšel, často jsem také pohroužil se v kal náklonností tělesných, zacházel jsem v mládí svém s mnohými, jenž nebyli čistého srdce, avšak takové nepravosti jsem nedožil, jaká se zde páše na spravedlivém. Ptám se především, zda-li někdo z vás učení Husovo, byť i v jediném článku vyvrátil? Tím si nezískáte slávy, když řvete jako žoldnéři, když ceníte zuby jako vlci na ustrašenou laňku. Což jest lží a klamem řeč Čechova, zvláště co do výroku jeho o svátostech, neomylnosti papežově, o zneužívání zpovědi ušní, o poslušnosti a prodejných odpustcích. Item: Jest vaší vřavou zatracovací vysušen kal kněžský a učiněna úrodná půda? Což není žalozpěv Kryšpínův, jehož ctíte za svatého, zároveň také nářkem Husovým, když lká: „Život světel církevních jest příkrým světlem nepravostí, v jehož záštitě se drze ptáte: „Co jest pravda?“ Sám jsem doznal na svých dalekých cestách, že ti, jež zastávali úřad církevní, hřešili nejen proti Bohu, nýbrž i proti řádu policejnímu, proti mravnosti, rozumu a zákonu, že žrali a chlastali a vynášeli se, dbajíce vědomostí jako osel mezníku. K lidem vznešeným jsou pokrytci a lichometníky; než aby jejich nepravosti přímo kárali a trestali, bojí se jich a mlčí jako psi před pánem. Poněvadž se sami od Boha odvrací, nemohou se chovati k pánům jinak, spí tudíž klidně, hoví si v požitcích za dne a mlčí a pakli ústa otevrou, týká se štěkot jejich ubožáků, kteří po celé své žití ničeho dobrého neužili a konečně ještě těžce se káti musí.
  U mocnářů, radů, šlechticů a pánů jen tak že po hříchu se poptají, uloží jim mírné pokání, ospravedlňujíce jich a u hrobů jejich zpívají litanie, jako nájemce, chválí jejich nešvary, jako by to byly pomeranče nebo jablka granátová. Tak jsem sám shledal a poněvadž Hus zlořády takové haní a tupí, má být potrestán? Jak zodpovíte hrozný ten soud před Bohem a před lidmi? Nikdy! Pokud svědomí se v srdci mém i u jiných lidí ozývá, neuvěřím, ani připustím, aby skutečně poctivému Čechovi stalo se námi bezpráví. Hlasuji pro čest a život.

  OdpovědětVymazat
 13. církev.pozor -zlo 9669

  OdpovědětVymazat
 14. Nebýt toho zkorumpovaného převratu v listopadu 89, měli jsme od církve navěky pokoj. A i od jiných vyžírků.

  OdpovědětVymazat
 15. Nebýt toho zkorumpovaného převratu v listopadu 89, měli jsme od církve navěky pokoj. A i od jiných vyžírků.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nový zákonem se zákon o tzv. "církevních restitucích" dá napravit. Musíme volit jen ty strany, u kterých máme záruky, že to realizují!!!

   Vymazat
  2. Vlastenka


   Katolíci mi sice pijou krev, ale jsou teď zásadnější problémy.

   Životně ohrožená svoboda slova a názoru.

   Obávám se, že voličům Babiše, kteří nenávidí havloidy, to vůbec nedochází.
   Nejnebezpečnější havloidi a multikulturalisti (Pelikán, Valachová, Zlatuška, Komárek, Stropnický...) jsou nalezlí v ANO a u socanů (Dientsbier, Marksová...). Tihle jsou momentálně u moci, nikoliv bezvýznamná Topka.
   Co se lidovců týká, ti se vecpou do jakékoliv vlády a je to vcelku marginální strana.


   V ANO vidím obrovské nebezpečí. Babiš je zcela bezskrupulózní gauner, který to hraje na všechny strany.
   Nikdo neví, čeho se od něho můžeme nadít.
   Všem slíbí všechno, se všemi bude souhlasit.
   Pokud někdo cítí zadostiučinění, že to natřel Kalouskovi, pak je hlupák.
   On to natře nám všem, pokud se včas nevzpamatujeme.

   Vymazat
 16. Katoličtí Jezuité jdou podle plánu:
  http://www.obohu.cz/ostatni/tajne-dejiny-jezuitu

  OdpovědětVymazat
 17. Co tady řešíte, celou katolickou církev ovladli Chazaři jako Werwolf a Halík a co potom chcete po obyčejných lidech!? Jsou to debilové a můžou študovat od rána do večera nesmyslné texty a nakonec nejsou schopní jednoduché logické úvahy, kdo a kam je vede. Jsou to třeba hodní lidé, ale to nestačí...majetek, co jim soukmenovec Kalousek přihrál, spolehlivě zlikvidují. Do hajzlu s nimi.

