Reklama

středa 13. července 2016

NATO je anachronizmus doby

Petr Schnur
14. 7. 2016 (zasláno autorem)
Atlantický summit ve Varšavě se konal ve znamení řinčení zbraní, dragounských jízd, ukrajinské krize, doznívajícího mýtu „arabského jara“, polské antiruské histerie a verbování nových členů. Vzhledem k brizantní situaci jak v Evropě, tak na Blízkém východě a severní Africe by neškodilo připomenout historický posun strategické koncepce Severoatlantického paktu od teritoriální obrany členských států k permanentnímu intervencionalismu „all around the world“. Cestu aliance dějinami a její transformační proces lze rozdělit do tří fází.


Ta první byla ve znamení mocenské polarity doby tzv. studené války. Oproti zcela účelovým interpretacím ustavujícího dokumentu z roku 1949 po listopadu 89 hovoří Washingtonská smlouva jasnou řečí. Čl. 5 obsahuje možnost, nikoliv povinnost pomoci resp. kolektivní obrany při vnějším napadení. Zároveň její text zcela jednoznačně deklaruje propojení smluvní koncepce s Chartou OSN, tedy s mezinárodním právem, a sice v závazné formě. Jde jak o preambuli, tak o články 1, 5, 7 a 12. Tolik k politické linii smlouvy. Co se vojenských aspektů týče, šlo o koncept teritoriální obrany členských států.

Tento strategický koncept přetrval v různých variantách a obměnách, jakými byla doktriny nukleární odvety z roku 1957 a následně flexibilní reakce, se kterou přišli v roce 1962 Američané a kterou v roce 1968 oficiálně převzalo NATO. Tato linie platila až do konce studené války.

Období let 1991 (summit v Římě) – 1999 (opět Washington) by se dalo označit jako vytváření nového strategického konceptu, který na jedné straně překonával – jak se nyní ukazuje dočasně – struktury konfliktu Východ-Západ, na straně druhé postupně vytvářel politicko-vojenské struktůry, které umožňovaly instrumentalizovat NATO v zájmu zachování americké dominance ve světě.

Vrcholem tohoto vývoje bylo přijetí nových středoevropských členů a summit ve Washingtonu 1999. Ten přinesl zásadní změnu strategické koncepce, která znamenala opuštění doktriny obrany území členských zemí směrem k obraně zájmů transatlantického společenství, a sice i vně teritorií smluvních partnerů. To znamená odhodlání použít vojenskou sílu ve formě intervencí 'out of area'. V praxi jde o preventivní reakce na krize, které nespadají pod Čl. 5, které ale (údajně) ohrožují euro-atlantický prostor (sic!). Snad není potřeba zmiňovat, jak široký je interpretační prostor pro výrazy jako 'krize' nebo 'periferie euro-atlantického prostoru'. Zároveň bylo novým strategickým konceptem OSN postaveno „mimo hru“; vojenské intervence se mají konat pokud možno s jejím souhlasem, v případě nutnosti i bez něj. A rovněž není nutné připomínat první test této nové strategie téhož roku v Jugoslávii.

Tento vývoj znamenal rozchod s články smlouvy z roku 1949, které hovoří o obraně členských zemí před vnějším útokem a které aktivity Severoatlantického paktu provazují s mezinárodním právem. Navíc šlo o faktické porušení příslibů, že NATO nebude expandovat na Východ směrem k hranicím Ruské federace. Jak víme, přijetí nových středoevropských členů byl jen počátek systematického nárůstu členských států a faktického obkličování Ruska Severoatlantickou aliancí. A doktrinou preventivních intervencí 'out of area' se NATO dominované Spojenými státy postavilo nad mezinárodní právo.

Nový strategický koncept tedy umožňuje účelovou a svévolnou interpretaci tzv. transatlantických zájmů: kde začínají, kde končí a kdo je definuje? Navíc je jasné, že aliance převzala roli míče, který si mezi sebou podle potřeby a specifických strategických zájmů přihrávají politicky potentní členové paktu. A nejde jenom o Spojené státy. Právě agrese proti Libyi tento trend potvrdila. Akci rozjely Paříž s Londýnem, nicméně vzhledem k neschopnosti těchto dvou neokoloniálních velmocí porazit libyjskou armádu, a to i s pomocí pozemní islamistické falangy, válku postupně převzalo NATO pod vedením USA. Není potřeba dodávat, že v rozporu s mezinárodním právem i vlastními statuty zakládající smlouvy.

