Reklama

.

.

čtvrtek 23. června 2016

NAGYGATE A SLACHTAGATE-TOTÁLNÍ SELHÁNÍ STÁTU

Zdeněk Jemelík
23.6.2016  blog autora

Politické tahanice kolem policie, jichž jsme v těchto dnech svědky, přesahují hranice prostého politického boje o nadvládu nad policií. Jistě jím jsou a občan si musí klást otázku, která ze sváříjících se stran má větší strach z ovlivnění blížících se voleb policejním odhalením jejich nepravostí. Zneužití policie, státního zastupitelství a médií k boji o politickou nadvládu je ovšem v rozporu s oficiálně deklarovanou demokratickou povahou státu.


“Šlachtagate” navazuje svým způsobem s odstupem tří let na “Nagygate”. Připusťme jako pracovní hypotézu, že vliv Jany Nagyové na státní záležitosti, uplatňovaný prostřednictvím vlády nad Petrem Nečasem, byl natolik silný, že setrvání tokajícího předsedy vlády v úřadě bylo nadále neúnosné. Jistě ale bylo možné nepříjemnou situaci vyřešit politickými prostředky, např. diskrétním vnitrostranickým vyjednáváním, vedoucím k odchodu mileneckého páru z Úřadu vlády do ústraní. Sama skutečnost, že vývoj nešel touto cestou, je příznakem selhání demokratického právního státu, který v kritickou chvíli nenašel vhodné prostředky pro řešení poměrně malého problému civilizovaným způsobem.

Někdo v této situaci využil slabosti státu a podlehl pokušení vyřešit vnitřní problém nejsilnější koaliční strany nahrazením demokratických mechanismů silovými prostředky. Zatím nevíme, kdo je ten, kdo se rozhodl pustit stát po této cestě do pekel, pryč od demokracie směrem k diktatuře jihoamerického typu. Víme ale určitě, že Šlachtovi zbrojnoši nedorazili na Úřad vlády, do budovy Vojenského zpravodajství a leckam jinam jen proto, že jejich náčelníka osvítilo božské vnuknutí: bez vědomí a souhlasu dozorujících státních zástupců by se nic nedělo. Jejich zásah zaštítili státní zástupci z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, kteří podle prvoplánového výkladu trestního řádu neměli v Praze co pohledávat. Ivo Ištvan by si nemohl dovolit pražské cirkusové vystoupení bez pokynu nebo aspoň souhlasu brněnské sfingy, nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ale ani on jistě nevydumal své rozhodnutí z kávové ssedliny, i jeho někdo mocný– a opět nevíme, kdo – poslal na špatnou cestu.

Výsledky zneužití orgánů činných v trestním řízení měly povahu puče, naštěstí nekrvavého. Padla vláda, rozešla se sněmovna, vládla nám pak vláda prezidentových oblíbenců bez důvěry parlamentu. Došlo sice k dočasnému, leč významnému vzedmutí role prezidenta republiky nad obvyklou hladinu. Opomíjena je zvláštní role Karoliny Peak, která nejdříve pomohla “véčkařům” k rozkvětu, pak rozvrátila zevnitř stranu, poškozenou zákeřným útokem Kristýny Kočí a Jaroslava Škárky na Víta Bártu, aby posléze odchodem ze sněmovního sálu před hlasováním zmařila naději na ustavení legitimní vlády Miroslavy Němcové.

Zdálo se, že Miloš Zeman se těšil z dočasného posílení své osobní moci, ale nedávno se vyjádřil, že se cítí oklamaný Ivo Ištvanem a Robertem Šlachtou.

Vykonavatelé puče, zahájeného 13. června 2013, se snaží zastřít jeho pravou povahu zneužití orgánů činných v trestním řízení k vyřešení bagatelního vnitropolitického problému navazující řadou trestních stíhání, jejichž výsledek je po třech letech žalostný: nedaří se zakrýt skutečnost, že velikost nasazených prostředků a teatrálnost provedení zásahu byly neúměrné proviněním, jež mají teprve být odsouzena.

