Reklama

.

.

neděle 17. července 2016

Svět ruskýma očima 360

zajoch
17. 7. 2016 Outsidermedia
 
Uvádíme další z výběru článků, které zaujaly spolupracovníka webu Outsidermedia v ruském internetovém světě. 
 
 

Rozhodnutí soudu v Haagu je pro Čínu píchnutí komára

12. července 2016

Smírčí soud v Haagu vynesl verdikt ohledně žaloby Filipín na Čínu ve sporu kolem Jihočínského moře. Stálý soud nenašel závažné důvody k územním nárokům Číny a rozhodl, že Peking nemá nárok na ekonomickou zónu v oblasti Spratleyho ostrovů.

V rozhodnutí soudu je také bod ohledně toho, že se čínská policie dopustila provokace a nebezpečného jednání na moři, když stíhala filipínské lodě a že Čína lovila ryby ve výlučně filipínské hospodářské zóně. K tomu se vyjádřil zástupce ředitele Institutu Dálného východu Ruské akademie věd Andrej Ostrovskij. Uvedl, že to pro Čínu v principu nic neznamená. Rozhodnutí tohoto soudu nikoho k ničemu nezavazuje, pouze poukazuje na vztah v politické rovině Evropy a USA k síle ČLR. Říká se tomu strkat hůl do kola. O nic víc nejde.
Čína už buduje ostrovy v Jihočínském moři dlouho, má tam přístavy a hraniční přechody. Vystrnadit Čínu z tohoto prostoru lze už jen silou. Musela by nastat skutečná válka na moři a ta by přirozeně přerostla ve válku na souši. S přihlédnutím k vojenské síle Číny asi sotva k něčemu takovému dojde. Čínské ozbrojené síly hodlají bránit suverenitu země bez ohledu na rozhodnutí soudu. K bojům zřejmě nedojde, vojáci mají zdravý rozum. Chápou, že rychlého vítězství nedosáhnou a vázat po dlouhou dobu vojenskou sílu v Jihočínském moři není pro nikoho výhodné. Čína by podle své vojenské doktríny odpověděla útokem. Ostrovskij se domnívá, že se situace kolem ostrovů bude zostřovat i nadále, ale přesto to nepovede ke snížení obchodu s Čínou. Spojeným státům by bez něho vznikly problémy v ekonomice, protože čínské výrobky jsou podstatně levnější než výrobky z Evropy a USA.

Mít spory s Čínou není nikomu ve světě k prospěchu. Vztahy mezi ní a USA nejsou bezmračné. Spojené státy chápou, že se jejich hegemonie blíží ke konci a Čína je efektivní rozvíjející se mocnost. USA se všemi možnými způsoby snaží, aby Čína své tempo rozvoje snížila. Andrej Ostrovskij souhlasí s názorem mnoha odborníků, že uvedené soudní jednání má formální charakter. Podle něho je to jen obecná deklarace politického charakteru, jednak propagandistická a rovněž představuje postoj USA a zemí EU k Číně. Ovšem k dnešnímu dni jak USA, tak EU v obchodu s Čínou vedou, celkový objem jejich obchodu s ní je přibližně 1,3 biliony USD.

Převzato z Pravda.ru
http://www.pravda.ru/news/world/12-07-2016/1306467-kitay-0/***Španělsko 1936: Proč Stalin nepomohl?

Ljubov Ljulko
12. července 2016

Před osmdesáti lety začala občanská válka mezi falangisty a republikány. Zvítězil fašismus. Proč Stalin nepomohl?

V dubnu 1931 vznikla po poražení monarchistů v komunálních volbách španělská druhá republika. Král Alfonso XIII opustil trůn a nechal za sebou zemi s osmi miliony chudých (33 % obyvatelstva), se dvěma miliony bezzemků, se systémem hospodaření na latifundiích, kde celé oblasti patřily jednomu člověku. Průměrná mzda zaměstnance byla mezi jednou a třemi pesetami za den, 1 kilogram chleba stál 1 pesetu. V zemi vládl zmatek: Roajalisté stáli proti Republice, Katalánci usilovali o autonomii, anarchisti nechtěli ve státě vládu, rolníci byli vystaveni svévoli občanské gardy a odíráni církví. V této chvíli založil José Antonio Primo de Rivera ultrapravicovou politickou stranu Falanga, později určenou diktátorem Frankem za jedinou zákonnou stranu v zemi.
Ve volbách v roce 1936 zvítězila levicová Lidová fronta nad pravicovou Nacionální frontou převahou půl milionu hlasů a získala absolutní většinu v parlamentě. Levice se dostala k vládě. Rolníci obdrželi půdu ležící ladem, bylo vyhlášeno patnáctiprocentní zvýšení mezd. Současně se ubíralo církvím, náboženství odešlo ze škol, byly rozpuštěny kláštery a jejich majetek konfiskován. Kněžím bylo zakázáno vyučovat. Vůdci monarchistů, falangistů a latifundistů byli za své protesty vyhoštěni na Kanárské ostrovy. Do malé posádky na Kanárské ostrovy byl poslán také Franco.

