Reklama

.

.

pondělí 20. června 2016

Válka policajtů? Jak očividné, a přece mainstreamem neodhalené!

Lex
20. 6. 2016  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Válka policajtů? Válka ANO (Babiše) proti ČSSD (Chovancovi) nebo naopak? Kvalitnější boj proti organizovanému zločinu? Ale kdepak – válka ministra Chovance a ochotného gen. Tuhého proti moci státních zástupců!!!! Jak očividné, a přece mainstreamem neodhalené!

Už je to hezkých pár dnů, co mediálně žijeme kauzou spojenou se jmény Chovanec, Tuhý, Babiš, Pelikán, Šlachta, (Pavel) Zeman, Ištván, Bradáčová a dalšími.

Že je okolo současné fáze vytvoření Národního kriminálního úřadu, tj. fáze vytvoření Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, která zahrnuje sloučení dvou policejních útvarů s celorepublikovou působností – Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) tolik povyku, že adrenalin stříká z každého póru ministra vnitra Milana Chovance a místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše, je všeobecně známo, stejně jako jsou známy prvotní reakce dotčených policistů ÚOOZ na čele s Robertem Šlachtou a všech tří vrcholových státních zástupců, tedy Pavla Zemana, Lenky Bradáčové a Igora Ištvána či ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

Na téma, proč tolik povyku kvůli jakoby „banální“ reorganizaci v rámci útvarů policejního prezidia, které vede policejní prezident Tomáš Tuhý, existuje spousta teorií. Od těch konspiračních, až po docela důvěryhodné.

Ty z kategorie důvěryhodných přináší např. týdeník Respekt z pera jeho šéfredaktora Jaroslava Spurného, který má obvykle vynikající zdroje informací a také velmi dobrý úsudek a novinářský „čich“ – třeba zde http://www.respekt.cz/komentare/jestli-padne-vlada-kvuli-obrane-spravedlnosti-je-to-dobre , nebo za zmínku stojí také článek téhož týdeníku od Ondřeje Kundry http://www.respekt.cz/politika/policejni-reforma-muze-souviset-se-zatcenim-zalobkyne-machove , stěží lze pominout třeba i blog Radka Rozvorala http://rozvoral.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=527722 .

Jak říkám, každá z těchto verzí může mít jistou míru pravděpodobnosti, stejně jako řada dalších – a byly jich vysloveny jistě desítky.

Žádná z nich ale neodpovídá na otázku – „proč právě nyní a proč ve faktickém utajení?“. A nasnadě je také otázka, proč těmi hlavními relevantními kritiky jsou vrcholoví státní zástupci a ministr spravedlnosti Pelikán.

K odpovědi na první část otázky musím zmínit dvě věci. Za prvé to, že výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny PČR projednal na své 26. schůzi 20.1.2016 bod – cituji –

3. Rozvoj Policie České republiky v letech 2016 – 2020.

Uvede: Milan Chovanec, ministr vnitra.

Zpravodaj: Ing. Bronislav Schwarz, místopředseda výboru pro bezpečnost. http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=78369

To byl onen koncepční materiál, ve kterém o nějakém slučování útvarů Policejního prezidia nebyla žádná zmínka. Nic takového nebylo v plánu – od počátku roku 2016 až do roku 2020.

Chceme-li pokračovat, pak se nemůžeme neptat, co se stalo od 26. ledna letošního roku uvnitř našeho státu tak zásadního, že mimo koncepci přijde ministr vnitra a policejní prezident s takovou změnou, tedy se změnou, o které před tím datem sami neměli ani tušení.

Odpověď je nasnadě. Protože co se týče toho, co zajímá občany a co se jich a jejich bezpečnosti bezprostředně dotýká, pak nutno říct, že nic. Co se však týká vrcholového managementu policie a vedení ministerstva vnitra? Hodně!

A cože to bylo?

