Reklama

.

.

čtvrtek 7. července 2016

Giulietto Chiesa: Miloš Zeman zasazuje mohutný úder


7. 7. 2016 AC24

Brexit způsobuje chaos všude. Hlavně v Evropě, je ale pravděpodobné, že následky pocítí i ve Velké Británii. První úder na vrcholu evropského fotbalového šampionátu 2016 již zasadil prezident České republiky Miloš Zeman, tradiční kritik Evropské unie. Jeho trestný kop byl prudký. Ještě nevíme, zdali to bude „gól", bez povšimnutí to ovšem nezůstane.


Zeman prohlásil, že rovněž považuje za nutné provést nyní po britském hlasování referendum, aby se ukázalo, zda jeho spoluobčané chtějí zůstat v EU, nebo ne. Rozruch a znepokojení mezi různými evropskými lídry zesílily kvůli druhé otázce, která je pro referendum nabízena: zdali chce Česko zůstat v NATO?

Tyto dvě otázky udělají díru do Evropy. Zeman všechno moc dobře chápe: prohlásil, že on osobně by hlasoval za setrvání v EU otázku NATO přešel mnohoznačně mlčením), současně s tím ale bude dělat vše, aby občanům umožnil vyjádřit svůj názor.

Zeman rozumí tomu, o čem hovoří. Nedávný průzkum CVVN ukázal, že pouze 25 % občanů Česka je spokojeno s nynějším stavem věcí (před rokem to bylo 32 %). Kromě toho je nezbytné, aby bylo možné referendum realizovat, provést zákonodárné změny ve státě. A aby to bylo možné, musí být nejméně 60 % hlasů v parlamentu „pro". Pokud by se to stalo, tak by se to rovnalo pádu vlády Bohuslava Sobotky. Ten pro změnu přišel s prohlášením, že se nechystá pořádat takovéto referendum. Sobotka ovšem řekl, že je nutné dát Bruselu jasný signál, že jsou nezbytné pozitivní změny a posuny.

Zemanův krok v každém případě dalece přesáhl prezidentský palác v Praze, a samozřejmě i území České republiky. Kritika takových otázek, jako migrační krize, protiruské sankce, fiskální politika, rozmístění nových raket v Polsku a Rumunsku je ve východní Evropě velmi rozšířená. Každá ze zemí regionu má svůj cíl a politiku, všechny ale hledí na Brusel s rostoucím nespokojením a netrpělivostí. Zeman je konkrétně nespokojený s tím, že otázkám evropské bezpečnosti se věnuje málo pozornosti. Zeman navíc neskrývá své přání znovu zahájit dialog s Ruskou federací.

95 komentářů :

 1. Zeman slíbí vše, aby byl zvolen. Do NATO nás táhl on. EU nedělá nic pro to, aby nás vyrovnalo západní Evropě. Silné státy EU nás mají za kolonii, kde si dovolí udržovat nízké mzdy. Za komunistů jsme byli hrdý a nezávislý stát. České a slovenské hospodářství řídili tehdy Češi a Slováci. Masově se od nás neodvážely zisky jako nyní. Kdo přemýšlí a není hluchý a slepý, tomu EU a také NATO musí lézt krkem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Svatá pravda.

   Vymazat
  2. Opravím první dvě tvoje věty:
   Zeman nemá co slibovat a taky nic neslibuje! Dobře víš, že on nemůže vlastně nic, maximálně se k něčemu vyjadřovat! To, jak se vyjadřuje, tak právě takový způsob mu dává tak vysoké praference, ale na druhou stranu "sklízí" silnou kritiku od těch, kteří si myslí, že jsou nejmoudřejší na světě, nebo alespoň u nás.

   Za stav naší země nemůže EU, ale ti, kteří se po roce 1989 prodrali "k veslu"!!! Ti vše tozprodali, přitáhli "investory", nacpali jim štědré dotace ze státních peněz, jen proto, že tomu nerozuměli a také, že z toho i osobně něco měli! Po vyčerpání "výhod" investor sbalil fidlátka a šel o dům dál.

   Jinak se zbytkem souhlas!!!

   Vymazat
  3. Za stav naší a nejen naší země může světovej Žid! EU je je jeden z jeho mnoha stvůr. Může za všechno! Kdybys čet Honzika Nerudů, už bys to dávno věděl! Kdo tu stvořil tzv. kapitalismus a proč! Ti z toho vodcituju: "... A jako cize stojí v našem společenském životě, s ledovým klidem vedle našeho umění, takž co cizinci stojí v historii evropské. Jen ji pozorovali, aby se ranám uhnuli, a kdo z nich měl vliv, užíval ho jen pro sebe. Jim nevadí aby tajně nepodporovali stranu druhou, když v tom je prospěch. U nás se míchají mocí také do politiky, pracují pro "svobodu" a skutečně se jim také podařilo, že "svoboda průmyslová", "obchodu", "svoboda tisku" stala se monopolem jich a těch kterým pomáhají ... Židé mají velkou účast na válkách a revolucích, oni chtěli se nazývati velmocí všech velmocí, osvojující si panství nad lidstvem. Jdou nyní do závratného vrchu nad lidstvem. Žid se stal historickým rozvojem mužem lehkého výdělku. Rolníkem není kvůli svému talmudu; kdekoliv směl zakoupit se, zařídil hned "obchod v pozemcích". Řemeslníkem není, nemáť z práce samé radost. Je jen obchodníkem, často velmi lehkomyslným výdělkářem. On měl a má všechny vlastnosti, aby z politiky měl výdělek. Výdělek ten je za posledních dvacet let úžasný. Zdá se skoro že máme již zcela zvláštní mezinárodní právo - židovské, v němž jsou zaznamenány svobody Židů a služební povinnosti křesťanů ... Emancipaci českou od Židů hlavně bráti musíme, co emancipaci od židovského obchodu, od využitkování cizí práce." a v knize Obrazy z ciziny dodává: "Roztroušeni světem se stali lidem úmorem lidstva, co pijavice nejhoršího druhu nežijí nikde z práce, žijí z mozolů a potu cizího, krev pracujícího lidstva musí sloužiti k vyšperkování jejich bohatých salonů." A to nechtěj znát co píše ruský protějšek Nerudův, národní bard F. M. Dostojevský!

   Vymazat
  4. Do NATO nás přitáhnul ten prolhanej dobytek Havel!

