Reklama

středa 13. července 2016

Slepice, která víc kvoká, než snáší vejceJiří Baťa
13. 7. 2016
Slovenská politička, představitelka havloidní „pravdy a lásky 89“, hééérečka a bývalá diplomatka (neplést s aktovkou) paní Magda Vašáryová se dost netaktně otírá o postoje české veřejnosti, která se podle ní zřejmě ne zcela dostatečně „adaptovala“ do atmosféry polistopadového vývoje ve společnosti, jak ji nastolil V. Havel. Havel, v tu dobu obklopen mj., i celou řadou tzv. múz umění a kultury (coby sám dramatik!) mezi nimi i hééérečka Magda Vašáryová, kterou si následně zcela určitě nejen z pragmatických důvodů, vybral pro náročnou diplomatickou reprezentaci v té době ještě Československa, a jmenoval ji velvyslankyní v Rakousku. 


To vše bez jakýchkoli diplomatických zkušeností a předpokladů k výkonu takové funkce, tedy kromě herecké praxe a angažovanosti v listopadu 89, což je v české diplomacii i nadále praktikováno, viz exvelvyslanec Stropnický apod.

Nicméně, diplomatická funkce pro ni znamenala počátek jejího strmého politického angažmá, knížecí oddanosti a havloidní loajality v prosazování idejí „pravdy a lásky“ ve stylu, jak jej dnes známe v podání tzv. pražské kavárny. Proto není nic mimořádného, že se velmi kriticky vyjádřila ke kauze Brexitu když přiznala, že má velmi negativní, až odtaživý vztah k představitelům Brexitu N. Farage a B. Johnsona, kterým vytýká, že v kampani, předcházející samotnému referendu o vystoupení z EU, vypouštěli samé vědomé lži.

Problém je v tom, co paní Vašáryová považuje za lži a co za pravdu, protože pokud veřejně prohlašuje, že oba pánové lhali, pak je otázka, zda tu většinu občanů Británie, kteří v referendu hlasovali pro vystoupení Británie z EU lze považovat za hloupé když nerozeznali lež od pravdy. Ovšem tak jako paní Vašáryová má svou pravdu, mají také svou pravdu občané V. Británie a také ji demokraticky projevili. Že toho dnes někteří litují a hořekuji nemusí být jenom v důsledku lživé kampaně pana Farage, ale spíše z hysterických projevů lidí, kteří v EU chtěli zůstat.

Velmi pozoruhodné jsou však také „osobní zkušenosti“ paní Vašáryové s přístupem Britů k referendu. V polské Wroclawi, v hotelovém výtahu prý potkala mladé Brity (počet jaksi opomněla uvést), kteří prý byli den po ohlášení výsledků referenda úplně hotoví a strašně naštvaní. Paní Vašáryová, aniž by se ptala vytušila, že musí být jistě mrzutí a naštvaní kvůli výsledkům referenda a proto jim prý položila „doplňující“ otázku, zda alespoň hlasovali korespondenčně. Na to dostala zápornou odpověď. Evropanstvím zapálená Vášáryová jim pak „vpálila“, že vlastně nechali o své budoucnosti rozhodnout svoji babičku. Oni prý na ní jen vytřeštili oči a zřejmě jim údajně až tehdy došlo, čeho se dopustili. Tak to alespoň podává paní Vašáryová, není ovšem vyloučeno, že byli vyvedení z míry právě drzostí „uvědomělé“ paní Vašáryové, které se tak nestoudně vyjádřila k jejich prarodičům.

