Reklama

.

.

středa 8. června 2016

Konec M. A. D. – začátek šílenství - Jedno šílenství nahrazuje druhé

Eric Zuesse
8. 6. 2016   Zvědavec

John Helmer, který vysvětluje vojensko-strategické záležitosti lépe a znaleji, než kdokoliv jiný, 30. května napsal: „Červená čára překročena, v hledáčku, s prstem na spoušti“ (“The Red Line Crossed, In the Cross-Hairs, At Trigger Point”) a uvedl to:

Nejdříve přišlo oznámení o červené čáře. V pátek (27. května) v Aténách byl pronesen výrok o hledáčku. V říjnu, měsíc před americkými prezidentskými volbami, bude prst na spoušti.
USA a NATO se chystají na válku s Ruskem a urychlují nevyhnutelné, a to, že Rusko udeří v sebeobraně. Právě před tím první a druhý výrok prezidenta Vladimira Putina varoval. Žádný varovný výrok pak již nebude.

Zpravodajská média na Západě zachází s každou takovou zprávou – že Rusko by mohlo být zatlačeno do situace, ve které by byl (a možná dokonce bude) bleskový jaderný útok proti Západu racionální reakcí Ruska na operace Západu s cílem obklíčit Rusko nepřátelskými silami na jeho hranicích – tak, jako by na tomto názoru bylo něco praštěného: zachází s nimi tak, jako by Západu nevládli lidé, kteří jsou zlo, jako by rozpoznání tohoto zla ve vládci na Západě mělo být zakázáno (obzvláště je-li tímto vládcem americký prezident, místo, například, tureckého prezidenta, u kterého je povoleno připisovat mu zlo). V rámci této příležitosti by však měla věnovat velkou pozornost situaci, kterou popisuje Helmer, a měla by o této záležitosti informovat, dokud je ještě dost času vyhnout se nepředstavitelné katastrofě, ke které by celkem pravděpodobně (jak Helmer podrobně vysvětluje) mohlo letos dojít.

Západ tvrdě popírá realitu. Zatímco kubánská raketová krize v r. 1962, mezi JFK a Chruščovem, byla doprovázena patřičným strachem veřejnosti na obou stranách, ještě nebezpečnější dnešní situace, mezi Putinem a Obamou, vyvolává strach jen u Rusů, ale vůbec ne u Američanů a dalších zápaďáků.

Vzájemně zaručené zničení, či M. A. D. (anglicky Mutually Assured Destruction, ale akronym M.A.D. tvoří také anlické slovo mad - šílený, vzteklý, posedlý. Jde o náhodu, ale v podstatě by se dal titulek přeložit "Konec šílenství, začátek šílenství", neboli Jedno šílenství nahrazuje druhé, poznámka editora), je jedinou skutečností v jadernými zbraněmi vyzbrojeném multipolárním světě, a je stejně tak důležité, jako psychologie davu, víra, že jaderná válka nemůže mít vítěze – že jakákoliv jaderná válka (obzvláště konflikt mezi dvěma jadernými velmocemi) zničí planetu, kterou všichni sdílíme. Tento pocit společného osudu obou stran je pro M. A. D. klíčový, stejně jako byl úhelným kamenem poválečné éry, nejdelšího období bez globální války, od objevení se globální války v r. 1914.

Tato éra nyní, tragicky, skončila.

M. A. D. na Západě skončilo, stejně jako psychologie davu, ale nikoliv na Východě – nikoliv v Rusku, a nikoliv v dalších svobodných zemích světa, jinak známých jako nezávislé země (země, které nejsou pod kontrolou americké aristokracie a žádné aristokracie napojené na ni) zvané také „BRICS“ (které nyní ztratily „B“, když v Brazílii proběhl puč, díky kterému se nyní Brazílie stane satelitem USA, a bude následně [pokud se jaderné válce zabrání] „zachráněna“ úvěry MMF, které budou ždímat brazilskou veřejnost a zajistí ji nižší životní úroveň a ještě větší zadlužení, za což bude moct vděčit zahraničním věřitelům).

