Reklama

.

.

úterý 21. června 2016

Martin Koller: Je Robert Šlachta spíše hrdina, nebo "poskok" Andreje Babiše? Kauza kolem reorganizace policie není samostatnou a omezenou záležitostí.

Martin Koller
21.6. 2016   Parlamentní listy, výňatek z rozhovoru

Rrealita je taková, že se z hlediska životní úrovně, svobod a perspektiv občanské většiny blížíme spíše ke Kyjevu, i když tento pohyb je pomalý, zato jistý. Vývoj mi dá za pravdu.
Cokoli co podporuje firma ANO, jako pokrytecký, neoficiální, zato vůdčí prvek protinárodní fronty (ANO, KDU-ČSL, ČSSD, zelení, část TOP 09), je špatné pro tuto zemi a její občanskou většinu.
Jaksch je vzorovým dokladem prolhanosti sudeťáckého rodáka a ministra kultury Hermana (KDU-ČSL), protože nebyl vysídlen.
Na základě osobní zkušenosti a několikaletého členství považuji ČSSD za hluboce prohnilou politickou partaj ovládanou zbabělostí, zkorumpovanými proislámskými socialistickými multikulturalisty z Berlína a Bruselu a cizáckými neziskovkami.


Armáda a Veřejná bezpečnost, později Policie nebyly konkurenční sbory. Naopak si obvykle pomáhaly. Doufám, že je tomu tak i v současnosti. Kdysi byla armáda několikanásobně početnější. Dnes je policistů více než vojáků, což bylo kdysi jedním ze znaků zaostalých a rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky s nízkou životní úrovní, vysokou kriminalitou a potřebou politického potlačování obyvatelstva. Bez ohledu na všemožnou propagandu a tvrzení, že patříme na Západ, je realita taková, že se z hlediska životní úrovně, svobod a perspektiv občanské většiny blížíme spíše ke Kyjevu, i když tento pohyb je pomalý, zato jistý. Vývoj mi dá za pravdu. Z hlediska Německa, EU a USA jsme kolonií zcela jistě a tento stav se řízeně prohlubuje a upevňuje počínaje zaváděním absolutní kontroly nad obyvatelstvem a jeho ekonomickými aktivitami, cenzurou, snahou o potlačování svobody projevu v médiích i na veřejnosti a odzbrojováním. V realizaci protinárodní kolonizace a islamizace vedou reprezentanti firmy ANO, která je hlavním nástrojem amerických zájmů a její politika je z hlediska národa perspektivně horší než u proklínané TOP 09. V nejbližší době bude následovat několik sponzorovaných let naplněných pokryteckou mediální manipulací občanské většiny s cílem vytvoření podpory eurototalitě, oligarchizaci a koloniální smlouvě TTIP. Poté nastane drsná realita a placení dluhů na věčné časy. Jedním ze základních faktorů k získání monopolu moci je ovládnutí důležitých složek policie.

Uniformu Československé armády jsem nosil téměř 24 let, dále jsem v resortu obrany pracoval téměř pět let jako občanský zaměstnanec. Rovněž na dalších pracovištích jsem neměl příliš daleko k vojenství a bezpečnosti. Mám známé, kteří sloužili, případně slouží v resortu vnitra. Nicméně situace v rámci resortu vnitra a Policie ČR se hodnotí obtížně. Policie je dlouhodobě pod daleko horším politickým tlakem než armáda. Všemožných reorganizací, dosazování politických protekčňáků na vedoucí místa a preferování ochrany všemožných práv zločinců si užila také dost. Čestní policisté a všichni, kdo bojují proti organizovanému zločinu, především narkomafii, jsou ohroženi jeho prorůstáním do politiky a korupčními tendencemi.

I proto se místy objevují podivné kauzy. Řada věcí je jiná, než se zdá, či jak ji prezentují média. Stačí připomenout střelce v Uherském Brodě nebo dívčinu, která se údajně zázračně zavraždila třinácti bodnými ranami na večírku u muslimského narkomafiána z Libanonu, muniční sklad ve Vrběticích, beztrestné zmlácení naší občanky muslimským obchodníkem v Plzni železnou tyčí, protože se zastávala jeho týrané manželky, a další kauzy, kde oficiální výsledky šetření PČR prezentované i v médiích vypadají přinejmenším podivně, možná na politickou objednávku nebo na základě korupce. Přesto vycházím z toho, že plev je méně než zrní a nepořádky jsou dány především nesprávnou prací vedoucích osob a složek v resortu vnitra a policie, které výše popsané události umožňují, a samozřejmě politickými tlaky.

