Reklama

neděle 10. července 2016

Srebrenica – mediální lež a manipulace


Václav Dvořák
10. 7. 2016

Na velkém kameni u vchodu do mezarje - muslimského pohřebiště ve srebrenických Potočari – je vytesána cifra 8.372. Má představovat počet „popravených nevinných muslimských mužů a chlapců“. Do kamene vytesaná cifra je zhmotněním narativu – příběhu, pohádky - který od konce války v Bosně šíří média v zemích Západu (rozuměj členské země aliance NATO). Opakují ho politici, novináři, západní ambasády tlačí na srbské politiky, aby i oni přikývli této verzi. Ale Srbům se do toho nechce. Vědí, jaká jsou fakta, a ta příběhu o 8372 popravených odporují.


Srebrenica je hornické městečko ve východní Bosně. Žili tu vedle sebe bosenští Srbové i muslimové - Poturčenci, potomci Srbů, kteří přijali islám. Za Titovy Jugoslávie získali bosenští muslimové statut zvláštního národa a začali se psát s velkým M – Muslimové. Podle logiky tehdejšího jugoslávského vedení by se například Češi mohli národnostně dělit na Katolíky, Husity, Protestanty a největší z místních „národů“ – Ateisty. Každý uzná, že je to hloupost, ale v Bosně se tak stalo. Dnes, aby to nebilo tak do očí, byli přejmenováni na Bosňáky, Bosance, Bosňany či Bošňáky.

Když se hroutila Jugoslávie v Bosně a Hercegovině, jedné z dosavadních svazových republik, se měli dohodnout představitelé tří národů - Chorvatů, Srbů a Bosňáků - jak si dál vládnout. Nedohodli se. Vůdce muslimů Ália Izetbegovič chtěl jednotnou Bosnu a Hercegovinu (BaH) a jeho vzorem byl silný centralistický stát řízený podle zásad šaríji. Sám Izetbegovič dávno před rozpadem Jugoslávie vydal spisek Islámská deklarace (1972), v kterém si za vzor bere Pákistán diktátora Haka a mimo jiné píše, že islám a demokracie jsou principy vzájemně neslučitelné. Jako rozvraceč státu si odseděl pár roků v jugoslávském vězení. Pro Západ disident. Stal se ale známým také v konzervativních islámských kruzích Saúdské Arábie, Íránu a feudálních států Zálivu, a odtud se mu později dostalo velké finanční i vojenské pomoci.

Islámský stát v Bosně se samozřejmě nelíbil ani Chorvatům a ani Srbům. Srbové se odmítli vůbec bavit o odtržení od Jugoslávie, v které chtěli zůstat. Ignorovali referendum o nezávislosti, konané v březnu 1992. Oleje do ohně přilil atentát na srbskou svatbu, který se odehrál v Sarajevu v den referenda (1.3.1992). Muslimští zločinci napadli svatebčany, kteří se brali pod srbskou zástavou a po útoku a střelbě zůstali na zemi jeden mrtvý a několik postřelených Srbů.

Na jaře 1992 bylo učiněno několik pokusů o zabránění občanské válce. Nepovedlo se. Muslimové začali napadat jednotky jugoslávské armády, jako by šlo o okupanty, v médiích vedli silnou protisrbskou propagandu plnou nenávisti a začali se ilegálně ozbrojovat. Po celé Bosně vyrostly barikády, sousedé se přestali zdravit, linie sporu a později i válečná fronta vedly napříč bosensko-hercegovskými rodinami i uprostřed smíšených manželství. Srbové měli ještě v živé paměti fašistický ustašovský režim, který v letech 1941-44 prováděl surovou genocidu bosenských Srbů, Cikánů a Židů. Jen v komplexu vyhlazovacích táborů Jasenovac v té době bylo popraveno, ubito a podřezáno 700.000 – 900.000 lidí, v drtivé většině Srbů!!! Chorvatským ustašovcům tehdy vydatně "pomáhali" muslimské milice a SS divize Handžar, sestavená z místních mladých muslimů. Srbové na tyto hrůzy nikdy nezapomněli.

Ve Srebrenici v místním zastupitelstvu na počátku roku 1992 dlouho muslimové společně se Srby nezasedali. Muslimové začali jednat tajně za zády srbských zastupitelů. Kde byl ředitel fabriky muslim, tam se otevřely zbrojní sklady Teritoriální obrany a jimi byly vyzbrojeny muslimské milice Izetbegovičovy strany SDA. Muslimský generál Halilovič hlásí Izetbegovičeovi, v té době už prezidentovi BaH, že má v Chorvatsku již vycvičeno 100.000 mladých muslimů v diverzních kurzech. Jak vidět, muslimové vsadili na válku a násilí ještě dávno před tím, než padly první výstřely.

Pozdní jaro 1992 - začínají přestřelky, napadání srbských vesnic a sarajevských Srbů. Bandy vycvičených muslimů spolu s chorvatskou armádou vtrhnou do Bosenského Brodu a masakrují místní Srby. Na pomoc svým bosenským krajanům přicházejí skupiny ozbrojených Srbů. Nejznámější z nich Ražnatovič - Arkan a jeho oddíl Žluté vosy. Terorizuje nejen muslimy, ale i Srby. Arkan byl spíš loupežník než spasitel národa. Do Bosny ale přicházejí i zradikalizovaní Srbové poučení a zocelení probíhající válkou v srbských oblastech Chorvatska, především v okolí Vukovaru. Jedna taková skupina dorazila i do Srebrenice a do sousedního Bratunce. Pozatýkají muslimské aktivisty, kteří podněcují protisrbské nálady. Zatýkají i muslimy, kteří organizují ilegální vykrádání zbrojních skladů. (V Bratunci byl ukraden i obrněný vůz s protiletadlovým dělem!) Mezi organizátory krádeží a ozbrojování muslimských milicí je i velitel policie v Bratunci a jeho zástupci. Soudní systém BaH stejně jako policie jsou v té době už rozvaleny a nefungují. A tak místo, aby Vukovarští zatčené předali soudu, odvedou 14 mužů pod most v Bratunci a tam je postřílejí. Občanská válka už zachvátila celou Bosnu a Hercegovinu se všemi hrůzami, které s sebou přináší.

V té době do Srebrenice přichází mladý muslimský příslušník jugoslávské policie (milice) Naser Orič. V Bělehradě jako člen ochranky budov nejvyššího vedení země se víc než ostraze věnoval vykrádání skladů zbraní. Byl na něj vydán federální zatykač a Orič musel utéct. Ve Srebrenici začala jeho druhá, tentokrát vojenská kariéra. V jejím průběhu udělal závratný vzestup. Byl jmenován velitelem muslimské 28. divize Armády Republika Bosna a Hercegovina (ARBaH), operující ze Srebrenice. Velel 11.000 mužů ve zbrani, byl pánem nad životem a smrtí všech obyvatel Srebrenice i uprchlíků, kteří v ní hledali útočiště. Rozjel velký obchod s humanitární pomocí, pašovaným zbožím, ale především se svými muži loupil a vyvražďoval Srby v okolních vesnicích. Před západními novináři se ještě během války vytahoval, jak osobně vraždil srbské civilisty potichu nožem. Za Oričem a jeho muži zůstalo přes 100 vyloupených a vypálených srbských vesnic a osad a prokazatelně 3260 zavražděných mužů, žen, dětí a starců srbské národnosti! Všechny tyto zločiny jsou přesně zdokumentovány, ale Orič za to nebyl nikdy řádně potrestán. V muslimsko-chorvatské Federaci Bosny a Hercegoviny patří dosud k váženým VIP osobám, po jeho příchodu vstávají davy Bosňáků na sportovních stadiónech a tleskají.

28. divize Armády Bosny a Hercegoviny pod velením Nasera Oriče řádila v srbských vesnicích nejdřív bez většího odporu. Stejná situace byla i v dalších částech Bosny, včetně Sarajeva. Teror organizovaný ústřední muslimskou vládou zachvátil celou zem. Ale západní příběh vypráví pouze o zlých Srbech. Dodnes se tvrdí, že muslimové byli v Sarajevu obklíčeni srbskými jednotkami. Ale Sarajevští Srbové byli zase obklíčeni muslimskými jednotkami, kterým na pomoc přispěchali mudžahedýni z Afghánci a severní Afriky. Srbové bránili svoje vesnice, ale neorganizovaně, bez vyšších vojenských velitelských struktur a bez patřičné výzbroje. Nakonec se obrany srbského obyvatelstva ujala nově vytvořená Armáda Republiky Srbské (neplést s Armádou Republiky Srbsko). Do jejího čela byl postaven generál Ratko Mladič. Ten udělal nejdřív pořádek ve vlastních řadách – vyhnal z Bosny Arkana a podobná individua, srbské dobrovolníky zařadil do své pravidelné armády a podřídil je přísné disciplíně. Oriče a jeho 28. divizi ve Srebrenici uzavřel a omezil její vražedné nájezdy. Je výsměchem mezinárodnímu právu, že Srebrenica, vyhlášená za „bezpečnou demilitarizovanou zónu“ sloužila za tichého souhlasu západních velmocí jako základna muslimské armádě, provádějící ve východní Bosně džihád.

