Reklama

.

.

neděle 12. června 2016

„Máte slovo“, to zas bylo „show“!
Jiří Baťa
12. 6. 2016
Paní Jílková ve své neopakovatelné show opět prokázala své „(ne)schopnosti“ a své pochybné „kvality“., jak namíchnout diváky. Jen stále jaksi nemohu pochopit, že něco tak neschopného, prostoduchého a neprofesionálního (a zajisté ne špatně placeného) může v ČT ještě někdo, v občany placené ČT, strpět. Teď si nejspíš čtenář pomyslí a možná si bude ťukat na čelo, že nejsem normální, když se všeobecně ví, jaké schémata mají v ČT prioritu. 
(redakce nesdílí všechny názory autora)

Jsem však naprosto normální a tuto skutečnost si uvědomuji, nicméně to konstatuji proto, protože ČT a její vedení je jedna věc, druhá věc je existence RRTV a v ní kooptovaní lidé, odpovědní za kvalitu, tedy i obsah a realizaci vysílání. Vrátím se však k meritu věci, tedy k pořadu Máte slovo, kde podle paní Jílkovou bylo nastoleno téma „Minulost či historie budování socialismu v ČSSR, resp. kdo ztratil pamět a kdo přepisuje dějiny.“.

Už výběr oponentních hostů paní Jílkové zaslouží pozornost, i když ani v jiných jejich pořadech „Máte slovo“ to nebývá o nic lepší. Pro upřesnění stručně zopakuji: František „Čuňas“ Stárek, bývalý disident, nyní nestraník za ODS, Petr Blažek, historik na dějiny totalitních režimů a Martin Horvát, jinak vysokoškolský student na straně oponentů, dr. Josef Skála za KSČM, Zdeněk Štefek za SMK, MUDr. Denisa Víznerová na straně „obhájců“ socialismu. Hodnotit s jakým „přehledem“ vede a diskuzi paní Jílková „zvládá“, je nošením dříví do lesa. Jinými slovy ten, který či která toho v relaci namluví (či spíše nakecá) nejvíce navzdory tomu, že pořad nese název „Máte slovo“, je samotná paní Jílková. Bylo úsměvné a k zlosti současně, když se např. paní Jílková obrátila na dr. Skálu, aby ji odpověděl na otázka, ovšem chudák pan Skála se zmohl sotva na pět slov, aby mu paní Jílková neskočila do řeči, upozornila jej na dané téma a vzápětí přešla k jinému hostu, aby učinila totéž. Kupodivu poměrně více času dávala prostor kritikům totality, resp. „vykecat se“ panu Stárkovi, alias Čuňasovi, který tam teatrálně poskakoval a s úšklebky přednášel své prostoduché úvahy o „socialismu“.

Co je však u tohoto člověka zajímavé je, že je prezentován jako nestraník za ODS. Má paní Jílková představu, jaké nesmyslné tituly panu Stárkovi dává? Něco jiného je být poslancem, nestraníkem v barvách např. ODS, ale být z plezíru jen tak nestraníkem za ODS? Má snad být ODS něco jako samostatná, politicko ideologická kategorie, kterou pan Stárek zastává? Není to jenom rádoby liberálně-konzervativní pravicová strana? Pokud by pan Stárek alias Čuňas byl stoupencem této odeesácké ideologie, pak by bylo nejspíš správné jej představovat jako stoupenec či zastánce ideologie ODS, ale ne že je nestraník za ODS! To je jako paní Jílková řekla, že pan Stárek je myslivec jenom proto, že s myslivci občas posedí a pokecá v hospodě.

Paní Jílková při sebevětší snaze dát relaci nějaký smysl, výsledkem byla, konec konců jako vždy, zcela chaotická debata. Více prostoru dostávali oponenti, zvláště historik pan Blažek, který má historii období totality tzv. v malíčku. Jakkoliv jde jistě o fundovaného historika , jsou jeho (stejně jako jiných „historiků“ totalitních režimů) historické poznatky a fakta zcela jednostranné, jednobarevné, krajně neobjektivní. Jakoby v době totality, resp. v době tzv. budování socialismu, nebylo na režimu nic pozitivního, nic dobrého a užitečného. Argumenty, kterými se oháněl pan historik, jsou tisíce mrtvých, desetitísíce vězněných, desítky zavražděných a popravených, dokreslených řadou událostí, kterými jakoby zdůrazňoval zrůdnost komunistického režimu. K tomu mu zdatně sekundoval pan „Čuňas“, který svými výpady na účet této doby se smíchem dehonestoval všechno pozitivní, co na tomto období bylo.

Ke slovu se samozřejmě dostali i přítomní přísedící hosté, řadoví občané, kteří s různými zkušenostmi, dokreslovali atmosféru té doby. Není od věci připomenout okamžik, kdy jeden z přísedících barvitě popsal příběh z jeho rodiny, kdy jeho dědeček a členové rodiny byli komunisty perzekvováni, nebylo jim prý umožněno studium atd., atd., na což paní Jílková reagovala obrácením pozornosti na dr. Skálu s provokativním vynucováním jeho omluvy za příkoří, které se dostalo zmíněné rodině. Jenže, pan Skála nejenže nebyl ochoten se omluvit se zdůvodněním, že za tyto události se již strana omluvila, ale v podstatě mu paní Jílková ani nedala, jako vždy, možnost se k případu šířeji vyjádřit. Celkový dojem pak byl, jako že pan Skála, coby představitel KSČM se k věci staví negativně či snad s opovržením. Poznámky ze strany historika Blažka či pana Stárka pak jen tento dojem podtrhávaly.