M. A. D. vedlo k rovnováze mezi NATO řízeným USA a protiváhou, Varšavskou smlouvou, řízenou SSSR. Proto se předpokládalo, že myšlenka jaderného „dobývání“, ve vojenském smyslu, je prostě nepraktická, nejen pro veřejnost na obou stranách, ale stejně tak pro aristokracii obou stran. Západ proti Východu, spojenci USA proti spojencům SSSR.

Konečným výsledkem tajné strategie amerického prezidenta George Herberta Walkera Bushe, v letech 1990-1991, bylo ukončení M. A. D., kdy jeho režim lhal, aby oblbnul Gorbačova a přiměl ho skoncovat se SSSR a Varšavskou smlouvou, zatímco Gorbačov (a pak jeho nástupce Jelcin) umožní pokračování existence a dokonce rozšiřování NATO, takže na Západě nyní téměř chybí hysterie kvůli strachu ze vzájemného jaderného zničení, která mezi Západem a Východem existovala během studené války, a byla nyní nahrazena nonšalantním Západem a stále více vyděšeným Východem, neboť Západ se připravuje na to, o čem americká aristokracie stále více věří, že bude bezprecedentní situací, ze které může americká aristokracie a její loutkové aristokracie (v Evropě, Japonsku a Austrálii) vzejít jako vítěz jaderné války.

Takže na Západě žádná hysterie, která existovala kdysi, kdy si všichni budovali domácí bunkry, není, a Západ nyní utahuje svoji jadernou smyčku kolem kolektivního ruského krku. Místo toho byl předešlý strach, a někdy dokonce hysterie, nahrazen situací, kdy jen někteří jedinci (a nikdo neví kolik) z aristokracie Západu si koupili důmyslné opevněné podzemní luxusní bunkry, v rámci příprav na svoji stále pravděpodobnější budoucnost v předpokládaném světě po jaderném holokoustu; přičemž masy na Západě se vůbec nijak nenaštvaly kvůli tomu, že budou ponechány napospas, bez bunkrů; a nejsou naštvané proto, že věří, že je jejich země „chráněna“ protiraketovou obranou, či systémem BMD nebo ABM, proti jakémukoliv „nepříteli“ (nejen proti Rusku); již se žádného nepřítele bát nemusí.

„Hvězdné války“ Reaganovy éry a jejich sen o protiraketové obraně pro americkou aristokracii začínají být v Obamově éře konečně realizovány prostřednictvím „pobřežního protiraketového obranného systému Aegis“, coby domnělé cesty ke konečnému globálnímu vítězství americké aristokracie, který je rozmísťován ve východní Evropě a dalších oblastech hraničících s Ruskem nebo v jeho blízkosti. Americká a ostatní západní veřejnost o tom lehkovážně nic neví, protože „zpravodajská“ média aristokracie jim řekla, že „je to jen obranné opatření proti možné další ruské agresi“ (a ne snaha o globální conquistu americké aristokracie, kterou to ve skutečnosti je).

To je jeden z důvodů, proč, z pohledu amerických vládců, je tak životně důležité, aby informace o těchto luxusních bunkrech kolovaly pouze v publikacích pro elitu, jako Forbes. Pokud by si veřejnost začala být vědoma, že miliardáři činí vlastní přípravy na život v zemi po možné jaderné válce, pak by mohly přijít nepohodlné otázky, jako proč federální vláda nepomáhá veřejnosti a nečiní totéž (nebo aby lidé mohli žít aspoň v nějakém bunkru, jako tomu bylo za „starých dobrých časů“).

Je to rovněž výsledkem „libertariánské“ či „neoliberální“ ideologie, ideologie „individualismu“, kterou aristokracie systematicky vtloukala do hlavy generacím lidí na Západě a která haní závazky vlády vůči lidem a místo toho staví do popředí ideál víry v „každý sám za sebe“, „nejsme v tom společně“, neboť „masy líných flákačů a hloupých lidí by měly dostat jen to, co si zaslouží“. Pokud si miliardář může dovolit žít „bezpečně“ hluboko pod zemí, pak mu podle této ideologie – hlásající, že rovnost práv je špatně a že místo ní si jedinec nezaslouží více práv, než kolik má majetku, bohatství a peněz, věcí k obchodování s ostatními jedinci, kteří vlastní bohatství – náleží „více moci“. V USA tento transakční základ práv jednotlivců byl základní ideologií u řady rozhodnutí Nejvyššího soudu, jako u rozhodnutí Citizens United z r. 2010, že právo jedince na „svobodu projevu“ by mělo proporcionálně odpovídat tomu, kolik peněz utrácí na její nákup a přesvědčení ostatních, aby hlasovali tak, jak po nich požadují, nebo aby jim koupili to, co chtějí.