V červnu 1936 prohlásil vůdce pravice Sotelo: „Mnozí mě budou nazývat fašistou, ale pokud fašistický stát přinese konec stávkám, nepořádkům, konec zločinům proti majetku, potom hrdě prohlašuji, že jsem fašista.“ V červenci falangisté zavraždili poručíka Castilla, instruktora socialistické milice a v odvetu byl zabit anarchisty Sotelo.

Pod vedením Franka vypukla  17. července vzpoura ve vojenské posádce v marocké Melille, 18. července se diktátor chopil moci v několika španělských městech. Začala občanská válka. Ta se rychle internacionalizovala. Hitler a Mussolini podpořili Falangu a Sovětský svaz republikány. Anglie a pod jejím nátlakem i Francie přestaly dodávat zákonné vládě zbraně. V srpnu vyhlásily všechny evropské země zásadu nevměšování do konfliktu. Na druhou stranu přijížděly bojovat za republiku internacionální brigády, přijeli i spisovatelé Ernst Hemingway, George Orwell i fotograf Capa.

Španělsko se stalo zkušebním polem pro Hitlerovy trestní akce. Guernica se později opakovala v tisících evropských a sovětských vesnic. Došlo na všechny hrůzy občanské války, „rudé“ Španělsko zabíjelo vůdce nacionalistů a náboženské činitele a falangisté zabíjeli levicové a odborářské aktivisty. V srpnu 1936 byl popraven Federico García Lorca.

Republika se dlouho bránila v Madridu a Katalánsku, ale i tam nakonec podlehla. 1. dubna 1939 vyhlásil Franco ukončení války. Vítězství falangistů stálo Španělsko milion mrtvých: polovina v bojích a druhá polovina na následky války. Zemi opustilo 300 tisíc uprchlíků. Po druhé světové válce bylo Španělsko 10 let v depresi. Jakýkoliv protest byl násilně potlačen. Až do roku 1963 existovaly „soudy pro boj se zednářstvím a komunismem“.

Smrt diktátora, stávky a protesty donutily stát přejít od vojenské diktatury ke konstituční monarchii. Společnost to smířilo, levicoví byli „převychováni“ Frankem a pravicoví vytvořili pro Západ obvyklý systém dvou stran.
Vstup do EU v roce 1986 znamenal pro Španělsko rozmach turismu, spekulaci ohledně nemovitostí, rozkrádání evropských půjček bankami a na základě neoliberální politiky návrat do Latinské Ameriky. Nato přišla hospodářská krize trvající dosud.

Katalánský separatismus nikam nezmizel. Zrušení monarchie a návrat republikánského zřízení dnes zastávají mnohé strany a „sjednocená levice“ a Levicová republikánská strana Katalánska o tom veřejně hovoří. Je 80 let od občanské války a není jistota, že se neobjeví nový Franco.

Rusku je pokládána otázka, proč Stalin odešel ze Španělska fakticky už koncem roku 1938. Proč nepodpořil republikány v plném rozsahu. Na straně falangistů bojovalo 30 tisíc dobrovolníků z Itálie a ze Sovětského svazu tam bylo za dobu války celkem 2,5 tisíce vojenského personálu, především technického.
Španělsko bylo daleko, mnohem blíž bylo Japonsko, které už v roce 1937 okupovalo Čínu a posunulo se k hranicím SSSR. Hitler se už v roce 1938 podělil s Polskem o Československo. Stalin věděl, že válka proti nacismu je nevyhnutelná.

Sovětský vůdce se zapojil do války ve Španělsku v naději, že s pomocí Španělské republiky vybuduje most z Moskvy do Londýna a Paříže. Tyto země se však spřátelily s Frankem. Převážilo u nich přání izolovat SSSR nad snahou zastavit fašismus. Je to podobné současné situaci. Islámský terorismus rozežírá Západ, ale přání zabrzdit Putina umrtvuje zdravý smysl, který hovoří o tom, že v boji proti džihádu je potřebné spojenectví s Ruskem.