Nic menšího, než že jeden policejní orgán (prosím, ten termín „policejní orgán“ si zapamatujte, ještě o něm bude řeč), a to ÚOOZ spustil akci, v jejímž rámci začal trestně stíhat také jednoho bývalého policistu (Igora Gáboríka), a dva příslušníky bezpečnostních sborů – celníka Pavla Šímu a jednoho z vedoucích pracovníků ÚOKFK Radka Holuba, a to přesto, že stíhání těch aktivních příslušníků bezpečnostních sborů náleží podle trestního řádu Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) viz ustanovení § 161 odst. 3 trestního řádu – cituji – „Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Policie České republiky, příslušníky Vězeňské služby České republiky, celníky anebo zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce v Policii České republiky a o trestných činech spáchaných zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky v souvislosti s plněním jejich pracovních úkolů, koná Generální inspekce bezpečnostních sborů.“.

A co že na to ministr vnitra Milan Chovanec?

„Ministr vnitra Milan Chovanec se podivil, proč kriminalitu v policejních řadách řeší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) místo Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Upozornil, že se jedná o druhý takový případ.“ „Myslím si, že státní zastupitelství a ÚOOZ bude muset v budoucnu, až to umožní vyšetřování, zdůvodnit, proč nebyla použita GIBS,“ „Je to už druhý případ, kdy policejní složka de facto řeší problémy u jiné policejní složky. Pokud to bude pokračovat, tak se pojďme bavit o tom, jestli má GIBS v této podobě vůbec smysl,“ dodal ministr vnitra.“ https://www.novinky.cz/domaci/403316-chovanec-uooz-bude-muset-vysvetlit-proc-kriminalitu-u-policie-neresila-gibs.html

Všimli jste si, co říká Chovanec? – „Je to už druhý případ, kdy policejní složka de facto řeší problémy u jiné policejní složky…“.

Ano, je to tak, jen si vzpomeňte na akci „Vidkun“ z října minulého roku, v níž u ÚOOZ uvízl jako obviněný olomoucký hejtman Rozbořil, konaly se domovní prohlídky i u exministra vnitra a současného advokáta Ivana Langera a stíhání jsou také podnikatel Ivan Kyselý a především dva policisté, konkrétně náměstek olomouckého policejního ředitele Karel Kadlec a šéf hospodářské kriminálky Radek Petrůj.

Tehdy to ještě ministr vnitra jakž takž zkousl, i když….. Co si budeme říkat. Byl to mumraj.

Tentokrát, v případě Radka Holuba z ÚOKFK už to politik Chovanec „nezkous“, jak cituji jeho slova. A následovalo to, že pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová musela vysvětlovat – mj. i parlamentní komisi pro kontrolu GIBS, proč policisty stíhají jiní policisté namísto GIBS, která jako jediná má k tomu zákonné zmocnění https://www.novinky.cz/domaci/405824-bradacova-snemovni-komisi-vysvetlovala-vysachovani-gibs.html

Ano, je možné, že poslance z komise Bradáčová svým vysvětlením uspokojila, nepochybuji však, že ne tak Chovance a další z nejvyššího vedení policie. Nezůstalo totiž jen u Bradáčové a komise pro GIBS. Skutečnost, proč mimo základní zákonný mantinel stíhá příslušníky bezpečnostních sborů, notabene příslušníka na stejné úrovni postaveného policejního útvaru Policejního prezidia, ÚOOZ, vysvětlovali i jiní vysocí státní zástupci, a to zcela veřejně, včetně televize. Vysvětlovali to různě, shodně však vždy zaznělo, že pánem přípravného řízení trestního je státní zástupce, a to i ohledně skutečnosti, který policejní orgán (znovu ten termín) trestní řízení povede, jsou-li pro to závažné důvody.

Těmi závažnými důvody v případě Vidkunu měla být skutečnost, že ve věci jsou angažováni na straně snad podezřelých i samotní příslušníci GIBS, čímž byl tento orgán z řízení vyloučen. Ale v případě Gáboríka, Šímy a Holuba a vynášení citlivých informací pro lobbisty? Prý dlouhotrvající předchozí rozpracování a tedy i procesní ekonomie, kdy převzetí rozsáhlého spisu GIBSem, jeho studium a pokračováním v řízení by znamenalo značné zdržení a zřejmě i ztráty důkazní hodnoty mnoha materiálů a tím i ohrožení účelu trestního řízení.