Riga 2006 přinesla potvrzení koncepce z roku 1999, o čtyři roky později spatřila světlo světa konkrétní definice jejich tří „nosných sloupů“: kolektivní obrany, krizového managementu (možnost vojenských intervencí kdekoliv ve světě i bez mandátu OSN) a tzv. kooperativní bezpečnosti, což neznamená nic jiného než systematické verbování dalších členů resp. vytváření kvazi členských států tzv. partnerskými smlouvami, ať již přímo s NATO nebo s jeho jednotlivými členy (viz např. polsko-litevsko-ukrajinskou brigádu).

Jaké jsou praktické důsledky této politiky? NATO není faktorem stability, ba naopak: imperiální ambice „obrany transatlantických zájmů“ destabilizují Evropu a ohrožují světový mír v globálním měřítku. Konkrétními důsledky jsou studená válka s Ruskem v novém hábitu, odstavení OSN na vedlejší kolej, nárust vojenských výdajů. Jednou větou: nový strategický koncept z roku 1999 udělal ze Severoatlantické aliance, politický spolek, který sám sobě udílí válečný mandát – vojenskou organizaci v trvalém nasazení.

A jak se k tomu postaví Česká republika? Zaujme pozici poslušného pěšáka nebo suverénního státu, který se nenechá vtáhnout do vojensko-politického hazardu, ve kterém může Česko a Evropa jako taková jen ztratit?

foto Ivan David

59 komentářů :

 1. NATO zcela ignoruje samostatnost Evropské unie, což je anachronismus. Americká historická hysterie vůči Rusku se tak po toporném spojení přelévá i do Evropy a paralyzuje její schopnost vlastního rozhodování a suverénní politiky.

  Cenzore, podepiš se.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podepsat se? Aby mě tu mazali od pohledu?

   Smazat
  2. A prý samostatnost, co jsme se srazili ze slonem? Pane Bože.Pepek Viskoč.

   Smazat
  3. Každá velmoc praktikuje stejnou politiku, politiku zbrojení a rétoriku míru, což nejde dohromady, je v tom principelní rozpor. V reáliích politiky nelze být reálně v souladu s vlastními hodnotami. USA zbrojí, protože Rusko zbrojí a Čína zbrojí, a všichni dohromady zbrojí, protože jsou velcí a jde z nich strach, aby se jiní velcí nebáli, tak zbrojí také, což působí, že z nich jde větší strach a reakcí nutně musí být další a větší zbrojení všech. Je to trojitá spirála, která jen poroste a EU je svázaná s jednou z větví této trojité spirály. Sama o sobě by nebyla dostatečně silná vedle těch tří, a byla by v onom rozvoji sil čímsi nestandardním, co by narušovalo rovnováhu a nutilo k přemýšlení, namísto "rozvoji silové rovnováhy".

   Z toho nekonečného kolotoče, z té spirály, nás může dostat právě a jedině přemýšlení, nic jiného. Reálné úvahy o perspektivě zbrojení v globálním měřítku, a ty jsou Evropě zapovězeny, jelikož jen poslušně následuje doktrínu NATO, která je vším, jen ne ústupem od silové formy rovnováhy.

   Tohle je napsáno mnohem více pro účely obecných úvah, které jsou mířeny do budoucnosti v horizontu delším, než jsou pětiletí a dekády.

   Smazat
  4. Kdyby EU v NATO nebyla, a "vojensky" byla oficiálně samostatným regionem. Co by se stalo? Byla by "odkázaná" na milost a nemilost? Čeho se EU bojí, že zůstává v NATO? A co způsobuje Evropskou unií posílené NATO na globální scéně? Vytváří EU svým podílem v NATO "mocenský blok", který motivuje, aby byl mocensky překonán? Je existence NATO bezpečnostně produktivní, anebo kontraproduktivní, jelikož vytváří podobu hrozby, která je motivací pro země, které nejsou součástí NATO k vojenskému posilňování. Má existence "bezpečnostních" aliancí z hlediska globální bezpečnosti pozitivní anebo negativní dopad?