Převzato z Pravda.ru
http://www.pravda.ru/world/europe/european/12-07-2016/1306441-espanha-0/

***

Osobní poradce Putina poskytl ostré interview pro německý časopis Spiegel

13. července 2016

Osobním poradcem je Sergej Karaganov, děkan moskevské elitní univerzity.
Zde je uveden výtah odpovědí Karaganova na otázky časopisu. Rozhovor se stal skutečným hitem v německých médiích.

Už před osmi léty, když začala válka v Gruzii se ukázalo, že je důvěra mezi velkými, proti sobě stojícími zeměmi, blízká nule. Tehdy právě Rusko spouštělo proces přezbrojení. Od té doby se situace ještě zhoršila. Už dříve Rusko varovalo NATO, aby se nepřibližovala k ukrajinským hranicím. Tehdy se Rusku podařilo v tomto směru zastavit postup aliance. Znamenalo to, že se ve střednědobé perspektivě nebezpečí války v Evropě sníží. Avšak současná propaganda připomíná válečný stav.

Ruská propaganda tohoto typu je oproti alianční velmi skromná. Pro Rusko je důležitý pocit bezpečí před zahraničními nepřáteli. Musí být připraveno ke všemu. Západ Rusy přesvědčuje, že jsou agresívní. Je to situace podobná té z konce sedmdesátých a počátku osmdesátých let.

Západ vyhovuje zemím jako je Polsko, Litva a Lotyšsko tím, že u nich rozmisťuje raketové komplexy. Ale vždyť jim to stejně nepomůže, je to provokace. Pokud by došlo k rozsáhlé krizi, budou Ruskem tyto zbraně zničeny v první řadě. Rusko nebude nikdy bojovat na svém území!

Spiegel z toho odvodil, že Rusko se chystá napadat, posouvat se vpřed. Na to Karaganov reagoval:

Dnes jsou jiné zbraně. Situace je mnohem horší než před třiceti až čtyřiceti léty, to se musí chápat.

To, že Evropa plánuje útok na Rusko, je přehnané. Ale Američané otevřeně hovoří, že jejich sankce jsou určeny ke změně vlády v Rusku. To je otevřená agrese a Rusko musí reagovat.

Co se týká navrácení bývalé síly Ruska, kterou prosazuje prezidentova rada, jejímž jsem předsedou, věc se  má tak. Rusko dělá užitečnou práci, chce se vzepřít další destabilizaci světového společenství do budoucna. Chce dosáhnout postavení silné mocnosti, chce jej  nazpět. Chce se stát centrem velké Eurasie, místem kde vládne mír a spolupráce. K Eurasii bude patřit i kontinent Evropa.
Spiegel namítá, že Evropané Rusku nedůvěřují, nechápou jeho politiku a považují ji za podivnou.

Karaganov uvádí, že Rusko jim také vůbec nedůvěřuje. Po všech nedávných zklamáních je to přirozené. Z toho musejí vycházet. Rusko dělá něco, co lze nazvat taktickou výstrahou. Chce, aby bylo chápáno, že Rusové jsou rozumnější, silnější a rozhodnější, než si oni myslí.

Odvedení části ruských vojsk ze Sýrie, aniž by o tom byla informována Evropa, je podle Spiegelu nevhodné a boří to důvěru.

Podle Karaganova to byl velmi silný a znamenitý tah ruského vedení. Rusko má v tomto regionu silné postavení. Nemusí být tak silné v ekonomice a v umění vést jednání, ale zato má znamenité vojáky. V Evropě je politický systém, který nevydrží zkoušku časem. Nedokáže se přizpůsobit novým výzvám.

Mnozí Karaganovovi kolegové se často Německu a jeho problémům s běženci a jeho neúspěchům posmívají, jenže není třeba být domýšlivý. Ale co byste chtěli? Evropské elity se snažily o konfrontaci s Ruskem a našly ji. Proto Rusko nebude Evropě pomáhat, ač ve věci běženců by lehko mohlo. Například by mohlo uzavřít hranice, v tom dokáže fungovat desetkrát efektivněji než Evropané. Namísto toho se Evropa snaží spolupracovat s Tureckem. Je to její hanba. Rusko se přidržuje své tvrdé linie s úspěchem.

Spiegel uvádí: Stále mluvíte o tom, že jste Evropou a tím, co v ní probíhá, roztrpčeni. Avšak Rusko zcela nedávno do Evropy chtělo. Nebo jste chtěli Evropu z doby Adenauera a De Gaulla a jste překvapeni změnami?
Karaganov reaguje: Nerozesmávejte mě – většina Evropanů chce také právě tuto Evropu a ne tu současnou. V nejbližších desetiletích zřejmě nebude Evropa naším vzorem, tím co chceme a co potřebujeme.