   Vymazat
  5. Ale co, proč bys to nemoh zvědět: Dostojevský ve svém deníku spisovatele v roce 1879 napsal: "Žid všude tam, kde se usadil, usiluje o to, aby byl národ rozvracen, vtlačován do tmy nevědomosti a aby šířena byla nelidská a bezradná bída mravní i hmotná a s ní ovšem i zoufalství. Na okraji ruské říše můžete se otázati domácího obyvatelstva: „Jaká je ta síla, která pohání Židy po všechny časy?“ Dostane se vám jednomyslné odpovědi: „Bezcitnost a chtivost nalokati se našeho potu, naší krve!“ A skutečně, veškerá činnost Žida směřuje k tomu, aby domácí obyvatelstvo setrvávalo v plné odvislosti od Židů, z níž není východiska. Využívají k tomu i – zákonů. Ano, to Židé dovedou, těžiti z práva a zákonů. Dovedou se přáteliti s těmi, od nichž a na nichž závisí národ. Neměli by proto stále reptati, že mají málo práv. Vše je v jejich rukou! Banky, obchod, průmysl – ba už i půdy se zmocňují. A přece je zapotřebí, aby národ žil skutečným životem i plnil své přirozené poslání a nebyl pouhým galvanisovaným trupem v rukou Židů a bursiánů. Není národa na světě, který by tolik bědoval žaloval na svůj osud, stále, za každým slovem i skutkem, na své podřízení, na své utrpení, na své mučednictví. Pomyslíš si nakonec, že to nejsou oni, kteří vládnou v Evropě, že ne oni spravují a ovládají bursy, stejně jako politiku, vnitřní záležitosti a morálku států.
   Vezměte ruské Židy. Stále volali po právech, kterých neměl ani ruský národ, naříkali a žalovali, že jsou odstrkováni a mučeni a že teprve pak, až jim budou přiznána větší práva, bude možno od nich žádati, aby plnili povinnosti ke státu a domácímu obyvatelstvu. Pak ale přišel car Osvoboditel, zrušil nevolnictví a osvobodil ruský národ. Kdo se však vrhal první na něj jako na svojí oběť, kdo těžil z jeho slabostí, kdo jej spoutal svými zlatými pouty, kdo vystřídal na tak mnohých statcích statkáře, kteří sice značně těžili z národa, ale přece jen neničili sedláků, byť i z důvodů sobeckých – aby neničili pracovní síly. Co je však Židu do pracovní ruské síly? Vezme si svoje a jde dále! Žid, který vloží své peníze do zakoupení statku, aby si vrátil investice i s úroky, vymýtí lesy a vysaje všechnu sílu a mízu zakoupené půdy... Co udělali Židé v Americe? Sotva byli černoši osvobozeni, vrhli se Židé na ně a zotročili je sobě, svému průmyslu, svému obchodu, svým potřebám. A jak dovedou prostý lid opíjeti kořalkou, aby snadněji dokončili lichvařením dílo zkázy!? Židé ovšem vykřikují do světa, že jsou mezi nimi dobří lidé. Můj Bože, copak v tom spočívá otázka? Ano, jsou dobří lidé. My tu však mluvíme o celku a o ideji židovství, která zaplavuje celý svět. Ne nadarmo vládnou v celé Evropě na bursách Židé, ne nadarmo uvádějí v pohyb kapitály, ne nadarmo ovládají úvěry, ne nadarmo jsou pány mezinárodní politiky a nenadarmo věří, že blíží se jejich království! Ano, Evropa stojí na okraji propasti, všeobecné, společné, strašné záhuby. Nastává úplné vítězství, před kterým zanikají city lásky k člověku, touha po pravdě, city křesťanské, národní, ba i národní hrdosti evropských národů. Nastává naopak materialismus, slepá masožravá touha po osobním materiálním zabezpečení, touha po osobním nashromáždění peněz všemi prostředky — to je všechno, co se uznává za nejvyšší cíl, za rozumné, za svobodu místo křesťanské ideje spásy jen prostřednictvím nejužšího mravního a bratrského sjednocení lidí. Ovšem, ne pouze od židů, jestliže však židé definitivně zvítězili a vzkvetli v Evropě právě tehdy, kdy tam zvítězily tyto nové prvky dokonce tak, že byly povzneseny na mravní zásadu, tu nelze z toho nevyvodit, že i židé užili zde svého vlivu. Žid nabízí prostřednictvím obchodu cizí práci. Kapitál je nashromážděná práce; žid obchoduje rád s cizí prací! Ale to zatím ničeho nemění: zato vrchní skupina židů vládne nad lidstvem stále silněji a pevněji a snaží se dát světu svou tvář a svou podobu".

   Vymazat
  6. Jak tam Hoznyk Nerudů píše o těch "posledních dvaceti letech", tak je třeba připomenout že jeho kniha "Pro strach židovský" ze kteréé citát pochází vyšla v roce 1869 Píše tedy o období po roce 1848, kdy i k nám dorazila tzv. buržoasní, aneb židovská revoluce poté, co již v roce 1791 zvítězila ve Frankrajchu (zrovnoprávnění Židů, dočasně přerušené restaurací Bourbonů 1814-1830), a předtím v Anglii tzv. Slavnou revolucí 1688 a ještě předtím vzpourou portugalskými marány financovaných protišpanělských band loupežníků a pirátů - tzv. lesních a námořních gézů v Nizozemsku! Jako pomsta za zničení jimi ovládaného loutkového chalifátu v Grenadě španělskou korunou.

   Vymazat
  7. Jasně. Pryč z NATO a hodně rychle. (Přes Slovensko nás nikdo nenapadne, leda ti ze Západu, jako vždy v dějinách). A pokud se nezmění politika byrokratické Německo Bruselské EU III říše, tak pryč i z ní.....