V případě hodnocení boje o policii mohu vycházet pouze z hodnocení veřejně dostupných informací. Především celá kauza kolem reorganizace policie není samostatnou a omezenou záležitostí. V armádě se konaly reorganizace v průměru každé dva roky a pes po nich neštěkl. V případě policie jde o politický mocenský boj v celostátním měřítku. Přitom ozbrojená silová složka by měla být v každém případě apolitická, což měl podpořit i nedávný neslavný zákon o státní službě. Nakonec jen vytvořil a upevnil koryta pro politické vyžírky. Komediální politická show kolem reorganizace policie by se vůbec neměla konat.

Nemohu odborně posoudit efektivitu práce týmu plukovníka Šlachty, protože výstupy neznám. Jako důchodce už nemám platnou bezpečnostní prověrku a předpokládám, že jde o utajené dokumenty. Ovšem například pan Huml, který se jeví jako odborník a vlastenec, má značnou praxi v rámci policie a v nedávném článku na PL posuzuje Šlachtovu partu negativně.

Osobně jsem toho názoru, že reorganizace v resortu vnitra je věc ministra a policejního prezidenta. Jiných resortů se nedotýká, takže ministři nemají důvod k zuřivým reakcím. Povyk, mávání koaliční smlouvou a všemožné vyhrůžky ministra financí – majitele firmy ANO a jeho věrného služebníka a reprezentanta firmy ANO z ministerstva spravedlnosti připomíná kejhání potrefených husí. Reorganizace evidentně zasáhla jejich politické plány v rámci budování monopolu moci, přestože z hlediska kompetenčního zákona, tedy právně jim do policie nic není. Proč by jinak tak řádili?

Přitom reprezentanti firmy ANO kupodivu nechtějí z koalice a vlády odejít, přestože něco takového by se dalo logicky očekávat, pokud mají nějaké zásady. Takový bezzásadový přístup je samozřejmě logický z hlediska jejich vlastních zájmů i zájmů USA a EU, které prosazují. Služebníci majitele firmy ANO by přišli o moc a svoje koryta, ale uchovali by si morální kredit. I finančně zajištěný majitel firmy ANO by mohl přijít o záchranné dotace pro Agrofert, svoji nezákonnou kontrolu nad konkurenčními firmami a získávání informací o nich cestou EET a hlášení o DPH a s tím spojenou možnost nátlaku na konkurenci, získávání výhod pro svoje firmy i vliv na různé regionální samosprávy. A především by firma ANO ztratila možnost prosazovat americké zájmy, například koloniální smlouvu TTIP s geneticky i jinak upravenými potravinami, to vše s pomocí vytváření protinárodní fronty současných vládních stran a jejich klonů. Můžeme si z tohoto hlediska připomenout mediální vyjádření a hlasování „vlasteneckých“ reprezentantů firmy ANO, konkrétně nejbližších spolupracovníků majitele, a to Stropnického, Pelikána, Teličky, Komárka, Jourové či Zlatušky. Zde je třeba dodat, že EET a hlášení o DPH mají výjimky, takže například Agrofertu nebo třeba Kauflandu, který je jeho významným obchodním partnerem, se netýkají! Takový je pořádek zaváděný firmou ANO, údajně ve prospěch našich občanů.

Rozpadem současné vlády by končili se svojí mocí a zisky rovněž spojenci firmy ANO a bojovníci za evropskou totalitu, konkrétně značná část vedení ČSSD, především americký občan Dienstbier a jeho spolupracovnice inkluzivní Valachová, různé neziskovky, sudetský rodák Herman, katolický moralista soudruh Halík, dříve komunistický kádrovák v podniku Chemapol, léčený alkoholik a především absolvent nedoložitelné vysoké školy v Postupimi, kde bylo rovněž školicí centrum východoněmecké Stasi zaměřené mimo jiné na proticírkevní boj, ale i další české hvězdy současné evropské totalitní demokracie a zadlužené prosperity.