Muslimové ve Srebrenici byli zásobováni nočními lety, jak helikoptérami, tak i velkými dopravními stroji. Podle typů letounů šlo o americké stroje. Důležitý je ještě jeden moment – vraždění srbského obyvatelstva okolo Srebrenice, ale i dalších míst v Bosně a Hercegovině, se dělo na přímý příkaz oficiálního muslimského vedení země. A když se vítězství na frontách nedostavovalo, přišly provokace a „akce pod falešnou vlajkou“. O nich mluví skrytí svědci obhajoby v procesech se srbskými veliteli v Haagu. Chráněný svědek KW586, bývalý člen  jednotky „Biseri“, která poskytovala fyzickou ochranu prezidentu Alijovi Izetbegovičovi, vypověděl, jak jako bodyguard byl svědkem mnoha tajných rozhovorů a jednání nejvyššího muslimského vedení. Jak se připravovalo ve spojitosti se Srebrenicívraždění vlastních občanů jen proto, aby se veřejné mínění na Západě postavilo proti Srbům a aby do války byly vtaženy země NATO, především USA. Tak se rozhodlo o několika atentátech na civilní obyvatelstvo v muslimské části Sarajeva. Atentát na frontu na chleba v ulici Vase Miskina, opakovaný atentát na sarajevské tržiště Markale. Například delegace ze Srebrenice byla prezidentem Izetbegovićem dotazována, zda se nedá zorganizovat nějaký velký masakr civilistů ve Srebrenici. Americký prezident Bill Cinton prý slíbil, že v případě masakru řádově takových 5.000 muslimských civilistů zasáhnou Spojené státy do války na straně muslimů. Prý jestli se to nedá zařídit ve Srebrenici? Vypráví o tom Hakija Mecholič, tehdejší velitel policie v Srebrenici (např. v několika svých vystoupeních na YouTube). Svést vlastní vraždění na Srby, to byla metoda, kterou se řídilo tehdejší muslimské vedení země.

Srebrenica byla od muslimských hord Nasera Oriče osvobozena 11. července 1995. To už Naser Orič a jeho nejbližší spolubojovníci ve městě nebyli, prý byli odvolání na přeškolení do Sarajeva. Obrana města se téměř okamžitě zhroutila pod náporem dvou srbských tanků a necelé roty vojáků. Část 28. divize se vzdala, velká část – cca 9.000 vojáků - se rozhodla probít do 65 kilometrů vzdálené Tuzly. Cestou pak sváděli těžké boje jak se srbskou policií a armádou, tak i mezi sebou. Vnitřní spory se vedly o to, jestli se vzdát či jestli pokračovat v boji.

Zajatí muslimští vojáci měli být převezeni k výměně za srbské zajatce. Tak se dělo téměř po celou dobu války a obě strany výměny a jejich organizaci respektovaly. V jednom z míst, kde byli muslimové držení, ve skladové hale v Kravici, se pokusil muslimský zajatec sebrat srbské stráži samopal. Strážného zabil, začal střílet, a srbská ostraha palbu opětovala. To bylo první střílení zajatců v okolí Srebrenice. K dalšímu se přiznal jistý Dražen Erdemovič, původem Chorvat, žoldnéř, člen 10. sabotážní skupiny Armády RS. Před srbským prokurátorem pro válečné zločiny tvrdil, že on a několik jeho spolubojovníků ze stejného oddílu popravilo 17.7.1999 přes 1.500 válečných zajatců na pozemku farmy v Branjevu. Byl vyslechnut a předán do Haagu k soudu pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Tam dodnes vystupuje jako korunní svědek v mnoha procesech (kauzy Miloševič, Mladič, Karadžič a další). Před soudem mu ale obhajoba prokázala, že popravčí v Branjevu fyzicky ani časově nemohli stihnout zabít tolik lidí. Při exhumačních výkopech v Branjevu se našlo pouze 150 těl. Erdemovič také v Haagu změnil svou původní výpověď a posunul datum poprav na 16.7.1995. Jde o masového vraha a prapodivného korunního svědka obžaloby.


Erdemovič také tvrdil, že rozkaz k popravám dostal od prostého vojáka (!), kterého musel poslechnout jak on a ostatní v oddíle, tak i zástupce velitele oddílu v hodnosti podporučíka. Prý kdyby neposlechli, postaví je k jámě spolu se zajatci. Po popravách se popravčí četa sešla večer v pizzerii v Bjelině a měli si rozdělit 12 kilo zlata. Nepohodli se a začala střelba. Pro vysvětlenou: 10.sabotážní skupina ARS byla oddílem, tvořeným žoldnéři různých etnik - muslimy, Srby, Chorvaty a Slovinci. Sám Erdemović, než skončil v řadách ARS, prošel jak chorvatskou tak i muslimskou armádou. Při dělení dostal Erdemovič místo zlata tři kulky do břicha a zachránili ho až v bělehradské vojenské nemocnici. Otázku obhajoby, odkud se vzalo zlato a za co to měla být odměna, soud v Haagu zamítl jako nepatřičnou. Divný to soud, že?!

Na srebrenickém pohřebišti - mezarji - v Potočari je prý uloženo 8.372 popravených. Každý rok se 11.července přinášejí před truchlícími davy další a další zelené rakve mučedníků islámu ze Srebrenice. Srebrenica se má stát jakousi Osvětimí evropských muslimů, poutní místo k hrobům mučedníků víry. Čísla ale nějak nevycházejí – z původního hlášení dánského delegáta Červeného kříže, že mu v seznamech chybí 2.000 lidí se číslo rozrostlo. Přitom mezarje v Potočari je typický vojenský hřbitov. Je tu pohřbena pouze jediná žena, ostatní jsou muži. Ze „seznamu popravených“ se musí odečíst minimálně 2.200 padlých muslimů v regulérním boji, dalších 800 muslimů ze Srebrenice uteklo do Srbska a dalších víc než 1.700 z „popravených“ se hned příští rok zúčastnilo voleb ve Srebrenici. A tak bychom mohli pokračovat dál.

Profesor Dunič, patolog, provedl pro soud ICTY obdukci 3.200 těl, které mu soud poskytl ke zkoumání. Uvedl, že z nich jen 405 bylo prokazatelně popravených (pásky na očích, svázané ruce nebo obojí), dalších asi 560 bylo střeleno kulkou ze samopalu. Ti mohli být popraveni, ale stejně tak mohli zahynout v boji. Ostatní zahynuli prokazatelně v boji (zranění střepinami, roztrhaná těla jako následek výbuchu a podobně). Profesor Dunič měl svou závěrečnou zprávu předložit Haagskému tribunálu na jaře tohoto roku. Den před svým vystoupením zemřel na hotelovém pokoji v Haagu. Prý infarkt.

Je to zvláštní, ale většina těl pohřbených v Potočari není identifikována. Laboratoř v Tuzle srovnáváním DNA profilů mezi pozůstalými na jedné starně a exhumovanými těly na straně druhé sice může zjistit příbuzenské vztahy a tedy jakous takous identitu pozůstatků, ale není schopna stanovit příčinu smrti. Srbská strana oprávněně tvrdí, že zbylá neidentifikovatelná těla mohou být těla Srbů zabitých Oričovou soldateskou, další mohou být těla zabitých mudžahedýnů (v Bosně jich působilo až několik tisíc). Navíc v mnohých hrobech je pohřbena jen jedna či dvě kosti. Jsou tu ale také prokazatelně pohřbeni i lidé, kteří zemřeli v jiných koutech Bosny dávno před tím, než vypukla válka. Trapné na celé záležitosti je, že laboratoř DNA v Tuzle nemá žádnou certifikaci ke své práci! Podobně jako soud ICTY v Haagu i laboratoř v Tuzle je jen nástrojem manipulace světovou veřejností.

Co k Srebrenickým událostem dodat? Uběhlo 21 let a rozeštvávání národů bývalé Jugoslávie pokračuje dál neztenčenou měrou. Dnes ještě nejsme s to říci, co se skutečně ve Srebrenici a v jejím okolí 11.-20. července 1995 stalo. Snad otevření archivů tajných služeb někdy v budoucnosti poví víc. Na základě faktů jsme ale schopni doložit, co se ve Srebrenici nestalo.

Především se nestala genocida! Doložit ji se trapně pokoušela prokuratura v Haagu, ale nakonec neuspěla. Dále je prokázáno, že popravených je podstatně nižší počet, než se uvádí v oficiálních muslimských, britských či amerických pramenech a prohlášeních. Dále je jasné, že k popravám nevydal příkaz nikdo z velitelů Armády Republiky Srbské, ani prezident Karadžič, nebo dokonce vedení tehdejší zbytkové Jugoslávie. Mnohé ukazuje na to, že alespoň za střílením v Branjevu může být rozvědka jedné ze zemí NATO. Ale to už jsme na půdě dohadů. Příslušníci 10. sabotážní jednotky po skončení války v Bosně byli naverbováni francouzskou agenturou a bojovali v řadách žoldnéřů v občanské válce v Kongu. Nikdo z nich nebyl dlouho soudně stíhán, i když účastníky poprav jmenoval Erdemovič již při svém zatčení a jména opakoval i před soudem v Haagu. Otázkou zůstává, kdo dal oněch 12 kilo zlata jako odměnu žoldnéřské popravčí četě. Soud ICTY, řízený podle mnohých zdrojů ze zákulisí službami USA a Anglie, nepřipustil jakékoli další pátrání. Možná jsme byli jen kousek od odhalení hlavního režiséra „srebrenických událostí“.

Po letech můžeme konstatovat, že díky srbskému vzdoru se v Bosně a Hercegovině nepodařilo ustavit islámský stát. Zatím. Na muslimské straně takové tužby stále jsou. V srbském parlamentu – skupštině – se právě v těchto dnech snaží proamerická 5.kolona prosadit „rezoluci o masakru ve Srebrenici“. Opakuje se tak pokus z roku 2010, kdy podobná rezoluce neprošla. Kauza „Srebrenica“ je tedy stále živou, vytváří nová a nová napětí, živí nenávist.