Pokud si to přeložíme do srozumitelné řeči, paní Vašáryová den po vyhlášení výsledků referenda byla zcela náhodou ve Wroclawi, shodou okolností a náhod ve výtahu potkala mladé Brity, kteří prý byli, jak paní Vašáryová usoudila, zcela zničení z výsledku referenda o vystoupení Velké Británie z EU. O nějaké dialogu, vedeném na toto téma mezi ní a rozmrzelými mladými Brity, se kritická paní Vašáryová nezmiňuje. Aby toho nebylo málo paní Vašáryová, jako správná zastánkyně EU zcela bez rozpaků, v duchu demokracie, si dovolila „vpálit“ těmto mladým Britům zcela nepřijatelnou urážku jejich prarodičů, když se vyjádřila, že ONI nechali svoji babičku volit o jejich budoucnosti. Jinými slovy, naprosto urážlivě odsoudila staré lidi v Británii jako podřadné občany, kteří si dovolili vyjádřit se o budoucnosti Velké Británie. Tak to je demokracie podle paní Vašáryové!

Paní Vašáryová však také vyjádřila vážné obavy, aby se podobným referendem nenakazily další státy. Jak zmínila, je si naprosto jistá, že referendum o vystoupení z EU se v žádném případě nemůže (protože se prostě zakáže?) konat v Polsku, ani na Slovensku, ovšem prý si není vůbec jista Českou republikou. Připustila, že si dělá nemalé starosti co bude v České republice, protože „Češi už jednou odmítli radar, MY ve střední Evropě už máme s vámi nedobré zkušenosti“, uvedla na adresu Čechů sebevědomá paní Vášáryová.

Z výtky na adresu Čechů vyplývá, že podle paní Vašáryové jsme měli radar odsouhlasit, neboť jeho odmítnutím jsme se dostali na pranýř politiků a lidí typu paní Vašáryové, protože jsme se jako Češi zřejmě zpronevěřili idejím společné Evropy, spolupráce s USA a NATO při zajišťování bezpečnosti Evropy proti nebezpečí napadení imperiálním a uchvatitelským Ruskem, což u lidí pražské kavárny včetně M. Vašáryové, vzbudilo značnou nelibost. Z toho také pramení její nejistota a nedůvěra k ČR v případě možnosti vyvolání referenda o vystoupení z EU.

Je však na místě konstatovat, že obavy a nejistota paní Vašáryové jsou zcela na místě, občané ČR o vyvolání referenda k vystoupení z EU (a není také vyloučeno, že i z NATO), budou zcela jistě usilovat. A její jistota o tom, že něco podobného se na Slovensku stát nemůže, je hodně pošetilá. Nicméně to už je věc, ze které nás nemusí bolet hlava. Zda paní Vašáryovou ano, pak jen dobře jí tak!

Pozn. red. I. D.: Na rozdíl od autora pokládám Magdu Vašáryovou za dobrou herečku, což nikterak neznamená, že sdílím její názory. Nepokládám ji za tak politicky relevantní osobnost, aby stálo za to s jejími názory polemizovat, nebo ji kvůli jiným názorům srovnávat s drůbeží. I kdyby všechny podobné bytosti korespondenčně hlasovaly, nic se nezmění, natolik jsou jejich názory okrajové.

41 komentářů :