Mezi přísedícími se však nacházeli občané, kteří mají jiné, pozitivní zkušenosti či poznatky z tohoto období, na což v některých okamžicích neměli oponenti žádný argument. Trapné pak bylo, když paní Jílková chodila od jednoho komunistického hosta ke druhému a trvala na odpovědi, kdy že bude uskutečněno budování socialismu nebo ve které zemi již socialismus funguje. Argumenty, které např. použili pan Štefek či paní doktorka Víznerová zvídavou paní Jílkovou dostatečně neuspokojovaly, což u pravicově smýšlejících účastníků vyvolávalo salvy smíchu. Totéž se opakovalo v případě vystoupení pana „studenta“ Horvátha, který současný stav naší společnosti považuje za „socialismus“, přičemž jako důvody uváděl řadu zákonů, předpisů, omezování a regulací, což je prý podle jeho názoru typické pro socialismus. Odměnou mu byl aplaus a smích přísedících, což se jej téměř dotklo. Stejně hloupý až naivní byl dotaz pana Blažka na dr. Skálu, jak je možné, že KSČM dnes nemá žádné politické vězně, když jich v době komunistického režimu měli plné věznice. Odpovědi se však pan Blažek nedočkal, protože roztěkaná paní Jílková de facto nedala panu Skálovi možnost se vyjádřit.

Relace „Máte slovo“ bylo, kromě mluveného slova, také doprovázeno zveřejněnými názory posluchačů na liště, ze kterých bylo patrno, že jejich názory na minulost nejsou ani jednoznačně černobílé, ale ani duhové. Z každé této polarizace se občas na liště prezentovaly názory až extrémní, nicméně celkové hodnocení vyznívá když ne pro naprostou podporu období socialismu, pak s velkou převahou značné pochopení s pozitivními výsledky pro občany. To je v rozporu s historikem na totalitní režimy P. Blažkem (ale i s jinými jeho kolegy z branže), který (kteří) ve svém bádání vyhledávají a posuzují nejen ideologická negativa režimu, ale často s oblibou nadsázky značně irelevantní antiidologie dávají takovému režimu charakter, srovnávající komunistický režim a jeho ideologii s fašismem a pod. Na druhé straně naprosto záměrně ignorují, přehlížejí a zásadně nezmiňují evidentní pozitiva a když ano, pak s přídavkem nějakého faktu, doprovázený s notnou dávkou ironie a drzého posměchu.

Není pochyb a ani se o to nikdo zásadně nepokouší tvrdit, že činnost režimu v období zvláště po r. 1945 bylo v některých případech odsouzeníhodná, což ale není důsledek samotné podstaty komunistického režimu, ale důsledek poválečného politického rozhodnutí vítězných mocností které přesto, že SSSR (spolu se spojenci) dosáhli porážky fašistického Německa, ani na okamžik neopadl zájem západních států (v čele s USA) o ovládnutí jak Evropy, tak Ruska, resp. tehdy ještě SSSR. Takto vyvolaná a trvale podporovaná atmosféra studené války měla za následek činy, které byly nechtěným důsledkem studeno válečnické politiky, čemuž se snažil čelit SSSR ve spolupráci s ostatními státy v sovětském sektoru. Pan Blažek a spol. zřejmě nebudou (ani nechtějí) konstatovat fakta o aktivitách a provokacích západu, špionech a agentech, nasazených pro rozvracení režimu a republiky, kdy za pozitivního budovatelského úsilí občanů v obnově válkou zničené země režim současně čelil nepřátelským akcím a aktivitám západu. Jestliže tedy západ zaséval vítr, nutně musel sklidit ne vítr, ale bouři. Bouři, které měla za následek to, co páni Blažkové s takovým odsouzením připisují komunistům. Ostatně fundovaně o tom píše britský novinář Steward Steven ve své knize „ Splinter Factor“.

Pokud mají pan Blažek a ostatní jeho kolegové-historici kousek cti v těle, měli by, vedle negativních faktorů zmiňovat i ty, které jsou, resp. byly pro občany zásadní, životně důležité a proto také prospěšné a pozitivní. Je snadné všechno negovat a očernit a nevzít přitom do úvahy to, že tady dnes pan Blažek vůbec je a dělá to co dělá, že i to může být svým způsobem důsledkem jím tolik nečestně odsuzovaného komunistického režimu. Možná mu tato slova přijdou směšná, ale kde má jistotu, že by tomu mohlo být jinak? Proč stejně dopadli Maďarsko, Polsko, ale i bývalá NDR? Sama podstata komunismu nemá ten charakter, jak mu jej připisují historici Blažek a spol, ale režim byl takový, jaký jej vytvořily dané okolnosti. Paušálně odsuzovat komunistický režim je stejné, jako odsuzovat např. policii jako násilnickou instituci jenom proto, že pár policajtů někoho zmlátili nebo s ním nezacházeli zrovna tzv. v rukavičkách.

Apropó, cožpak současný režim nemá žádné nedostatky, problémy a negativa, které jsou stejně závažné a odsouzeníhodné, jako ty z období komunistického režimu? To, že (prý) máme demokracii, že (zdaleka ne všichni) můžeme svobodně cestovat, že máme svobodu slova (díky čemuž je také možné beztrestně urážet hlavu státu), proklamovat lidská práva a právní stát (což není pravda ani náhodou) neznamená, že se nepáchají stejné či podobné zločiny, jako za totality. Jenže v rámci demokracie se o tom mlčí, nebo se tyto činy bagatelizují, pokud se zrovna nestornují a nehodí do koše. Přece není možné dopustit, aby naše tolik opěvovaná demokracie měla na triku nějaké nedostatky, problémy a nedej bože podobné činy a skutky, jako za totality. 0 čem by pan Blažek a jeho kolegové tak asi bádali, co by kritizovali, co by odsuzovali, když by to ve svém důsledku bylo de facto „prašť jako uhoď!“ A potom kdo přepisuje historii a dějiny? Jenže, je-li řeč o pořadu Máte slovo, uvědomuje si to také paní Jílková?

