Reklama

čtvrtek 28. července 2016

Pochod Srbska do područí NATO

Transparent na demonstraci proti NATO: Vladimire zachraň Srbsko
Stefan Karganovič 28.7.2016 České národní listy
Zoran Djordjević, žalostný srbský ministr obrany, byl ve čtvrtek 9. července k vidění ve Varšavě, kam svědomitě přicestoval, jak se druží s honorací NATO a přidruženými monstry (např. ukrajinskou vražedkyní Nadijou Savčenkovou, která byla čestným hostem). 
Srbské ministerstvo obrany, zjevně potěšeno, že jeho ministr dostal šanci být vyfocen s někým důležitým, vítězoslavně tvrdilo, že pozvání Djordjeviće k účasti na tomto setkání je důkazem, že „srbská vláda se těší postavení stabilního a odpovědného partnera NATO.“

Jak potěšujícím se ono postavení nakonec ukáže, to ještě uvidíme. Pomalé leč pevné směřování Srbska k NATO znamená, že poselství prezidenta Putina přímo adresované východoevropským satelitům atlantické aliance – o tom, že poskytnou-li své území k rozmístění zbraní, které ohrožují ruskou bezpečnost, z nich může v případě jaderného střetu učinit legitimní odvetný cíl –, se nakonec může týkat i Srbska. Tedy pokud jeho vláda nepřijde k rozumu, nebo silně protinatovská a proruská veřejnost v Srbsku nepostaví své vládce na dávno potřebný pranýř.

Před několika měsíci, s malou fanfárou a z valné části mimo zorné pole veřejnosti prohloubila srbská vláda své zapletení s NATO (již je zapojena do programu „Partnerství pro mír“), a to podpisem dodatečné dohody o právním postavení sil [1] s touto aliancí, ačkoli Srbsko, technicky vzato, není členem. Následné zveřejnění této proradnosti způsobilo krátkodobý rozruch, než se veřejnost opět stáhla do své obvyklé strnulosti. Tato reakce, jakkoli krátkodobá, však nikoho nenechala na pochybách o tom, že si srbský národ naprosto oškliví NATO a vše, co s ním souvisí.

Postoje veřejnosti hrají ovšem jen částečnou roli. Neutralita není záležitostí preference, ale politiky, která je oficiálně zakotvena v srbské legislativě, která explicitně zakazuje připojení se k jakémukoli vojenskému bloku. [2] Nicméně nebyly známy žádné právní překážky, které by v tom mohly srbské politické elitě zabránit, jakmile dostala povely od svých západních vládců. Nedávno podepsali zlověstnou dohodu o právním postavení sil, která zaručuje jednotkám NATO neomezený přístup do nejrůznějších zařízení země a vojákům NATO diplomatickou imunitu a beztrestnost před srbskými soudy za jakýkoli přečin. V souladu s již dříve uzavřenými dohodami sedí personál NATO uveleben na srbském ministerstvu obrany. Jsou pravděpodobně zapojeni do „spolupráce“ a poskytování „poradenství“ armádě země, kterou nemilosrdně a ilegálně bombardovali před sedmnácti lety.

Nestydatost této dohody mezi NATO a Srbskem o postavení sil si lze nejlépe uvědomit při srovnání s podmínkami, za kterých Jugoslávie v březnu 1941 nakrátko přistoupila k paktu Osy (jehož zjevným pokračovatelem je dnes NATO). Tuto epizodu ukončil dva dny po podpisu dohody vojenský převrat, který rozzuřil Hitlera a uspíšil jeho rozhodnutí napadnout a rozbít Jugoslávii o deset dní později. Osa nicméně požadovala po Jugoslávii pouze to, aby zůstala neutrální po dobu války, zaručovala její územní celistvost a zavazovala se, že nikdy nebude požadovat využití jugoslávského území k vojenským účelům. Zda by tyto sliby byly v dlouhodobějším horizontu dodrženy, to je věcí spekulace, nicméně byly učiněny a písemně potvrzeny. V kontrastu s tím, NATO již provedlo brutální vojenskou kampaň proti Jugoslávii (přičemž Srbsko bylo její hlavní součástí), rozervalo tuto zemi po agresi v roce 1999, když okupovalo a následně zaručilo „nezávislost“ svému vazalskému teritoriu – Kosovu, a nyní získalo souhlas servilní vlády toho, co zbylo z této země, k volnému pohybu svého vojenského personálu s garancí diplomatické imunity. Tím, že tandem NATO a EU požadoval po Srbsku, aby se připojilo k protiruským sankcím, dal rovněž najevo, že nebude tolerovat nic, co by se podobalo srbské neutralitě. Zdá se, že dohoda s Hitlerem z roku 1941 byla ve všech ohledech mnohem výhodnější.