Tento transakční koncept práv jednotlivce je ochranou pro peníze, nikoliv pro lidi. Je to pro aristokracii (a v jejích službách), ne pro demokracii. Tento Nejvyšší soud podpořil aristokracii, nikoliv demokracii. A protože po druhé světové válce se to stále více stávalo novým étosem, a nejen ve Spojených státech, ale ve všech zemích, které přebraly americký ideál, není západní veřejnost vůbec naštvaná, že bude nechána na holičkách v případě, že nový vojensko-bezpečnostní systém, který nahrazuje systém sdílené bezpečnosti M. A. D., bude znamenat konkurenční a nesdílenou bezpečnost „jaderné převahy“ a skončí tak, že veřejnost skončí v jaderné zimě v nepřátelském táboře.

Nakonec ve zcela konkurujícím si světě vítěz bere, poražený dává; a „kořist náleží vítězi“. Tak tomu nutně nemusí být v ekonomii, ale zcela jistě je tomu tak ve vojenství; dokonce to i určuje vojenské vyhlídky – o kterých zde koneckonců mluvíme.

A pokud musí lidé za svá práva platit, pak „nepřítelem“ není aristokracie – zcela určitě ne vlastní – ale lidé, kteří nemají peníze, aby si svá práva koupili. Někteří lidé tomu říkají politický systém „svobody“ či „libertariánství“, nebo „liberalismus“ či „neoliberalismus“; ale ať se tomu říká jakkoliv, určitě to není demokracie a určitě to není o rovnosti práv, a určitě to není o rovnosti příležitostí. Jedním slovem je to fašismus. Je to rozšířením vojenského pohledu na všechno.

Ale dalším přesným výrazem pro to je „šílenství“. Nicméně je to šílenství, které bylo západní aristokracií veřejnosti udáno, což je důvodem, proč víra v M. A. D. nyní na Západě zmizela. Populární vírou nyní je: žer nebo budeš sežrán. A sežráni nemají být aristokraté, kteří tento jed prodávají; ale „nepřítel“. (Mezitím Amerika a NATO mohou povolat hrdlořezy jako tito „přátelé“ a dokonce „členové NATO“, a přesto se nadále označovat za stoupence „demokracie“, což je výraz, který nyní na Západě ztratil význam.) To je důvod, proč veřejnost na Západě nezajímá strach, který pociťují Rusové kvůli rozmístění amerických systémů protiraketové obrany.

V tom nejzákladnějším smyslu je koncept, že jsme v tom všichni společně, na Západě minulostí. Pokud neexistuje jak na Západě, tak na Východě (konkrétně v Rusku, kde existuje), pak je jaderná válka extrémně pravděpodobná, a skutečnou otázkou je: Kdy k ní s největší pravděpodobností dojde?


The End of M.A.D. — The Beginning of Madness vyšel 1. června 2016 na thesaker.is. Překlad v ceně 653 Kč Zvědavec.

36 komentářů :

 1. Lidé by si měli uvědomit, že je úplně jedno, kdo konflikt začne.
  Ať je to ten nebo ten, bojiště nebude na jeho území.
  Domorodci jsou pro obě strany zbyteční, takže buď včas utečou, nebo je vyhubí zbraně i dlouho po skončení konfliktu, jako ve Vietnamu, kde dodnes mrzačí plyn orange i miny.
  V "moderní době" prohraje-li velmoc, jakékoli náhrady škod atd. se nekonají, nehledě k tomu, že se nekonají ani konce válek dohodami, viz Afganistán. A občanům jiných států je to jedno.
  USA když utekli z Vietnamu, Vietnamci si spory vyřídili mezi sebou, a teď ten stát funguje. Afganistán tu možnost nedostal.
  Vzorcem pro USA se stala Anglie, resp. její Východoindická společnost - soukromý podnik zaštítěný státní mocí - armádou VB.

