Reklama

.

.

pondělí 20. června 2016

Pane ministře Hermane, kajte se za nepravdy o presidentu Benešovi a o odsunu. Nejlépe vzato, podejte demisi!

Jiří Jaroš - Nickelli
20.6.2016   České národní listy

Jak jsme se dozvěděli z Parlamentních listů, pan ministr Herman opět zaútočil na presidenta Beneše, na dekrety a na odsun Němců z ČSR. A to takovým strašným způsobem, že my jako odbojáři jej musíme zásadně nejen odmítnout,ale důrazně odsoudit.
Pan ministr prohlašuje: Odsun byl etnická čistka. Pro Beneše neexistuje pardon (PL, Aréna, 18.6.2016, 12.29). K tomu musíme říci důrazně Fuj, nepravda!

Pan ministr tvrdí zásadní nepravdy jak ve vztahu k osobě presidenta Budovatele dr. Beneše, jenž se ze zákona zasloužil o stát, ale tvrdí tyto nepravdy i o odsunu československých Němců (alias tzv. sudetských Němců). Rozeberme podrobněji fakta dějin, vedoucí k odsunu Němců z okupovaných zemí Evropy.


Za první,


otcem transferu německého obyvatelstva od nás, ani otcem této teze všeobecně za II.světové války nebyl president dr.Edvard Beneš. Prvotním otcem myšlenky odsunu byl zkrachovalý britský politik sir Neville Chamberlain, nechvalně známý jako hanebný aktér tzv. Mnichovské dohody čtyř velmocí (Británie, Francie, Itálie a Německa) o uloupení československého pohraničí a jeho přeměně ve vymyšlenou tzv. sudetskou župu Velkoněmecka alias III.reichu. Neville Chamberlain měl natolik britské cti v těle, že před smrtí oznámil tuto ideu svým spolupracovníkům, jako odvetu za údajnou zradu Hitlera v případě Polska. Chamberlain jako bláhový usmiřovač věřil idiotsky ve sliby führera, že po Československu nebude vznášet další územní nároky. Opak byl pravdou a jediný politik, který toto věděl a veřejně hlásal, byl sir Winston S. Churchill. Již za Mnichova pravil: "Anglie volila mezi hanbou a válkou. Zvolila hanbu a bude mít válku." Takzvaný "stoletý mír pro Evropu", který vítězoslavně přivážel Chamberlain z Mnichova, nevydržel ani pár měsíců.

A byla to právě sudetská státní zrada, kterou pan ministr Herman nevidí a nechce znát. Ano, byla to státní velezrada nejméně dvou a půl milionu tzv. sudetoněmců, kteří počali prvně vyhánět Čechy, vraždili je jako členové freikorpsů a ordnerů - a za toto vše milion stodvaašedestát tisíc šestsetsedmnáct sudeťáků dostalo od führera záslužnou medaili.

Toto byla prvotní příčina jejich odsunu, vlastizrada a velezrada ČSR, nikoli jejich němectví. Kdo říká opak, hanebně lže. Ano, pane ministře!

Již jen toto by mělo stačit, aby pan ministr nežvanil bláboly o etnických čistkách po válce. Sudeti masově volili zločineckou Henleinpartei (90 procent jich volilo hitlerismus,a jen několik desítek tisíc ze tří milionů Němců zůstalo stranou a nevolilo henleinovce). Nevzpomíná si pan ministr, co řvali tito vrahové a zločinci Čechů před Červeným Hrádkem německého knížete lordu Runcimanovi? "Lieber Lord, brefrei uns von der Tschechoslovakei!" Řvalo jich tam asi šest tisíc...

Odsun během války dopracovali Britové, zejména ministr Eden a Winston S.Churchill. Zatímco dr.Beneš naprosto neúspěšně jednal s Wenzlem Jakschem, Kirpalovou a Lenkem i dalšími exilovými Němci, kteří ovšem stáli mimo exilovou vládu a mimo odboj Čechů. Neúspěch jednání zavinil Wenzel Jaksch svým urputným setrváváním na mnichovské dohodě, na požadavcích autonomie sudetských Němců a na dělení ČSR podle etnického klíče. Toto vše chtěl Jaksch, pane ministře Hermane, a toto československý odboj zásadně nepřijal a nepřijala to ani Benešova londýnská vláda. Válečný Jaksch nebyl vůči ČSR ani konciliantní ani vstřícný a doplatil na to. Pan ministr by měl alespoň čísti sborníky Odsun Němců z Československa, Komu patří omluva, a Cesta k dekretům a k odsunu Němců. Pak by nemohl vykládat nepravdy a nesmysly rovnající se lžím.

Ještě bychom připomenuli výrok sira Churchilla po válce: "Hned po válce poteče mnoho krve. U vás i jinde bude mnoho Němců vybito - to jinak nejde a já s tím souhlasím. Po pár měsících my prohlásíme "tak dost" a začneme mírovou práci. Transfer bude nutný, dá se jim krátká lhůta, ať si vezmou to nejnutnější a jdou". (Zapsal J.Masaryk, 3.4.1943). Toto neřekl president Beneš, toto řekl Churchill. A my se tážeme:

Obviní pan ministr také sira Churchilla jako válečného zločince bez pardonu?? Je pan ministr takový zbabělec, že se neodváží napadat charismatického velikána Británie, nýbrž jen a jen ukopaného a neustále hanobeného presidenta Beneše? Nevyvolává toto jednání dojem šakalské taktiky?