Je holým faktem, že NATO je jedinou bezpečnostní hrozbou, které Srbsko v rámci svého obzoru čelí.

Jak lze čekat, členství v NATO odmítá astronomicky vysoké procento srbského obyvatelstva. Nicméně, bezpočet dobře financovaných pronatovských „nevládních organizací“ a lobbistických skupin pracuje v Srbsku přesčas, aby vykreslovaly pozitivní obrázek aliance a údajných výhod, které Srbko po vstupu čekají.

Jejich činnost by se neměla podceňovat. Způsob, jakým bylo zvládnuto v sousední Černé Hoře rovněž nepopulární téma členství v NATO, by mohl poskytnout vodítko, jak se bude s touto záležitostí nakládat i v Srbsku. Vládnoucí režim v Černé Hoře kategoricky prohlásil, že o členství v NATO nebylo zapotřebí referenda a že tamní poslušný parlament byl zcela způsobilý, aby o této věci rozhodl – bez vměšování obyvatelstva. Podloudný postup, bez předběžného oznámení a veřejné debaty, jakým byla nedávno schválena dohoda o právním postavení sil srbským parlamentem, pravděpodobně představuje model, který bude následován, aby se dodal fíkový list legality případnému srbskému členství v NATO bez ohledu na skutečnost, že podle většiny průzkumů tuto myšlenku odmítá až 90% obyvatel.

Poněkud infantilní argumenty, které předkládá pronatovská lobby, aby protlačila užší politickou spolupráci s aliancí a posléze členství, se v podstatě skládají ze dvou bodů. Za prvé se argumentuje, jaksi kruhem, že vzhledem k tomu, že téměř všechny okolní země Srbska jsou již v NATO, bylo by geograficky hloupé, aby Srbsko nebylo. Stejný argument, za předpokladu, že by měl vůbec nějakou platnost, mohl být předložen Švýcarsku, které za 2. světové války ze všech stran obklopovalo území pod nacistickou kontrolou, že by bylo „praktické“ připojit se k táboru Osy.

Druhý falešný argument má co do činění s „integrací do euro-atlantických struktur“, jejichž klíčovou složkou je prý NATO. Tento narativ je předkládán jazykem, který připomíná podvodnou rétoriku „civilizační volby“, které bylo nedávno využito k dalšímu ohlupování důvěřivých ukrajinských mas. Až na to, že v Srbsku jsou těmi jedinými oklamanými (či zkorumpovanými či případně vydíranými), kteří to berou vážně, příslušníci naprosto autarkní a odcizené vládnoucí politické třídy, jejích médií a pomahači z „nevládních organizací“.

Každému, kdo je v Srbsku schopen rozumně uvažovat, je jasné, že základní cíl NATO, spočívající v začlenění země do jeho vojenského a politického rámce, je naprosto identický s tím Hitlerovým z doby před sedmdesáti lety. Souvisí to s plánovanou válkou proti Rusku a potřebou zajistit si kontrolu nad strategickým týlem, než bude útok zahájen. Burácení barevné revoluce v Srbsku je součástí téhož procesu zavádění „širokospektrální dominance“ a nahrazení na 99% podřízených loutek novou sestavou, která bude poslušná na 100%.

Pochopení, že NATO podloudně obsazuje jednu pozici za druhou a že se v Srbsku nepozorovaně zabydluje, vyvolalo před několika měsíci v Bělehradě krátký výbuch lidového rozhořčení, když se 20 000 občanů vydalo do ulic, aby protestovali. To se nemusí zdát moc ve srovnání s Řeckem či Francií, nicméně v komatózním Srbsku se to považuje za působivou demonstraci. Soustavný politický aktivismus však vyžaduje mnohem víc než nahodilý aktivismus několika nekoordinovaných dobrovolníků bez zdrojů, aby bylo možné organizovat masy či získat skutečnou podporu nějakého významného geopolitického hráče.