  OdpovědětVymazat
 2. To co popisuje článek není nic jiného než definice fašismu, kdy určitá skupina lidí byla prohlášená za nadlidi (ibermenč - psáno foneticky) a ti ostatní za podlidi. V článku je to napsáno slovy: "Pokud si miliardář může dovolit žít „bezpečně“ hluboko pod zemí, pak mu podle této ideologie – hlásající, že rovnost práv je špatně a že místo ní si jedinec nezaslouží více práv, než kolik má majetku, bohatství a peněz, věcí k obchodování s ostatními jedinci, kteří vlastní bohatství – náleží „více moci“. V USA tento transakční základ práv jednotlivců byl základní ideologií u řady rozhodnutí Nejvyššího soudu, jako u rozhodnutí Citizens United z r. 2010, že právo jedince na „svobodu projevu“ by mělo proporcionálně odpovídat tomu, kolik peněz utrácí na její nákup a přesvědčení ostatních, aby hlasovali tak, jak po nich požadují, nebo aby jim koupili to, co chtějí".
  Jinými slovy, nástupnickým státem fašistického Německa jsou Spojené státy Americké, které Hitlerovou teorii uvedenou v jeho knize "MAIN KAPF" propracovali do další kategorie, ale podstata je stejná a to je: Na život májí nárok jenom vyvolení a ostatní podlidi nemají žádný nárok, žádná práva. Nejvíc zajímává je ta skutečnost, že jak Hitler tak nynější Spojené státy Americké si za úhlavního nepřítele zvolily Rusko, jeden z nejsilnějších slovanských národů a i scénář příprav napadení Ruska je skoro totožný se scénářem útoku BARBAROSA v roce 1941, to znamená, ze začátku obsadit celou Evropu, donutit jí vyrábět a vyzbrojovat proti Rusku a pak zaútočit. Jak to dopadlo to víme. Jak to dopadne to můžeme s jistotou předpokládat. Dle předpokladu pak nebude dlouho, dlouho nic.

  OdpovědětVymazat
 3. Tak co-bude válka nebo nebude-protože na válku třeba tři věci-eurá libry a doláre.Falmer.

  OdpovědětVymazat
 4. Dolar jde ke kolapsu-euro končí a libru nahradí turecká lira a ta je slabá-takže se neděste válka nebude a jak to řekl klasik papež Jan Pavel Druzí, nebojte se.Falmer.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A má pravdu!Svět a války řídí někdo jiný,ne NATO a Pavel zelený mozek,nebo Schapiró se Sobotkou a Merkelovou!-

   Vymazat
  2. Tak už konečně řekněte, Bude válka nebo né, mám se vysrat na práci nebo né.

   Vymazat
 5. Já se války nebojím proto že bi nebyly otrokáři tak hloupí aby si zlikvidovali svých budoucích otroků a dosáhly ztráty na živé otrocké síle-to dá zdraví rozum no ne? Kdo bi na Rockefelera Soroshe a Bin Baidena dělal kdyby všichni bi jsme byli zalezlý v atomovich krytech , to dá zdraví rozum.Falmer.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. kurva chlape, nauč se gramatiku. Ty hrubky rvou oči.
   By se píše s Y

   Vymazat
  2. 11:59-pro to "rvaní" Vašich očí pak nemůžete poznat, že jde o recesistu z "našeho břehu".

   Vymazat
 6. Takže trocha optimismu po této pesimistické smršti: Předně, válkychtiví sociopaté v USA sami čelí rostoucímu tlaku globální elity, která vůbec nemá zájem na nějakém ničení a válečném zmaru, ale na jisté redukci tlaku na přírodu a mezi lidmi na sebe navzájem. Vše je o získání času, protože tempo, jímž si ničíme tuto planetu, je závratné a technologie na intra či intergalaktické přesídlení zatím vyvíjí pouze RF a částečně USA. Vedlejším efektem tlaku globálních elit je to, že prezidentství v Brazílii není ani věcí hotovou, ani věcí vlivově dererminovanou. Stále je dobrá příležitost smést odstavení Dilmy Rouseff ze stolu jako zásadně neústavní a protiprávní a reinstalovat ji. naopak USA ve skutečnosti přicházejí o jednoho spojence za druhým a bez jakéhokoli vyhodnocení příčin stále věří, že mají situaci plně pod kontrolou. Přitom pod kontrolou nemají ani vlastní ekonomiku, přesněji, tu standardní a legální a posílají ji vytrvale ke dnu. Parta šílenců v USA je nejen známá, ale i účinně eliminovatelná, kdyby se schylovalo k nejhoršímu. Důkazů je již dnes pro jejich exemplární potrestání habaděj.