   Vymazat
  8. 12:38 - František Komurka: Co řekli naši velikáni o ... Guidemedia, 2015. Neruda, Bezruč, Ćech, Jirásek, Palacký, Havlíček, Březina, Arbes, Světlá, ... Tito vzdělaní velikáni, vlastenci v nejlepším slova smyslu, jasně charakterizovali a pojmenovali zkázu a zlo. Proč by to dělali, kdyby tomu tak nebylo?
   Výborná rozhlasová hra:
   https://uloz.to/!aLe8qdA7/bezruc-rar

   Vymazat
  9. 19:53 - a nejen to! Když si přečteš Marxův spis K židovské otázce, ve kterém sic popírá že kapitalismus je jejich produkt, ale přisuzuje jim rozhodující podíl na jeho maximálním odlidštění, tak nezbude než konstatovat, že není příliš reálné, aby shoda mezi osobnostmi jako jsou Dostojevský, Marx a Neruda byly produktem jejich "antisemitského spiknutí"!- https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/101843.htm

   Vymazat
 2. 6:38 O historii našeho vstupu do NATO si to chce něco přečíst a nepsat nesmysly....
  Miloš Zeman se na tom jako předseda PSP ČR (1996-1998) a předseda vlády (1998 - 2002)samozřejmě také podílel, ale hlavní "zásluhu" na tom měli jiní.
  Šlo o dlouhodobý proces, na kterém se podílela převážná část našich politiků už od roku 1985, napříč politickým spektrem. I komunisté .... L.S.
  Chronologicky je to popsáno např. na http://www.natoaktual.cz/ceska-republika-a-nato-0us-/na_zpravy.aspx?y=na_summit/cr-a-nato.htm

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To dá rozum, že netáhl sám. Vzpomeňte jeho posedlost vyhovět v okamžiku, kdy vláda byla žádána povolit přelet bombardérů na Srbsko. Tu jeho ochotu zatočit s vlastními spolupracovníky - ministry nelze zapomenout. Doktor David by mohl vyprávět (kdyby chtěl).

   Milí spoludiskutéři, buďte opatrní v hodnocení našich politiků. Nevěřte každému, kdo líbivě slibuje.

   Vymazat
  2. O účasti komunistů na vstupu do NATO tedy nevím, povídejte...

   Vymazat
  3. 7:55 Na našem vstupu do NATO se KSČ nepřímo podílela svou politikou už před rokem 1989, která zcela zákonitě vyvrcholila "převratem" v roce 1989. 29.prosince 1989 zvolily její zástupci aklamací Václava Havla prezidentem republiky. Získal hlasy všech 183 poslanců Sněmovny lidu a 140 poslanců Sněmovny národů.
   Václav Havel, ale i další, se následně "zasloužili" o náš vstup do NATO, rozbití Československa, morální a hospodářskou devastaci státu, atd. ...

   Vymazat
  4. Havlovy projevy na Václaváku komunisty uchlácholily. Já mu tehdy také věřil. Před Vánocemi jsem však měl jasno, Havel nehnul prstem proti zuřivým fóristickým čistkám. Klást komunistům za vinu vstup do NATO může jen hlupák. A co ostatní včetně Zemanovy sociální demokracie? Oni chudáčci nevěděli o co jde? Svedli je komunisté, kterými pohrdali? Běžte ty pohádky vyprávět mladým sociálním demokratům.

   Vymazat
  5. 8:38 "zvolili" - omlouvám se ..

   Vymazat
  6. 8:51 Označit někoho za hlupáka je zřejmě pro Vás tak jednoduché .. Zřejmě mnohem složitější je pro Vás přiznat podíl KSČ, možná i svůj, na tom, co se tehdy stalo.

   Vymazat
  7. 9:08, mně to už může být všechno jedno. Tehdy jsem byl rád, že jsem byl rád a ještě mne z práce nevyhodili. Tajně jsem se dozvěděl, že mne ještě nějakou dobu potřebují, ale pak jsem byl na propuštění. Žádné politické aktivity jsem nevyvíjel, vadila však kvalifikace a pracovitost.

   I tady na NR se objevují obvinění komunistů, že za všechno mohou oni. Zřejmě dost důsledně politicky před převratem neškolili. Pánové, připomínáte mi jednu historku od soudu, podle které zaútočila nějaká manželka na milenku svého manžela za to že ho neinformovala o své pohlavní nemoci. Necítíte se vy příležitostní antikomunisté nějak trapně?

   Vymazat
 3. Cituji: "Zeman slíbí vše, aby byl zvolen. Do NATO nás táhl on"

  Já to nevím, je to mnoho let a nepamatuji si, kdo byl pro a kdo proti - nicméně, ta euforie pro vstup do EU byla veliká, všichni jsme se chtěli stát součástí evropy, té "západní", mít jejich životní úroveň - a uvěřili jsme slibům, že to tak bude...

  Hm, já byl euroskeptik od začátku, hlasoval jsem proti vstupu - ale že se slavná EU vyvine tak, jak se to vyvíjí, to jsem nečekal ani v nejhorších snech. A že z nás bude něco jako kolonie, to jsem také nečekal.

  PS. ale všechny ty nové cyklostezky a rozhledny za prachy z dotací EU se mi líbí - jenže popravdě řečeno, čekal jsem trošku smysluplnější projekty ;-)
  Radek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Blbové a blbky u nás od té doby pokládají VŠECHNY chodníky za cyklostezky, i když má chodník šíři 80cm. Zažívám to denně a je to opravdu smysluplné se těm blbům v rychlosti vyhýbat!

   Vymazat
  2. Také nejsem nadšen jak nás západní státy ždímají, ale snažím se hledat důvod a ten mi vždycky vyjde, že si za to můžeme bohužel zas a jenom my sami. Prostřednictvím námi zvolených politiků jsme se dobrovolně zbavili všech továren, surovin i bank. Západ jen bral NABÍZENÉ. Kdo by nebral, když češi rozdávali. A dnes pro změnu místo abychom se spojili řešíme žabomyší války a nechodíme k volbám. Vok Jan Ostrava

   Vymazat
  3. Není pro EU problémem roční dotace do ČR ve výši třeba 200 mld. Kč když majitelé privatizovaných podniků vyvezou do svých zemí,přvážně v EU, více jak 400 mld. zisku, na kterém se podíleli Češi v privatizovaných podnicích.

   Vymazat
  4. "Blbové a blbky u nás od té doby pokládají VŠECHNY chodníky za cyklostezky, i když má chodník šíři 80cm."

   Pár těch hovad už jsem z BAJKU srazil - vidím jak se řítí hovado ze zadu ke mě, stačí malý úkrok a nastavit loket, - a letí po tlamě, a když má držky ještě mu přidám. Horší je, když o něm nevím, to už bych ho dodatečně přizabil kreténa, oni ani zvonek nemají aby zazvonili, když už se přes zákonný striktní zákaz serou po chodnících. A policajti, ti si jich nevšímají. A z cyklonáboženství si všelijací havlisti dělají volební kampaně.

   Vymazat
  5. 11:41 Jenže to nejsou dary, ale jen velmi drahá půjčka. Do fondů EU sice v současnosti dáváme méně, než dostáváme, ale brzo to bude naopak. Pak až na věčné časy budeme jen platit.