Paní Jílková ve své neopakovatelné show opět prokázala své „(ne)schopnosti“ a své pochybné „kvality“., jak namíchnout diváky. Jen stále jaksi nemohu pochopit, že něco tak neschopného, prostoduchého a neprofesionálního (a zajisté ne špatně placeného) může v ČT ještě někdo, v občany placené ČT, strpět. Teď si nejspíš čtenář pomyslí a možná si bude ťukat na čelo, že nejsem normální, když se všeobecně ví, jaké schémata mají v ČT prioritu. Jsem však naprosto normální a tuto skutečnost si uvědomuji, nicméně to konstatuji proto, protože ČT a její vedení je jedna věc, druhá věc je existence RRTV a v ní kooptovaní lidé, odpovědní za kvalitu, tedy i obsah a realizaci vysílání. Vrátím se však k meritu věci, tedy k pořadu Máte slovo, kde podle paní Jílkovou bylo nastoleno téma „Minulost či historie budování socialismu v ČSSR, resp. kdo ztratil pamět a kdo přepisuje dějiny.“.

Už výběr oponentních hostů paní Jílkové zaslouží pozornost, i když ani v jiných jejich pořadech „Máte slovo“ to nebývá o nic lepší. Pro upřesnění stručně zopakuji: František „Čuňas“ Stárek, bývalý disident, nyní nestraník za ODS, Petr Blažek, historik na dějiny totalitních režimů a Martin Horvát, jinak vysokoškolský student na straně oponentů, dr. Josef Skála za KSČM, Zdeněk Štefek za SMK, MUDr. Denisa Víznerová na straně „obhájců“ socialismu. Hodnotit s jakým „přehledem“ vede a diskuzi paní Jílková „zvládá“, je nošením dříví do lesa. Jinými slovy ten, který či která toho v relaci namluví (či spíše nakecá) nejvíce navzdory tomu, že pořad nese název „Máte slovo“, je samotná paní Jílková. Bylo úsměvné a k zlosti současně, když se např. paní Jílková obrátila na dr. Skálu, aby ji odpověděl na otázka, ovšem chudák pan Skála se zmohl sotva na pět slov, aby mu paní Jílková neskočila do řeči, upozornila jej na dané téma a vzápětí přešla k jinému hostu, aby učinila totéž. Kupodivu poměrně více času dávala prostor kritikům totality, resp. „vykecat se“ panu Stárkovi, alias Čuňasovi, který tam teatrálně poskakoval a s úšklebky přednášel své prostoduché úvahy o „socialismu“.

Co je však u tohoto člověka zajímavé je, že je prezentován jako nestraník za ODS. Má paní Jílková představu, jaké nesmyslné tituly panu Stárkovi dává? Něco jiného je být poslancem, nestraníkem v barvách např. ODS, ale být z plezíru jen tak nestraníkem za ODS? Má snad být ODS něco jako samostatná, politicko ideologická kategorie, kterou pan Stárek zastává? Není to jenom rádoby liberálně-konzervativní pravicová strana? Pokud by pan Stárek alias Čuňas byl stoupencem této odeesácké ideologie, pak by bylo nejspíš správné jej představovat jako stoupenec či zastánce ideologie ODS, ale ne že je nestraník za ODS! To je jako paní Jílková řekla, že pan Stárek je myslivec jenom proto, že s myslivci občas posedí a pokecá v hospodě.

Paní Jílková při sebevětší snaze dát relaci nějaký smysl, výsledkem byla, konec konců jako vždy, zcela chaotická debata. Více prostoru dostávali oponenti, zvláště historik pan Blažek, který má historii období totality tzv. v malíčku. Jakkoliv jde jistě o fundovaného historika , jsou jeho (stejně jako jiných „historiků“ totalitních režimů) historické poznatky a fakta zcela jednostranné, jednobarevné, krajně neobjektivní. Jakoby v době totality, resp. v době tzv. budování socialismu, nebylo na režimu nic pozitivního, nic dobrého a užitečného. Argumenty, kterými se oháněl pan historik, jsou tisíce mrtvých, desetitísíce vězněných, desítky zavražděných a popravených, dokreslených řadou událostí, kterými jakoby zdůrazňoval zrůdnost komunistického režimu. K tomu mu zdatně sekundoval pan „Čuňas“, který svými výpady na účet této doby se smíchem dehonestoval všechno pozitivní, co na tomto období bylo.

Ke slovu se samozřejmě dostali i přítomní přísedící hosté, řadoví občané, kteří s různými zkušenostmi, dokreslovali atmosféru té doby. Není od věci připomenout okamžik, kdy jeden z přísedících barvitě popsal příběh z jeho rodiny, kdy jeho dědeček a členové rodiny byli komunisty perzekvováni, nebylo jim prý umožněno studium atd., atd., na což paní Jílková reagovala obrácením pozornosti na dr. Skálu s provokativním vynucováním jeho omluvy za příkoří, které se dostalo zmíněné rodině. Jenže, pan Skála nejenže nebyl ochoten se omluvit se zdůvodněním, že za tyto události se již strana omluvila, ale v podstatě mu paní Jílková ani nedala, jako vždy, možnost se k případu šířeji vyjádřit. Celkový dojem pak byl, jako že pan Skála, coby představitel KSČM se k věci staví negativně či snad s opovržením. Poznámky ze strany historika Blažka či pana Stárka pak jen tento dojem podtrhávaly.