 1. Pod tlakem slovní hyperinflace se navzdory vydatné cenzuře začalo tušit, zda-li větnou syntézu zařadit do zapomenutých řemesel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co obnášela tak zvaná "TOTALITA" ?, Všichni měli práci. • Zákony byly jednoduché, jasné a přísné, platily pro všechny. • Kdo pracoval, dostával pravidelně 2x do měsíce mzdu nebo plat. • Pojištění bylo skutečně pojištěním, smlouvy jednoduché, srozumitelné i laikovi. • Levné a všem dostupné úvěry. • Získání bytu s nízkým nájemným (v mnoha případech i získání podnikového bytu). • Všechny srážky šly automaticky ze mzdy nebo platu a byly vypočteny vždy tak, aby člověku zbylo na důstojné vyžití. • Skutečně bezplatná lékařská péče, značně preferovaná prevence a očkování. • Výdej léků a léčiv jen za symbolickou částku 1,- Kč. • Podpora mladých rodin, matek na mateřské, jakož i péče o zdravotně postižené,seniory a těžce nemocné. Nebyla taková zvěrstva jako dnes,kdy hodně lidí, a dokonce i dětí, umírá jen proto, že rodiče neměli na jejich léčbu, případně nepatřili k těm šťastným, kterým se včas podařilo peníze sehnat za pomocí ponižujících zdlouhavých sbírek mezi lidmi. • Bezplatné preventivní prohlídky a očkování dětí, mnohdy prováděné lékaři přímo ve školních zařízeních. • Rozsáhlá sociální síť se skutečnou pomocí, kde neexistovalo, že by někdo zůstal na ulici, bez domova, bez pomoci. • Byla přísně trestána šmelina a lichva, kupčení a spekulace. Tyto činy se vyskytovaly velmi vzácně, především ve velkých městech. • Bezplatné školství od jeslí, přes mateřské školky až po VŠ. Obrovská podpora učňovského školství, kdy již v průběhu učiliště učni získávali praxi a zkušenosti přímo v podnicích, do kterých pak po skončení učiliště a získání výučního listu nastupovali. • Lepší kulturní využití volného času, jak dětí, tak i dospělých. • Téměř neexistovaly drogy a narkomani a zcela žádné herny. • Učitelé ve školách, ale i mimo školy, měli přirozenou autoritu,respekt a úctu,měli větší možnosti v postihování přestupků žáků a rodiče s nimi skutečně spolupracovali. • Policisté (tehdy příslušníci veřejné bezpečnosti) byli respektováni,měli větší autoritu a velmi vysokou objasněnost trestných činů. • Soudy všech stupňů byly daleko pružnější a řešily každý případ kompletně,tj. pachatel byl odsouzen zcela automaticky k náhradě škody a ta mu byla ihned a samozřejmě srážena z platu kdekoliv, kam nastoupil do zaměstnání, dokud vše nezaplatil. • Velmi nízká kriminalita způsobená tím, že pachatel věděl dopředu, že bude dopaden a škodu bude muset splácet. Tehdejší věznice (-nápravné ústavy) nebyly jako dnes, kdy mnoho rodin nebydlí v takovém luxusu jako současní vězni v nich dnes. • Nízká kriminalita byla způsobená také tím, že v záznamech pachatelů jejich trestné činy byly uvedeny stále, a ačkoliv nebyly počítače a internet,přece jen o každém zločinci a jeho skutcích věděli všichni zainteresování ,a tudíž nebylo úniku do anonymity. • Existovaly funkční odbory, podnikové rekreace, dětské rekreační prázdninové tábory, zájezdy… • Mládež byla maximálně zapojována do mimoškolních aktivit. • Velmi nízké zatížení lidí státní byrokracií, většinu pracovních věcí řešila mzdová účtárna. • Relativně větší soukromí a svoboda (možná někdo namítne, že to není pravda, ale je třeba si , že díky dnešnímu zneužívání techniky např. mobilní telefony, kamerové systémy, internet, kreditní karty, účty v bankách,velké množství duplicitně vedených registrů, se kterými pracuje velké množství lidí, a děravým zákonům na ochranu osobních údajů, je sledovaní soukromí tehdy proti současnému sledování zanedbatelné). NEVÝHODY • Nebyly denně banány, mandarinky, pomeranče… • Dováželo se jen to, na co byly finance, tj. za peníze, které se utržily za vyvezené zboží. • Omezené cestování do zahraničí mimo tzv. NSZ, které bylo regulováno převážně z důvodu nedostatku zahraničních měn, kdy bylo preferováno dovážení zboží,které jsme neuměli vyrobit. • Strach z STB, z této složky bezpečnosti měli strach hlavně ti, kteří chtěli a nebo již škodili zájmu všech. Kdo pracoval a nekradl, ten většinou s nimi neměl problém.