Použití zbraní je správné opatření, pokud jsou očividně zasaženy zájmy státu. To platí jak vzhledem k Ukrajině, tak v případě, že se v blízkosti státu soustřeďují významné síly protivníka.

Myšlenka, že Rusko je připravené zahájit konfrontaci, je idiotská. Je možno vysvětlit proč NATO shromažďuje vojska v Pobaltí? Představte si, co by se s těmi vojsky stalo, pokud by skutečně došlo k otevřené konfrontaci. Taková pomoc NATO těmto zemím bude čistě symbolická, nic víc. Pokud aliance zahájí agresi proti zemi, která má takový jaderný potenciál, jaký má Rusko, bude potrestána.

K dialogu Rusko – NATO: Podobná setkání jsou víceméně nelegitimní. Navíc se aliance časem změnila na cosi úplně jiného. Začínala jako svazek demokratických států pro obranu. Postupně se všechno proměnilo a začalo soustavné rozšiřování. Rusko potřebovalo dialog v roce 2008 a v roce 2014, ale aliance příležitost k dialogu neposkytla.

Pro Rusy jsou hodnotami čest, hrdinství, odvaha, důstojnost. Není představitelné, aby na čest ženy bylo sáhnuto nějakým, sprostým způsobem.
Spiegel se dotazuje, zda se tím naráží na neblahý silvestrovský případ v Kolíně nad Rýnem.

Karaganov k tomu říká: Kdyby si něco takového dovolili muži v Rusku, byli by na místě zabiti. Chyba je v tom, že jak Němci, tak Rusové ztratili mnoho let hledáním univerzálních hodnot a v podstatě nechápali, o co se jedná. V sovětských časech hledali Rusové socialismus. Vaše hledání demokracie je velmi podobné našemu hledání socialismu.

Chyba ruské zahraniční politiky v poslední době tkví v tom, že nebyla žádná srozumitelná politika k nejbližším sousedům, k postsovětským zemím. Jen se subvencovalo a kupovaly se elity. Peníze se často kradly na obou stranách. A jak ukázal konflikt na Ukrajině, globální krizi se není možno vyhnout. Druhou chybou bylo, že se ruská politika příliš dlouho obírala nápravou chyb devadesátých let.
Rusko se změnilo na silnou euroasijskou mocnost. Byl jsem jedním z těch, kteří tuto cestu na východ vyznačili za správnou. V této chvíli mohu říci, že bychom se v určité míře měli opět obrátit k Evropě.

Převzato z Voicesevas.ru
http://voicesevas.ru/news/24288-lichnyy-sovetnik-putina-dal-zhestkoe-intervyu-nemeckomu-zhurnalu-shpigel.html
Námět: Stan

37 komentářů :

 1. Svět ruskýma očima je jeden z nejlepších seriálů na internetu.Toto je ta pravá ruská propaganda, které chce USA čelit zvyšováním dolarových injekcí. Ale nejde to.

  Ruská propaganda je neporaztelná, protože spočívá v PŘEHLEDNÉM INFORMOVÁNÍ o událostech. (To deklarují jako svůj cíl všechna media, ale nedělají to.)
  Ruského je na tom jen to, že události jsou nahlíženy z druhé strany ruské hranice.
  Je překvapivě pravdivá a vysvětluje principy událostí.

  V podstatě se dá říci, že nejlepší ruskou propagandu dělá vlastně sám Západ tím, jak se ve světě chová, a jak o tom mluví ústy svých představitelů.

  Chtěl bych být příslušníkem Západu nekořistného, mírotvorného, spravedlivého a pravdomluvného. Západu vedeného lidmi čestnými, vedenými péčí o veřejné blaho. Abych se nemusel stydět. (vím, že v lidské společnosti je to nesplnitelné)
  Tento sen se mi nikdy nesplní. Paradoxně jsme tomu byli blíž v NĚKTERÝCH OBDOBÍCH zatracovaného a vysmívaného cocializmu.

  Bylo řečeno:
  „Tragedií Německa je, že dalo světu ty největší duchy, zatím co pro sebe si ponechalo jen ty prostřední.“
  Bohužel, je toto obecně vzato osudem celého Západu.
  A je to tím, že finanční šlechta si pro své cíle nakupuje výlučně povahy všeho schopné, podle pravidla „účel světí prostředky“, a pouze těmito lidmi systematicky naplňuje všechny rozhodující pozice.