Za druhé,


Poválečný odsun navrhly a odsouhlasily velmoci, nikoli president Beneš.

Postupimská dohoda, založená na Prohlášení o porážce Německa a o převzetí svrchované moci vůči Německu vládami SSSR, Spojeného království a USA a prozatímní vládou Francouzské republiky, vyhlášená dne 2.srpna 1945 v článku XIII. nazvaném "Spořádaný odsun německého obyvatelstva" stanovila toto: "Německé nebo jeho složky , které zůstávají v Polsku, Československu a Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa" Dále Postupinská dohoda dokonce tolerovala i již probíhající tzv. divoké odsuny, a to jako důsledek viny německého lidu, a to podle článku II Politických zásad dohody. Jaká byla vina sudetských Němců podle Postupimské dohody u nás?

Podle Postupimské dohody "německý lid se nemůže vyhnout odpovědnosti za to,co si sám na sebe uvalil". (D. Plichta 1996,s.19.)

Německý lid včetně tzv.sudetských Němců v okupované ČSR spáchal toto:

a) 91 procent českých Němců hlasovalo pro henleinovskou zločinnou politiku

b) zdrcující většina českých Němců zvolilo svobodně opci pro agresora ČSR III.reich

c)všichni příslušníci českých Němců v protektorátu přijímali automaticky všechny výsady říšského občanství, zvláštní příděly potravin, šatstva, otopu a dokonce i bankovních úvěrů!, všichni podléhali jen říšské jurisdikci, nikoli protektorátní a všichni vědomě parasitovali na nucených pracech českých obyvatel v říši. (Plichta,l.c.)


Za třetí


čeští Němci se v protektorátě dopouštěli nebo podíleli na válečných zločinech a na zločinech proti lidskosti během celé okupace a již před ní, tj. od ohrožení státu roku 1938 až do 9.května 1945, a dokonce v činnosti tzv. werwolfů i dlouho po tomto datu, čili Němci řádili v osvobozené ČRR ještě několik měsíců po osvobození. ( Viz Gruntová,Vašek, Málo známe zločiny, nebo Horčica,Ve znamení Werwolfa, Jaroš Nickelli, Heslář nacistů Blanenska, Žampach,s e smrtí v týlu, Padevět, Krvavé finále atd. atd.) Vrcholy těchto zločinů představovaly Frankovy akce proti českým obcím (Lidice, Ležáky, Ploština, Prlov, Javoříčko, Horní Životice, Leskovice, Lejčkov atd. Ačkoli Frank byl potrestán a Henlein unikl soudu sebevraždou, ostatní sudetští a němečtí zločinci často unikli a nebyli dopadeni (Zoglmann, Kuka,Tugemann,atd.)


Za čtvrté,

žalobu na sudetské Němce řešil i Norimberský soud, kde československým specialistou žaloby na sovětské straně byl generál justiční služby JUDr. Bohuslav Ečer, jenž vypracoval podklady pro žalobu rovněž skupiny sudetských Němců podle amerických zásad kolektivní zodpovědnosti zločinecké bandy, kdy každý člen bandy zodpovídá za zločiny celé bandy- I americká žaloba se přiklonila ke kolektivní zodpovědnosti sudetských Němců a jejich Henleinpartei za zničení a rozvrácení ČSR (viz Ečer, Norimberský soud, Jak jsem je stíhal, Kocourek, Svět žaluje v Norimberku atd.)


Za páté,

dekrety presidenta republiky a Národního shromáždění, vydávané od roku 1940 jako následek válečného stavu s Německem, a upravující vztahy a odsun německého obyvatelstva po válce, neobsahují v žádném případě rysy etnické čistky na základě národnosti nebo jazyka.

Naopak ústavní dekret č.33/1945 Sb. stanoví podmínky zachování čs.občanství pro ty Němce a Maďary, kteří splňují tyto podmínky

a) účastnili se boje proti nacistické a fašistické moci

b)trpěli pod nacistickým a fašistickým terorem

c)nikdy nebyli členy nacistických organizací a složek

d)přihlásili se k občanství reichu pod nátlakem

Když Němec či Maďar prokazatelně splnil tyto podmínky, mohl nabýt čs.občanství a nebyl vystaven odsunu. Žádná kolektivní vina,jak nepravdivě tvrdí pan ministr Herman, se podle dekretů nekonala a ani konat nemohla.

Na tomto základě bylo z odsunu vyňato československým státem za presidenta Beneše 196 tisíc osob! Z toho bylo 26 tisíc antifašistů, 22 tisíc odborníků, 12 tisíc horníků.

Kde je tedy vina presidenta Beneše, pane ministře??, Kde je kolektivní odsuzování?

Němce,Maďary a Čechy zrádce, kolaboranty, gardisty a osoby se Svatováclavskou orlicí bez ohledu na národnost prověřovaly trojí komise - bezpečnostní, trestně nalézací a očistné. Podle platného právního řádu republiky. Kde máte etnický klíč ve stínu Moskvy, jak říkáte,pane ministře??

Na tomto základě nepopíratelných fakt o poválečném vývoji naší republiky naprosto odmítáme nepravdy pana ministra Hermana o etnické čistce a o neexistenci pardonu pro našeho presidenta Budovatele dr.Beneše.

Pane ministře , za odbojáře organizace ČSBS Boskovicka a Blanenska Vám říkáme - uznejte své bludy, roztrhněte žíněné roucho, posypte hlavu popelem a vydejte se pěšky a bos kát se ke hrobu presidenta Budovatele do Sezimova Ústí. A potom podejte demisi.