   Otázky...

   Smazat
  5. Rusko má svoji politiku, USA ma svoji politiku. Když se tyto dvě politiky dostanou do sporu, který se vyhrotí až po chřestění zbraněmi, EU technicky nemůže aplikovat svoji vlastní politiku, protože má svázané ruce závazky v NATO, a jelikož se USA a Rusko dostaly na pokraj vojenského konfliktu, EU nemá jinou možnost, než odložit vlastní vidění problematiky, které se účastí v NATO stává irelevantním. Politika USA je svázaná s NATO, a NATO je svázáno s EU, vojenskou alianci vzniká zároveň politická aliance a EU v ní objektivně postrádá suverenitu.

   Smazat
  6. Pro 6:05 to není přesné. USA se nedostalo do sporu s Ruskem, ale USA spor záměrně vyvolává, protože si přeje zachránit ekonomiku na konfliktu Evropy a Ruska a nejraději by získalo Ruské zdroje, ale protože jejich neřízení ekonomiky je hra letadlo, tak by pouze na několik let odvrátily záhubu sebe a pak by sebou do pekel vzali celý svět.

   Smazat
  7. Pane 6.O5-Vy jste ale vůl....

   Smazat
  8. Amerika je silně nedovzdělaná země, takže tam samozřejmě existují politici, jejichž intelektuální úroveň tomu odpovídá. Ti by rádi válku s Ruskem rozpoutali. V první fázi ale potřebují vyvolat dojem, že je Rusko krvelačné a chce napadat okolní státy, aby ukojilo své imperiální choutky. Mají k použití mechanismus, který byl uplatněn při rozkulačování Jugoslávie. Svazové republiky, které se tehdy chtěly odtrhnout, potřebovaly dokázat, že se Srby se nedá žít a tak začaly etnické čistky. Když došlo ke konfliktům, nastavil Západ ucho jejich tvrzení.

   J.B.

   Smazat
  9. Bylo by dobré a adekvátní, aby Rusko a Čína uspořádali společné vojenské cvičení ve Venezuele a postavili tam nějaké obranné základny...

   Smazat
 2. Nejsem dalek toho autorům začít doporučovat, aby nedovolovali publikaci svých článků na tomto serveru, jelikož není místem svobodné diskuze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:51-zkuste jinou formulaci názoru.

   Smazat
  2. Z moci, která mi byla svěřena mou arogancí, Vás cenzuruji.

   Ve jménu vlastní arogance, Vás cenzuruji.

   Učinil jsem se pánem nad názory, a proto jste byl cenzurován.

   Stačí?

   Smazat
  3. 0:15- za komunistů uměli někteří psát a jiní číst navzdory cenzorům.

   Smazat
  4. 14. července 2016

   Smazat
  5. Nevím jakou životnost má komentátor, ale ta moje se blíží ke konci. 6 let jako 60 na šachtě.

   Smazat
  6. 23:51 Račte si uvědomit, že tento server není veřejnoprávní, ale je soukromým prostorem, kam diskutující přicházejí na návštěvu. Pokud se hostitelům (vlastníkům) nelíbí váš projev, mají plné právo vás vykázat (mazat). Vy zase máte naprostou svobodu sem nechodit, pokud se vám jejich zásahy nelíbí. Tak prosté to je.
   Představte si, že k vám domů přijde nezvaný návštěvník, bude se chovat v rozporu s vaší představou slušnosti a pokud ho vykážete, začne se ohánět svobodou projevu a nepřípustností cenzury. Nebude poněkud trapný?

   Smazat
  7. Na tak zvané Nové republice vyhrává ten, kdo uteče. Páni správci si to stávajících okolností mohou dát do erbu.