   Vymazat
  6. 12:07 BRAVO !
   ..lepeňák do maršmelounu
   (to je Ježek w kleci ; )

   Vymazat
 4. Zeman nic neslibuje, jen prohlásil, že by měla být dána možnost lidem vyjádřit se k setrvání v EU a NATO. Nic víc.
  Máme sice krásné cyklostezky, ale za to nemáme cukrovary, které byly pro nás tak výhodné.

  OdpovědětVymazat
 5. Zemák je obyčejný populista, který ví, jaké nálady jsou vespolečnosti a umí je využívat. Do NATO nás zatáhl on a také mocně loboval za souhlas s přelety amerických bombardérů na Jugoslávii. Tohle mu nesmí být nikdy zapomenuto. Je to v podstatě chameleon, ale méně nebezpečný než ti ostatní.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, on ten Zeman má sice více škraloupů, ale dnes díky alespoň za něj. Lepšího pročeského politika tu jaksi nevidím. TES

   Vymazat
  2. Větší kravinu jsem dlouho neslyšel. To v mediím jsou všichni populisté:

   Je vlivnými skupinami organizovaná migrace totální blbost a způsobí to naprostou katastrofu Evropy?
   Ano.
   Potřebujeme mír a spolupráci s Ruskem a Čínou.
   Ano.
   Potřebujeme být v NATO.
   Ne, škodí nám to.

   Tohle nikde neslyšíte, tak co je na tom populistického. Populistické je to, co nám tlačí mocní ve vlastním zájmu a v neprospěch společnosti. Plivat na Zemana to je populistické, to je v módě a škodí nám to jako národu, jednou jsme si ho zvolili a má mít naši plnou podporu. Ti co ho urážejí jsou vlastizrádci a plně se tím odkopali, ale mají smůlu USA jako světová velmoc jde do kytek a již nad nimi nebude dlouho držet ochranou ruku a pak si je podáme a budou muset vše co nakradli vrátit a vše si tvrdě odpracovat. Chápeš to populisto 8:23.

   Vymazat
  3. Hlavní Zemanův škraloup je jeho vášnivý sionismus a jeho "techtle mechtle" s tím nejhorším dobytkem na světě - s chazarským kaganátem v okupované Palestině. V tomto dluží českému národu mnohé vysvětlení...

   Vymazat
 6. 7:54 a 8:23 Nepište nesmysly a raději si přečtěte článek od Ivana Davida na NR :
  http://www.novarepublika.cz/2014/04/jak-ceska-vlada-jednala-o-bombardovani.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já jsem četl trochu jinou zprávu na Britských listech od místopředsedy vlády Evžena ...?, bývalého hlasatele nebo redaktora Svobodné Evropy. Tam se tvrdí, že Zeman hrozil odvoláním odbojného ministra na hodinu a že to Havel také okamžitě schválí. Faktem je, že malý Zeman a David si už pak v politice neštkli. Vím, že takové chvíle hanby se nerady vzpomínají. Kdo ví, jak to bylo. David popisuje chování ministra Dostála, což jsem nevěděl. Dostal byl můj velmi oblíbený novinář z Práva, jehož komentáře jsem přímo hltal, až později jsem postupně zjistil, že to byl odporný antikomunista. Už je všechno za námi. Nikdo mne nepřesvědčí o tom, kdo je kdo. Každý si napsal svůj životopis.

   Vymazat
  2. 9:06 Zřejmě Egon Lánský ... Je zřejmě dobré si o něm něco přečíst, např. na https://cs.wikipedia.org/wiki/Egon_L%C3%A1nsk%C3%BD a teprve následně si udělat názor na jeho činy a vyjádření ...

   Vymazat
  3. Díky 9:38, je to Egon Lánský. Tehdy jeho zprávu nikdo nedementoval. Nyní je už jedno, kdo jakou hru hrál. Není se čím chlubit. Je to skvrna na životopise. Že by tehdy lhal? Proč se osočení nebránili?

   Díky za odkaz na wikipedii. Zaujalo mne, že jako protikomunistický aktivista mohl pracovat v létech 1967 až 68 v Ekonomickém ústavu ČSAV.

   Vymazat
  4. 9:59 V roce 1967 a 1968 to možné bylo ..
   Nemluvě o jeho možné spolupráci s VKR a ZPR , i když to popíral(viz wikipedie).
   Možná, že bránili, ale na BListech to nebylo otištěno. Nevím ...

   Vymazat
 7. Troll 6:38 kecá, což je jeho povolání. Zaměřuje se na prosťáčky, kteří mají zkreslenou představu jak funguje lidská společnost. Nejdříve je potřeba zjistit co je správné, pak to ve společnosti prosadit a je i důležité to nakonec i přehodnotit, když se okolnosti změnili - život plyne. A přitom vždy je potřeba se domluvit se všemi, kteří do toho nějak vstupují i když to nejsou svatouškové.

  Co se týká jeho morálky, dokonce nějaká Američanka pozvaná (funkci už nevím) do televize řekla, že Zeman dokázal, to co dokáže málokterý politik a to odejít z politiky. Mnoho let zůstal ústraní a četl knížky. Nyní má ovšem zodpovědnost dotáhnout do konce co začal než se najde odpovídající nástupce, pokud kope za dobro bude to cítit jako povinnost. Zlo bude vždy lhát a překrucovat nedejte se zmást. Pozor na mladé jejich nezralost a nezkušenost je dělá snadným úlovkem pro zlo (za příslib několika nahých panen udělají jakékoliv zvěrstvo).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milý trolle 6:38, nikdy mne nenapadlo, že tuto diskuzi budou sledovat prosťáčci. Jsou to sami inteligentní lidé, tedy pravděpodobně až na vás. Na rozdíl od vás si pamatujeme.

   Zeman neodešel sám, jeho nejbližší spolustraníci ho zradili a z Hradu doslova vykopli. Zeman dával funkce korunního prince. Špidla je také jeho dílo společně s ÚVV, kde sedí ti nejčestnější a nejmorálnější. Překvapuje mne, že se vám hlavou honí nahé panny.

   Vymazat
  2. Pro 10:08 je to nějaké zmatené.
   Stojíte za Zemanem nebo proti Zemanovi?
   Ctíte našeho prezidente nebo nectíte?