Deytonské dohody přiřkly bosenským Srbům (Republice Srbské) 49% území bývalé svazové republika Bosna a Hercegovina. Je to o 2% území víc, než kolik sami Srbové navrhovali Izetbegovičovu muslimskému vedení v roce 1992, před tím, než válka vypukla. Muslimská strana dělení odmítla a následná válka stála přes 98.000 životů. Srbové v Bosně vyhráli i přes muslimský genocidní teror, navzdory chorvatským ozbrojeným intervencím, vpádu arabských a afghánských mudžahenýnů a nakonec i navzdory bombardování letouny NATO v srpnu 1995.

11. července 2016 dopoledne proběhne opět nějaké to pohřbívání nových obětí v Srebrenici-Potočari. Je to ohavná hra s lidskými ostatky. Je odporné, jak lidský smutek a utrpení je zneužíváno v podvodných mocenských hrátkách. Je odsouzeníhodné neustálé rozdmýchávání etnické a náboženské nenávisti pro upevnění imperiálního postavení na Balkánu. Je také ohavné neustálé šíření propagandistických lží médii, lží, které byly již dávno vyvráceny fakty.

Na závěr bude asi nejvhodnější citace z odborné práce, kterou loni uveřejnila holandská instituce „Srebrenica - historical projekt“:


„Po 20 letech je jedině možno spolehlivě říct, že se prakticky nic ve spojitosti se Srebrenicí spolehlivě nezjistilo.

Jediný způsob jak to vykonat je přistoupit nezaujatě k problému, s cílem zjistit pravdu, a ne aby se získávaly politické body nebo geopolitické cíle. A to je práce pro jednu nezávislou, smíšenou, mezinárodní komisi. Je na čase, aby se taková komise založila.

Podle toho, co dnes víme:

--- neexistuje žádná spojitost mezi popravou zajatců a úředními orgány ani Republiky Srbské (v Bosně a Hercegovině, BaH), ani Srbska,

--- je jisté, že popravu vykonal malý počet lidí, kteří byli různých národností, takže se nemůže ani na základě toho určit „srbská vina“,

--- počet obětí, o kterých se s velikým stupněm jistoty může tvrdit, že byli zastřeleni, je desateronásobně menší než je počet obětí, který se stále objevuje na veřejnosti. Není-li počet důležitý, jak se to obvykle říká, proč se potom desateronásobně zveličuje, proč se vlastně nemluví o prokázaných obětech, než proto, aby se utvořil předpoklad nějaké „srbské viny“ a tím se ospravedlnily represivní opatření proti Republice Srbské (BaH) a proti Srbsku?

Počet popravených zajatců, pro který zločin byli mnozí odsouzeni nebo zahynuli v Africe pro západní zájmy (poznámka: jedná se o některé členy skupiny, která popravovala u Branjeva), je menší než počet zmasakrovaných srbských civilů v okolí Srebrenici, za které se nikdo nezodpovídal, ani se kvůli tomu nevnucuje Muslimům pocit kolektivní viny.

Kvůli tomu Srbsko, Republika Srbská (BaH) a Srbové jako národ nemají žádnou příčinu se komukoliv omlouvat pro stále ještě nevyjasněný zločin v Srebrenici. A pochopitelně nutno vyjadřovat soustrast rodinám obětí, odsuzovat zločin, ale i současně nutit, aby se konečně uskutečnilo trestní stíhání proti pachatelům zločinů proti srbskému národu, kvůli srbským rodinám, jejichž nejbližší byli zločinecky zabiti a s jejichž bolestí soucítíme, podobně jako s bolestí všech druhých rodin nevinných obětí, vyvolaných rozpadem SFRJ.

72 komentářů :

 1. Kdo tady zcenzuroval všechny komentáře?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady se necenzurovalo. Tak o co jde?

   Smazat
  2. To hlášení dánského delegáta Červeného kříže, že mu v seznamech chybí "pouze" 2.000 osob je někde dostupné nebo se jedná o tvrzení advokáta Karganoviče (dříve falešný konzul Království Tonga) alias holandské neziskovky placené obžalovanými sami sobě z rozpočtu Republiky Srbské, popř. Borise Krljiće alias Alexandra Dorina? Srbší emigranté a osoby srbského původu udělaly kus práce a drží se starou vlastí basu.

   Smazat
  3. HA ha ha, můžete sice zlehčovat práci společnosti "Srebrenica - historical projekt" ale nezapomeňte, že se Srebrenicí zabývají i jiné instituce. Vedle ICTY v Haagu to jsou ministerstva vnitra jak Srbska tak i Republiky Srbské, ministerstvo vnitra Faderace BaH, prokuratury jmenovaných zemí, Institut pro vyšetřování srbských obětí ve 20. století a další. Takže, co tam máte dál?

   Smazat
  4. Čemu se smějete, připadá vám vtipné, že se Srbové učí od Američanů manipulovat veřejnost skrze politické nevládky přisáté na stát a vydávají je za nezávislé? Mně to naopak přijde chucpe, když si obžalovaní za Srebrenici vydržují za státní peníze neziskovku s názvem Srebrenica - historical projekt. Nepopřel jste nic z mnou v 8:36 napsaného, díky. Neporozuměl jste otázce, tak ještě jednou a pomalu, to hlášení dánského delegáta Červeného kříže, že mu v seznamech chybí "pouze" 2.000 osob je někde dostupné nebo se jedná o Vaše tvrzení?

   Smazat
 2. japonci - Samosato a Stalosato

  OdpovědětSmazat
 3. pepi gebls by žasnul jak je dnes nepřekonatelně zdokonaleny jeho vynalez kdo dnes pamatuje když lehla ušakum dvojčata jak zpravodajci a oligarchy vlastněna mediia vykladali o padesati tisicich mrtvych kteři se ovšem nikdy nenašli a komu tim posloužili jo kouzlit se da nejen s čisly

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Clintonová, ještě jako žena presidenta všech ušáků lhala, že Srbové zmasakrovali 200.000 lidí. Když se ukázalo, že to není pravda, ani se ta baba neomluvila. Jestli vyhraje volby, máme se na co těšit. Leo

   Smazat
 4. Proč se potom tak snažíte Václave, když se srebrenický masakr řádově takových 8.000 muslimských civilistů nebo chcete-li pěšky prchajících neozbrojených mužů doprovázených pár myslivci alá Radan Brus podle Vás nikdy nestal, Clingonovo podmínka pro zásah Spojených států do války na straně muslimů nebyla vyslyšena (opak je pravdou***), ve Srebrenici se to 6x slovem prý nepodařilo zařídit, Srbové se nenechali vlákat do léčky, nezaútočili na bezpečnou zónu OSN, nechovali se jako Američané a "nepopravovali" policií zatčené černochy a muslimy?

  Úvod článku je manipulace par excellence - snaha navodit dojem, že Srbové považují Bosňáky za Srby, ale realita je jiná, oni je nenávidí dokonce tak, že v zajetí vyvolávali a prováděli selekce Musulmána od Chorvatů, i když by jim to mohlo být jedno, když proti nim bojovali a byli zajati společně. Začistky v autobusech se dělali tak, že šli po muslimských jménech. Kdyby je totiž Srbové považovali za sobě rovné, tak by se k nim musela přidat i spousta emancipovaných žen, které dnes musí nosit šátek a možná i chodit několik metrů za manželem. Však známe kurdské bojovnice.

  "Při exhumačních výkopech v Branjevu se našlo pouze 150 těl."
  Říkají vám něco sekundární hroby, kdy se pachatel snaží zahladit stopy zločinu? Je dobře známo a zdokumentováno, že tuto techniku vyhrabání a přemísťování rozkládajících se těl zavražděných Židů, Albánců, Bosňáků používali nejenom Němci za 2. světové války při ústupu z Běloruska, ale i Srbové během války v Jugoslávii.

  "Svést vlastní vraždění na Srby, to byla metoda, kterou se řídilo tehdejší muslimské vedení země."
  Svést --- srbské --- vraždění na Srby, to byla metoda, kterou se řídilo tehdejší muslimské vedení země.

  "Zajatí muslimští vojáci měli být převezeni k výměně za srbské zajatce."
  To je hezké, že tady opakujete co Srbové vyprávěli zajatcům pro uklidnění, než je odvedli na lidská jatka. Takhle tedy lhali četnici i esesáci a nebýt Vás Václave, tak jsem si doteď myslel, že je spojoval pouze stejný symbol umrlčí lebky se zkříženými hnáty a nenávist ke komunistům a Jevrejům.

  "dalších 800 muslimů ze Srebrenice uteklo do Srbska"
  Nepřijde vám divné, že Václav ví přesně kolik lidí uteklo do Srbska (já být židovský/muslimský uprchlík naháněný Němci/Srby tak to hlásit na gestapo/četniky nejdu), ledaže je Srbové zadrželi na hranicích a soustředili v koncentračním logoru s táborovou kartotékou. Bylo by zajímavé dozvědět se, jestli někdo z těchto uprchlíků vůbec přežil válku, příp. kolik jich bylo vráceno zpět, posláno na jistou smrt či skončilo v masových hrobech.

  Musím se přiznat, že jsem trochu nedůvěřivý k "odborníkům" přes BaH, ale spíše balkánské sýry, kteří se nám snaží namluvit, že ze Srebrenice je to 65 kilometrů do Tuzly, ano je vzdálená, ale tak 100 km. 65km to tehdy bylo pěškobusem pouze na linie ARBiH, ale to by guru Václav nesměl opisovat i s chybama.

