Reklama

.

.

pátek 24. června 2016

Konec starých partajních časů

Václav Umlauf
24. 6. 2016  E-republika


Pokud ve volbách proti klasickému partajnímu souručenství zlodějů vyhraje Babiš, pak jsme přešli z partajního systému do korporátně-fašistického. Jako demokratovi se mi absolutně nezamlouvala už ta první forma "demokracie", natož ta druhá.

Kolega píše články ohledně "Šlachtagate", aby ukázal rozpad právního státu, který kopíruje rozpad kritického myšlení v hlavách milujících pro-washingtonskou nebo pro-kremelskou konspiraci. Tito lidé jsou ideologičtí chudáci, protože je bude řídit jako loutky ta či ona klika manipulátorů. Stačí jim ukázat určitou osobu nebo stav věcí a říci, že za to může Kreml nebo Washington. Pak celá smečka aktivistů vesele vyběhne na chrtí závody za mechanickou návnadou, která je před nimi tažena na mediálním provázku. Budiž jim přáno, chtějí mít v životě i trochu vzruchu, jako ti nešťastní chrti v kotci.

Ale nyní k vážnějším tématům, než jsou bláboly konspiračních webů a manipulace mainstreamu patřícího tomu či onomu oligarchovi. Bavme se o tom, co ukazuje "Šlachtagate" z hlediska politického systému v Česku. A to je vážná věc.

Co vlastně v Česku skončilo skrze Šlachtagate? Systém bývalých stran založený Klausem a spol. Dnes jsou to všechny tzv. "klasické" politické strany, které byly u moci a v opozici posledních 20 let. Tyto partaje vedly nákladný život aparátčíků a sekretariátů, který sice mohly, ale nechtěly financovat pouze ze svých zákonných stranických příspěvků. A do těchto partají hned od počátku šli zkorumpovaní lidé, kteří stranickou ideologii změnili na soukromý kšeft. Výsledkem byly gigantické podvody s vlivem, které skončily kriminálním jednáním. Ale to zatím není kriminální, protože se nevyšetřuje, viz současný průběh Šlachtagate.

Konec partajního součenství zlodějů

Jak funguje tzv. "partajní souručenství zlodějů"? Velmi jednoduše. Jeho základem je krajský sekretariát napojený na centrální řídící struktury té či oné klasické partaje. Vlivová skupina v kraji reaguje na lobbistické nabídky buď normálních podnikatelů, nebo a hlavně pracuje pro naprosto bezcharakterní mafiány. Viz jednotlivé aféry s miliardovými podvody v Praze a jinde. Zařizují se EU-fondy, stavby, zakázky, posty. Na vyšší úrovni jsou to lobbistické zákony. Klíčem je obsazení silových struktur policie, státního zastupitelství a soudců v daném kraji. Na tom musely dané klasické partaje pracovat usilovně a dlouho, než takovou věc zařídily. Proto je "Šlachtagate" tak vyděsila. Tito policisté odmítli spolupracovat se zkorumpovanými státními zástupci a neřekli ani muk zkorumpovaným policejním kolegům. Tento systém vykrádání státu jsme už před třemi lety nazvali "koncesní koalicí", nebo "neo-neokolonialismus", viz dané heslo.

Klasické partaje pomáhají gangsterským skupinám k určitému druhu koncesí, které jim umožňují monopolizovat buď finanční zdroje nebo vliv, nebo jim zajistí zákonný monopol na určité služby. To se to pak dělá kapitalismus, že ano. A tato tvorba našeho kapitalismu, jak partajní soudruzi dobře víme, představuje velmi delikátní úkol, kterého jsou schopni jen ti nejlepší výtečníci. Podívejte se na heslo "sněmovní Mordor" a na tematické číslo Jak funguje Česko I-III, ať se dozvíte více. Tento systém korupce skrze zavedené partaje skvěle fungoval 20 let. Proto jsme dnes všichni šťastní žebráci, kterým je namlouváno a kteří si namlouvají, že se mají dobře. Tyto strany jsme volili a jejich představitelům jsme lezli kolektivně někam. Není divu, že tito lidovládci začali u koryt mohutně mlaskat. Občasné volební výměny pozice za opozici nic neřešily a neřeší, protože systém koncesní koalice funguje jako celek. To už na Západě občané ví dávno. Proto tam vznikají zespodu nové občanské strany, ale u nás nikoliv, protože nemáme občany, ale pouze voliče. Shrňme základní charakteristiky partajního souručenství zlodějů.

