Reklama

.

.

pondělí 13. června 2016

Politika je podvod

O. Tuleškov
13. 6. 2016   České národní listy

Politika je podvod, prohlásil P. Bělobrádek, zřejmě s trochou, a jedno zda větší nebo menší. ironie i nadsázky, v jednom z nedávných rozhovorů, který je dokonce na videu. Pan Bělobrádek má videa rád. Jedno již dříve poslal na sjezd „sudetoněmeckého landsmanšaftu“. Že nebylo dostupné české veřejnosti? To je téměř již pravidlem i v jiných případech. Dozvědět se něco z kroků, jež pan Bělobrádek dělá vůči sudetům, můžeme se dočíst v jejich tisku nebo na dotaz učiněný na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Odpověď však zpravidla kulhá na obě nohy, zákon sem, zákon tam. Stejně si řekneme, jen co chceme.


Téma, politika je podvod, je na světě, ať již to jeho autor myslel třeba nevážně. Má pan místopředseda vlády a předseda KDU pravdu? Myslím si, že rozhodující je, kdo konkrétně a jakou politiku "dělá". V politice jsou jistě i „skrytí podvodníci“. Jakou asi mohou dělat politiku? Na druhé straně jsou lidé čestní, obětaví. K takovým patřil i dr. Jan Šrámek. Dlouhá léta stál v čele Křesťanskosociální strany, jíž založil, a následně ještě déle předsedoval Československé straně lidové. Šrámek bezesporu patří k našim předním politikům a státníkům, na které v dobrém vzpomínáme. Zasloužili se o stát, národ i obyčejného člověka.

Jaké aktivity a činy jsou s jménem dr. J. Šrámka spjaty? Jako první přední katolický politik se prohlásil v roce 1918 pro samostatný československý stát, jemuž zůstal věrný až do smrti. Odmítal námluvy i německých křesťanských sociálů. Viděl jejich odstředivé tendence, jež oslabovaly naši státnost. V oblasti zahraniční politiky se J. Šrámek, i celá ČSL, postavil za spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem, jež byla vázaná na dřívější dohodu, jíž ČSR uzavřela s Francií. Byl jedním z těch, kteří se rozhodujícím způsobem zasadili o zvolení E.Beneše prezidentem. Oba státníky nerozlučně pojily přátelské vztahy. V období Mnichova stála ČSL, až do místních organizací, na pozicích obrany státu proti henleinovcům a jejich německým sponzorům. V době, kdy A. Hitler prohlašoval, že E. Beneš musí odejít z prezidentské funkce, jeho nacističtí nohsledi vyhrožovali zbytkové republice nedozírnými následky, pokud jen ještě delší dobu setrvá ve svém úřadě.

Po odchodu prezidenta Beneše do exilu, následovala jej celá řada českých i slovenských politiků, samozřejmě i těch lidoveckých. V Londýně se stal J. Šrámek předsedou čs. vlády v exilu. Jeho vláda se podílela od počátku i na dekretální normotvorbě. Za dekrety prezidenta republiky stál i F. Hála, věrný přítel a lidovecký funkcionář, který zastával funkci místopředsedy Státní rady, jež byla provizorním parlamentem. Dále též i dr. Procházka. I oni se zúčastňovali diskusí o odsunu Němců z republiky po druhé světové válce. Prezident E. Beneš v roce 1945, již v osvobozením Československu, podepsal několik dekretů, které všechny se těšili lidovecké podpoře. ČSL jako celek stála za odsunem německého obyvatelstva z ČSR.

J. Šrámek byl velkým čs. státníkem a politikem. Jsem přesvědčen, že pro něj nebyla politika, jíž dělal, podvodem. Podvodnou politiku nedělal TGM, ani E. Beneš. Zásady, které hlásali, byli vždy v příkrém rozporu s politickou podvodností. Pro upoutání pozornosti veřejností nemuseli nikdy tito velcí mužové ze sebe dělat cirkusové klauny, nemuseli se podbízet a hrát různá divadélka.