  OdpovědětVymazat
 7. V případě takové katastrofy si "vyvolení" uchrání své životy.

  Pk se ale vyrojí několik, asi nepodstatných otázek:

  Na co jim budou jejich peníze, když za ně nebude co koupit? Komu budou vládnout, když bude celá populace postižena? Kdo na ně bude dělat, když ti postižení budou mít největší problém sami se sebou?

  Vidím to na pomalou smrt hladem, a samozřejmě změnou inteligentního a nejmoudřejšího "vyvoleného" v tu nejhorší zvěř, z důvodu samotného přežití.

  OdpovědětVymazat
 8. Hrůza která by nastala si nedovedou představit ani milovníci amerických scifi filmů. Živý by záviděli mrtvým. Nikoho by neochránily ani betonové kryty, které by pouze prodloužily pozvolné umírání.

  OdpovědětVymazat
 9. Bude vojna bude, kdopak na ní půjde? Ano. Pozvolné umírání, a každý den. Kdyby byl mír a pohoda, nebylo by o čem psát.Umí si někdo představit o čem by se psalo, kdyby se nepsalo o hrůzách války, ničení a mrtvolách? Jak americká zábavná kultura - jen násilí, zabíjení, mučení, ponižování. Denně v televizi příjemné pokoukání - tady je příjemné počtení. Denně totéž - války, zabíjení, násilí, a diskuze kolotoč kolem dokola a pořád to samé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní8. června 2016 11:08
   Máte v tom docela zmatek, když dáváte do jedné roviny propagandu války, kterou podporují a financují zbrojní firmy a reakci lidí na tuto propagandu. P.K.

   Vymazat
 10. Spíš mě napadá,aby to do října bylo vyřízeno.Když uvažuji,tak Rusko na takovou přesilu a ze všech stran nemá naději v pozemním ani leteckém boji.
  Takže mě vychází jasný a tvrdý první útok v případě napadení.

  OdpovědětVymazat
 11. to je tak, clovek kym nedostane do drzky tak skusa a skusa. rusi uz zazili co je vojna nie raz a vsetci . usaci iba cez obciansku vojnu - co je nic v porovnani s realnou vojnou. tak mili usaci budu skusat a skusat az kym nedostanu do drzky a potom bude pokoj , cela zem si oddychne - bez ludi . nevidim inu cestu . mam taku skusenost z prvej ruky. to je zakonitost vyvoja...

  OdpovědětVymazat
 12. Fašisté ve Washingtonu, Tel Avivu, Londýně a Vatikánu vpodstatě vyhlásili válku Rusku když Barry Soetoro aka Obama odmítl jakýkoliv dialogue s Ruskem ohledně spuštění deštníku v Rumunsku....

  1.
  Rusko nyní testuje SATAN 2 - raketu, která bude nezastavitelná a nebude ji možno detektovat .... bude mít ničivou sílu několika nuclearních bomb..... pro USA by stačilo jen pár takových bomb...

  2.
  Rusko bude mít do roku totálně pokrytou celou Ruskou Federaci neprodušným deštníkem proti-raketové obrany ....

  3:
  Toto je jedinný způsob jak přinutit fašisty k tomu aby nezačali válku ...toto bude jedinný způsob jak dát věci na pravou míru ... Nacisti do dnešního dne frustrovali všechny možné alternativy spolupráce ... Je na čase vyjednávat s nimi jiným způsobem kterému budou rozumět i beze slov.
  Archívy musí bít otevřeny a pravda musí vyjít na světlo o tom co západ dělal a plánoval pro Rusko....po dobu 100 let ...

  To je jedinný způsob jak dosáhnout usmíření mezi národy .... ŘÍCT LIDEM PRAVDU O TOM KDO A CO DĚLAL od za posledních 150 let...