 • Společně jako partaj krademe, proto nás společně pověsí, nebo nepověsí (viz Šlachtagate).
 • Společně bojujeme o prorůstání do vlivových skupin státní, krajské a komunální správy, protože bez ní naši drahou partaj neuhlídáme před nepřáteli (viz Šlachtagate).
 • Spolehlivě fungují zavedené systémy prodeje vlivu mafiánům a lobbistům. Jen někteří partajní pitomci toho mají tolik, že si vedou vlastní deníček, a pak je na kraji zabásnou. Pak nám začnou zbytečné starosti, které bychom si mohli ušetřit.
 • Spolehlivě jsou utvořené i potravinové řetězce směrem na rodinné příslušníky a známé, kteří skrze vlivové skupiny v partaji žijí bezstarostný život tzv. "kapitalismu".
 • Tak nějak (špatně, viz Chovanec) funguje i sebezáchovný boj partaje proti vlastním nezřízeným mlaskačům u koryta. A velmi dobře funguje proti těm externistům, kteří by chtěli sebrat místo u plně obsazeného koryta.

Jak sami vidíte, dnes není vůbec snadné být šéfem na krajském či celostátním partajním sekretariátě klasické politické strany. Jistě, ty milióny si časem vyděláte, a navíc i další sinekury dané po vašem odchodu z tzv. "politiky". Ale ta práce a to riziko... A navíc jsou voliči čím dál hůře manipulovatelní, prostě vládne iracionální blbá nálada. A na komunální a na krajské úrovni se ukazují nové partaje vznikající z nezávislých sdružení a uskupení. Naštěstí brzy začnou dělat totéž, nebo jsou zatím úplně neschopní normálního fungování ve státním aparátě. Ale i tak platí, že v klasickém partajním souručenství zlodějů hodně přituhlo. Navíc je stát rozkraden tak, že už nelze loupit přímo jako za zlatých časů Klausovy privatizace.

Korporátně fašistické strany

Rada Zemana pro Babiše v aféře Šlachtagate byla takticky naprosto správná a mohli bychom ji v kostce formulovat asi takto:"Nepleť se do toho, postav se jasně na stranu Šlachty a jeho týmu, a pak v klidu sbírej body, až si klasické souručenství zlodějů nabije čumák obhajobou svých vlastních zlodějů." To se také děje, viz politický konec Chovance a po něm za chvíli i Sobotky. Ale Zeman a Babiš nyní budují jiný typ strany, který sbírá body po Chovancově zametání stop skrze tzv. "reformu policie". Z mého hlediska je nový typ strany logickým vyústěním procesu, v němž se rozpadá demokracie.