Jinak je tomu, když se podíváme na činnost pana P. Bělobrádka, dvojjediném předsedovi KDU a místopředsedovi vlády ČR. Má zcela jiný vztah k čs. státu, národním zájmům. Jeho „politika“, jak jsem přesvědčený, je přímým protikladem té šrámkovské. Pro ilustraci jen drobná, příkladná úsměvná tvrzení pana dvojjediného. V „Sudetském domě“ v Mnichově se scházejí politici CSU a představitelé bavorského veřejného života. Takže pro pana Bělobrádka primárně není „Sudetoněmecký dům“ sídlem „sudetoněmeckého landsmanšaftu“. Pan B. Posselt je pro pana Bělobrádka předním politikem CSU, nikoliv tedy předsedou a mluvčím SL. A tak bychom mohli pokračovat dále. Nechci se zabývat panem kulturmistrem D. Hermanem. Své již dostal. Ale i zde zřejmě platí, jaký pán, takový krám.

Nebudeme sahat panu Bělobrádkovi do svědomí. Ale když řekl, že politika je podvod, jistě věděl, o čem mluví. I když tímto výrokem chtěl třeba i upoutat pozornost, jíž se jeho straně v pozitivním smyslu dostává jen málo. Preference nejsou zrovna nějak vysoké. Nemůžeme a ani nechceme mu to rozmlouvat. Klauna ze sebe málokdo rád dělá. Řekněme jen, že každý sám sobě je nejlepším soudcem.

Zatím co na dr. Jana Šrámka budeme vzpomínat s úctou a vděčností další desítky let, u pana P. Bělobrádka tomu tak nebude, i když nám v blízké budoucnosti sehraje ty své nejlepší kousky. Sám se rozhodl pro roli, jíž hraje, Sejde z očí, sejde z mysli. To ještě v tom lepším případě.

Dr. O. Tuleškov

14 komentářů :

 1. Odchod presidenta Beneše do exilu - hahaha, úprk zbabělce, který dobrovolně a b d i k o v a l z funkce presidenta Československa a následně blahopřál JUDr. Háchovi je jmenování presidentem republiky podle zákona ČSR. Panebože, kdy už přestanou ty nebetyčné oslavy samisebe a vlastní blbosti a české malosti. Neprovokovat Němce svými drzými židovskými výpady, mohli jsme si tu žít lépe než Švýcaři v klidu a pohodě. A toho ztraceného zlata, po kterém chňapli jak Němci tak britové-prostě ostuda z blbosti českých vůdců.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak! Sudety, (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či doubravovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy cizinci je jenom prospěšné.
   Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské KSČ metastázoval do postkomunistických falešných a bezduchých oposmluvních Klauzemanových prognosťáckých a estébáckých partají a partajiček (ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, VV, ANO, SPOZ, ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOSRÁCIE, Kastrovaný LEV 21 atd.), které vůči totalitou postiženým, mozku zbaveným voličům nadále uplatňují tradiční "vedoucí úlohu strany" - jen ve zdánlivě pestřejší podobě – podle estébáckého hesla: „Rozděl a panuj !“ Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z.
   Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie. Podobně jako Rusové. Jenom více kradou. Viz Václav Perokrad.
   Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil).
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Řecká azbucká lůzokracie opět oblažuje svět.
   Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek a zmetek vytvořil. Ani děti se mu moc nevydařily. Pravda vyděsí !!!
   Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné lejno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu nebo z ruské Berjozky.

   Vymazat
  2. Něco tak hloupého jsem snad ještě nečetl. Hitler označil veřejně E. Beneše za svého nepřítele (12.9. 1938 na sjezdu NSDAP). Kdyby v ČSR E.Beneš zůstal, tak by po zřízení Protektorátu nepřežil ani den Poláci uzavřeli v roce 1934 pakt s Hitlerem a snažili se dělat Němcům pomyšlení. Plukovník Beck Hitlera obdivoval. Jak Poláci dopadli snad nemusím popisovat. V případě vítězství Německa ve válce byste se možná ani nenarodil nebo narodil, ale na Čukotce.
   Jan Makovička

   Vymazat
  3. 18:53 a 21:35 jsou ukázkou nejspodnějšího bahna v českém rybníce. To samé bahno se stejným slovníkem a překrucováním historie zamořilo Čechy a Moravu za 2.republiky a Protektorátu. Jak vidět, malé dekrety nestačili, měla se ta špína vystřílet. Teď to tu máme znova.