Nicméně moc má neodolatelnou chuť a džin společných akcí olomouckých žalobců a ÚOOZ, jednou vypuštěný z lahve, se nechce nechat znova zavřít. Po různých drobnějších aférách vyrazil do boje za ovládnutí policie. Záminkou je dílčí reorganizace celorepublikových útvarů kriminální policie, nikterak nenarušující Andrejem Babišem citovanou základní organizační strukturu policie. Netuším, proč se policejní prezident Tomáš Tuhý rozhodl právě teď sloučit ÚOOZ a ÚOKFK do Národní centrály boje proti organizovanému zločinu. Možná k tomu přispěla rozpínavost ÚOOZ, který se stale častěji pouští do kauz, jež svou povahou spadají do působnosti ÚOKFK, a dokonce opakovaně vstoupil do hájemství Generální inspekce bezpečnostních sborů, vymezeného zákonem.

Podstatné je, že džin vyhověl svému utajenému hybateli a vyhlásil válku policejnímu prezidentovi Tomáši Tuhému a jeho náměstkovi pro trestní řízení Zdeňkovi Laubemu. Nejdříve hysterický Robert Šlachta oznámil odchod od policie se zdůvodněním, že s reorganizací nesouhlasí a ztratil důvěru k policejnímu prezidentovi a jeho náměstkovi. Vyzval příslušníky svého útvaru k následování, a několik z nich mu skutečně vyhovělo. Podporuje ho skupina sedmnácti plukovníků, kteří se obrátili na ministra vnitra dopisem, a dalších několik desítek signatářů jakési petice. Šlachta nadále vystupuje v médiích, protestuje proti reorganizaci a napadá policejního prezidenta, jeho náměstka a ministra vnitra. Vedle nich vyslovuje nedůvěru Generální inspekci bezpečnostních sborů. Zřejmě vystoupí na zasedání Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny s informací o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. Za ním na scénu vstupují olomoučtí žalobci, kteří veřejně oznamují zahájení úkonů trestního řízení proti dvěma důstojníkům Policejního prezidia a skutečně je přicházejí vyslechnout. Veřejnost z jejich náznaků snadno identifikuje podezřelé: policejního prezidenta a jeho náměstka. Zkušenost z “odstřelení” policejního prezidenta Petra Lessyho varuje: oba jsou nyní vystaveni nebezpečí sdělení obvinění, po němž by byli v nejlepším případě postaveni mimo službu. Do hry vstupuje s kritikou postupu policejního prezidenta a ministra vnitra nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který jedná v souladu se snahami politizujících státních zástupců o dosažení postavení čtvrtého sloupu státní moci, v oboru své působnosti nadřazeného všem ostatním složkám moci výkonné. Posléze přichází vedoucí ostravské expozitury ÚOOZ Jiří Komárek se závažným obviněním policejního prezidenta z “brutálních” úniků informací z živých trestních kauz a s nařčením Generální inspekce bezpečnostních sborů z pokusu o proniknutí do spisu kauzy Vidkun. Pravděpodobnost sdělení obvinění policejnímu prezidentovi se zvýšila.

Výše zmínění jednající policejní důstojníci bezostyšně ignorují zásady služební kázně, stanovené zákonem o policii, a porušují trestní řád, nabízejíce informace o údajné trestné činnosti svých nadřízených a o nedůvěryhodnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů politickým orgánum a médiím, ač by se měli obrátit k příslušným orgánům trestního řízení a měli by se zdržet medializace.

Kdyby se Robert Šlachta dostal do rukou policejního orgánu, posedlého stejnou touhou po usvědčování pachatelů za každou cenu, jaká určuje jeho jednání, patrně by byl rychle obviněn z různých možných trestných činů a nejspíš by putoval do vazby. Jeho “kat” by ho možná obvinil ze vzpoury. Podobně si o pozornost Generální inspekce bezpečnostních sborů a o trestní stíhání říká Jiří Komárek. Až na trestní oznámení policejního prezidenta na Jiřího Komárka pro podezření na trestný čin pomluvy se ale nic neděje. Hřešící policisté a státní zástupci neputují do vazby, ale budou vysvětlovat své názory Výboru pro bezpečnost. Politici nejsou způsobilí nepřipustit obcházení a nedodržování práva, ač by se jej měli držet do posledního dechu.

Stát selhává v ochraně demokracie a právního řádu. Není schopen nebo nechce se bránit, když jej začnou rozvracet lidé, kteří mají v pracovní náplni ochranu jeho vnitřní bezpečnosti.

Na druhé straně potvrzení pravdivosti podezření, která proti policejnímu prezidentovi, jeho náměstkovi a Generální inspekci bezpečnostních sborů vznáší Robert Šlachta a jeho spolubojovníci, by rovněž nepochybně byla důkazem o selhání státu.