Po odchodu partajního souručenství zlodějů daného v klasických politických stranách nastupuje do vyprázdněného politického prostoru politicky silný korporátní fašismus. Jeho příkladem jsou strany jako Babišovo "ANO", které jsou řízeny jako firma jedním mužem a jedním mobilem. Jak takové strany fungují? Velice dobře, a na rozdíl od partajního souručenství zlodějů velice efektivně. Viz předchozí článek o vzniku fašismu v Německu (Takový obyčejný vraždící EU-fašismus). Případ Šlachtagate jasně ukazuje, na čem Babiš sbírá politické body.
 • Korporátní partaj není klasickým souručenstvím, ale politickou firmou vedenou neoliberálním podnikatelem. Strana-firma selhat nemůže, protože jde o blaho firmy, což je v neoliberalismu nejvyšší zákon. Proto se v nové partaji vyhazují jen jednotlivci, kteří tzv. "selhali".
 • Příživy a vyžírky dostanou v korporátní partaji klasické 1 % ze zisku a stranické benefity dané placeným místem ve státní správě a kšeftováním s vlivem odebraným klasickému souručenství zlodějů. Zbylých 99 % zisku si sebere zakladatel, jak jinak také. Je to přece jeho firma a partaj zřídil k tomu, aby pomohl své normální firmě ke zdrojům státu.
 • Nové politické příživy jsou de facto zaměstnanci partaje, ale pochopitelně nikoliv oficiálně. Pokud na kraji či jinde mlasknou přespříliš, jsou okamžitě vyhozeni a jsou nahrazeni nekonečnou frontou nových čekatelů. Na takový lukrativní post jich jsou přímo legie, jsme v Česku.
 • Centrální aparát a ministerstva zabrali lidé přímo z podniku daného oligarchy, protože "stát musí být řádně veden jako moje firma". To zajišťuje efektivní vedení státu v modelu korporátního fašismu, jak jsem o něm psal v článku o Německu. Třetí říše vznikla v momentu, kdy se spojili korporátní političtí fašisté typu Hitlera s korporátními bankéři typu Schrödera a s korporátními průmyslovými bossy typu von Papena. Jejich snažení zastavila až zimní bitva u Stalingradu. To je tam na východě, v Rusku, jak my starší dobře víme.
 • Do nové partaje naskakují jak do rozjetého vlaku všichni ctižádostiví lidé, kteří se nevešli do běžného souručenství klasických partajních zlodějů. Důvody nekompatibility mohou být velmi různé, dokonce i pozitivní.
 • Tato skupina "bezpartajních zaměstnanců" v dané oligarchické partaji představuje nárazník mezi vnější voličskou základnou a tvrdým podnikatelským jádrem řídícím ministerstva a stát. Navíc přináší cenné podněty z terénu. Navíc ani nemusí krást, protože nechce a nemusí. To je také velká konkurenční výhoda proti klasickému souručenství.
 • Tito technokraté zverbovaní do partaje nového typu chtějí moc a chtějí realizovat své dobré nebo špatné představy o tom, jak spravovat stát. Oligarchická partaj v systému korporátního fašismu jim k tomu dává nekonečně mnoho příležitostí.
 • Nový partajní podnik nemá žádnou ideologii, protože je úplně zbytečná, ba dokonce je zcela škodlivá. Pravicovou ideologii mít nemůže, protože ti borci rozkradli stát, a pak se amnestovali skrze Klause. Tím zanikly modré straky a topka jako ideologické masové strany. Socani zase ve Šlachtagate zahynou na své zlodějny jako klasické souručenství partajních zlodějů.
 • Ideologické strany jsou zranitelné zejména tím, že mají politické ideje, klasické ideály z 19. a 20. století, a tím jsou vydíratelné. Ale lidem dnes stačí nákupní poukázka na slevy a zajištění základních parametrů sociálního státu na způsob Mussoliniho fašismu. Chod "demokracie" je tím zajištěn, netřeba vytunelovaných ideálů. A na demokracii beztak věří po 20 letech tunelování jen úplní idealisté. Pro ty budou nachystány převýchovné tábory, tak moc jich zase nebude.

Z těchto charakteristik je zřejmé, že v současné době skrze Šlachtagate zvoní umíráček klasickému partajnímu souručenství zlodějů, které tuto zemi spravovalo po sametu. Konec starých časů se neobejde bez otřesů. Výše uvedený systém stranických jistot a prebend se de facto už zhroutil. Pokud ve volbách proti klasickému partajnímu souručenství zlodějů vyhraje efektivní a rozhodný Babiš s ideou státu jako dobře spravované firmy, pak jsme přešli ze systému partajního souručenství zlodějů do systému korporátně-fašistického. Jako demokratovi se mi absolutně nezamlouvala už ta první forma "demokracie", natož ta druhá.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu E-republika přispět, klikněte zde. Děkujeme!