Společným cílem protinárodní fronty budované firmou ANO, ale především majitele firmy ANO je privatizovat tuto zemi jako svoji soukromou firmu po vzoru ukrajinských oligarchů s podporou USA a EU. Výsledkem bude děsivý monopol moci srovnatelný se stalinským sovětským svazem, ne-li třetí říší, nikoli slibované lepší Česko. V lepším případě jakýsi korporátní evropský nacismus, ovšem se středověkým a koloniálním nátěrem zastavujícím sociální mobilitu. Společnost rozdělená na nepočetnou novou šlechtu a většinové levné pracovní síly, moderní otroky a státní aparát potlačující jejich odpor počínaje výukou ve škole. Nejlepší otrok je ten, který si sám nadšeně natahuje okovy a velebí svého pána. Chce to jen počkat několik let a pravdu uvidí i oběti současné propagandy medií majitele ANO.

Mediální strategie firmy ANO, která u nás prosazuje americké zájmy, což dokazují různé politické i příbuzenské kontakty jejího majitele v USA, počínaje přátelstvím s krvavou Madlou, se nápadně podobá nacistické propagandě ve třicátých letech. Po období pseudodemokratického hospodářského a sociálního marasmu přichází zbožněný spasitel, cizinec pocházející z blízkého zahraničí. Proto se o něm moc neví. Vytváří iluzi pořádku a slibuje lepší zítřky. Obojí samozřejmě ve svůj prospěch, přičemž pořádek bude mít v dohledné době formu opravdové totality postihující i nezávislé myšlení a komunikaci na internetu.

Přetahuje s pomocí profesionální špičkové mediální propagandy a vlastních médií voliče a členy ostatních stran. Z nich se snaží vytvořit jeden politický blok, v reálné současné praxi opravdovou protinárodní frontu. Občané znechucení praktikami předešlých demokratických koalicí mu zaslepeně skáčou na špek. Některé stačí přesvědčit i podprahově šířené stupidní tvrzení, že je bohatý, takže se nemusí dále obohacovat. Přitom v celé historii podnikání a politiky se takový dobroděj neobjevil. Naopak, kdo má peníze, chce jich ještě víc, protože vytvářejí moc a ta zase peníze. Vytváří iluzi ekonomických programů typu EET, které se později ukážou jako neúspěšné bez ohledu na televizní reklamu placenou ze státních peněz. Nalézá nepřítele, kterým dnes nejsou zlí Židé, ale kradnoucí živnostníci a malopodnikatelé, proti nimž štve občanskou většinu.

Přitom stejně jako kdysi v Německu nejde o zájmy občanské většiny, ale nadnárodních korporací, které se dívají na naši zemi jako na kolonii, kterou bude ovládat jako feudální pán jejich oligarcha. Rovněž v Německu se nakonec sociální komedie, počínaje otrokářskými veřejnými pracemi, zvrtla do podoby prosazování zájmy monopolů spolupracujících úzce s americkými protějšky, a to i za války. Právě kombinací ohlupování národa a peněz finančních elit ovládl kdysi vůdce s komickým knírem Německo. Jedním z jeho cílů byla jednotná Evropa profitující na zotročení Slovanů. Pravdu nahradila lež, občanské svobody nařízené a násilně prosazované jednotné myšlení. Nejbližší služebníci současného spasitele rovněž prosazují zájmy jednotné Evropy, samozřejmě té totalitní a oligarchické, a rovněž přátelství s agresivními muslimy jako kdysi. Ve válce nakonec pomřely desítky milionů Evropanů včetně Němců. Dnes je na spadnutí podobné tažení na východ s nadšenou podporou reprezentantů firmy ANO, určitě nikoli ve prospěch občanské většiny. Situace se podobá konci třicátých let, a to nejen u nás.

Ztráta kontroly nad důležitými složkami policie a možnosti účelového využívání jejich služeb je pro majitele firmy ANO z hlediska jeho výše popsaných cílů těžkou ranou.