Dr. Jiří Jaroš Nickelli, předseda OV ČSBS Boskovice69 komentářů :

 1. jako první píší zde obvykle trolové, takže u tohoto článku výjimka. Děkuji za Vaše slova, pane Nickelli,mne také pobouřil článek p.Hermana na PL.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. žila jsem v tzv.pohraničí,moji předkové osídlovali místo,kde žili Němci,co já vím,tak tam zůstalo žít plno německých rodin,moje kamarádky byly také z německých rodin,plno spolužáků,to znamená,ten kdo neškodil Čechům a ničím se neprovinil,a chtěl zůstat,tak je nikdo nevyhnal a některé rodiny se o své vůli odstěhovali do Německa v 60.letech

   Vymazat
 2. vždy jsem hájil, že min. Herman není debil či trotl.... ale to co předvedl A ŘEKL před sudeťáky v letos květnu, tak potvrdil, že debil je...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale nebezpečný, který patří na smetiště dějin.

   Vymazat
 3. pokání můžete činit doma! Ve svaté zemi. V Čechách se za vlastizradu věší

  OdpovědětVymazat
 4. Havloidní, na esesáckých kolenou činaná banda.

  OdpovědětVymazat
 5. Problémem je, až zestárnou, případně umřou pamětníci, vše bude ve prospěch čtvrté říše změněno. V prohlášeních, v dějepise, v hlavách nově narozených, studovaných v školách EU. Je to zákonité, neodvratné, má smysl proti tomu bojovat, měnit tento vývoj? Poptávkou je zapomenout, přijmout lži. Mladým je to jedno, staří za překrucování dostávají zaplaceno.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní21. června 2016 0:20
   Ten tlak o kterém píšete, že nastane,tu je už nyní. Pokud přejdeme mlčením menší lži, začnout vznikat stále větší, což má za účel jedinou věc. Zdůvodnit si u mezinárodní veřejnosti nárok na tuto zem. My máme povinnost tomu čelit, neboť se jedná o naši existenci, tváří v tvář, sílícímu Německu. Také musíme hledat spojence, minimálně se držet V4. P.K.

   Vymazat
  2. Naprostý souhlas. VK

   Vymazat
  3. Přesně. Čeká se, až vymřou pamětníci, mladí mají jiné starosti, a pak vám vrtají třetí díru do nosu. Mě osobně mrzí, že jsem nestihl vyzpovídat svého dědu legionáře. Byl jsem mrňous. Jen vzpomínám, jak při nějaké rodinné sešlosti zareagoval na již nevím jakou poznámku. Oči se mu rozsvítily, postavil se a vyjel: Bolševici, bělogvardějci, komunisti. Všechno to byla stejná pakáž!!!
   Jojo, kéž by se s ním dalo jít na pivo.
   Také vás zajímá, kdo jsou tajemní oni. Co čekají, převracejí, potlačují, mění, pokrucují atd. atd..

   Vymazat
 6. Vždycky, když někdo vykope starou mrtvolu tak se musíte ptát co za tím je. A pak zjistíte, že je nejlepší nechat to spát.

  OdpovědětVymazat
 7. doktor Herman je správný lidovec a proto je volte.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pred odsunem radne nakopat do prdele, ale poradne toho slizskyho nerada...ztrollovanyho teflona a doktora nacistickyho bahna...Neda se to slusne a nevulgarne vyjadrit.

   Vymazat
 8. Z dnešního pohledu byli sudeťáci Němečtí SEPARARISTÉ. V republice problémy neměli, nikdo je neutlačoval, přesto se většina přihlásila k fašistickému Německu.
  Na východní Ukrajině od nepaměti žijící lidé Ruské národnosti, začali být ohrožováni Ukrajinskými nacionalisty, proto to v žádném případě nemohou být proruští SEPARATISTÉ. Pouze se instinktivně brání.
  Pravdivé a spravedlivé vyjádření k současným událostem je největší obhajobou pro rozhodnutí, která byla učiněna v minulosti a tak se stanou nevyvratitelnou autoritou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Opět nepochopení německého nacionalismu, Němci se nechtěli oddělit, ale odedávna získat naše území a Slovany vyhladit, tak jako za předchozích říší franské povraždit a svaté říše římské národa německého germanizovat. Hlavní rasový a osidlovací úřad SS nebyl nic jiného než realizace germánského Osiedlung a Drang nach Osten.

   Vymazat
 9. Beneš byl neskutečná zbabělá zrádcovská krysa, odevzdal nás nacistům a pak nás daroval komunistům, na jeho rukou je krev všech těch vlastenců popravených za heydrichiády a za komunistického teroru v 50. letech. Beneš věděl, že nacisti budou zuřit a že atentát na Heydricha vyvolá vlnu teroru a že to odnesou nevinní vlastenci, ale stejně na H. poslal vrahy Kubiše a Opálku. Ten atentát totiž nic jiného než úkladná vražda nebyl, tak jako všechny atentáty. Beneš taky věděl o komunistických lágrech v SSSR a věděl, že to stejné čeká na naše lidi, ale stejně odevzdal moc do rukou Gottwaldovi. Generál Prchala ho měl zastřelit když měl možnost v r. 38. Škoda že to neudělal. Hodně dobrých českých lidí mohlo žít.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neskutečná zbabělá zrádcovská kryso, nemysli si, že nevíme odkud vítr fouká, Sudetoněmecký landsmanšafte vykrmující Havla, Nečase, Hermana a Bělobrádka.