   Nějaké politické pletichy sem netahejte, to ukazuje na Vaše nepochopení, nahoře je žumpa. Ǔroveň morálky a etiky lidí ve společnosti umožňuje určité manévry směrem k dobru. Zeman je dar, jeho úroveň morálky je nad nadstandardní. Uvědomte si jaká je celková morálka v našem státě a ve světě a jaké jsou skutečné možnosti. Pokud to poměřujete s nějakým stavem, který neodpovídá skutečnosti, no pak není nikdo, kdo by mohl být dobrý a usilovat o dobro. Na každém můžete najít chybu, každého můžete pošpinit, ale pokud budou myslet jako vy všichni skončí to katastrofou a budeme se nejdříve navzájem urážet a později zabíjet. Pokud nevidíte, že troll 6:38 je nekonstruktivní a jenom plive a zastáváte se ho, tak zamyslete za co kopete jestli za zmar a zkázu, byl bych raději, kdyby jste se snažil o rozvoj a rozkvět.

   Vymazat
  3. 10:08-cituji Vás "Na rozdíl od vás si pamatujeme", konec citace. Asi si pamatujete málo, již po třetí Vás upozorňuji, že reagujete-li na anonyma, uvádějte jeho čas příspěvku(modré barvy) v nadpisu! Vámi uvedený čas(6:38) místo 9:57?, patří úplně prvnímu komentáři nahoře. Trocha pozornosti neuškodí.

   Vymazat
 8. Dnes ráno jsem seděl na lavičce vedle bezdomovce. Zeptal jsem se ho, proč takhle skončil.

  On řekl: "Do minulého týdne jsem měl ještě všechno!!! Měl jsem střechu nad hlavou, kuchaře, moje šaty byly prané a žehlené, měl jsem TV, internet, chodil jsem do posilovny, bazénu, knihovny, do školy, pokud jsem chtěl... "

  Zeptal jsem se ho: "Co se stalo? Drogy? Alkohol? Rozvod???"

  "O ne, nic takového," řekl. ".... Jen mě pustili z vězení."

  OdpovědětVymazat
 9. Musíme především vystoupit z útočného fanatického paktu NATO, které ovládá americká C.I.A s Erdoganem !!!Naše zem je vydána na pospas osudu a náladám Turků a agentů C.I.A v jejich hrách,které ani neznáme a aneznají je ani naši představitelé země a armády!!!Což je otřesné!Většinou se to dovědí až po ukončení operací například proti Syrské republice a jejím občanům a Rusku nebo podporujeme ke všemu banderovce z Ukrajiny proti východním oblastem Ukrajiny na Donbase atd. No prostě bordel na druhou vážení!!!A jen se vezeme ve vlaku,který nemůžeme řídit ani trochu!!!Pokud se nezmění ani centrální řízení Bruselu a nespružní se jeho rozhodování ve stragických otázkách bezpečnosti, tak je třeba udělat i referendum o setrvání v EU.Brusel začal masivně řešit jen byrokratické věci,omezování rozhodování členských menších států a neřeší důležité věci!!Moc jim vlezla do hlavy těm nadnárodním finančním korporacím,které ovládají řízení Bruselu a koupených politiků!!!Celá ta slavná migrace miliónů lidí je úměle řízená a má za úkol rozvrátit Evropu!Většina neziskovek je ve finále dosazena americkým kapitálem přes různá konta,sponzory atd.Jsou to vlastně spící agentury,které slouží k rozvratům států a jejich společnosti!Nic více, nic méně!Smutné!Neziskovky jsou nová móda tajných služeb!Spousty lidí mě v mém okolí potvrdilo,že je třeba ukončit členství v kašparském,ale nebezpečném paktu NATO !!!To především!STOP NATO za každou cenu.S EU se uvidí zda se zlepší časem, ale především přátelé ukončit NATO se musí!!Většina lidí členství v NATO nikdy nechtěla!Československo vylezlo z Varšavské smloubvy aby se hned zabořilo do zadnice NATO?To určitě nikdo nechtěl!!!Chtělo to jen pár stovek uplacených poslanců s StbAgentem prééézidentem el-ožralou!!!

  OdpovědětVymazat
 10. „Nesouhlasím s těmi, kdo jsou pro vystoupení z Evropské unie. Ale udělám všechno pro to, aby bylo referendum a aby se v něm mohli vyjádřit. A totéž k vystoupení z NATO,“ řekl Zeman.

  Aneb jak se rozvíjí přesné citace ... do "nutnosti" a dalších lživých blábolů.

  OdpovědětVymazat
 11. Nebudu nikoho podezřívat z úmyslných manipulací, ale s objektivní žurnalistikou tenhle výplod nemá nic společného.

  OdpovědětVymazat
 12. Většina zisku z naší firmy jde do Holandska . Jsem pro vystoupení z EU a NATO . Marcel .

  OdpovědětVymazat
 13. Server má jen takovou úroveň, jakou má úroveň jeho nejhorší článek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je nesmysl. Naopak! A víš proč? Každej se může blbě vyspat! Jágra taky nehodnotěj podle počtů faulů který udělal soupeřům, ani podle počtu gólů, který zavinil, když mu soupeř "utek" s pukem, ale jen podle počtu branek který sám dal! Špotákovou taky nehodnotěj podle toho, kolik hodila nejmíň někdy na nějaký soutěži, když jí to nesedlo, neuváděj - Špotáková je ta co tehdy a tehdy nedohodila ani 50 metrů! Ale naopak! Uvádějí vždy její nejlepší hod, její rekord! Opak by byl negativismus první třídy, to bychom chlapče daleko s tou naší civilizací nedošli ...

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. Kdo se nepoučí z chyb minulosti, těžko bude sklízet úspěchy v budoucnosti.

   Vymazat
 14. Pomalu začínám věřit na protievropskou konspiraci. Co je to za smrdutý plátek ten Sputnik, tam to začalo... překrucování a lži, tenhle trouba si to přeložil ještě o něco víc po svém a je z toho Zeman bojovník za referendum o vystoupení z EU navzdory.

  Qui bono? ...

  OdpovědětVymazat
 15. S takovejmahle interpretacema mluveného slova byste nemohli ani kydat hnůj v kravíně.

  OdpovědětVymazat
 16. Jediné pozitivum na celém článku je, že Prezident udělal jednomu bambulovi nezkalenou radost, když uvěřil, že řekl co si ve Sputniku přibásnili. Královská disciplína žurnalistického víceboje je Kredibilita, a jestli tohle není na červený praporek, tak už nevím co by mělo. S přimhouřeným okem je to výkon za 0 bodů.