  A když něco děláte den co den, rok co rok, století za stoletím, pak už to musí být někde znát
  PB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:24. Opravdu jste hodně hloupý a ještě více naivní,"naštěstí". Vy jste někdy poznal,co je to vládnout? To je dřina a i nerespektování zákona,který je příliš nedokonalý,protože společnost a celý svět se neustále vyvíjejí a je třeba jednat okamžitě potřebně. Je to stálé napětí v boji s lidem,který nechce pracovat a platit daně,takže by stát zbankrotoval a přestal existovat. Stejně tak s válkou, lid si ji nepřeje,pokud je skutečná ale pokud jde jen o kecy,to ten lid válčí pořád. A jak by se tedy stát ubránil,bez války, jak by prosperoval,pokud by neřešil své bezpečí-přežití i preventivně dokud je ještě čas a možnost úspěšně zakročit? Je toho mnoho,co běžný naivní člověk a ženy neznají,protože nejsou vůdci. Je mi Vás líto,protože Vy jste tak obrovsky naivní,že o tom i píšete v diskusi.

   Vymazat
  2. Pro 17:08 ve skutečnosti hloupost prokazujete vy a to tím, že nereagujte k věci. Nebyla řeč o vládnutí a problémech s tím spojených. O vládnutí navíc jak jste prokázal nevíte nic.

   Pro hloubavé napovím:
   Vše se odvíjí od "etiky a morálky" vše zúčastněných.

   Pro mně 17:08 je TROLL, který se snaží obhájit pozice zločinných elit, které obsadili řízení společnosti, ne aby ji řídili, ale proto aby na ní parazitovali. To, že neumí řídit je vidět na tom, že neustále vznikají války a jiné krize i když je zdrojů dostatečné množství.

   Vymazat
  3. 17:45. Stále ještě vládne především motivace a Vy asi neznáte lidi.

   Vymazat
  4. 17:08 - Musím vám dát za pravdu, jsem hloupý a naivní, a umění vlády neovládám. Ale já mluvím o snu, který „je nesplnitelný“, jak tam uvádím, zatímco vy mluvíte o běžné praxi. A ta může být různá a je na ní co zlepšovat, každý parťák ví, že šéf může být férový, nebo špína chlap. A to platí i pro vládu. Já mluvím o tom, že té špíny je při vládnutí mnohem více, než je nutné pro dobrou funkci státu. Dokonce tolik, že to může i funkci státu poškozovat.
   Na Západě je běžné, že lidé pracují a daně platí, s výjimkou těch nejbohatších firem, takže pak se erár nemůže naplnit. Vůdcové, kteří umějí vládnout – jak si představujete, to neřeší proto, že umějí vládnout, nebo proto, že jako všiváci jsou v tom sami zapleteni ?
   A ta válka mě také zaujala. V roce 1938 přece národ do války chtěl jít! Pravda, byl by to držkopád, velká přesila a nehajitelná jižní hranice, spojenci na hovno, kompletní obklíčení nepřátelskými státy, a slovenský separatizmus, o německé „páté koloně“ nemluvě, zbrojní průmysl na Slovensku, a přímý nátlak Západu na kapitulaci.
   Tedy vláda nemusela svojí dovedností vládnutí nutit národ jít do války. Naopak, lidem bylo znemožněno bránit svůj stát, protože vyšší zájem nadnárodní plutokracie požadoval postrčit Hitlera na východ. Ani ta Francie nevydržela ani tak dlouho jako to Polsko, protože ti lidé, které chválíte za umění vládnout, byli podle mých naivních představ zločinci. Takovíto zločinci bohužel ovládají svět od nepaměti, a možná mě za to odsoudíte, ale mně to vadí. Vám ne?

   Chtěl bych vás upozornit, že být naivní není o nic větší ostuda, než být cynikem, i když cynik si bezpochyby připadá chytřejší. V podstatě je ale bezděčným spolupracovníkem zla. Nemohu přece chválit zlo za to, že je u moci.

