Reklama

.

.

sobota 4. června 2016

Konec amerického impéria

Chas W. Freeman
4.6.2016 Zvědavec

Chci zde mluvit o konci americké Říše. Ale předtím chci poznamenat, že jednou z našich nejkouzelnějších charakteristik coby Američanů je naše amnézie. Tedy to, že jsme velmi dobří v zapomínání toho, co jsme udělali a kde jsme to udělali.


Vybavil se mi jeden maník – někdo zhruba v mém věku – který seděl v obýváku a popíjel tam s přáteli, zatímco jeho žena připravovala večeři.

Řekl svému příteli: „Víš, minulý týden jsme zašli do opravdu skvělé restaurace. Líbila by se ti. Skvělá atmosféra. Vynikající jídlo. Výborná obsluha.“

„Jak se jmenuje,“ zeptal se přítel.

Podrbal se na hlavě. „Ach, hm. Jak se říká těm červeným kytkám, které dáváš ženám, jež miluješ?“

Jeho přítel zaváhal. „Růže?“

„Správně. Um, hele, Růžo! Jak se jmenovala ta restaurace, kde jsme byli minulý týden?“

Američané rádi zapomínají, že jsme měli říši nebo tvrdí, že pokud ano, tak jsme ji nikdy ve skutečnosti nechtěli. Ale řízení osudu z nás udělalo imperiální mocnost. Dovedla nás mimo břehy kontinentu, kterého jsme se zmocnili a vzali ho domorodcům a mexickým vlastníkům. Monroeova doktrína prohlásila západní polokouli za americkou sféru vlivu. Ale americká Říše se nikdy neomezovala jen na tento prostor.

V r. 1854 Spojené státy poslaly námořní pěchotu do Číny a Japonska, kde si vynutily naše první „smluvní“ přístavy. Podobně jako Guantanamo to byla místa v cizích zemích, kde vládlo naše právo, ne jejich, ať se jim to líbilo, nebo ne. Rovněž v r. 1854 americké dělové čluny začaly hlídkovat ve Žluté řece (hlavní tepně Číny), což byla praxe, která skončila až v r. 1941, kdy Japonsko, stejně jako Číňané, po nás šlo.

V r. 1893 zorganizovaly Spojené státy změnu režimu na Havaji. V r. 1898 jsme tyto ostrovy přímo anektovali. V témže roce jsme pomohli Kubě získat nezávislost na Španělsku, zatímco jsme zkonfiskovali zbývající državy španělského impéria v Asii a Amerikách. Guam, Filipíny a Portoriko. Na počátku r. 1897 americké námořnictvo bojovalo o Samou s Německem. V r. 1899 jsme zabrali východní ostrovy Samoi a zřídili jsme v Pago Pago námořní základnu.

Od r. 1899 do r. 1902 Američané zabili podle odhadů nejméně 200.000 Filipínců, kteří se pokusili získat nezávislost pro svoji zemi. V r. 1903 jsme donutili Kubu postoupit nám základnu v Guantanamo a odtrhli jsme Panamu od Kolumbie. V pozdějších letech jsme okupovali Nikaraguu, Dominikánskou republiku, části Mexika a Haiti.

Nestoudné budování americké Říše tímto způsobem skončilo s druhou světovou válkou, kdy bylo nahrazeno soubojem mezi námi a těmi v naší sféře vlivu na jedné straně, a Sovětským svazem a zeměmi v jeho sféře vlivu na straně druhé. Ale antipatie, které naše předešlé budování Říše vytvořilo, zůstaly silné. Hrály významnou roli v rozhodnutí Kuby požádat o sovětskou ochranu po své revoluci v r. 1959. Inspirovaly sandinistické hnutí v Nikaragui. (Augusto César Sandino, po kterém je hnutí pojmenováno, byl charismatický vůdce odboje vůči americké okupaci Nikaragui v letech 1922-1934). V r. 1991, jakmile studená válka skončila, Filipíny zrušily americké základny a vyhnaly americké síly ze svého území.

Sféry vlivu jsou jemnější formou nadvlády, než říše jako takové. Podrobují jiné státy velké mocnosti neformálně, bez nutnosti smluv či dohod. Ve studené válce jsme vládli kurníku ve sféře vlivu zvané „svobodný svět“ – svobodný pouze ve smyslu, že do něj patřily všechny země mimo konkurenční sovětskou sféru vlivu, ať již demokratické či spojenecké ve vztahu k USA, nebo ne. S koncem studené války jsme začlenili většinu bývalé sovětské sféry vlivu do své, protlačili jsme samozvanou zodpovědnost za řízení všeho v ní až po hranice Ruska a Číny. Neochota Ruska akceptovat, že vše mimo jeho území je naše, je hlavní příčinou krizí v Gruzii a na Ukrajině. Neochota Číny podvolit se permanentní americké nadvládě v jejích blízkých mořích je důvodem současného napětí v Jihočínském moři.

Názor, že naše sféra vlivu je globální, vyjma pár zón bez přístupu v Rusku a Číně, je nyní tak hluboce zakořeněn v americké psýché, že naši politici si myslí, že je zcela přirozené činit řadu dalekosáhlých výroků, jako tyto:

1) Svět zoufale touží po tom, aby jej Američané vedli tím, že budou tvořit pravidla, regulovat globální veřejné statky, dělat světového policajta a likvidovat „zlé hochy“ všude, jakýmikoliv prostředky, které náš prezident považuje za nejvhodnější.

2) Amerika ztrácí vliv, když neposílá více vojáků na více míst.

3) Spojené státy jsou nepostradatelným rozhodcem toho, co by světové mezinárodní finanční instituce měly dělat a jak by to měly dělat.

4) I když se mění, tak americké hodnoty vždy představují univerzální normy, od kterých se ostatní kultury odchylují ke své škodě. Takže rouhavost, svatokrádež a rouhání – kdy toto vše bylo před ne tak dlouhou dobou pro Američany předmětem nenávisti – jsou nyní základními lidskými právy, na kterých se trvá mezinárodně. Stejně tak shovívavost k homosexualitě, popírání změny klimatu, prodej GMO potravin a konzumace alkoholu.

A tak dále.

Tato americká domýšlivost je, samozřejmě, sebeklam. O to více je to nepřesvědčivé pro cizince, protože všichni mohou vidět, že Amerika je nyní ve schizofrenním zmatku – schopna začít střílet na domnělé nepřátele, ale trpící šalbou, pomatená a vnitřně rozdělená do té míry, že je v politické paralýze. Probíhající „vyčleňování“ je národním rozhodnutím nečinit rozhodnutí o národních prioritách, nebo o tom jak za ně zaplatit. Kongres se na tuto činnost vykašlal a nechal rozhodnutí o válkách a míru na prezidentovi a předal ekonomickou politiku Fedu, kterému nyní došly možnosti. Téměř polovina našich senátorů má čas psát nepřátelům Ameriky v Teheránu, aby se distancovali od autority prezidenta, který nás má zastupovat na mezinárodní scéně, jak předepisuje ústava a zákony. Ale nemají čas na posuzování smluv, osob jmenovaných do veřejných funkcí, nebo návrhů rozpočtů. Politici, kteří dlouho tvrdili, že „Washington je vyřízený“, se, zdá se, hrdě chlubí, že ho konečně vyřídili. Kampaň prezidentských voleb 2016 poskytuje průběžné důkazy, že Spojené státy v současné době trpí politickým ekvivalentem nervového zhroucení.