Demoralizovaní a pasivní Srbové nepochybně nesou hlavní břemeno odpovědnosti za to, že umožnili vládnoucí klice zkorumpovaných odpadlíků, aby je a jejich zemi klamali a zavlekli do katastrofy, kterou se členství v NATO a spojenectví s nepřáteli Ruska nevyhnutelně ukáže. Představitelé Ruska mají však také v této věci velký díl odpovědnosti. Dělají málo pro mobilizaci a povzbuzování svých přátel v Srbsku. Místo toho se věnují beznadějnému úkolu tuto vládnoucí elitu napravit a přesvědčit ji ke změně svého chování. Není-li Rusko připraveno ztratit Srbsko nesplněním svého závazku, což by byla tragédie pro obě země, které po staletí pojily společné hodnoty, musí urychleně oslovit přímo srbský národ a učinit z něj – namísto jeho odcizených vládců – těžiště své politiky.

Rusko nemá nic očekávat od spodiny, která tvoří vládnoucí vrstvy Srbska. Oni nezmění své způsoby, dokud – jak památně pronesl Nikita Chruščov – se krevety nenaučí hvízdat, možná ani pak.

- - -

Stephen Karganović


Zdroj: http://thesaker.is/serbias-march-into-nato-servitude/

Poznámky překladatele:

[1] Jednalo se o Dohodu mezi vládou Republiky Srbsko a Organizací NATO pro údržbu a zásobování o spolupráci v logistické podpoře [Agreement between the Government of the Republic of Serbia and the NATO Support and Procurement Organisation (NSPO) on Logistic Support Cooperation], která byla podepsána v září 2015 a ratifikována 12. února 2016 parlamentem. Tato dohoda navazovala na dohodu SOFA, která byla podepsána v lednu 2014 a ratifikována parlamentem v červenci 2015

[2] Jednalo se o Usnesení Národního shromáždění o ochraně suverenity, územní celistvosti a ústavního pořádku Republiky Srbsko [Rezolucija Narodne skupštine o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije], které bylo přijato 26. prosince 2007. V odst. 6 se uvádí: „Vzhledem k celkové roli NATO, od ilegálního bombardování Srbska bez rozhodnutí Rady bezpečnosti až po přílohu č. XI odmítnutého Ahtisaariho plánu, který stanovuje, že NATO je ‚nejvyšší autoritou‘ v ‚nezávislém Kosovu‘, Národní shromáždění přijímá rozhodnutí o vyhlášení vojenské neutrality Republiky Srbsko ve vztahu k stávajícím vojenským aliancím až do případného vypsání referenda, které by učinilo konečné rozhodnutí o této otázce.“

Stephen Karganović je ředitelem nizozemské NGO Srebrenica Historical Project.
nwoo.org
Překlad Karel Hyka
nwoo.org

38 komentářů :

 1. Že válka proti Rusku je otázka času, je nepochybné. Kapitalismus neumí řešit své problémy z nadvýroby jinak než válkou. Dvě strašné války, za které je plně odpovědný společenský systém, kapitalismus, má lidstvo za sebou. V první světové válce přes deset miliónů mrtvých, ve druhé světové válce sedmdesát milionů mrtvých. Kolik mrtvých bude mít třetí světová válka, to se možná už nedovíme. Hrátky představitelů USA s myšlenkou, že atomová válka nad Ruskem se dá vyhrát, je důkaz toho, že v USA aktivně připravují tento válečný konflikt, jehož lidské obětí budou v počtu několikanásobně vyšším, než předešlé dva světové konflikty, které kapitalismus vyprodukoval, samozřejmě s rétorikou demokracie, lidských práv a ostatních nesmyslů, kterými jsme dnes a denně krmení z naších sdělovacích prostředků, které jsou plně pod kontrolou USA. Americký zbrojní průmysl potřebuje odbytiště pro svou výrobu zbraní a tu bude mít jedině tehdy, když USA po celém světě bude připravovat a vést válečné konflikty a v rámci přípravy na ten největší válečný konflikt, začlení celou Evropu do NATO s důrazem, že musí kupovat jeho zbraně za miliardy dolarů a v příhodném okamžiku při rozpoutání války s Ruskem dosáhnou cíle, že válčištěm bude Evropa a USA bude ušetřeno a jenom bude inkasovat zisky z války. Na lidské oběti a jejich počet se ohled nebude brát, protože hlavní jsou zisky zbrojního průmyslu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Někteří lidé jsou přesvědčení, že myšlenku rozšiřování NATO od začátku podporovaly americké zbrojní společnosti: „Nejlepší způsob, jak vybudovat svůj trh, je ukořistit cizí trh a přimět ho, aby si kupoval jen zbraně z USA,".