   Jsem rád, že se alespoň shodujeme v tom, že má Rusko morální právo preventivně zaútočit na základny NATO budované u jeho hranic. Tento náznak se ve vašem textu mihnul (vy jste to samozřejmě myslel opačně, ach, jo…).
   PB

   Vymazat
  5. Pro 17:08 pises :je toho mnoho co naivni clovek a zeny neznaji.......? Jak to vlastne ty vole myslis??? Eva

   Vymazat
  6. 19:49. No právě, úplně opačně a to tak,že vždy úplně opačně. Německo by podle závěrů historiků především bombardovalo Československo ze všech stran těžkými bombardéry a to by stát nevydržel. Nakonec bylo asi opravdu lepší Hitlerovi ustoupit. Protože Češi na velké utrpení nebyli připraveni a nezvládli by ho. A to byla chyba a chybou je vždy. V dnešní době je to ještě .. no,víte co. Horší obrovsky,Češi už ani neuzvednou činku a pokud si nedovezou zadek do práce,musí zůstat doma,směji se. Jsem rád,že píšete jako když myslíte,lépe se Váš text čte. Díky.

   Vymazat
  7. 20:18. Jako býk, to myslím.

   Vymazat
  8. 20:46 Jak vy můžete vědět, zda lidé byli na válku připraveni? Dá se na hrůzy války připravit? Myslím,že ne. Ale lidé válku očekávali a byli rozhodnutí se bránit, bojovat. Němci by těžce narazili a kdoví,jak by to dopadlo. I husité se bránili proti všem a nebýt zrady,ještě mnohem více by změnili historii. Pokud člověk ztratí odvahu bránit hodnoty, které uznává,již v té chvíli je mrtev.

   Vymazat
 2. Mezinárodní soud v Haagu je jen tiskový mluvčí největšího vývozce demokracie v taláru! vinník je dán předem a podle toho se "předkládají" důkazy! Tak to dopadá, když takové soudy pracují na objednávku.
  Demokraté, dovolte, abych se zasmál.

  OdpovědětVymazat
 3. Myslím, že hlavním cílem USA je snaha Rusko uzbrojit. Jednak to umožňuje prodlužovat agonii hospodářství USA, protože je "důvod" umisťovat kolem Ruska zbraně, vyráběné nadluh, jednak to vyčerpává ruské hospodářství, které musí zbrojit také. Kromě toho mají různí politici i další důvody a plány, kterým válečná hysterie vyhovuje.
  J. Hruška

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16:59. Kdyby Rusko neanektovalo stále další a další části území okolních suverénních států a kdyby dokonce nehrozilo,že anektuje i celou Ukrajinu a Pobaltské státy, byla by stále ještě ta spolupráce Západu s ním a budování vzájemné důvěry by pokračovalo.

   Vymazat
  2. Prosim, kde jste takovou pitomost slysel? Muzete dolozit prikladem? Jen,prosim, nerikejte Krym. Tam rozhodla vetsina obcanu.

   Vymazat
  3. Kdyby to chtěli udělat,tak už to dávno udělali,blbe.

   Vymazat
  4. 17:36. Jasně,že mohu ale připadal bych si už trapně.

   Vymazat
  5. Tomu ze 17:11. Někomu to, že není pokládán za analfabeta, stačí že umí psát a číst. Jinak je to mizérie, stačí když papouškuje to co někde od presstitutů zaslechl a může tady perlit. No jo takovým něco vykládat, to je jako házet perly sviním...

   Vymazat
  6. 17:57. Vás asi naštvalo,že jsem Vám prozradil,že je Rusko agresor a agresor opakovaně,.. vlastně už trvale, že jo. Tak sooory.

   Vymazat
  7. 17.17: Copak Rusko anektovalo? Mexico? Aljašku? Nic z toho. Jenom zcela demokraticky RESTITUOVALO to, co mu Ukrajinec Chruščov v padesátých letech ULOUPIL a co tehdy anektovala Ukrajinská sovětská svazová republika...

   Vymazat
  8. 18:15. Chruščov podle vědců nikdy neměl sám takovou moc aby dokázal darovat Ukrajině Krym. Aljašku anektovalo Rusko,pokud vím a potom ji skoro zadarmo prodalo USA. Ona ta Sibiř a Aljaška zas tak moc obydlené nebyly,sem tam nějaká ta polární liška. To mi připomíná tu historku,kterou Rusko opravňuje-nárokuje své údajné právo na obrovskou část Antarktidy: Údajně se po ní kdysi prošel nějaký ruský polárník.