 


Související články:

32 komentářů :

 1. Sobotku je potřeba zakopat dva metry pod zem
  živého

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevím, zda jste pochopil správně článek, ale i podstatu tragédie národa. Ozubená Pleš Sralobotka je partajnický tunelář a zloděj jako všichni před ním z ODS,ODA,Unie Svobody, Zelených, ČSSD, KDÚ-ČSL a všech stran, které byli u korzty po sametovém podovodu a z nichž mnohé již neexistují, ale je zde ještě jeden větší problém : Oligarcha agent Babiš-Bureš a jeho ANO-NE a ten představuje skutečný korporátní fašismus ! Za koblížek si koupil masy jako Hitler za zaměstnanost ! Ale jak nás teď bude tako sekta či klika korporátních fašistů brát u huby brzy uvidíme, pokud dovolíme nástup Babiše. Příklad ze současnoti máme na Ukrajině ! Ukrofašistický Banderstán, kde oligarchové-fašisté přivedli nádor do 19. století. Ten kdo volí Babiše, volí cestu do korporátního fašismu a nezměrnou bídu pro všechny.

   Vymazat
 2. Jediná partaj která se měla postřílet,byla NSDAP a KSČ

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. AQ kdo by majetkovém puči v 89. roce vládl, když by jste zastřelil premiéry buržoazních vlád od Čalfy, Fišera a Rusnoka ??? A to nemluvě o ministrech jako jsou Dlouhý, Kočárník, Stránský, Škromach a spousta další sebranky! Navíc každý dospělý musí vidět, že kapitalismus je systém založený na lži, zlodějnách, politické korupci, cenzuře a dobyvatelských válkách !!

   Vymazat
  2. Zlatej socík!

   Vymazat
 3. Pořád tady bude nějaká břečka žvanit o "koblížcích" - že se snad někde rozdávaly? No a co? Jděte už s tím do prdele! ANO - vyhrálo volby jen proto, že všechny vlády od roku 1990 se ukázaly jako vyhryzové,zmetci, šmejdi, zloději - do politiky se chodilo nakrást si a nahrabat si majetek.Ti nejméně schopní, kteří by nedovedli podnikat, nebo řídit fabriku, nalezli do vlády řídit celou zem. Každý si zaplatil nějaký ten titul, a davaj - krást, přihrávat si prebendy, rozkrást a roztahat dotace, zneužívat pravomoci, vznikla odporná mafie, kmotři, darebáci, tisíce úředníků v neexistujících kancelářích a firmách ( dětičky politiků a zbohatlíků.) Proto vyhrálo ANO volby -lidi musejí něčemu věřit, když nelze věřit darebákům a šmejdům - ve většině bývalým stranickým aparátčíkům a estébákům. Jak k penězům přišel Babiš - musí být každému u prdele - ale z politikaření to nebylo. Svého ministerského platu se zřekl - nebere mzdu. Ale tady se vždycky najdou zmrdi a zmetci, kteří budou nadávat každému. Není zde člověk, který by uspokojil všechny české hnusné duševní mrzáky. Jestli se vám nedaří, Babiš je ten poslední, kdo za to může. Političtí darebáci proti němu štvou - hnusové, s rozkradeným majetkem státu za nehtama, neustále si zvyšují platy, bereou neřestné peníze a další neřestné peníze dopřávají podobným vazalským vším, kámošům a darebákům, občanští šmejdi, podněcováni mediálními kurvami proti němu štvou - koblihy a bla bla bla - jděte už do prdele zkažená holoto z novinek. A ten čůrák, kterej by tady střílel - co to je? Sprostej magor!Koho bys střílel zmetku - komouše, kteří nalezli po devadesátém do vlády a politiky a 26 let przní a ničí tenhle stát? A pak je tady KSČM - co ti udělali ty zmrde? Hoď si mašli ty dobytku - denně psát tyhle zmrdoviny - jsi opravdu tak blbej?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To my chceš slaboduše navrhovat, že mám věřit Babišovi-Burešovi? No to nemyslíš vážně!

   Vymazat
  2. 19:06 - typický hloupý neurvalý nadávající fašík. Pryč s podvodníkem a hajzlem Babišem, americkým výsadkářem v českém lese!