  V Čechách musí vyjít na jevo skutečná historie od HUSA až po dnes... lidem musí být komunikováno co JEZUITÉ DĚLALI a kdo stál za jezuity ......

  Nemluvě o tom že Rakousko by nám mělo vrátil vše co získávali na daních po dobu 300 let pod kontrolou Katolického impéria Habsburgů.....

  OdpovědětVymazat
 13. Doufám, že každý z každodenních diskutujících,kteří neúnavně píšete stále totéž, máte doma alespoň psa, abyste museli na chvíli ven se projít se psem. Sami se sebou byste asi nešli, a u počítačů byste obrostli mechem. A taky se říká, více hlav - více rozumu. Pevně věřím, že zdejší diskutéři si sotva pořádně přečtou článek - jsou celí nadržení napsat pod to své pořád stejné bláboly, ale ty taky navzájem nečtete, možná tak když má příspěvek jednu větu. Asi je to pud sebezáchovy, protože byste z toho denního čtení pořád téhož, určitě časem zblbli. Když tak o tom přemýšlím, číst se to opravdu nedá - tak k čemu jsou tyto psací aktivity dobré?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I vy jeden pisálku, děláte přece to samé, co ostatní. Jen s tím rozdílem, že ti ostatní se vyjadřují, na rozdíl od vás, k tématu. Vůbec nikdo vás přece nenutí tento web navštěvovat a "blábolit". Nejdříve si "zameťte před vlastním prahem", a nevnucujte laskavě lidem svoje představy o tom, co by měli, nebo neměli dělat.

   Vymazat
  2. Psa mám a také píši jen tak občas, ale myslím si, že je dobré zjistit, že je určité procento lidí, kteří jsou naprosto mimo realitu a pak že je docela dost lidí, co si umí věci přeložit do češtiny a co myslí vůbec nad vším než udělají jakýkoli soud. A to je ppotěšující.

   Vymazat
 14. Američtí vůdci mají mentalitu dementního dítěte, které je nutkáno rozkopat mraveniště jen proto, aby se zabavilo. K té se druží mentalita Adolfa, s touhou neomezeně vládnout světu. K čemu mají potřebu svést započetí atomového armageddonu na Rusko, můžeme jen fabulovat. Až jim ale dojde, že stejně většina lidí to jejich mas-mediální prolhané blábolení nebere - a navíc, že na tom vůbec nezáleží, tak to vypukne. Náš konec se neodvratně blíží a než k němu dojde, ještě jim za to stačí nějací patolízalští dementi poděkovat. Poděkovat v bláhové naději, že jejich patolízalství jim zajistí nějakou ochranu. Nezajistí ani jim, ani jejich dětem. Může nanejvýš tak akorát přispět k přiblížení katastrofy a zániku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale tu samou mentalitu mají media všeho druhu. Sice to není přesně demence, ale taky rozkopávají mraveniště, aby se jednak zabavili, a aby vydělali na těch slintech. Neúnavně a každý den v podstatě totéž. Hlavně dbát, aby lidi nemohli žít ani jednu minutu v klidu a v pohodě. Kdo se koukne do novin, pustí si televizi, nebo se podívá na internet, už v klidu být nemůže. Když to udělá v poledne, má zkažený celý den, když to udělá večer, má zkažený večer, a ještě i noc. A tak to jde pořád dál. My už ani mraveniště nevybudujeme, protože nám do něj kopou, sotva něco takovýho zpozorujou. Možná jsou nejšťastnější jen negramoti nebo bezdomovci - tedy lidi, v jejichž životech media neexistují.

   Vymazat
 15. Státní elita USA představuje v současné době největší zlo.Žene svět plnou parou do III.světový, průměrný američan bohužel ani netuší co s ním jeho vláda zamýšlí.Z těch několika set mezikontinentálních raket,by jich pár USA zasáhlo.i s tímto elita USA počítá-černochů je tam už příliš mnoho,redukce těchto obyvatel by se jim i hodila, Že by byla zlikvidovaná okupovaná Evropa,která je jedou velkou základnou sil USA s tím počítají na 100%.V příadě takového konfliktu nemáme žádnou šanci,raketa z kaliningradské oblasti je tady do 3minut, střely s plochou dráhou letu s doletem 4,5tis km vystřelené třeba z bobardéru kroužícího u Moskvy žádná protiraketová obrana nesundá.Je smutné že jsme součástí nejagresivnější aliance všech dob.