  ***Od 30. srpna do 20. září 1995 pak v rámci operace "Deny Flight/Deliberate Force" NATO provádělo letecké údery proti bosensko-srbským vojenským cílům v Bosně. Je možné, že už tehdy došlo ke zneužití bezletové zóny OSN k ovlivnění situace na bojišti, tak jako později v Libyi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobře, dobře. Srbové za svoje zločiny ale zaplatili! Ztrátou Kosova a Krajiny. Ale sionisté v Palestině jsou dodnes beztrestní! A co teprv jejich US protektoři ...

   Smazat
  2. Nemá cenu vyvracet vaše tvrzení. Jste obětí propagandy. Píšete dohady, překrucujete skutečnost. Vše, co jsem napsal, je protokolárně doloženo. Vzcházíte z narativu paktu NATO a ten byl vytvořen propagandisty a za peníze (viz.např. působení společnosti Rudder a Finn). Např. tvrzení o "sekundárních hrobech" je prostě jen tvrzení. Nijak nedoloženo. .............. V Branjevu víc lidí popravit nemohli. Prokázáno před soudem ICTY. ........ Útěk 800 muslimů ze Srebrenice doložen protokolárně. Vaše hloupé poznámky a dohady o osudu uprchlých jen svědčí o vaší zaujatosti .......... Délka pochodu kolony 28.divize ze Srebrenice do Tuzly se ve všech pramenech uvádí od 60 do 65 km. Osobně jsem s 28. muslimskou divizí ze Srebrenice do Tuzly nešel, tak se vám omlouvám, že jsem číslo opsal...... Vztýkáte mi manipulaci s původem Muslimů, ale Bosňáci (či Muslimové, jak chcete) jsou prokazatelně Srbové-Poturčenci, kteří přijali islám. Před i během války to např. prezident Karadžič neustále opakoval, že jsou vlastně bratry, ale muslimští fanatici kolem Izetbegoviče to nechtěli slyšet, takže váš popis vztahu Srbů k muslimům je značně protisrbsky překroucený. . ....... O zamýšlené výměně zajatců opět trapně spekulujete a la protisrbská propaganda. V Erdemovičově výpovědi jasně zaznělo, že řidiči autobusů, kteří do Branjeva přivezli zejetce, protestovali proti popravám, protože zajatce vozili běžně na výměnu a "změna programu" je překvapila.... Takže vy, skryt za anonymitu, tu kydáte propagandistickou špínu na článek, který vychází ze zaprotokolovaných svědectví a prokázaných faktů. Základní vaše nepochopení pramení z toho, že motáte četniky s pravidelnou armádou Republiky Srbské a jako každý propagandista se snažíte z událostí udělat nepřehlednou bramboračku a "příběh" vyprávět od místa, které se vám hodí, bez souvislostí a kauzality. Čtenář samozřejmě pochopil, že Srbové v Bosně byli napadeni (v minulém století to bylo už potřetí!!!), bojovali proti zahraniční agresi a proti džihádu a že jejich zem byla rozvalena stejným způsobem, jako Irák, Lybie a dnes i Sýrie.

   Smazat
  3. Člověče propagandou ovlivněný 7:59. přečtěte si nějaké věci co o tomto problému popsal MuDr. Rajko Doleček, ten má k tomu hodně blízko a hodně informací, než se začnete ztrapňovat. Předkládáte samé nato-propagandistické informace. Tento problém by měl být stále omílán a být živý, aby se na to nezapomínalo. Díky za článek pane Dvořáku.

   Smazat
  4. Letectvo NATO provádělo nálety na srbská postavení na konci srpna a v září 1995 především proto, že v sousedním Chorvatsku právě probíhala ofenziva proti Srbům, která skončila vyhnáním 250.000 lidí z jejich domovů. Celou operaci naplánovali a na velení se podíleli američtí důstojníci!!! Marek

   Smazat
  5. Ke všem těm dohadům a tlachům jedna jediná otázka - jak to, že Jugoslávie fungovala desítky let naprosto v pohodě, bez etnických sraček a bojůvek, byla to kvetoucí země, kde se dařilo dobře všem lidem bez rozdílu národnosti a náboženství, kam jsme my jezdili na vyběrovou dovolenou na devizový příslib jako na západ? Jak to Tiso udržel a proč byl polistopadovou zasranou smečkou hrdlořezů prohlašován za uzurpátora a zločince?

   Smazat
  6. Neztrapňujte se dále zlehčováním, relativizováním a popíráním, sekundární masové hroby jsou bosenskou a kosovskou realitou, měli byste si na to zvyknout, jsou na to důkazy. Sami jistě cítíte, že je nanejvýše trapné a ubohé za vyjádření názoru dehonestovat čtenáře NR, kteří nesledují mainstream ani nebaští pohádku o "hodných" Srbech (ještě tak rozzuřených), nálepkováním propagandou, to bychom se mohli dostat až k srbským krtečkům. Notabene, když vás srbský prezident Tomislav Nikolić svým projevem postavil na úroveň popíračů válečných zločinů. Ještě kontrolní otázka, za srbský národ podle Vás hovoří Kosovo on-line nebo přímo volená hlava státu? "Klečím tu před vámi na kolenou a prosím, abyste Srbsku odpustili zmasakrování muslimských mužů a chlapců v Srebrenici v červenci 1995," řekl srbský prezident Tomislav Nikolič v rozhovoru pro bosenskou televizi BHRT.

   "Počet popravených zajatců je menší než počet zmasakrovaných srbských civilů v okolí Srebrenici."
   Podle mapy srbských obětí evidovaných Republikou Srbskou nemluvíte pravdu, zde jako důkaz. http://www.nestalirs.com/eks_lat.html

   "Je to zvláštní, ale většina těl pohřbených v Potočari není identifikována."
   Další lež. http://www.srebrenica360.com/

   Jinak si říkám, jaká je inteligence a morálka lidí, kteří vstoupí do sekty, nechají si nakukat a opakují advokátem obviněného naučené fráze o neprokázaných obětech sic nalezených v masových hrobech, když v případě kostry nebo rozkládajích se těl běžně není možné najít stopu po kulce či střepině, ale podle jmen identifikovaných je zcela zřejmé, že byla vybita celá rodina a příbuzenstvo.

   Smazat
  7. Pak prý nelze určit, zda-li zranění byla způsobena před nebo až po smrti. Pokud patologové nemohou zjistit přesnou příčínu smrti z důvodu nedostatku měkkých tkání na těle obětí nacházejících se ve stádiu kostra nebo zmýdelnění, tak srbská propaganda, advokát obviněných a místopředseda Nové republiky vraždu zlehčuje, relativizuje nebo popírá. Lidičky, připadá vám to v souvislosti s pohřešovanými nalezenými v masových hrobech za důstojné?

   Operační tým Republiky srbské pro vyhledávání pohřešovaných osob zveřejnil mapu hrobů, která zpochybňuje tvrzení o počtu srbských obětí, chybí tam mrtví z dob řádění Nasera Oriče, kterými argumentuje spolek přátel Srbů, co s tím budete dělat?

   Smazat
 5. Ještě letadlo letu MH 17 nedopadlo na ukrajinskou zem a prezident USA nobelista Barac Obama prohlásil, žre letadlo sestřelili Rusové. Všechno je to připravené a dopředu koordinované od provedení sestřelu až po vyjádření sdělovacích prostředků, vše je tedy řízeno z jednoho místa, tedy z USA které převzali ideologii fašistického státu Německa.

  OdpovědětSmazat
 6. 11. července 2016 dopoledne proběhne opět nějaké to pohřbívání nových obětí stáří od 14 do 77 let v Srebrenici-Potočari.