   Vymazat
  2. Pozor na lstivou řeč gestapáckého hada 3:22 naočkovaného Henleinem. Díky hrdinům jako Kubiš a Opálka velmoci anulovaly Mnichovskou dohodu a poválečné Československo vzkvétalo. Beneš věděl co dělá a vlastizrádci, nacistické bestie, kapitalističtí vydřiduši a církevní zlodějiny mu dodnes nemohou přijít na jméno.

   Vymazat
  3. Pro 03:22. Pominu ty tvoje bludy až na poslední větu - hodně dobrých lidí mohlo žít, opravdu věčná škoda, jelikož se tu pro změnu plácají takoví imbecilové jako ty.

   Vymazat
  4. pro 3:20.
   Máš úplnou pravdu. "Beneš byl neskutečná zbabělá zrádcovská krysa". Ale nezapomeň pochválit také hrdinné bojovníky proti komunismu. "Například hrdinné odbojáře Mašíny, kteří čestně a spravedlivě bojovali s příslušníky SNB, pokladníky družstev a dalšími přisluhovači komunismu. Také za svou příkladnou činnost byli odměněni vyznamenáním."

   A teď vážně. "Beneš věděl?" Z osobní zkušenosti si myslím, že věděl prd. Jen byl unášen proudem a sem tam kormidloval. Sám jsem se aktivně v 89 zúčastnil něčeho, o čem jsem si myslel, že vím. No myslím, že vím až teď. (Po bitvě je každý generál - i ty.) Tak se podívej okolo. Pravda? Láska? Spravedlnost? Kde?

   Udělej prognózu dalšího vývoje EU jako bys byl Beneš dnes. Napiš si to a schovej. Za 40 let budeš buď hrdina nebo zbabělá krysa, která bojovala proti/bránila rozvinutí skvělé myšlenky jednotné Evropy. Bude záležet, která strana si bude tvou prognózu číst. A pravda a skutečnost? Kde ty v té době budou.

   Vymazat
  5. Jsněěěě - Beneš hrdina! A co my, stateční čecháčci ze zápecí v květnu 45 vylezlí! Vyhnáním a oloupením Němců získali volnou kapacitu 3 milionů osob, kterou jsme zaplnili slovenskými cikány, azbuckými a českými lemply. A vyjeme pokrytecky kvůli stovkám. Švejkové - do zbraně !!! A na stráž !!! Parazitičtí čecháčkové se bojí další parazitické konkurence? Podle sebe soudí jiné. Rodilých Němců se bojí a škodolibě a krátkozrace se těší na islamizaci Německa. Debilové. Kdo stojí o vás čecháčkové ??? Češi, nekrást tady !!! Zavilý Klaus chce z čecháčků nadělat stejné mrzáčky, jako je jeho syn a jeho hájkovští poskoci. Podobně buran Zeman.
   Sudety, (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či doubravovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy cizinci je jenom prospěšné.
   Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské KSČ metastázoval do postkomunistických falešných a bezduchých oposmluvních Klauzemanových prognosťáckých a estébáckých partají a partajiček (ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, VV, ANO, SPOZ, ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOSRÁCIE, Kastrovaný LEV 21 atd.), které vůči totalitou postiženým, mozku zbaveným voličům nadále uplatňují tradiční "vedoucí úlohu strany" - jen ve zdánlivě pestřejší podobě – podle estébáckého hesla: „Rozděl a panuj !“ Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z.
   Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie. Podobně jako Rusové. Jenom více kradou. Viz Václav Perokrad.
   Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil).
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Řecká azbucká lůzokracie opět oblažuje svět.
   Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek a zmetek vytvořil. Pravda vyděsí !!!
   Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejný hovno ...

   Vymazat
 10. Pan prokletý katolík Herman
  tohle všechno zná, není třeba vy mstivý Češi mu to připomínat*

  OdpovědětVymazat
 11. Moje babička (geb. Johanna Frieda Schier v Bautzen) přišla do Čech před 1.sv.válkou. Ve dvacátých letech optovala pro československé občanství a za okupace pak odmítla nabídku Oberlandratu stát se "Reichsdeutsche". Po válce dostala bez problémů od čsl.úřadu potvrzení o "národní spolehlivosti" a zůstala v ČSR. Totéž její děti narozené ještě v Dresden.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...a ty se neumíš ani podepsat :))
   také šlechtic ?

   Vymazat
 12. Prosím, nebuďte na ministra Hermana zlí. Pouze stačí nezapomenout na něj a jemu podobným. Když je tak chytrý, zajisté je si vědom, že boží mlýny melou ...

  OdpovědětVymazat
 13. Herman chtěl být ušlechtilý "Herr Man". Možná by stačil i "Heřmánek". Ale podle plodu a užitku to vypadá na pouhý "Rmen polní".