Mezi přísedícími se však nacházeli občané, kteří mají jiné, pozitivní zkušenosti či poznatky z tohoto období, na což v některých okamžicích neměli oponenti žádný argument. Trapné pak bylo, když paní Jílková chodila od jednoho komunistického hosta ke druhému a trvala na odpovědi, kdy že bude uskutečněno budování socialismu nebo ve které zemi již socialismus funguje. Argumenty, které např. použili pan Štefek či paní doktorka Víznerová zvídavou paní Jílkovou dostatečně neuspokojovaly, což u pravicově smýšlejících účastníků vyvolávalo salvy smíchu. Totéž se opakovalo v případě vystoupení pana „studenta“ Horvátha, který současný stav naší společnosti považuje za „socialismus“, přičemž jako důvody uváděl řadu zákonů, předpisů, omezování a regulací, což je prý podle jeho názoru typické pro socialismus. Odměnou mu byl aplaus a smích přísedících, což se jej téměř dotklo. Stejně hloupý až naivní byl dotaz pana Blažka na dr. Skálu, jak je možné, že KSČM dnes nemá žádné politické vězně, když jich v době komunistického režimu měli plné věznice. Odpovědi se však pan Blažek nedočkal, protože roztěkaná paní Jílková de facto nedala panu Skálovi možnost se vyjádřit.

Relace „Máte slovo“ bylo, kromě mluveného slova, také doprovázeno zveřejněnými názory posluchačů na liště, ze kterých bylo patrno, že jejich názory na minulost nejsou ani jednoznačně černobílé, ale ani duhové. Z každé této polarizace se občas na liště prezentovaly názory až extrémní, nicméně celkové hodnocení vyznívá když ne pro naprostou podporu období socialismu, pak s velkou převahou značné pochopení s pozitivními výsledky pro občany. To je v rozporu s historikem na totalitní režimy P. Blažkem (ale i s jinými jeho kolegy z branže), který (kteří) ve svém bádání vyhledávají a posuzují nejen ideologická negativa režimu, ale často s oblibou nadsázky značně irelevantní antiidologie dávají takovému režimu charakter, srovnávající komunistický režim a jeho ideologii s fašismem a pod. Na druhé straně naprosto záměrně ignorují, přehlížejí a zásadně nezmiňují evidentní pozitiva a když ano, pak s přídavkem nějakého faktu, doprovázený s notnou dávkou ironie a drzého posměchu.

Není pochyb a ani se o to nikdo zásadně nepokouší tvrdit, že činnost režimu v období zvláště po r. 1945 bylo v některých případech odsouzeníhodná, což ale není důsledek samotné podstaty komunistického režimu, ale důsledek poválečného politického rozhodnutí vítězných mocností které přesto, že SSSR (spolu se spojenci) dosáhli porážky fašistického Německa, ani na okamžik neopadl zájem západních států (v čele s USA) o ovládnutí jak Evropy, tak Ruska, resp. tehdy ještě SSSR. Takto vyvolaná a trvale podporovaná atmosféra studené války měla za následek činy, které byly nechtěným důsledkem studeno válečnické politiky, čemuž se snažil čelit SSSR ve spolupráci s ostatními státy v sovětském sektoru. Pan Blažek a spol. zřejmě nebudou (ani nechtějí) konstatovat fakta o aktivitách a provokacích západu, špionech a agentech, nasazených pro rozvracení režimu a republiky, kdy za pozitivního budovatelského úsilí občanů v obnově válkou zničené země režim současně čelil nepřátelským akcím a aktivitám západu. Jestliže tedy západ zaséval vítr, nutně musel sklidit ne vítr, ale bouři. Bouři, které měla za následek to, co páni Blažkové s takovým odsouzením připisují komunistům. Ostatně fundovaně o tom píše britský novinář Steward Steven ve své knize „ Splinter Factor“.

Pokud mají pan Blažek a ostatní jeho kolegové-historici kousek cti v těle, měli by, vedle negativních faktorů zmiňovat i ty, které jsou, resp. byly pro občany zásadní, životně důležité a proto také prospěšné a pozitivní. Je snadné všechno negovat a očernit a nevzít přitom do úvahy to, že tady dnes pan Blažek vůbec je a dělá to co dělá, že i to může být svým způsobem důsledkem jím tolik nečestně odsuzovaného komunistického režimu. Možná mu tato slova přijdou směšná, ale kde má jistotu, že by tomu mohlo být jinak? Proč stejně dopadli Maďarsko, Polsko, ale i bývalá NDR? Sama podstata komunismu nemá ten charakter, jak mu jej připisují historici Blažek a spol, ale režim byl takový, jaký jej vytvořily dané okolnosti. Paušálně odsuzovat komunistický režim je stejné, jako odsuzovat např. policii jako násilnickou instituci jenom proto, že pár policajtů někoho zmlátili nebo s ním nezacházeli zrovna tzv. v rukavičkách.

Apropó, cožpak současný režim nemá žádné nedostatky, problémy a negativa, které jsou stejně závažné a odsouzeníhodné, jako ty z období komunistického režimu? To, že (prý) máme demokracii, že (zdaleka ne všichni) můžeme svobodně cestovat, že máme svobodu slova (díky čemuž je také možné beztrestně urážet hlavu státu), proklamovat lidská práva a právní stát (což není pravda ani náhodou) neznamená, že se nepáchají stejné či podobné zločiny, jako za totality. Jenže v rámci demokracie se o tom mlčí, nebo se tyto činy bagatelizují, pokud se zrovna nestornují a nehodí do koše. Přece není možné dopustit, aby naše tolik opěvovaná demokracie měla na triku nějaké nedostatky, problémy a nedej bože podobné činy a skutky, jako za totality. 0 čem by pan Blažek a jeho kolegové tak asi bádali, co by kritizovali, co by odsuzovali, když by to ve svém důsledku bylo de facto „prašť jako uhoď!“ A potom kdo přepisuje historii a dějiny? Jenže, je-li řeč o pořadu Máte slovo, uvědomuje si to také paní Jílková?