  Ademović (Adem) Hariz

  Ademović (Huso) Ramiz

  Ademović (Mujo) Mujka

  Ademović (Mujo) Mustafa

  Ahmetović (Salko) Enez

  Alibašić (Ćazim) Fahrudin

  Alić (Hajrudin) Mujaga

  Alić (Himzo) Sajto

  Alić (Ibrahim) Nezir

  Alić (Ibrahim) Sejdalija

  Alić (Mustafa) Muhidin

  Alić (Ševko) Vahdet

  Ališević (Vehbija) Alija

  Aljkanović (Šerif) Vehbija

  Avdić (Halil) Ismet

  Avdić (Halil) Safet

  Bećirović (Ohran) Suljo

  Beganović (Nurif) Ekrem

  Begović (Muharem) Mehmed

  Budić (Mehmed) Mujo

  Bumbulović (Osman) Elvir

  Bumbulović (Osman) Nermin

  Burić (Alija) Omer

  Burić (Omer) Nijaz

  Čivić (Rašid) Emir

  Ćatić (Osman) Šemso

  Dautović (Mešan) Nijaz

  Dervišević (Bego) Bekto

  Dudić (Šerif) Jusuf

  Durić (Meho) Ibrahim

  Džanić (Nurija) Jusuf

  Đogaz (Hamdija) Aljo

  Đozić (Alija) Hajrulah

  Đozić (Hajrulah) Alija

  Fejzić (Ibrahim) Avdo

  Fejzić (Ohran) Salim

  Gušter (Muhamed) Redžo

  Hadžović (Hajro) Mustafa

  Halilović (Alaga) Zoran

  Halilović (Husejn) Mujo

  Halilović (Idriz) Asim

  Hamidović (Mujo) Mustafa

  Hamzabegović (Fadil) Adil

  Hasanović (Salčin) Kadrija

  Hasanović (Šaban) Enez

  Hodžić (Nezir) Šaban

  Hodžić (Šahmo) Šahin

  Hožbo (Muradif) Sakib

  Hrnjić (Mehmed) Ibrahim

  Hrustić (Ibrahim) Sabrija

  Hrustić (Mehmed) Hasan

  Hrustić (Salkan) Ibrahim

  Hrvačić (Nurko) Nedžad

  Ibišević (Ibiš) Izam

  Ibrahimović (Nurif) Idriz

  Ikanović (Zuhdija) Ilijaz

  Jahić (Ahmet) Šaban

  Jahić (Juso) Hasib

  Jahić (Šemso) Idriz

  Jusić (Alija) Munib

  Jusić (Juso) Hamdija

  Jusufović (Jusuf) Sulejman

  Kabilović (Aljo) Ramo

  Kabilović (Omer) Aljo

  Kadrić (Medo) Husein

  Kadrić (Suljo) Fikret

  Kamenica (Džemal) Esad

  Krdžić (Mahmut) Sabit

  Kuduzović (Bajro) Hasan

  Ljeskovica (Himzo) Šefik

  Malkić (Abdulah) Fadil

  Malkić (Abdulah) Ibrahim

  Mehić (Meho) Kiram

  Mehić (Smajl) Meho

  Mehmedović (Ahmet) Fahrudin

  Mehmedović (Ćamil) Smajil

  Memić (Avdo) Avdurahman

  Memić (Avdurahman) Halil

  Memić (Emin) Avdija

  Memić (Meho) Hasan

  Mešanović (Ibran) Meho

  Muhić (Redžo) Ćazim

  Mujanović (Asim) Sabrija

  Mujičić (Tale) Bajro

  Muminović (Husein) Juso

  Musić (Nurija) Senad

  Musić (Osman) Senaid

  Mustafić (Sado) Jusuf

  Mustafić (Sado) Mirsad

  Mustafić (Salih) Safet

  Muškić (Mujo) Huso

  Omerović (Avdo) Avdulah

  Omerović (Husein) Salim

  Omerović (Husein) Samir

  Omerović (Mujo) Salih

  Omerović (Šahin) Sabrija

  Orić (Idriz) Ćazim

  Osmanović (Mujo) Osman

  Osmanović (Šahman) Faruk

  Pitarević (Suljo) Sadat

  Pudilović (Abdulah) Mirzet

  Ramić (Juso) Ramiz

  Ramić (Ramo) Šemsudin

  Salihović (Alija) Esed

  Salihović (Esed) Mevludin

  Salihović (Esed) Sejdalija

  Salihović (Huso) Rahman

  Salihović (Nazif) Almir

  Salkić (Mehmed) Mevlid

  Salkić (Mehmed) Sejdalija

  Salkić (Ramo) Amir

  Selimović (Osman) Osmo

  Sinanović (Ibro) Hasib

  Smajlović (Mehan) Mujo

  Smajlović (Omer) Bekto

  Suljić (Munib) Kadrija

  Suljić (Mustafa) Mirsad

  Šabić (Hamid) Adil

  Tabaković (Osman) Ibrahim

  Tihić (Hemed) Sead

  Udovčić (Huska) Mujo

  Uzunović (Atif) Amil

  Zuhrić (Ismet) Adem

  Zukić (Husein) Fikret

  Kandžetović (Atif) Bekir

  Kandžetović (Atif) Ibrahim

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je pobitejch bašibozuků! Z toho by měl tradost ten čahoun - jakpak se jen jmenoval? V Panu Wolodyjowském! Jak skolil tři poturčence jednou ranou svého dvouručáku - takové mladé bašibozuky či janičáře, ještě prý neochmýřené!

   Smazat
  2. Ano - skutečně lidumilnej příspěvek. Jak to tu diskuzní sebranku šlechtí! Pobití lidé - na to může být někdo opravdu právem pyšný. My pobijem vás a oni zase potom nás a tak pořád dokola -krvežízniví zasraní chlapi - bohužel dost často blbci ve věku nad šedesát. Kde se v tomhle bere ta krvežíznivost - že by impotence? Nebo zvětšená prostata? Sere je život? Chlapi potřebujou celý život těžce manuálně pracovat, málo žrát a pít, žádnou zábavu, po práci přikovat k nějakému kůlu - aby je přešly roupy a věčná krvežíznivost? Anebo rovnou všechny vykastrovat, jakmile zplodí potomka - nebo raději ještě dříve, a ženy uměle inseminovat? Jako se to dělá kobylám a kravám - protože s býky a hřebci není k vydržení, taky jen střečkujou a pomlátili by se mezi sebou, ale jakmile je z toho vůl nebo valach, je s nima pořízení. Je dnes všude ta havěť s poklopcem - ve vládách, v parlamentech, v senátech, v justici, v policii, ve vedení firem, na úřadech - všude. A všude v drtivé převaze nad ženami, rozumnými ( až na výjimky) bytostmi, které v první řadě myslí na rodiny a děti, na stařečky, na dostatek potravy a nutnost bydlení, na nutnost dostupnosti lékaře - zkrátka na praktické a použitelné věci. Krvežízniví a ješitní pitomci s poklopcem nemyslí na nic.

   Smazat
  3. Křivdíte mužům, výroky o slibovaném konci židovské/muslimské populace Evropy/Bosny v případě vypuknutí války se týkají pouze špiček nacistů a bosenských Srbů (tam byla přeci prezidentka RS žena, fanatička, 8/11 Biljana Plavšičová přiznala vinu spáchaného zločinu proti lidskosti).

   Smazat
  4. No to tam taky Sienkiewicz zmiňuje, když tam jeden ten hrdina poté co už jeho pánovi dojde fantazie při maximalizaci utrpení zajatců ať již nabodnutých na kůl, upálených či roztržených koňmo, promluví a jakoby ústy Krista pronese: "Římani mě ukřižovali jen jednou, ale vy mě ukřižováváte znovu a znovu každičký další den ...":) Halt kult války vždy byl a zůstává základním hybatelem lidského podvědomí, jak tvrdil Henri Bergson.

   Smazat
  5. PO KOLIKÁTÉ JE UŽ POHŘBÍVAJÍ?

   Smazat
  6. Těžko říct, těla pohřešovaných ze Srebrenice byla nalezena až v Černé hoře (opština Pljevlja) a Srbsku (opštiny Beograd, Šabac, Semska Mitrovica, Maly Zvornik), skupina 6 nezletilých ze Srebrenice byla postřílena srbskou policejní jednotkou v obci Trnovo u Sarajeva, těla kosovských Albánců pro změnu převážena chlaďáky do Srbska a exhumována z pod srbského policejního cvičiště v Bělehradu, atd. Srbové byli podle Carly del Ponte unášeni UĆK na orgány. Primární a sekundární masové hroby jsou realitou války v Jugoslávii, jsou na to důkazy. Ohledně Srebrenice jsou místa poprav, primárních a sekundárních masových hrobů vyznačena zde na mapě http://www.srebrenica360.com/

   To, že nahrávka kolovala 10 let v srbských nazi kruzích a půjčovali si ji ve městě Šid, kde většina vrahů z videa žila, posílá mimo mísu Václavovo tvrzení o zpravodajské akci, protože záběry vyvolávající pohoršení nad Srby by byly dávno použity.
   Trnovo Execution http://www.liveleak.com/view?i=c58_1374093790

   Smazat
  7. Nemýlím li se, tak chlaďák, co převážel zabité Albánce, byl výmysl jednoho srbského policisty. Vykopávání hrbů a přev ážení mrtvol k novému zakopàní je kasi blbost. Srbové byli pod embargem, neměli palivo ani pro svá bojová vozidla! A ještě maličkost ... ti včera pohřbení ve Srebrenici, jaký měli ke Srebrenici vztah? Byli tam vůbec? Dejte prosím zprávu. Díky. Karel R.

   Smazat
  8. Bohužel se mýlíte a Srbové mrtvoly svých obětí převáželi, jenom ty exhumované ostatky zavražděných Albánců při stahování z Kosova nepálili ve vatrách po vzoru ustupujícího wehrmachtu, ale znovu je zahrabávali v Srbsku pod policejním cvičištěm a střelnicí Batajnica v Bělehradě a na lokalitách Rudnica, Raška, Perućačko jezero, Petrovo Selo (další policejní výcvikové středisko), to je docela dost, řádově tisícovka těl, na Kosovo o územní velikosti jednoho našeho kraje, samotný počet zavražděných svědčí o etnickém vyčištění Kosova stylem divokého odsunu. Nyní už je pod tíhou důkazů zbytečné jej zatloukat, tentokrát pod pseudonymem Karel R. píšící Václave Dvořáku. Patrně vše s čím jste se dosud setkal byla srbská válečná propaganda takovýchto "patriotů", která skrze použité záběry RSTV poznamenala i Váš film Uloupené Kosovo. https://www.youtube.com/watch?v=xuaEEX07fZs Doporučuji při studiu použít Google se zadáním vyhledávání obec + mass grave a shlédnout dobové záběry na youtube pod heslem masovna/masovne grobnice. A je to ještě horší, než jste si myslel, nalezení těl 50 pacientů a chovanců pohřešovaných od převzetí léčebny srbským vojskem; 3 dny a 3 noci vraždění na farmě Ovčary u Vukovaru vč. civilistů, zraněných obránců a nemocničního personálu, založení koncentračního tábora na místě činu a selekce; sekundární masové hroby v Bosně a Srebrenici. Máte-li nejasnosti, pište, volejte na MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA-POTOČARI.
   http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-s-kosovo-cover-up-who-hid-the-bodies
   http://www.b92.net/eng/news/crimes.php?yyyy=2007&mm=02&dd=25&nav_id=39816
   http://www.balkaninsight.com/en/article/suspected-kosovo-war-mass-grave-probed-11-16-2015
   http://www.epa.eu/war-photos/massacre-photos/serbia-and-montenegr-batajnica-mass-graves-photos-00443024

   https://en.wikipedia.org/wiki/Perućac_lake#Mass_grave_investigations_2001

   Ústav za liječenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu duševnih bolesnika na lokalitě “Jakeš” u Modriči
   http://www.justice-report.com/bh/sadržaj-članci/eskhumacija-na-području-modriče
   http://www.garevac.info/domovinski-rat/da-se-ne-zaboravi/5579-modrica-grad-uzasa.html
   http://www.nezavisne.com/novosti/drustvo/Odjeljenje-bosanskih-luda/21543
   https://www.youtube.com/watch?v=7PlsmqxJWZI

   Smazat
 7. Diskusní sebranku?? Víte, on ten váš sebranec s poklopcem (a vy jste co - bez poklopce ??) potřebuje daleko spíš prostě vědět, že i za to, co řekne, případně dostane přes hubu. Řeknete mi, že třeba na Ukrajině není vidět žádné velké výsledky tohoto férového přístupu, ale to tak právě není. Tam dostává po hubě jenom někdo. A od někoho. To je jak když si Leonardo di Caprio zjedná tři kámoše, aby si to za něho s přítelem rozdali na férovku. V naší sivilizaci už to nefunguje. Možná v Čečně.