   Smazat
 2. K pozn. red. I. D: Aniž bych co-by neználek, hodlal vyvracet mínění o hereckých kvalitách, neubráním se v daných souvislostech dovětku - málo platné nelepší - kvoká, stále kvoká.
  Mimo jiné, když už ten Havel by těm komančům tak moc vadil, měli ty jeho výtvory líbané múzami (výtvory po kterých brzy ani pes neštěkne), měli je mezi lidem šířit, aby lidé seznali ta jeho moudra, dokud to mělo smysl. Takhle si ze všech jeho skvělých děl zapamatují akorát tak slavný pojem - "humanitární bombardování".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě dotaz: Od jaké doby jsou na posty velvyslanců vybírány politicky nerelevantní osobnosti?

   Smazat
  2. Nebýt lidí jako (zdaleka nejenom) Havel, kteří proti zkurvené bolševické totalitě aktivně vystupovali, tak by tu ti bolševičtí dědci vládli dosud a lidi by dnes už neměli co žrát, o svobodě nemluvě.
   Na havlova díla sere pes, ale svou historickou roli splnil dobře. Navíc je "Havel" ikonická značka známá v kladném smyslu po celém světě.

   Smazat
  3. 23:51 - Dlužno dodat, že bez dlouhodobého finančního zajištění ze zahraničí a bez "získání" spolupracovníků z řad pohlavárů zkurvené bolševické totality, včetně řady estébáků, by si ty ikony ani neškrtli. Takže by nebyla šance nahradit tu zkurvenou totalitu, ještě zkurvenější dnešní demokracií, nesoucí sebou imigrantskou invazi, humanitárně rozbombardované země, lokální občanské války a vážnou hrozbu atomového armagedonu. NAZDAR!

   Smazat
  4. 0:04

   "Takže by nebyla šance nahradit tu zkurvenou totalitu, ještě zkurvenější dnešní demokracií"
   =============
   Aha. No tak běž do prdele, ty bolševický čuráku. Ty jsi přesně jeden z těch mnoha zmrdů kteří způsobili, že jsme do roku 1989 zaostali 20 let za Rakouskem. O popravách spoluobčanů, koncentrácích, zadrátovaných hranicích (směrem VEN!!!) mstění se na rodinách, atd, nemluvě. Že se za ty žvásty nestydíš, ty svině.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  6. To you 0:14 "Že se za ty žvásty nestydíš, ty svině." Takhle prvoplánovou agitku dnes tlačí už pouze církevní zlodějina a fanatický slouha režimu.

   0:04 Máte pravdu, mnohdy je lepší postupná evoluce než listopadový převrat do morálního bahna. Ač komunistický režim nebyl ideální, tak se vyvíjel a v přímém srovnání s dneškem byl spravedlivější a respektoval práva obyčejného pracujícího člověka. Otázka jak naložit s 5. kolonou valutových disidentů a Člověků v tísni se dá diskutovat.

   Smazat
  7. 0:14
   Ty syfilitická filcko bez mozku,ale věčně zlitá jak zákon káže,ty budeš někoho urážet ty zkurvenej negramote vymatlaný kurvy z Pelovky a debilního alkoholika,kterýho houpal K.H.Frank na kolenou?!!!!!Mamrde!!!!

   Smazat
  8. 0:14 - byli právem popravený zmrdi tvýho typu, v tom není problém. Potíž je že ne všichni - halt ta slovanská nedůslednost. A panu Hitlerovi zas chyběl čas. Tak snad příště se to nakombinuje ideálně:)))

   Smazat
  9. Pro vypatlance z 0.14 - zaostali jsme 20 let. A kolik ty magore zaostáváme téměř po třiceti letech budování kapitalismu ? Nevšiml jsem si, podle mediánu, že se "vyspělému západu mzdově přibližujeme ty hňupe !

   Smazat
  10. 9:04

   Nevšiml jsis, protože jsi tupá píča s rudým hovnem místo mozku.