   Vymazat
 4. 19:06 jseš jen přiblblo a rudou knížku máš ještě doma v rámečku.Kdo ty zmetky v ČR naučil zlodějinu.Prostě škola bolševika v demokracii a já už to říkám 25let.O KSČM to neni ty trotle ale kdo dal těmto elitám (horních 10tisíc) vzdělání blbečku,co? Opravdu tak blbej jseš ty,protože vy máte tento bordel na rabuši,ty Čapájeve.PS s Babišem jdi do prdele,kretene,jsem nestraník

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejen nestraník, ale i nepříčetnej

   Vymazat
  2. ZA bolševika, co si pamatuji, kradlio zelináři, řezníci, veksláci, pinglové a podobná holota, která později privatizovala, džusovala a tunelovala naše podniky - ti v partaji ale nebyli. Tak co to tu melete za blbiny? JAnoušek - pingl, Rittig - zelinář, atd. atd. Leo

   Vymazat
 5. Babiš je stejně "poctivý" miliardář jako jeho kamarádi kmotr Mrázek nebo Ritig. Vy musíte být moc jednoduchý človíček bez vzdělání a rozhledu!! Obdivovat slepenec kari=ristů pod politickým programem: ANO Babišovi bude líp , ukazuje na silnou demenci !!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vypadá to, že předsedou české vlády bude slovenský oligarcha, s temnou komunistickou minulostí, který se zmocnil velké části čs.národního majetku.Kontroluje už všechny finanční toky v zemi a má přehled o všech firmách, na MF má v tom FAÚ tajnou finanční policii, měl už i nakročeno ke kontrole policie, ale ještě to nevzdává. Politika je podle něho hnus, současná vysoká funkce je dno jeho kariéry, předseda vlády je lhář, policejní prezident tajtrlík, rozhodnutí policejního prezidenta šaškárna a pod.

   Vymazat
 6. Pravdu díš.Těch zlodějů je víc, restituce cirkvím je megatunel. Jak se soudruh Kalousek nalopotil, než toto prosadil.

  OdpovědětVymazat
 7. 19:46 synku ty tu politiku čteš jako židi.Kdyby těch restitucí nemuselo být,tak ani pes neštěkne,jenže rok 1948,ten váš únor to všechno podělal.Česká zem se díky KSČ stala satelitem NATO a Vy to nechápáte.Ve své podstatě za tento bordel a to v Evropě může,ten chcípák Lenin

  OdpovědětVymazat
 8. "Jako demokratovi se mi absolutně nezamlouvala už ta první forma "demokracie", natož ta druhá."

  Tak to je vtip dne. Kovaný komouš Umlauf si o sobě myslí že je demokrat :-D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zmlkni, ty kádrovácké prase! Umlauf je větší demokrat, než většina našich poslanců nebo členů Rady ČT. Tam obrať svoji pozornost, troubo!

   Vymazat
 9. Vypadá to, že korporátní fašizmus je podstatně přijatelnější než současná praxe. Nic jiného v politice vlastně nefunguje- viz třeba Stalin a Musolini. Na nějakou válku, která bývá jeho vyvrcholením je Česko moc malé. A dobrých dvacet let, než systém shnije přirozenou cestou. jogín

  OdpovědětVymazat
 10. Co je Babiš zač,stačí se podívat koho si vzal do své partaje.Komediant Stropnický,Mohamed Pelikán,Jourová,Ko
  márek(nevím proč tak obrátil,jeho články v Mf dnes,to byl výtvor),a nakonec Babiš,zhruba před rokem by uvítal imigranty,a najednou obrátil.Proč asi?Proto Babiš nikdy!!!Zdeněk

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejsou migranti jak migranti, troubo. Já bych tady také neměl problém uvítat Ukrajince v řádu tisíců ročně.

   Vy na Babiše vůbec nic konkrétního nemáte, proto jenom vedete obecné nenávistné žvásty.
   Stačí napsat, že nikdy nebudete volit nikoho jiného než komouše, případně Okamůru, jak je tady zvykem a trapnou omáčku si můžete odpustit.

   Vymazat
  2. Babiš ti vyhovuje, protože nemá žádný program, stejně jako ty. Proti Babišovi máme konkrétně mnoho a spočítáme mu to před volbami. Koho budeme volit, to stejně neuhádneš, tak se o to nesnaž. Ztrapňuješ se. A o tisíce Ukrajinců fakt zájem nemáme. Když pozoruji, jak skáčou hop hop hop a vraždí své spoluobčany, tak o ně fakt nestojím. Pavel P.