  OdpovědětVymazat
 14. http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soud-odmitl-zmenu-stanov-landsmansaftu_370903.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prokletý Hermane vyřiď krajanům že mstivý Češi
   si ubrání co jim patří, brzo budete navracet !*

   Vymazat
 15. Herman je Žid a snaží se ČR uškodit co nejvíce. To ovšem nic nemění na skutkové podstatě věci že dekret prezidenta Beneše , kterým omilostnil všechny excesy vůči Němcům v období květen 1945 - říjen 1945 nebyl v pořádku.
  V tomto období se dopustily zejména Národní gardy ( mnozí z nich za války kolaborovali s Němci) i Armáda ČR vyložených zvěrstev vůči civilnímu obyvatelstvu ( zastřelení 762 Němců u Postoloprt, poručík Pazúr - zastřelení 200 repatriovaných Němců, Brněnský pochod smrti, držení Němců v zajetí v katastrofálních podmínkách atd, celkový počet obětí z řad Němců dosáhl několika desítek tisíc - možno dohledat na České wikipedii - excesy odsunu).
  S tím se musíme dokázat vyrovnat a nejen poukazovat na ještě horší zvěrstva Němců z doby války. Oni je udělali za války, my až po válce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:17 Pochybuji, že jste v roce 1945 žil nebo byl schopen pochopit, zda dekret prezidenta ČR Beneše byl nebo nebyl "v pořádku".
   "Po bitvě je každý generálem" a nesmysly na vašich odkazech o tom jen svědčí.....

   Vymazat
  2. Anonymní21. června 2016 9:17
   „S tím se musíme dokázat vyrovnat a nejen poukazovat na ještě horší zvěrstva Němců z doby války. Oni je udělali za války, my až po válce.“
   Němci způsobili českému národu těžká bezpráví, příkoří a ponížení. Má být omluvou, že to bylo za války, když tu válku vyvolali oni???
   Nikdo (zvláště Němci ne) nemůže odsuzovat tyto ponižované lidi, žijící šest let v neustálém strachu o život, že chtěli rychlou spravedlnost. Němci si to jistě uvědomují, tak nechávají za sebe pracovat místní zrádce národa, jako je Herman. Měl by podat demisi, tak jak požadují odbojáři, neboť zneužil své funkce a vyjádřil názor, se kterým se žádný Čech nemůže ztotožňovat.
   Takto se s tím vyrovnávám já. P.K.

   Vymazat
  3. Nenechte se zmýlit, Židobijce 9:17 horuje nad tím, že vůči Němcům nebylo postupováno podle starozákonního oko za oko, zub za zub, ale byli ušetřeni, odsun se konal pod dohledem Mezispojenecké komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní provedení. Židobijce zaměňuje zločin a trest a několikanásobně nadsazuje ve stylu sudetoněmecké centrály. Co čekat od gestapáckého hada, který nam tady cituje mnichovské pivní zdroje, aniž by si ověřil od koho pocházejí.

   Institut zřídil roku 1956 Svobodný stát Bavorsko za spoluúčasti Spolkové republiky Německo. Základní finanční podporu dostává od Bavorského státního ministerstva pro vzdělání a kulturu, vedu a umění. Jednotlivé projekty jsou pak financovány z různých grantů.

   Vymazat
  4. Nenechte se zmýlit, Židobijce 9:17 horuje nad tím, že vůči Němcům nebylo postupováno podle starozákonního oko za oko, zub za zub, ale byli ušetřeni, odsun se konal pod dohledem Mezispojenecké komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní provedení. Židobijce zaměňuje zločin a trest a několikanásobně nadsazuje ve stylu sudetoněmecké centrály. Co čekat od gestapáckého hada, který nam tady cituje mnichovské pivní zdroje, aniž by si ověřil od koho pocházejí.

   Vymazat
 16. Jak to že žid mluví za ČR.
  Jak bylo zmíněno,dělá KDU-ČSL opravdu reklamu.Ono se není co divit,když má zastání dalšího žida Bělobrádka.Jak může rozumný člověk volit tyto prodejné hoštapléři.Také když se podíváme do jejich vrcholných politiků,všechno zidé.

  OdpovědětVymazat
 17. Benešove dekréty boli len naplnením úlohy ktorú dostal od mocností v Postupimi, zaujímavé je, že na poliakov nikto neútočí, a tí zabíjali aj väzňov utekajúcich na Západ z koncentračných táborov, následne vysídlili všetkých nemcov z "historických poľských území a- je ticho, len tu sa vykrkijuje a spomínajú hlúposti, takže - tak

  OdpovědětVymazat
 18. Váženy pane Jiří Jaroši - Nickelli. Napsal jste to velice přesně. Pan ministr HERMAN je jeden z těch řiťolezců, který neví jak by se zavděčil USA propagandě proti slovanským národům, tedy nejen proti Rusku, ale i proti tehdejší ČSR. Je to ubožák, který nemá na místě ministra kultury co dělat a jak správně píšete ať si nasype popel na hlavu, vykoná pouť k hrobu prezidenta Edvarda Beneše a tomu se nad jeho hrobem omluví a pak ať podá demisi. On, tedy Herman, byl jeden z těch, kteří křičeli jak komunisti překrucovali dějiny, ale on sám nedělá nic jiného. FUJ a HANBA.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Už mě to také napadlo, vykonat pouť do Sezimova Ústí k hrobu prezidenta Edvarda Beneše a poklonit se jeho památce. Benešovo dekrety a jeho odkaz národu jsou nadčasové.