   Smazat
  11. 0:14 - zaostal jsi? To víme. Škoda že zatím nejde realizovat náš program, snad už brzo, po vítězství v občanské válce. Jako stínítko pak budeš dokonce i ty užitečnej naší Rase:) - http://www.white-media.info/reconquista.html

   Smazat
  12. 9:23 - i když nevim, nevim, buzerat jako ty má jistě AIDS a tak ta kůže bude stát asi za vyližprdel co? Pak je lepší stínítka udělat klasicky z hověziny a vás použít jen na hnojivo. Zem se bude chapče hej bat, až vás bagrem zaživa zahrnem. Proč zaživa? Aby dřív než se vaše ohavný z bídy lidu ztučnělý trupiska změní ve výživný humus ji vaše zlodějský čpáry v předsmrtných křečích ještě i řádně prohnětaly! takto zúrodněná zem pak dá žírný chléb příštím generacím árijských dětí ...

   Smazat
  13. Tolik sprostoty a nenávisti si to roztomilé přirovnání ke kvokání snad ani nezaslouží. Příspěvkem v 0:04 jsem pouze vyslovil fakta, která jsou často popíraná místo argumentů, sprškami hrubých vulgarit. Přiznávám, že mi tyto sprostoty dělají dobře, tím jak odhalují omezenost s absencí schopnosti dnešních politruckých nenávistníků, vyjádřit slušným jazykem oponentní názor. Viz zarytý politruk se sníženou inteligencí A 0:14, bojující s pravdou hrubými vulgaritami. Počty obětí a krutost dravého kapitalismu mnohonásobně převyšují oběti spravedlivého třídního boje, který odstranil kompletně nezaměstnanost, přinesl totalitu s atributy - viz A dnes 11:38. Naše někdejší, permanentně snižovaná zaostalost, byla v tomto režimu mnohonásobně zvýšena, při vzniku stále rostoucího obrovského dluhu, z tehdejšího nulového zadlužení. Mnozí lidé teprve dnes poznávají, co za totality nepoznali - hlad, nezaměstnanost, život bez bydlení tzv. bezďáctví. To je fakt pokrok jak vyšitý. Ano, existují slepá, zbytečná a neužitečná střeva - dnešní politruci nemající, na rozdíl od těch předchozích o cokoli jiného opírat vlastní argumentaci než o sprosté, uboze nízké vulgarity, která osvědčuje a odráží tu jejich obří inteliganci. K tomu lze jen pogratulovat. NAZDAR!

   Smazat
 3. Asi bych nepoužil alegorii s kvokáním,
  ta bývá vyhrazena femininům s nevysokým IQ.
  Tou Magda Vašaryová určitě není.
  Ale volaké priezvizko se zde naozaj šikne,
  mně tak tane na mysl:
  Kráčmerka do panského stavu.
  Jako herečku jsem jí uznával.
  Ale její hypertofované mínění o vlastní nadpozemskosti kombinované se zadupáváním do země jiných názorů, beze stopy nějaké sebereflexe přímo evokuje figuru
  Advocationa diaboli.
  Role, kterou dobře zvládá.
  Dosah jejích myšlenek a její vlastní je
  veskutečnosti nevelký. Avšak, avšak
  představitelka prken, které znamenají svět, dělá z ní primabalerinu, za kterou se rádi schovají skuteční režizéři.
  Ikonu pro široké vrstvy. A vůči této
  pokřivené optice je třeba se postavit,
  byť jsou její názory okrajové.
  Avšak vytvářejí optický klam nemalé relevance.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale to asi ano, Vladimíre, jako herečka nebyla špatná, ale jako, temtokrát a pro změnu havlistická, "babka demokratka" silně přehrává. Podle mého soudu je její nadšená a nekompromisně zarputilá snaha o "výchovu národů" k obrazu jeímu, naprosto kontraproduktivní. Soudný člověk se buď útrpně usměje, nebo si odplivne, co ta "bosorka" zase blbého žvaní. To podle nátury. Dávat jejímu "vystrájaní" význam nějakou diskusí je skoro chyba, z fanatikem to nedává smysl. J.B.