Jinými slovy – státní zástupci tu vystoupili v roli, kterou si podle některých odborných kruhů neoprávněně přisvojili, totiž vést trestní stíhání prostřednictvím policejního orgánu, který k tomu nemá zmocnění zákonem, ale rozhodnutím státního zástupce („pána přípravného řízení“).

Divíte se, že tohle se některým, kterých se to týká, nelíbí? Divíte se, že tohle se nelíbí ministrovi vnitra a policejnímu prezidentovi, kteří jsou tak v této záležitosti vyautováni a někdo si dovolí bourat jejich bábovičky, když takto zasahuje do mantinelů, které oni považují za své, za svůj píseček? Já ne. Ani se nedivím, že jim najednou začnou pracovat mozky, jak tohle těm státním zástupcům zatrhnout (že je ministr spravedlnosti příslušníkem konkurenčního politického uskupení, přičemž státní zastupitelství je orgánem moci výkonné, nikoliv soudní, jako je tomu v případě soudů, tu u politika Chovancova formátu jistě nehrálo roli).

A jsme u toho termínu „policejní orgán“. Tady si opět musím pomoci trestním řádem, konkrétně ustanovením § 12 odst. 2 písm. a), který praví – „(2) Policejními orgány se rozumějí a) útvary Policie České republiky,…“, a pokud jde o vyšetřování (tj. úsek trestního řízení od zahájení trestního stíhání, tedy od sdělení obvinění) pak ustanovením § 161 odst. 2, kde se praví – „(2) Nestanoví-li zákon jinak, vyšetřování konají útvary Policie České republiky.“

Co se rozumí „policejním útvarem“ stanoví § 6 odst. 1 zákona o Policie ČR č. 273/2008 Sb. takto – „(1) Policii tvoří útvary, jimiž jsou

a) Policejní prezidium České republiky (dále jen „policejní prezidium“) v čele s policejním prezidentem,

b) útvary policie s celostátní působností,

c) krajská ředitelství policie (dále jen „krajské ředitelství“),

d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství.“

Všímáte si, prosím? – ad b) – „útvary policie s celostátní působností“. Kolik že jich máme? Lhostejno, důležité je, že mezi ně dosud patří jako samostatné ÚOOZ a ÚOKFK, mezi nimiž si „může“ v některých případech státní zástupce vybrat, koho pověří vyšetřováním.

A co se stane, kdy přestanou jako samostatné existovat a vznikne z nich jeden jediný, rozčleněný na sekce a expozitury?

dvojklikem otevřít

Prostě nic důležitého, jak tvrdí ministr vnitra a policejní prezident, jen budou lépe fungovat, lépe kooperovat a koordinovat, živé kauzy dále pojedou jako po másle, všichni budou mít dále své jisté, dokonce ti, kdo neodejdou, i o průměrně šest tisíc korun měsíčně vyšší plat – no, nekupte to.

Ale přece jen se něco stane. Totiž státní zástupci, tím spíše – pokud vznikne – nějaký protikorupční „speciál“ na vrchním státním zastupitelství, si nebudou moci vybírat, koho pověřit vyšetřováním. Budou mít jen jedinou volbu, jediný „policejní útvar“, a tím bude Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV. Se svým jediným odpovědným řídícím vedoucím, samozřejmě „nezávislým“. A bude to jen on (samozřejmě ne on, ale jeho zástupci a nižší vedoucí pracovníci), kdo budou rozhodovat o tom, kdo bude co vyšetřovat.

Žádný státní zástupce!!!!

Hovgh!

Už znáte i odpověď na druhou část té mé otázky, tedy proč se všechno muselo nejen vymyslet, ale navíc v utajení, a to nejen před vlastními policisty, kterých se to týká, ale především před oněmi státními zástupci?