  OdpovědětVymazat
 17. Kdyby se hrál fotbal, tak je to pokus o jesle, jenže se ten míč sotva dokoulel k palcům. ... Radost z gólu je sladší než marcipánový bonbón vylovený naslepo z bonboniéry se ztracenou legendou.

  OdpovědětVymazat
 18. Milý spoludiskutující, vidím, že vás náš pan prezident žlučí. Ale on jenom otevřel ve veřejném prostoru diskusi na tabuizované téma. Za to mu díky. Já osobně jsem proti NATO už dávno (Jugoslávie, Bosna, Kosovo atd. atd.) a silně proti EU od té chvíle, co byla podepsána Lisabonská dohoda. Mám pádné argumenty, stejně jako Mach, Klaus nebo třeba Jan Keller. Leo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když chcete ostatní pohnout k určitému rozhodnutí, udělejte z něj na nějakou dobu tabu, a pak to tabu náhle zrušte. Touha po tabuizovaném bude tak silná, že všechen rozum půjde stranou.

   Vymazat
 19. Nevím kde se vzalo to disintegrační nadšení. Je to zkratkovité jednání a postrádá šíři i hloubku. V Evropě jsme společně s dalšími národy, a EU je toho přirozeným ztělesněním.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tohle s odpuštěním, mohl napsat jen slepý a hluchý. Copak si neuvědomujete, že EU je fašistický projekt, který nemá s demokracií nic společného. Nevidíte, jak EU rozjela občanskou válku na Ukrajině, jak nás ruské embargo poškozuje, jak nás EU a NATO ženou do konfrontace s Ruskem a Čínou? Tohle fakt mohl napsat jen duševně či tělesně postižený člověk. A nebo je tu ještě jedna možnost- sociální demokrat, ochotná loutka nadnárodních korporací. Leo

   Vymazat
  2. Ne, to si skutečně neuvědomuji. Až si to uvědomím, tak budu asi taky fašista, jak už tu zaznělo. Kritika EU je oprávněná, což ovšem neznamená, že si začneme "srát do vlastního hnízda." ... Sobotka to řekl naprosto znamenitě - EU je náš životní prostor.

   Vymazat
 20. Server Sputnik v tomto případě nepochybně "skóroval faul",

  když napsal, že:

  Zeman prohlásil, že rovněž považuje za nutné provést nyní po britském hlasování referendum, aby se ukázalo, zda jeho spoluobčané chtějí zůstat v EU, nebo ne.

  a nohsledi tohoto informačního nodu bez ověření "poslušně" okopírovali zjevnou nepravdu. Ať si každý sáhne do svého svědomí.

  OdpovědětVymazat
 21. V lepším případě pan Dvořák půjde hledat dotčený Zemanův výrok o nutnosti, aby si následně uklidil co si na podrážkách přinesl z informační divočiny.

  OdpovědětVymazat
 22. Gratuluji, právě jste se rekvalifikovali na Politický Bulvár.

  http://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20160701/3432511/zeman-referendum-eu-nato.html

  Prezident České republiky Miloš Zeman na pozadí nedávného rozhodnutí Velké Británie opustit unii vyzval zemi provést referendum o členství země v Evropské unii a NATO.

  Czexit
  © SPUTNIK/
  Czexit?

  Lídr Česka přitom řekl, že sám by hlasoval za setrvání v obou organizacích.

  „Nesouhlasím s těmi, kdo jsou pro vystoupení z Evropské unie. Ale udělám všechno pro to, aby bylo referendum a aby se v něm mohli vyjádřit. A totéž k vystoupení z NATO," cituje Zemana Český rozhlas.

  Český prezident nemá pravomoc svolávat referendum, k tomu je potřeba změna v ústavě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vyzval - neznamena vyhlasil. Nedochudce.

   Vymazat
  2. K žádnému referendu nevyzval. Řekl, že bude všemi silami bránit právo takové referendum uspořádat, nic víc a nic míň.

   Jenom debilové ve Sputniku z toho dělají výzvy - je to trapný hoax, na který potřebujete možná IQ 90, aby jste to prohlédli.

   Je to oblbování a do očí bijící překrucování slov. Nechte se tím krmit a budete mít vymytý mozky.

   Vymazat
  3. Ale ale, to se velmi mýlíte, pane 20:14. zeman otevřel tabuizované téma - závazné obecné referendum k základním existenčním otázkám republiky! Všem Dienstbierům, Sobotkům, Fialů, a Kalouskům navzdory. Pavel P.

   Vymazat
  4. Jaképak tabu, kdo z toho dělá tabu? Jen ti, kdo chtějí, aby to bylo tabu, které statečně svrhnou a na svou stranu tupce strhnou.

   Vymazat
 23. Cesky president Zeman,
  je nejlepsi statnik, jakeho jste kdy meli ! Snazi se uvolnit meziarodni napeti. Laka cinske investice do vasi zeme. A krome toho, ma na nektere ozehave veci stejne nazory, jako pristi president Ameriky Donald Trump ! (Aniz by o tom vedel !)
  ZDE MATE PRIKLAD !
  Je to tyden, co Trump mel velmi silny projev v Denveru (Colorado) ! V projevu rekl :
  " Ze NATO se prezilo ! Ze nesplnuje jeho funkci ! Ze nechrani nikoho pred terrorismem ! Je drahe a
  je k nicemu !
  Proto Amerika ho nebude PLATIT, nebo ho zreformuje ! "
  (Jak ho bude reformovat nerekl .)

  Tak kdyz chcete NATO, tak si ho platte a krome toho take ZAPLATITE ten zmatek, co udelala destruktivni Merkerova !
  Vy budete platit 30 milliard Euro ! Kafe a rohlik pro vas bude jednou prepych !
  Tech (30 milliard) chce Soros !
  Matematicky ma pravdu !
  President Zeman je velmi PROZIRAVI ! On vidi do budoucnosti.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 24. Rusko má zřejmě EMINENTNÍ zájem na rozpadu EU, když krmí Evropskou veřejnost takovými rétorickými výkruty.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rusko by především uvítalo silnou a SAMOSTATNOU Evropskou unii, i když by v ní byli hlupci tvéh formátu, hlavo hloupá. Důvod je jasný - globální dělba moci mezi USA, EU, RF a Čínu (vyvažování) a spolehlivý obchod. Rusko by e přidalo na stranu EU. Tkhle sme ale jen banda přiblblých kašparů, který vede nevoláná Komis pod předsednictvím šampíčka přítele ulejvákú peněz do daňových rájů, Tuska - nevím to napsat, "tusk" je urážka sama o sobě a Merekel, co si EU plete s NDR a demokracii s postupy Stasi. No, je to takové "panoptikum příšerek" nevalné pověsti.