  OdpovědětVymazat
 18. Vlastenka


  Katolická církev se za staletí nezměnila.
  Pořád to jsou stejné kur.., které by si pro korunu nechaly vrtat koleno.

  Tohle je tedy nabídka, která se neodmítá.)))

  To by ti starostové museli být úplně blbí.
  Flanďáci okradli národ i stát, výše restitucí u nás nemá obdoby v celé Evropě.
  Když jsem zjistila, jaké jsou círk.rest. v obrovském a katolickém Polsku, málem jsem omdlela. Proti české kat.církvi dostala polská kat.církev ubohý zlomek! Na internetu se dají dohledat přesná čísla a stojí to za přečtení.


  Dnes jim stát platí opravy, bafuňáře, několikrát restituují tentýž majetek, za restituce pozemků mají mnohem výhodnější cenu nežli řadoví restituenti, dostali úhradu ušlého zisku...


  Nevím proč, ale mám tušení, že se z toho dlouho radovat nebudou. Mohamed před branami.

  OdpovědětVymazat
 19. v dvacatem prvni stoleti a takove ciraty s černoprdelniky neni daleko doba kdy vovce budou opět strašeny peklem a čertem i ve statnich školach či na uřadech v armadě se už černoprdelnik usadil aniž by kdokoliv z bojovniku proti černoprdelnikum jakoliv veřejně protestoval ani hradni vokrk neni proti přestože v opilosti použiva proti cirqvi naoko drsnějši napomenutička ale to jen aby se zavděčil tupim vovčanum z jejichž dani si vali prdel lepe než v tom jeho proklatem komunismu

  OdpovědětVymazat
 20. ...jsou všude,
  obsazují posty děkanů univerzit,
  sedí v radě čt,
  sedí ve vládě čr,
  cpou se do armády a policie,...
  restituce jim zaručuje nejmocnější seskupení
  ničitelů vlasti, kultury a rodů*

  OdpovědětVymazat
 21. Bůh, náš otec, pro chování
  deset nám dal přikázání,
  ale církev, naše máť,
  zkrátila je v jedno: "Plať!"

  Tento text byl zkopírován ze serveru: http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-havlicek-borovsky/epigramy.html#ixzz4AayvbK8K

  OdpovědětVymazat
 22. Ten kto napíše takýto článok, nepochopil nič z toho čo sa vo svete deje. Je pritom úplne jedno či je veriaci, alebo neveriaci. Podkopáva tak základy zmyslu svojej existencie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Spíš mám dojem, že Vy nechápete co se děje a kdo je původcem. P.K.

   Vymazat
  2. Katolický blouznivec 10:52, který bojuje za lepší příští zákazem potratů, krádeží státního majetku ve velkém ("restituce") a šukáním ministrantů. Květa

   Vymazat
 23. Jakákoli církev je zlo a katolická církev tuplované. Vypasení preláti ve zlatem vyšívaných oděvech vyzývají věřící i nevěřící k pokoře a chudobě a sami nevědí co by. Nejraději by, kdyby se vrátily doby hlubokého středověku, kdy vládli i nad světskou mocí a rozhodovali co a jak se bude dít. Z lidí by měli nejraději tupé, nevzdělané ovce, které budou poslušně odříkávat modlitby, líbat jim ruce i nohy a plnit jejich pokladny. A naše politická reprezentace(?) jim leze do zadku. Uvedený příklad pouze potvrzuje výše uvedené.

  Děda 2

  OdpovědětVymazat
 24. A to chcete, aby lidi byli vlastenci a nasazovali život za svoji vlast, Českou republiku? Za všechny Halíky, Vlky, Duky, Holuby, Bakaly, Kožené a další podobné?

  OdpovědětVymazat
 25. položme si otazku kdo za to muže že ačkoliv neznaboh musim platit ze svych dani cirkevni netahla nemakačenka iluzionysty a jejich vyžrany gezichty prejže dochtory theologie stejně jako herki a herečki či profi sportsmeny daloby se řic podivna doba a ještě podivnějši kapitalismus a až pujdu do duchodu tak mi tento podělany stat řekne že nemam narok že to mezitim prožrali ony netahla a spol

  OdpovědětVymazat