   Smazat
  8. Abych Vám situaci trochu přiblížil. Úspěšnost serveru se měří návštěvností. Úhlem pod kterým se mění a absolutními čísly. Před rokem na tomto nadějném serveru byla návštěvnost pravidelně nad 300 tisíc a ve špičce atakovala 450. Dnes je už pod 200 tisíci. Kde bude za rok? ... Jsem tu z nostalgie, a také proto, že mi vyhovuje formát diskuze nezávislé na nějaké té sociální síťi. Anonymita, byť jsem proti ní zprvu brojil, jako proti nedůstojné, se tu stala standardem, který využívám proto, že umožňuje soupeření myšlenek an sich, bez vazby na někoho konkrétního. Je to do jisté míry a za jistých okolností výhoda, byť jsem názor, že celkově jde o neperspektivní nastavení, nezměnil. Anonymita tu dává každému druhou šanci vrátit se poté, kdy byl místními názorovými arbitry shledán nevyhovujícím. Zřejmě takových bylo víc, o čemž vypovídá právě ona zmiňovaná návštěvnost a počty komentářů, které jsem si obé dovolil tak hrubě nevybíravě zvyšovat.

   Přeji správcům, aby se jim vbrzku podařila ona vysněná Brechtovská výměna čtenářů a komentátorů.

   Smazat
  9. Tento server je spinava, cenzurovana, komunisticko-nacisticka stoka.
   Coz bylo podle me ucelem, s jakym byla nekolika komunistickymi i nacistickymi cenzory vytvorena.
   Tak proc se zlobit? :)

   Smazat
  10. Komunismus je ctnostná idea, a nacismus tu nemá místo. Cenzura trumberou je nepřípustná v civilizovaném světě, snad proto malinko popustit uzdu hněvu v dobré vůli napravit.

   Smazat
  11. Komunismus ma na svedomi smrt 100 milionu nevinnych lidi.
   Vy komunisti jste stejna prasata jako nacisti.
   Proto si tady tak vy hovna dobre rozumite.

   Smazat
  12. Víš sám dobře, že je to hloupost, když se nad tím ovšem hlouběji zamyslíš.

   Smazat
  13. Pro lejnosrka 4:32
   Ty dementní nádobo na chlast,tak nám řekni,kolik lidských životů má svědomí ta tvá milovaná země znaná USSA a banda černoprdelnickejch sviní(katolíci a spol)?! Odpověď nemáš?!Tak drž tlamu,když seš stejnej retard jako Lahváč Veškrna!!!!!!!

   Smazat
  14. Když se Vám to zde nelíbí, tak sem nechoďte.Jelikož sem pořád chodíte, tak jste větší idiot než si myslíte.

   Smazat
  15. 4:32 - hebrjeská pakáž co tě stvořila a udržuje při biologickém přežívání zlikvidovala jen za posledních 300 let na půl miliardy obyvatel Země! Z toho ale 2/3 jdou na vrub různých podras, žuťáků a negrů, takže to jim jde k duhu, O.K., ale zbytek jsou naši lid, ty špinavá filcko vopejzelá! Za t by každej z vás měl bejt naraženej na kůl a pomalu opejkanej za živ, hmyze ohavnej nosatej!

   Smazat
  16. "Jebrejská pakáž...." - židé jsou stejnými obětmi jako zbytek populace na planetě. To jak myslí a že jdou vždy proti všem, k tomu byli naprogramování "elitami" během jejich slavného sinajského pochodu, který trval 40, místo 3 týdnů. Kdo a jak je tam držel, kdo a jak vytvořil z otroků národ coby historické beranidlo se lze dočíst na Levanet.cz -Sinajský pochod. Jsou to oběti jako my, na rozdíl od nás o tom ale nevědí

   Smazat
  17. Od jednotlivých židovských obcí se sbíhala moc k ústřední obci, kde seděli hlavní bankéři a ředitelé obchodů. Z centrály zpět proudily poukazy, rady, zprávy a peníze všude tam, kde jich bylo zapotřebí. Tak bylo zřejmé, že národ, který se k židům nestavěl příznivě, byl šikanován a naopak národ, který vyhověl všem jejich přání, byl jimi protěžován. Je zcela věrohodně prokázáno, že několika světovým národům (Francie, Německo, Španělsko) dali pocítit svou nenávist.
   Tento systém, vytvářený celá staletí, existuje dnes ve světovém měřítku. Za 40 let se nedá vytvořit vůbec NIC! Základem je trpělivost a tu oni mají, neb se drží ideje sepsané v Talmudu: "Vyjdi z národů a sestav své individuum a věz, že od té doby jsi jediný u Boha, ostatní vyhlaď nebo je obrať v otroky nebo vykořisťuj. Věř ve vítězství nad celým světem, věř, že se všichni tobě pokoří. Přísně se štiť všech a s nikým ve svém životě se nespolčuj. I dokonce až budeš zbaven země své, politické osobnosti své, dokonce až budeš rozptýlen po tváři celé země, mezi všemi národy— to je jedno — věř všemu tomu, co je ti slíbeno, věř tomu, že všechno se splní a zatím žij, štiť se, sjednocuj se a vykořisťuj a— čekej, čekej ..." .