   Vymazat
  4. Druhá republika byla aspoň poctivá. Malá, ale skutečně naše! Ne jako ta první židozednářstvem upletená a modrým klínem ve vlajce ocejchovaná! Však taky dopadla jak dopadla, po zásluze - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

   Vymazat
 2. A jak špinavej je politika podvod Bělobrádku, a taky vydírání, intriky, totalitní manipulace a lži - to všechno je politika.A taky koryta, a moc a její zneužívání. A taky bezohlednost, bezcitnost, bezpáteřnost, ale beztrestnost Bělobrádku. Proto se na politice účastní a k moci se derou vždy jen lumpové, šmejdi, a penězchtiví paraziti- slušný člověk jednak nemá šanci, a jednak by tam nevydržel. Ne každý by se pro všivé peníze a moc nadšeně brodil hnojem jako ty, Bělobrádku. Jaké máš jiné povolání, a jak by ses uživil, kdybys byl zůstal slušným člověkem a nelezl do té špíny?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Běobrádek je povoláním zvěrokleštič . Toho se měl držet a neplést se do politiky . Při vykonávání svého řemesla by se taky pohyboval mezi sviněmi . Jen s tím rozdílem , že u toho by nenapáchal tolik škody .

   Vymazat
 3. Jak někdo může volit Lidovce s Bělobrádkem ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když mu to farář přikáže, každý věrný katolík je zvolí. Buď se zbavíme farářů, nebo nám tu lidovci budou kalit vodu navěky.

   Vymazat
  2. Farářů a církve se nezbavíme nikdy . Teď dostali extra dopingovou injekci ve formě majetku a miliard , které jim budou platit ještě naši praprapra vnuci . Je vymalováno .

   Vymazat
  3. Církve musí vrátit to, co ukradly při tzv."církevních restitucích". Byl to veřejný majetek a tak to také bude!!! A pozemky vrátí do jednoho! Chce to jen volit ty správné strany, které se po volbách nebudou vymlouvat na koaliční partnery.

   Vymazat
 4. K anonymovi 21.35: Tolik zloby,tolik špíny a tolik nenávisti! Jste nemocný člověk posedlý nenávistí. Zapomněl jste se ale pod svůj výtvor podepsat. Jen pár vět. Civilizované Rakousko začalo první světovou válku, civilizované Rakousko v březnu 1938 nadšeně vítalo svého krajana Adolfa Hitlera. Ten pak vyvolal druhou světovou válku. O židech, být na všem místě, bych pomlčel, vaši krajané šířili zlo, které nemá ve světě obdoby. A ještě něco: čeští Němci nejsou a nebyli původními obyvateli Česka, jsou to přistěhovalci, přišli zejména ve 13. a 17. století.
  Jan Makovička

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Habsburk nabízel civilizaci, srbskej divoch jen divošství! - http://ceskapozice.lidovky.cz/rakousko-uhersko-vyhlasilo-srbsku-valku-opravnene-fha-/tema.aspx?c=A140626_154416_pozice-tema_lube

   Vymazat
 5. Zásadně nečtu tak zvané komentáře k textům na tomto webu. A jsem si jist, že dělám velice dobře. Utvrdil jsem se ve svém chování i nyní, kdy mne svedl k četbě poněkud dlouhý komentář, o němž jsem předpokládal, že se z něj poučím. Tolik hnusu, který je například u tohoto textu, musí přece otrávit duši i toho nejslušnějšího Čecha. Není to proto poprvé, kdy žádám redakci NR, aby zrušila komentáře, tak jak to již dávno provedla redakce Britských Listů. Může se totiž stát, že v nových právních podmínkách nakonec celý web doplatí na publikaci nenávistných komentářů, protože bude zastaven, ať se nám cenzura netu líbí, nebo ne.

  OdpovědětVymazat