  OdpovědětVymazat
 16. Z jedné diskuze:
  Nenáviděné Rusko v posledním století války nezačíná, ale vítězně KONČÍ. To by si měli hodně rychle uvědomit všichni ti neuvěřitelným pokrytectvím, intrikami a loupeživými geny vybavení "nadlidi", kteří si přivlastnili pomocí úroků a zbraní, intrikami, podvody a falší krytými dolary nejen Západ, ale i většinu světa. Dříve než bude pozdě. Tentokrát a poprvé i pro ně konečná. Obávám se, že jim to při jejich aroganci a namyšlenosti nedošlo a nikdy nedojde.
  Jejich naivním otrokům, propadlým konzumu, bohužel, asi taky ne. Znám dobře jejich mentalitu. Starat se jen o vlastní břicho, zahrádku a pohodlí. Nicméně, měli by se s tím krachem na diktátorském neoliberalismu postaveného a neuvěřitelně pokryteckého a nesplatitelně zadluženého Západu rychle vnitřně smířit. Jak je možné, že původci a iniciátoři válek všemožně tlačí nezúčastněné otroky k přijetí uprchlíků, jejichž neštěstí a existenční problémy způsobili právě ti, kteří dnes dehonestují všechny odpůrce přijímání uprchlíků ? To je to neuvěřitelné pokrytectví. Jinak bude pozdě. Pozdě na všechno. Život savců, včetně lidí, vyvíjející se miliardy let, přestane náhle existovat. Putina by měli prohnaní chazarští majitelé Západu a kolonií hýčkat, být u moci v Rusku v současnosti nějaký bojechtivý generál, měly by krachující Západ a jeho poslušné kolonie, včetně četných evropských zemí a jeho tzv. "elit", úplně jiné starosti než dosud. Naprosto fatální, existenční a zásadní.

  OdpovědětVymazat
 17. Někde jsem četl zajímavý názor:
  V Rusku niektoré kruhy stále špekulujú o možnosti krátkodobého splavnenia tzv. „Mexického prielivu“ od Floridy až po Toronto, cca na 24 hodín. K tomuto odvetnému kroku nie je potrebné sa k americkým brehom ani priblížiť, stačí odpáliť reťaz podmorských vodíkových náloží v tichomorí na hranici kontinentálneho šelfu, čím by došlo k obrovskému podmorskému zosuvu a následná vlna Tsunami by zaplavila takmer celý severoamerický kontinent na celých 24 hodín, než by všetok ten nahromadený odpad spláchla do atlantického oceánu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nobody.
   Myslím si,kdyby Rusko vyslalo rakety na USA,tak to nebude na přelidněné lidská obydlí.ale cíle vojenského charakteru.USA boby na Hirošimu a Nagasaki,měli jiný účel.

   Vymazat
  2. Tiez si myslim, ze zasiahnute by mali byt vojenske ciele. Civilisti v usa su v tom nevinne. Tiez iba babky v rukach sociopatov.

   Vymazat
  3. vlado vlado- i "bábky" ,kde jsou volby jsou vinny, jako my za naše sociopaty. Naopak zaměřit na hlavní města, tam jich je nejvíc a stále se množí, trpaslíci. PS. ty hlavní, utopíme v jejich krytech jako krysy, které vlastně jsou.

   Vymazat
  4. Správně se to jmenuje Stalinův průliv a váže se k němu tato anekdota:
   "Víte, kde leží Stalinův průliv? Mezi Kanadou a Mexikem." Vznikla v době, kdy Sovětský svaz vyrobil a otestoval první atomové bomby.

   Vymazat
 18. Právě jsem na youtube podíval film den poté 1983 a vlákna, asi tak všichni dopadneme jako hlavní hrdinové města Lorens a Kansas Sity, pochmurná budoucnost a ty dva filmy stojí za zhlédnutí, Falmer.

  OdpovědětVymazat
 19. Heslo USA "Mír ubráníme i kdyby jsme měli všechny lidi zabít". Nejlepší HDP má zloděj.