   Smazat
  18. Stačí dle "originálu" zkopírovat systém i jen národně, a jaký byl Goliáš(David)!

   Smazat
 3. Pane Schnur, mam rad dejiny a na zaklade toho vseho, co jsme precetl, jsem si absolutne jist tim, ze Amerika a Rusko se musi spojit proti nejvetsimu nepriteli, ktery usiluje o destrukci nejen Evropy, ale i civilizace. A to je ISLAM.

  Jsem si absolutne jisty tim, ze at uz zapadni Rim, nebo Byzance byly zniceny SEMITY a Islamem a rozhodne ne germanskymi kmeny.

  Neznam smysleni Nemcu, neznam nemcinu a proto
  se Vas ptam ! Je zde nejaka nadeje na ATENTAT proti Merkerove ?
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na atentát šance není, poněvadž Němec jedná jako stroj.
   Co mu nevloží do programu, to nedělá a striktně, dle předem připraveného předpisu, pokračuje v původně zadané činnosti, i kdyby ho měla stát život.

   Změna programu přichází z kruhů, které jsou dávno známy a které se zasloužily o I a II sv.v. Zatím není nový děrný štítek vytvořen, a proto lze předpokládat, že jim tento vývoj vyhovuje.

   Spojení Ruska a USA proti islamistům by bylo dobré.
   Avšak některé vedoucí klany v USA využívaly a i nadále využívají, po osvědčení se této metody, k neustálému nátlaku na Rusko.

   Odstraňte volbami neřády u vás, změňte myšlení některých mocných lidí, a bude klid.

   Smazat
  2. Pro 19:11 odstranit je volbami je podle mně nemožné, protože zločinci, kteří tahají za nitky jsou nevoleni. Ale, když se na silnou pozici dostane dobrý a schopný kandidát může těm zločinců přeci jenom trochu zatopit, přinejmenším přetrhat nitky například vyčištěním byrokracie od úplatných úředníků.

   Změnit myšlení nejde, protože to se mění zevnitř, to znamená, že bytost to musí chtít. Velmi pomalu se to děje životními okolnostmi, ale často to trvá mnoho životů.

   Smazat
  3. IS/ISIS/Daeš je neregulérní armáda USA. Pokud jde o současný Islám není sám o sobě konkurenceschopný, a to už od středověku, kdy implementoval "právo šaria", předtím byl technologický lídr (např. arabské číslice i když by se měli jmenovat indické, ale jejich rozšíření a používání rozšířil původní Islám). Jsou zaostalí a současný Islám tu zaostalost udržuje, tím, že nedovoluje projevit tvořivost což se projevuje i vztahem k ženám, vyžaduje to totiž zapojení mozku k tomu získat si ženu, když není automaticky muži podřízena. S tím souvisí otázka, kdo a jaké síly potřebují, aby jsme byli zaostalí a byl zaveden Islám v Evropě.

   Nebojuje ani USA proti Rusku ani Islám proti USA a Rusku dohromady, ale dobro proti zlu. Zlo má hlavní zbraň lež a proto hledejme pravdu.

   Smazat
  4. Takže nezbývá nic jiného, než kolotat životy a doufat, že po nabrání dostatečného množství životních zkušeností dojdou bytosti konečně k vhledu a následně k blaženému klidu.
   šťastny ať jsou všechny bytosti.

   Smazat
  5. Když jste již teď a tady, tak zkuste uspíšit příchod vhledu tím, že se budete cvičit ve vnímání sebe za stálého vnímání okolního světa.
   Kolotání potom nemusí být dlouhé.

   Smazat
 4. Pane Schnur, pro Vas na zamysleni.
  WHY WE ARE AFRAID, a 1400 years secret, by Dr. Bill Warner.
  (na YouTube)
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 5. Jak nás to učitelka na neetické hodině etiky učila? Že NATO je zárukou debility a demokracie ve světě, NATO je na to, abi bylo na to.Pepek Viskoč.