   „Neříkám, že jakékoli rozhodnutí vztahující se k Rusku z vojenského hlediska, je vázané na zisky vojensko-průmyslového komplexu - nechci to tvrdit, protože nevím, jestli je to pravda, nebo ne, ale vím, že zisk z rozšiřování NATO bude v miliardách a nakonec bilionech dolarů," dodal americký expert.

   Vymazat
 2. NATO se může rozšiřovat až do fáze, kdy všechny státy kolem Ruska budou v NATO. Druhá otázka je ochota obyčejných lidí umírat za zájmy výrobců zbraní z USA. Propaganda, která nám dnes a denně tluče do hlavy, že jediné zlo na světě je Rusko a jediné dobro a ráj na světě jsou Spojené táty Americké je tak obehraná, že v zájmu této propagandy asi málokterý občan ze státu kolem Ruska by si s nadšením nechal utrhnout nohu v boji, nebo se nechal zabít, aby uspokojil zájmy USA a jejich přisluhovačů ve vládách Evropských států.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A myslíte, že většina lidí v těch předešlých válkách umírala ochotně? Podobně jako dnes, se jich nikdo neptal. Pouze vysvětlil, že je válka a kdo je nepřítel. A dnes to začíná být stejné. Sobotkovo klika nám pouze říká, kdo je nepřítel a máchá nám před obličejem nějakými evropskými hodnotami a nutností jejich obrany. Možná budete překvapený, kolik idiotů mu na to skočí.

   Vymazat
 3. 5:54
  Taky bych to tak viděl. Mladá generace má už naprogramováno v jejich iPhonech, které používají místo mozku, to, co denně slyší v protinárodních médiích, a to je, že Rusko je největší hrozba, a tak si mnozí z nich rádi ty jejich paintballové hrátky zamění za skutečnou věc. Pak už bude ale pozdě na to, aby se jim rozsvítilo v hlavě, ve které stejně nic moc nezbylo.

  OdpovědětVymazat
 4. Všimněte si, jak Rusko argumentuje (zjedniduším to): pokud se stanete členem NATO (případně pokud rozmístíte PRO v případě Polska, Rumunsko), tak se stanete cílem našeho úderu v přépadě konfliktu.
  Tady je vidět, že Rusko žije stále v minulém pojetí politiky. Namísto aby nabídla nějaké schopné partnerství třeba zde v tomto případě Srbsku, tak vyhrožuje. A nebo třeba nabídla partnerství, ale nemá o ně nikdo zájem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co by dělali ussáci,kdyby měli u hranic s Mexikem Ruský vojáky?????Ječeli by,že už je napadli,chudáci debilní!

   Vymazat
  2. Platí vaše poslední věta. A to bez slova třeba. Na příklad od 2. světové projevilo zájem o členství v NATO 4x. Vždy když to byla otázka živá. V podstatě po každé to končilo výsměchem.

   Vymazat
  3. 9:11 - v Mexiku žádná Ruská zájkladna nebude, protože je tem nikdo nechce ! Je to pořád dokola - ruské vojenské síly nechce nikdo. Kdyby ano, tak už přece dávno mají Rusové nějaké vojenské partnery.

   A Váš příměr trochu pajdá na jednu nohu. Bavíme se o Evrop+, kde je všechno blízko a například Kaliningrad určitě představuje pro Evropské státy větší nebezpečí, než například našich 4.000 vojáků NATO, které poprvé po mnoha letech budou travale na naší východní hranici ! Navíc v té stejné oblasti má Rusko 30.000 svých vojáků - takže matematika je snad jasná a kdo umí troch počítat a ví, co je víc a co je míň, tak musí pochopit kdo se mlůže cítit být více ohrožený.

   Vymazat
  4. pro 0914
   prosím o link, kde je tady tento nesmysl napsaný, že by Rusko 4x žádalo být členem NATO a NATO ho 4x odmítlo !

   Vymazat
  5. Hele ty přechytralá ussácká havloidní palice,ty myslíš,že ten ussáckej ksindl někdo doopravdy u hranic chce?!!!!Pokud pominu fašistický Pobaltský republiky,černoprdelnický Poláky bez vlastního názoru a banderovský svině.....TAK JE MÁ KAŽDEJ U PRDELE!!!!!Ta jejich debilokracie a uměle vecpávaný hovnoty všude,kam strčí rypák,už každýho přinejmenším štvou!!!!!