Pohled řadového občana na selhávající stát je deprimující: buď stát nemá sílu, aby se vypořádal s kverulujícími policisty a s nimi spolčenými státními zástupci, nebo nemá jinou možnost, než se v ochraně vnitřní bezpečnosti opírat o lidi, kteří patří za mříže. Co je z pohledu řadového občana větší zlo? Vybrat si zřejmě může, ale každá jeho volba bude špatná, neboť stát je v rozkladu.


42 komentářů :

 1. Hned na počátku jsem komentoval spor, jako "válku politických gangů" o vliv na vnitru. Na svém názoru nemusím nic měnit. Pan Zeman(Miloš),mi dává určitou záruku(malou), že "změny" nebudou k horšímu. Skutečná změna bude ale jen a jen na nás. Vyházet je všechny, již notně "nacucané" parazity! Zatím se nám vysmívají ale znají nás?, smějící se bestie!?!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Představme si situaci v jiném ozbrojeném sboru. Plukovník odmítne rozkaz náčelníka generálního štábu armády, že se jeho pluk sloučí s jiným plukem. Požaduje, aby to bylo zrušeno a k náčelníkovi GŠ již nemá důvěru. Rozhodne se jít do civilu, ale předtím ještě zorganizuje odpor dalších plukovníků a začne něco vytahovat na náčelníka GŠ.Kdyby to bylo za války, budou plukovníci zastřeleni za vzpouru. V míru by byli zatčeni a čekali na soud. A policie je také jen ozbrojený sbor.

   Vymazat
 2. Je to jednoduché, zjistěte si jaký názor má bratr Kalousek a opak je pravdou. Kabelkagate vznikla , protože pan Nečas chtěl nechat Rusy dostavět Temelín, je to tak jednoduché:)

  OdpovědětVymazat
 3. Co musí zarazit nestranného pozorovatele, je to, že z "kompetentních"(?) osob NENÍ NIKDO OCHOTEN vyslechnout informace "z první ruky". Ať se jedná o Nejvyššího státního zástupce Zemana, Ištvána nebo Šlachtu! Všichni se odvolávají na kompetence (jiných). Přitom v této "kauze" právě ti "kompetentní" porušili vše, co porušit šlo!!!

  Ještě připomenu slova ministra Chovance:
  POKUD ANALÝZA PROKÁŽE, ŽE REORGANIZACE ZASÁHNE DO ŽIVÝCH KAUZ, ZÁKON NEPODEPÍŠU!!!!!

  Jak vidno, ministr Chovanec veřejně lhal a nikomu to nevadí!

  Předložil snad ministr nějakou analýzu, kterou se tak "oháněl"?

  OdpovědětVymazat
 4. Z tohoto blábolení - a nic jiného než blábolit o takovém prasečím guláši nelze - vysvítá jediná pravda.: Stát selhává čím dále více.
  Zatím nevíme, kdo je ten, kdo se rozhodl pustit stát po této cestě do pekel, pryč od demokracie směrem k diktatuře jihoamerického typu. Počátek byl v urychleném, hladkém předání moci za přispění StB a pak už šlo všechno jako po drátku. Ani nebylo nutné humanitárně bombardovat. Dnes už nic nemůže překvapit a ničemu se netřeba jakkoli divit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:18- musím oponovat. Kdo "pustil tento stát po cestě do pekel" již víme, jen se ještě neumíme(nechceme) bránit. S "čipem v zadnici" bude již pozdě! Co využít "jejich" taktiku, spojit Slovanskou(Arijskou), tedy i Germánskou schopnost "sebezáchovy" a pro tentokrát se spojit proti společnému nebezpečí, místo "potýkání" a zapojit i Rusy? Já jsem připraven.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. 19:55- ratlík si dovolil vyjít za plot? Pozor, mám okovanou botu!

   Vymazat
  4. Povolný,
   držte se raději svého chodítka ať si sám nenamlátíte hubu. Čím jste starší a senilnější, tím jste agresivnější.

   Vymazat
  5. Ne každý má maturitu a ne každý dokáže myslet.

   Vymazat
  6. 20:17- Vy si "chodítko" kupte, budete je potřebovat a nočník! PS. mluvím s Vámi na správné(Vaší) úrovni diskuze?

   Vymazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  8. 20:59-máte pravdu, "diskuze" s Trollem je stejná jako s pitomcem. Troll získává časem závislost jakou mají vězni na "věznitelích" nebo v sexu ponížení na "doménách". Lépe Vám to vysvětlí pan Ivan David, pokud nemáte vlastního psychiatra.