Osobně jsem toho názoru, a to na základě jak osobních zkušeností, tak dlouhodobého vyhodnocování, že cokoli podporuje firma ANO, jako pokrytecký, neoficiální, zato vůdčí prvek protinárodní fronty (ANO, KDU-ČSL, ČSSD, zelení, část TOP 09), je špatné pro tuto zemi a její občanskou většinu. Majitel ANO se pokouší rozdrobit a převzít s pomocí ministra obrany část TOP 09, jejích voličů a ekonomických kontaktů, zároveň tlačí na vedení KSČM, aby jej podporovalo ve spojení se zelenými, které jako filiálku firmy ANO vede syn ministra obrany! Snaží se rovněž získat na svoji stranu prezidenta a jeho poradce, čímž by cestou SPO (Veleba), dříve Zemanovci, získal i podporu SPD (Okamura) v rámci důležitých hlasování. Protinárodní fronta ve prospěch firmy ANO a její privatizace státu cestou oligarchizace, potlačování občanských svobod a smlouvy TTIP pro krajské a senátní volby by v takovém případě byla opravdu široká a účinná.

Kromě samochvalného řečnění majitele ANO tento spolek nazývaný hnutí neudělal v praxi pro občany této země nic pozitivního. Přesně řečeno, dělá v praxi opak toho, co majitel ANO vykládá v médiích beze studu důvěřivým občanům, z nichž mnohým to stále nedochází. Naopak všichni jeho zaměstnanci a spojenci svorně v Praze i v Bruselu podporují v médiích i při hlasováních multikulturní islamizaci, koloniální smlouvu TTIP, potlačování svobody projevu, cenzuru internetu a dalších médií, rozeštvávání občanů jednotlivých zemí a americkou válku proti Rusku. Již jen z tohoto důvodu musím souhlasit s ministrem Chovancem a bez ohledu na svoje zásadně negativní hodnocení současného vedení ČSSD jeho reorganizaci policie podpořit.

Na základě osobní zkušenosti a několikaletého členství považuji ČSSD za hluboce prohnilou politickou partaj ovládanou zbabělostí, zkorumpovanými proislámskými socialistickými multikulturalisty z Berlína a Bruselu a cizáckými neziskovkami. Vedení této partaje, které již dávno nehájí zájmy občanské většiny, dlouhodobě kašle na svoji členskou základnu i voliče a hraje s nimi aktuálně ubohou komedii o zvýšení platů části státních zaměstnanců, o důchodcích a slavných 40 korunách nemluvě. Peníze si po volbách stejně různými způsoby, například zdražováním elektřiny a vody, zvyšováním daní z nemovitostí a podobnými ekonomickými tahy vybere nazpět. Bude hůř.
pokračování v Parlamentních listech

17 komentářů :

 1. Pane Kollere, opět výstižně popsané. Zapadá do toho i návštěva jednoho návštěvníka GayPride a protektora na celostátním sněmu této kobliho-party. díky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ANO udělalo teď podraz, nazývaný makedonským atentátem, když za nepřítomnosti předsedy bezpečnostního výboru sněmovny Váni jeho místopředseda Schwarz za ANO svolal tuto schůzi na den před návratem Váni ze služební cesty v Makedonii a ještě k tomu tam pozval bez vědomí předsedy Šlachtu a spol.To je jako když Babiš vyhrožoval, že on může svolat BRS za nepřítomnosti Sobotky. Jednání výboru s protagonisty ANO za této situace má být asi pokusem o eskalaci mediální štvanice na Tuhého a Chovance. Začíná to být dost hnusné.Váňa by se měl okamžitě vrátit a předsedat výboru.

   Vymazat
  2. Se vším s Vámi souhlasím.

   Vymazat
 2. ...vše tomu skutečně nasvědčuje.

  OdpovědětVymazat
 3. Připadá mi, že článek je trochu účelově zaměřen proti Agrofertu. Současně ale ukazuje, že zde není ani jedna strana. která by to myslela s lidmi v této republice dobře, snad s výjimkou komunistů. I když u nich je hlavní motivace osobní prospěch z veřejných funkcí! Jeví se to tak, že se strany navzájem osočují, ale přitom spolu úzce spolupracují.

  Je-li pravdou, že u EET má Agrofert a Kaufland mají výjimku jak je uvedeno v článku, pak nevěřím tomu, že by to Kalousek nevynesl na světlo denní! Tak vehementně brojí proti EET a takový humus, jako je uvedená výjimka pro výše uvedené společnosti zůstává bez povšimnutí??? Jsou dvě možnosti: Buď to je pouhý blábol a je-li to pravda, pak to svědčí o "spolupráci" těch dvou lumpů!