  VR

  OdpovědětSmazat
 8. V každé zemi kde je více než jeden klan a co myslíte se stane když je začnete podporovat proti sobě neziskovkami a lifrovat jim zbraně, peníze a k tomu občas nějaká false flag. A s tímhle receptem vám za pár let rozvrátím jakoukoliv zemi na planetě, klidně i švýcarsko. Nevidíte stále stejný dokola se opakující scénář posledních několik desetiletí?

  OdpovědětSmazat
 9. Pane Lisko, když oni v NATO a v EK věří na hodného a udatného NÁMOŘNÍKA SINDIBÁDA... jemuž Alláh pilně pomáhal, protože je spravedlivý, mírumilovný a slitovný... I NATOvščíkům a EU tunelářům jistě odpustí...

  OdpovědětSmazat
 10. jen namátkou, ta vaše tvrzení byla již dříve diskreditována ze strany mnohých expertů, jako je Noel Malcolm – britský historik a autor díla: Bosnia – A short history. Izetbegović a jeho strana SDA od roku 1990 nikdy neměli v programu transformaci Bosny do fundamentalistického státu. V Islámské deklaraci se sice mluví o panislámských idejích, nicméně Bosna a Hercegovina není vzpomenuta.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. jen namátkou - četl jste i tu deklaraci nebo jen jednoho z mnohých expertů Noela Malcolma ?

   Smazat
  2. A víte, proč tady nikdy nebude zveřejněna zpráva dánského delegáta červeného kříže ani seznam 1.700 osob, kteří se místo popravy údajně zúčastnili voleb ve Srebrenici?--===Protože by se to dalo ověřit, že tady někdo slintá jako Palacký.===

   Smazat
  3. Oba seznamy mám v držení. Můžeme je porovnat.

   Smazat
  4. Máte leda tak suché z nosu, jinak byste nenechal klečet na kolenou srbskou hlavu státu Tomislava Nikoliće, škodolibý Václave Dvořáku. To tak nenávidíte srbský národ, že jste jej s důkazem v kapse nechal ztrapňovat a omlouvat se před Muslimy?

   Smazat
  5. Izetbegović své knize Islámská deklarace otevřeně hovořil o „neslučitelnosti islámu s neislámskými systémy“ a odmítal mír a koexistenci „mezi islámským náboženstvím a neislámskými společenskými a politickými institucemi.“
   (Alija Izetbegović, Islámská deklarace (1990), str. 13.)

   Smazat
  6. To by možná stačilo ke zlehčování, relativizování a popírání válečných zločinů, ale ne jako důkaz. Tím je bezejmenná, ale původní :-) muhehee zpráva dánského delegáta Červeného kříže a neexistující seznam 1.700 osob, kteří se místo popravy údajně zúčastnily voleb ve Srebrenici.

   Smazat
  7. Institut dr.Ivaniševiče uvádí seznam jmen čítající přes 2.200 jmen lidí, kteří jsou nezvěstní a přitom šli v roce 1996 ve Srebrenici k volbám. Tak jak je to?

   Smazat
  8. Admin naznačuje, že má lepší přístup k dokumentům než kancelář srbského prezidenta, nebudeme ho podceňovat a vyčkáme jestli zboří mýtus Srebrenica nebo sám sebe. Na srdce je dobré červené víno.

   Smazat
 11. Zpráva zástupce Mezinárodního Červeného kříže v Tuzle z 25. 7. 1995. Zdroj např. uvádí R.Doleček v knize "Žaluji".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ctihodný kmet Rajko Doleček je tak dobrá duše nepředpokládající zradu, že se nechal na něj nasazeným zahraničním redaktorem jedné z nacistických agentur ČTK, ČT, cé je správně ČRo Martinem Dorazínem tvářícím se jako průvodce přesvědčit, že nebude dobré jít v Moskvě na tribunu u příležitosti Oslav 70. výročí konce 2. světové války a vítězství nad fašismem, ač majitel pozvánky sledoval přehlídku na hotelovém televizoru místo na Rudém náměstí a cestoval do Moskvy zbytečně. Že prý by tam bylo hodně lidí, že by museli celou dobu stát, že to bude na hotelu pohodlnější, takhle uchlácholil Martin Dorazín veterána Rajko Dolečka, pro kterého bylo organizátory připraveno čestné místo k sezení na tribuně, kde ovšem za žádnou cenu nesměl být, aby protektorátní prezident Miloš Zeman nevypadal jako zbabělec a říšský protektor Schapiro se nažral.

   Smazat
 12. Zde je Karganovićův stručný přehled základních informací o Srebrenici "Srebrenica 1995-2015: Pouze fakta, žádná propaganda či přikrášlování"

  http://www.novarepublika.cz/2015/11/srebrenica-1995-2015-pouze-fakta-zadna.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Smolík, pozdě pánko, diskuze se květnatými slovy Václava Dvořáka, resp. jejich následujícím citováním, přenesla od kydání propagandistické špíny a trapných spekulací a la srbská propaganda, bez hloupých poznámek a dohadů o osudu uprchlých a překrucování skutečnosti, k zaprotokolovaným svědectvím a prokázaným faktům neboli předkládání DŮKAZŮ.

   Smazat
 13. Andy Wilcoxson ve své studii "ICTY zveličuje počet vězňů zajatých bosensko-srbskými silami při srebrenické operaci" jasně dokládá, že Srbové nemohli popravit více zajatců, než kolik jich ve skutečnosti zajali.

  http://kosovoonline.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1356%3Aicty-zveliuje-poet-vz-zajatych-bosensko-srbskymi-silami-pi-srebrenicke-operaci&catid=55%3Aaktualne&Itemid=53&lang=cs

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ušetřete si práci a zveřejněte zprávu dánského delegáta červeného kříže a seznam 1.700 osob, kteří se místo popravy údajně zúčastnili voleb ve Srebrenici. Tentokrát udělal zdejší guru chybu, že smyšlený článek pouze neotiskl, ale podepsal se pod něj. DŮKAZ MÍSTO SLIBŮ.

   Smazat
 14. Ach ta novinařina, je to přeci jenom jiný obor než umělecký režisér, takhle se nechat načapat bez důkazů inflagranti; na švestkách; jako americká kuna v cizím kurníku. :DDD Bezejmenná, ale původní zpráva dánského delegáta Červeného kříže jako jitrnička, kterou svět ještě nikdy neviděl a neexistující seznam 1.700 osob, které se místo popravy údajně zůčastnily voleb ve Srebrenici jako císařovy nové šaty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poradím Vám Václave, jak Z_TOHO_VEN, už to tady také bylo, předejte v článku zmiňovanou noname, ale původní :D zprávu dánského delegáta Červeného kříže a tak tajný, že jej nikdo nesmí vidět (neexistující) :D chachacha seznam 1.700 osob, které se místo popravy údajně zůčastnily voleb ve Srebrenici panu Simkaničovi proslulému demonstrativním spálením Grossovo křišťálově čisté směnky před kamerou a smyšlené DŮKAZY přestanou sušestvovat, navždy. No prostě komedie par excellence. Společně se zasmějeme hlupákům snězením jitrničky, kterou svět ještě nikdy neviděl a Vaše trápení s oblékáním císařovo nových šatů skončí.

   Smazat
 15. Tu srebrenickou povídačku o 7 000 až 8 000 (podle T. Marjanoviče dokonce 9 000) zabitých mužích, chlapcích, kojencích, vozíčkářích, autistech, slepcích a jednom poslíčkovi s pizzou už fakt nikdo nebere vážně.

  Bosenští Muslimové odmítli Cutileirův plán (1992) a radši dali přednost válce. Válku zakončily Daytonské mírové dohody (1995). Území, které měli Srbové získat podle onoho plánu, získali až podle Daytonu. Dayton = Cutileirův plán + tři roky masových hrobů. Bosňáci jsou babráci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A tak je to vždy, místo aby se přistižený lhář ze sekty přátel Srbů kál, tak pokračuje ve zlehčování, relativizování a popírání válečných zločinů , které je stejně odporné jako u toho Židobijce v případě holokaustu a vysmívá se obětem, kterým Radovan Karadžič jako již před ním jiný politik Adolf Hitler slíbil/předpověděl v případě války konec židovské/muslimské populace v Evropě/Bosně. Jak budeme říkat místopředsedovy Nové republiky, který se straní morální povinnosti autora předložit důkazy, historik přepisovač alias bájeslovce ukrutný?