Už víte, proč se proti této horkou jehlou spíchnuté fůzi nejrazantněji ozvali státní zástupci a ministr spravedlnosti?

Já už ano.

A já už také vím, proč všechny ty svalnaté řeči ministra vnitra a quasimoudré řeči policejního prezidenta jsou jen a jen politickými žvásty. Tak, jako jsou politickými kecy i řeči ministra financí

Babiše, protože i on musí dobře vědět, „wo co go“, nemohl na to s ministrem spravedlnosti a vrcholovými státními zástupci, kteří mají být takto „vystrčeni“ od možnosti v citlivých případech určovat funkční příslušnost policejních orgánů k vyšetřování , nepřijít. Místo toho, aby skutečně nalil čistého vína či vynesl trumfové eso pravdy, i on se uchýlil k předvolební rétorice.

K nedůstojné roli ministerského předsedy se v této souvislosti ani nebudu vyjadřovat, tím spíše ne v informačním světle obsahu jeho nelegálně stažené a zveřejněné e-mailové korespondence s jeho „kardinály Armandy-Jean du Plessis de Richelieu“.

13 komentářů :

 1. A to radši necháme působit v česku mafii šlachta bradáčová ištvan, která chodí na školení na ambasádu USA a likviduje politiky na zakázku a ještě k tomu špatně ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Člověče, kam chodíte pro takové nesmysly?

   Vymazat
  2. Nesmysly? Zadejte si do Googlu jména Bradáčová Lenka, Ištván, případně dalších státních zástupců z Olomouce a prostudujte. Bradáčová se sama chlubila tím, že byla i s Ištvánem a dalšími na několika měsíčním školení v USA. To, že je spojkou k panu Shapirovi, je obecně známá věc. Co podle vás byla akce Nagygate? Likvidace vlády ČR, samozřejmě čistě náhodou a jen tak.

   Vymazat
  3. Nobody 0:18
   Pokud by to bylo jak píšete,že popsaní jedou podle USA not,tak věřte tomu,žádná reorganizace by nebyla.Protože Sobotka,Chovanec jedou podle Shapira.Měl byste už vědět,že Nečasovi namydlil schody Kalousek za pomoci Pospíšila,jen se trochu přepočítali.

   Vymazat
 2. Je ovšem záhodno poukázat na jeden z mála jednoznačných fakt. A to je neuvěřitelný spěch, se kterým byla celá reorganizace provedena. Logika praví, že bylo nutné vyřadit ze hry státní zástupce a UOOZ dříve, než bude dokončeno vyšetřování širších souvislostí kauzy Vidkun. jogín

  OdpovědětVymazat
 3. Slast z moci
  http://blog.aktualne.cz/blogy/david-rath.php?itemid=27572

  OdpovědětVymazat
 4. Kdyby šlo o koncepční změnu s měřitelným výstupem, nedělala by se tajně a tak kvapně. Jde jednoznačně o rozprášení nepohodlného útvaru s nepohodlným šéfem. Vše ostatní je jenom zastírací manévr.

  OdpovědětVymazat
 5. Vlku, vlku. Myslím, že tentokráte jste mimo. Notabene, odvolávat se na Spurného a Kundru z Respektu, to snad ani nemyslíte vážně? Vy snad myslíte, že nějaký pisálek z "Bakalo novin" napíše nějaký objektivní článek? No jestliže jste si našel dostatek času na čtení článků od těchto autorů, možná byste mohl věnovat trochu času k přečtení tří článků na komunistickém weblogu Desítka. Ač nejsem členem jejich (vlastné žádné) strany, s přátelství s předsedou OV Prahy 10 jsem jim ten blog postavil a dělám jim Admina, dokonce grátis. Pokud budete mít zájem, jde o tyto články:

  1) Policie a státní zastupitelství
  http://desitka.org/?p=6962

  2) Pokusná policejní laboratoř a božský komplex státních zástupců - http://desitka.org/?p=7002