  OdpovědětSmazat
 6. Oprava, že NATO je zárukou stability a ne debility ve světě. (Dakujem za pochopení)Pepek Viskoč.

  OdpovědětSmazat
 7. P O Z O R !!!
  toto je dulezita informace pro ceskeho presidenta Zemana o ktere on pravdepodobne nevi..

  V ocich cernochu v Americe, kteri nedokazi vyslovit ani jmeno MILOS a nevi, kde je Ceska republica jste hrdina, protoze branite Vasi zemi, pred barbarismem Islamu.

  Mluvi o Vas nejen ulice, ale i videa. Mluvi o Vas Krestane v jizni Americe, stejne jako v cernych ctvrtich severni Ameriky..(Co rikaji o Merkerove Vam napsat nemohu. Byl bych okamzite smazan.)

  Pane presidente, jste chlouba Vasi zeme a Evropy !
  Podivejte se na video :
  CZECH PRESIDENT SAYS MUSLIM ARE NOT CIVILIZED ENOUGH FOR EUROPE. (YouTube)
  Samozrejme, ze Vam to Ct. 24 nikdy nerekne.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nicku, dík. To je bomba! No to je něco, americký "afroameričani" stojí za Majlošem Zímanem!!! Honolulu you made my day!
   https://www.youtube.com/watch?v=j_wv-ZAlrfs

   Smazat
 8. Kdoví možná je všechno jen divadýlko hrané aby - politika - měla vedle - ekonomiky - vůbec nějaký obsah.

  OdpovědětSmazat
 9. Zel,nik v Evrope neni schopen povedet Americe-dekujem,ale v eu si vystacime sami-je az teatralni jak se lidri eu postuchuji,jeden,druhyho,proti Rusku/to pritom nedela nic!/Usa se snazi o trvalou pritomnost,ne jenom v Nemecku,nybrz,ve vsech statech 27ky.Je to predehra k prosazeni TTIP a NWO.!

  OdpovědětSmazat
 10. Není to báječné, že vedle rachoty je co zasvěceně probírat?

  OdpovědětSmazat
 11. Když jsou kapři hladoví, hodí se jim hrst nábojnic.

  OdpovědětSmazat
 12. Nebo taky karbitka : )

  P O Z O R !
  ..kape mi na karbit.
  UFOun

  OdpovědětSmazat
 13. Přiznám se, že řadě diskutujících nerozumím!
  Denně se zde lze dočíst o tom, že je "rudohnědý",
  o slova víc než jadrná není také nouze.
  A teď nově nemalé nářky na cenzůru?
  Jakou, kterých příspěvků? ve kterém tématu?
  Ono urážky, podle mne např.:
  Pan A je vůl, paní B kráva atd a ještě stupňovaně,
  nelze trpět pořád, to by vedlo k potížím u provozovatelů.

  OdpovědětSmazat
 14. Samozřejmě, že pro zdejší squadru rudohnědých idiotů je NATO "anachronismus". Ti už v jejich domobranách nacvičují jak budou na ruské tanky Armata házet šeříky, hned potom co vystřílejí vládu.


  http://www.lidovky.cz/ceska-domobrana-se-ozbrojuje-dip-/zpravy-domov.aspx?c=A160709_081240_ln_domov_ELE

  http://nazory.aktualne.cz/komentare/ceska-domobrana-proti-vlade-proti-nato-proti-eu-proti-muslim/r~96019578481611e682380025900fea04/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nestrašte člověče.

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jsme-na-prahu-jaderne-valky-s-Ruskem-Martin-Koller-po-summitu-NATO-bije-na-poplach-A-tajne-sluzby-uz-pry-nejspis-chystaji-velky-zatah-na-nepohodlne-obcany-444316

   Smazat
  2. Hele lejnosrku,kterej miluje čokovopici a debilokraci s jejíma hovnotama ala USSÁ....Tvůj NESMRTELNEJ MOZEK BY TI ZÁVIDĚL I TEN VYGUMOVANEC A VYCHLASTANEC VEŠKRNA!!!!!