   Vymazat
 19. Jsem pan Guerri, soukromá půjčka věřitel, který dává život časové příležitost úvěrů. Potřebujete půjčku, aby urychleně splatit své dluhy nebo potřebujete úvěr pro posílení svého podnikání? Byl jste odmítnut bank a dalších finančních institucí? Potřebujete konsolidační úvěr nebo hypotéku? hledá Morea, protože jsme tu proto, aby všechny své finanční problémy, kterým konkrétní minulostí. Půjčujeme prostředků jednotlivcům, které potřebují finanční pomoc, které mají špatnou kreditní nebo potřebují peníze na zaplacení účtů, aby investovali na podnikání ve výši 2%. Chci, aby tento prostředek používat Vás informovat, že jsme poskytují spolehlivé a příjemce pomoci a bude ochoten nabídnout úvěr. Tak kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu na adrese: (opendoorsloancompany@gmail.com)

  OdpovědětVymazat
 20. Herman byl dlouho dobu katolickým knězem a to se na něm podepsalo.On je od pohledu mstivý,zlomyslný,protočeský člověk.Otázkou pro mně je,jak se takový člověk mohl dostat na kandidátku KDU-ČSL a dokonce být navržen na funkci ministra vedením této podrazácké straničky.Z KDU pochází mnoho zla,třeba Kalousek a mnozí z TOPo9....Co je však horší,že lidé jako Herman,Bělobrádek budou opět voleni,to je ten prů...ser

  OdpovědětVymazat
 21. Tak ano, jen jsem zvědavý, kdy bude Herman rehabilitovat toho milého přítele, sudetského Němce K. H. Franka a náležitě při tom odsoudí ty nenávistné mstivé Čechy.
  Nemožné? Třeba to nebude Herman, ale někdo jiný, je to jen otázka času.

  OdpovědětVymazat
 22. Vyčištění republiky od Němců byl správný a pro klidný život Československa nutný čin . Děkujeme spojenci a hlavně prezidentovi Benešovi . Musíme to přiomínat našim dětem . Marcel

  OdpovědětVymazat

 23. Potřebují naléhavou půjčku splatit svůj dluh? Potřebujete půjčku začít nový podnik? Potřebujete osobní půjčku? Nabízíme všechny druhy úvěrů s úrokovou sazbou ve výši 2%. Kontaktujte nás ještě dnes na e-mailu: (barryhamiltonfunds@gmail.com)

  OdpovědětVymazat
 24. Myslíte si, potřebují finanční pomoc? Myslíte si, hledat finanční prostředky na splacení úvěrů a dluhů? Dáváme se úvěr s úrokovou sazbou ve výši 2%, prosím, kontaktujte nás pro více informací: luiscarlosfinance@outlook.com

  E-mail: luiscarlosfinance@outlook.com

  OdpovědětVymazat
 25. Potřebujete půjčku? Jsme legitimní a záruky za půjčku věřitelé, Jsme firma s finanční pomoc. My úvěrové fondy se k jednotlivcům, které potřebují finanční pomoc, které mají špatnou kreditní nebo potřebují peníze na zaplacení účtů, aby investovali na podnikání. Chci, aby tento prostředek používat Vás informovat, že jsme poskytují spolehlivé příjemce pomoci, jak Budeme rádi Vám úvěr Kontaktujte nás přes e-mail: russell.credit40@gmail.com

  Poskytované služby zahrnují:

  * Konsolidace dluhu
  * Obchodní úvěry
  * Osobní půjčky
  * Auto úvěry
  * Rent a dům půjčky

  Odepsat v případě zájmu s naším úrokovou sazbou 3% ročně. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: russell.credit40@gmail.com

  Poznámka: Všechny zúčastněné jednotlivec musí poslat zprávu na náš email pro okamžitou reakci a podrobnosti k získání úvěru.

  S pozdravem.

  OdpovědětVymazat
 26. Potřebujete osobní půjčku?
  Business hotovostní úvěr?
  Nezajištěný úvěr?
  Rychlá a jednoduchá úvěr?
  Zde je vaše šance získat úvěr od naší firmy s úrokovou sazbou ve výši 2%. Půjčky
  Kontaktujte nás na: hanusiinfo1@gmail.com

  OdpovědětVymazat
 27. Do you need Financial Assistance?
  Do you seek funds to pay off credits and debts?
  We give out loan with an Interest rate of 1.00%
  Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com , PergoCF@qualityservice.com , PergoCF@aol.com

  OdpovědětVymazat
 28. Do you need Financial Assistance?
  Do you seek funds to pay off credits and debts?
  We give out loan with an Interest rate of 1.00%
  Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com , PergoCF@qualityservice.com , PergoCF@aol.com

  OdpovědětVymazat
 29. Do you need Financial Assistance?
  Do you seek funds to pay off credits and debts?
  We give out loan with an Interest rate of 1.00%
  Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com , PergoCF@qualityservice.com , PergoCF@aol.com

  OdpovědětVymazat
 30. Chci poděkovat panu westhood za mi dal úvěr. poté, co jsem ztrátu 6000euro předstírat věřitelé. a já jsem požádala o půjčku od firmy a já mám půjčku. Pokud potřebujete legit úvěr dnes platí prostřednictvím e-mailu; apexloans@yahoo.com

  OdpovědětVymazat
 31. Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, hypotéky, auto úvěr, úvěry, půjčky konsolidaci dluhu, nezajištěných úvěrů, rizikového kapitálu, atd .. Nebo máte úvěr od banky nebo finanční konfiguraci byl odmítnutý nebo více důvody, Nenechte svá úvěrová řešení! Jsem pastor Harry, soukromé věřitele, půjčování podnikům a jednotlivcům s nízkými a cenově dostupné úrokové sazby ve výši 2%. Zajímám? Kontaktujte nás za účelem léčení úvěru po převodu do 48 hodin. Kontakt: missroseloanfirm@hotmail.com

  OdpovědětVymazat
 32. Já jsem opravdu vděčná Arnold za poskytnutí mi půjčku, Carlton 1 500,000.00 €. Jsem byl v letech s nulovou bonitě a mám hodně domova pro pomoc, ale všechny odmítnut pro mě můj dluh a nízkou kreditní skóre. Hledal na internetu a nikdy nedal nahoru, číst a učit se Allianz financování jsem kontaktoval Arnold Carlton konzultant půjčky prostřednictvím e-mailu: allianzfinance@consultant.com s Moje půjčka byla poskytnuta v začátek ROKU 2015, a naděje přišel znovu. Všechny mé finance byly vyřešeny, nyní vlastní velmi velkou farmu. Nedokázal udržet mé vlastní, tedy sdílení život měnící ohlasy, můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu: allianzfinance@consultant.com, jsem neskonale vděčný vám Arnold Carlton a můj Bůh vám žehnej.