Kongres může stávkovat proti zbytku vlády, ale naši vojáci, námořníci, piloti a námořní pěchota nadále tvrdě pracují. Od přelomu století měli napilno v bojích v nerozvážných válkách – z nichž všechny prohráli nebo prohrávají. Jejich hlavním úspěchem v řadě intervencí v muslimském světě bylo, že demonstrovali, že použití síly není odpovědí na velmi mnoho problémů, ale že existuje jen pár problémů, které nemůže zhoršit. Naše opakovaná neschopnost vyhrát a ukončit naše války poškodila naši prestiž u našich spojenců, jakož i nepřátel. Přesto, kdy se Kongres nadále zříká své zákonné zodpovědnosti a veřejnost se bouří proti bordelu ve Washingtonu, americké globální vůdcovství není příliš vidět, vyjma na bojišti, kde jeho výsledky nejsou nijak působivé.

Zahraniční politika postrádající diplomacii vyhodí do vzduchu spoustu věcí, aby měly televizní zprávy o čem mluvit, ale přináší teroristický zpětný ráz a je to drahé. Existuje přímé příčinné spojení mezi evropskými a americkými intervencemi na Středním východě a bombovými atentáty v Bostonu, Paříži a Bruselu, jakož i záplavou uprchlíků nyní mořící Evropu. A v tomto století jsme již vynaložili přes 6 bilionů dolarů a budoucích finančních závazků na války, které toho příliš nedosahují, pokud vůbec něčeho, a jen pěstují protiamerické teroristy s globálním dosahem.

Půjčili jsme si peníze, abychom mohli vést tyto vojenské aktivity v zahraničí, na úkor investování doma. Takže mimo neskutečného navyšování našeho státního dluhu se můžeme pochlubit i klesající životní úrovní pro všechny, vyjma „1%“., zmenšující se střední třídou, rostoucím strachem z terorismu, rozkládající se infrastrukturou, neřešenými lesními požáry a nahlodáváním občanských svobod. Přesto, s pozoruhodnou výjimkou Bernie Sanderse, každý hlavní stranický kandidát na prezidenta slibuje nejen, že se bude v politice, která tento bordel přinesla, pokračovat, ale že bude posílena.

Není divu, že jak američtí spojenci, tak nepřátelé nyní považují Spojené státy za nejnevyzpytatelnější a nejnepředvídatelnější prvek současného světové neřádu. Nemůžete si uchovat respekt ani občanů, ani cizinců, když se odmítáte poučit ze zkušeností. Nemůžete vést, když nikdo, včetně vás, neví, co chcete nebo proč. Nemůžete mít respekt spojenců a ti vás nebudou následovat, jako v případě Iráku, když trváte na tom, aby se k vám připojili v rámci zjevného útoku na základně zfalšovaných výzvědných informací. Nemůžete si zachovat loajalitu chráněnců a partnerů, když je opustíte, když jsou v potížích, jak jsme to udělali s egyptským Husni Mubarakem. Nemůžete nadále ovládat globální finanční systém, když, jako v případě MMF a Světové banky, nedodržujete slib je reformovat a financovat.

A nemůžete očekávat, že toho dosáhnete příliš zahajováním válek a pak žádáním našich vojenských velitelů, aby zjistili, jaké by měly být jejich cíle, a co by mohlo představovat dostatečný úspěch, aby bylo možné uzavřít mír. Ale právě to jsme dělali. Naši generálové a admirálové byli dlouho učeni, že jsou tu od prosazování politiky, ne od její tvorby. Ale co když je civilní vedení bezradné nebo oklamané? Co když neexistuje žádný schůdný politický cíl vojenských akcí?

Šli jsme do Afghánistánu, abychom dopadli pachatele 9/11 a potrestali režim Talibanu, který je ukrýval. Udělali jsme to, ale my tam stále jsme. Proč? Protože můžeme? Abychom prosazovali vzdělání dívek? Proti islámské vládě? Abychom chránili dodávky heroinu do světa? Nikdo nedokáže poskytnout jasnou odpověď.

Šli jsme do Iráku, abychom zajistili, aby zbraně hromadného ničení, které neexistovaly, nepadly do rukou teroristů, kteří neexistovali, dokud je náš příchod nevytvořil. Pořád tam jsme. Proč? Aby se zajistila vláda šíitské většiny v Iráku? Aby se zabezpečil Irák před íránským vlivem? Aby se rozdělil Irák mezi Kurdy, sunity a šíitské Araby? Aby se chránil přístup Číny k irácké ropě? Aby se bojovalo s teroristy, které naše přítomnost vytváří? Nebo co? Nikdo nedokáže poskytnout jasnou odpověď.

Uprostřed toho neomluvitelného zmatku náš Kongres nyní běžně žádá bojové velitele, aby přicházeli s politickými doporučeními nezávislými na těch, se kterými přišel jejich civilní vrchní velitel nebo ministr zahraničí. Naši generálové nejen poskytují takovéto rady; otevřeně obhajují akce na místech jako Ukrajina a Jihočínské moře, které podkopávají vedení Bílého domu, zatímco usmiřují jestřáby v Kongresu. Musíme k tomu přidat rozklad civilního řízení armády a prodlužování seznamu ústavních krizí, které náš imperiální avanturismus vytvořil. V zemi zmatených civilistů nabízí armáda proveditelné přístupy a disciplínu, která je relativně přitažlivá. Ale americký militarismus má nyní dobře doloženou historii neschopnosti přinést cokoliv, vyjma eskalování násilí a dluhu.

To mne přivádí ke zdrojům civilní nekompetentnosti. Jak nedávno řekl prezident Obama, existuje scénář Washingtonu, který diktuje vojenskou akci jako první reakci na mezinárodní výzvy. Takovouto hru jsme hráli – a prohráli – po celém světě. Příčina našich neštěstí je domácí, nikoliv zahraniční. A je strukturální, nikoliv důsledkem akcí strany u moci nebo toho, kdo je v Oválné pracovně. Vývoj osazenstva Rady národní bezpečnosti pomáhá pochopit proč.

Rada národní bezpečnosti
(NSC) je vládní těleso zřízené v r. 1947, kdy začala studená válka, k probírání a koordinování politiky řízené prezidentem. Původně neměla žádné zaměstnance nebo politickou roli nezávislou na vládě. Osazenstvo moderní NSC začalo za Kennedyho. Ten chtěl, aby mu pár asistentů pomohlo řídit praktickou aktivistickou zahraniční politiku. Zatím dobré. Ale osazenstvo, které zřídil, se během desítek let rozrostlo, aby nahradilo vládu stojící v centru rozhodování Washingtonu o zahraničních záležitostech. A, jak se to vyvíjelo, stalo se jejich hlavním úkolem zajistit, aby zahraniční vztahy nedostaly prezidenta ve Washingtonu do problémů.