   Smazat
 15. Veš Krnová byla původně zamýšlena pro obšťasnění neobšťastnitelného Duhového Opilce.
  Následně se však zjistilo, že by se dala využít i v následných programech pana Schwartze Györgyho. Následná účast v neziskovkách paní Vši Krnové, je toho dokladem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Následně bylo následkem následku to, že vznikly po svjětě la(h)vičky, kde následně tráví své následky barevňí spoluopčané své následky z barevných majdanů

   Smazat
 16. Panove, cernosi nemaji v makuvkach nic jineho, nez sportovce a RAP muziku.
  Kdyz vsak cernosi znaji presidenta Zemana, tak je to padny dukaz toho, ze je velmi popularni ve svete !

  Oni znaji pouze 3 osobnosti evropske politicke sceny !
  Presidenta Putina ! Protoze je sportovec, a umi zpivat Blueberry Hill (Fats Domino) !

  Merkerovu, ktera je nenavidena a sprostarny kterymi ji castuji psat nesmim..

  A jak sami vidite, tak znaji ceskeho presidenta Zemana o kterem mluvi velmi positivne, protoze je prozretelny a neleze do zadku trpaslikum v Bruselu.

  Spanelsky mluvici 2/3 jizni Ameriky a centralni Amerika zna presidenta Zemana take ! K jeho jmenu, ktere zkomoli tak dokonale, jako anglicky mluvici cernosi pripojuji MACHISMO (MUCHO), coz znamena v anglictine - a lot.
  On je hodne muz - (velky muz.)

  (Popularita presidenta Zemana je zalozena na tim o co president usiluje a co rika. T.j. dalsi spolecny trend s Donaldem Trumpem.)
  nick honolulu  OdpovědětSmazat
 17. Cim se bavi americka ulice !

  Hillary bude mit noveho partnera po volbach ! Jmenuje se BERNIE ! Huuu, ha, ha, ha..

  Vy myslite Bernie Sanders ?
  Samozrejme ze ne ! Bude to BERNIE MADOFF !

  (On dostal 150 let kriminalu za ukradeni $ 17 billionu.)
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takže paní Hulibrkové jde o kejhák.
   Buď bude przditelkou, nebo půjde za catter.

   Že prý Sanders dostal strach, aby ho neposlala pod kytičky.

   Smazat
  2. A co je tohle? Ce se to u vás děje?

   http://zpravy.idnes.cz/mike-pence-bude-bojovat-o-post-viceprezidenta-fa9-/zahranicni.aspx?c=A160714_185730_zahranicni_mlb

   Smazat
 18. Jeden s údivem poznává, že všechno co jej učili na elitní vojenské škole VŠJŽ o kapitalismu i o agresivním vojenském paktu, zločinném paktu "NATO", v době mládí, kdy ke všemu mladí přistupovali s krajní nedůvěrou, zlehčovali to a dělali si z toho jundu, že to všechno byla pravda, jako slabší odvar zrůdné skutečnosti, kterou nebylo možné si představit. Bezdomovectví, vybírání popelnic, nezaměstnanost. Invaze agresivních imigrantů skandujících hrozby hostitelům, imigrantů devastujících okolí a páchajících teroristické akce, bombardování s masakrováním a mrzačením dětí, nazývané ikonou demokracie bombardováním humanitárním. Provokativní obkličování Ruska vojenskými základnami, s falešným, pokryteckým označováním Ruska za nepřítele, propagace atomové války s Ruskem, co by války za svobodu. Vytunelování státního majetku prostřednictvím podvodů a restitucí, plus rozprodej funkčních výrob do zahraničí. Nadělání téměř dvou tisíc milionů státního dluhu, do té doby nezadluženého státu. Život s obavami z války, v jejíž vznik, přes všechny ty jevy s provokacemi a podněcováním konfliktů v cizích zemích, odmítáme věřit. Protože přes to všechno, co se děje si nedokážeme válku, ani vzdáleně představit. Až se vzpamatujeme, bude pozdě. Nakonec budeme mrtvým jen závidět.

  OdpovědětSmazat
 19. Rusko má v Kanadě, na hranicích s USA 60 a v Mexiku 65 raketových základen s 987 jadernými raketami.
  USA se musejí bránit.
  Joe Prkno.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.