   Smazat
  2. Nejásejte anonyme. Jsem na venkově v místě, kde mám prachmizerný signál. Až budu u kompu a na signálu, odpovím. Zatím si tu můžete tančit svoje vítězné tanečky. Všeho dočasu! Dvořák

   Smazat
  3. Ok, Václave. Zveřejněním důkazů zmiňovaných v článku byste přehrál Černého Petra na srbského prezidenta Tomislava Nikoliće, který by měl hodně co vysvětlovat.

   Smazat
  4. P.S.: Pokud byste měl v rukou opravdu něco třaskavého, tak to pošlete ke zveřejnění anonymně, ať se Vám Američané nemstí. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3449506

   Smazat
  5. Trapák argumentuje srbským prezidentem Nikoličem. Ještě měl přidat premiéra Vučiče, který se nechal ve Srebrenici na hřbitově kamenovat za přihlížení bosenské policie. To je také argument. Dnešní srbští politici udělají všechno, aby se dostali do EU a NATO - lezou po kolenou k US-ambasadoru, na hřbitově ve Srebrenici atd. Vždyť to známe od nás: Zaorálek, Kalousek, Fiala, Babiš, Sobotka ....jedna loutka vedle druhé, jeden slouha vedle druhého ...Pavel P.

   Smazat
  6. HAdžič zemřel na raka. To je už kolikáté úmrtí na raka u soudu v Haagu? A pardón - svědci Ramuše Haradinaje umírají na akutní otravu olovem. A Milošević? Jó, ten zase na infarkt. Sakra, to je ale paleta výběru!

   Smazat
  7. 8:20 Nenapadlo by mě, že někdo bude zpochybňovat slova přímo zvoleného srbského prezidenta Tomislav Nikoliće, kterého jako vlastence statečně hájícího národní zájmy uznává i Srb Rajko Doleček. A přesto se takový hňup našel. To máš za toho trapáka Pájo aneb jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
   Tak samozřejmě je to pádný argument, co činí srbská přímo volená hlava státu, neboť lze předpokládat, že má k dispozici daleko lepší informace, než konzument goebbelsovštiny Vaskoviće, Hadžiomeroviće - Srebrenica 1995. https://www.youtube.com/watch?v=xuaEEX07fZs

   Smazat
  8. Pořád dokola ten samý nesmysl na kterém má stát protisrbská propaganda nic jiného Srbové(vždy ti špatní)srovnávaní s germánama od kterých dost vytrpěly, - bijí ty "hodné" muslimy srovnávané s židy. Nesmysl. Má se tu jen překrucovat jediné. Srbové trpěly za celá staletí během I. i II. sv. války jak od muslimů tak i od katolíků. A hrůzy které vytrpěly se touto propagandou mají zapomenout. Muslimové - poturčenci se tak jako katolíci v chorvatsku vždy podílely na represích proti srbskému obyvatelstvu, na jakoukoliv dobyvačnou špinavost se hodí,jsou dobře manipulovatelní. A co se srovnáním židů a nebohých muslimů, je zvláštní že tyto dvě skupiny, které proti sobě tak tvrdě stojí zrovna tady rádi spolupracují(někdo něco někomu slíbil o čem se moc nemá vědět? otázka do odiskuze). Čím to? bosna za palestinu? Čemu má pomoct shazování Nikoliče? někdo tu psal a má pravdu že kdyby před volbami nebo vstupem do politiky sliboval omluvy těžko by pochodil- pravda . dokázali že ho můžou humanitárně bombardovat, tek není problém mu vyhrožovat islámskými nepokoji, útoky na civili atd.
   Zauvažujte v jeho zemi stojí bond steel
   Aktivista který tu tak brojí proti srbům podle mě nevidí realitu a časovou posloupnost ale záměrně
   se snaží překrucovat.a vytrhávat z kontextu.Tvrzení pana Dvořáka před ním neobstojí,ale jeho odkaz někoho někam je nedobytný:) Srbsko-srbi je potřeba šikanovat srážet na kolena nutit smlouvama k činnostem proti vlastním zájmům protože ať chcete nebo ne klid v tomto prostou na nich stojí a mají na to stejně jako řekové vzdorovat jak proti turkům,vatikánu,němcům a co já vím jestli i ten izrael tu nemá zájmy. lumpům se nejlíp vládne v chaosu.

   Smazat
  9. Chcete Karadžičův výrok předpovídající v případě války zánik Muslimů v Bosně srovnatelný s Hitlerovým slibem evropským Židům dohledat? Nebo znáte jiného politika, který se takto vyjadřuje? Co Radko Mladić v Hotelu Fontána se svým možete obstati ili nestati. "...put kojim vodite Bosnu i Hercegovinu je ista ona autostrada pakla i stradanja kojem su pošle Slovenija i Hrvatska. Nemojte misliti da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao a Muslimanski narod možda u nestanak,jer Muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje ...". Toto není protisrbská propaganda, toto porovnání a citace, paranoiku.

   Smazat
  10. Dřív se se k tomu nedostal. ano chci :) dohledejte a datujte. A dejte na modlení ať je to přesné, sic se prokáže vaše podlost a lest. Opět to "nepochopitelné" srovnávání židů a muslimů a pouze v Bosně atd. Karadžič vyhrožoval jako Hitler? Komu to cpete?
   Čí zájem sledujete? Nakopu vás do hader - bezdůvodně pronesené to zní jako výhružka. Pokud to pronesu po tom co mě zabijete někoho z rodiny je to bez nepřítomné nebo nefunkční ruky zákona jediná spravedlnost. to je to vytrhávání z kontextu a neschopnost zachovat v hlavě časovou posloupnost PARANOIKU. Občanská válka je strašná věc - kde nakonec soused vraždí souseda, kdo ji začal kdo ji platil? Sami muslimští účastníci bojůvek to čas od času nevydrží ožralí v depresích žvaní. Nebo kupují diskotéky a pneuservisy a stávají se z nich podnikatelé :) poslouchejte své nevinné hrdiny. čekám na odpověď

   Smazat
  11. Copak, zalily se vám oči krví do ruda, že jste v předchozím odstavci rozčilením přehlédl Karadžičova slova pronesená v parlamentu Bosny a Hercegoviny 14.října 1991, kterým vyhrožoval Bosňákům nebo Vás zmátlo, že jsou Hitlerovým tak podobná? Historiku přepisovači alias bájeslovče ukrutný, doopravdy chcete lidem lhát, že takovýto proslov neexistuje? Videozápis http://www.gobih.ba/vijest/3573/pogledajte-kako-je-karadzic-govorio-1991
   Navíc plácáte nesmysly o tom, že mu předtím zabili někoho z rodiny, během zasedání parlamentu, kam až chcete dojít v tom znemožňování se? Znalče Balkánu, ale spíš balkánských sýrů, víte vůbec, kdy začala válka v Bosně a co už před tím Milášek vyváděl ve Slovinsku a Chorvatsku? https://bs.wikiquote.org/wiki/Radovan_Karadžić
   Zajímavý způsob myšlení, kdy jste se rozhodl, že budete lhát a vymýšlet si, že s tím jakoby sloužíte dobré věci??? Procházelo vám to doma, ve škole, v práci a myslel jste si, že s takovouto podlostí a lstí uděláte po založení sekty a prohlášení se za spasitele Srbů díru do světa i tady??? Slušní lidé se takto nechovají, Parsifale Dvořáku!!!
   Už jste dávno na řadě s předložením důkazů - noname, ale původní :D zprávy dánského delegáta Červeného kříže a seznamu 1.700 osob (tak tajného, že jej nikdo nesmí vidět), které se údajně zúčastnily voleb místo popravy. Už týden čekám na odpověď, zatím jen trapně pokolikáté už jíte jitrničku jakou svět neviděl a oblékáte císařovy nové šaty.

   Smazat
  12. Tak ono to není všechno, Radio Sarajevo zveřejnilo, že stejný měsíc ne psychiatr, ale psychopat Karadžić tužil a konkretizoval svou představu genocidy Istog mjeseca, u presretnutom razgovoru, Karadžić je rekao sljedeće: „Moraju znati da oko Sarajeva ima 20.000 naoružanih Srba, pa to nije normalno, pa oni će nestati. Sarajevo će biti karakazan (turcizam, mračni ili crni kazan, što se može prevesti kao mrak mraka, op.a.) u kojem će izginuti 300.000 muslimana. Pa oni nisu normalni."
   http://www.radiosarajevo.ba/mobile/novost/92436

   Smazat
 16. Trapáku, kdzbz dopředu před volbama Nikolić řekl, že se muslimům omluví, tak by možná neprošel na prezidenta. Téměř jistě. a zadruhé - řekl Nikolič číslo? - počet popravených? No neřekl. Americký ambasador mu "zkroutil ruce" a bylo, řekl co řekl. Ostatně těch 400-450 popravených bey soudu za omluvu stojí, to snad uznáš, trapáku. Pavel P.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle tebe slintá jako Palacký Dvořák nebo Nikolić? To jako fakt, že by si srbská přímo volená hlava státu obhájila účast na monstrózním podvodu, nemyslíte to vážně, že ne.

   Smazat
  2. Stačí malý ústupek, aby se nezhroutil a nezačal plakat, když se začne vymlouvat a má předložit důkazy ke svým vyfabulovaným tvrzením a už nám režisér rozehrává scénu s Karlem R. 22:50, Pavlem P. 8:20 a do třetice bez přezdívky anonymem 8:26. Styl je nezaměnitelný a hulvátství je nepřehlédnutelné, není naprosto žádných pochyb, trojjedinný guru Václav je opět na scéně.