   Smazat
  2. Magda od převratu žvaní ty svoje veškrnovské plky, ale pánové - ruku na srdce, všichni musíme uznat, že ve filmu Postřižiny jí to moc seklo, když ukázala ty svoje fajnový kozy !

   Smazat
  3. Vladimíre,sotva mohu při mém nízkém IQ posuzovat, čím Magda určitě není. Ale jedno vím určitě - pořád kvoká, stále kvoká.

   Smazat
 4. pre Kristové rany - odkedy je tá krava herečkou, nikdy nebola! - V rokoch 1966 – 1971 študovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave - a toto ju pripravilo na hereckú dráhu, keby nie jej manžela, Lasicu - ktorý jej píše uvedené články, tak o nej nepočuť - nechajte ju tak kravu sprostú, doma ju máme všetci na háku - ak sa niekto dokáže naučiť text hry a ako tak ho režiséri dokopú k pretvárke aby "hral" prosím, ale to nestačí aby nám tu tárala nezmysly, je to hlupaňa - koniec - fakty nepustia -

  OdpovědětSmazat
 5. Jako herečku jsem ji vždycky milovala, měla a dodnes má zvláštní kouzlo, a nesmrtelné filmy Markéta Lazarová a Postřižiny můžu sledovat pokaždé, když je dávají v televizi. Také si myslím, že je inteligentní, ale že jí uškodila politická dráha. Nakonec čeští filmaři několikrát šťastně sáhli po její krásné sestře Emílii. S jejími názory dlouhodobě nesouhlasím, ale měli bychom si všímat argumentů, které uvádí. Stalo se mi, že mě přistihla nějakým názorem. Nevěděla bych, co odpovědět, pokud by se mě zeptala. Dost často vyzývá k dobrání se skutečné příčiny, proč chceme to či ono a nemilosrdně čtenáře nutí, aby se této příčiny dobral. Je v tom fakt dobrá. Je jedna z oponentů, nad jejímiž otázkami se vyplatí někdy zamyslet. Nevím, jak je na Slovensku populární či není, nevím, jak její projevy snáší její moudrý muž, ani jaký má vztah se svou sestrou. Musíme jí ale přiznat, že se nebojí jít do střetu, argumentovat, ztratit část popularity. Takový protidiskutující je přece cennější než zdejší trolli, nebo ne? Chceme demokracii? Sbírejme argumenty k diskuzi a neberme hned do ruky židle nebo půllitry. Vychovávejme se k ní cíleně. Zdravím Pavla

  OdpovědětSmazat
 6. 0 14
  Bohužel zdaleka není kladným symbolem např. v zemích bývalé Jugoslávie a podobně jako T. Blair nebo Bush je dnes vlastně už oficiálním parlamentním vyšetřováním chápán jako neodsouzený zločinec.

  OdpovědětSmazat
 7. Bezvyznamni komunisticti blbecci se zde navazi do moudre zeny.
  Co taky cekat od bandy rudohnedych loseru.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když tě ta nezodpovědná poběhlice co tě vyprdla nenaučila čestinu,tak drž raději tlamu a táhní zpátky na nočník,ty havloidní bezmozku!

   Smazat
  2. Komunisty jsem nesnášel a neměl s nimi nikdy nic společného. Ale ten havloidní humus, ten ksindl, co přišel po sametovém podvodu ja naprostá katastrofa. Nikdy na tom nebyla naše země tak otřesně, jak po 27 letech "svobody a demokracie".
   Politické loutky, tuneláři, zloději, ganstři a paraziti rozkradli národní majetek a vytvořili z naší země upadající protektorát. Jen psychopati a sociopati, deprivanti, zrůdy a zmrdi, kteří za své posty a peníze udělají cokoli, mohou oslavovat současný zkurvený režim.
   Ale zuměny se blíží. A pak je nutno ne jako Slované, ale jako Germáni systematicky ty neoliberální kapitalistické zločince a parazity odstranit.