   Vymazat
  3. 0:13

   Nemluv prosimtě v množném čísle, ale jen sám za sebe. Evidentně trpíš malou sebedůvěrou a máš potřebu se schovávat za jakési imaginární "my". "My chceme, my nechceme, my máme, my to spočítáme..." Ubohé.
   Vládnout bude po příštích volbách Sobotka nebo Babiš. Jiná reálná možnost není, vyber si.

   Že jsi volič komoušů nebo Okamury , kape z kažého tvýho slova. Stydíš se za to?
   Jo sorry, málem bych zapomněl, že by jsi mohl být volič nácka Bartoše.

   Vymazat
  4. Blbec podsouvá názory a vyslovuje neomylné soudy. Zkrátka zase jedno nadělení v našich diskusích. Pavel P.

   Vymazat
  5. Vlastenka


   S tím Babišem má Pavel pravdu.
   Babiš je tisíckrát horší nežli sedm Kalousků dohromady.
   "Prostý lid" by utopil na lžičce vody gaunera Bakalu (ne, že bych ho nějak milovala) a volí mnohem nebezpečnějšího šmejda jako je Babiš jen proto, že dokola omílá svoje protikorupční kecy.
   Šlachta je stejná blamáž jako celé Babišovo protikorupční hnutí.
   "Všeci kradnú" jen Babiš získává dotace.)))
   Mimochodem - takový Pelikán, Komárek, Zlatuška nebo Stropnický jsou stejná pakáž jako Laudátové, Štětinové nebo Ženíškové.
   Na rozdíl od topkařů mají ale reálnou pol.sílu.
   Co udělá se zbytky svobody slova taková kreatura jako je Pelikán, brzy uvidíme všichni.

   Volit Okamuru není žádná hanba - v dnešní situaci je to jediná volitelná strana.

   Vymazat
 11. tí - čo tu píšu - akosi protikomunisticky a nálepkujú týmto epitetom každého z názorom ktorý je nekomformný a "nesprávny" mi pripomínajú psa na vodítku a podľa toho čo mu jeho pán prikáže, brešú týmto smerom, silno, razantne, hm - ale stále na vodítku,

  OdpovědětVymazat
 12. je to havluv odkaz nejsme jako oni a zblble vovce co řvali že pravda a laska zvitězi zatimco komunisti přes den kradli miliardy a v noci převlikali kabaty a zametali stopy vysledek teto povedene taškařice je na hradě komunista a eštebak s nejbohatši stranou za podpory duševně nemocneho obyvatelstva jenž za koblihu uděla prvni posledni co vudce požaduje

  OdpovědětVymazat
 13. 6:23
  Souhlas, Vlastenko. Okamura a jeho program hovoří jasně, věcně a tak, jak tento národ teď potřebuje. Přímá volba a odvolatelnost politiků a skutečné celonárodní referendum jsou dvě věci, které má v programu, věci, kterých se vládnoucí zlodějské gangy bojí jako čert kříže. No a je za vystoupení z bolševické EU a proti imigraci. Takže volba je jasná.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprosto přesné a výstižne:
   Mimochodem - takový Pelikán, Komárek, Zlatuška nebo Stropnický jsou stejná pakáž jako Laudátové, Štětinové nebo Ženíškové.

   Vymazat
  2. Odvolatelnost politiků je pěkná blbost. Je to velmi zneužitelný institut. Vzpomeňte na "Kubiceho zprávu". Politici se dají likvidovat velmi snadno, stačí mít peníze a už to lítá. Okamura není na té výši, aby získal víc voličů. Bude vždy na okraji s malým počtem hlasů. Leo

   Vymazat
  3. Vlastenka


   Nemyslím, Leo.
   Etablované pol.strany se zdiskreditovaly a znevěrohodnily natolik, že se jeho šance úměrně jejich diskreditaci zvyšují.

   Podívejte se na dříve okrajové strany jinde - Svobodní v Rakousku, Le Penová ve Francii, AfD v Německu...
   Proč bychom měli být výjimkou?

   Jakmile se výrazně zhorší situace s čmoudy, což nutně přijde, současné strany nebudou schopny situaci řešit a dopadne to stejně jako všude jinde.


   Vymazat