  U policie jde o to, zakrýt skutečnost, že policie pracuje podle předem stanovených osnov a velmi pravděpodobně na "politické" zadání. Jestli je to zadání z "domácí dílny a nebo zahraniční, to nedovedu posoudit.Ale vše svědčí o tom, že zadání je skutečné. Z toho taky vychází celková nedůvěra policistů mezi s sebou! Nyní jde o to, která strana dostane navrch, zda vliv "domácí", nebo "zahraniční".

  OdpovědětVymazat
 4. ANO je až podezřele zainteresováno v tomto případu. Šlachta požádal o schůzi výboru, že tam poví "něco" a jejda, ANO se málem přetrhla a schůzi narychlo svolal místopředseda výboru, člen ANO a předseda výboru, člen ČSSD byl z toho celý vyjukaný.

  OdpovědětVymazat
 5. Co jsem si přečetl o tom i v jiných článcích, mi tak dává tušit, že ministr i policejní prezident zavádějí potřebnou reorganizaci.
  Obvinění, že Agrofertu a třeba Kauflandu se EET a hlášení o DPH netýká, si autor zřejmě vymyslel.

  OdpovědětVymazat
 6. Zejména proto, že je to přetištěno na stránkách jako NR, pokládám za potřebné říci:

  Nejde ani tak o to jestli to je článek účelově proti Agrofertu. Nebo jestli si Koller zabásnil s výjimkami pro Kaufland a Agrofert (podle mne ano, protože EET má být pro všechny obchodníky inkasující hotovost, ale i směnky, šeky atd.)

  I pokud přestřeluje, je na jeho přístupu vzácné, že jednak vychází z nějakého kontextu, trendu, konkrétních zájmů a cílů nějakých skupin ve společnosti. A za druhé hlavně dovádí to do nějakých konců a závěrů, nezůstává u takového toho povzneseného analytického komentátorství - stylem možná to vypadá takhle a z druhé strany to vypadá zas takhle. Zaujímá jasná stanoviska, i když může přestřelovat nebo se mýlit.

  Přátelé a soudruzi, bez tohohle je ale každé politické sdružení, natož strana, pro srandu králikům. (A to říkám s hořkostí mimo jiné také jako stále ještě sympatizant a občasný pomahač KSČM.)

  V Ratata

  OdpovědětVymazat
 7. Babiš otevřeně usiluje aby se stal předsedou vlády. Slovenský oligarcha na postu předsedy české vlády začne připomínat jiné Slováky v čele Československa, které českému národu přinesli jen neštěstí - V.Široký, A.Dubček, G. Husák,.Bilak a další.Neomezné finanční prostředky, získané z čs.národního majetku, temná komunistická minulost, mediální moc a absolutní bezskrupulóznost ho k tomuto cíli dovedou, jestli jeho voliči už konečně tuto hroznou perspektivu včas neprohlédnou.

  OdpovědětVymazat
 8. Ono by to bez hluboce prohnilých politických partají ovládaných zbabělostí, zkorumpovanými proislámskými socialistickými multikulturalisty z Berlína a Bruselu a cizáckými neziskovkami, potažmo bez totální prohnilosti celého toho demokratického bloku vůbec nefungovalo.

  OdpovědětVymazat
 9. je k popukání, jak a kdo všechno se odkopal v souvislosti s bojem o koryta mezi oligarchy a obřezanou mafií.
  m. komárek to kupodivu po mnoha profetovaných výstupech vystihl výrokem:
  Do politiky tu chodí blbci a a vyžírkové.
  proto tam Komárek taky je.
  Radí nám Langer a Bok členové mafií, sudeťáky hájí Sobotka a Herman, členové náboženské obce, čistotu demokracie hájí osobní přítel Sorose Pithart, ...
  Není to ke zbláznění? Všichni mají plnou hubu demokracie a likvidují Český národ

  OdpovědětVymazat
 10. Pane Koller, pisete velmi zajimave veci !

  Vnitropoliticky boj v Cesku je vsak v dnesnich dnech slaby odvar proti tomu, co se deje u nas..
  (Hajzlove nam chteji zastrelit Donalda Trumpa. Oni se ho boji jako certi krize.)

  V pripade, ze do Ceska prijde geneticky upravene jidlo, tak vsichni budou skaredi, tlusti, flegmaticti, mentalne tezkopadni a nemocni.