38 komentářů :

 1. Je úplně v pořádku, že autor popisuje svoje vidění věcí. Velmi mnozí čtenáři se však domnívají, že redakce NR beze zbytku názory autorů sdílí. Zde bych chtěl uvést, že pořád "Máte slovo" je nejsledovanější. To znamená, že je atraktivní, ne, že vyhovuje všem. Je v něm stále ještě příležitost dát slovo "druhé straně". Pořad je záměrně dramatizován a emočně vypjatý. Podle mého soudu moderování paní Jílková zvládá. Myslím, že lépe než pan Moravec, i když jde o trochu jiný žánr a pan Moravec by to měl mít lehčí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím, a vidím to podobně. Protože pořad jede na živo, lze si tam i říci své. Musí se to ale umět. Jednoho dílu jsem se také zúčastnil, a musím konstatovat, že to paní Jílková lehké nemá. Selekce (ne)zvaných hostů existuje, to je jisté. Navíc je také pravda, že blbé pokusy o "převálcování" oponenta divák zpravidla odhalí, a manipulaci nespolkne. Jílková "tancuje mezi vejci" profesiální poctivosti a "pukavci" ideologické zaťatosti editorů vysílání. Někdy lépe, někdy hůře. Ale v její osobě bych asi "lumpa" nehledal. J.B.

   Vymazat
  2. "Zde bych chtěl uvést, že pořád "Máte slovo" je nejsledovanější." --- Pokud je tohle pravda, tak se nedá říct nic jiného, než "dobře nám tak"! Máme, co si opravdu zasloužíme. Já se domnívám, že alespoň významná menšina s tím nesouhlasí.

   Vymazat
  3. Tenhle pořad především slouží k tzv. "upouštění páry" u části diváků. Problémy tam zpravidla ohnivě diskutované se následně stejně neřeší, ale pár lidí dostane dojem, že ano. Paní J. je celkem nadaná a už dost zkušená dryjáčnice, která je schopna a ochotna vést resp. provokovat diskuzi až na "ostří nože" a to na jakékoli téma. Takže z hlediska ČT pořad plní zadanou funkci.

   Vymazat
  4. Je udivující, že si nikdo z diskutujících nevšiml, že text článku se znova opakuje.
   Pane Davide, divím se Vám, že při Vašich zkušenostech s "mediálními pracovníky" exponovanými ve "veřejném prostoru" a při Vaší profesi, si nedokážete pí. Jílkovou přečíst.
   Je škůdce naší společnosti velkého kalibru, tak jako p. Moravec (u kterého jsem přesvědčen, že to dělá vědomě), jen v jiné ( tzv. "lidovější") úrovni.
   Připouštím, že možná pomocí autocenzury a autosugesce je přesvědčená, že je opravdu bojovnice "za pravdu", ale to opravdu moc hodně musí zavírat oči, aby neviděla, že její pořad je preferovaný ČT jen z jednoho jediného důvodu (jak tu již bylo také řečeno) : že je to úmyslné upouštění sociálního přetlaku ve společnosti a zároveň "úžasné matení hlav" většinové populace!
   Také se divím panu Baťovi, že při svém kritickém pohledu na současnost není schopen toto správně dešifrovat.
   Že by "sexuální napětí", kterým se snaží Jílková "přesytit" svůj pořad, až to z televize přímo kape, bylo přeci jen účinné?!
   Pavel p

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  6. O sledovanosti této pokleslé formy tolk schau nevím nic, ale pro mne tento driáčnický formát není. Naprosto souhlasím s názorem Anonyma z 12. června 2016 21:58, že domina Jílková tam exhibuje zcela záměrně a její "Máte slovo" funguje jako společenský pojišťovací ventil. Lid má pocit, že se o problémech ví, pojmenovávají se a veřejně diskutují a tak už není třeba vystupovat na námněstích a demonstrovat. V pohodlí gauče s pivečkem a chipsy to Jílková vyřeší za nás. Bohužel spoustě lidí nedocvakne, že to je pořad o Jílkové a pro klid v ČR, nikoli o problémech, jejich řešení a pro diváky. A ČT spolu s vládou a USA anbasádou si mnou ruce, protože tento formát (ačkoli k žádné změně nevede) spolehlivě snižuje společenský nasranostní přetlak.

   Asi jako diskuse tady a jinde, kde si rádoby moudře sdělujeme poznatky a názory na dění kolem sebe, ale v zásadě jsme schopni, v omezeném formátu sem nahlédnuvších, si pouze verbálně ulevit, nebo vynadat. Málo kdy a málo kdo je diskusí ovlivněn natolik, aby se problémem hlouběji zabýval, nějaký odkaz z diskuse si přečetl a budoval vlastní názor na základě znalostí a dialogu s názory dalších, nejen na svých dojmech a emocích.

   Proč tam ti diskutující lezou? Ne každý je Hynek Kmoníček, nebo Petr Hájek, kteří si udrželi náležitý nadhled a odstup. Silou své osobnosti pořad udrželi v hranicích (mé) snesitelnosti, kdy jsem se i něco zajímavého dozvěděl.
   Obdivuji (podivuji) se těm, kteří dobrovolně a bezúplatně podstupují tuhle masáž. Musí být velmi přesvědčeni o síle svých argumentů a sdělení a velmi naivně důvěřiví, že jim domina Jílková dá prostor pro jeho zveřejnění. Možná také chtějí být, za jakoukoli cenu, xichtem v bedně pod heslem - "i negativní reklama je reklama". Nebo trpí masochystickou úchylkou. A pak - DOBŘE JIM TAK!!