   Vymazat
  9. PS.už nedolézejte, opravdu Vás nemiluji!

   Vymazat
  10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  11. 22:07- Jsem rád, že znáte přesný odborný termín, já neznale těchto praktik naivně se domníval, že "doména" je také od slova dominovat a zapomněl na rod. Nicméně, kdo mne "láskou" napadá v re-komentech jste Vy. Opravdu se nechte léčit na závislosti na mně, prostě Johne, běž domů, zde tě nemilujeme, čeká tě Sára.

   Vymazat
  12. Ano, doména je zcela správně !
   Doména a Nick...

   Vymazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 6. Uvnitř Policie se nemůžete rvát o majetky, tak se rvete alespoň o vliv. Prostředí se mění, vzorce zůstávají.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když se cizinec naučí češtinu, osvojí si nebývale silnou zbraň. Nerozumět českým větám může být i štěstí.

   Vymazat
 7. Vazeny pane plukovniku Slachto !
  Vsechno co vite na generala Tuheho, generala Laubeho a ministra Chovance o brutalnim uniku tajnych informaci nam pozalujte !
  (At se mame cemu zasmat.)

  Bude-li to mit takovou hodnotu, jako akce ohledne kabelky pani Nagyova, tak nam nezalujte NIC ! Bylo by to nudne !

  Pani Nagyova je andel proti nasi Hillary. Trump rekl, ze nase Hillary je nejvetsi korupcnik v dejinach a ze brala uplatky od vsech Sultanu, diktatoru, presidentu a kralu na svete.
  Brala od vsech a ted ji vsichni vlastni, protoze je vsem zavazana, dluzna a poplatna.

  Lide presidenta Putina se vloupali do jeji korespondence a rusky president Putin slzel SMICHEM, ale odmilt zdelit co zjistil pro casy pristi a potrebne..

  T.j. srandy kopec s policajty vsude na svete.
  nick honolulu


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. honolulu, to víte, velká země=velká korupce i problémy, které doléhají i na nás, malé země. My se nedáme a vy doufám také ne.

   Vymazat
  2. Jak nahoře, tak i dole...

   Vymazat
  3. Tak nějak to vidím i já!
   Volič-Vilč

   Vymazat
 8. Vazeny pane plukovniku,
  protoze jsem Vam vzdy fandil pro Vasi inklinaci k mode mexickych bezdomovcu ze Sierri,
  tak jsem pro Vas nasel na youtube starou mexickou pisen na rozlouceno s pani Bradacovou - az budete jednou tajne utikat do Sierri. (Tam je to pekny !)

  Pisen se jmenuje VAYA CON DIOS (Nana Mouskouri) a ma moc pekna slova, jak ve spanelstine tak v anglictine.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 9. Po přečtení tohoto článku, je dobře napsaný, jsem si uvědomil, že po svržení Petra Nečase policejním pučem 13.6. 2013 měla patrně do funkce premiéra nastoupit Miroslava Němcová, což se nezdařilo.
  Tehdy i teď je poučné vidět jak lidem imponuje síla a moc.
  Jan Makovička

  OdpovědětVymazat
 10. Nemám televizi takže vůbec netuším vocogo, zvnějšku to však vypadá, že je to podobně zajímavé téma jako ve své době přistání na Měsíci.

  OdpovědětVymazat
 11. Jestli to všechno není jen nějaká mediální šlichta.

  OdpovědětVymazat
 12. Pod vlivem své výchovy předcházejících let sametovému puči se ptám: "kde skončila profesionální čest a hrdost?".
  Odpovídám: v listopadu 1989, zcela vespod pod lavinou restitucí a kuponové privatizace zavalena penězi a korupcí u všech řemesel a povolání.
  Je mi těžko když si sám položím otázku na které řemeslo, profesi, povolání můžeme být hrdi - nevím, opravdu nevím...!
  Volič-Vilč

  OdpovědětVymazat
 13. Průšvih s OKD a další se nesmí za žádnou cenu vyšetřovat, Vaše mafie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Trapná poznámka, získat většinu v dozorčí radě OKD Bakalovi umožnila ČSSD a debilové, co ČSSD volili. Čtu že exekutor Vrána měl vyvézt miliony od dlužníků :)))) , nechápete, že si z vás dělají srandu?