   Smazat
 17. O tom, že je článek spíchnut horkou jehlou svědčí vedle autorovi neznalosti geografie a kartografie Bosny a Hercegoviny, na první pohled patrné udávanou vzdáleností Tuzly od Srebrenice, též připisování Žlutých vos Vojina Źučkoviće zvaného Žuća chybně Arkanovi.

  Pod eufemismem rozpuštění srbských polovojenských jednotek se skrývá jejich integrace Bělehradem do speciální policejní jednotky Červené barety, která se ve Srebrenici podílela na vraždění nezletilých a působila jako pohotovostní jednotky Einsatzgruppen. Zařazování neonacistů z dobrovolnických oddílů do pravidelné armády a jejich podřizování se přísné disciplíně spatřujeme i na Ukrajině. Naděžda Savčenková vyhnaná z Donbasu dělá po vzoru válečného zločince Željko Raznatoviće a podobných individuí kariéru v parlamentu.

  Pravda je taková, že více než 800 mužů se po pádu muslimské enklávy Źepa pokusilo uniknout do Srbska, byli zadrženi pohraniční stráží jugoslávské armády a okamžitě internováni v koncentračních táborech Šljivovica a Mitrovo Polje; Mihad Mujanović na Yugosféra uvádí, že srbské úřady přitom během letní ofenzivy vydaly ozbrojeným složkám Republiky Srbské nejméně 39 Muslimů uprchlých do Srbska, kteří byli poté zavražděni. Vzpomeňte si na to, až zase budete hystericky vykřikovat něco o hloupých poznámkách a dohadech o osudu uprchlých, zaujatý Václave Dvořáku.

  http://pescanik.net/logori-sljivovica-i-mitrovo-polje/
  http://www.balkaninsight.com/en/article/ex-prisoners-of-serbian-detention-camp-still-wait-for-justice/1455/5
  https://zokstersomething.com/2015/05/03/lakic-dorovic-logori-za-ratne-zarobljenike-u-srbiji-1991-1992-i-1995-1996-godine-ii-deo/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Popravě válečného zločince říkáte vražda?

   Smazat
  2. Ohledně Srebrenice, postřílení nezletilých Einsatzkomandem bělehradské policie a udušení lidí v kamionu při přepravě ze stadionu do koncentračního tábora říkáte spravedlnost? Čím dál tím víc se ukazuje, že nesdílím /hlasitě odsuzuji/ Vaše hodnoty srbského klerofašistického hnutí četniků.

   Smazat
 18. Proč vy válčíte proti Srbům: Copak nemůžete zachovat mír a počkat na politické řešení? Proč mají vaše rodiny hladovět, žít v lesích. Kde vás zastihne zima? Kolik ještě zahyne Srbů a Muslimů pro pološílené ideje o islámském státě, který se nikdy neuskuteční, protože to ani Západ nedovolí. Protože si Západ přeje, abyste vy, Muslimové, zmizeli v bojích se Srby a Chorvaty.

  Vy jste pokrevně nejblíže Srbům, protože jste vznikli ze Srbů. Copak váš přechod, vlastně přechod vašich předků k jinému náboženství, má z nás udělat nesmiřitelné nepřátele, když jste vyrostli ze stejného kmene. Vy nemáte nikoho bližšího než Srby. Kdykoli jste povstávali proti Srbům ve prospěch někoho třetího, to byla vaše i srbská katastrofa. To se v tomto století stává už potřetí.

  Už dost utrpení. Podívejte se, jak klidně žijí Muslimové v Bjelině a v Janji. Oni neválčí proti Srbům a Srbové neválčí proti nim. Po první krizi v Bjelině extrémisté umlkli a teď Muslimové a Srvbové žijí v klidu a v hojnosti.

  Muslimové, my si nepřejeme, abychom vás porazili a nad vámi zvítězili, my si přejeme, abychom se s vámi domluvili. Ale musí to být pevná odmluva, kterou nepošlapete, když to někdo ze Záhřebu nebo Sarajeva bude po vás chtít. My si nepřejeme, aby vaše děti hladověly, ale i vy musíte být přáteli vašich dětí a začít vyjednávat se srbskými úřady. My si přejeme, abyste žili v míru ve svých domovech, musíme si ale být jisti, že nás nepřepadnete zezadu. Proto musíte odevzdat zbraně a stát se civilisty, abyste požívali ochrany, která náleží civilistům podle Ženevské konvence. Podle té konvence my vám zabezpečíme jistotu, že zůstanete ve svých domovech. Podle stejné konvence my vás propustíme se všemi vašimi věcmi, abyste odešli tam, kam si přejete s právem návratu, až skončí válka.

  Přerušme nepřátelství tak, jak jsme to udělali v Bjeljině. Začněte jednat se srbskými úřady, které mají povinnost, aby vás chápaly. Ve vašich žilách proudí slovanská, srbská krev. Přerušme nepřátelství a krveprolévání, čím dříve, tím lépe.

  Dr. Radovan Karadžič v.r.
  květen 1992

  Doktor Karadžič byl za podobné iniciativy Mezinárondím soudním dvorem pro bývalou Jugoslávii v Haagu (ICTY) odsouzen ke 40 letům vězení!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je ale v podstatě doznání, co jste sem vylepil. Probůh, jak to muselo působit na soudce ICTY, znaje srbského pohrdání Ženevskými konvencemi v podobě likvidace neozbrojených mužů od 14 do 77 let a etnického vyčištění do kořene. Přiznejte to sám sobě, Václave, že srbská představa - národního boje je na hony vzdálena Ženevským konvencím, spravedlnosti má daleko do starozákonního oko za oko, zub za zub a odplaty se nejvíce se podobá lidským jatkám.

   Karadžič se spletl, západ si přál, aby v bojích s Bosňáky a Chorvaty zmizeli Srbové, to už byste preference západu mohl znát, když se odkazujete na genocidu Srbů za 2. světové války.

   Smazat
  2. Na výše uvedeném seznamu letos pohřbívaných ve Srebrenici - Potočari je i jakýsi Hrustić Ibrahim Salkan. Je veden na Konečném seznamu voličů okresu Srebrenica pro volby v roce 1996, tedy rok po jeho "popravě". V Bosně totiž mohou popravení volit. Má rodné číslo 0704942183124, narodil se 07.04.42 a byl v roce 1996 trvale hlášen ve vesnici Šlivica. Tu "likvidaci neozbrojených mužů od 14 do 77" to dost zpochybňuje. Stejně to zpochybňuje počet popravených - muslimská strana prokazatelně manipuluje s počty zabitých a nerozlišuje popravené do padlých.

   Smazat
  3. Samozřejmě, že se jedná o další verzi obhajoby obžalovaných z válečných zločinů a jak známo, obžalovaný může prostřednictvím svého najatého advokáta v rámci zlehčování, relativizování a popírání zločinu i lhát. Ač je šalba, klam a balamucení odporné, tak se u hrdelních zločinů do vynesení rozsudku toleruje, v anglosaském systému pojetí práva bohužel i prokurátorům. Prostě jste udělal chybu, když jste sedl na lep Dr. Milivoje Ivaniševičovi s těmi volebními seznamy s pohřešovanými a podlehl jeho manipulaci natolik, že jste je v článku vydával již jako zúčastnící se voleb. Tipnul bych si, že dokud člověk není soudně prohlášen za nezvěstného a po letech za mrtvého, tak bude pár měsíců po válce vždy uveden ve volebních seznamech. Smutné na tom je, Václave, že Republika Srbská hraje podobnou tragikomickou frašku jako bývalá diktatura v Chile: vzhledem k tomu, že systém automaticky zanese každého dospělého občana zapsaného v matrice, dochází ale k chybám. Jediný způsob, jak legálně někoho z databáze voličů vymazat, je podle volebních úředníků dostavit se s oficiálním úmrtním listem. Lidé pohřešovaní od dob diktatury jsou tak oficiálně vedeni jako živí, dokud se před soudem neprokáže opak. Odsouzeníhodné, viďte. To je tak, když někde nedojde k denacifikaci a deislamizaci.

   Smazat
  4. Trochu trapná "argumentace". Vždyť voličské seznamy jsou úřední listiny, v tomto případě je tvořila smíšená volební komise složená z muslimů i Srbů. Ale vám je to zřejmě jedno, hlavně, že bosenští Srbové jsou klerofašisti a basta.

   Smazat
  5. Trapné je využívat poválečný zmatek a soudní průtahy k bagatelizování počtu obětí.
   Kam bychom přišli, asi k jím zmiňovanému klerofašismu, místo výpisu z centrální evidence obyvatelstva nechat podle místopředsedy NR Dvořáka volební komise a zástupce politických stran tvořit své vlastní voličské seznamy. Japa byste si to představoval, Václave, podle zásluh, loajality, úcty k autoritám, politické korektnosti, členství ve straně a sympatií či příbuzenského vztahu ke kandidátům? Potěš koště. Hlavně, aby tuto vyčůranou taktiku spolku přátel Srbů s poválečnými volebními seznamy, že je vše v pořádku a nic se nestalo, někdo nepoužil také na osoby, které se z důvodu bezpečnosti nemohly několik let vrátit do Chorvatska a Kosova a běhat tam po soudech s vyřizováním nezvěstnosti a pozdějším prohlášením příbuzných za mrtvé. Manipulátor vůbec nebere v potaz reálné možnosti uprchlíků a vyhnanců, místo přežití má těsně po válce starost hlavně o volební seznamy.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.