   Smazat
  3. No už abys čuchala insekticíd, vopejzelá filcko:)

   Smazat
  4. 8:09 - Ty asi budeš taky tolik moudrý jako ta moudrá Magda. Jenom inovovat stále stejné nadávky to chce, aby to nevypadalo, že tě je učí moudrý papoušek.

   Smazat
 8. Moudrá žena, která podporuje strkání si mražených kuřat mezi nohy.
  Pro někoho opravdu moudrá.

  OdpovědětSmazat
 9. Když tak dbá na spravedlnost je k popukání, že neodmítla post velvyslankyně když na to nemá vzdělání? To se to kecá co ? Pani pokrytecká k všemu svolná.

  OdpovědětSmazat
 10. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 11. Tak by mi zajímalo kolik ti je let, kdo ti blije moudra do hlavy. Zamrzli jste v čase s těma komoušema. Jak dojdou argumenty, vytáhnou se ko,unisti. Všichni až na pár vyjímek tzv. disidenti byli ve straně, Jejich parchanti mají vysoké školy. Pokud někdo z nich tzv. seděl, z nadace ze Švédska dostávala rodina 50 dolarů na den, aby "nezemřeli" hlady. Kolik bral normální člověk v 80. létech: Max. 2 tisíce čistýho. Včetně Havla. Abych byla úplně konkrétní, tak aby dokázali svoje pouto "proti režimu", tak všichni spolu vzájemně souložili. Jediná vyjímka byl Jirous, kterej na ně prděl. Tak si mladej zjistěj podrobnosti a nekecaj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máš pravdu.
   A pan Magor asi nemohl, pač ho měl ulitýho.

   Smazat
  2. Jirous byl buzerant, v kriminále šukal mladé cikány za dyzydentské dollary.