   Mír s námi!
   Ferro

   Vymazat
 2. Sledovat čt ke pro normálního člověka ztráta času.

  OdpovědětVymazat
 3. V zájmu zachování svého zdraví na tu kanalizaci nečučím už dva roky. Ne netu si vytáhnu, co mě zajímá a existují i nečeské televize. Smajlík s plivancem!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. pro 20:20 - jsme na tom stejně. Ani já už asi 2 roky ČT nesleduji a musím říct, že mi vůbec nechybí. Sice říkám, že mám televizi k ničemu, protože čím víc programů, tím je míň na co koukat. Dívávala jsem se na Prima ZOOM, ale i tam jsou samí emeričtí hrdinové...Dagmar

   Vymazat
 4. Spíš omylem jsem přepnul na Jílkovou a vydržel jsem cca 7-8 min koukat. Jenom jsem se utvrdil, že se nic nezměnilo. Abych si uchoval alespoň zbytek soudnosti, už se na zpravodajství a publicistiku v televizi nedívám. Divím se Skálovi, že se propůjčil k takovému kabaretu.

  OdpovědětVymazat
 5. Ano,měl by být výběr hlavních protagonistů mnohem více vyrovnanější a každý z nich by měl dostat stejnou možnost se vyjádřit a také by neměl být přerušován,dokud nedokončí myšlenku.Důležité však je vést dialog(myšlenka vs reakce atd.)
  Ale to bychom asi chtěli na tomto pořadu příliš !!

  OdpovědětVymazat
 6. Jílková pořad nikdy nezvládla a taky nezvládne!!! Pořad vznikl pravděpodobně proto, aby se lid domníval, že je zde demokracie a že má i opozice právo vyjádřit svůj názor v ČT. V podstatě jsou to vždy jen útoky na oponenty, samozřejmě za přispění moderátorky.

  Teď trochu k tomu programu samotnému. Byla řeč otom, že komunisti zavinili to, že náš stát se PROPADL z jedné z nejvyspělejších zemí, skoro na chvost. NIKDO z těch co to tvrdili si neuvědomil a nebo spíše nepřipustil dvě věci! Za éry komunistů se každopročně zvedalo HDP!!!!! Propad , tedy pokles HDP se datuje až od roku 1990!!! Ne za komunistů!!! Byť jen na nějaký čas, ale byl pokles!
  To je první věc. Ta druhá s tou první ale úzce souvisí! Nikdo z nich si totiž nepřipouští, že ta změna v postavení států co do "vyspělosti" byla dána tím, že státy, které se dostaly před nás, měly prostě rychlejší nárůst HDP než náš stát!

  Zde je jeden příklad, jak se dělá propaganda a jak se překrucují fakta!

  K tomu slouží i pořad MÁTE SLOVO.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za éry komunistů se naše zem propadla.Jak je možné že po podvodné revoluci se rozkradlo a stále je ještě rozkrádáno-viz církve-bohatství této země,budované lidma kteří dnes žijí na hranici chudoby.

   Vymazat
  2. Pro 0.06
   Když tvrdíš, že se naše země propadla, tak to nějak dolož! Statistiky dokazují, že za komoušů byl NÁRŮST HDP každý rok! A růst HDP není propad! Ta tvoje první věta je jen následek manipulace, která nám lidem, hlavně mladým, má říci, že za komoušů bylo VŠECHNO ŠPATNĚ!!! Ve druhé větě jsi oprávněně kritický k dnešní době. Nemusíš mít rád komunisty, ale FAKTA o růstu HDP hovoří v jejich prospěch. A chudoba dnešní doby jsou FAKTA, které ve srovnání kapitalismus versus "komunismus" vyznívá lépe pro .....Vyber si co chceš, ale drž se prokazatelných faktů a to ve všech oblastech.
   V bývalé republice nebylo rozkrádání majetku. Pytel cementu sice byla krádež, ale s církví se to srovnávat nedá. Také jsme měli "demokracii", ale jen pro některé.

   Vymazat
 7. Budování jeslí, školek, škol, budování nemocnic, stovek tisíc bytů, dát práci všem, dát jistotu důchodu a zajištění všem, jak to dělal socialismus do roku 1989 je dle dnešních historiků v Ústavu pro studium totalitních režimů, zločin. Je to logické. Kapitalismus není založený na rovnosti všech občanů. Je to režim, který propaguje a prosazuje ty nejbohatší, kteří bohatnou na úkor většiny občanů. Je nutno přiznat, že kapitalistický režim lépe ovládá svoji propagandu. Už jenom terminologii, kterou po roce 1989 uplatnil v tom, že socialismus, který budoval vše pro lidi dal do jedné roviny s fašismem a přitom právě vyšší forma kapitalismu je fašismus, který dnes reprezentuje velmoc jako jsou USA, které zabíjí po stovkách tisících lidi na všech kontinentech a ve všech státech, které chtějí jít vlastní cestou a nechtějí být otroci Spojených států. Tomu se ale v terminologii kapitalismu říká demokracie, humanitární pomoc bombami. Všechno v kapitalistickém režimu je podřízeno zisku a miliony lidských objětí nikoho nezajímají. Když chceme srovnávat sice nesrovnatelné to znamená kapitalismus a socialismus musíme v první řadě odpovědět, kdo zavinil nejstrašnější válku, která na Zemi proběhla a která měla za následek 70 milionů lidských životů. Kdo podporoval Hitlera, kteří ti kapitalisti to byli v zájmů svých obrovských zisků. Další otázkou je, kdo zavinil dnešní války, vybombardování Jugoslávie, vybombardování Iráku, vybombardování Libye, další a další převraty a mrtvoly v dalších státech které nechtějí poslouchat USA. A to vše je dle dnešních zastánců kapitalistického režimu demokracie, jako pro Havla bylo bombardování Jugoslávie humanitární bombardování. S dnešními zastánci nynějšího kapitalistického režimu nemá cenu diskutovat, protože oni hájí jenom vraždění lidí v méně zisků a tomu říkají demokracie. Pokud si to lidi na planetě neuvědomí, budou umírat a budou umírat jejich děti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně popsané! Souhlas!