   Vymazat
  2. Mají zameteno před vlastním prahem?

   Vymazat
 25. Ať mi řeknou Peskov a Lavrov, jestli Zeman řekl, co píše jejich plátek Sputnik.

  OdpovědětVymazat
 26. Já zastávám názor, že Zeman je v současné době to nejlpeší, co Českou republiku mohlo potkat. Bohudík tak prezidentské volby vyhráli slušní, vzdělaní, pracovití lidé, kteří jsou občansky zodpovědní a ne ti druzí, co se nechali zlákat čírem idiotovým.

  OdpovědětVymazat
 27. Kdyz Cesko vstupovalo do EU, tak tato organizace byla jina nez je dnes ! Dnes je neunosne brime na bedrach Evropy !

  To nejhorzi co EU udelala, je integrace Afriky do evropskych mest. Behem 2-3 generaci prijdete o vse co vlastnite.
  Vase zeny zaziji terror nejhorsi, ale o tom si vubec netroufnu psat.

  Co se tyce presidenta Zemana. Vy v Cesku vubec nemate zadnou osobnost, ktera by se mu vyrovnala ! Uvedomte si, ze ho zna svet. Nikoho druheho z vasich autorit nikdo nezna. Sobotku si ve svete pletou s butlerem..

  Jean Claude Juncker sedi ve svem uradu v Bruselu a najednou je slyset zoufale jeceni : "VEJCE, VEJCE, oh Boze VEJCE ! "
  Pribehne Sobotka a usluzne se pta : " Exelence, na meko nebo na tvrdo" ? Junkcker rika :
  "Neeee, Bohusku ! Poskrabat. Poskrabat !"
  Vsichni ho maji za butlera (komornika).
  nick honolulu


  OdpovědětVymazat
 28. Tenhle prostor je jako kolbiště, na kterém se bojuje o trofej, kabát z ostudy.

  OdpovědětVymazat
 29. Chtěl bych být překvapen svou vlastní metaforou, leč mám hlas jen slabý.

  OdpovědětVymazat
 30. Za celou dobu co neziji v Evrope, (od srpnoveho prichodu Rusu.) Nikdy jsem nevidel a nezazil, tak intenzivni vnitropoliticky boj v Americe o pristi nasmerovani zeme jako je dnes.

  Panove v pripade, ze vyhraje Trump, tak se svetu ulevi i kdyz ho ceka giganticky boj ve Washingtone.
  V pripade, ze vyhra Hillary, tak bude zle i s vami.

  37 statu stoji za Trumpem. To zde jeste nikdy nebylo !
  Ucast obcanu pri volbach je nejvetsi v dejinach Ameriky !
  Cela evangelicka/protestanska cirkev, ktera je vlivna v Americe stoji za Trumpem.
  Katolicka je rozdelena na frakce a zere se mezi sebou, ale Trump ma jeji podporu - 60 % !

  Policie, armada stoji za Trumpem ! (Navy vsak ne.)
  14 millionu registrovanych Republicanu stoji za Trumpem.
  Delegati a GOP ho vsak zrazuji.

  Media v rukou Neocons ho primo NENAVIDI ! Nikdy na nikoho nebylo kydano tolik HNOJE, jako na neho ! To vubec nejde cist.
  Za 10 dni by melo prijit k jeho nominaci v Clevelandu (Ohio). V pripade, ze GOP dovrsi zradu na Trumpovi, tak Amerika bude totalne destabilizovana a bude to konec republicanske strany. (Ja budu prvni, kdo se na ni vykasle.) V pripade , ze nominaci Trump dostane, tak potom uz jsou pouze listopadove volby a ty rozhodnou mezi Trumpem a Hillary.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taky se to tam snazej dotahnout k nejaky ty defenestraci koukam...

   Vymazat
 31. (17:08) Vazeny velebny pane ! Ostuda a hanba - temto dvou krasavicim jsem se vzdy dvoril a o jejech prizen usiloval.
  Snad vyhram ten kabat.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Alfa, Beta, Gama...
   ..bude konec s Váma !

   A kabát je muj.
   MM

   Vymazat
 32. Vazeny pane presidente Zemane,
  pro ulehceni Vasi prace a pro orintaci, kam kraci Amerika, prosim neprehlednete nic z toho, co Donald Trump mluvi k narodu.

  Jeho vety s direktnim, jednoduchym New Yorkskym stylem vyjadrovani, maji velmi zavazny a dulezity vzkaz.

  Ten vzkaz svedci o budoucich zmenach, jak ve vnitrnich vecech Ameriky, tak i v zahranicni politice..

  Tyto zmeny budou mit vliv na celou Evropu.

  Dovolte mi Vas o necem informovat z jeho psychologickeho profilu.
  Trump je chytry, inteligentni a umi snadno vniknout k zakladum problemu. (Typicky Geminy.)

  Tyto problemy zjednodusi, ale umi vyzvednout podstatne.

  On dokaze myslet podobnym zpusobenm, jako ex-president Klaus, ktery snadno najde skryte nebezpeci ve vztazich ruznych narodu, nebo skupin usilujicich o vliv a moc.. Trump bude v mezinarodnich vztazich to stejne.

  On si nepotrpi na krasorecneni , ale jde k veci. Tim je jiny, nez vetsina politiku. Jeho slovni "PREDKRMY" jsou kratke a jednoduche. Tim nachazi cestu k masam lidu, at uz ve statech severnich nebo jiznich, ktere maji rozdilnou psychologii , (vcetne anglictiny.)

  V pripade viteztvi Hillary se nejen zhorsi situace pro cesky narod, ale i pro vas.

  Za Hillary stoji NEOCONS. Tech nejvlivnejsich je co do poctu 90.
  Oni nemaji radi Rusko a negativne se vyjadruji o presidentu Putinovi. Hillary udela vse, co si Neocons budou prat.
  Trump je uplne jiny. Bylo by moc fain, po jeho zvoleni (kdyz Buh dopreje), aby jste se sesli.
  Jak Vy, tak on, mate spolecne nepratele.
  (Prazska "kavarna" neni pouze prazska.)
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 33. (18:50) MM (UFOun) z konstelace Orion, hvezda Sirius.