Původní osazenstvo Kennedyho NSC čítalo šest lidí, z nichž někteří, jako McGeorge Bundy a Walt Rostow, dosáhli hanby jako autoři vietnamské války. O dvacet let později, když se úřadu ujal Ronald Reagan, se osazenstvo NSC rozrostlo na asi 50 lidí. V době, kdy se prezidentem v r. 2009 stal Barack Obama, čítalo asi 370 lidí, plus dalších 230 lidí mimo seznam a s dočasnou funkcí, což je celkem asi 600 lidí. Toto nafukování neustalo. Pokud někdo ví, kolik lidí nyní tvoří NSC, tak o tom nemluví. Osazenstvo NSC, stejně jako ministerstvo obrany, neprodělalo nikdy audit.

To, co kdysi bývalo osobním štábem prezidenta, se od té doby stalo nezávislou agenturou, jejíž oficiální a dočasní zaměstnanci dublují odborné posudky ministerstev výkonné složky vlády. To zbavuje prezidenta potřeby používat vhledy, zdroje a kontrolní mechanismus vlády jako celku, zatímco umožňuje centralizaci moci v Bílém domě. Osazenstvo NSC dosáhlo kritické masy. Stalo se byrokracií, jejíž úředníci se starají především o vlastní prosazení, a ne o služby civilnímu sektoru, armádě, zahraničním věcem nebo tajným službám. Zaměřují se na ochranu nebo posilování domácí politické pověsti prezidenta tím, že ořezávají zahraniční politiku na parametry washingtonské bubliny. Výsledky v zahraničí jsou důležité především v rozsahu, v jakém slouží tomuto cíli.

Od poradce národní bezpečnosti dolů není osazenstvo NSC potvrzováno senátem. Jsou imunní vůči kongresovému či veřejnému dohledu, na základě výkonného privilegia. Současní ministři vlády – obzvláště ministři obrany – si konzistentně stěžovali, že členové NSC již nekoordinují a nesledují formulování politiky a její realizaci, ale snaží se politiku řídit a provádět funkce diplomatické a vojenské politiky sami. Takže ministerstva pak po nich musí uklízet a krýt je při slyšeních v Kongresu. Pamatujete na Olivera Northa, fiasko Iran Contra a graf tvaru klíče? Tato epizoda naznačovala, že se řízení naši zahraniční politiky zmocnili Keystonští policajti. Byl to záblesk budoucnosti, která nyní dorazila.

Na velikosti a číslech záleží. Mimo jiného podporují nadměrnou specializaci. To vytváří to, čemu Číňané říkají fenomén „jung di zhi wa“ – úzký pohled žáby na dně studny. Žába hledí nahoru a vidí malý světelný kruh, který si představuje jako celý vesmír mimo její místo výskytu. NSC má nyní spoustu lidí, takže jsou tam stovky žab ve stovkách studní, kdy každá vyhodnocuje co se děje ve světě na základě té trochy reality, kterou vnímá. Neexistuje žádný účinný proces, který by vytvářel synergii z komplexních hodnotících trendů, událostí a jejich příčin.

Tato rozhodovací struktura činí strategické úvahy téměř nemožnými. Akorát to zaručuje, že reakce na jakýkoliv stimul bude úzce taktická. Směruje vládnutí na cvrkot ve Washingtonu, ne na to, co je důležité pro dlouhodobé blaho Spojených států. A znamená to, že se rozhoduje hlavně podle dopadu rozhodnutí na domácí scéně, nikoliv v zahraničí. Ne náhodou tento systém také odstraňuje zahraniční politiku z dohledu Kongresu, který ústava předepisuje. To pak zhoršuje nevraživost mezi výkonnou a zákonodárnou složkou federální vlády.

Mnoha způsoby připomíná nyní osazenstvo NSC ústrojí planetária. Točí se sem a tam, k těm v jeho sféře, a zdá se, že nebesa se pohybují spolu. Ale je to zařízení, které promítá iluze. V rámci jeho horizontu událostí je vše pohodlně předvídatelné. Mimo něj – kdo ví? – tam může zuřit třeba hurikán. To je systém, který vytváří a realizuje zahraniční politiku napasovanou na báchorky Washingtonu, ale odtrhává ji od vnější reality, často až do rozsahu bludu, jak ilustrují katastrofy Ameriky v Afghánistánu, Iráku, Libyi a Sýrii. A tento systém nikdy nepřipouští chyby. To by znamenalo politický trapas, i když by to mohlo být poučné.

U řízení vlády jsme sešli neskutečně z cesty, nemluvě o neformální říši projevující se jako sféra vlivu. V případě, že jste si nepovšimli, není efektivní u žádného úkolu. Doma Američané cítí, že byli zredukováni na sbor v řecké tragédii. Vidí slepou sebedestruktivitu toho, co herci na politické scéně dělají, a mohou nad tím hlasitě bědovat. Ale nemohou hercům zabránit vést je do zániku.

V zahraničí to naši spojenci sledují a jsou tím sklíčeni. Naše loutkové státy a partneři jsou zděšeni. Naši nepřátelé jsou zaražení. A náš vliv slábne.

Ať je medicína na naši blbou náladu a pochyby cizinců jakákoliv, není jí utrácení více peněz za ozbrojené síly, vršení dalších dluhů díky vojenskému keynesiánství, nebo předstírání, že svět po nás touží, abychom za něj činili všechna rozhodnutí, nebo abychom byli jeho policajtem. Ale právě po tomto naši politici nyní volají, jako po léčbě. Když se udělá to, co navrhují, nesníží to hrozbu cizího útoku, ani to neobnoví domácí klid, který zpětný ráz terorismu narušil. Neopraví to naše rozbité silnice, vratké mosty, nebo chabý vzdělávací systém. Neprovede to reindustrializaci Ameriky, ani to nezmodernizuje naši infrastrukturu. Neumožní nám to vypořádat se s geo-ekonomickou výzvou Číny, účinně konkurovat ruské diplomacii, nebo zastavit metastáze islámského fanatismu. A neodstraní to ztrátu mezinárodní důvěryhodnosti, kterou přitroublá a špatně prováděná politika pohřbila. Příčina této ztráty není ve slabosti amerických ozbrojených sil.

Američané nezískají opět svůj klid a respekt našich spojenců, přátel a nepřátel v zahraničí, dokud neuznáme jejich zájmy a úhel pohledu, stejně jako náš, nepřestaneme je poučovat o tom, co potřebují, a nesoustředíme se na nápravu bince, který jsme vytvořili zde doma. Existuje dlouhý seznam sebedestruktivního chování, které je třeba napravit, a stejně dlouhý seznam toho, co musíme udělat. Američané potřebují zaměřit se na dání si věcí do kupy doma a na znovuobjevení diplomacie jako alternativy použití síly.

Jak prezident, tak Kongres dnes porušují ústavu čím dál více. V našem systému peníze rozhodují do té míry, že Nejvyšší soud to uznal. Naši politici jsou připraveni prodávat se jako prostitutky jak u domácích, tak zahraničních záležitostí.