  OdpovědětVymazat
 20. Heslo USA "Mír ubráníme i kdyby jsme měli všechny lidi zabít". Nejlepší HDP má zloděj.

  OdpovědětVymazat
 21. Ztráta strachu na západě? Já bych to spíš nazval apatií. Lidé na západě jsou dnes zaměstnáni existenčními starostmi. Čas "lepších zítřků" pominul a většina lidí tak nějak podvědomě cítí, že se již budou mít jenom hůř. A to jak ekonomicky, tak politicky. Přes státem udávaný růst mezd klesá kupní síla většiny lidí. Mimo jiné je finančně vyčerpávají "novoty", které nám naši politici přijali pro naše "dobro". Pro naše dobro musíme platit ekologický poplatek při nákupu ojetého auta. Pro naše dobro musíme platit revizi komínů a kotlů. Pro naše dobro musíme platit solárním baronům. A pro naše dobro budeme platit za likvidaci smetí 2-3 násobek současné ceny. Krom toho nám pro naše dobro můžou úředníci prolézat kotelny. Pro naše dobro se nás chystá Brusel odzbrojit. A pro naše dobro se urychleně zavádí cenzura. Všechna tato dobra nás ekonomicky i psychicky vyčerpávají natolik, že se většina přestává zajímat o politiku. Kdyby na nás vytáhli jenom zlomek těchto dobrých skutků v listopadu 89, bylo by po revoluci a 90 % těch, kteří chtěli demokracii, by tam stáli na podporu komunistů. Taktika pozvolného utahování šroubů nás přivedla do stavu otupělosti. A pak je tu problém mladé generace, která minulý režim nezažila. Je strašena hroznými příběhy politické perzekuce. A ani si neuvědomuje, že je dnes šikanována mnohem víc, než naše generace komunisty. Tenkrát totiž vyháněli z domovů tisíce sedláků a fabrikantů. Dnes desetitisíce dlužníků, ze kterých až nepříjemně často udělala soudcovsko - exekutorská mafie lidské trosky. Do domu mi bez mého souhlasu směl vstoupit pouze policajt s papírem podepsaným prokurátorem. A světe div se, tenkrát doopravdy platilo, že kdo tvrdě a poctivě pracuje, se má lépe, než flink, který se práci vyhýbá. Z toho všeho, a mnohého dalšího, vzniká pocit frustrace a otupělosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:53: Pojal jste to pravdivě - i předoslední větu, která říká, že ten kdo pracuje se má lépe a že toto bylo možné za bývalého režimu. Vtip je v tom, že tuto větu chápou pouze pamětníci, novodobá generace říká, že doba komoušů, to byla doba temna a pamětníci, kteří tvrdí něco jiného, jsou asocialové - to jsou ti všichni, kterým nevoní např. takové vily jako má pan Kraďousek - dle takových právě pamětníků, ke kterým patřím i já, stavění takových vil, je mrhaním peněz, které koneckonců pocházejí z práce dělného lidu, nikoliv z práce peněžních manipulatorů a jejich pomahačů. Za rozdíl mezi normálním domem a Kraďouskovou vilou, násobený nevím kolika tisící /milionaři si pořízují pravidlem předimenzované domy/ by se dalo řešit různé problémy - vzpomeňme jen zdravotní, nechci říkat i cikanský, abych nevzbudil nelibost. Dalo by se takto pokračovat v tomto duchu i dále. Pokud se týče budoucnosti - želbohu ji vidím chmurně - nedávno jsem slyšel z úst zřejmě neokonského erudity, že pohled nové generace na společnost - v jeho domnění - správný pohled - se dostaví, když vymře nynější generace, když vymřou lidé, kteří si pamatují starou dobu, rozuměj - když vymřou asocialové jako já. Pak názor: Mě to nezajímá, stejně s tím nic neudělám, bude jedině ten správný. Jak se zdá, dostal jsem se ale uplně jinde než výše uvedený článek.

   Vymazat
 22. RUSKO MÁ PRÁVO PRVNÍHO ÚDERU A DOUFEJME ŽE TOHO VYUŽIJE K TOTÁLNÍ LIKVIDACI AMERICKÝCH ZMRDŮ NA JEJICH ÚZEMÍ !!!

  OdpovědětVymazat