   Vymazat
  6. Hloupost a demagogie "argumentů" amerického šaška 9:31 je až k pláči. To přece nemůže tvrdit tvor s mozkem! Rusové si na svém území mohou rozmisťovat vojáky, jak chtějí. Oni jen vyvažují zjevnou agresi USA/NATO/EU. A že vzkazují americkým vazalům, že když to začne, odveta je nemine, to je přece jen logický důsledek nepřátelských kroků. Že odveta / prevence bude jaderná, to je jasné samo sebou. Všechny ty konstrukty bezduchého trolla 9:31 jsou jen směšnými výpotky zupáckých NATO politruků, určené málo informované veřejnosti. Marek

   Vymazat
  7. 937

   hoši už mne nudíte, změňte alespoň slovník bez těch sprostých slov. není Vám pak rozumnět.

   Vymazat
  8. 09:43 a zto jako členské státy NATO nejsou snad na svém území ? A opět o jakém vyvažování zde je prosím řeč ? V hraničním regionu NATO-RF je na ruskjé straně skoro desetkrát více vojska, jak na straně NATO. Pokud umíte matematiku, tak si to ještě jednou spočítejte, kdo z koho má mít obavy.

   Vymazat
  9. Bože,ty seš zase vzdělanej,hlavně až budeš válčit v rámci NATO-Dirlervangerových brigád,to ti bude školení a matematika platná jak bible v pekle!!!!
   P.S. A řekni Poserplínovi,ať tě nechá doučovat český jazyk,havloidní zaplivanče!

   Vymazat
  10. Stačí se kouknout do historie, jak USA reagovalo na rozmístění raket na Kubě.

   Celkově je třeba říci, že demokracie se cpaním zbraní do států, které chtěli původně jen ekonomicky spolupracovat, nevytvoří.
   A ani ta ekonomika nevypadá tak, jak si původně občané mysleli, že vypadat bude.

   Takže v shrnutí. Za 27 let toho demokratický a vyspělý západ moc dobrého nepředvedl.

   Vymazat
  11. 9:57 - vy jste hrozný hovada, vy židozednářský užvaněný xindláci! Vem si jednu věc: USA vláda válčila s mafií pomocí berňáku i FBI a pořádala různý monstrprocesy s kmotry, ale sáhnout jim na zdroj příjmů se bála! Kuba byla hlavní překladiště chlastu v době prohibice a mafie tam vlastnila 99% všech "investic" - tedy bordelů a kasin. A co nevlastnila Mafie, vlastnil koncern United Fruit - čili jen legálně působící hajzlové! A váda USA podporovala diktátora Batistu! Hovada! Kdyby byli kapet chytrý, tak žádne komunismus tam nikdy nemusel bejt! K tomu se Castro přihlásil až pod hrozbou invaze! Stačilo bejvalo, aby už tehdy vláda USA řekla: vemte Mafii všecko a nic jí nevracejte! A CIA místo pořádání honu na Castra ho mohla tajně vyzvat, aby nechal mafiány zlikvidovat i v USA pomocí své tajné služby! A mohlo bejt vymalováno - USA by se zbavila zločinců cizíma rukama a mohla bejt z obliga! Jenže to by USáckou politiku nesměla ta Mafie řídit, že?

   Vymazat
  12. No někdy lze i neandrtálce zachytit v přemýšlivé pozici "v Mexiku žádná Ruská zájkladna nebude, protože je tem nikdo nechce ! e to pořád dokola - ruské vojenské síly nechce nikdo. Kdyby ano, tak už přece dávno mají Rusové nějaké vojenské partnery." Ano opravdu Rusové základny zakládají jen tam, kde jsou o to vládou druhé země požádáni, Rusko opravdu nevytváří útočná spojenectví realizující o preventivní vojenské zásahy a války po celém světě a opravdu jejich armáda vstupuje jen do těch států, kde je to legální... jak jasnozřivě jste to vyjádřil

   Vymazat
  13. Za komančů bych nevěřil jak se popřevratové složky dokážou stočit do jejich šlépějí a opakovat stejné věci, ale v přesně opačném gardu.
   Pryč s nimi. Pryč s pražskou kavárnou, evropskými homosexuálněonanistickými hodnotami, sorosovkami a podobnými. Je konečně nutné zatáhnout za šňůru a spláchnout, aby nám ty ..... nekazili vzduch. Šup s nima do žumpy. Tam mohou zkvasit, aby potom alespoň trochu posloužily.