Politický dialog zastupuje zvláštní zájmy, necivilní, neinformované a bezvýchodné. Americké politické kampaně jsou nekonečné, hrubé a plné vědomě podvodné reklamy. Ukazujeme světu, jak velké republiky a říše umírají, ne jak činí rozumná rozhodnutí nebo brání sféru vlivu.

Sféry vlivu znamenají zodpovědnost pro ty, kteří je řídí, ale ne nezbytně pro země, které začleňují. Vezměte si například Filipíny. V bezpečí americké sféry se neobtěžovaly vytvořit námořnictvo nebo letectvo, když náhle – v polovině 70. let – si nárokovaly vlastnictví ostrovů, na které si dlouho činila nároky Čína v blízkém Jihočínském moři, a obsadily je, Čína zareagovala opožděně. Filipíny stále nemají žádné námořnictvo, ani letectvo, které by stálo za řeč. Nyní chtějí, aby se Spojené státy vrátily s dostatečnou silou, aby bránily jejich nároky proti Číně. Vojenské konfrontace jsou naše! Takže je poslušně provádíme.

Být chtěn dělá dobře. Ale jinak co z toho máme? Možnou válku Ameriky s Čínou? Dokonce i kdyby taková válka byla moudrá, kdo by s námi šel do války proti Číně kvůli nárokům Filipín na bezcenné písečné duny, skály a útesy? Zcela jistě by bylo lepší prosazovat diplomatické řešení sporných nároků, než pomáhat urychlit vojenskou konfrontaci.

Konflikty v Jihočínském moři jsou především o ovládnutí teritoria – suverenity nad ostrůvky a skalisky, která znamenají právo na přiléhající moře a mořské dno. Naše spory s Čínou jsou často americkými představiteli popisovány jako spor o „svobodu plavby“. Pokud tím myslí zajištění volné plavby komerčních lodí touto oblastí, je to výzva zcela domnělá. Tento typ svobody plavby tam nebyl nikdy ohrožen nebo narušen. Není irelevantní, že největší zájem tam má Čína. Jihočínským mořem proplouvá do a z čínských přístavů spousta zboží na čínských lodích.

Ale my svobodou plavby myslíme právo amerického námořnictva nadále jednostranně dohlížet na prostý lid v Asii, jak tomu bylo po sedmdesát let, a právo našeho námořnictva číhat na 12 mílové hranici a připravovat se a nacvičovat její překročení, v případě konfliktu Číny s Taiwanem, nebo v případě nějaké jiné války. Není překvapivé, že měli Číňané námitky v obou záležitostech, stejně jako bychom je měli my, kdyby se námořnictvo Čínské lidově-osvobozenecké armády pokoušelo dělat totéž dvanáct mil od Block Island, či dvanáct mil od Pearl Harboru, Norfolku nebo San Diega.

Tvrdošíjně na tom trváme, nejen proto, že Čína je nyní zvoleným nepřítelem našich vojenských plánovačů a zbrojního průmyslu, ale protože jsme odhodláni pokračovat v naší jednostranné nadvládě světovým mořím. Ale taková nadvláda neodráží současnou rovnováhu moci, nemluvě o budoucí rovnováze. Jednostranná nadvláda je možností, které vypršel čas. Nyní je potřeba obrat k partnerství.

Součástí toho by mohlo být i budování rámce pro sdílení zátěže zajišťování svobody plavby s Čínou, Japonskem, Evropskou unií a dalšími velkými ekonomickými mocnostmi, které se obávají jejího narušení. Jako země s největším světovým obchodním obratem, která brzy předežene Řecko a Japonsko u počtu nákladní lodní tonáže, má Čína větší zájem na pokračování ničím neomezovaného mezinárodního obchodu, než jakákoliv jiná země. Proč tohoto zájmu nevyužít ve prospěch světa a řádu v Asii a Pacifiku, kdy by to chránilo naše zájmy za nižších nákladů a snížilo riziko konfliktu s jadernou mocností?

Můžeme se pokusit i o trochu diplomacie. V praxi jsme naváděli a pomáhali těm, kteří dávají přednost Sýrii zmítající se v nekonečném zmatku, před Sýrií coby spojencem Íránu. Naše politika spočívala v dodávání zbraní syrským a zahraničním nepřátelům Assadovy vlády, z nichž někteří svým fanatismem a bestiálností konkurují našim nejhorším nepřátelům. Po pěti letech, nejméně 350,000 mrtvých a více než milionu Syřanů vyhnaných z domova, Assadova vláda stále nepadla. Možná je čas připustit, že jsme neignorovali jen mezinárodní právo, ale velmi špatně jsme vyhodnotili politickou realitu, ve snaze svrhnout syrskou vládu.

Obratné posílení diplomacie Ruskem prostřednictvím nedávného omezeného použití síly v Sýrii nyní otevřelo zjevnou cestu k míru. Možná je čas dát stranou antipatie studené války a tuto cestu prozkoumat. Zdá se, že právě to ministr zahraničí John Kerry konečně dělá se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Mír v Sýrii je klíčem k likvidaci Daesh (tak zvaného „kalifátu“, který se usídlil na hranici mezi Sýrií a Irákem). Pouze mír může skoncovat s proudy uprchlíků, které destabilizují Evropu, jakož i Levantu. Je dobré, že aspoň uznáváme, že bombardování je nesmyslné, pokud není navázáno na schůdné diplomatické cíle.

Existuje také jistý důvod pro to doufat, že se posunujeme k většímu realismu a účelovějšímu přístupu k Ukrajině. Ukrajina potřebuje politickou a ekonomickou reformu více, než zbraně a vojenský výcvik. Jen když bude na Ukrajině, s jejími vnitřními neshodami, mír, může být bezpečným mostem a nárazníkovou zónou mezi Ruskem a zbytkem Evropy. Démonizování pana Putina toho nedosáhne. Bude si to však vyžadovat hledání společného základu s Ruskem.

Bohužel, jak debilní islamofobie, která charakterizuje tak zvané debaty mezi prezidentskými kandidáty, ilustruje, v současnosti neexistuje žádný srovnatelný trend k realismu v našem přístupu k muslimskému terorismu. Musíme se postavit faktu, že americké intervence a další vynucovací opatření zabily v posledních desetiletích nejméně dva miliony muslimů. Člověk nepotřebuje komplexní přehled historie evropského křesťanského a židovského kolonialismu na Středním východě, nebo tajné americké dohody s obojím, aby pochopil zdroje arabského vzteku, nebo usilování některých muslimů o odplatu. Oplácení islamistické vražednosti naši vlastní není způsob, jak ukončit teroristické násilí.

22% lidí na světě jsou muslimové. Umožnění bombardování a válčení prostřednictvím bezpilotních letounů k definování našeho vztahu s nimi je receptem na nekonečné teroristické zpětné rázy proti nám. Na Středním východě jsou nyní Spojené státy uzamčeny v tanci plném smrti s fanatickými nepřáteli, nevděčnými loutkovými státy, odcizenými spojenci a ožívajícími nepřáteli. Teroristé jsou tu proto, že my jsme tam. Udělali bychom lépe, kdybychom upustili od svých snah vyřešit problémy islámského světa. Muslimové jsou mnohem pravděpodobněji schopní vyléčit své bolesti, než my, dělající to za ně.