   Vymazat
  9. Že je chtějí vyčerpat a utahat, je jisté, ostatně, ani se tím netají.
   Rusko ale uzbrojit nejspíš nelze. Má všechno, co potřebuje a choulostivé technologie mu stejně nikdo neprodá. Ruské zbraně jsou nápadně levnější, a přitom vůbec ne špatné. Ruské zbrojní náklady jsou asi desetinou nákladů USA. A není ani zdaleka tak zadluženo.
   Rusko nepotřebuje stavět velkou armádu. (Když zastavilo Gruzínský útok na Jižní Osetii, tak letadlo, kterým zničili protileteckou obranu měli v jediném exempláři).
   Rusko velkou armádu nepotřebuje, protože nemá v úmyslu napadat a obsazovat cizí území, a v raketách je tradičně dobré. Na zneškodnění Ukrajiny a Pobaltí by mělo armádu dostatečnou. Nepotřebuje však cizí území, pouze bezpečnou hranici. To i navazuje na starou, ještě carskou tradici.
   Rusko má málo obyvatel, tak ani velkou armádu mít nemůže. Jemu stačí pár jednotek, aby vyřešilo menší pohraniční konflikt v dosahu hranic. Nechce ani vést konvenční válku na vlastním území. V případě, že by bylo napadeno, použije jaderné zbraně. Toto aspoň říkají vojenští analytici a má to i logiku.
   Tvrzení, že prezident Reagan uzbrojil SSSR, je báchorka. Jistěže byly hospodářské problémy, ale to měli po celou dobu své existence, neboť industriální revoluce začala v SSSR až po roce 1922, a téměř po celou dobu své existence bylo pod nějakým bojkotem, embargem, nebo sankcemi.

   Západ položil SSSR ideologicky. Lidé uvěřili na svobodu a lidská práva, guberniální carové se chtěli stát kapitalisty. Všichni si chtěli zvýšit životní úroveň a nečekali, že až přijmou Washingtonský konsenzus, budou naopak žrát trávu, zatím co jejich multimilionáři zaplaví Evropu vyvezenými dolary, a doma zbydou jen dluhy.
   PB

   Vymazat
  10. 18:15 - Žádná "Ukrajina" NEEXISTUJE! Nemůže bejt u-krajna bez centriny!! Je jen Svatá Rus, na jejíž "u-krajině" se dočasně rozchcapuje židonácek! Ale jen dočasně ....

   Vymazat
  11. 0:03 - Rusko má hlavně poslání! A to pořád ještě nesplnilo, páč se tam od roku 1917 roztahujou všelijaký zednáři - rudí, modří, zelení, obřezaný i neobřezaný! Když Ivan IV. zničil nordickou Rus v Novgorodě a nahradil ji definitivně Projektem, svou legitimitu založil na přísaze znovu obnovit Východní Řím! Málo kdo to dnes už ví, ale MOskva je jen dočasné sídlo - náhradní, tzv. Třetí Řím! Ale to není cíl! Cílem je osvobození Konstantinopolu a Antiocheje se Sýrií z rukou muslumanů! Dnes je Putin v blízko,ale pořád to nestačí a lavíruje jak Petr I. Veliký, který se začal cpát do Evropy a na poslání Ruska prakticky rezignoval založením čtvrtého Říma - Petrohradu! Je třeba vrátit se k tomu, proč Rusko jako Říše existuje a definitivně vypráskat Turka z Malý Asie a pak se pokusit osvobodit i Západní část Římské říše která úpí pod chazarským bičem ...

   Vymazat
  12. 18:22 - podle dalších vědců Stalin nikdy neměl takovou moc aby moh dát někoho zavraždit! Protože např. Ježov mohl z titulu svý funkce dát Stalina zatknout, ale naopak to neplatilo! A přesto idioti jako ty žvaněj co prej dal lidu zamordovat, ty "vědče":)))

   Vymazat
  13. Stále se tu diskutuje ruská agresivita, Krym a pod.
   Rusko ve své podstatě agresivní není. Ale znáte to, když kolem vašeho domu bydlí čtyři rváči, tak se musíte naučit prát, nebo se přestěhovat.

   Když se rozpadala tatarská říše, ihned se do mocenského vakua začaly tlačit velmoci. Poláci, Švédové, Tataři, Němci, Turci, Peršané a později překvapivě i Britové. Moskva s tím měla trvale spoustu práce, aby uhájila svoji nezávislost. Co nevezmeš ty, vezme on.
   Všichni víme, že všechny zříceniny na našem území jsou vzpomínkou na Švédy. Moskva nakonec Švédy udolala, vybojovala Pobaltí, a dokonce i dodatečně zaplatila, aby se se ztrátou smířili.

   Polsko, které zastavilo Turky u Vídně, a párkrát dobylo i Moskvu, se dodnes nesmířilo se ztrátou snu o polském impériu, který se naposled pokusili zrealizovat v roce 1920.