   Vymazat
 14. VIDELI jste to video ? ?
  Panove t.j. pruser jako Brno ! Pan plukovnik Slachta NESMEL promluvit !
  Oni ho umlceli jeste drive, nez promluvil ! Me je okamzite jasne proc !

  Po dukladnem ohodnoceni skupiny, ktera je na videu, jsem hned poznal dva UFOuny, kteri infiltrovali tuto komisi a nemam pochybnosti o tom, ze slouzi cizim
  mocenskym / neceskym zajmum.

  Kdyz, ale nesmel pan plukovnik Slachta promluvit, tak general Tuhy nema moznost ho obvinit, z na cti utrhani ohledne vyslepiceni tajnych informaci !

  Tudiz plukovnik Slachta ted NEmusi utikat do Jizni
  Ameriky, coz bude mit negativni vliv na jeho intelektualni rust.

  Dalsi nestesti je v tom , ze se nikdo u nas nebude mit moznost cemukoliv zasmat.

  Pssst ! Pane plukovniku navrhuji prevzeti moci a vypovezeni ambasadoru ze zeme. (Jeden tam totiz nakukoval.)
  Dale navrhuji zatknout pani Cernochovou za pokus o zamlzovani situace a odklon od zadaneho thematu.
  Nekomu slouzi !
  Kdyz uz z te jizni Ameriky nic nebude, tak aspon pisen pro pana plukovnika na uklidneni od Semino Rossi LOS PARAGUAYROS na youtube.
  KEEN OBSERVER nick honolulu


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdyby to bylo tak jednoduché, jak usuzujete "honolulu"! Vaše odvaha"soudit" ze vzdálených USA, když tomu nerozumíme ani my místní, je odvážná ale respektuji ji jen s nadhledem, mně vlastním.

   Vymazat
 15. Pane Povolny, (1:02),
  z dalky a nadhledu je vse lepe videt. Je to obycejny boj o moc a vliv, mezi dvema skupinami. (Bezna vec i zde u americkych firem, kde je tech skupin nekdy i nekolik.)

  Ktera je moralnejsi ? ZADNA ! Necasova vlada padla na mocenskou objednavku a Slachta byl k tomu zneuzit, coz bude mit v jeho spisu nejakou
  dobu, ale ne dlouho. Bude to smazano.

  Pro neho to bude cenna zkusenost..Verim, ze od policie kvuli tomu neodejde ! Byla by ho skoda. Hlavni karieru ma teprve pred sebou. (Vysvetlim !)

  Vselijake prednasky (a indoktrinace) na ruznych ambasadach by mely byt polici zakazany, kdyz neznaji psychologii a negativni zvyky jinych narodu.

  Znalost ciziho jazyka nepumuze, pokud dotycny v te urcite
  zemi nezije. At je to zeme vychodni ci zapadni !

  Indoktrinace (skoleni) slouzi vyhradne jinym mocnostem a ty maji svoje zajmy, vzdy na ukor Ceska !

  Jsou take ve svem vlastnim vnitrim boji. (Napr. Donald Trump, proti State Departmentu.)

  Jejich politika se meni kazde 4 roky, tak je chybne se na ni orientovat.
  Me, tato afera pobavila a myslim si, ze jeste nekonci.

  Trump je chytry ! Cesku se v mnoha vecech ulevi po jeho zvoleni, ale on musi mit orientaci a vedomosti o situaci.

  A ted pro pany policajty a hasice dulezita vec.
  Pristi americky president Donald Trump ma silnou averzi ke kriminalite a ke kurupci. On ma v planu podporovat a zesilovat, ve sfere vlivu, jak policii, tak hasice.
  Proto plk. Slachta bude potrebny !

  (Trumpova matka byla kdysi prepadena a pro neho to bylo bolestne. Take jeho stavebni podnikatelska cinnost je neuspesna
  tam, kde je kriminalita ci korupce. Cena nemovitosti se zacne propadat. Toto je neco, ceho se boji kazdy American ktery vlastni dum, ci Condo. VELMI to skodi ekonomii.)

  Pozdraveni na Moravu pane Povolny - ignorujte nadavky. Mam jich daleko vice nez Vy . Dulezite je, ze se dobre pobavime.
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Víš, honolu, kéž by bylo více takových diskutujících! Něco nového se člověk dozví, něčemu se i může "přiučit", a taky se u těch tvých příspěvků i zasměje. Hned mí člověk lepší náladu. Tvoje příspěvky mají někdy vyšší vypovídací hodnotu než sáhodlouhé "analýzy".Fandím ti.
   kmet z Ostravy

   Vymazat
 16. Docházím k závěru, že už není potřeba pídit se po podrobnostech. Už jen vývoj této kauzy pro mně znamená, že se ČR dostala na první místo ve světě v oblasti korupce a zločinu ve státní správě.