  Vetsina Americanu se tomu vyhyba ! Ted je vsak na trhu tajna protilatka. Kdyz snite hormonami nahoru vyhnane a modifikovane maso, napr. 20 dkg, tak po tajne pilulce se vyprazdnite kakancem velkym 2 kg.
  Proto jsem stale mlady, hezky a stihly.
  NEW AGE drzi nademnou ochranou. Oni tam vymysleli ten zazracny elixir.

  Cim vice se v Cesku bude psat o mocenskych skupinach, tim vice budou mit obcane prehled a republika bude zdrava.

  Pripad plukovnika Slachty je velmi zajimavy..
  Nepredlozi-li vsak zadne dukazy proti generalu Tuhemu, tak je odepsan..(Utek do Jizni Ameriky ho nemine.)
  Dobre se bavim, dekuji.
  honolulu


  OdpovědětVymazat
 11. Cesi POSLECHNETE ME !
  Vy musite volit na pozice vlivu svoje lidi !
  Tak to delaji vsechny narody !
  Vzdy prihlizi na GENOVOU prislusnost !

  Delaji to Italove, Anglicane, Irove, Rekove, Zide, Eskymaci, atd. atd., to je bezne ve svete. Oni voli vsichni ORGANIZOVANE.

  Kdyz zvolite nekoho jineho, tak dotycny ma jine priority a vernostne uprednostnuje zajem jeho skupiny / kmene a dosazuje dalsi svoje lidi. Tim roste stat ve state.

  Podivejte se kolik SVINAREN a hnoje je denne lopatovano na Donalda Trumpa...Vsechno ma etnicke zaklady !

  Kdyz president Putin vymenil zidovske (Jelcinovi) oligarchy za ruske, tak behem tydne byla media nepratelska vuci Rusku.

  Media v Cesku jsou vam silne, pruhledne nepratelska take. Prosazuji pro vas integraci a pro svoje lidi oddelenost.
  Internet je plny informaci o techto methodach, a to do detailu.
  Proto musite dbat svych zajmu !
  honolulu
  (Ideologie je druhorada.)


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkujeme Lulu z Honolulu za radu ,že nemáme dávat kočku do mikrovlnky.

   Vymazat
 12. Začíná to všechno pomalu ale jistě zapadat do sebe,ANO je asi nástroj agentů CIA a Babiš předvoj Oligarchů,kteří tady chtějí vládnout.Nevím,co je pro nás horší.Zda bude vládnout parta vyžírků z ČSSD a spol nebo oligarchové pod vedením amíků.Každopádně asi hodně naštvaní jsou oligarchové naštvaní,že se o svoje peníze museli přičinit a političtí pohůnci dostávají peníze za žvanění.Každopádně je to souboj mafií,jedni nebo druzí nám od daní a nízkých důchodů nepomohou a budou si dělat co chtějí.Volby nepomohou,chobotnice je silná,odstraní každého.To co se dovídáme v ovládaných mediích,jsou opravdu jedna lež a přetvářka,česká televize vede a jěště si ji musíme platit.To co se momentálně děje mne odvádí od soustředění na práci,která mne živí,jsem celkově smutný.Vzpomenu-li si na cinkání s klíčema v roce 1989,na tu nádheru a pocit svobody,tak to je současně to jediné pozitivní,na co si vzpomínám.Potom už byla jen demokracie,která se u nás proměnila v zlodějnu prožranců politických papalášů,lží a oblbování lidu, beztrestnost kmotrů a jejich chráněnců-poslanců,lobistů,manželek premierů,prostě hnus.Neznám východisko,všichni slušní lidé téhle republiky jsou v pasti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Východiskem je vytváření správného informačního pole. Vemte si, jak se lidi postavili proti uprchlíkům a vláda se sice prostřednictvím medií snažila všechny přesvědčit, že máme být solidární apod., ale nedovolila si více. Je potřeba, aby stále více lidí prostřednictvím internetových diskusí vyjadřovalo svůj názor a vyvíjelo tak tlak na vládu.

   Vymazat
 13. jak tohle vypravěni komentuje dlouholety lampasak tak jsem v pohotovosti pač je to něco jakoby to komentoval černoprdelnik ale v jednom ma recht neni strana ktera by stala za to volit oligarchove a čete s čro jedou po sve linii a nedovoli spolu s prestituti žadnou odchylku ze směru ktery nastolili komunisticky privatizatoři spolu s havlovymi vexlaky a herkami za vydatne podpory pate kolony eurosajuzu

  OdpovědětVymazat