   I Turky z jižní Ukrajiny, Balkánu a Krymu vytlačili Rusové. Tam se už střetli také s Brity.
   Británie při vytváření své říše narazila na Rusko, kamkoliv přišla. Ve východní a jižní Evropě, na sever od Indie, v Americe. No, nenasralo by vás to? Tam spočívá dávný základ anglosaské nevraživosti vůči Rusku, která opanovala celý Západ.
   Západní kolonizátoři spatřovali v zaostalém Rusku přirozenou kořist. Tam získávali otroky, kožešiny, suroviny, i půdu. Všechno se muselo ale převážně po dobrém (mimo těch otroků), válkou se to nějak nedařilo. To je ovšem výzva pro neklidnou lupičskou duši činorodých Evropanů, později i Američanů, kteří byli navyklí domorodce postřílet a jejich elity podplatit, eventuelně zneškodnit pomocí misionářů.
   Přitom Rusko nikdy Evropu nenapadlo. Bylo sem vždy zavlečeno.

   A Krym mě už rozesmává. Proto amíci nevrazili do převratu na Ukrajině 5 miliard, aby nakonec Krym připadl Rusku, že? Ano, chtěli jsme ho my do NATO, ale oni se zeptali obyvatelstva, což by nás, demokraty, ani nenapadlo. Zeptali se, a odpověď zněla: ANO, ANO!
   Ty by sis Krym nevzal? Kdyby k tobě chtěl? Ne? Tak seš blbec.
   NATO by ho bralo i bez voleb. Proto teď chlapci pláčou – mít Rusko na talíři, to je věčný sen.

   Mají na to dokonce sentenci: "Kdo je pánem Eurasie, je pánem světa."

   Dříve to tak nebývalo, ale dnes, v době raket a jaderných hlavic je Krym jedním z klíčů k Eurázii
   PB

   Vymazat
 4. Rusku je pokládána otázka, proč Stalin odešel ze Španělska fakticky už koncem roku 1938. Proč nepodpořil republikány v plném rozsahu?Zřejmě byl zhnusen,že komunisti a anarchisti bojují proti sobě ač měli stejného nepřítele a to falangisty.Je také známo,že Stalin si nechal za pomoc republikánům platit zlatem a toho zase tolik nebylo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Situaci ve Španělsku velice dobře popisuje Orwell - Zápisky z Katalánska. Orwell sám byl anarchista, proto měl SSSR za zlé, že jednalo tak, jak jednalo. Odmítal pochopit, že Sověti měli s anarchisty ty nejhorší zkušenosti doma.
   J. Hruška.

   Vymazat
 5. 17:52 Jen se nám laskavě pochlubte. Slyšel jste to na ČT 24 a četl na lidovky.cz ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:02. Tahle ruská stará a už obrovsky trapná taktika dělat,že nechápou,nechat si to vysvětlit a potom začít útočit s tím,že byli tím vysvětlením napadeni, mne už opravdu,opravdu a ještě jednou opravdu,nebaví.

   Vymazat
  2. Za to havloidni pitomci z lejnolahvárenský žumpy chápou vše.....od Šapita až po pochanýho Poserplinu a zfetovanýho Kraďouska!!!!

   Vymazat
  3. 18:38. Nevím o kom mluvíte ale jinak zase dobrý,fakt srandovní.

   Vymazat
  4. 18:40 - se furt neptej chazarský hovado, komu hrana zvoní - tobě zvoní! A smích? Přejde ...

   Vymazat
 6. Aby blbstein chápal by byl zázrak.O Lahváčovi taky říkali že má mozek a je skvěj dramatik....misto mozku měl v palici leda sud chlastu a ty jeho hovadiny četli pologramotný nemakačenka vydávající se za disidenty!

  OdpovědětVymazat
 7. 17:11
  Kdyby sis vzal ten prášek včas a nevynechal zase, tak tu nemusíš ze sebe dělat 3,14čuse.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:47. Kdybyste psal přímo pod text,na který reagujete,bylo by to lepší.

   Vymazat
 8. Reagoval na megavohona ,kterej má svou tupost a ussacký hovnoty upozorňoval v 17'11

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:03. No dyť jo, jestli je tady někdo megavohon,jsem to přece především já.

   Vymazat
 9. Anonymní 17.července 2016 15.24
  Na vašem místě bych se ani nenamáhal odpovídat na připomínky vašeho oponenta, nebo možná oponentů. Jsou bezcenné a je z nich cítit argumentační bezmoc. Když si už neví rady, tak nadává.

  OdpovědětVymazat