  Jediné formální řešení - zas to nějak ututlat a pokračovat v podrazech vzájemně i vůči občanům.

  Jediné skutečné řešení - konečně volbami vyřadit z parlamentu jak strany současné koalice, tak všechny ostatní tzv. zavedené. A hledat a trpělivě zkoušet strany jiné. To znamená řešit to společně rizikem islamizace.

  Bez masivní výměny politiků žádná šance na zlepšení, ani na záchranu. Děda.

  OdpovědětVymazat
 17. Panove na pozici vlivu v Cesku ! Ceska vlado !
  Vy representanti lidu !

  Zde jsou dulezita slova tykajici se budoucnosti sveta a vasi budoucnosti !

  (A odsouzeni takove korupce, ze plk. Slachta ani general Tuhy nema predstavu - ani ve sve fantazii.)

  DONALD TRUMPS FULL ANTI-HILLARY CLINTON SPEECH IN NYC (6/22/16) na youtube !

  Poslouchejte kazdou vetu pozorne ! Tyka se kazdeho z vas.

  Svet se zmeni k lepsimu ! Bude vam vsem lepe, pristi rok,
  vyhra-li Trump ! ! ! !
  At zije Donald Trump !

  President Putin ma v rukou 35 tisic tajnych e-mail ze State departmentu ! FBI Hillary zatkne a postavi pred soud ve stejny den, kdy Neocons ji prestane ochranovat.
  nick honolulu

  At zije Donald Trump ! Statnik nevyssi kvality !

  OdpovědětVymazat
 18. Vsimnete si jeho slov o POLICII ! Tyka se i vas pani dustojnici v Cesku. (Bude vas velmi potreba ! Kazdeho z vas ! Vcetne hasicu, protoze jsou zahrnuty do bezpecnosti zeme !) Plk. Slachto, zaradte se k utvaru ! !

  Toto je revoluce, ktera snadno preklene Atlantic.

  V pripade, ze vyhra Hillary budete mit OBROVSKOU BIDU a je zde silna pravdepodobnost konfrontace s Ruskem. (T.zn. valka.)
  nick honolulu

  P.S. (Prosim panove, aby o tomto dulezitem proslovu Donalda Trumpa k novinarum ze dne 22.6. byl informovan pan president Zeman ! Tak silne a jasne jeste nemluvil !)

  OdpovědětVymazat
 19. Předpokládejme, že Šlachta, Zeman, Bradáčová byli čestné neúplatné osoby, které stíhali zloděje, v rámci hesla padni komu padni. Dobře, dostali do basy Ratha za to, že si nesl na volby 8 mil. Kč. Ovšem, jak to, že nesedí Vondra? 380 mil Kč na jeho kontě. Jak to, že nesedí ta bába od Kalouska přes radar a vojenské zakázky? Jak to že nesedí Wolf, Barták a další? O Vondrovi je známo, že je agentem CIA. Ano, byla to selektivní spravedlnost, pro někoho ano, a pro někoho ne, přesně tak, o spravedlnosti zde rozhoduje americká ambasáda v Praze. Tudíž, ještě větší humus, než kdyby neseděl vůbec nikdo. Šlachto, fuj, měl bys sedět jako mafián řízený americkou ambasádou v Praze. Tato parta "spravedlivých" se podepsala taktéž na rozsudku -půl roku podmíněně pro Slávka Popelku za to, že protestoval před úřadem vlády proti Nečasově vládě.

  OdpovědětVymazat
 20. Ukliď trumpeto trumpetu,
  UFOuny nech napokoji a jdi si už schrupnout...
  ..a ať se ti něco hezkého zdá. Třeba jak řídíš hasičskou STŘÍKAČKU.

  P.S. Zemana budu informovat !
  Neocon

  OdpovědětVymazat
 21. Pane Wachmajster (6:44), voni jsou makuvka otevrena !
  Ja se zde hlasil k hasicum v ramci NATIONAL GUARD a oni me NEVZALI ! Takze ted uz nemam vubec nic na strikani.
  K policajtum jit nemohu, jsem OVERQUALIFIED zjevem a inteligenci. Jakou mate hodnost ?
  honolulu

  OdpovědětVymazat