  Vis o tom, ze na tajnem sjezdu New Age v Sandusky v Ohiu byl vydan seznam hvezd, ktere nam prijdou na pomoc, az nase planeta bude uplne v rozkladu. Je jich 9, mam je vsechny napsane. Samozrejme jsou v Plejadach.

  UFOune, necti pouze Materidousku , kdyz nahlisis o 1/2 noci do vylohy trafiky. Snanz se dozvedet neco hodnotneho, nebo budes na mentalni urovni politiku z Prahy.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Alfa..18:50, to jsem opsal nikoli z Mateřídoušky,
   ale od Bradburyho...
   Mimochodem se narodil v Illinos, jak to, že ho neznáš ? Světaznalý .

   ..pomocníku pomocníka VB ( blejád ) !
   Sirius

   Vymazat
 34. Vyzývám národ k uspořádání referenda o setrvání v EU a NATO, abych v něm hlasoval proti návrhu referenda.

  Logika MADE IN Sputnik.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne, to je logika made in Zeman.

   Vymazat
  2. Logika je bez citu ,je to proces mysli a materialniho ega . Srdce a duse jsou to co rozhoduji v zivote cloveka .. s logikou se clovek stava jen pozorovatelem toho co mu ostatni nakukaji a on pak premysli a premysli a premysli ...to je ta logika? zivot neni logicky protze kdyby byl uz davno by jste sam sebe pochopil ......

   Vymazat
  3. Vesmír na logice visí jak ozdoby na vánočním stromečku.

   Vymazat
 35. Když jedni kvůli blbosti odejdou z EU, tak z ní druzí nebudou vystupovat proto, že jim to nějaký čert hvízdne přes hranice.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Britové nejsou blbci. Mají raději svobodu než ostatní. Dovedou si utáhnout opasky, ale neprohrají. Ten, kdo jim nadává, vůbec nechápe, co se v dnešním světě děje!

   Vymazat
  2. Když začne přituhovat, zůstanete koukat jen na čáru po kočáru.

   Vymazat
  3. Brit? presny opak slovana.Vetsina lidi jsoou jen loutky a dodrzuji system at je jakkoliv nacisticky,otrokarsky,krvavy a podly jen pro zisk ,ne pro um... a financni situace ktera je v britanni ted nebila tak spatna 40 let na zpet.
   jen blb by cekal ze bude lip...anglie potrebuje prodat = zacit zbrojit,vytvorit valku a opet vysavat z lidi zivot a z jejich zeme taktez. To co si mohou financne mladi cinani na to anglican potrebuje pujcku . Studenti z ciny maji bezne £3500 za mesic na utratu a rodice ,zbohatlici plati a plati ...po studiu jedou domu a nechavaji za sebou vse co tu koupily.. kdo z vas si muze dovolit nechat ladem penezenku za 6000 kc i s eury pohozene na stole ,znackove obleceni za tisice , parfemy jeste nezabalene od gucciho atd,atd channel ,,,vazne je jim to fuk ..kazdy den jsou 3x v restauraci a uzivaji zivot.videl jsem tu uz hodne a o zivotnim stylu tady vim docela dost ...na ty prachace musi nekdo delat a musi byt odbit zbozi jinak se jim zhrouti system.bohuzel ale jsou tu i lide kteri vidi ve £3 za hodinu zlaty dul protoze si to v africe nebo bangladesi nevidelaj... des a bes jeste ze nejsem zamestnanec to bycg se na to uz davno tady vysral ....

   Vymazat
 36. Kdybyste náhodou nevěděli, co vám Prezident řekl česky, tak se zeptejte ve Sputniku, tam vám to přetlumočí do té správné češtiny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je také zajímavé, Česká televize a rozhlas cenzurují prezidentovo projevy a zakazují s ním pořady, ale takový Hynek Kmoníček si tam cestu, když chce, najde. To jen abyste věděl odkud vítr fouká a od koho pochází námi zatím obdivovaná zahraniční politika.

   Vymazat
 37. Najednou Babiš i Sobotka kopou za Evropu.Prezidenta podezřívají z velezrady.Tato vláda nás žene do války s Ruskem.Jsem zvědavý jestli vláda povolí přelet dronů přes naše území.A to už bude přímé ohrožení naší republiky.Tomu by jsem řekl ,že je velezrada.Asi už vím koho volit nebudu.

  OdpovědětVymazat
 38. 20:44 - rekl Vam nekdy nekdo, ze jste nemyslici obet utopisticke predstavy ? UK uteklo z EU kvuli invazi barbaru do jejich zeme.

  Jim nic jineho nezbylalo, kdyz chteli, aby byl Londyn Londynem a ne, aby vypadal jako Nairobi.

  To je zivotni nutnost se zbavit EU, kdyz diktuje immigracni politiku zemim Evropy a Ceske republice.

  Jak to, ze nevite a neznate osud Johannesburgu ?
  Anglicane ho znaji. To neni blbost, ze utekli. To je chytrost.

  Panove, mezi vami je tolik ULTRA SEBEDESTRUKTIVNICH HLUPAKU, za osud vasi zeme je zpeceten. Vy nebudete chytrejsi, dokud vam Zulu nezapichne asagai do mysliciho ustroji - do zadku.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. honolulu, vše bude odvislé od vaší revoluce v USA. Vyženete-li Neokony (nevím kam?),ti naši poběží za nimi. Že to přinese mír nevěřím ale vyčistí se vzduch od "jejich" svinstva a nahradí se svinstvem radioaktivním, tedy "konečným řešením židovské otázky"! Nejsme tak nechtěně "šťastnou" generací, která se toho dožije bez x-násobné výměny srdce?

   Vymazat
 39. UFOune (22:21), prestoze v ILLINOIS se nevylihlo nikdy nic, co by stalo za zamysleni, tak Anthony Branbury me zaujal.

  On totiz rekl , ze OSN je parta sklerotiku, kteri neumi pocitat a nejsou zodpoveni nikdy za nic.

  Tak si to posral u vrchnosti a misto doktoratu ma ted titul - blazen Tonda.

  Ray Brandbury - toho neznam, t.j. nejaky spisovatel..

  Pane Povolny (23:33), Donald Trump zatim vyhrava. Jak to dopadne nevime.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 40. Pan prezident není nepřizpůsobivý, nikdy neodmítl erárem dobře placenou funkci.

  OdpovědětVymazat