   Smazat
 12. Pro zapomětlivé : Co obnášela tak zvaná "TOTALITA" ?, Všichni měli práci. • Zákony byly jednoduché, jasné a přísné, platily pro všechny. • Kdo pracoval, dostával pravidelně 2x do měsíce mzdu nebo plat. • Pojištění bylo skutečně pojištěním, smlouvy jednoduché, srozumitelné i laikovi. • Levné a všem dostupné úvěry. • Získání bytu s nízkým nájemným (v mnoha případech i získání podnikového bytu). • Všechny srážky šly automaticky ze mzdy nebo platu a byly vypočteny vždy tak, aby člověku zbylo na důstojné vyžití. • Skutečně bezplatná lékařská péče, značně preferovaná prevence a očkování. • Výdej léků a léčiv jen za symbolickou částku 1,- Kč. • Podpora mladých rodin, matek na mateřské, jakož i péče o zdravotně postižené,seniory a těžce nemocné. Nebyla taková zvěrstva jako dnes,kdy hodně lidí, a dokonce i dětí, umírá jen proto, že rodiče neměli na jejich léčbu, případně nepatřili k těm šťastným, kterým se včas podařilo peníze sehnat za pomocí ponižujících zdlouhavých sbírek mezi lidmi. • Bezplatné preventivní prohlídky a očkování dětí, mnohdy prováděné lékaři přímo ve školních zařízeních. • Rozsáhlá sociální síť se skutečnou pomocí, kde neexistovalo, že by někdo zůstal na ulici, bez domova, bez pomoci. • Byla přísně trestána šmelina a lichva, kupčení a spekulace. Tyto činy se vyskytovaly velmi vzácně, především ve velkých městech. • Bezplatné školství od jeslí, přes mateřské školky až po VŠ. Obrovská podpora učňovského školství, kdy již v průběhu učiliště učni získávali praxi a zkušenosti přímo v podnicích, do kterých pak po skončení učiliště a získání výučního listu nastupovali. • Lepší kulturní využití volného času, jak dětí, tak i dospělých. • Téměř neexistovaly drogy a narkomani a zcela žádné herny. • Učitelé ve školách, ale i mimo školy, měli přirozenou autoritu,respekt a úctu,měli větší možnosti v postihování přestupků žáků a rodiče s nimi skutečně spolupracovali. • Policisté (tehdy příslušníci veřejné bezpečnosti) byli respektováni,měli větší autoritu a velmi vysokou objasněnost trestných činů. • Soudy všech stupňů byly daleko pružnější a řešily každý případ kompletně,tj. pachatel byl odsouzen zcela automaticky k náhradě škody a ta mu byla ihned a samozřejmě srážena z platu kdekoliv, kam nastoupil do zaměstnání, dokud vše nezaplatil. • Velmi nízká kriminalita způsobená tím, že pachatel věděl dopředu, že bude dopaden a škodu bude muset splácet. Tehdejší věznice (-nápravné ústavy) nebyly jako dnes, kdy mnoho rodin nebydlí v takovém luxusu jako současní vězni v nich dnes. • Nízká kriminalita byla způsobená také tím, že v záznamech pachatelů jejich trestné činy byly uvedeny stále, a ačkoliv nebyly počítače a internet,přece jen o každém zločinci a jeho skutcích věděli všichni zainteresování ,a tudíž nebylo úniku do anonymity. • Existovaly funkční odbory, podnikové rekreace, dětské rekreační prázdninové tábory, zájezdy… • Mládež byla maximálně zapojována do mimoškolních aktivit. • Velmi nízké zatížení lidí státní byrokracií, většinu pracovních věcí řešila mzdová účtárna. • Relativně větší soukromí a svoboda (možná někdo namítne, že to není pravda, ale je třeba si , že díky dnešnímu zneužívání techniky např. mobilní telefony, kamerové systémy, internet, kreditní karty, účty v bankách,velké množství duplicitně vedených registrů, se kterými pracuje velké množství lidí, a děravým zákonům na ochranu osobních údajů, je sledovaní soukromí tehdy proti současnému sledování zanedbatelné). NEVÝHODY • Nebyly denně banány, mandarinky, pomeranče… • Dováželo se jen to, na co byly finance, tj. za peníze, které se utržily za vyvezené zboží. • Omezené cestování do zahraničí mimo tzv. NSZ, které bylo regulováno převážně z důvodu nedostatku zahraničních měn, kdy bylo preferováno dovážení zboží,které jsme neuměli vyrobit. • Strach z STB, z této složky bezpečnosti měli strach hlavně ti, kteří chtěli a nebo již škodili zájmu všech. Kdo pracoval a nekradl, ten většinou s nimi neměl problém.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To byl ale terrrorrr.
   Žádná humanitární povaha bomb.
   Žádné omluvy sudeťákům.
   Žádný herec na min.obrany.
   Žádný oligarcha premiérem.
   Žádné neziskovky s migranty.

   Smazat
  2. 11:36 A co rasová diskriminace? Pracovat museli i cikáni a cikáňata chodit do školy.

   Smazat
  3. Ano, na to bylo zapomenuto. Proto musíme dnes udělat reformu školství, aby se cikáni cítili ve škole jako doma.
   To všechno kvůli neziskovce od Sorose, kde si stěžoval cikán, že se musí ve škole učit a proto to pojal jako diskriminaci.

   Smazat
  4. Vsak se komunisticti paznehti odstehujte do Severni Koreje. Kdo vam brani? :)

   Smazat
  5. 20:36 No ale, co ty jsi za blba? Až neuvěřitelné, že někdo může být takhle omezený.

   Smazat
 13. ... na Slovensku behá taká trocha rafinovanejšia hádanočka, a to, že ktoré zviera má najväčšiu . . . . , no a odpoveď je, že predsa LASICA

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.