  3) Výslech policejního prezidenta Tomáše Tuhého je pokračování kauzy Nagyová a spol. ve větvi „Sabotáž“
  http://desitka.org/?p=7011

  Možná změníte své názory a svůj postoj.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na linky se mrknu. Vy se zase mrkněte na to, kdo je autorem tohoto článku! Třeba zjistíte, že jím není vlk ačkoli jde o přetisk z Kosy! Na mém blogu píše řada jiných autorů. A každý má svůj názor. Svobodný názor. Často odlišný od mého. Pokládám to za normální a a výhodu Kosy.
   A když už budete v tom zkoumání a přemýšlení, tak zkuste v té své teorii o tom, že Nečase sestřelily USA za pomoci svých agentů typu Bradáčová vysvětlit , proč Kalousek mydlil v americkém zájmu Nečasovi schody a hlavně proč se té americké akce aktivně zůčastnil také Zeman,v roli dalšího amerického rozvraceče a tahy na pokraji ústavy znemožnil reinstalaci Nečasovy vlády bez Nečase. Rád si to přečtu, to mne zajímá.

   Vymazat
  2. Díky za Vaši odpověď. Autora článku lze zjistit dosti obtížně. V úplně prvním řádku je jméno "Lex". Já nevím, jak se jmenuje "Vlk", nevím kdo je "Lex", zda je to to "VLK", nebo jiný vlk, v těch anonymních názvech autorů se dá těžko orientovat.

   Pokud jde o kauzu "sestřelení nečasovy vlády", zkuste se ještě jednou podívat na tu desítku. Jsou tam k tomu 2 články, které nejsou od nikoho převzaty a autorem jsem já, civilním jménem Vladimír Mikuša. Ten první - http://desitka.org/?p=1578, jsem napsal 23.06.2013, tedy cca 14 dnů po spuštění realizace té kauzy. Druhý na http://desitka.org/?p=1709 je z 16.07.2013.

   Zahájení celé operace bylo již v lednu 2012 a bylo skutečně s cílem najít dostatečné důkazy proti tzv. kmotrům, (Janoušek, Rittig, Grygárek a další) a po zadokumentování dostatečných důkazu spustit realizaci. Jenomže v průběhu nasazení operativní techniky, zejména odposlechů, vyplavaly na povrch (mimo jiné) i věci, které pak realizovaly. Pánům Šlachtovi, Ištvanovi a dalším, muselo být naprosto zřejmé, že v celém rozpracovaném případu jde o okrajové záležitosti, které nemají takřka žádnou spojitost s možnou trestnou činnosti tzv. kmotrů. A pokud prozatím neměli dostatek důkazů proti kmotrům (a to jistě neměli a nemají, protože žádný z kmotrů nebyl z ničeho obviněn), spuštění realizace tohoto vedlejšího případu, byla do nebe volající, ani ne snad blbost, jako spíše neodpovědnost vedení jak Státního zastupitelství, tak i UOOZ.

   Já si dokonce myslím, že tak chytrý a inteligentní člověk, jakým bezesporu šéf UOOZ plk. Šlachta je, musel být tvrdě proti zahájení realizace tohoto okrajového případu. Odněkud musel přijít sakramentský důvod (pokyn, příkaz) spustit to celé, i když proti hlavním osobám, kvůli kterým kauza začala, nebylo dostatek důkazů.

   Důkazy o tom, že "pokyn" přišel z ambasády USA, samozřejmě nemám. Jenom je trochu divné, že se ta realizace spustila pár dnů po návratu Nečase z Moskvy, kde jednal s Medvěděvem, kromě jiného, i o Temelínu. Jestli jsou Bradáčová a Ištvan agenty USA, to nevím. Každopádně samá Bradáčová přiznala, dokonce se tím pochlubila, že jak ona, tak Ištván a řada dalších st. zástupců, absolvovali několika měsíční školení v USA. Takže ty vazby tady jsou. Preziden Zeman pak udělal to, co udělal. Rozhodně lepší, než nechat pokračovat vládu ODS za předsednictví Němcové. Že z toho on sám pak politicky profitoval je jasné. Osobně také Zemana "nemusím", volil jsem ho jako "menší zlo". Dost dobře nemohu zapomenout, jak za jeho "premiérování", byl rozprodány cizincům za hubičku všechny české banky. Přejí hezký den.