   Vymazat
  2. Tak pod to se taky podepisuju!

   Vymazat
 8. Pořade paní Jílkové je, jako všechny podobné v Čt, pečlivě připraven k plnění jeho základního úkolu, a to je oblbovat občany, šířit nepravdivé a překroucené informace. Paní Jílková není ani náhodou autorkou čehokoliv co se v jejím pořadu děje. Ona jen hraje roli jakési moderátorky, odbornice na všechno, stejně jako Moravec a další její kumpáni z Čt. Sledování jejího pořadu je opravdu jen ztrátou času.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jojo reziruje to sefdeformator Wollner se svymi asistenty

   Vymazat
 9. Vlastenka


  Tenhle sáhodlouhý článek nemám chuť celý číst.
  Stačil mi jen jeho fragment.

  Smysl tohoto dílu pořadu Máte slovo jsem naprosto nepochopila.
  Byl úplně zbytečný.
  Na obou stranách stáli samí imbecilové a propagandisti.
  Nejstrašnější byl ovšem skalní bolševik (nomen omen) Skála, který udělal svým vystupováním straně medvědí službu.
  Pominu-li jeho arogantní vystupování a nevalný intelekt, provalit takhle veřejně, že touží opět znárodňovat, zatím "nefunkční firmy", je opravdu husarský kousek. Za to ho soudruzi nepochválí.
  Komunisti stojící po jeho pravici vyhlíželi jako naivní a zmatení utopisté.
  Rádoby disident Stárek, který si udělat živnost z Ústru, protože nic krom žvanění o totalitě neumí, fanatický "pravičák" Blažek a ten přestárlý, nepříliš verbálně obratný student Horvát, byli taky na ránu.
  Musím přiznat, že jsem u těch jejich blábolů usnula.


  Asi jen taková vata v počínající okurkové sezóně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vlastenko, vy toho nechápete hodně.

   Vymazat
  2. Vlastenka


   Tak sorry, ale ještě na tom nejsem tak špatně, abych žrala ty kydy bolševikům.
   A ještě někomu tak tupému jako Skála.

   Všichni stáli za pendrek.
   Jakýkoliv fanatismus je mi cizí.
   Vyjma nenávisti vůči mohamedánům - to je ZLO, které je třeba vykořenit.

   Vymazat
  3. Vlastenko, nejsem komunista, ale aspo%n uznávám, že pan profesor Skála je opravdu inteligentní pán, který má rozhled, což se o dalších účastnících říct nedá..dagmar

   Vymazat
 10. Jílková to totálně nezvládá. V pořadu je emoční, skáče do řeči, nenechá domluvit diskutujícího, jde mimo téma atd. Jako moderátorka pořadu neni schopna svoji úlohu splnit, neni tzv nad věc, dá se pochybovat o její nestrannosti atd. Prostě hrůza.

  OdpovědětVymazat
 11. Jílková je hnusná kráva, a divím se, že ji v tom příšerným pořadu nechá televize strašit tak dlouho- no ale je protekční čubka, tak tím to je. Zrovna jako Brožová - taky protekční. Už to žvanění je votravný a ne že občané mají slovo. je to všechno naaranžovaný, to by museli přihlížet k těm esemeskám, které jdou pod pořadem - je to všechno jen šaškárna. Kdyby tam byl někdo ještě protekčnější ale stranil byl socializmu, pořad by neměl. Tohle všechno jsou antikomunističtí štváči - no taky by takovýhle krávy za socíku v televizi být nemohly. To je džob panečku! A každej tejden nová róba - a ty peníze za to kvákání tam. Je to všechno stejná šaškárna zrovna tak jako volby. Ve všech volbách je KSČM třetí, přesto nikdy netvořili koalici - vždycky jen opozici -proč? To se někdo řídí přáním občanů? Jo - velký hovno. Ať volí koho volí, vládnout budou vždycky jen stejní gauneři. Už nemám žádné iluze a žádné si nedělám. Srát na ně na všecky.

  OdpovědětVymazat
 12. Jílková představuje dokonalý televizní... hnůj.

  OdpovědětVymazat
 13. Pokud se vrátíme k jádru věci, k historii komunistické éry a Stalinovi, zjistíme, že svět není zdaleka tak jednoduchý, jak si pravověrní věřící z obou stran představují. Ano,Stalin byl nelítostný diktátor, prosazující své cíle přes hromady mrtol. Jenže: Dovedl shnilé a zaostalé Rusko na takovou ekonomickou úroveň, že odolalo technicky nejpokročilejšímu Německu, podporovanému průmyslem celé Evropy? A bylo by možné dosáhnout totéž liberálním a demokratickým režimem? Bez Stalinova SSSR bychom nejspíš dodnes trčeli v pozůstatcích nacizmu. Chyba nejspíš spočívá v nepochopení výhod a slabostí diktatury a demokracie. jogín

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:17 ano,dovedl shnilé a zaostalé Rusko,ale zapomenul jste dodat s čí pomocí,že odolal technicky pokročilejšímu Německu.Jinak v každé době,ve zkratce,Rakousko Uhersko,doba Prvni republiky,okupace Německem,budováni komunismu,
   nebo dnes,šťouralové jak p.Baťa,vidi nejen to špatné.Třeba fotbal,že?