   Vymazat
  14. 12:35 a ted mi napiš, ve kterých zemích je americká základna proti vůli místní vlády ! Kromě Kuby, kde se jedná o velmi specifikcý případ a mám dojem , že to území je americké - ale nebudu se k tomu ted vyjadřovat.
   čekám na odpověď.

   Vymazat
  15. 1558 řekni mi, jestli v protektorátu byli Němci proti přání protektorátní vlády.
   čekám na otpovjěť

   Vymazat
  16. 15.58 opravdu šalamounská odpověď:-) Mohl bych říct třeba jen z posledních několika let Irák, Lybie, Afghanistan, Ukrajina .... jenže ty vlády, které s tím nesouhlasily byly prozíravě předem zlikvidovány a nahrazeny vládami, které s americkou přítomností následně poučeně souhlasí, jo jo, máš to prokoumaný

   Vymazat
  17. 15.58 možná sis nevšiml, ale odbíháš od tématu

   Vymazat
 5. No ono je to trochu složitější. To moderní válčení probíhá ve víc hladinách současně. Zejména politické, ekonomické, finanční, vojenské. Vyvolat zničující katastrofu lze v podstatě v kterékoliv. A snahy o to jsou.
  A ještě jsou tu armády a ekonomiky Ruska, Číny, Iránu a dalších.
  A že by k nim mohla brzy přibýt i půlmilionová armáda Turecka ?!?!
  Děda.

  OdpovědětVymazat
 6. Dohoda [1] vypadá jako dodatek k dohodě z Rambouillet, kterou Miloševič odmítl podepsat. Podle toho dodatku mělo NATO získat právo přístupu ke všem vojenským instalacím v Srbsku, právo jejich používání a právo dovézt vlastní personál, který by nespadal pod jurisdikci srbských soudů a celní a daňový systém.

  Tenkrát to po velkém lámání rukou dohodu podepsali představitelé Kosova, přestože podle ní mělo Kosovo zůstat součástí Srbska.

  Kdyby Miloševič podepsal, byl by doma obviněn z velezrady. Když nepodepsal, byl obviněn ze zruinování mírového procesu. Pak bylo bombardování a když došly rakety a munice, podepsali Srbové daleko mírnější mírovou dohodu.

  Jeden čas byl poradcem srbské vlády sám Blair. To je samo o sobě výsměchem. Možná má v dalším lámání rukou prsty.

  OdpovědětVymazat
 7. hosi melete tu jiz par let ze valka bude a zatim hovno! melete o padu dolaru nekolik let a zase hovno! o cem se nikdy pred tim nemlelo byla islamizace evropy a je tu!!! takze s prognozami bezte nekam!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To víš ty Nostradame!

   Vymazat
  2. 9:57 - Nerouhej se hlupáku. To už se nemůžeš dočkat ty hovno?

   Vymazat
  3. Tenhle portál, to je ale počteníčko. Skutečně ukázka "ideologicky nezávislého" plátku.Autoři nevynechají jedinou příležitost, aby napadli vysílání ČT (sice oprávněně), ale sami se dopouštějí stejné demagogie, pouze v opačném gardu. Ta jejich nenávist ke všemu americkému a nekritická adorace všeho ruského je hloupá a směšná, stejně jako odpor k NATO, EU atd. A teď k Srbům...ty milovali (ne, přímo zbožňovali) Ameriku ještě za bývalé Jugoslávie. Byla jsem tam s přítelem ze Seattlu a bylo mi stydno, jak servilně se k němu chovali (pro ně byl něco jako Superman). A stejně tak dnes, tolik stojí o jejich přátelství a podporu, tak jaképak řeči o jejich národní hrdosti a charakteru. Ještěže máme pana Dvořáka, který hrdinně bojuje za ně.

   Vymazat
  4. Tohle by jste do očí Srbum asi neřekla,hlavne těm vyhnanym,tem co přišli o blízké o majetek o svou zemi.A co že tam váš pritel dělal,nejspis tam byl za US army a pomáhal tam humanitarne nastolovat tu pravou,nefalsovanou demokracii.