Příští vláda musí začít s pochopením, že jednostrannost v obraně globální sféry vlivu nefunguje a fungovat nemůže. Přechod na přátelství se světem mimo naše hranice má mnohem lepší šanci na úspěch. Američané musí dát své ambice do rovnováhy s našimi zájmy a zdroji, které jsme připraveni na to věnovat.

Potřebujeme mírové mezinárodní prostředí, abychom obnovili svoji zemi. Abychom toho dosáhli, musíme zlikvidovat náš strategický deficit. K tomu musí příští vláda opravit poškozený aparát tvoření politiky ve Washingtonu. Musí opětovně objevit výhodnost opatření jiných, než válka, naučit se, jak používat vojenskou sílu šetrně na podporu, místo jako náhražku diplomacie, a pěstit zvyk ptát se „a co potom?“, než začne s vojenskou operací.

Když byl v r. 1787 dotázán, jaký systém on a otcové zakladatelé dali Američanům, Benjamin Franklin slavně odpověděl: „Republiku, pokud ji dokážete udržet.“ Po dvě století jsme ji udrželi. Nyní, pokud nedokážeme napravit necivilnost, dysfunkci a korupci naší politiky, ztratíme svoji republiku, stejně jako říši. Problémy Ameriky jsou made in USA, vytvořené Američany, nikoliv uprchlíky, přistěhovalci či cizinci. Volají po tom, aby je napravili Američané.


The End of the American Empire vyšel 13. dubna 2016 na Counterpunch. Překlad v ceně 1641 Kč Zvědavec.

48 komentářů :

 1. Konec americkeho imperia predpovidate komunisti uz 100 let. Ale porad nic a do prdele jde znovu Rusko. Po kolikate uz? :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vlastenka


   Zatím jde do prdele úspěšně Evropa a Amerika ji bude brzy následovat. Jen co se černoši přemnoží a ekonomika definitivně zkrachuje.

   Vymazat
  2. Takže to shrnu: Kdybys napsal, že to tvrděj s přestávkama už 30 let, tak budiž! Pak je třeba si uvědomit, že historické procesy trvají velice pomalu a tudíž není vůbec vyloučeno, že je to pravdivá předpověď, páč od ropný krize v 70. letech světová ekonomika včetně té americké padá! Jak spočet Véna Klausů, jen Itálie ztratila 30% své ekonomiky - prostě se za 40 let vypařila! Ani reagonomika to nespravila, ona jen rozevřela nůžky mezi chudými a bohatými a zaďála na současnou výraznou nerovnost, kdy až 70 milionů USA občanů přežívá na potravinových přídělech. Takže ti "komunisti" se až tak moc nespletli, pouze zapomněli na to, že USA je emitent světové rezervní měny a to ho udrží nad vodou mnohem déle než si kdy mysleli ...

   Vymazat
  3. Těší mě, že soudruzi z USA už tuší, v čem dělají chybu. Mrzí mě ale, že nemají tu demokracii, aby to mohli napravit.
   Vlastně, jak by ji mohli mít, když už ji všechnu vyvezli do světa v pumovnicích bombardérů.
   PB

   Vymazat
 2. Vlastenka


  Zajímalo by mě, co řeknou havoidi na výroky dalajlamy v Moskvě.
  Je zvláštní, že mainstream nerad, protože musel, když o tom informovala Prima, přiznal názor dalajlamy na islamizaci Evropy.
  Ale nikde ,vyjma nezávislých médií, už jsem se nedoslechla, že dalajlama taky pochválil Putina a sepsul USA za jejich agresivní politiku a de facto podporu nedemokratických režimů.

  Myslím, že fangličkáři už vlajku Tibetu vyvěšovat nebudou a mám z toho zlomyslnou radost.

  Nedal by se někde sehnat záznam rozhovoru Putina s dalajlamou?  http://podsmetakem.cz/dalajlama-a-velke-divadlo/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A ty se nauč český jazyk ty kreténe ussacký prdele!!!!!

   Vymazat
  2. Neexistuje. Dalajláma svůj projev přednesl v Bolšom těatre k příležitosti zahájení 2. ročníku Tibetského festivalu. Putin se nezúčastnil.
   http://noch.info/2016/05/dalai-lama-putin-muss-seinen-kreuzzug-gegen-den-us-saudischen-staatsterrorismus-fortsetzen-ich-glaube-dass-die-obama-regierung-und-saudi-arabien-fuer-das-blutvergiessen-im-nahen-osten-verantwortlic/

   Vymazat
 3. Skvělý článek, napsaný Američanem stejného ražení jakými jsou Buchanan, Roberts a jiní. Bohužel, Ameriku neovládají takovíto patrioti, ale neosiocons. A pro ty je jediné východisko z těch sraček válka. Současná situace je obrázkem chcípající kobyly, která nejvíc kope. To dochází i normálním Američanům, ale to je asi tak jediné, co mohou, stejně jako my, dělat. Bohužel. Pokud se k moci v USA nedostanou s příští volbou prezidenta patrioti, tak to zlo v podobě psychopatické sioneoconské mafie tu válku s Ruskem spustí. A pak tady přežijí jen radioaktivní švábi. (A protože blbí mají štěstí, bude ten zdejší blbeček troll světélkovat možná o den dýl. Aspoň bude moci vykřikovat, jak jsme to těm komunistům nandali, klaun).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vlastenka


   Ten blb je fanatikem stejného ražení jako ti orthodoxní multikulturalisti, které zmermomocnil muslim a oni se na něho ani nezlobí, oni ho ještě omlouvají, protože byl frustrován naší západní nevstřícností.

   Co k tomu dodat.
   Jich škoda nebude, ale nás svým fanatismem a neschopností myslet bez ideologických clon, stahují s sebou.

   Vymazat
 4. Pravdu a lásku ubráníme i kdyby jsme měli všechny lidi zabít.

  OdpovědětVymazat
 5. USA je jenom větší zlo, než bylo fašistické Německo.