   Vymazat
 14. Jílková se snaží napodobit ruské diskuzní pořady, kde po sobě diskutéři křičí a překřičují se (například Město vstreči). Pořádek udržuje moderátor nebo dvojice s inteligencí mnohonásobně převyšující pavlačovou štěknu Jílkovou. Dobrý pocit po skončení pořadu Máte slovo může mít prorežimní vyšinuté individuum, které neslyší nevidí nic ze svinstev, se kterými se můžeme nyní setkat. Kriticky smýšlející člověk je posílen, protože vidí, že není sám, koho umlčují. Nasranost se pak užitečně hromadí pro případ, až všichni vládnoucí hajzlové ztratí jakoukoliv podporu. Jen tak dál, paní Jílková. Pro příští převrat děláte skvělou věc.

  OdpovědětVymazat
 15. Odborný historik Blažek ze lžíústavu obvinil Skálu, že donášel na STB. Milí čtenáři, vezměte konečně na vědomí, že STB nesměla operovat mezi členy komunistické strany. Kdo do strany vstoupil, měl pokoj od zvídavých dotazů. Nejčastějšími klienty na spolupráci (často udávání) byli nestraníci nebo vyloučení a vyškrtnutí bývalí členové strany, kteří se často zaštiťují, že oni jsou morálně čistí. Straník byl pod kontrolou jen jestliže přicházel do styku se státním tajemstvím, tj. ve věci ochrany hospodářských zájmů republiky, což je normální pro soudného občana, který nemá v úmyslu krást a dělat sabotáže.

  OdpovědětVymazat
 16. trocha z Hysterie -

  prosím necitujte národního zrdáce, SoLženicina a jeho bludy o desítkách miliónů mrtvých během Stalinovy éry. Je dobré se držet faktů a dokumentů. Správně je říkat: 700 000 za období 25 let, to je 30 tis. /rok. Při rozměrech ČR, 15 x menší než SSSR 30-tých let,, by to znamenalo 2 000 mrtvých ročně. http://leva-net.webnode.cz/news/novy-sestidilny-dokument-o-stalinovi/

  OdpovědětVymazat
 17. Není to poprvé,kdy Jílková nechá jednu stranu klidně mluvit velmi dlouho a jinou stranu stále přerušuje.Neobjektivnost z ní čiší na hony.Tento pořad i OVM měly být dávno zrušeny.

  OdpovědětVymazat
 18. "Disident" Stárek projevil svou zamrzlost v čase nejen tím, že si oblékl džísku z cca 60. let, která mi smrděla i přes televizi, ale zamrzl i v primitivní argumentaci - smrt komunistům. Jo dneska je ale jiná doba. Disidenti nehákovali, chlastali. Pokud si pamatuji, tak vcelku věrohodný disident byl Magor, tohodle blba rádoby udergrounda vůbec z u-scény nepamatuji, asi není z Prahy. Co umřel Jirous, tak se cpe jako nějaký lídr undergroundu. Je to kretén. OFDS nevolím.

  OdpovědětVymazat
 19. Pro mně měl pořad přínos v tom, že jsem si jenom potvrdil zvrácenost zastánců kapitalismu, kteří bez zardění v pořadu obhajovali četnické střílení do lidí, kteří protestovali proti hladu za první republiky. V pořadu nám bylo vysvětleno, že toto střílení a zabíjení lidí četnictvem za první republiky bylo v pořádku, protože to byly tehdejší donucovací prostředky četnictva demokratické republiky. Připomenu jenom, že četníci za první republiky střeleli do lidí na desítkách demonstrací hladových lidí od Košic až k Aši a přitom pozabíjelí stovky nevinných lidí včetně dětí a žen. Kdo může tyto masakry hájit je zrůda, ale není se čemu divit, když to dělají obhájci současných metod politiky USA která běžně zabíjí lidi ostatních států po stovkách tisíc, jenom proto, že nechtějí odvádět výpalné USA.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tou souhlasí - pět dětí zastřelili vojáci v Plzni v Koterovské ulici, protože vlezli na pekařskou dodávku s chlebem a sebrali bochníky chleba. Mají ubožátka na domě, kde se to stalo, pamětní desku. Je to o ubohosti, hnusu, chudobě jedněch a přežranosti a všemocnosti druhých. Je to o tom, že každý bohatec a nařvanec je svině, která se neštítí zabít dítě pro bochník chleba, namísto aby jim postavila jídelnu, a dala jim najíst. Kapitalizmus je režim pro bezcitný všiváky. Kdyby zbohatlické vši napříč celým světem někdo ze dne na den pobil, nikdo pro ně brečet nebude. Proč teroristé pobíjí jen chudáky a obyčejňasy? Protože si je zbohatlická verbež platí, ale "jako" proti nim bojuje.

   Vymazat
 20. Na výše zmiňovaný a komentovaný pořad jsem se s velkým sebezapřením vydržel dívat cca 15min. Nevím, jak je za tu šaškárnu honorována paní Jílková, ale i kdyby byla odměna sebevyšší, stojí jí to ale za tu ostudu, kterou si svým vystupováním a straněním té "správné" straně u většiny diváků zaslouženě vyslouží??!! Nebo je opravdu tak hloupá a nekompetentní??!!

  OdpovědětVymazat
 21. Na výše zmiňovaný a komentovaný pořad jsem se s velkým sebezapřením vydržel dívat cca 15min. Nevím, jak je za tu šaškárnu honorována paní Jílková, ale i kdyby byla odměna sebevyšší, stojí jí to ale za tu ostudu, kterou si svým vystupováním a straněním té "správné" straně u většiny diváků zaslouženě vyslouží??!! Nebo je opravdu tak hloupá a nekompetentní??!!

  OdpovědětVymazat