  S pozdravem,
  Maciej Krzysztof

  OdpovědětVymazat
 33. Vážení Úvěrové Hledač!!!
   
  Vy s žádnými finančními potížemi? Chcete začít podnikat? Tato půjčka společnost byla založena organizace pro lidská práva po celém světě s jediným cílem pomoci chudým a lidem s finančními potížemi života. Chcete-li požádat o úvěr, dostat zpátky k nám s podrobnostmi níže email: g.marius95@hotmail.com
   
  Jméno:
  Výše úvěru požadováno:
  Půjčka Doba trvání:
  Telefonní číslo:
   
  Děkuji vám a Bůh žehnej
  DŮVĚRA
  pan Marius

  OdpovědětVymazat
 34. Vážení Úvěrové Hledač!!!
   
  Vy s žádnými finančními potížemi? Chcete začít podnikat? Tato půjčka společnost byla založena organizace pro lidská práva po celém světě s jediným cílem pomoci chudým a lidem s finančními potížemi života. Chcete-li požádat o úvěr, dostat zpátky k nám s podrobnostmi níže email: g.marius95@hotmail.com
   
  Jméno:
  Výše úvěru požadováno:
  Půjčka Doba trvání:
  Telefonní číslo:
   
  Děkuji vám a Bůh žehnej
  DŮVĚRA
  pan Marius

  OdpovědětVymazat
 35. Ahoj,
  Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, úvěru na bydlení
  úvěry auto, konsolidaci dluhu úvěry,
  nezajištěných kapitálové půjčky
  Riziko, atd., Nebo jste byl odepřen úvěr od banky nebo finanční instituce
  Nastavit jednu nebo více řešení, nejsou důvodem.
  Jsem soukromý věřitel, úvěry firem a jednotlivců na nízké úrovni
  Úroková sazba ve výši 2% a cenově dostupné. Zajímám? Kontaktujte nás pro vaše
  Převést úvěr dnes do 28 hodin. KONTAKT:
  juanadelgado797@gmail.com

  OdpovědětVymazat
 36. Potřebujete půjčku? Pokud ano! Kontakt Ocean Finance a hypotéky Omezené ® pro množství malých a velkých úvěrů. Dáváme se úvěr ve výši 2% úrokovou sazbou. Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu na adrese: oceanlimiteds@gmail.com WE také rozdávat vybírat. £ 5.000 liber na 100 milionů liber pro jednotlivce a společnosti, úvěr je otevřená pro všechny, bez ohledu na státní příslušnost.

  OdpovědětVymazat
 37. Chci ocenit mr westhood o apexloans za to, že mi půjčku. jsem scammed 6000 eur různými podvodník. a já jsem požádala o půjčku od apexloans a já mám půjčku. Pokud potřebujete Legit půjčky dnes platí prostřednictvím e-mailu: apexloans@yahoo.com

  OdpovědětVymazat
 38. Hledáte Finanční pomoc? nabízíme jakoukoliv finanční pomoci na jakékoli důvěryhodně jednotlivce, firmy, auto úvěr, úvěr na bydlení, podnikatelský úvěr, lékařské úvěru e.t.c kontaktujte nás ještě dnes a pojďme schválit půjčku.

  Kontaktní e-mail: worldbestloans@gmail.com
  Webové stránky: http: //worldbestloans.wix.com/worldbestloans

  OdpovědětVymazat
 39. Chci ocenit Tom Williams výplatě Financier PLC mi pomohl koupit si půjčku
  já mám půjčku bez stresu po
  dohodnout na splácení podmínek firmy.
  Pokud jste v nouzi finanční pomoci kontaktovat prostřednictvím e-mailu. paydayfinancierhome@gmail.com

  OdpovědětVymazat
 40. Ahoj,

  Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, úvěru na bydlení
  úvěry auto, konsolidaci dluhu úvěry,
  nezajištěných kapitálové půjčky
  Riziko, atd., Nebo jste byl odepřen úvěr od banky nebo finanční instituce
  Nastavit jednu nebo více řešení, nejsou důvodem.
  Jsem soukromý věřitel, úvěry firem a jednotlivců na nízké úrovni
  Úroková sazba ve výši 2% a cenově dostupné. Zájem? Kontaktujte nás pro vaše
  Převést úvěr dnes do 28 hodin. KONTAKT:
  juanadelgado797@gmail.com

  OdpovědětVymazat
 41. Potřebujete urgentní a bezpečný úvěr vymazat svůj dluh nebo zakládání nových podniků ??? Kontaktujte financialdepartment.online@gmail.com