  OdpovědětVymazat
 6. usa je křesťanská kolonie a tudíž totožné
  zlo s nacizmem...
  L. H. Lehmann

  Vatikánská politika za druhé světové války

  Přeložil K. V. Vít

  Tiskové a nakladatelské družstvo "Blahoslav" v Praze, 1947

  Obsah:
  Autor
  Úvod
  Tendence před I. světovou válkou
  Tendence po I. světové válce
  Římskokatolická církev a II. světová válka:
  Habeš
  Španělsko
  Itálie
  Německo
  Československo
  Rakousko
  Francie
  Japonsko
  Spojené státy
  Vatikán si myje ruce

  OdpovědětVymazat
 7. Vládne ten,kdo vládne a neumím si představit,že by vládl někdo,kdo nevládne. Možná vám to zní primitivně,ale znamená to přece,že pokud USA ustoupí ze své snahy řešit globální problémy,stanou se zbytečnými jako Trump,budou jen kecat a zanikat. Tak funguje celý vesmír a logickou potřebou vůči každé jeho bytosti je přijmout vlastní odpovědnost za jeho kvalitu existence jimi,protože ony jsou přece jím a on jimi. "Existuješ,odpovědnosti se nezbavíš." To je Pátý vesmírný zákon, který vylučuje lhostejnost vůči čemukoliv.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud vedení USA nezmění svůj přístup ke světu se svou agresivní snahou za každou cenu jej ovládnout,strhou svět sebou do propasti,do které padají.
   Je tu naděje,že momentálně vládnoucí skupina siofašistů bude od moci poněkud odstrčena po volbách,pokud nenastane ta katastrofa rychleji a děj globálního rozvratu se stane nekontrolovatelným,už nám nepomůže nic.(Připravte se na to.....)
   Bylo by proto v zájmu zbytku světa přenést konflikt řešení siofašistických choutek na území USA,jinak se do zastavit nepodaří dřív,než bude i Evropa zničena a pak už nám to bude už jedno.Situace je velice vážná i když si to naprostá/nasprostá většina lidí neuvědomuje a blbne právě pohledem na svět,jako ta "žába,co čumí ven z hluboké studny.."
   To největší zlo jde právě z USA a jejího sionistického vedení....
   Článek je snad to nejlepší,co jsem za posledních deset let na toto téma četl.Díky za nej redakci.

   Vymazat
  2. 9:10. Já nevidím nikoho lepšího a zároveň reálně možného vládnout světu než USA, pokud myslíte,že Rusko nebo Čína nebo Islám by byli lepší,prostě s Vámi nesouhlasím. Samozřejmě si ale dokáži někoho mnohem lepšího představit,což je mi ale k ničemu,nejspíš.

   Vymazat
  3. ..tak to seš vůl a pořádnej!!!

   Vymazat
  4. 9:29. Jsem rád,že diskutujete.

   Vymazat
  5. 9:24 - A můžete mi laskavě vysvětlit, proč by vlastně měla ta emerika vládnout světu? Jejich nadvláda nad světem spočívá jen v tom, že světu vnutili svůj zelený papír, skrze který ovládají světovou ekonomiku. Američani doslova žijí z ekonomik všech ostatních zemí, napojených na západní finanční systém. Každá zamě, která se pokusila od tohoto systému odtrhnout byla zničena, proto také v současnosti rapidně roste napětí mezi amerikou a Ruskem s Čínou na druhé straně. Ty dvě jmenované země totiž ohrožují dolar jako světovou měnu, jelikož skupují fyzické zlato po celém světě. Čína tímto způspbem konvertuje americký dluh a připravuje postupně přechod na transakce bez dolaru, Rusko to samé, připravuje přechod na transkční systém bez dolaru a to amík (respektive jeho pán) nemůže dopustit. Protože v ten moment, kdy dolar ztratí status světové rezervní měny, amerika okamžitě zkrachuje. Uvědomte si, že ty jejich obrovské finanční výdaje na všechny války, jejich armádu, platy policejních složek a ostatních státních zaměstnanců, platí z obrovké části zbytek světa. Vy si jako vážně myslíte, že by měly státy šanci ustát takové výdaje jen ze svého rozpočtu? Nenechte se vysmát. Čínu už zkrátka nebaví živit polovinu obyvatelsvta usa a Rusko se chce také, jak jsem psal odpoutat od západního finančního systému. Problém je ten, že tyto dva státy nejsou Irák, Lybie, Sýrie atd. Tohle je úplně jiný kalibr. Rusko navíc již nemá kam ustupovat a jasně prohlásilo že nebude, Čína několikrát prohlásila, že si nenechá kecat do svých zájmů apod. Rozhlédněte se po světové mapě a podívejte se na počet a rozmístění amerických základen a pak přemýšlejte, nad akcemi a chováním vašich nejlepších vládců světa za posledních dvacet pět let. O tom co státy prováděli v hlubší minulosti ani nemluvě...

   Vymazat
  6. 9:38-O čem se dá diskutovak když dotyčný evidentně NIC nechápe a ani ten článek ne...Jinak by se netetelil blahem na debilitě,že"nezná lepšího vládce na zeměkouli,než USA..."
   To stačilo ty "diskutére"!
   Diskutuj s administrátorem NR Dr.Davidem,ale jen na místě jeho pracoviště a v pracovní době.On má k tomu odborné "argumenty"jako svěrací kazajku,klecová lůžka s připoutáním a Skotské střiky,škoda jen,že se už upustilo od elektrošoků a lobotomie,někteří se evidentně bez ní neobejdou,anebo už si ji nechali pokoutně udělat od nějakýho psycho-andělíčkáře...

   Vymazat
  7. 10:10. No vždyť jo. Vy byste chtěl,aby USA platily svou vládu jen ze svého? Vládu Česka,například,platí také její občané. USA je odpočátku zárukou demokracie ale v poslední době s ní mají uvnitř USA sakra velký problém. Proto se také Trump dostává do popředí,protože chce změnu ,kterou chtějí i občané USA. Oni,ti občané,směji se, si myslí,že to bude změna ale k lepšímu. No,s Trumpem to bude jen úpadek,protože fakt,že USA žijí z jiných států,jak jste správně řekl, bude nepřijatelný,pokud se nebudou chtít svou rozhodující silou a vlivem podílet na vládě světu.

   Vymazat
  8. 10:11. Já tentokrát ten článek nečetl,protože nemám tolik času,zrovna. Mám ale vlastní informace a baví mne diskutovat.

   Vymazat
  9. 10:18 - Tezi o tom, že je zde třeba jedinné supervelmoci, která všem vládne prosazují jen američané a jejich loutkové vlády. V dnešní době už ani tentno úmysl nezakrývají, kdy jejich prezidcent prohlásil, že pravidla může vytvářet jen amerika a svět se jimi musí chtě nechtě řídit. Nějak jsem si nevšiml, že by se na tomto světové společenství shodlo někdy v minulosti na valném shromáždění OSN. A to jak jste krásně přešel mlčením fakt, že státy které se tohoto cirkusu nechtějí účastnit, jsou DOSLOVA!!! zničeny, vypovídá vše co potřebuje zbytek světa vědět o tch vašich "demokratických" principech, kterých je podle Vás amerika zárukou. Tohle opravdu nepotřebuje další kometář...amerika je jak již v minulosti dokázala vykořisťovatel, který se ohání demokracií, má ji plnou hubu společně se sladkými kecy o sebeurčení, které platí jen někdy a pro někoho, jak se jim to zrovna hodí. Ve skutečnosti se však chová jako skrytá diktatura. Nátlaky na vlády ostatních zemí již byly prokázany v minulosti, pokud nepomůlže dolar, přicházejí výhružky, pokud nepomůže ani to, přichází uměle vytvořená humanitární krize, kdy je vláda postižené země onálepkována diktaturou, a hurá do akce. Rozvrat země může začít. Nebudu se teď rozepisovat o jednotlivých vládcích zničených zemí, kteří jistě nejsou či nebyli andělé, ale dokud jeli podle amerických not, byli to přátelé a moudří vládci, jakmile se začali cukat v tu ránu lehla popelem celá jejich země se desetitisíci mrtvými a miliony uprchlíky. Tohle je ta vaše záruka demokracie? Tak teď bych se smál já, kdyby to nebyla taková tragédie...