   Vymazat
  5. Pro krasavici 18:22 - matko, my tu otiskujeme články a úvahy, které ulhaná ČT neuveřejňuje. Až budou ČT, ČRo a ČTK objektivně a nestranně informovat, portál Nová republika zanikne, protože bude zbytečný. Pro to svoje "počteníčko" si sem sama chodíte, právě proto, že se vám ho jinde nedostává. Ostatně, ve vaší vzpomínce je nepřesnost: kteří Jugoslávci lezli vašemu americkému supermanovi do trenek? Chorvaté? Slovinci? Albánci? Muslimové? Nebo snad opravdu Srbové? Ty ze sympatií k USA rychle vyléčily humanitární bomby.

   Vymazat
 8. Srbsko, sláva, hurá ! Další země, která nám pomůže udržet dolar naživu svými odvody do společné kasy. Příspěvek nevelký, ale na pár měsíců to bude stačit. Škoda jen, že toho moc nezbyde vlastním otrokům, aby překonali tu třicetiletou ekonomickou propast, kam je dostalo humanitární bombardování v r. 1999. Opět se potvrzuje, že nevděčnější spojenec Ameriky je ten, který byl nejvíce bombardován (Frau Merkel to ráda vysvětlí každému).

  OdpovědětVymazat
 9. Za osm let vlády Obamy byly Spojenými státy Americkými a jejich koloniemi v Evropě zničeny tyto státy: Irák, Libye, Sírie, Egypt, Tunisko. Státy kde se stejný osud států, tedy zničení chystá, jsou: Turecko, Arménie, Azerbajdžán, Irán. V dlouhodobém horizontu se dá předpokládat, že u toho Spojené státy Americké nezůstanou a chystají zničení států Evropy jako důsledek války s Ruskem. Jak to dopadne lze denně vidět v záběrech které ukazuje Česká televize z Sirského Alepa, město vypadá jako města po bombardování na území Německa. Když je nutné zajistit zisk zbrojnímu průmyslu v USA je nutné válčit a když se válči tak výsledek tohoto válčení jsou zničené města a zabití lidé, ale proces získávání zisku se nesmí zastavit a je nutno zajistit neustálý růst a proto další zbrojen a další války a další bombardování a další mrtví a toto vše v méně demokracie a lidských práv, jak jinak, že.

  OdpovědětVymazat
 10. Srbové byli hrdý národ, vlastizrádci se ale najdou všude.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Někdo vlastizrádce musel zvolit, to samé u nás.

   Vymazat
 11. PRAVDU NELZE ZAMLČET !!!!
  Rusko má v Kanadě na hranici s USA 10 vojenských základen s jaderným arsenálem. Rusáci neustále provokují lety nad územím USA, vysílají do vnitrozemí USA diverzní skupiny. V Kanadě ja na hranicích s USA 80 000 vojáků.
  Naprosto stejná je situace v Mexiku. Tam je umístěno 100 000 ruských vojáků. USA se msejí bránit!!
  TAKOVÁ JE PRAVDA !!
  Proto my, členové ODS, TOP-09, KDU-ČSL a všichni obránci evropských hodnot vyrážíme, plně vyzbrojeni, za týden na Rusa.
  Náš expediční sbor čítá 500 ke všemu odhodlaných mužů a žen.
  Jak jest notoricky známo, Rusko je obr na hliněných nohách, stačí strčit a padne.
  Velitelem je Generál-polní maršál kníže Swancenbek.
  Až dobudeme Moskvu a nad Kremlem vztyčíme vlajky USA a NATO, tak si chce náš velitel udělat s Putina svého pucfleka.
  S USA NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK !!!!
  NATO SI ROZVRACET NEDÁME !!!!
  Plk. Joe Prkno.

  OdpovědětVymazat
 12. Za totáče obskakovali Pražáci Němce div se nepřetrhli . Vidím že nová republika jede i v Seatlu .

  OdpovědětVymazat
 13. 18:22 a nyní k Čechům: jedna moravská rodina se také klaněla před svým zámořským příbuzným a dělala pro něj, co mu na očích viděla. Rodina ale udělala osudovou chybu, zeptali se ho, kdy začne žít za své, kdy začne makat. To amerického nadčlověka zcela vykolejilo a rodině se odvděčil jejím vyhlazením, tedy pěkně po Americku. Tuším, že se jmenoval Dahlgren.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.