  OdpovědětVymazat
 42. Potřebujete úvěr za rozumnou nízké úrokové sazby?
  Zajímáte se o splatit své dluhy bez stresu?
  Potřebujete konsolidaci dluhu?
  Osobní nebo obchodní úvěr?
  Pak budete potřebovat nehledejte nic jiného, ​​protože toto řízení výpůjční služba, zatímco dávat úvěry za nízkou úrokovou sazbou pouze 2% rejstříku teď.
  vyplnit formulář žádosti níže: úvěr žádosti.
  Název: ___________________________
  Příjmení: ____________________________
  Pohlaví: _______________________________
  Status: _______________________
  Adresa: ______________________
  Země: ______________________________
  Město: ________________________
  Datum narození:________________________
  Peníze jako úvěru: ________________
  Délka úvěru: ________________________
  Měsíční příjem / roční příjem: _________
  Obsazení: ___________________________
  Účel půjčky: _____________________
  Telefon: ________________________________
  Pohlaví: ________________________
  Doba trvání úvěru: _______________________________
  Předtím, než se aplikuje?
  kontaktovat společnost prostřednictvím e-mailu: MISSMARIA005@GMAIL.COM.

  OdpovědětVymazat
 43. Získání legitimní půjčky bylo vždy obrovským problémem Klientům, kteří mají finanční problém a potřebují řešení. Otázka úvěru a kolaterálu je něco, na co se klienti vždy obávají, když hledají půjčku od oprávněného věřitele. Ale ... učinili jsme tento rozdíl v úvěrovém průmyslu. Zajišťujeme půjčku v rozsahu od 5 000,00 USD do 500 000 000,00 USD na 3% úroků Láskavě reagujte na tento e-mail: billjohnson.loanfirm011@gmail.com

  Naše služby zahrnují následující:

  Konsolidace dluhu

  Druhá hypotéka

  Podnikové úvěry

  Osobní půjčky

  Mezinárodní půjčky

  Půjčka pro všechny druhy

  Rodinné půjčky
  Financujeme malé úvěrové firmy, zprostředkovatele, drobné finanční instituce, protože máme neomezený kapitál. Další podrobnosti o získání půjčky nás kontaktujte, prosím, okamžitě na tento e-mail: billjohnson.loanfirm011@gmail.com

  Pane Bill Johnson

  OdpovědětVymazat
 44. Dobrý den

  Jsem Richard Cosmos, věřitel soukromých peněz. Vydávám úvěry s úrokovou sazbou 3% ročně a v částce 1 000,00 - 5 000 000 000,00 EUR se 100% financováním projektu s zajištěnými a nezajištěnými úvěry. Jsme zárukou poskytnutí finančních služeb našim četným klientům po celém světě. Díky flexibilním úvěrovým balíčkům lze půjčky zpracovat a prostředky převést na dlužníka v co nejkratším čase. Pracujeme za jasných a srozumitelných podmínek a nabízíme půjčky všeho druhu zájemcům, firmám, firmám a všem podnikatelským organizacím, soukromým osobám a investorům v oblasti nemovitostí. Kontaktujte nás nyní na adrese: (richardcosmos5@gmail.com)

  Nabídka půjčky.

  OdpovědětVymazat
 45. WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Yours Sincerely,
  Mrs. Ceren Kelly
  PergoCF@gmail.com
  PergoCF@qualityservice.com
  PergoCF@cheerful.com

  We look forward to hear from you ASAP

  Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

  OdpovědětVymazat
 46. WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Yours Sincerely,
  Mrs. Ceren Kelly
  PergoCF@gmail.com
  PergoCF@qualityservice.com
  PergoCF@cheerful.com

  We look forward to hear from you ASAP

  Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

  OdpovědětVymazat
 47. UPDATE ON LOAN REQUIREMENT

  What is your situation? *Need 100% financing contact Email : (bdsfn.com@gmail.com )
  (anatiliatextileltd@gmail.com)
  *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %.

  For more details :Email : bdsfn.com@gmail.com
  Name :
  Country :
  Phone number :
  Amount Needed as Loan :
  Purpose of Loan :
  Have you applied for loan online before (yes or no)
  Emaill: bdsfn.com@gmail.com
  Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
  Best Regards.
  Mrs.Emilia FedorcakovaUPDATE ON LOAN REQUIREMENT

  What is your situation? *Need 100% financing contact Email : (bdsfn.com@gmail.com )
  (anatiliatextileltd@gmail.com)
  *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %.

  For more details :Email : bdsfn.com@gmail.com
  Name :
  Country :
  Phone number :
  Amount Needed as Loan :
  Purpose of Loan :
  Have you applied for loan online before (yes or no)
  Emaill: bdsfn.com@gmail.com
  Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
  Best Regards.
  Mrs.Emilia Fedorcakova

  OdpovědětVymazat
 48. WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a

  nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and

  other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: ((((helmondkazimloans@gmail.com >>>> insaatbema@gmail.com))))


  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the

  quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you

  can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email:

  ((((helmondkazimloans@gmail.com >>>> insaatbema@gmail.com))))

  We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt

  Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies

  and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should

  Contact us via email: ((((helmondkazimloans@gmail.com >>>> insaatbema@gmail.com))))

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Please, contact us for more information: ((((helmondkazimloans@gmail.com >>>> insaatbema@gmail.com))))

  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:

  OdpovědětVymazat
 49. Dear Applicant,

  Do you seek funds to pay off Credits and Debts? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )

  Please Fill the Application Form Below:
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )

  OdpovědětVymazat
 50. WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

  Yours Sincerely,
  Mr. Ren Hya
  PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  We look forward to hear from you ASAP
  Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

  OdpovědětVymazat