   Vymazat
  10. 10:21-tady ta diskuse je k tomu článku,kterej tě ale nezajímá....jestli si chceš honit péro,tak si zajdi do "Evropských hodnot" toho buzíka Jandy,tam ti jistě udělají dobře a neotravuj...

   Vymazat
  11. 10:48. Tady ta diskuse je diskuse s diskutujícími a já diskutuji k tématu článku,tak se uklidni Ty.

   Vymazat
  12. 10:39. To opravdu ne,že by měl být jen jeden supervládce,protože to by nebyla konkurence. Opozice a dostatečně silná,je potřeba. Zároveň ale demokracie,která je třeba zrovna v té OSN,vylučuje zničení nějakého státu prostou zvůlí kohokoliv. A pokud by byla ničena jakákoliv menšina většinou,nešlo by už o demokracii ale o despocii.

   Vymazat
  13. 11:06 - Jenomže pane, právě amerika zničila jisté státy BEZ mandátu OSN, o které píšete. Jede si prostě a sprostě "právem" silnějsího a už se ani neotěžuje donutit OSN, aby ji k tomu dala mandát tak, jako v jistých případech v minulosti. Prostě si vytvoří tzv. "koalici" spojenců a hurá na věc. A nebo podporuje tzv. umírněné rebely, kteří ubčas někomu "umírněně" uřežou hlavu, či někoho upálí. Vaše poznámka je sice krásná, ale je to naprostá naivita. OSN je dnes prakticky mrtvá organizace, která se sice občas sejde, ale maximálně se tam řeční o "ničem". A jen pro dokreslení zprofanovanosti této organizace. To, že komisařem pro lidská práva této organozace je jakýsi princ ze Saudské Arábie, která je nejdespotičtějším režimem na světe, je vážně výsměch celé světové veřejnosti. No a pokud přijde proti americkému návrhu veto ze strany některého stálého člena, tak se bez mandátu prostě obejde. Jinak se omlouvám za překlepy, píšu to v rychlosti a nečtu to po sobě.

   Vymazat
  14. 11:22. Jasně,že není možné vždy dosáhnout konsensu v Radě bezpečnosti OSN a to protože v ní jsou zastoupeni vzájemní konkurenti. Pokud ale nějaký tento stálý člen RB OSN nerespektuje mezinárodní právo a sděluji ihned,že především Rusko, pak je namístě jednat bez něj a doslova ho ignorovat,.. pokud je k tomuto činu dostatečná koalice spojenců,jak jste uvedl. USA,pokud vím ,skutečně podporovaly islamisty,kteří nyní jsou pojímáni jako opozice v Sýrii a já se mohl upsat aby to nedělaly. To byl bezesporu zločin a následky pociťují všichni dodnes a nejen tu nynější "demokratickou" opozici ale i tu nynější teroristickou,která je blízká islámskému státu. Bohužel,USA vytvořily i ten Islámský stát a já si to třeba jen myslím. Zároveň ale i chápu proč. Problém s Íránem byl tehdy více než aktuální a uvědomte si,že je šíitský stejně jako většinově Irák a i Vláda Sýrie,respektive Asad (Alávité). Islámský stát je naopak sunnitský,.. jako třeba ta Saúdská Arábie. Co se týče OSN a demokratického fungování států v ní jako v celku, to je fakt hrůza a nebezpečí především pro vývojově vyspělejší Západ. Pokud budou hlasovat "opice" proti člověku a těch "opic" bude většina,bude to konec lidství? No,především by to znamenalo úpadek civilizace,pokud by se tomu nebránila a jak jinak,tedy,než nedemokraticky. Věci bývají většinou složitější a obecně vždy rozhodují úmysly.

   Vymazat
  15. 11:47 - Má poslední reakce, jelikož již nemám čas a psal jste, že především Rusko porušuje meznárodní právo.

   Za prvé - V Sýrii bylo Rusko jako jediné na základě mezinárodního práva, jelikož bylo požádáno syrskou vládou zvolenou v řádných volbách, aby intervenovalo proti těm islamistům, které jste zmínil a které, jak ste také správně poznamemal, vytvořily státy.

   Za druhé - Celá ta slavná koalice, která tvrdila že bombarduje IS, tam byla a BEZ mandátu OSN a BEZ požádání vlády řádně zvolené ve volbách, čili v rozporu s mezinárodním právem. Za celou dobu, jejich, ilegální "intervence" se IS jen rizšiřoval, narozdíl od "démonického" Ruska, které jej téměř zlikvidovalo za necelých pět měsíců, kdy svými akcemi donutilo státy usednout k jednacímu stolu a umravnit své šílené "spojence" (turci a saúdi). Navíc se ze strany koalice fakticky jednalo o vnější agresi, přesněji nevyprovokovaný válečný akt. Znovu připomínám, narozdíl od Ruska, které tam bylo na požádání vlády, čili v souladu s mezinárodním právem a ani obyvatestvo mi nepřipadlo, že má ruskou intervenci za agresi, když je obyvatelé nbazývali bratry ve zbrani. Mrkněte na youtube, materiálu je tam dost. Je to nejrychlejší cesta mimo jiné, jak vidět autentické záznamy přímo z místa. Nesledujte cnn, bbc a náš mainstream.
   IS jsou převážně žoldáci ze zahraničí, ne místní.

   za třetí - bezletová zóna nad Lybií, byla vytvořena opět bez mandátu OSN a následně byla bombardována koalicí, čili znovu akt agrese, načež byla Lybie zcela zničena. (Nebo ne? Dnes je tam ráj na zemi, místo Kadáfiho pekla je to tak?) Hádejte kým a hádejte k ochraně koho ta bezletovka byla ve skutečnosti vytvořena.

   za čtvrté - případ Irák. Tvrzení u.s. administrativy, že Irák má a použije zbraně hromadného ničení, je dnes již prokázanou lží, kterou si vymyslela admistrativa, aby měla záminku pro invazi. Tyto domnělé zbraně se nikdy nenašly. Sám premiér Cameron a sám prezident Obama shodně přiznali, že to byla chyba. Ale co "mission complete" Irák byl poražen a podroben, Husajn zavražděn stejně jako Kadáfí a země byla nasměrována tak, jak bylo potřeba.

   za páté - pokud chcete přijít s argumentem Krym, ohledně Ruska, tak si nejdřívě ověřte, jak to bylo ve skutečnosti, kdy domělá "anexe" bylo připojení k Rusku na základě referenda obyvatelstva, které se prakticky v 90% vyslovilo pro připojení. Čili v souladu s mezinárodním právem pro sebeurčení národů. To jako pro Kosovo tohle právo platí a pro Krym ne? Takže zde máme případ naprostého pokrytectví a dvojího metru.