   Vymazat
  3. No, už chyběl jen Zdeněk Koudelka, v ČSSD ve své době nazývaná "trafikant", pročež i "málemministrspravedlnosti", také zbožíhodopuštění náměstek Nejvyšší státní zástupkyně (ačkoliv nikdy státním zástupcem nebyl), a nakonec "celosvětově" proslavený "Klausovou" amnestií s abolicí pachatelů v polistopadové době největších hospodářských deliktů.
   Pomluvy státního zastupitelství jako takového a dehonestace Vrchního státního zastupitelství v Olomouci jsou jen ukázkou jeho ubohosti, když se obtěžoval zmínít, že "čunkiádu" sice mělo "pod palcem" Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, leč pod vedením zcela jiných lidí. Těch, co tenkrát konvenovali NÁMĚSTKOVI NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ Renáty Vesecké ZDEŇKU KOUDELKOVI, a kteří za ta svá svinstva vyjeli jak namydlený blesk. Zkuste se o to trochu pozajímat, než se budete pyšnit Zdeňkem Koudelkou.
   Kromě referencí ze zákona jeho článek ve vaší "desítce" obsahuje jen nenávistné bláboly.
   Zdeněk Koudelka vůbec nemá tušení, jaký vždycky byl obvyklý průběh podobných změn (a že byly, ne že ne). Že vždy šlo o otevřený a transparentní proces, na jehož přípravě se podílely všechny složky, které s nimi (s jejich dopady) měly co společného. Že policejní prezident sice "navrhuje", ale ten proces analýzy dosavadního stavu a navrhovaného stavu cílového za účasti výše zmíněných lidí, samozřejmě i vedení dotčených útvarů a jiných rezortních odborníků, vedly pracovní komise zřízené Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, který je tím odborným orgánem ministerstva, na základě jehož závěrů ministr rozhoduje o návrhu Policejního prezidenta. Nebo snad máte dojem, že Bc. Milan Chovanec je natolik schopný, že sám toto všechno kvalifikovaně posoudí a "připojí svůj podpis do referátníku"?
   Sancta simplicitas, člověče!!!

   Vymazat
 6. Jo, ještě k těm "nebetyčným" úspěchům ÚOOZ. Hezky o tom napsal poslanec Huml (také bývalý policista), kdy na Parlamentních listech píše - V roce 2015 ÚOOZ žaloval 42 kauz. Nějakou dobu jsem dělal do policie a tolik spisů k soudu jsme dostali v osmi lidech za týden. Jsou to sice složitější kauzy než dělají kluci na základním útvaru, ale stejně.

  Jestliže útvar o síle 500 dobře placených policajtů s využíváním supermoderní techniky, vypracuje za rok 42 kauz, (z nichž 1/3 ani neprošla soudem), tak se na mě nezlobte, ale není o čem mluvit.

  OdpovědětVymazat
 7. Co se týká reorganizací u PČR, tak ty byly vždy dělány za účelem někoho vyhodit či odstavit a také vždy se zaštiťovaly zefektivněním atd.(mluvím ze své zkušenosti) Zde by mělo jistou logiku tyto celorepublikové útvary nějakým způsobem propojit či sloučit kvůli prolínání kauz atd, ale v tom případě nechápu proč tam není zahrnuta i protidrogovka, která je samozřejmě také celorepubliková. A co je do očí bijící je ten spěch. Takže já osobně nefandím ani jednomu táboru, nemám dostatek relevantních informací a důkazů a neznám cíle,které se tím sledují.

  OdpovědětVymazat