   Dodatek: Co se týče případů Irák, Lybie, sýrie, nešlo o nic jiného, než o likvidaci režimů, které se staly nepohodlné, jelikož začaly ohrožovat dolar. Husajn chtěl obchodovat ropu v eurech, Kadáfí chtěl vytvořit zlatý dinár aby nahradil dolar a zároveň chtěl údajně prodávat ropu Číně a to v jenech, no a do třetice Asad, který se postavil proti plánuovanému ropovodu přes syrské území ze Saudské Arábie, který měl vést dále přes turecko do Evropy. Tohle jsou informace, které jsem dohledal z vícera zdrojů a které zapadají do kontextu událostí, takže asi tolik k porušování mezinárodního práva.

   Děkuji za plodnou diskusi a loučím se s přáním hezkého dne...

   Vymazat
  16. @9:29 proc by mel byt nekdo vul ze ma jiny nazor!!! kdy se lide naucite diskutovat bez osobnich vylevu!!! dik

   Vymazat
  17. I ten, kdo vládne, vládnout nemusí. Stačí, když si to všichni kolem včetně vás myslí. Pravdou nicméně je, že není každý gosudar jako Putin...

   Vymazat
 8. USA nepřiznají bankrot,to raději vyvolají válku.
  Šlape jim na paty Čína a Rusko jim rozkopalo bábovičky na Ukrajině i na BV.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ony už válčí a to proti celému světu a to už hodně dlouho a všemi prostředky,jen ty "žáby čučící z té studny to nevidí.."
   Pouze kdysi někdo řekl že:"válka je pokračováním politiky" a přitom spíš platí že:"politika je,v řípadě USA,pokračováním války.."Tak se věci mají a pokud se v Evropě rozpoutá nějaká válka,tak to bude stále ta samá,co už probíhá,jen poněkud změní svojí formu a prostředky.
   Občané/žáby totiž nečumí "ze studny",ale z více či méně hlubokého zákopu,proto vidí více či méně to hovno,které jim kazí úsudek,té války se už dávno účastní,aniž by si to z nich většina uvědomovala a uvědomí si to až v okamžiku,"kdy to koupí oni,nebo někdo na vedlejším palpostu".....

   Vymazat
  2. Ty žáby zírající ze studny vytvářejí silné podezření, že Freeman studoval KSB a DVTŘ. Vemi hezký příměr kaleidoskopického vnímání...

   Vymazat
  3. USA válčí za vypůjčené peníze s potoky krve a provádí rozvracování států v následný chaos.Jejich válčení je velmi drahé a neefektivní.Oproti Ruské federaci a Číně, kdy tyto státy jsou finančně a nákladově na zbrojení, zcela někde jinde.USA a jejich evropské západní mopslíky ničí svou levnou pracovní silou.Proto ta změna ekonomických hegemonů a kormidlo se stále otáčí.

   Vymazat
 9. 4. června 2016 8:04
  Je to sen po požití heroinu,opia, nebo LSD ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To vypadá spíš na plechovku toluenu. Solehlivě "vypucovaná" palice.

   Vymazat
  2. 8:59. Buďte rád,že na vás teď věcně nereaguji,protože kdybych reagoval,musel bych zase reagovat inteligentně a Vy byste zase nerozuměl.

   Vymazat
 10. Přežijí jen soběstační. Potravinová soběstačnost http://dum.bazos.cz/inzerat/61094995/Nadoby-na-Akvaponicky-sklenik-Potravinova-sobestacnost.php

  OdpovědětVymazat
 11. Toto je docela dobré a vysvětluje mnohé, nikoliv však vše.
  http://www.martinus.cz/?uItem=123621

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano,tu tnihu by měla děcka fasovat když ne od rodičů,tak ve škole určitě a to místo těch píčovin,jako jsou ty moderní LGBT pohádky od toho bezpohlavního debila Donutila a jeho kámošů,nebo všech těch dětských vydání biblí a koránů...pak by možná bylo i míň takových vypatlaných zoufalých impotentů,co baží po nadvládě Američanů nad světem.

   Vymazat
 12. "Globálni Americkí superstát od Atlantiku po Tichí oceán je nadeje pro mír a lidstvo,jedine jedna supervelmoc múže bít garantem míru a stability,to nás učili ve škole.Nás učil učitel přímo ze Spojených států Amerických a ne soudruzi s komunistickým diplomem."Jozef Poskoč.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo,to byl ten učitel,co tvrdí,že svět stvořil bůh za šest dní a jeho dědek říkával:"mrtvej indián,dobrej indián"....tomu rozumíme i my burani v Evropě,na kterých se tak ohavně podepsali ti zatracení komunisti....Co by si ten nešťastnej svět počal,kdyby nebylo tý Ameriky...

   Vymazat
  2. Poskoč, Poskoč, tvoje čeština je k zulíbání. Zulu

   Vymazat
 13. K tomu předvídanému konci Říše snad jen tolik, že:
  UŽ ABY!!! Před 50 lety bylo pozdě.
  Svět totiž nepotřebuje vládce. V žádné formě či podobě! Zato však fungující, uctívaný a respektovaný mechanismus spolupráce.
  Který bude garantovat rovná práva všech.
  Velkých (či mocných) i těch malých ...

  OdpovědětVymazat
 14. Sportovci říkají, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A protože válčení je Americe docela populární sport, říkají Američani, že není důležité války vyhrát, ale války vést.

  OdpovědětVymazat
 15. Myslím si, že názor, že ještě do nedávna byly USA garantem míru, slušnosti a demokracie ve světě, je založen na pověře. Také jsem tomu dost dlouho podléhal, i když jsem vnímal, že se sami usvědčují z opaku. Ale bagatelizoval jsem to, protože jsem chtěl věřit, že jsou to jen přehmaty z omylu.
  Teď už ale vidím jasně, že rétorika USA je podvod jich samých na sobě a zejména vůči zbytku světa.
  A je to mnohem horší, než jsem si myslel. A možná ještě mnohem horší.
  Vychvalovaný president Reagan byl opravdu kvalitní podvodník a vykonavatel.
  USA si s dobromyslným úsměvem úpečlivě a důsledně budují svoji abstraktní říši, to zaprvé. Ale samy USA jsou obětí skrytých hráčů, kteří je nelítostně používají jako figurku v globální hře, dokonce ke škodě USA. Proto je politika USA nelogická. Je průsečíkem mnoha zájmů ne různých úrovních. Je to chaos plodící chaos, k naší i vlastní škodě.
  Je to říše zla.
  PB

  OdpovědětVymazat
 16. Obama je bez čtecího zařízení jen prázdná hlava - komentátor to neustál :-)

  https://www.youtube.com/watch?v=tjjuE1TtKjo&feature=youtu.be

  OdpovědětVymazat
 17. Slova Čechoameričana:
  "Vopravdu kazdy pismeno v tomhle clanku vo USA pasuje jak (_!_) na hajzl . Ziju v USA a v CDN on and off pres 35 let - dost dlouha doba videt jak ta country neuveritelnejch moznosti a svobody, s kterejma ten zkurvenej sajrajt jeste dnes drze vymejva lidem mozkovnice, jde pomalu a jiste srat!"

  OdpovědětVymazat